tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 126413338, Žolyno g. 34, Vilnius, LT-10210, Tel.: 234 05 00, 234 16 24
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
19000   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
diagnostikos reagentai ir kiti vaistų pramonės gaminiai 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
 
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Monoklininiai anti -A reagentai
2 Monoklininiai anti -B reagentai
3 Monoklininiai anti -AB reagentai
4 Monoklininiai anti -D reagentai
5 Rh Control reagentai
6 Monoklininiai anti -Kell reagentai
7 Standartiniai eritrocitai O Dd
8 Standartiniai eritrocitai Aidd (arba AiDd)
9 Standartiniai eritrocitai A2dd
10 Standartiniai eritrocitai B dd
11 Monoklininiai anti -C reagentai
12 Monoklininiai anti - E reagentai
13 Monoklininiai anti -c reagentai
14 Monoklininiai anti -e reagentai
15 Zmogaus polispecifinis antiglobulininis serumas (AHG)
16 Zmogaus polispecifinis antiglobulininis serumo (AHG)neigiamo testo kontrolė
17 Liss Coombs reagentas imuninių antikūnų nustatymui
18 Liss Coombs reagentas mikromėgintuvėliuose (kortelėse)
19 Standartiniai O(I) kraujo grupės eritrocitų reagentai
20 ABO /Rh Diaclon kortelės
21 Anti/D (human) kortelės
22 ABO/DD (human/Clon) kortelės
23 Rh Phenotype kortelės
24 "NaCl enzyme test and cold agglutinins" kortelės
25 "ABO/Rh for Newborns" kortelės
26 Anti-Kelli kortelės
27 Anti-D(VI) DIaclon kortelės
28 Skiediklis "Diluent 1"
29 Skiediklis "Diluent 2"
30 Skiedėjas (Diluent)
31 Detergentas
32 Lyzuojantis reagentas (Lytic Agent)
33 CD-16 trijų lygių kontrolė
34 Enzimatinis skiediklis
35 Peristaltiniai vamzdeliai
36 Kalibratorius Hemat analizatoriui "Cell Dyn 1600"
37 Mikrokiuvetės "Hemo Cue"
38 Kontrolė hemoglobinui (trijų lygių)
39 Mikrokiuvetės "Hemo Cue" "Plazma /Low Hb" analizatoriui
40 "Plazma /Low Hb" kontrolė žemo lygio (~0,7g/l)
41 Mikromėgintuvėliai ENG matuoti
42 Indikatorinės juostelės Combur 10 test
43 Quantifty Control system (I-II)
44 Kalibracinės juostalės
45 Natrio chlorido tirpalas 0,9% 250ml fl.
46 Natrio chlorido tirpalas 0,9% 100ml fl.
47 Natrio chlorido tirpalas 0,9% ph 6,6-7,6 100ml fl.
48 Natrio chlorido intraveninis tirpalas 0,9%
49 Sol. Na citrati 5%
50 Nesterio reagentas
51 Standartiniai buferių tirpalai (pH-metro KNICK kalibravimui pH 4,01; pH 7,00; pH 9,21 (25 °)
52 pH-metro elektrodų valiklis
53 Hemoglobinas (proteazių substratas) (Hemoglobin protease substrate)
54 Fenolinis Folino reagentas (Folin-Ciocalteu's phenol reagent)
55 Kontrolinis serumas SEBIA gėliams (electroforezės kontrolei)
56 Polivalentinis antiserumas (polyvalent)
57 Diagnostinis rinkinys serumo baltymų elektroforezei SEBIA Hydragel protein K20
58 Diagnostinis rinkinys serumo baltymų imunifiksacijai SEBIA Hydragel protein K20
59 Reagentas gliukozės nustatymui
60 Reagentas K+, Na+, Cl- nustatymui elektrolitų analizatoriui Ilyte
61 Kokybės kontrolė Ilyte elektrolytų analizatoriui
62 Kokybės kontrolė klinikinės chemijos fotometrui PRIME
63 Biureto reagentas
64 Bendro baltymo standartas
65 Gliukozės standartas
66 Kalio permanganato tirpalas 0,02 mol/l (Potassium permanganate solution 0,02mol/l)
67 Oksalo rūgšties tirpalas 0,05mol/l (Oxalic acid solution 0,05mol/l)
68 Hemolitinis serumas (hemolizinas)
69 Jūrų kiaulytės serumas (sausas komplementas)
70 Stafilokoko alfatoksinas
71 Diagnostinis eritrocitinis reagentų rinkinys (sausas) tymų viruso antikūnų nustatymui pasyvios hemagliutinacijos reakcijoje (PHAR)
72 Vanduo injekcijoms
73 Kalio chloridas (Potassium chloride)
74 Tris-(hydroxymethyl)-aminomethane TRIZMA baze
75 Spausdinimo juostelė OKI
76 Automatinis dozatorius (pipetė)vienkanalis, kintamo tūrio 100-1000µl
77 Automatinis dozatorius (pipetė)vienkanalis, kintamo tūrio 20-200µl
78 Mėgintuvielai imunoferment. terimams (sample cups)
79 Dvigubas popierius spausdinimui
80 Vienkartiniai antgaliai iki 1ml
81 Vienkartiniai antgaliai 100µl-200
82 Pipetės
83 Lancetai kapiliarinio kraujo paėmimui
84 200µl mikromėgintuvėliai su KEDTA kapiliarinio kraujo paėmimui
85 Vakuuminiai maišai (160mmx130mm)
86 Sterilaus vamzdelių sujungimo plokštelės
87 Vakuuminiai mėgintuvėliai serumui su krešėjimo aktyvatoriumi 9ml
88 Vakuuminiai mėgintuvėliai serumui su krešėjimo aktyvatoriumi 10ml
89 Vakuuminiai mėgintuvėliai su antikoaguliantu kalio EDTA 5ml


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2003-12-16    09:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2003-11-25 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2003-11-27 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "Diagnostinės sistemos" 122263421  P. Smuglevičiaus g. 1, Vilniaus m., 2057 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED" 111475280  Stirnų g. 27,LT - 2004, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras 122889222  Mokslininkų g. 11, Vilniaus m., 2600 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Oriola–Vilnius" 111472747  Laisvės pr. 75, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" 122752661  Šeimyniškių g. 14-1, Vilniaus m., 2005 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
SORMEDICA, UAB 123961895  Linkmenų g. 28, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS" 211541240  Savanorių pr. 22, Vilniaus m., 2009 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g.16,LT - 2021, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA" 123501772  Antakalnio g.36, Vilniaus m., 2040 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'VITROLAB' 235279070  Sukil4li7 pr.17-124, 3007 Kauno m.  Lietuva 
UAB "TAMRO" 111448632  9-ojo Forto g. 70, Kauno m., 3040 Kauno m. sav.  Lietuva 
UAB 'Limeta' 221906050  V. A. Graičiūno g. 4,LT-2028 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  P/d Nr.2525,LT- 2051 Vilniaus m. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 6, 11, 14, 86   UAB 'Interlux'  33 str. 2 d. 2 p.  Komisijos posėdžio Protokolas Nr 1, p.5    
 18, 20, 22, 23, 28, 29   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  33 str. 2 d. 2 p.  Komisijos posėdžio Protokolas Nr 1, p.6    
 41, 42, 44, 83, 84, 87, 88, 89   UAB 'Limeta'  33 str. 2 d. 2 p.  Komisijos posėdžio Protokolas Nr 1, p.7    
 84   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"  33 str. 2 d. 2 p.  Komisijos posėdžio Protokolas Nr 1, p.8    
 17   UAB 'VITROLAB'  33 str. 2 d. 2 p.  Komisijos posėdžio Protokolas Nr 1, p.9    
 80   UAB "Oriola–Vilnius"  33 str. 2 d. 2 p.  Komisijos posėdžio Protokolas Nr 1, p.10    

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   8,10   
 1  2   UAB 'Interlux'   8,20   
 1  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   10,65   
 1  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   12,90   
 1  5   UAB 'VITROLAB'   36,66   
 2  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   8,10   
 2  2   UAB 'Interlux'   8,20   
 2  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   10,65   
 2  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   12,90   
 2  5   UAB 'VITROLAB'   36,66   
 3  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   8,10   
 3  2   UAB 'Interlux'   8,20   
 3  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   10,65   
 3  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   12,90   
 3  5   UAB 'VITROLAB'   36,66   
 4  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   18,00   
 4  2   UAB 'Interlux'   18,00   
 4  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   26,95   
 4  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   55,00   
 4  5   UAB 'VITROLAB'   36,66   
 5  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   14,30   
 5  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   13,95   
 5  3   UAB 'Interlux'   18,00   
 5  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   25,00   
 5  5   UAB 'VITROLAB'   77,08   
 6  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   60,00   
 6  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   140,00   
 6  3   UAB 'VITROLAB'   230,00   
 7  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   25,00   
 7  2   UAB 'Interlux'   25,00   
 7  3   UAB 'VITROLAB'   37,50   
 7  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   120,00   
 8  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   25,00   
 8  2   UAB 'Interlux'   25,00   
 8  3   UAB 'VITROLAB'   37,50   
 8  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   122,00   
 9  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   25,00   
 9  2   UAB 'Interlux'   25,00   
 9  3   UAB 'VITROLAB'   37,50   
 9  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   120,00   
 10  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   25,00   
 10  2   UAB 'Interlux'   25,00   
 10  3   UAB 'VITROLAB'   37,50   
 10  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   120,00   
 11  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   99,00   
 11  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   160,00   
 11  3   UAB 'VITROLAB'   290,00   
 12  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   53,00   
 12  2   UAB 'Interlux'   65,00   
 12  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   140,00   
 12  4   UAB 'VITROLAB'   290,00   
 13  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   53,00   
 13  2   UAB 'Interlux'   65,00   
 13  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   140,00   
 13  4   UAB 'VITROLAB'   290,00   
 14  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   100,00   
 14  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   190,00   
 14  3   UAB 'VITROLAB'   580,00   
 15  1   UAB 'Interlux'   19,00   
 15  2   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   22,00   
 15  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   90,00   
 16  1   UAB 'Interlux'   60,00   
 16  2   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   40,00   
 16  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   80,00   
 17  1   SORMEDICA, UAB   4,19   
 18  1   SORMEDICA, UAB   320,00   
 19  1   SORMEDICA, UAB   118,00   
 20  1   SORMEDICA, UAB   203,00   
 21  1   SORMEDICA, UAB   220,00   
 22  1   SORMEDICA, UAB   203,00   
 23  1   SORMEDICA, UAB   366,00   
 24  1   SORMEDICA, UAB   266,00   
 25  1   SORMEDICA, UAB   235,00   
 26  1   SORMEDICA, UAB   390,00   
 27  1   SORMEDICA, UAB   220,00   
 28  1   SORMEDICA, UAB   2,18   
 29  1   SORMEDICA, UAB   2,18   
 30  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   112,00   
 31  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   117,00   
 32  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   790,00   
 33  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   361,00   
 34  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   289,00   
 35  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   55,00   
 36  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   347,00   
 37  1   UAB "Oriola–Vilnius"   1,50   
 38  1   UAB "Oriola–Vilnius"   30,00   
 39  1   UAB "Oriola–Vilnius"   137,50   
 40  1   UAB "Oriola–Vilnius"   30,00   
 41  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   1,50   
 42  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   0,89   
 43  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   242,00   
 44  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   141,00   
 45  1   UAB "TAMRO"   2,01   
 46  1   UAB "TAMRO"   1,70   
 48  1   UAB "TAMRO"   2,90   
 55  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   55,00   
 56  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   50,00   
 57  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   450,00   
 58  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   650,00   
 59  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   30,00   
 62  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   4,00   
 62  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   6,18   
 63  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   60,00   
 63  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   94,40   
 64  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   3,00   
 64  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   8,00   
 65  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   3,00   
 65  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   8,00   
 72  1   UAB "TAMRO"   4,60   
 75  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   45,00   
 76  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   350,00   
 76  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   438,00   
 77  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   350,00   
 77  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   438,00   
 78  1   UAB "Diagnostinės sistemos"    (0,230)  
 78  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"    (0,269)  
 79  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   177,00   
 80  1   UAB 'Interlux'    (0,0165)  
 80  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"    (0,018)  
 80  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"    (0,028)  
 80  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"    (0,1699)  
 81  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"    (0,011)  
 81  2   UAB 'Interlux'    (0,0115)  
 81  3   UAB "Oriola–Vilnius"    (0,012)  
 81  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"    (0,026)  
 81  5   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"    (0,1899)  
 82  1   UAB "Oriola–Vilnius"    (0,16)  
 82  2   UAB 'Interlux'    (0,37)  
 83  1   UAB 'Interlux'    (0,0455)  
 83  2   UAB "Oriola–Vilnius"    (0,05)  
 83  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"    (0,7)  
 83  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras    (1,25)  
 84  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"    (0,5)  
 84  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras    (0,52)  
 84  3   UAB "Oriola–Vilnius"    (0,63)  
 84  4   UAB 'Interlux'    (1,4)  
 86  1   UAB 'VITROLAB'    (10,62)  
 87  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"    (0,795)  
 88  1   UAB "Oriola–Vilnius"    (0,37)  
 88  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"    (0,56)  
 89  1   UAB "Oriola–Vilnius"    (0,37)  
 89  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"    (0,54)  

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
     


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-46, 48, 55-59, 62-65, 72, 75-84, 86-89  2004-02-17  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  47, 49-54, 60-61, 66-71, 73-74, 85  2004-02-17  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 30-36, 75, 78, 79
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnostinės sistemos" (Uždaroji akcinė bendrovė "DIAGNOSTINĖS SISTEMOS") (122263421)
Sutarties sudarymo data:
2004-02-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  25.431,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 41, 87
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED" (Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED") (111475280)
Sutarties sudarymo data:
2004-02-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  17.445,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 42-44
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras (Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras) (122889222)
Sutarties sudarymo data:
2004-02-24 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  11.393,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 37-40, 82, 88, 89
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Oriola–Vilnius" (UAB "Oriola-Vilnius") (111472747)
Sutarties sudarymo data:
2004-02-23 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  32.902,50 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 81
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" (Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX") (122752661)
Sutarties sudarymo data:
2004-02-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  2.200,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 17-29
Tiekėjo pavadinimas
SORMEDICA, UAB (UAB "Vitlita" medicinos sistemos) (123961895)
Sutarties sudarymo data:
2004-02-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  180.820,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1-14, 55-59, 62-65
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS" (Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS") (211541240)
Sutarties sudarymo data:
2004-02-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  87.963,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 15-16, 80, 83
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (UAB "Interlux") (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2004-02-25 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  4.873,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 76-77
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA" (Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA") (123501772)
Sutarties sudarymo data:
2004-02-26 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  700,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 86
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'VITROLAB' (Uždaroji akcinė bendrovė "Vitrolabo servisas") (235279070)
Sutarties sudarymo data:
2004-02-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  74.340,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 45-46, 48, 72
Tiekėjo pavadinimas
UAB "TAMRO" (UAB "TAMRO") (111448632)
Sutarties sudarymo data:
2004-02-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.317,80 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 84
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" (Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA") (221731170)
Sutarties sudarymo data:
2004-02-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  5.000,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Irena  Vaitekėnaitė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
 
Vardas, pavardė
  Irena  Vaitekėnaitė
Telefonas
 
Elektroninio pašto adresas:
  vkcentras@takas.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____L.e. direktoriaus pareigas_____   __________   _____Vytianis  Kalibatas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)