tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


AB 'Lietuvos geležinkeliai'
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 110053842, Mindaugo g. 12/14, Tel.: 269 39 14
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
15302   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  11

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
MT-18-12 sisteminė programinė įranga 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
 
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Serverio operacinė sistema Windows Windows Server Standart 2003 English OLP
2 Serverio klientas Windows Server CAL 2003 English OLP User CAL
3 Duomenų bazių valdymo sistemos klientas MS SQL CAL 2000 English OLP Device CAL
4 Duomenų bazių valdymo sistemos klientas MS SQL Server 2000 Standart Edition English OLP
5 Duomenų bazių valdymo sistemos klientas MS SQL Server 2000 Standart Edition English OLP One Processor License
6 Operacinė sistema DOS 6.22
7 Automatizuota projektavimo sistema "AutoCAD 2002" (3-matėje erdvėje)
8 Automatizuota projektavimo sistema "AutoCAD LT 2004" (2-matėje erdvėje)
9 Automatizuota teritorijų, inžinerinių tinklų projektavimo sistema "Autodesk Land Desktop"
10 Skanuotų vaizdų rastrinis redaktorius ir vektorizatorius "Autodesk Raster Design"
11 Automatizuota elektrinių schemų projektavimo sistema Promis'e draw Standalone
12 Automatizuota baldų projektavimo sistema Woody 1.5
13 Automatizuota kelių, tunelių, geležinkelių projektavimo sistema "Autodesk Civil Design"
14 Programinė įranga mechaninių shemų braižymui "Mechanical LT"
15 Grafinių shemų braižymo sistema VISIO Professional 2002
16 Universali grafikos projektavimo sistema CorelDraw 11
17 Dokumentų ir vaizdų apdorojimo sistema Adobe Acrobat 5.0
18 Fotonuotraukų apdorojimo sistema Photoshop 7.0
19 Programavimo priemonių paketas Microsoft Visual Studio Professional Pluss
20 Programavimo priemonių paketas Microsoft Visual Studio NET Professional 2002
21 Kompiuterių nuotolinio valdymo programinė įranga pcAnywhere
22 Kompiuterių aptarnavimo programa Norton Utilities 2002 V6.0 Retail
23 Projektų valdymo programinė įranga MS Project Professional 2002
24 Programavimo priemonių paketas Borland Delphi 7 Studio Professional Edition
25 Elektroninių shemų redaktorius Micro-CAP 7
26 Elektroninių shemų spausdintų plokščių projektavimo programinė įranga Circuit Maker 2000
27 Vertimo programinė įranga Promt XT Office su žodynu
28 Vertimo programinė įranga Promt XT Office su žodynu "Rinkinys Technika" 6 leidimas
29 Windows ir Unix operacinių sisatemų failų sistemų integravimo priemonė Omni-NFS Enterprise-5
30 Programinė įranga lietuvių kalbai palaikyti "Tildės biuras"


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2003-06-24    09:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2003-04-29 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2003-05-01 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB ATEA 122588443  Giedraičių g. 85, Vilniaus m., 2042 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Baltic Amadeus" 110320619  Akademijos g. 4, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė 'BLUE BRIDGE' 111445337  Jasinskio g. 16, 2000 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "SISNETA" 122566895  Pylimo g. 9-7, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
           

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   UAB "Baltic Amadeus"   4.598,00   
 1  2   UAB ATEA   4.643,44   
 1  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'BLUE BRIDGE'   4.643,44   
 2  1   UAB "Baltic Amadeus"   13.800,00   
 2  2   UAB ATEA   13.953,00   
 2  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'BLUE BRIDGE'   13.953,00   
 3  1   UAB "Baltic Amadeus"   37.440,00   
 3  2   UAB ATEA   37.829,60   
 3  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'BLUE BRIDGE'   37.829,60   
 4  1   UAB "Baltic Amadeus"   6.390,00   
 4  2   UAB ATEA   6.453,54   
 4  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'BLUE BRIDGE'   6.453,54   
 5  1   UAB "Baltic Amadeus"   61.124,00   
 5  2   UAB ATEA   61.736,92   
 5  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'BLUE BRIDGE'   61.736,92   
 6  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'BLUE BRIDGE'   272,00   
 6  2   UAB ATEA   300,00   
 6  3   UAB "Baltic Amadeus"   494,00   
 7  1   UAB ATEA   36.392,00   
 7  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'BLUE BRIDGE'   36.616,96   
 7  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SISNETA"   36.870,72   
 8  1   UAB ATEA   29.628,00   
 8  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'BLUE BRIDGE'   29.816,64   
 8  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SISNETA"   30.023,30   
 9  1   UAB ATEA   76.419,00   
 9  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'BLUE BRIDGE'   76.895,56   
 9  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SISNETA"   77.428,54   
 10  1   UAB ATEA   13.516,00   
 10  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'BLUE BRIDGE'   13.600,00   
 10  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SISNETA"   13.694,84   
 11  1   UAB ATEA   21.616,00   
 11  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'BLUE BRIDGE'   31.815,00   
 11  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SISNETA"   32.035,50   
 12  1   UAB ATEA   5.988,00   
 12  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'BLUE BRIDGE'   6.464,00   
 12  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SISNETA"   6.508,80   
 13  1   UAB ATEA   12.476,00   
 13  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'BLUE BRIDGE'   12.554,38   
 13  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SISNETA"   12.641,39   
 14  1   UAB ATEA   10.036,00   
 14  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'BLUE BRIDGE'   10.100,00   
 14  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SISNETA"   10.170,00   
 15  1   UAB ATEA   35.895,72   
 15  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SISNETA"   36.265,60   
 15  3   UAB "Baltic Amadeus"   36.960,00   
 15  4   UAB "Baltic Amadeus"   38.727,08   
 16  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'BLUE BRIDGE'   18.362,85   
 16  2   UAB ATEA   18.600,00   
 17  1   UAB ATEA   2.060,00   
 18  1   UAB ATEA   16.569,00   
 19  1   UAB "Baltic Amadeus"   26.982,00   
 19  2   UAB ATEA   27.070,02   
 20  1   UAB "Baltic Amadeus"   2.998,00   
 20  2   UAB ATEA   3.007,78   
 20  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'BLUE BRIDGE'   3.153,04   
 21  1   UAB ATEA   3.429,93   
 21  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SISNETA"   5.080,32   
 22  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'BLUE BRIDGE'   158,36   
 22  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SISNETA"   256,14   
 22  3   UAB ATEA   273,55   
 23  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SISNETA"   5.128,50   
 23  2   UAB "Baltic Amadeus"   5.228,00   
 23  3   UAB ATEA   5.383,62   
 23  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'BLUE BRIDGE'   5.587,16   
 24  1   UAB ATEA   5.685,60   
 24  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'BLUE BRIDGE'   5.685,60   
 25  1   UAB ATEA   13.898,00   
 26  1   UAB ATEA   7.560,00   
 27  1   UAB ATEA   1.200,00   
 28  1   UAB ATEA   3.825,00   
 29  1   UAB ATEA   1.670,00   
 30  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'BLUE BRIDGE'   28.920,00   
 30  2   UAB ATEA   29.895,00   

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
     


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-30  2003-08-01  -
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 7-15, 17, 18, 21, 24-29
Tiekėjo pavadinimas
UAB ATEA (122588443)
Sutarties sudarymo data:
2003-08-26 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  359.925,31 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2003-09-25 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1-5, 19, 20
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Baltic Amadeus" (110320619)
Sutarties sudarymo data:
2003-08-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  180.931,76 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2003-09-27 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 6, 16, 22, 24, 30
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė 'BLUE BRIDGE' (111445337)
Sutarties sudarymo data:
2003-08-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  59.656,09 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2003-09-26 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 23
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "SISNETA" (122566895)
Sutarties sudarymo data:
2003-08-26 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  6.051,63 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2003-09-25 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Adomas  Kazbaras
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  I kat. vadybininkė
Vardas, pavardė
  Gražina  Vilkamušienė
Telefonas
  2693914
Elektroninio pašto adresas:
  grazina.v@litrail.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Infrastruktūros direktorius_____   __________   _____Adomas  Kazbaras_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)