tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 190809337, V. Kudirkos g. 18, Tel.: (8 5) 231 40 58, 231 40 57
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
17607   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  1

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
laboratorinė įranga 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
 
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Daugiaangis (rievėtas arba pleištinis) grūdų dalintuvas: 18 angų, 12,5 mm pločio pleištais – 1 vnt.; 25 mm pločio pleištais – 1 vnt.
2 Džiovinimo krosnis – 1 vnt.
3 Automatinis titratorius – 1 vnt.
4 Alveokonsistografas – 1 vnt.
5 Universali automatizuota riebalų ekstrakcijos sistema – 1 vnt.
6 Laboratorinių indų džiovykla – 1 vnt.
7 Magnetinė maišyklė su kaitinimu – 1 vnt.
8 Tikslios laboratorinės svarstyklės – 1 vnt.


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2003-10-06    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2003-09-16 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2003-09-20 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 121464065  Medeinos g. 13-55, 2000 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L' 135926717  Gedimino g. 47, Kauno m., 3000 Kauno m. sav.  Lietuva 
UAB "Oriola–Vilnius" 111472747  Laisvės pr. 75, Vilnius  Lietuva 
O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" 155525379  Kosmoso g. 16-46, 4761 Visagino m.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "LAISVA LINIJA" 123014889  Mokslininkų g. 12a, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma" 222033720  Mokslininkų g. 11, Vilnius  Lietuva 
UAB "KEMEK ENGINEERING" 124100661  Laisvės pr. 85, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA" 124255779  Žalgirio g. 108, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Termoskalė" 184256818  Užpalių g. 81, Utenos rm., 4910 Utenos r. sav.  Lietuva 
UAB "Elymus" 122043642  Suvalkų g. 5-1, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" 123221635  Rygos g. 15, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Vildoma" 110736215  Žirmūnų g. 139, Vilniaus m., 2600 Vilniaus m. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 2-8   Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'  33 str. 2 d. 1 p.  Pateikta registrų centro pažymos kopija neatitinka laboratorinės įrangos pirkimo dokumentų 8.1.6. punkte nurodyto reikalavimo, kad pažyma būtų išduota ne anksčiau, kaip š.m. rugpjūčio mėn. ir būtų originalas, o ne kopija (pateikta pažyma yra kopija išduotos birželio mėn.)    
 2   Uždaroji akcinė bendrovė "Termoskalė"  33 str. 2 d. 1 p.  Nepateikė pažymos iš įmonių rejestrus tvarkančios įmonės (laboratorinės įrangos pirkimo dokumentuose 8.1.6. punkte nurodytas reikalavimas)    
 2, 7-8   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  33 str. 2 d. 1 p.  1. Nepateikė pažymos iš įmonių rejestrus tvarkančios įmonės (laboratorinės įrangos pirkimo dokumentuose 8.1.6. punkte nurodytas reikalavimas) 2. Pažymos iš valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo išduotos balandžio mėn., neatitinka reikalavimų, nurodytų pirkimo dokumentuose 8.1.3. ir 8.1.4. punktuose, kad būtų išduotos ne anksčiau, negu š.m. rugpjūčio mėnesį. 3. Nepateikė darbuotojų, atsakingų už įrangos parengimą eksploatacijai, jos priežiūrą, remontą bei personalo mokymą dirbti su įranga sąrašo duomenų apie jų išsilavinimą bei kvalifikaciją.    
 5   UAB "Elymus"  33 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlytoje penktojoje pirkimo dalyje siūlo stiklinius, o ne aliumininius indus ir nėra nurodyta uždara sistema tirpiklio dozavimui. Išanalizavus pasiūlyme pridėtą papildomą medžiagą ir užklausus analogišką įrangą eksploatuojančios ir pasiūlyme nurodytos įmonės laboratorijos specialistų, galima teigti, kad uždaros sistemos tirpiklio dozavimui pasiūlytame įrengime nėra. Dėl šių priežasčių UAB "Elymus" pasiūlyta penktoji pirkimo dalis neatitinka pirkiimo dokumentų 3.1. ir 1.7.3. punktuose nurodytų reikalavimų.    
 2, 5, 6   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  33 str. 2 d. 2 p.  IĮ "Avsista" pasiūlytoje šeštoje pirkimo dalyje nėra nurodytas elektroninis laiko reguliatorius bei šoninių vamzdelių kiekis ir jų diametras. Kadangi, IĮ "Avsista" nenurodė minėtų charakteristikų ir to pasėkoje nesilaikė pirkimo dokumentų 1.7.3. punkte nurodytų reikalavimų bei savo pasiūlyme dėl antros ir šeštos pirkimo dalių nepridėjo papildomos medžiagos, iš kurios galima būtų spręsti apie minėtų charakteristikų atitikimą keltiems reikalavimams, komisija negali patvirtinti, kad IĮ "Avsista" pasiūlyta antroji ir šeštoji pirkimo dalys atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. IĮ "Avsista" pasiūlytoje penktojoje pirkimo dalyje nėra nurodyta vidinė ventiliacijos sistema operatoriaus apsaugai, šaldymo vandeniu sistemos kontrolė, uždara sistema tirpiklio dozavimui, komplektacijoje su dispenseriu bei temperatūros kilimo greitis nuo 20 laipsnių C iki reikiamos. Nors apie penktą pirkimo dalį IĮ "Avsista" savo pasiūlyme pridėjo papildomą informaciją, tačiau ją išanalizavus taip pat    

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   UAB "Vildoma"   4.130,00   
 1  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   4.212,60   
 1  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LAISVA LINIJA"   4.717,64   
 1  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   4.940,00   
 1  5   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   5.133,00   
 2  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   3.606,08   
 2  2   UAB "Elymus"   4.322,00   
 2  3   UAB "Vildoma"   4.468,66   
 2  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   4.495,00   
 2  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   4.543,00   
 2  6   UAB "Oriola–Vilnius"   4.892,00   
 2  7   Uždaroji akcinė bendrovė "LAISVA LINIJA"   6.372,00   
 3  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   7.127,20   
 3  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   7.552,00   
 3  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   7.600,00   
 3  4   UAB "Vildoma"   7.902,46   
 3  5   UAB "Elymus"   8.285,05   
 3  6   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   8.660,00   
 3  7   UAB "KEMEK ENGINEERING"   23.303,82   
 4  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LAISVA LINIJA"   139.830,00   
 4  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   165.082,00   
 5  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   75.000,00   
 5  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LAISVA LINIJA"   82.482,00   
 6  1   UAB "Elymus"   4.522,35   
 6  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   4.600,00   
 7  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   1.038,40   
 7  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.445,50   
 7  3   UAB "Vildoma"   1.498,60   
 7  4   UAB "KEMEK ENGINEERING"   1.696,84   
 7  5   UAB "Oriola–Vilnius"   1.729,00   
 7  6   UAB "Elymus"   1.775,90   
 7  7   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.800,68   
 7  8   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   2.120,00   
 8  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   3.446,78   
 8  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   3.650,00   
 8  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   4.180,00   
 8  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   4.750,00   
 8  5   UAB "Elymus"   4.789,00   
 8  6   UAB "KEMEK ENGINEERING"   7.697,14   
 8  7   UAB "Vildoma"   8.527,86   

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
     


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-8  2003-11-04  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Vildoma" (110736215)
Sutarties sudarymo data:
2003-11-07 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  4.130,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2003-11-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2, 3, 8
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" (121464065)
Sutarties sudarymo data:
2003-11-07 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  14.180,06 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2003-11-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 4
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "LAISVA LINIJA" (123014889)
Sutarties sudarymo data:
2003-11-07 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  139.830,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2003-11-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 5
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA" (124255779)
Sutarties sudarymo data:
2003-11-07 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  75.000,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2003-11-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 6
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Elymus" (122043642)
Sutarties sudarymo data:
2003-11-07 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  4.522,35 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2003-11-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 7
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma" (222033720)
Sutarties sudarymo data:
2003-11-07 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.038,40 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2003-11-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Rasa  Rimkutė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Teisės ir personalo skyriaus vedėjas
Vardas, pavardė
  Donatas  Aviža
Telefonas
  (8 5) 231 45 32
Elektroninio pašto adresas:
  donatas.a@vsgt.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Viršininkas_____   __________   _____Jonas  Lisauskas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)