tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 188785313, Liepyno g. 11A, 08105 Vilnius, Tel.: 271 96 62, 271 96 63
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
21471   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
įvairūs reagentai, stikliniai indai, laboratorinės priemonės 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
 
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Amelogenino lokuso amplifikacijos pradmenys su fluorescuojančia žyme,nmol
2 D21S11 lokuso amplifikacijos pradmenys su fluorescuojančia žyme(6-FAM),nmol
3 FGA lokuso amplifikacijos pradmenys su fluorescuojančia žyme (6-FAM)e (NED),nmol
4 Polimerazė AmpliTaq Gold, U
5 Amplifikacijos reagentų rinkinys AMPFISTR Indentifiler (100 r-jų stnd. sąlygomis)
6 Amplifikacijos reagentų rinkinys AMPFISTR SGM Plus(100 r-jų stnd. sąlygomis)
7 Amplifikacijos reagentų rinkinys PCR Core ReagentsKit(100 r-jų stnd. sąlygomis)
8 DTT (ditiotreitolis)
9 Denatūruojantis polimeras POP 4
10 Dydžio standartas GS 500 LIZ
11 Dydžio standartas GS 500 ROX
12 GEnetic Analyzer buferinis tirpalas su EDTA
13 Jaušio serumo albuminas (BSA tirpalas, konc.20mg/l)
14 Dejonizuotas formamidas (ne mažiau kaip 99,5%grynumo), biotechnologinis
15 Nedenatūruotas etilo alkoholis (Liuks rūšies)
16 Derva Chelex 100, biotechnologinis
17 Proteinazė K, biotechnologinis
18 Fenolio/ chloroformo/ amilio alkoholio mišinys (25:24:1), biotechnologinis
19 Izopropilo alkoholis, biotechnologinis
20 Butilo alkoholis, biotechnologinis
21 Chloroformas, biotechnologinis
22 Eteris, biotechnologinis
23 Natrio acetatas, biotechnologinis
24 Na2EDTA
25 SDS
26 Buferinis kalibracinis tirpalas pH 7.0
27 Testai kraujo buvimui nustatyti Hemastix
28 Testai kraujo buvimui ir rūšinei priklausomybei nustatyti Hexagon Obti Test
29 N-oktanas (HPLC grade)
30 Metanolis (HPLC grade)
31 Metanolis (grynas analizei)
32 Etilacetatas (HPLC grade)
33 Etilacetatas (grynas analizei)
34 MBTFA (N-metil-bis-trifluoroacetamidas) derivatizacijai
35 n-Eikonazas (C20H42) (grynas analizei)
36 Izopropanolis (grynas analizei)
37 Heksanas (grynas analizei)
38 Acetonas (grynas)
39 Laktozė (gryna analizei) derivatizacijai
40 Etilenglikolis (grynas )
41 Vait spiritas (techninis)
42 Glicerolis (grynas)
43 Stearino rūgštis, granuliuota (gryna analizei)
44 Juodos spalvos laidžios elektrai fenolinės dervos milteliai ("Agar", Anglija, Nr. B8181)
45 Tepimo-valymo reagentas (Release agent, gamintuojas "Buehler")
46 Epoksidinė derva be užpildo (araldite resin MY 753)
47 Epoksidinės dervos kietiklis (araldite hardener MY 751)
48 Deimantinė pasta 1-KD-C2 67240 (Gamintojas Kemet, Anglija)
49 Deimantinė pasta 6-KD-C2 68735 (Gamintojas Kemet, Anglija)
50 Deimantinė pasta 1/4-KD-C1 58706 (Gamintojas Kemet, Anglija)
51 Anglies klijai "Conductive Carbon Cement" (Gamintuojas "Neubauer chemikalien D-48031", Vokietija)
52 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sertifikuoti standartai (solid state): MDDMA (3,4-metilendioksi-N, N-dimetilamfetaminas)standartas, Lysergic acid diethylamide (LSD),(+/-)-3,4- Methylenedioxyamphetamine HCL (MDA), (+/-)-3,4-MEthylenedioxy-N-ethylamphetamine HCL (MDE, MDME), (+/-)-3,4-Methylenedioxymethamphetamine HCL (MDMA), (+/-)-2-(Metilamino)propiophenone HCL (methcathinone),(+)-Methamphetamine HCL, Amphetamine hydrochloride, Psilocin, Psilocybin,Heroin, Tramadol HCL, Cocaine, (+/-)-N-Methyl-1-(3,4)-Methylenedioxyphenyl -2,5-butanamine hydro-chloride (MBDB), Methadone hydrochloride, Cannabinol (CBN), Tetrahydrocannabinol (?9-THC), Cannabidiol (CBD), Methcathinone, Diazepam,Nordazepam, Tetrazepam
53 Oksalo rųgštis C2H2O4x2H2O, chemiškai gryna
54 Vyno rūgštis C2H6O6, chemiškai gryna
55 Tirpus krakmolas C6H10O5
56 Etilo alkoholis,bealdehidis (Merck,1.00971)
57 1-aminoetanolis CH3CH(NH2)OH (m.m.61,08), chemiškai grynas
58 Formalinas,chemiškai grynas
59 p-rozalino hidrochloridas (bazinis fuksinas), chemiškai grynas
60 Sacharozė C12H22O11,chemiškai gryna
61 Šifo reagentas aldehidams
62 p-DMAB (p-dimetilaminobenzaldehidas),chemiškai grynas
63 Rezorcinas, chemiškai grynas
64 Trilonas B C10H14N2Na2O8,chemiškai grynas
65 Indigokarminas, ind.
66 Fenolo raudonasis,ind.
67 Bromtimolo m4lis, ind.
68 Metilo rauda, ind.
69 Etilo acetatas, chromatogr.
70 Izooktanas (2,2,4-trimethyl pentanas),chromatogr.
71 2-metilpropanolis (izobutilo alkoholis), chromatogr.
72 3-metilbutanolis (izoprentilo alkoholis), chromatogr.
73 Metilo alkoholis, chromatogr.
74 96% standartinis tirpalas metilo alkoholiui nustatyti, 0,5g/dm³ a.a. arba 0,05 tūrio % a.a.
75 40% standartinis tirpalas metilo alkoholiui nustatyti, 0,3g/dm³ a.a. arba 0,03 tūrio % a.a.
76 40% standartinis tirpalas metilo alkoholiui nustatyti, 0,5g/dm³ a.a. arba 0,05 tūrio % a.a.
77 96% standartinis tirpalas aldehidams nustatyti, 3,0mg/dm³ a.a.
78 96% standartinis tirpalas aldehidams nustatyti, 4,0mg/dm³ a.a.
79 96% standartinis tirpalas aldehidams nustatyti, 5,0mg/dm³ a.a.
80 96% standartinis tirpalas aldehidams nustatyti, 6,0mg/dm³ a.a.
81 40% standartinis tirpalas aldehidams nustatyti, 3,0mg/dm³ a.a.
82 40% standartinis tirpalas aldehidams nustatyti, 4,0mg/dm³ a.a.
83 40% standartinis tirpalas aldehidams nustatyti, 5,0mg/dm³ a.a.
84 40% standartinis tirpalas aldehidams nustatyti, 6,0mg/dm³ a.a.
85 40% standartinis tirpalas aldehidams nustatyti, 8,0mg/dm³ a.a.
86 96% standartinis tirpalas auk6tesniesiems alkoholiams nustatyti, 2,0mg/dm³ a.a.
87 96% standartinis tirpalas auk6tesniesiems alkoholiams nustatyti, 3,0mg/dm³ a.a.
88 96% standartinis tirpalas auk6tesniesiems alkoholiams nustatyti, 4,0mg/dm³ a.a.
89 40% standartinis tirpalas auk6tesniesiems alkoholiams nustatyti, 2,0mg/dm³ a.a.
90 40% standartinis tirpalas auk6tesniesiems alkoholiams nustatyti, 3,0mg/dm³ a.a.
91 40% standartinis tirpalas auk6tesniesiems alkoholiams nustatyti, 4,0mg/dm³ a.a.
92 1% salicilo aldehido spiritinis tirpalas
93 Granuliuoti milteliai "Dry Decon" stikliniams laboratoriniams indams plauti automatinėse mašinose
94 Rūgštinis ploviklis "Decon Acid Rince" stikliniams laboratoriniams indams plauti automatinėse mašinose
95 Šūvio pėdsakų standartinis pavyzdys elektroniniam skenuojančiam mikroskopui
96 Buferinių fosfatinių tirpalų, tinkančių AutoCal TEC kalibravimo būdui: PH=4,01 PH=7,00
97 Dinatrio hidrofosfatas (Na2HPO4)(HPLC grade)
98 Vario sulfatas (grynas)
99 25% amoniakas (grynas analizei)
100 Cinko chloridas (grynas)
101 Natrio silicio fluoridas (grynas)
102 Natrio karbonatas (grynas)
103 Natrio hidrokarbonatas (grynas)
104 Druskos rūgštis HCl, yp. gryna
105 Aktyviosios anglies milteliai, chemiškai gryni
106 Bario chloridas BaCl2, chemiškai grynas
107 Bario sulfatas BaSO4, chemiškai grynas
108 Natrio bisulfitas Na2S2O5, bevandenis, chemiškai grynas
109 Natrio šarmas NaOH, (grynas analizei)
110 Natrio tetraboratas Na2B4O7x10H2O2, (chemiškai grynas)
111 Natrio chloridas NaCl, (chemiškai grynas)
112 Geležies chloridas FeCl3x6H2O, (chemiškai grynas)
113 Amonio hidroksidas NH3OH, (chemiškai grynas)
114 Geležies amonio alūnas NH4Fe(SO4)2x12H2O, (chemiškai grynas)
115 Gyvsidabro jodidas HgJ2, (chemiškai grynas)
116 Kalio heksacianoferatas (3-)(raudonoji kraujo druska) K3Fe(CN)6, (chemiškai grynas)
117 Kalio natrio tartratas KNaC4H4O6, (chemiškai grynas)
118 Kalio jodidas KJ,(chemiškai grynas)
119 Kalio bichromatas K2Cr2O7, (chemiškai grynas)
120 Kalio dihidrofosfatas KH2PO4,(chemiškai grynas)
121 Kalio hidrofosfatas K2HPO4,(chemiškai grynas)
122 Kalcio oksidas CaO, (chemiškai grynas)
123 Kal;cio karbonatas CaCO3,(chemiškai grynas)
124 Jodas J2, (chemiškai grynas)
125 Sidabro nitratas AgNO3,(chemiškai grynas)
126 Vario sulfatas CuSO4x5H2O,(chemiškai grynas)
127 Švino oksidas PbO, (chemiškai grynas)
128 Cinko sulfatas ZnSO4x7H2O, (chemiškai grynas)
129 Chromotropo rūgšties dinatro druska,(chemiškai gryna)
130 Hidroksilamino hidrochloridas, (chemiškai grynas)
131 Kizelgūras
132 Sieros rūgštis Suprapur (Merck 1.00714.100)
133 Jodo fiksanalas 0,05 mol/dm3
134 Jodo fiksanalas 0,1 mol/dm3
135 Natrio šarmo fiksanalas 0,1 mol/dm3
136 Boro rūgštis H3BO3, švari analizei
137 Vario sulfatas CuSO4
138 Koncentruota druskos rūgštis HCl
139 Buteliukai (amber glass vials) 2ml
140 Reagentų pulverizatoriai, kolbutės tūris 150 ml
141 Garinimo lėkštelės, borosilikatinio stiklo, su snapeliu,40 mm skersmens, 10 ml talpos
142 Garinimo lėkštelės, borosilikatinio stiklo, su snapeliu,50 mm skersmens, 15 ml talpos
143 Garinimo lėkštelės, borosilikatinio stiklo, su snapeliu,60 mm skersmens, 45 ml talpos
144 Garinimo lėkštelės, borosilikatinio stiklo, su snapeliu,70 mm skersmens, 60 ml talpos
145 Garinimo lėkštelės, borosilikatinio stiklo, su snapeliu,80 mm skersmens, 90 ml talpos
146 Garinimo lėkštelės, borosilikatinio stiklo, su snapeliu,95 mm skersmens, 170 ml talpos
147 Svėrimo piltuvėliai,65 mm ilgio
148 Aliuminio folijos lėkštelės drėgnomačiui (skersmuo 10cm)
149 Aliumininiai kvadrateliai (plokštelės) 25 mmx25 mmx3 mm pavyzdžiams tvirtinti
150 Pluošto nepaliekančios servetėlės (Kimwipes Lite precision wipes)
151 203 mm skersmens popieriniai šlifavimo diskai "Paper discs" (Si Carbide) (gamintojas "Agar", Anglija) markės: B8217
152 203 mm skersmens popieriniai šlifavimo diskai "Paper discs" (Si Carbide) (gamintojas "Agar", Anglija) markės: B8216
153 203 mm skersmens popieriniai šlifavimo diskai "Paper discs" (Si Carbide) (gamintojas "Agar", Anglija) markės: B8215
154 203 mm skersmens popieriniai šlifavimo diskai "Paper discs" (Si Carbide) (gamintojas "Agar", Anglija) markės: B8214
155 203 mm skersmens popieriniai šlifavimo diskai "Paper discs" (Si Carbide) (gamintojas "Agar", Anglija) markės: B8212
156 203 mm skersmens popieriniai šlifavimo diskai "Paper discs" (Si Carbide) (gamintojas "Agar", Anglija) markės: B8211
157 Regeneruotos celiuliozės membranos (5cm skersmens, porų dydis 0,45 mkm) vakuuminiam filtrovimui
158 Anglies strypeliai, 3,05 mm skersmens (kodas C5422)
159 Dvipusis nailoninis audeklas "Double Sided Nylon Cloth" 250mm skersmens (Gamintuojas BUEHLER B8220)
160 Lipnus iš vienos pusės pūkuotas audeklas "Adhesive Backed Napped Cloth" 200mm skersmens (Gamintojas BUEHLER B8222)
161 Skystinio chromatografo "Shimadzu LC-10Atvp" tirpalų padavimo siurbliui: mobilios fazės tarpinės
162 Skystinio chromatografo "Shimadzu LC-10Atvp" tirpalų padavimo siurbliui: praplovimo tarpinės
163 Deuterio lempa Shimadzu VP Series chromatografijos sistemos diodinės matricos detektoriui SPD-M10Avp
164 Mikrošvirkštas 10 mkl shimadzu GC-2010 chromatografo autosampleriui
165 Desikantai PE Spectrum One FT-IR spektrometrui
166 Septa (mėlynos spalvos) Shimadzu skystinio chromatografo autosamplerio 2 ml indeliams
167 AGILENT ( HP) dujiniam chromatografui su masių selektyviniu detektoriumi GC/MS 5972A: Filamentai (filament Assembly , 5972/5973 MSD)
168 AGILENT ( HP) dujiniam chromatografui su masių selektyviniu detektoriumi GC/MS 5972A: Laineriai (SGL TPRD DEACT.LENER)
169 AGILENT ( HP) dujiniam chromatografui su masių selektyviniu detektoriumi GC/MS 5972A: Kalibracinis skystis (calibration compound, PFTBA)
170 Dujų filtras dujiniam chromatografui Shimadzu GC-2010: All-pure trap "Alltech", part Nr. 7007
171 Dujų filtras dujiniam chromatografui Shimadzu GC-2010: Big Oxygen trap "Alltech", part Nr. 7213
172 Elektronų daugintuvo GC/MS HP 6890 series
173 Elektroninis srautų matuoklis (electronic flowmeter)
174 O-rigai Shimadzu GC-2010 chromatografui
175 Shimadzu GC-2010 chromatografo septa (part Nr. 221-15324), 4,0 ml indeliui autosamoleriui AOC 20 l
176 Shimadzu GC-2010 chromatografo septa (part Nr. 221-41233), 1,5 ml indeliui autosamoleriui AOC 20 l
177 Kapiliarinė kolonėlė HP-5MS-30m, 0,25 mmi.d.x 0,25µm
178 Dujų filtras Perkin Elmer dujiniam chromatografui: In-line filter trap (Perkin Elmer ™Xpress,kat. Nr. 9301178)
179 Dujų filtras Perkin Elmer dujiniam chromatografui: įdėklai Refill kit(Perkin Elmer ™Xpress,kat. Nr. 9301176)
180 Matavimo kolbutės, A klasės, šlifas 10/19, 5ml
181 Matavimo kolbutės, A klasės, šlifas 10/19, 50ml
182 Matavimo kolbutės, A klasės, šlifas 10/19, 100ml
183 Matavimo kolbutės, A klasės, šlifas 10/19, 500ml
184 Matavimo kolbutės, A klasės, šlifas 10/19, 1000ml
185 Kapiliarinė kolonėlė EC-5-30m, 0,25mmi.d.x0,25µm
186 Agatiniai grūstuvėliai su piestelėmis, vidinis skersmuo 40mm, 9ml talpos
187 Agatiniai grūstuvėliai su piestelėmis, vidinis skersmuo 60mm, 25ml talpos
188 Agatiniai grūstuvėliai su piestelėmis, vidinis skersmuo 85mm, 50l talpos
189 Agatiniai grūstuvėliai su piestelėmis, vidinis skersmuo 100mm, 100 ml talpos
190 Porcelianinis grūstuvas: vidinis skersmuo 180mm, 1000 ml talpos
191 Pastero pipetės, 225 mm ilgio
192 Ilgas termometras 0-55°C,padalos vertė 0,1°C
193 Trumpas termometras 10-35°C,padalos vertė 0,1°C
194 Matavimo cilindras, graduotas, stikliniu pagrindu, su snapeliu, aukštas, 25 cm³
195 Matavimo cilindras, graduotas, stikliniu pagrindu, su snapeliu, aukštas, 50 cm³
196 Matavimo cilindras, graduotas, stikliniu pagrindu, su snapeliu, aukštas, 100 cm³
197 Matavimo cilindras, graduotas, stikliniu pagrindu, su snapeliu, aukštas, 250 cm³
198 Matavimo cilindras, graduotas, stikliniu pagrindu, su snapeliu, aukštas, 500 cm³
199 Matavimo cilindras, graduotas, stikliniu pagrindu, su snapeliu, aukštas, 1000 cm³
200 Matavimo cilindras, graduotas, stikliniu pagrindu, su snapeliu, žemas, 2000 cm³
201 Matavimo cilindras, graduotas, stikliniu pagrindu, su snapeliu, žemas, 100 cm³
202 Matavimo cilindras, graduotas, stikliniu pagrindu, su snapeliu, žemas, 250 cm³
203 Matavimo kolbutė, tiesiu kaklu (nesiuarėjančiu), 50 cm³
204 Matavimo kolbutė, tiesiu kaklu (nesiuarėjančiu), 100 cm³
205 Matavimo kolbutė, tiesiu kaklu (nesiuarėjančiu), 200 cm³
206 Erlenmejerio kolbutė, su 29/32 šlifu bei stikliniu kamščiu,100 cm³
207 Distiliavimo kolba. plokščiadugnė, su 29/32 šlifu,kaklo L-70mm, 500cm³
208 Lašu gaudiklė, 29/32 šlifas, kitas galas be šlifo, 60° kampu, pailgintu vamzdeliu
209 Lašu gaudiklė, 29/32 šlifas, kitas galas 14/23 šlifas, 60° kampu
210 Lašu gaudiklė, 29/32 šlifas, kitas galas 14/23 šlifas, 100° kampu
211 Šlifinis borasilikatinio stiklo kamštis, 29/32
212 Šlifinis borasilikatinio stiklo kamštis, 14/23
213 Matavimo pipetė, stiklinė ,graduota, AS-sertifikuota 1,0cm³
214 Matavimo pipetė, stiklinė ,graduota, AS-sertifikuota 2,0cm³
215 Matavimo pipetė, stiklinė ,graduota, AS-sertifikuota 5,0cm³
216 Matavimo pipetė, stiklinė ,graduota, AS-sertifikuota 10,0cm³
217 Vienkartinė matavimo pipetė, graduota 10cm³
218 Piltuvėlis, skersmuo 80 mm, kotelio ilgis 80mm, vidinis skersmuo 8mm
219 Piltuvėlis, skersmuo 105 mm, kotelio ilgis 100mm, vidinis skersmuo 10 mm
220 Piltuvėlis, skersmuo 105 mm, kotelio ilgis 125mm, vidinis skersmuo 12mm
221 Dozatorius rieros rūgščiai (stiklinis 10ml
222 Spiritometras, stiklinis, 0,1% padala, 51-56%
223 Spiritometras, stiklinis, 0,1% padala, 56-61%
224 Spiritometras, stiklinis, 0,1% padala, 61-66%
225 Spiritometras, stiklinis, 0,1% padala, 66-71%
226 Spiritometras, stiklinis, 0,1% padala, 71-76%
227 Spiritometras, stiklinis, 0,1% padala, 76-81%
228 Spiritometras, stiklinis, 0,1% padala, 81-86%
229 Spiritometras, stiklinis, 0,1% padala, 86-91%
230 Spiritometras, stiklinis, 0,1% padala, 70-80%
231 pH elektrodas SenTix 81, (jungtis AS/DIN)
232 pH elektrodas SenTix 81, (jungtis AS/BNC)
233 Kapiliarinė kolonėlė Nukol™ Fused Silica 60 mx 0,32 mmx 0,25µm
234 Vienkartin4s l4k6tel4s Sartorius svarstykl4ms- dr4gnoma3iui, D-90 mm
235 Matavimo cilindras su snap., 100ml (stiklinis pagrindas, B klasės)
236 Matavimo cilindras su snap., 500ml (stiklinis pagrindas, B klasės)
237 Matavimo cilindras su snap., 1000ml (stiklinis pagrindas, B klasės)
238 Matavimo cilindras su kamščiu, 1000ml (stiklinis pagrindas) (45/40), B klasės
239 Matavimo cilindras su kamščiu, 500ml (stiklinis pagrindas) (34/35), B klasės
240 Konusinės graduotos kolbos su šlifu ir kamščiais (29/32) 500ml
241 Konusinės graduotos kolbos su šlifu ir kamščiais (29/32) 1000ml
242 Matavimo kolbos su kamščiu, 500ml, B klasės
243 Matavimo kolbos su kamščiu, 1000ml, B klasės
244 Matavimo kolbos su kamščiu, 2000ml, B klasės
245 Stiklinės, graduotos (žemos),250ml, termoatsparios
246 Stiklinės, graduotos (žemos),500ml, termoatsparios
247 Stiklinės, graduotos (žemos),1000ml, termoatsparios
248 Stiklinės, graduotos (žemos),2000ml, termoatsparios
249 Stiklinės vonelės 350x220x70 mm
250 Piltuvėliai skystoms medžiagoms (skersmuo 105mm, kotelio ilgis 100 mm,kotelio vidinis skesmuo 10mm)
251 Piltuvėliai birioms medžiagoms (skersmuo 55mm, kotelio ilgis 60 mm,kotelio vidinis skesmuo 20mm)
252 250µl talpos stiklinis švirkštas analizatoriui ABI Prism 3 100 Avant
253 5 ml talpos stiklinis švirkštas analizatoriui ABI Prism 3 100 Avant
254 Stikliniai užsukami graduoti buteliukai
255 36 cm ilgio elektroforezės kapiliarų blokas analizatoriui ABI Prism 3 100 Avant
256 96 pavyzdžių plokštelė analizatoriui ABI Prism 3 100 Avant
257 Elektroforezės kapiliaras su žalia žyme
258 Membraniniai filtrai, 15 mm skersmens, porų dydis 0,45 mkm, vienkartiniams švirkštams su "LUER LOCK" adapteriais
259 Dozatorius (dispensorius)0,5-5,0 cm³ su 1 litro talpos indu agresyvioms medžiagoms
260 Dozatorius (dispensorius)1,0-10,0 cm³ su 1 litro talpos indu agresyvioms medžiagoms
261 Stovelis mėgintuvėliams, mažiausiai 10 vietų, ne mažiau kaip 20 mm skersmens, neišardomas, metakrylato arba nerūdijančio plieno
262 Stovelis spiritometrams, metakrylato, 6 vietų, 300x400mm
263 Skaidri silikoninė žarna, 12 mm išorinis skersmuo, 8 mm vidinis skersmuo
264 Skaidri silikoninė žarna, 16 mm išorinis skersmuo, 12 mm vidinis skersmuo
265 Skaidri silikoninė žarna, 10 mm išorinis skersmuo, 7mm vidinis skersmuo
266 Plastikinis spaustukas žarnoms (Quickfit tipo) iki 10mm
267 Plastikinis spaustukas žarnoms (Quickfit tipo) iki 14mm
268 Šepetys mėgintuvėliams plauti, skersmuo 10 mm
269 Šepetys mėgintuvėliams plauti, skersmuo 15 mm
270 Šepetys mėgintuvėliams plauti, skersmuo 8 mm
271 Šepetys pipetėms plauti, skersmuo 3 mm
272 Šepetys Erlenmejerio kolbutėms plauti, lankstomu galu, skersmuo 45 mm
273 Šepetys stiklinėms plauti, skersmuo 60 mm
274 Šepetys cilindrams plauti, skersmuo 75 mm
275 Indas su kempinėle Hg surinkti
276 Vienkartinės gumin4s pirštinės (dydis S)
277 Guminis grindų kilimėlis (1,0 mx0,7 m)
278 Filtrinis popierius, skersmuo 14,5 mm (balta juosta)
279 Filtrinis popierius, skersmuo 14,5 mm (raudona juosta)
280 Filtrinis popierius, skersmuo 17,5 mm (balta juosta)
281 Filtrinis popierius, skersmuo 17,5 mm (raudona juosta)
282 Laboratorinis kėliklis (Laboratory jack, platformos dydis 130 x160 mm, pakėlimo aukštis - ne mažiau kaip 25 cm, kėlimo svoris - ne mažiau kaip 12 kg)
283 Distiliavimo įrangos stovas (dviejų horizontalių ir trijų vertikalių strypų), 500x250x800mm
284 Reguliuojamo tūrio automatinės pipetės, 100-1000µl
285 Reguliuojamo tūrio automatinės pipetės, 100-1000µl, antgaliai
286 Pipečių stovas 6 pipetėms su 2 dėžutėmis antgaliams
287 Silikoniniai vamzdžiai vakuuminėms sistemoms,vidinis skersmuo 5mm
288 Silikoniniai vamzdžiai vakuuminėms sistemoms,vidinis skersmuo 7mm
289 Silikoniniai vamzdžiai vakuuminėms sistemoms,vidinis skersmuo 9mm
290 Polietileniniai užspaudžiami maišeliai, 40x70mm dydžio
291 Polietileniniai užspaudžiami maišeliai, 70x100mm dydžio
292 Polietileniniai užspaudžiami maišeliai, 100x150mm dydžio
293 Polietileniniai užspaudžiami maišeliai, 150x220mm dydžio
294 Polietileniniai paprasti maišai, 80x100cm dydžio
295 Membraniniai filtrai, 15 mm skersmens, porų dydis 0,45 mkm, vienkartiniams švirkštams su "LUER LOCK" adapteriais
296 Šūvio pėdsakų paėmimo rinkiniai
297 Šūvio pėdsakų stalelių laikymo dėžutės, 12mm skersmens SEM pavyzdžių staleliams
298 Centrifuginiai polipropileniniai (skaidrūs) mėgintuvėliai, 1,5ml tūrio ("Ependorf") su dangteliu
299 Jonitinių kolonėlių komplektas vandens valymo įrengi niui "Barnstead Easypure UV"
300 Filtras (porų dydis 0,2mkm) vandens valymo įrenginiui "Barnstead Easypure UV"
301 Vienkartinės guminės pirštinės , vidutinio (M) dydžio
302 Vienkartinės guminės pirštinės , didelio (L) dydžio
303 Vienkartinės vinilinės pirštinės , L dydžio, be miltelių
304 Vienkartiniai švirkštai, 10 ml tūrio
305 Špateliai-šaukštai (plastikiniai), kotelio ilgis 170 mm, šaukšto dydis 40x10 mm
306 Špateliai-šaukštai (plastikiniai), kotelio ilgis 180 mm
307 Chemiškai atsparūs indai (plastikiniai bakeliai) su užsukamais kamščiais, 10 l
308 Fotovonelės (plastikinės), 300x250x70 mm
309 Akiniai su netiesiogine ventiliacija, bespalviai, panoraminio vaizdo, gali būti dedami ant gydytojo prirašytų akinių, nerasojantys iš vidaus
310 plastikiniai piltuvėliai (skersmuo 100 mm, kotelio ilgis 77 mm, kotelio vidinis skersmuo 13 mm)
311 Plastikiniai piltuvėliai (skersmuo 150 mm, kotelio ilgis 95 mm, kotelio vidinis skersmuo 17 mm)
312 Mikrokoncentratoriai Microcon 100
313 0,5 ml talpos centrifuginiai mėgintuvėliai "Eppendorf"
314 1,5 ml talpos centrifuginiai mėgintuvėliai "Eppendorf"
315 15 ml talpos centrifuginiai mėgintuvėliai
316 0,2 ml talpos plonasieniai "Eppendorf" firmos mėgintuvėliai PGR reakcijai su išgaubtu dangteliu
317 Standartiniai 2,5 mkl antgaliai keičiamo tūrio automatinėms pipetėms "Eppendorf"
318 Standartiniai 10 mkl antgaliai keičiamo tūrio automatinėms pipetėms "Eppendorf"
319 Standartiniai 200 mkl antgaliai keičiamo tūrio automatinėms pipetėms "Eppendorf"
320 Standartiniai 1000 mkl antgaliai keičiamo tūrio automatinėms pipetėms "Eppendorf"
321 2 ml talpos mėgintuvėliai su lengvu fazių atskyrimo geliu (PLG)
322 Vienkartiniai mėgintuvėliai su dangteliais, 2 ml talpos
323 Vienkartiniai pirštinės, guminės, su talku, L,M,S dydžių
324 Filtrai dejonizatoriui Barmlead 0,2 µ antimikrobinis, kat. Nr. FI 703
325 Filtrai dejonizatoriui Barmlead/Thermolyne kat. Nr. D50229,50231,50233
326 Nukenksminimo maišeliai


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2004-04-20    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2004-03-24 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2004-03-31 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "ARM GATE" 135218757  Jonavos g. 260, LT-44131 Kaunas  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g.16,LT - 08418, Vilnius  Lietuva 
UAB "Baltijos Inoma" 126342599  A. Goštauto g. 4-53, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 121464065  Molėtų g.16, LT - 4012 Didžioji Riešė, Vilniaus raj.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" 123221635  Rygos g. 15, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED" 111475280  Stirnų g. 27,LT - 2004, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA" 123501772  Antakalnio g.36,10305, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma" 222033720  Mokslininkų g. 11, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA" 124255779  Žalgirio g. 108,LT-2645 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" 155525379  Žirmūnų g. 139, 09120  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 17   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"  33 str. 2 d. 2 p.  Reikiamo aktyvumo prekė būtų už kitą kainą nei pirminiame pasiūlyme    
 28   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"  33 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlyti testai nėra lygiaverčiai Hexagon Obti testams    
 132   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  33 str. 2 d. 2 p.  Sieros rūgšties grynumas neatitinka techninių reikalavimų    
 140   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  33 str. 2 d. 2 p.  Kolbutės tūris neatitinka techninių reikalavimų    
 147   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  33 str. 2 d. 2 p.  Piltuvėlių ilgis neatitinka techninių reikalavimų    
 157   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  33 str. 2 d. 2 p.  Mambranos pagamintos iš celiuliozės nitrato, o ne iš raganaruotos celiuliozės    
 174   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"  33 str. 2 d. 2 p.  Prekė netinka Schimadzu-2010 chromatografui    
 177   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"  33 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlyta kolonėlė OPTIMA, ne HP    
 177   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"  33 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlyta kolonėlė Equity, ne HP    
 180   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  33 str. 2 d. 2 p.  Kolbų šlifas neatitinka techninių reikalavimų    
 185   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"  33 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlyta kolonėlė OPTIMA, ne HP    
 203-207   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  33 str. 2 d. 2 p.  Gamintojas neturi ISO 9001 kokybės sertifikato    
 209   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  33 str. 2 d. 2 p.  Gamintojas neturi ISO 9001 kokybės sertifikato    
 221-230   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  33 str. 2 d. 2 p.  Gamintojas neturi ISO 9001 kokybės sertifikato    
 240-244   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  33 str. 2 d. 2 p.  Gamintojas neturi ISO 9001 kokybės sertifikato    
 258   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"  33 str. 2 d. 2 p.  Filtrų skersmuo neatitinka techninių reikalavimų    
 272   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  33 str. 2 d. 2 p.  Šepečiai netinka laboratoriniaims indams plauti    
 273   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  33 str. 2 d. 2 p.  Šepečiai netinka laboratoriniaims indams plauti    
 278-279   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  33 str. 2 d. 2 p.  Gamintojas neturi ISO 9001 kokybės sertifikato    
 295   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"  33 str. 2 d. 2 p.  Skersmuo neatitinka techninių reikalavimų    
 316   UAB "Baltijos Inoma"  33 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlyti mėgintuvėliai Abgene, o ne Eppendorf    
 316   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"  33 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlyti mėgintuvėliai Brand, o ne Eppendorf    
 16   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"  33 str. 2 d. 2 p.  Atsiųstame patikslinime nurodyta kaina skiriasi nuo pasiūlyme nurodytos kainos    
 74-92   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"  33 str. 2 d. 2 p.  Gamintojas neturi ISO 9001 kokybės sertifikato    
 208   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  33 str. 2 d. 2 p.  Gamintojas neturi ISO 9001 kokybės sertifikato    
 210   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  33 str. 2 d. 2 p.  Gamintojas neturi ISO 9001 kokybės sertifikato    
 233   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"  33 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlyta kito tipo, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, kolonėlė    
 296   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  33 str. 2 d. 2 p.  Gamintojas neturi ISO 9001 kokybės sertifikato    
 16   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"  33 str. 2 d. 2 p.  Atsiųstame patikslinime nurodyta kaina skiriasi nuo pasiūlyme nurodytos kainos    
 74-92   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"  33 str. 2 d. 2 p.  Gamintojas neturi ISO 9001 kokybės sertifikato    
 208, 210   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  33 str. 2 d. 2 p.  Gamintojas neturi ISO 9001 kokybės sertifikato    
 233   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"  33 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlyta kito tipo, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, kolomėlė    
 296   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  33 str. 2 d. 2 p.  Gamintojas neturi ISO 9001 kokybės sertifikato    

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 4  1   UAB "Baltijos Inoma"   1.919,84   
 8  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   124,86   
 8  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   192,07   
 14  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   116,83   
 14  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   204,50   
 17  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   2.879,20   
 17  2   UAB "Baltijos Inoma"   5.045,16   
 18  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.763,47   
 19  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   193,80   
 20  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   57,10   
 21  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   177,60   
 22  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   29,20   
 23  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   63,97   
 23  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   76,00   
 24  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   11,80   
 24  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   33,94   
 24  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   55,41   
 24  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   80,24   
 25  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   77,64   
 25  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   98,51   
 25  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   110,92   
 26  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   21,24   
 26  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   100,30   
 26  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   141,60   
 26  4   UAB "Baltijos Inoma"   174,98   
 27  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   6.136,00   
 28  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   23.647,20   
 29  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   335,60   
 29  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   146.260,00   
 30  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   74,34   
 30  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   118,00   
 30  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   176,43   
 30  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   283,20   
 31  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   64,70   
 31  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   84,96   
 31  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   142,80   
 31  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   198,22   
 32  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   271,40   
 32  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   420,67   
 32  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   601,80   
 32  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   601,80   
 33  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   197,06   
 33  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   250,75   
 33  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   254,88   
 33  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   282,75   
 34  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   546,65   
 34  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   990,35   
 35  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   92,05   
 35  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   115,64   
 35  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   212,40   
 35  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.248,04   
 36  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   212,40   
 36  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   220,90   
 36  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   490,88   
 36  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.139,41   
 37  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   311,52   
 37  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   892,08   
 37  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.185,90   
 37  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.482,02   
 38  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   95,58   
 38  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   171,33   
 38  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   311,52   
 38  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   575,71   
 39  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   21,24   
 39  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   46,05   
 40  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   159,30   
 40  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   276,12   
 40  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   1.028,96   
 40  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.343,78   
 41  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   24,78   
 41  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   238,40   
 42  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   71,51   
 42  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   423,40   
 42  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   483,88   
 42  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   542,80   
 43  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   194,90   
 43  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   205,32   
 43  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   288,16   
 48  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   711,54   
 49  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.129,26   
 50  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   748,12   
 53  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   25,37   
 53  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   53,78   
 53  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   113,28   
 53  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   198,40   
 54  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   30,33   
 54  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   98,50   
 54  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   155,76   
 54  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   226,12   
 55  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   11,80   
 55  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   22,42   
 55  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   106,40   
 57  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   50,74   
 57  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   57,10   
 58  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   12,98   
 58  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   29,50   
 58  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   49,90   
 58  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   62,34   
 59  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   79,65   
 59  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   198,06   
 60  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   11,80   
 60  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   50,93   
 60  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   208,86   
 61  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   126,90   
 61  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   195,88   
 61  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   231,28   
 62  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   84,96   
 62  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   164,90   
 62  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   203,72   
 62  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   210,04   
 63  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   10,03   
 63  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   50,30   
 63  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   110,20   
 63  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   114,46   
 64  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   34,22   
 64  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   101,82   
 64  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   165,20   
 65  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   44,01   
 65  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   124,18   
 65  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   154,82   
 65  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   259,00   
 66  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   123,90   
 66  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   289,80   
 66  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   495,60   
 67  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   215,94   
 67  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   410,40   
 67  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   759,92   
 67  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.062,50   
 68  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   58,06   
 68  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   151,40   
 68  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   202,96   
 68  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   288,45   
 69  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   135,70   
 69  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   141,60   
 69  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   317,75   
 70  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   171,10   
 70  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   843,30   
 70  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   2.391,90   
 71  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   495,00   
 71  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   5.439,10   
 72  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   802,65   
 72  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   7.209,50   
 73  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   70,80   
 73  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   5.439,10   
 93  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   401,20   
 93  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   538,08   
 94  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   311,52   
 94  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   318,60   
 97  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   195,57   
 97  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   271,40   
 97  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   545,43   
 98  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   140,18   
 98  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   189,50   
 98  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   902,70   
 99  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   31,86   
 99  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   107,38   
 99  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   209,42   
 99  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   259,60   
 100  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   70,67   
 100  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   72,69   
 100  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   76,71   
 100  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   182,90   
 101  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   101,00   
 102  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   130,39   
 102  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   228,33   
 102  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   296,20   
 102  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   443,68   
 103  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   61,97   
 103  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   95,58   
 103  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   176,60   
 103  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   181,44   
 104  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   26,66   
 104  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   29,50   
 104  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   48,38   
 104  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   50,52   
 105  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   21,24   
 105  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   52,16   
 105  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   72,80   
 105  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   94,40   
 106  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   25,02   
 106  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   36,06   
 106  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   41,00   
 106  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   82,60   
 107  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   38,20   
 107  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   38,94   
 107  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   59,48   
 108  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   36,58   
 108  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   47,67   
 108  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   50,30   
 108  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   88,50   
 109  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   10,62   
 109  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   21,47   
 109  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   65,60   
 109  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   75,52   
 110  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   11,33   
 110  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   43,80   
 110  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   58,52   
 110  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   84,96   
 111  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   9,32   
 111  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   26,50   
 111  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   29,54   
 111  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   53,10   
 112  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   45,43   
 112  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   150,63   
 112  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   165,20   
 113  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   6,37   
 113  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   18,80   
 114  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   50,27   
 114  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   67,81   
 114  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   82,60   
 115  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   92,04   
 115  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   130,98   
 115  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   177,00   
 116  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   77,80   
 116  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   95,58   
 116  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   99,12   
 116  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   100,27   
 117  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   39,65   
 117  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   74,56   
 117  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   115,62   
 117  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   146,32   
 118  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   24,78   
 118  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   65,96   
 118  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   91,87   
 118  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   211,22   
 119  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   75,16   
 119  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   91,57   
 119  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   285,56   
 120  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   26,55   
 120  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   27,61   
 120  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   49,10   
 120  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   101,48   
 121  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   26,07   
 121  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   42,48   
 121  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   63,35   
 121  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   158,12   
 122  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   12,74   
 122  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   42,09   
 122  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   51,74   
 122  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   82,60   
 123  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   23,36   
 123  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   38,30   
 123  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   66,08   
 123  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   101,00   
 124  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   37,17   
 124  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   97,37   
 124  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   121,00   
 124  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   129,80   
 125  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   59,47   
 125  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   119,65   
 125  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   274,00   
 125  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   436,60   
 126  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   23,36   
 126  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   58,18   
 126  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   134,52   
 127  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   24,43   
 127  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   112,05   
 127  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   294,57   
 127  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   318,60   
 128  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   19,47   
 128  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   40,33   
 128  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   41,30   
 129  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   133,58   
 129  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   306,94   
 129  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   377,60   
 130  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   82,60   
 130  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   284,45   
 130  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   354,00   
 131  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   68,15   
 131  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   94,40   
 131  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   140,42   
 131  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   142,19   
 132  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   7.823,40   
 132  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   10.549,20   
 133  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   58,41   
 133  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   110,33   
 133  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   413,00   
 134  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   985,30   
 135  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   50,74   
 135  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   84,37   
 135  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   206,50   
 136  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   11,68   
 136  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   70,08   
 136  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   127,02   
 136  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   129,80   
 137  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   65,18   
 137  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   236,29   
 137  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   300,90   
 137  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   317,42   
 138  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   26,55   
 138  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   27,61   
 138  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   41,30   
 138  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   73,54   
 139  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.168,20   
 140  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   521,92   
 141  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   283,20   
 142  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   382,32   
 142  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   382,40   
 143  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   391,60   
 143  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   396,48   
 144  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   212,40   
 144  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   224,20   
 145  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   221,80   
 145  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   243,08   
 146  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   192,93   
 146  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   230,01   
 147  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   676,00   
 148  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   230,82   
 150  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   442,00   
 157  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   339,00   
 157  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   340,00   
 157  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   410,00   
 161  1   UAB "ARM GATE"   757,02   
 162  1   UAB "ARM GATE"   664,32   
 163  1   UAB "ARM GATE"   2.380,27   
 164  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.218,25   
 164  2   UAB "ARM GATE"   1.908,71   
 166  1   UAB "ARM GATE"   1.778,47   
 166  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   8.067,00   
 170  1   UAB "ARM GATE"   1.108,48   
 170  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.466,75   
 171  1   UAB "ARM GATE"   1.359,57   
 171  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.740,54   
 173  1   UAB "ARM GATE"   3.852,12   
 174  1   UAB "ARM GATE"   1.526,97   
 175  1   UAB "ARM GATE"   1.414,69   
 176  1   UAB "ARM GATE"   889,23   
 177  1   UAB "ARM GATE"   3.576,53   
 178  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.033,85   
 179  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   156,45   
 180  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   1.557,60   
 180  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   2.700,00   
 181  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   113,85   
 181  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   171,69   
 181  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   194,70   
 182  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   127,45   
 182  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   196,12   
 182  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   271,40   
 183  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   201,20   
 183  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   253,82   
 183  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   354,00   
 184  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   187,98   
 184  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   229,63   
 184  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   336,30   
 185  1   UAB "ARM GATE"   2.517,05   
 186  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   322,77   
 186  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   584,10   
 186  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.132,80   
 187  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.668,40   
 187  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   3.009,00   
 187  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   4.248,00   
 188  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   3.786,00   
 188  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   6.372,00   
 188  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   6.785,00   
 189  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.435,20   
 189  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   2.360,00   
 189  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   3.422,00   
 190  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   12,74   
 190  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   230,10   
 190  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   314,33   
 190  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   329,21   
 191  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   166,00   
 191  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   238,36   
 191  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   258,72   
 191  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   283,20   
 192  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   199,13   
 193  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   106,20   
 194  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   119,20   
 194  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   177,00   
 194  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   177,00   
 194  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   186,44   
 194  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   212,60   
 195  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   128,60   
 195  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   188,33   
 195  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   198,00   
 195  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   212,40   
 195  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   212,60   
 196  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   140,40   
 196  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   191,16   
 196  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   216,00   
 196  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   225,80   
 196  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   247,80   
 197  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   460,20   
 197  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   566,40   
 197  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   645,46   
 197  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   670,00   
 197  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   846,80   
 198  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   684,40   
 198  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   873,20   
 198  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.031,32   
 198  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.054,00   
 198  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.258,40   
 199  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   569,90   
 199  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   719,80   
 199  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   765,82   
 199  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   900,10   
 199  5   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.050,00   
 200  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   1.321,60   
 200  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.363,14   
 200  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.762,00   
 200  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   2.110,00   
 200  5   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.320,00   
 201  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   79,00   
 201  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   182,90   
 201  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   216,00   
 201  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   259,60   
 201  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   262,60   
 202  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   304,68   
 202  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   318,60   
 202  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   474,50   
 202  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   496,00   
 202  5   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   500,00   
 203  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   276,60   
 203  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   566,40   
 203  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   699,00   
 203  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.074,00   
 204  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   404,10   
 204  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   584,10   
 204  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   762,00   
 204  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.201,80   
 205  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   350,00   
 205  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   590,00   
 205  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   756,00   
 205  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.060,60   
 206  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.005,30   
 207  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   169,92   
 207  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   472,60   
 209  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   315,90   
 211  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   148,68   
 211  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   162,80   
 211  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   224,00   
 211  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   330,40   
 212  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   94,40   
 212  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   108,60   
 212  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   120,00   
 212  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   188,80   
 213  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   15,95   
 213  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   35,00   
 213  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   86,50   
 213  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   88,50   
 213  5   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   98,41   
 214  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   15,95   
 214  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   33,50   
 214  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   86,50   
 214  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   88,50   
 214  5   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   97,35   
 215  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   18,90   
 215  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   38,00   
 215  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   81,89   
 215  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   87,50   
 215  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   100,30   
 216  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   200,50   
 216  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   335,00   
 216  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   420,00   
 216  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   472,00   
 216  5   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   694,31   
 217  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.500,00   
 217  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   9.735,00   
 218  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   69,00   
 218  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   105,00   
 218  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   259,60   
 219  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   122,72   
 219  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   306,80   
 220  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   173,46   
 220  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   424,80   
 221  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   3.043,50   
 222  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   325,68   
 223  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   325,68   
 224  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   325,68   
 225  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   325,68   
 226  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   325,68   
 227  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   325,68   
 228  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   325,68   
 229  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   325,68   
 230  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   325,68   
 230  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   3.604,80   
 231  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.062,00   
 232  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.062,00   
 235  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   50,13   
 235  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   56,16   
 235  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   74,40   
 235  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   76,94   
 235  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   139,24   
 236  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   102,52   
 236  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   136,88   
 236  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   210,04   
 236  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   228,92   
 236  5   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   259,20   
 237  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   159,16   
 237  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   228,00   
 237  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   371,94   
 237  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   424,80   
 237  5   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   525,60   
 238  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   146,18   
 238  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   214,52   
 238  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   223,49   
 238  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   413,00   
 239  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   212,88   
 239  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   224,11   
 239  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   297,36   
 239  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   531,00   
 240  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   147,72   
 240  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   328,36   
 241  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   182,68   
 242  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   133,60   
 242  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   160,48   
 242  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   167,56   
 242  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   238,80   
 243  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   159,12   
 243  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   245,44   
 243  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   384,40   
 243  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   384,68   
 244  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   194,52   
 244  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   424,80   
 244  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   505,04   
 244  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   540,40   
 245  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   33,04   
 245  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   35,00   
 245  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   42,48   
 245  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   54,00   
 246  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   49,56   
 246  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   51,90   
 246  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   62,54   
 246  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   83,00   
 247  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   32,10   
 247  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   36,56   
 247  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   39,65   
 247  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   56,80   
 248  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   54,75   
 248  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   60,40   
 248  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   106,20   
 248  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   109,60   
 249  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.024,00   
 250  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   47,20   
 250  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   49,08   
 250  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   122,72   
 251  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   44,84   
 251  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   50,98   
 254  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   177,00   
 254  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   238,36   
 254  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   248,00   
 254  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   273,60   
 258  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   5.310,00   
 259  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.333,40   
 259  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   1.486,80   
 259  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   2.000,00   
 260  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.333,40   
 260  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   1.486,80   
 260  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   2.000,00   
 261  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   354,00   
 261  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   708,00   
 261  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   885,00   
 261  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.650,06   
 262  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   5.253,36   
 263  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   203,00   
 263  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   294,00   
 263  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   382,32   
 263  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.239,05   
 264  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   304,40   
 264  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   368,00   
 264  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   545,16   
 264  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   3.629,98   
 265  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   70,00   
 265  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   98,00   
 265  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   147,50   
 265  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.492,70   
 266  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   68,44   
 267  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   82,01   
 268  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   32,21   
 269  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   60,00   
 269  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   95,87   
 269  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   132,75   
 270  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   31,37   
 271  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   59,80   
 271  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   127,44   
 272  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   970,83   
 273  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   318,60   
 274  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   270,69   
 276  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   77,00   
 276  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   285,00   
 278  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   52,40   
 279  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   52,40   
 280  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   65,60   
 281  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   65,60   
 281  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   1.436,00   
 282  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   2.800,00   
 282  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   4.390,00   
 282  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   5.015,00   
 283  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   2.920,50   
 284  1   UAB "Baltijos Inoma"   1.395,48   
 284  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.635,48   
 284  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   2.312,80   
 284  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.737,60   
 284  5   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   2.803,12   
 285  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   80,00   
 285  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   136,88   
 285  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   188,80   
 285  4   UAB "Baltijos Inoma"   196,04   
 285  5   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   251,80   
 285  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   566,40   
 286  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   268,00   
 286  2   UAB "Baltijos Inoma"   384,00   
 286  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   486,00   
 286  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   689,12   
 286  5   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.050,20   
 287  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   20,06   
 288  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   32,45   
 289  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   59,00   
 290  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   6,00   
 290  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   22,83   
 290  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   44,20   
 291  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   12,00   
 291  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   48,90   
 291  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   54,39   
 292  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   27,00   
 292  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   58,41   
 292  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   63,35   
 293  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   33,00   
 293  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   61,14   
 293  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   81,69   
 294  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   156,00   
 295  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   5.310,00   
 298  1   UAB 'Interlux'   115,00   
 298  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   120,00   
 298  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   125,00   
 298  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   206,05   
 298  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   236,00   
 298  6   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   308,66   
 298  7   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   472,00   
 301  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   410,64   
 301  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.520,00   
 302  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   667,29   
 302  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.783,89   
 303  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   177,00   
 303  2   UAB 'Interlux'   240,00   
 303  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   281,08   
 303  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   510,92   
 304  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   435,00   
 304  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   724,80   
 305  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   26,08   
 305  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   97,70   
 306  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   20,30   
 306  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   26,08   
 306  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   97,70   
 307  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   182,66   
 307  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   244,46   
 307  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   502,77   
 309  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   92,16   
 310  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   16,99   
 310  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   18,42   
 310  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   135,70   
 311  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   25,96   
 311  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   34,88   
 311  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   293,11   
 312  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   34.072,50   
 312  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   40.267,50   
 313  1   UAB 'Interlux'   552,00   
 313  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.699,20   
 313  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   1.840,80   
 313  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   3.964,80   
 313  5   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   4.248,00   
 313  6   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   7.000,00   
 314  1   UAB 'Interlux'   575,00   
 314  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   600,00   
 314  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   1.032,50   
 314  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.180,00   
 314  5   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   2.065,00   
 314  6   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   2.360,00   
 314  7   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   2.900,00   
 315  1   UAB 'Interlux'   33,80   
 315  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   54,60   
 315  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   64,43   
 315  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   133,11   
 315  5   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   660,00   
 316  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.475,00   
 317  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   1.784,16   
 317  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   4.146,00   
 317  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   5.715,63   
 317  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   6.513,60   
 318  1   UAB 'Interlux'   435,00   
 318  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   849,60   
 318  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   1.380,00   
 318  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.416,00   
 318  5   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   1.770,00   
 318  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.591,25   
 318  7   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   3.300,19   
 319  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   605,00   
 319  2   UAB 'Interlux'   770,00   
 319  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   990,00   
 319  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   1.362,90   
 319  5   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   1.980,00   
 319  6   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   3.245,00   
 319  7   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   5.854,20   
 319  8   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   8.067,12   
 320  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.095,00   
 320  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   1.350,00   
 320  3   UAB 'Interlux'   1.425,00   
 320  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   2.035,50   
 320  5   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   3.000,00   
 320  6   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   3.982,50   
 320  7   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   8.053,50   
 320  8   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   11.000,00   
 321  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   5.675,80   
 322  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   590,00   
 322  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   850,00   
 322  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.004,00   
 322  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.121,00   
 322  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   1.652,00   
 323  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   3.200,00   
 323  2   UAB 'Interlux'   3.300,00   
 323  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   5.134,00   
 323  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   5.664,00   
 326  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   3.000,00   
 326  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   3.076,00   

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
     


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  4, 8, 14, 17-43, 48-50, 53-55, 57-73, 93, 94, 97-138, 139-148, 150, 157, 161-164, 166, 170, 171, 173-207, 209, 211-232, 235-251, 254, 258-260, 261-274, 276, 278-295, 298, 301-307, 309-323, 326  2004-05-25  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  1-3, 5-7, 9-13, 15, 44-47, 51, 52, 56, 95-96, 149, 151-156, 158-160, 165, 167-169, 172, 234, 252, 253, 255-257, 275, 277, 297, 299, 300, 308, 324, 325  2004-04-20  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 298, 313, 314, 315, 318
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (UAB "Interlux") (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.710,80 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 14, 23, 25, 34, 71, 72, 97, 100, 116, 137, 203-205, 213-216, 235-238, 242-248, 250, 251, 254, 276, 301-302, 312, 316, 321, 322
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" (Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA") (121464065)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  48.145,91 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 157, 191, 217, 258, 269, 278-281, 290-295, 303, 304, 319, 320, 323, 326
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" (Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA") (123221635)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  22.667,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 28
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED" (Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED") (111475280)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  23.647,20 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 17, 41, 55, 57, 70, 73, 180, 200, 317
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma" (Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma") (222033720)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  7.871,78 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 161-163, 166, 170, 171, 173-177, 185
Tiekėjo pavadinimas
UAB "ARM GATE" (UAB ARM GATE) (135218757)
Sutarties sudarymo data:
2004-06-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  21.824,72 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 4, 284
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Baltijos Inoma" (UAB "Baltijos Inoma") (126342599)
Sutarties sudarymo data:
2004-06-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  3.315,32 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 8, 18-22, 27, 29-32, 35, 37, 43, 48-50, 61, 69, 93, 94, 101-104, 107, 119, 121, 131, 132, 139-141, 143-145, 147, 148, 150, 164, 178, 179, 181-184, 186-189, 192-199, 201, 206, 207, 209, 218-232, 239-241, 249, 263-265, 268, 270-274, 282, 287-289, 305, 309
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA" (Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA") (124255779)
Sutarties sudarymo data:
2004-06-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  55.441,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 24, 26, 33, 36, 38, 39, 40, 42, 53, 54, 58-60, 62-68, 98, 99, 105, 106, 108-115, 117, 118, 120, 122-130, 133-136, 138, 142, 146, 190, 202, 211, 212, 259, 260-262, 266, 267, 283, 306, 307, 310, 311
Tiekėjo pavadinimas
O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" (O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA") (155525379)
Sutarties sudarymo data:
2004-06-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  16.368,25 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 285, 286
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA" (Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA") (123501772)
Sutarties sudarymo data:
2004-06-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  348,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Giedrius  Birmontas
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialistė
Vardas, pavardė
  Sigita  Steponavičiūtė
Telefonas
  -
Elektroninio pašto adresas:
  sigita.steponaviciute@policija.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____L.e. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro viršininko pareigas_____   __________   _____Genrikas  Nedveckis_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)