tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 190468035, Liepojos g. 41, LT-92288 Klaipėda, Tel.: (8 46) 39 65 05, 39 65 02
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
20018   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
diagnostikos reagentai 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
 
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Maitinamasis agaras
2 Agar-agar
3 Hektoen-Enteric agaras
4 SS agaras (šigelių salmonelių agaras)
5 XDL agaras
6 Mac-Conkey agaras su crystal violetu
7 Mac-Conkey agaras su sorbitoliu
8 CLED agaras
9 Sacharozės agaras
10 Sodium chloride bakteriologinis (fiziologinio tirpalo pagrindas)
11 Mueller- Hintono agaras (pagal NCCLS standartą)
12 Mueller- Hintono agaras+5% avino kraujo (pagal NCCLS standartą, ISO sertifikatas)
13 Kolumbijos agaras
14 Biggy agaras (Candidai spp.)
15 Tulžies eskulino agaras
16 Terpė cholerai TCBS
17 Šedlerio anaerobinis agaras
18 Wilkinsono anaerobinis agaras
19 Manitol-Salt agaras
20 Hemofilų testavimo terpė (HTM) (jautrumui nustatyti) pagal NCCLS standartą
21 Selektyvus suplementas hemofilams kartu su HTM (to paties gamintojo)
22 Hemofilų kultivavimo terpė (GC)
23 Selektyvi jersinių terpė (CIN)
24 Selektyvus suplementas jersinijoms (CIN) (to paties gamintojo)
25 Dulbecco fosfatinis buferis jersinijoms (šaltas praturtinimas) ( to paties gamintojo)
26 Agliutinacinis serumas jersinijoms 0:3
27 Agliutinacinis serumas jersinijoms 0:8
28 Agliutinacinis serumas jersinijoms 0:9
29 Selektyvi terpė Campylobacter spp. (Karmali modifikacija)
30 Selektyvus suplementas Campylobacter spp. (Karmali modifikacija) (to paties gamintojo)
31 Latexagliutinacijos testas Campylobacter spp. patvirtinimui (su teigiama kontrole) (to paties gamintojo)
32 Selektyvus pseudomonas spp. auginimui agaras
33 Dnazės agaras
34 Trioglikolinė terpė
35 Vitaminas K (terpių praturtinimui)
36 Širdies- smegenų buljonas
37 Triptono sojos buljonas
38 Dezoksicholatinis reagentas (Tulžies suskaldumo testas pneumokokų diferencijacijai)
39 N. gonorrhoeae/N. meningitis kultivavimo terpė (ISO sertifikatas) Thayer-Martino modifikuotas agaras
40 Bakteriologinis buljonaas
41 Urea 40% agaras
42 Urea 40% suplementas (to paties gamintojo)
43 Lizino buljonas
44 Simanso citratinis agaras
45 SIM agaras (indolas, H2S, judrumas)
46 Chrom agaras Candida rūšių diferencijacija
47 Chrom agaras Salmonella /Proteus diferencijacija
48 Chrom agaras E.coli O 157
49 Selenito buljonas
50 Sodium biselenitas
51 Manitas chemiškai švarus
52 TSI agaras
53 Chju-Leifsono agaras
54 Fenil alanino agaras
55 Fenol -raudonio terpė
56 Malonato buljonas
57 Telurito tirpalas 1%
58 Metilo raudonio Voges Proskauerio terpė
59 a(alfa) naftolas
60 "ConoGen" N. gonorrhoeae patvirtinantis latexagliutinacijos testas iš išaugintų kolonijų
61 Kolumbijos agaras +5% avino kraujas ISO standartas, CE ženklas
62 Šokoladinis agaras + Izovitalex ISO standartas , CE ženklas
63 Selektyvus suplementas streptokokams
64 Vitoksas
65 Triušio plazma koagulalazei nustetyti su EDTA
66 Avino kraujas
67 Arklio serumas
68 Anaerobinių sąlygų indikatoriai
69 Gaz Pak anaerobic (griežtos anaerobinės sąlygos) pritaikytas EZ Gaz 15 vietų sistemai
70 Gaz+CO2 mikroaerofilinėms sąlygoms sudaryti pritaikytas EZ Gaz 15 vietų sistemai
71 Gaz Campy Pak Campylobakterijoms
72 Oksidazės lašintuvai su filtriniu popieriumi
73 Crystal Violet
74 Ligolis
75 Blankintojas
76 Safraninas
77 "Staphytect" latex testai S. aureus nustatymui su teigiama ir latex reagento kontrole
78 "Pneumoslide" latex testai S. pneumoniae nustatymui su teigiama ir latex reagento kontrole (iš išaugintų kolonijų)
79 Latex testai streptokokų nustatymui pagal Landsfeldo klasifikaciją A,B,C,D,F,G (su teigiama kontrole)
80 Latex testai meningitų sukėlėjų antigenų nustatymui
81 H. influenzae b tipo antiserumas su teigiama ir latex reagento kontrole (nustatymas iš išaugintų kolonijų)
82 Reagentų rinkinys Vidalio reakcijai su teigiama kontrole
83 Reagentų rinkinys bruceliozei nustatyti su teigiama kontrole
84 Reagentų rinkinys jersinijozės serologijai (su teigiama kontrole)
85 Reagentų rinkinys S. aureus enterotoksinų nustatymui ir išmatų su kontrole
86 "Virotect" Roto viruso latex agliutinacijos testas
87 "Adenolex" testas su teigiama kontrole Adeno viruso nustatymui
88 Bazinis anaerobinis agaras
89 Ampicilinas 10 mkg
90 Oksacilinas 1 mkg
91 Penicilinas 10 IU
92 Amoksicilinas 25 mkg
93 Ampicilinas 10 mkg/ Sulbaktamas 10 mkg
94 Amoksicilinas 20 mkg /Klavulaninė rūgštis 10mkg
95 Gentamicinas 10 mkg
96 Gentamicinas 120 mkg
97 Vankomicinas 30 mkg
98 Teikoplaninas 30 mkg
99 Cefazolinas 30 mkg
100 Cefalotinas 30 mkg
101 Cefotaksimas /Klavulanine r8g6tis 30 mkg/ 10 mkg
102 Cefuroksimas 30 mkg
103 Cefakloras 30 mkg
104 Cefoperazonas 75 mkg
105 Cefotaksimas 30 mkg
106 Ceftriaksonas 30 mkg
107 Cefamandolis 30 mkg
108 Ceftazidimas 30 mkg
109 Cefepemas 30 mkg
110 Imipenemas 10 mkg
111 Meropenemas 10 mkg
112 Aztreonamas 30 mkg
113 Nitrofurantoinas 300 mkg
114 Ciprofloksacinas 5 mkg
115 Ofloksacinas 5 mkg
116 Norfloksacinas 10 mkg
117 Eritromicinas 15 mkg
118 Klaritromicinas 15 mkg
119 Klindamicinas 2 mkg
120 Doksiciklinas 30 mkg
121 Linkomicinas 15 mkg
122 Tobramicinas 10 mkg
123 Amikacinas 10 mkg
124 Tetraciklinas 30 mkg
125 Nalidiksinė rūgštis 30 mkg
126 Trimetoprimas 5 mkg
127 Trimetoprimas /sulfametoksozolis 1,25/25,75 mkg
128 Chloramfenikolis 30 mkg
129 Fuzidinas 10 mkg
130 Polimiksinas 300 mkg
131 Piperacilinas 100 mkg
132 Piperacilinas 100 mkg / tazobaktamasas 10 mkg
133 Novobiocinas 5 mkg
134 Rifampicinas 5 mkg
135 Ceftazidimas / Klavulaninė rūgštis 30 mkg/ 10 mkg
136 Metronidazolis 10 mkg (anaerobų identifikavimui)
137 Metronidazolis 80 mkg (anaerobų jautrumui)
138 Optochinas (TAXO) 5 mkg diskai
139 Bacitracinas (TAXO) 0,04 IU diskai
140 ? laktamazės (cefenazės) (TAXO) diskai (ne testai)
141 X faktorius (TAXO)
142 V faktorius (TAXO)
143 XV faktorius (TAXO)
144 SPS diskai (TAXO)
145 ONPG (TAXO) diskai
146 Kalibraciniai skiediniai Mac-Farlandometrui
147 Buferiniai skiediniai pH metrui
148 KCL 3 mol/L tirpalas pH metro elektrodui
149 Bakteriofagas salmonelėms
150 Agliutinacinis serumas salmonelėms polivalentinis O
151 Agliutinacinis serumas salmonelėms polivalentinis O A-G
152 Agliutinacinis serumas salmonelėms polivalentinis O A-S
153 Agliutinacinis serumas salmonelėms polivalentinis I
154 Agliutinacinis serumas salmonelėms polivalentinis II
155 Agliutinacinis serumas salmonelėms polivalentinis III
156 Salmonelių monovalentiniai serumai O 1
157 Salmonelių monovalentiniai serumai O 2
158 Salmonelių monovalentiniai serumai O 4,5
159 Salmonelių monovalentiniai serumai O 4
160 Salmonelių monovalentiniai serumai O 5
161 Salmonelių monovalentiniai serumai O 19
162 Salmonelių monovalentiniai serumai O 7
163 Salmonelių monovalentiniai serumai O 8
164 Salmonelių monovalentiniai serumai O 6,7,8
165 Salmonelių monovalentiniai serumai O 9
166 Salmonelių monovalentiniai serumai O Vi
167 Salmonelių monovalentiniai serumai O 6,7
168 Salmonelių monovalentiniai serumai O 1,4,5,12
169 Salmonelių monovalentiniai serumai O 1,9,12
170 Salmonelių monovalentiniai serumai O 1,2,12
171 Salmonelių monovalentiniai serumai O 3,10,15
172 Salmonelių monovalentiniai serumai O 3,10,15,19
173 Salmonelių monovalentiniai serumai O 46
174 Salmonelių monovalentiniai serumai H a
175 Salmonelių monovalentiniai serumai H b
176 Salmonelių monovalentiniai serumai H c
177 Salmonelių monovalentiniai serumai H d
178 Salmonelių monovalentiniai serumai H gm
179 Salmonelių monovalentiniai serumai H g
180 Salmonelių monovalentiniai serumai H m
181 Salmonelių monovalentiniai serumai H I
182 Salmonelių monovalentiniai serumai H k
183 Salmonelių monovalentiniai serumai H r
184 Salmonelių monovalentiniai serumai H eh
185 Salmonelių monovalentiniai serumai H f
186 Salmonelių monovalentiniai serumai H 1
187 Salmonelių monovalentiniai serumai H v
188 Salmonelių monovalentiniai serumai H p
189 Salmonelių monovalentiniai serumai H g
190 Salmonelių monovalentiniai serumai H s
191 Salmonelių monovalentiniai serumai H t
192 Salmonelių monovalentiniai serumai H gp
193 Salmonelių monovalentiniai serumai H 1,2
194 Salmonelių monovalentiniai serumai H 1,5
195 Salmonelių monovalentiniai serumai H 1,6
196 Salmonelių monovalentiniai serumai H 2
197 Salmonelių monovalentiniai serumai H 5
198 Salmonelių monovalentiniai serumai H 6
199 Salmonelių monovalentiniai serumai H enx
200 Salmonelių monovalentiniai serumai H 1,7
201 Mikrobankas (kultūrų saugojimui prie -20°C)
202 S.aureus ATCC 25923
203 E.coli ATCC 25922
204 Ps. aeruginosa ATCC 27853
205 S. pneumoniae ATCC 49619
206 H. influenzae ATCC 49247
207 E.faecalis ATCC 29212
208 N. gonorrhoeae ATCC 49226
209 Campylobacter jejuni ATCC 33291
210 Y.enterocolitica ATCC 9610
211 S.flexneri ATCC 12022
212 S.typhimurium ATCC 14028
213 Klebsiella pneumoniae ATCC 13833
214 C.albicaus ATCC 10231
215 Bacteroides fragilis ATCC 25285
216 Proteus mirabilis ATCC 12453
217 Greitas Salmonelių nustatymo testas iš išaugintų kolonijų (remiantis PYR ir NPA testais)
218 Agliutinacinis serumas šigelėms polivalentinis spalvotas (S. flexneri, S.sonnei, S. boydii, S. dysenteriae)
219 S.Flexneri serumas polivalentinis
220 S.Flexneri serumas tipinis I
221 S.Flexneri serumas tipinis II
222 S.Flexneri serumas tipinis III
223 S.Flexneri serumas tipinis IV
224 S.Flexneri serumas tipinis V
225 S.Flexneri serumas tipinis VI
226 S.Flexneri grupinis serumas 3,4
227 S.Flexneri grupinis serumas 7,8
228 S.Flexneri grupinis serumas 6
229 S. sonnei serumas polivalentinis
230 E.coli polivalentiniai serumai
231 E.coli trivalentinis serumas I
232 E.coli trivalentinis serumas II
233 E.coli trivalentinis serumas III
234 E.coli trivalentinis serumas IV
235 E.coli monovalentiniai serumai (EPEC)
236 E.coli monovalentiniai serumai O 18
237 E.coli monovalentiniai serumai O 26
238 E.coli monovalentiniai serumai O 44
239 E.coli monovalentiniai serumai O 55
240 E.coli monovalentiniai serumai O 86
241 E.coli monovalentiniai serumai O 111
242 E.coli monovalentiniai serumai O 125
243 E.coli monovalentiniai serumai O 127
244 E.coli monovalentiniai serumai O 128
245 E.coli monovalentiniai serumai (ETEC)
246 E.coli monovalentiniai serumai O 6
247 E.coli monovalentiniai serumai O 20
248 E.coli monovalentiniai serumai O 25
249 E.coli monovalentiniai serumai O 27
250 E.coli monovalentiniai serumai O 63
251 E.coli monovalentiniai serumai O 78
252 E.coli monovalentiniai serumai O 126
253 E.coli monovalentiniai serumai O 148
254 E.coli monovalentiniai serumai O 153
255 E.coli monovalentiniai serumai O 159
256 E.coli monovalentiniai serumai (EIEC)
257 E.coli monovalentiniai serumai O 28
258 E.coli monovalentiniai serumai O 29
259 E.coli monovalentiniai serumai O 112
260 E.coli monovalentiniai serumai O 124
261 E.coli monovalentiniai serumai O 143
262 E.coli monovalentiniai serumai O 136
263 E.coli monovalentiniai serumai O 152
264 E.coli monovalentiniai serumai O 144
265 E.coli monovalentiniai serumai O 164
266 E.coli monovalentiniai serumai (EHEC) O 157
267 E.coli monovalentiniai serumai H7
268 E.coli monovalentiniai serumai H 11
269 Panelės Enterobacteriaceae šeimos mikrobų identifikavimui
270 Panelės gramteigiamų mikrobų identifikavimui. Inkubacija 18-20 val.
271 Panelės anaerobų identifikavimui
272 Panelės Hemofilų/Neiserijų identifikavimui
273 Standartiniai kalibraciniai skiediniai MacFarlandometrui
274 Streptococcus B grupės nustatymo testas tiesiogiai iš gimdos kaklelio (ne iš kolonijų) su tiriamosios medžiagos paėmimo priemone (tamponas)
275 Streptococcus A grupės nustatymo testas tiesiogiai iš gerklės (ne iš kolonijų) su tiriamosios medžiagos paėmimo priemone (tamponas)
276 Diskai anaerobų identifikavimui
277 NaOH Natrio šarmas
278 KOH Kalio šarmas
279 p-dimetilamino benzaldehidas C9H11ON
280 Na2HPO4x12H2O
281 Na 2SO3
282 FeCl3
283 Bario sulfatas
284 Kovačo reagentas
285 N.gonorrhoeae nustatymo testas tiesiogiai iš gimdos kaklelio (ne iš kolonijų) su teigiama kontrole su paėmėju
286 Respiratorinio senticinio viruso greitas nustatymas tiesiogiai iš nazofaringinio sekreto imuno chromatografiniu metodu su teigiama kontrole, tyrimo specifiškumas 92%, jautrumas 93%
287 MRSA agaras (Oksacilinas 6 mkg/4% NaCl)
288 E-testai
289 Latex testas heterogeninio ? laktamazės mechanizmo nustatymui (PBP 2)
290 Na acetato agaras
291 Cryptosporidium parvum nustatymo testas iš išmatų (imunochromatografinis metodas) tyrimo jautrumas 94%, specifi6kumas 100%
292 Clostridium difficili A toksino nustatymo testas Latex agliutinacijos metodu
293 Ureaplazma urealyticum nustatymo testai , galimybė kartu nustatyti Mycoplazma hominis+ jautrumas 9 antibiotikams įskaitant ciprofloksaciną, azytromiciną, klaritromiciną
294 Ureaplazma urealyticum inokuliacijos buljonas (to paties gamintojo)
295 Sterilus mineralinis aliejus (to paties gamintojo)
296 Imersinis aliejus (bekvapis, bespalvis, lengvai nuplaunamas spec. priemonėmis nuo objektyvinių stikliukų, būtinai išbandyta kokybė laboratorijoje)
297 Prokalcitonino testas
298 H.pilori antikūnų nustatymas kraujo serume latex agliutinacijos testai
299 CHLAMYDIA TRACHOMATIS LPS antigeno nustatymas amplifikuotu imunofermentiniu metodu (padidinto jautrumo), laužomos plokštelės
300 CHLAMYDIA TRACHOMATIS patvirtintas testas (neutralizacijos reakcija), to paties gamintojo
301 CHLAMYDIA TRACHOMATIS paėmėjai vyrams ir moterims, to paties gamintojo
302 LAIMO LIGOS DIAGNOSTIKA igM ir IgG antikūnai prieš B. burgdorferi (alfa metodas) specifiškumas 98% jautrumas 88%, galimybė tirti tuo pat metu antikūnus likvore, naudojant ta pačią metodiką
303 ERKINIO ENCEFALITO DIAGNOSTIKA (alfa metodas) IgM ir IgG nustatymas, IgM kokybinis nustatymas, IgG kiekybinis nustatymas. Lietuviška metodika IgG klasės antikūnų koncentracijos nustatymui
304 1. Pipetgaliai 300 mikrolitrų
305 2.Pipetgaliai 1100 mikrolitrų
306 3. Tirpalas analizatoriaus patikrai
307 Papildomi reagentai ELISA tyrimams
308 TOKSOKAROZĖS DIAGNOSTIKA IgM ir IgG antikūnų nustatymas
309 ŽIV1/ŽIV2 diagnostika (p.24 antigeno+antikūnų nustatymas), aukštas specifiškumas, aukštas jautrumas, laužomos plokštelės
310 ASTROVIRUSO ANTIGENO NUSTATYMAS IŠMATOSE AMPLIFIKUOTU IMUNOFERMENTINIU METODU, KORELIACIJA SU ELEKTRONINE MIKROSKOPIJA, laužomos plokštelės, galimibė iš vieno mėginio, naudojant to paties gamintojo reagentus nustatyti ROTO ir ADENO viruso antigenus
311 NORWOLKO VIRUSO genogrupės 1 ir 2 nustatymas imunofermentiniu metodu iš išmatų laužomos plokštelės, galimibė iš vieno mėginio, naudojant to paties gamintojo reagentus nustatyti ROTO ir ADENO viruso antigenus
312 ROTO VIRUSO A grupės antigeno kokybinis nustatymas iš išmatų amplifikuotu imunofermentiniu metodu, laužomos plokštelės, galimibė iš vieno mėginio, naudojant to paties gamintojo reagentus nustatyti ASTRO ir ADENO viruso antigenus , aukštas specifiškumas ir jautrumas
313 ADENO VIRUSO antigeno nustatymas iš išmatų amplifikuotu imunofermentiniu metodu, laužomos plokštelės, galimybė iš vieno mėginio, naudojant to paties gamintojo reagentus nustatyti ASTRO ir ROTO viruso antigenus , aukštas specifiškumas ir jautrumas
314 HELIKOBACTER PYLORI antigeno nustatymas iš išmatų amplifikuotu imunofermentiniu metodu, laužomos plokštelės, tyrimo specifiškumas 95%, tyrimo jautrumas 95%
315 CHLAMIDIA PNEUMONIAE DIAGNOSTIKA IgA,IgM, IgG antikūnai. Galimybė tuo pačiu metu atlikti tyrimą su to paties gamintojo reagentais ieškant antikūnų prieš MYCOPLASMA PNEUMONIAE, naudojamas tas pats praskiedimas, išbandyta laboratorijoje, galimybė neaiškiais atvejais konsultuotis su gamintojais
316 CHLAMIDIA PNEUMONIAE DIAGNOSTIKA IgA,IgM, IgG antikūnai. Galimybė tuo pačiu metu atlikti tyrimą su to paties gamintojo reagentais ieškant antikūnų prieš CHLAMIDIA PNEUMONIAE, naudojamas tas pats praskiedimas, išbandyta laboratorijoje, galimybė neaiškiais atvejais konsultuotis su gamintojais
317 RAUDONUKĖS IgM kokybinis nustatymas, IgG kiekybinis nustatymas, imunofermentiniu metodu aukštas tyrimo jautrumas, laužomos plokštelės
318 CITOMEGALO VIRUSO IgM kokybinis nustatymas, IgG kiekybinis nustatymas, imunofermentiniu metodu, laužomos plokštelės
319 HEPATITŲ DIAGNOSTIKA(vieno gamintojo)
320 HERPES SIMPLEX I/II antikūnai
321 KOKLIUŠO DIAGNOSTIKA IgM, IgG antikūnai
322 INFEKCINĖS MONONUKLEOZĖS DIAGNOSTIKA latexgliutinacijos testai
323 SIFILIO DIAGNOSTIKA skrininginis testas RPR (ankstyva diagnostika). Statistiškai patikimi rezultatai pripažinti nepriklausomos išorinės kokybės kontrolės.
324 SIFILIO DIAGNOSTIKA skrininginis testas RPR 3 lygių kontrole teigiama, silpnai teigiama, neigiama (to paties gamintojo kaip ir RPR skrininginis testas)
325 TPHA (Treponema pallidum hemagliutinacijos reakcija - specifinių antikūnų prieš sifilio sukėlėją) su plokštelėmis. Tyrimui naudojama inokuliacinių kilpelių metodika, testas vertinamas po 2 val., tyrimo rezultatai lieka stabilūs 24 val. pripažintas nepriklausomos tarptautinės kokybės kontrolės, labai didelio specifiškumo testas.
326 IgM ir IgG antikūnų prieš T.pallidum nustatymas (imunofermentinis, konkurentinio tipo metodas, aukšto specifiškumo, laužomos plokštelės, geri testo rezultatai, dalyvaujant nepriklausomoje išorinėje kokybės kontrolėje)
327 ANTI-BETA 2 GLIKOPROTEINAI IgG klasės antikūnai (beta 2 GP1). Inkubacija 30+30+15 min., mėginio tūris 100 mkl., laužomos plokštelės, ant kiekvieno šulinėlio nurodytas parametro pavadinimas.
328 Anti GAD
329 Alergijos skrininginis testas Ala TOP
330 Bendras IgE
331 Bendro IgE kontrolė
332 Spacifinio IgE (D.pteronyssinus) teigiama kontrolė
333 Spacifinio IgE (D.farinae) teigiama kontrolė
334 Spacifinio IgE (Alternaria tenuis) teigiama kontrolė
335 Spacifinio IgE neigiama kontrolė
336 Maisto alergenų panelis FP5
337 Alergenams specifinis IgE universalus rinkinys
338 Alergenų mėginių laikikliai su barkodais
339 Alergenų mėgintuvėlių dangteliai
340 Alergenų mėgintuvėlių pertvarėlės
341 Alergenų indeliai su barkodais
342 Specifinio IgE nustatymas
343 ANTIKARDIOLIPININIAI IgG klasės antikūnai (aCl IgG)- išbandyta laboratorijoje
344 Folinė rūgštis
345 Folinė rūgštis
346 Folinė rūgštis
347 Folinė rūgštis
348 Vitaminas B12
349 Vitaminas B12
350 Vitaminas B12
351 Intaktinis parathormonas
352 Intaktinis parathormonas
353 Turbo intaktinis parathormonas
354 Didelio jautrumo C-reaktyvinis baltymas (CRB)
355 Didelio jautrumo C-reaktyvinis baltymas (CRB)
356 Didelio jautrumo C-reaktyvinis baltymas (CRB)
357 Didelio jautrumo C-reaktyvinis baltymas (CRB)
358 Homocisteinas
359 Homocisteinas
360 Mioglobinas
361 Mioglobinas
362 Mioglobinas
363 Mioglobinas
364 Troponinas I
365 Troponinas I
366 Troponinas I
367 Troponinas I
368 Turbo Troponinas I
369 Turbo Mioglobinas
370 Turbo Mioglobinas
371 Adrenokortikotropinis hormonas
372 Kortizolis
373 Somatotropinis hormonas
374 C-peptidas
375 C-peptidas
376 Estradiolis (E2)
377 Estradiolis (E2)
378 Laisvas Estradiolis (FE3)
379 Laisvas Estradiolis (FE3)
380 Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH)
381 Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH)
382 Bendras chorioninis gonadotropinas (HCG)
383 Bendras chorioninis gonadotropinas (HCG)
384 Laisvas beta chorioninis gonadotropinas
385 Laisvas beta chorioninis gonadotropinas
386 Liuteinizuojantis hormonas (LH)
387 Liuteinizuojantis hormonas (LH)
388 Prolaktinas (PRL)
389 Prolaktinas (PRL)
390 Lytinius hormonus sujungiantis baltymas (SHBG)
391 Lytinius hormonus sujungiantis baltymas (SHBG)
392 Bendras testosteronas
393 Bendras testosteronas
394 Dehidroepiandiosteronas (DHEA-SO4)
395 Dehidroepiandiosteronas (DHEA-SO4)
396 Trečios kartos skydliaukę stimuluojantis hormonas (TSH)
397 Trečios kartos skydliaukę stimuluojantis hormonas (TSH)
398 Trečios kartos skydliaukę stimuluojantis hormonas (TSH)
399 Trečios kartos skydliaukę stimuluojantis hormonas (TSH)
400 Laisvas trijodtironinas (FT3)
401 Laisvas trijodtironinas (FT3)
402 Laisvas trijodtironinas (FT3)
403 Laisvas trijodtironinas (FT3)
404 Laisvas tiroksinas (FT4)
405 Laisvas tiroksinas (FT4)
406 Laisvas tiroksinas (FT4)
407 Bendras trijodtironinas
408 Laisvas tiroksinas (FT4)
409 Bendras trijodtironinas
410 Bendras tiroksinas
411 Bendras tiroksinas
412 Skydliaukės sujungiamasis globulinas (TBG)
413 Skydliaukės sujungiamasis globulinas (TBG)
414 Skydliaukės sujungiamasis globulinas (TBG)
415 Tireoglobulinas
416 Tireoglobulinas
417 Tireoglobulinas
418 Antikūnai prieš tireoperoksidazę (AntiTPO)
419 Antikūnai prieš tireoperoksidazę (AntiTPO)
420 Antikūnai prieš tireoperoksidazę (AntiTPO)
421 Antikūnai prieš tireoglobuliną (Anti-Tg)
422 Antikūnai prieš tireoglobuliną (Anti-Tg)
423 Antikūnai prieš tireoglobuliną (Anti-Tg)
424 Skydliaukės hormonų sujungiamosios funkcijos testas
425 Skydliaukės hormonų sujungiamosios funkcijos testas
426 Alfa fetoproteinas (AFP)
427 Alfa fetoproteinas (AFP)
428 Karcioembriogeninis antigenas (CEA)
429 Karcioembriogeninis antigenas (CEA)
430 Karcioembriogeninis antigenas (CEA)
431 Karcioembriogeninis antigenas (CEA)
432 Karcioantigenas 19,9 (CA 19,9)
433 Karcioantigenas 19,9 (CA 19,9)
434 Karcioantigenas 19,9 (CA 19,9)
435 Karcioantigenas 19,9 (CA 19,9)
436 Karcioantigenas 15,3 (CA 15,3)
437 Karcioantigenas 15,3 (CA 15,3)
438 Karcioantigenas 15,3 (CA 15,3)
439 Karcioantigenas 15,3 (CA 15,3)
440 Karcioantigenas 125 (CA 125)
441 Karcioantigenas 125 (CA 125)
442 Prostatos specifinis antigenas (PSA)
443 Prostatos specifinis antigenas (PSA)
444 Prostatos specifinis antigenas (PSA)
445 Prostatos specifinis antigenas (PSA)
446 Prostatos specifinis antigenas (PSA)
447 Trečios kartos PSA
448 Trečios kartos PSA
449 Trečios kartos PSA
450 Trečios kartos PSA
451 Trečios kartos PSA
452 Laisvas prostatos specifinis antigenas (FPS)
453 Laisvas prostatos specifinis antigenas (FPS)
454 Šlapimo pūslės vėžio žymuo NMP22
455 Gentamicinas
456 Tobramicinas
457 Digoksinas
458 Fenobarbitalis
459 Karbamazepinas
460 Teofilinas
461 Teofilinas
462 Valproinė rūgštis
463 Valproinė rūgštis
464 Toxoplazma gondii IgG avidiškumas
465 Toxoplazma gondii IgM
466 Toxoplazma gondii IgM
467 Toxoplazma gondii IgM
468 Toxoplazma gondii IgG (kiekybinis)
469 Toxoplazma gondii IgG (kiekybinis)
470 Toxoplazma gondii IgG (kiekybinis)
471 Toxoplazma gondii IgG (kiekybinis)
472 CON6 multivalentinė kontrolė
473 Vėžio žymenų kontrolė
474 Serumo vaistų koncentracijos kontrolė
475 ACTH kontrolė
476 C-reaktyvaus baltymo kontrolė
477 C-peptido kontrolė
478 Intaktinio PTH kontrolė
479 TBG kontrolė
480 Tireoglobulino kontrolė
481 Skydliaukės antikūnų kontrolė
482 Širdies žymenų kontrolė
483 Beta-2-mikroglobulino kontrolė
484 Laisvo beta chorioninio gonadotropino kontrolė
485 Osteokalcino kontrolė
486 C-peptido mėginių skiedėjas
487 Estradiolio mėginių skiedėjas
488 Laisvo estradiolio mėginių skiedėjas
489 FSH mėginių skiedėjas
490 MIOglobino mėginių skiedėjas
491 Troponino I mėginių skiedėjas
492 Multiskiediklis 1
493 Multiskiediklis 1
494 Multiskiediklis 2
495 Multiskiediklis 2
496 Toxoplazma gondii IgM/IgG mėginių skiedėjas
497 Toxoplazma gondii IgM/IgG mėginių skiedėjas
498 Beta-2-mikroglobulinas
499 Osteokalcinas
500 Adatos ploviklis
501 Chemiliuminiscentinis substratas
502 Chemiliuminiscentinis substratas
503 Ploviklis
504 Ploviklis
505 Mėginių indeliai
506 Mėginių indelių dangteliai
507 Mikromėginių dėklai
508 Mikromėginių mėginituvėliai
509 Mikromėginių mėginituvėlių dangteliai
510 Šlapimą stabilizuojantis skystis
511 Šlapimą stabilizuojantis skystis
512 Brūkšninių kodų spausdinimo kasetė
513 Brūkšninių kodų popierius
514 Antineutrofiliniai citoplazminiai antikūniai (ANCA), fiksuoti etanoliu; galimybė nemokamai dalyvauti išorinėje tarplaboratorinėje kokybės kontrolėje
515 Antineutrofiliniai citoplazminiai antikūniai (ANCA), fiksuoti etanoliu; galimybė nemokamai dalyvauti išorinėje tarplaboratorinėje kokybės kontrolėje
516 Antinukleariniai antikūnai (ANA) Hep 2 ląstelių rinkinys; galimybė nemokamai dalyvauti išorinėje tarplaboratorinėje kokybės kontrolėje
517 Antinukleariniai antikūnai (ANA) Hep 2 ląstelių rinkinys; galimybė nemokamai dalyvauti išorinėje tarplaboratorinėje kokybės kontrolėje
518 Ekstrabilūs nukleariniai antigenai (ENA), (atliekama Westernbloto technika; 13 standartinių antigenų, kurie yra rekombinantiniai, natyviniai, sintetiniai proteinai)
519 ALT (GPT) (SCE, IFCC mod. without pyridoxal phosphate)
520 AST(GOT) (SCE, IFCC mod. without pyridoxal phosphate)
521 ALP (pNPP, p-nitrofenilfosfatas, DEA)
522 alfa-amilazė (Benzylidine blocked, pNPG7)
523 Pankreatinė amilazė (ethylidene PNPG7, liquid; darbinis tirpalas stabilus iki rinkinio galiojimo)
524 LDH (SCE,UV)
525 Gama-GT (Gamma glutamyl-3 Carboxy-4 nitroanilide)
526 CK-NAC Kreatinkinazė (DGKC,UV,CK-Nac serum start)
527 CK-MB (UV,NAC-act.)
528 Lipazė (fermentinis, kolorimetrinis)
529 Cholesterolis (CHOD-PAP)
530 Trigliceridai (GPO-PAP)
531 DTL-cholesterolis (be precipetacijos, tiesioginis metodas)
532 MTL-cholesterolis (tiesioginis m.)
533 Tiesioginio DTL-CH/ MTL-CH kalibratorius
534 LIpidų kontrolė Level 1 (Žema)
535 LIpidų kontrolė Level 2 (vidutinė)
536 LIpidų kontrolė Level 3 (aukšta)
537 Magnis (Xylidyl Blue)
538 Neorganinis Fosforas (Phosphomolybdate reduction,UV)
539 Kalcis (cPC, o-cresol phtalein- complexan)
540 Chloridai (Mercuric thiocyanate)
541 Geležis (rekc. su ferozinu)
542 Šlapimo rūgštis (urikazė-peroksidazė, be askorbo)
543 Šlapalas (UV, urease, kinetic)
544 Kreatininas (kolorimetrinis, Jaffe reakc., be deproteinizacijos)
545 BBK (Biureto metodas)
546 Albuminas (Bromcresol Green)
547 Bendras bilirubinas (Diazo with sulphanilic acid)
548 Tiesioginis bilirubinas (Diazo with sulphanilic acid)
549 CRB (Turbidimetrinis)
550 Kontrolinė medžiaga Level I (normali)
551 Kontrolinė medžiaga Level II (patologinė)
552 Drėkinamasis reagentas
553 Hidrofobinis aliejus
554 Skalavimo skystis analizatoriui "OpeRa"
555 Surfaktantas praplovimui
556 Kalibracinis serumas žmogaus serumo pagrindu
557 Rūgšti fosfatazė
558 Plazmos galis surišti geležį
559 Kontrolinė medžiaga CRB
560 Reumatoidinis faktorius (latex)
561 C-reaktyvus baltymas (latex)
562 Feritinas (latex)
563 Imunoglobulinai IgE
564 Imunoglobulinai IgA
565 Imunoglobulinai IgG
566 Imunoglobulinai IgM
567 N antiserumas žmogaus albuminui
568 Papildomas reagentas
569 Papildomas reagentas L
570 N reakcijos buferis
571 N skiediklis
572 Reumatoidinio faktoriaus standartas
573 Proteinų standartas
574 Reumatoidinio faktoriaus kontrolė
575 Baltymų kontrolė LC (žema)
576 Baltymų kontrolė SL/M (vidutinė)
577 Baltymų kontrolė SL/H (aukšta)
578 Baltymų kontrolė SL/L (žema)
579 ASO (antistreptolizinas O)
580 Transferinas
581 Turbitime albuminas
582 Termopopierius
583 Etalono reagentų rinkinys
584 Etanolio kalibratorius
585 Etanolio kontrolė žema
586 Etanolio kontrolė aukšta
587 Narkotinės medžiagos
588 Amfetaminą patvirtinantis reagentai
589 Kalibratoriai 0 kal.
590 Kalibratoriai A1
591 Kalibratoriai A2
592 Kalibratoriai B1
593 Kalibratoriai B2
594 Popierius
595 Buferis
596 Skystis blukinimui
597 Dažai Red Ponceau
598 Terminis popierius
599 Celiuliozės acetato membranos
600 Sausinimo popierius
601 Seracard (mėginių paskirstymo plokštelės)
602 Stiklai
603 Acetat - celiuliozinė plokštelė
604 Buferio tirpalas
605 Dažantis tirpalas
606 Dažus nuimantis tirpalas
607 Skanavimo tirpalas
608 Skalavimo tirpalas
609 Filtras skanavimo tirpalui
610 Kombi rinkinys (džiovinimo juostelių komplektas)
611 Spausdinimo popierius
612 HbA1c (imunoagliutinacinė inhibicija, latex)
613 Sisteminis gliukozės tirpalas
614 Standartinis gliukozės tirpalas
615 GOD membrana
616 Mėgintuvėliai su kapiliarais
617 Dezinfekantas
618 Sisteminis kompensacinis tirpalas
619 Bazinis Li tirpalas
620 Serumo standartas
621 Šlapimo standartas
622 Valiklis D
623 Opiatams
624 Amfetaminams
625 Kokainui
626 Barbituratams
627 Benzodiazepinams
628 Kanabinoidams
629 DOA-5AMP/ BAR/BZD/OPI/THC
630 Valymo tirpalas (Nr.7)
631 Salt-bridge tirpalas (Nr.8)
632 Kalibravimo tirpalas (Nr.9)
633 Kalibravimo tirpalas (Nr.10)
634 Skalavimo tirpalas (Nr.11)
635 Hipochlorito tirpalas
636 7. Atliekų surinkimo indelis
637 Šlapimo skiediklis
638 Kalio membranos
639 Kalcio membranos
640 Chloro membranos
641 Natrio membranos
642 Gliukozės membranos
643 Laktatų membranos
644 Kapiliarai
645 Mėginio įsiurbimo žarnelės
646 K 1001 referentinis elektrodas
647 Valymo tirpalas (Nr.1)
648 Salt-bridge tirpalas (Nr.2)
649 Kalibravimo tirpalas (Nr.3)
650 Kalibravimo tirpalas (Nr.4)
651 Skalavimo tirpalas (Nr.5)
652 Hipochlorito tirpalas
653 THb kalibravimo tirpalas
654 Tirpalas referentiniam elektrodo indeliui
655 Membranos pCO2
656 Membranos pO2
657 Pompos žarnelė
658 Mėginio įsiurbimo tarpinė
659 Termo popierius
660 Kontroliniai tirpalai Lygis "I-as"
661 Kontroliniai tirpalai Lygis "II-as"
662 Kontroliniai tirpalai Lygis "III-as"
663 Kontroliniai tirpalai Lygis "VI-as"
664 Buferinis tirpalas (pH 6,8/7,3)
665 Na/K/Ca/Cl užpildymo tirpalas
666 Ploviklis
667 PH daviklio tirpalas
668 Atraminio daviklio tirpalas
669 Deproteinizatorius
670 Kondicionierius
671 Dujų patronai
672 Referntinio elektrodo kasetė
673 Hematolinto kalibratorius (Het slope)
674 Termo popierius
675 Kapiliarų vamzdeliai
676 Kontroliniai tirpalai lygis I-as
677 Kontroliniai tirpalai lygis II-as
678 Kontroliniai tirpalai lygis III-as
679 Žarnelių rinkinys (sample and reagent pump tubing kit)
680 Kalibratorius I
681 Kalibratorius 2
682 Skalavimo tirpalas (flush solution)
683 Ploviklis (cleaninig agent)
684 Laktatų linijiškumo tikrintojas (lactate lin. check)
685 Peristaltinės pompos žarnelė (reference electrode)
686 PCO2 elektrodas
687 PO2 elektrodas
688 K elektrodas
689 Ca elektrodas
690 Cl elektrodas
691 Gliukozės membrana (glucose disposable caps)
692 Laktatų membrana (lactate disposable caps)
693 Peristaltinės pompos žarnelė (pump winding tube)
694 Gnybtinio važtuvo žarnelių rinkinys (pinch valve tubing kit)
695 Mėginio žarnelė (sample tubing)
696 CO-OX žarnelės (CO-OX tubing)
697 Hematokrito kalibratorius (Hct calibrator)
698 Adatos valikliai (probe wipers)
699 Dujos žemos (low gas)
700 Dujos aukštos (high gas)
701 Kontrolė I-o lygio
702 Kontrolė II-o lygio
703 Kontrolė III-o lygio
704 Hematokrito žema
705 Hematokrito aukšta
706 Lizuojantis reagentas
707 Diluentas
708 Detergentas
709 Fermentinis valiklis CD
710 Kalibratorius CD 22
711 Trijų lygių kraujo kontrolė (CD 16)
712 Popierius spausdintuvui (viengubas, baltas)
713 Popierius spausdintuvui (dvigubas, baltas)
714 Grafikinė juostelė spausdintuvui "OKI590/520"
715 Grafikinė juostelė spausdintuvui "OKI320"
716 Diluentas
717 Lizuojantis reagentas
718 Praplovėjas
719 Trijų lygių hematologinė kontolė aukšta
720 Trijų lygių hematologinė kontolė žema
721 Trijų lygių hematologinė kontolė normali
722 Vienkartinės kiuvetės
723 Juostelės "Multistix 10SG" (10 parametrų, paremtos saisos chemijos principu)
724 Kontrolinės juostelės (normalių ir patologinių parametrų)
725 Juostelės mikroalbuminurijai nustatyti
726 popierius spausdintuvui
727 Reagentų rinkinys ląstelių diferenciacijai
728 Reagentų rinkinys leukocitų diferenciacijai
729 Reagentas, skirtas automatiniam retikuliocitų skaičiavimui
730 Ploviklis (EZ KLEEN)
731 Praskiedėjas (diluentas)
732 Pagalbinis reagentas leukocitų diferenciacijai (perox sheath)
733 SET POINT kalibratorius
734 OPTI POINT kalibratorius
735 Kontrolinės medžiagos normali
736 Kontrolinės medžiagos aukšta
737 Kontrolinės medžiagos žema
738 Kontrolinės medžiagos žema retikuliocitų
739 Kontrolinės medžiagos aukšta retikuliocitų
740 Standartiniai eritrocitai "Diacell I"
741 Standartiniai eritrocitai "Diacell II"
742 Standartiniai eritrocitai "Diacell A1"
743 Standartiniai eritrocitai "Diacell B"
744 Praskiedėjai (diluentai) "Diluent 1"
745 Praskiedėjai (diluentai) "Diluent 2"
746 Praskiedėjai (diluentai) "Diluent 2"
747 Mikrotipavimo plokštelės "Liss/Coombs" (antikūnų nustatymui be eritrocitų nuplovimo)
748 Mikrotipavimo plokštelės "Diaclon ABO/D"
749 Mikrotipavimo plokštelės ABO/RhD/tiesioginė Kumbso reakcija (naujagimiams)
750 Mikrotipavimo plokštelės Diaclon ABO/D + reserve group
751 Mikrotipavimo plokštelės "Diaclon Rh subgroups+K"
752 Mikrotipavimo plokštelės DC-Screening I(IgG+IgA-IgM-c3c-C3d-ctl)
753 Mikrotipavimo plokštelės DC-Screening II (IgG-C3d-ctl/IgG-C3d-ctl)
754 Mikrotipavimo plokštelės DAT IgG-Diluention (1:10; 1:30; 1:100; 1:300; 1:1000)
755 Mikrotipavimo plokštelės DAT IgG1/IgG3 (IgG subclasses)
756 Mikrotipavimo plokštelės Šalčio agliutininų nustatymui (NaCl, enzyme test and cold agglutinins)
757 Monokloniniai reagentai kraujo grupių pagal ABO sistemą ir Rh faktoriaus nustatymui: Anti-A
758 Anti-B
759 Anti-AB
760 Anti-DIgM
761 Anti-DIgM/IgG arba Anti-DIgG
762 Kontrolė Anti-DIgM
763 Standartiniai eritrocitai A1
764 Standartiniai eritrocitai B
765 Standartiniai eritrocitai O
766 Kortelės naujagimių kraujo grupei, Rh faktoriaus ir tiesioginei Kumbso reakcijai nustatyti;
767 Kortelės naujagimių kraujo grupei, Rh faktoriaus nustatymui
768 Dažai retikuliocitams
769 Gimzos-Romanovskio dažai
770 May-Griunvaldo dažai
771 Metileno mėlio dažai
772 Kinjono dažų rinkinys
773 Cylio-Nilseno dažai
774 Rinkinys slaptam kraujavimui išmatose nustatyti
775 Natrio sulfatas
776 HCl (druskos rūgštis)
777 Laboratorinių indų ploviklis
778 Dažų rinkinys parazitų tyrimui išmatose
779 Dažų rinkinys greitam parazitų dažymui kraujuje
780 Dažų rinkinys šlapimo nuosėdų mikroskopavimui
781 Rinkinys LE ląstelių nustatymui latekso metodu
782 Samsonovo dažai
783 Pandi reagentas
784 Ledinė acto rūgštis
785 Kraujavimo peiliukai kraujavimo laikui pagal Ivy nustatymui
786 Kontrolinis kraujas ENG įvertinimui normalios ir patologinės reikšmės
787 FDP PLAZMA (latex agliutinacijos metodas kokybiniam ir pusiau kiekubiniam fibrino/fibrinogeno degradacijos produktų įvertinimui; padengtas monokloniniais antikūnais;jautrumas -2,5 mk/ml; nejautrus heparinui iki 1 IU/ml). Mėginiui turi tikti citruota plazma, paimta į vakuuminį mėgintuvėlį, skirtą rutininiams krešėjimo sistemos tyrimams
788 D-Dimerai (D-DI TEST)- (latexo agliutinacijos metodas kokybiniam ir pusiau kiekubiniam D-Dimerų įvertinimui; padengtas monokloniniais antikūnais; jautrumas - 0,25 mlkg/ml; nejautrumas heparinui iki 1 IU/ml; galimybė pirkti reagentą atskirai)
789 D-Dimerai (D-DI TEST)- (latexo agliutinacijos metodas kokybiniam ir pusiau kiekubiniam D-Dimerų įvertinimui; padengtas monokloniniais antikūnais; jautrumas - 0,25 mlkg/ml; nejautrumas heparinui iki 1 IU/ml)
790 STA SPA 50 (reagentas II-VII-X krešėjimo faktorių nustatymui, protrombino - prokonvertino metodu; nejautrus heparinui iki 1 IU/ml; specializuotas oralinių antikoaguliantų kontrolei; ISI koeficientas 1 ± 0,20; turi turėti brūkšninius kodus, kalibruotas STA Compact, STArt4)
791 Fibri-Prest automate 5 (fibrinogeno koncentracijos nustatymui Klauso metodu; nejautrus heparinui iki 1 IU/ml darbinio tirpalo stabilumas 14 d.(+2-8?C) 1 mėn. (-20 ?C); pagamintas žmogaus trombino pagrindu; norma 2-4 g/l; kalibruotas Start 4, Trombotrack)
792 STA Owren Koller buferis (fibrinogeno bei kitų krešėjimo sistemos tyrimų buferis)
793 STA Fibrinogen 5 (reagentas fibrinogeno koncentracijos nustatymui Klauso metodu, nejautrus heparinui iki 1 IU/ml darbinis stabilumas 14d. (+2-8?C) ir 1 mėn. (-20?C); norma: 2-4 g/l; turi būti kalibruotas STA Compact ir turėti brūkšninius kodus)
794 STA PTT A 5 (reagentas APTT nustatymui pagal krešulio laiką; jautrus VIII faktoriaus stokai nuo 1 iki 55%; skirtas heparino terapijos monitoringui; jautrus Lupus antikoaguliantams; aktyvatorius - silicis; sudėtyje turi būti triušio smegenų fosfolipidai, turi turėti brūkšninius kodus)
795 PTT Automate 5 (reagentas APTT nustatymui pagal krešulio susidarymo laiką; jautrus VIII faktoriaus stokai nuo 1 iki 55%; skirtas heparino terapijos monitoringui, jautrus LUpus antikoaguliantams; aktyvatorius silicis, sudėtyje turi būti triušio smegenų fosfolipidai)
796 SPA buferis (SPA tyrimams)
797 STA CaCl2 0,025M (tinkamas PTT Automate tyrimui , krešėjimo faktorių deficito nustatymui , APC-R tyrimui; turi turėti brūkšninius kodus)
798 STA Scandipath ( žinomų normalių reikšmių kontrolinė plazma protrombino komplekso (II-VII-X), APTT, fibrinogeno (Klauso metodu), AT III tyrimams, turi turėti brūkšninius kodus)
799 STA Scandipath ( žinomų patologinių reikšmių kontrolinė plazma protrombino komplekso (II-VII-X), kai vertė ne > 20%, APTT, fibrinogeno (Klauso metodu) tyrimams, turi turėti brūkšninius kodus)
800 STA Unicalibrator (kalibratorius chronometriniams ir kolorimetriniams krešėjimo sistemos tyrimams, turi brūkšninius kodus)
801 ETALOQUICK (žinomų protrombino komplekso (II-VII-X) procentinių ir INR reikšmių kalibratorius; trijų skirtingų lygių)
802 STA STACLOT APC - (Rreagentas skirtas APC-R-aktyvuoto proteino C rezistentiškumui nustatyti; Chronometrinis metodas; į rinkinio sudėtį įeina V-o faktoriaus stokojanti plazma su standartizuotu proteino S ir VIII-o faktoriaus kiekiais; teigiama ir neigiama kontrolėmis; reagentas nejautrus heparinui iki 1 IU/ml), turi turėti brūkšninius kodus)
803 STA Stachrom AT III 3 (chromogeninių substratų metodas avtitrombino III aktyvumo nustatymui: reagentas neinterferuoja su heparino kofaktoriumi II, test sistema turi turėti plazmino blokatorių; darbinio tirpalo stabilumas - 45 d. (+2-8°C), turi būti su brūkšniniais kodais)
804 STA Stachrom Protein C (reagentas proteino C nustatymui: reagentas privalo būti nejautrus heparinui iki 1 IU/ml, chromogeninių substratų metodas;darbinio tirpalo stabilumas - 1 mėn. (+2-8°C), turi būti su brūkšniniais kodais)
805 LIATEST free Protein S (imunoturbidimetrinis metodas kiekybiniam proteino S (antigeno) nustatymui, kalibruotas STA Compact;darbinio tirpalo stabilumas - 1 mėn (+2-8°C), turi turėti brūkšninius kodus)
806 SAT LIATEST D-Di (imunoturbidimetrinis metodas, kalibruotas STA Compact, reagentas turi būti nejautrus heparinui iki 1 IU/ml; turi turėti brūkšninius kodus)
807 STA LIATEST VWF (reagentas Von Wilebranto faktoriaus nustatymui, nejautrus Hb (iki 5g/l), bilirubinui (iki 150 mg/l), nefrakcionuotam heparinui (iki 2 IU/ml), mažo molekulinio svorio heparinams (iki 2 antiXa IU/ml); imunoturbidimetrinis metodas; turi turėti brūkšninius kodus)
808 STA VWF kalibratorius (turi turėti brūkšninius kodus)
809 STA LIATEST Control N+P kontrolinė medžiaga (normalių ir patologinių žinomų reikšmių kontrolinė plazma, imunoturbidimetriniams krešėjimo sistemos tyrimams, turinti brūkšninius kodus)
810 STA Deficient VIII (VIII faktoriaus stokos nustatymui; žmogaus liofilizuota, selektyvios imunoadsorbcijos būdu paruošta plazma, užtikrinanti faktorių, išskyrus VIII, nekintamą kiekį ar perteklių ir skirta hemofilijos A, Von Wilebranto faktoriaus nustatymui; privalo tyrėti brūkšninius kodus)
811 STA Deficient IX (IX krešėjimo faktoriaus stokos nustatymas: žmogaus liofilizuota, citruota, selektyviu imunoadsorbcijos būdu paruošta IX faktoriaus stokojanti plazma, užtikrinanti faktorių, išskyrus IX, nekintamą kiekį ar perteklių ir skirta hemofilijos B ir, gydymo eigoje įgyto IX faktoriaus stokai, nustatyti; privalo turėti brūkšninius kodus)
812 STA Deicient VII (reagentas, skirtas VII faktoriaus stokai nustatyti; reikalavimai: žmogaus liofilizuota, citruota, imunoadsorbcijos būdu paruošta VII faktoriaus stokojanti plazma, užtikrinanti krešejimo faktorių, išskyrus VII, nekintamą kiekį ar perteklių, nejautri heparinui iki 1 IU/ml; privalo tyrėti brūkšninius kodus)
813 STA Deficient X (X krešėjimo faktoriaus stokos nustatymui; reikalavimai: žmogaus liofilizuota, citruota, selektyviu imunoadsorbcijos būdu paruošta X faktoriaus stokojanti plazma, užtikrinanti faktorių, išskyrus X, nekintamą kiekį ar pertaklių; nejautri heparinui iki 1 IU/ml; privalo turėti brūkšninius kodus)
814 STA Neoplastine CI plus 5 (reagentas II,VII,X faktorių nustatymui turintis brūkšninius kodus )
815 STA System Control N+P kontrolinė medžiaga (normalių ir patologinių reikšmių kontrolinė plazma, chronometriniams ir chromogeniniams krešėjimo sistemos tyrimams, turinti brūkšninius kodus)
816 PTT La (reagentas atrankiniam Lupus antikoaguliantų nustatymui, chronometriniu metodu)
817 Staclot La (reagentas kokybiniam Lupus antikoaguliantų nustatymui, naudojant heksagonalinės fazės fosfolipidų molekules)
818 STA Hepanorm H (kalibratorius, nefrakcionuoto heparino nustatymui), turintis brūkšninius kodus
819 STA Calibrator HBPM/LMWH (kalibratorius, mažos molekulinės masės heparino nustatymui, chromogeninių substratų metodu)
820 STA Rotachrom Heparin 4 (reagentas nefrakcionuoto ir mažo molekulinio svorio heparino koncentracijos nustatymui, chromogeninių substratų metodu)
821 STA Heparin Control N+P (kontrolinė normalių ir patologinių žinomų reikšmių plazma, nefrakcionuoto heparino tyrimui)
822 STA HBPM/LMWH Quality (kontrolinė normalių ir patologinių žinomų reikšmių plazma, mazos molekulinės masės heparino tyrimui, chromogeninių substratų metodu)
823 STA Desorb U (spacialus automatinio koagulometro "STA Compact" adatų ploviklis, turintis brūkšninius kodus)
824 STA Cleaner solution (plovimo skystis automatiniam koagulometrui "STA Compact")
825 STA kiuvetės (kiuvetės su rutuliukais automatiniam koagulometrui STA Compact)
826 Kiuvietės pusiau automatiniam koagulometrui "START 4"
827 Rutuliukai ST (rutuliukai pusiau automatiniam koagulometrui "START 4")
828 Kiuvetės su rutuliukais pusiau automatiniam analizatoriui "Trombotrack"
829 Antgaliai Stepper (pusiau automatiniam koagulometrui START 4)
830 Perforuotas popierius STA Compact spausdintuvui
831 Rinkinys tefloninių antgalių ir žiedų STA Compact analizatoriui
832 Popiierius Start 4 analizatoriui
833 Vienkartiniai plastikiniai mėgintuvėliai
834 Buferinis 10% formalino tirpalas
835 Buferinis 10% formalino tirpalas
836 Ksilenas (Ksilolis -orto)
837 Izopropilo alkoholis absoliutus
838 Parafinas (histoplast, paraplast)
839 Formaldehidas 37%
840 Druskos rūgštis 37%
841 Skrudžių rūgštis 97%
842 EDTA tirpalas
843 Bouin's tirpalas
844 Zenker's tirpalas
845 Gimza romanovskio tirpalas
846 May-Griunvaldo
847 Papanicolaou (rinkinys, Merko)
848 Metileno mėlio dažai
849 Imersinis aliejus mikroskopavimui
850 Hematoksilinas Mejerio
851 Eozinas Y 1%
852 Eozinas Y milteliai
853 Šifo reagentas
854 Perjodinė rūgštis
855 Alciano mėlis
856 Acto rūgštis (ledinė)
857 Kalio permanganato (kristalai)
858 Oksalo rūgštis
859 Azūr II (milteliai)
860 Piridinas
861 Gimza-bazinis
862 Kongo raudonas
863 Natrio šarmas
864 Mucikarmino tirpalas
865 Gematognost Fe (rinkinys)
866 Kalio feracianidas
867 Safraninas O
868 Sudanas III
869 Glicerino žele
870 Polisterolis (granulės)
871 Dioktilftalatas
872 Karbolio fuksinas
873 Metileno mėlis
874 Totuidino mėlis
875 Veigerto A
876 Veigerto B
877 Pikrino rūgštis
878 Rūgštinis fuksinas
879 Bazinis fuksinas
880 Ziehl-Nellsen dažai
881 Orseinas
882 Oksalo rųgštis
883 Glicerinas
884 Karminas
885 Alcian geltonas
886 Rodaninas
887 Citrinos rūgštis
888 Fosfomolibdeno rūgštis
889 Konsui Maunt
890 Imunamai
891 Camfora
892 Sodium metabisulphite
893 Solidofikx -Freezing spray
894 Įšaldimo terpė
895 PBS fosfatinio buferio tirpalas
896 ER-PR
897 Anti - Human CD3, T Cell/HPR
898 Anti - Human CD20cy, B Cell/HPR, Clone L26
899 Anti-Human Cytokeratin/HPR, Clone MNF116
900 Anti-Human Desmin /HRP, Clone D33
901 Anti-Human CD45, Leucocyte Common Antigen /HPR, Clone 2B11 + PD7/26
902 Anti-Human Melanosome/HPR, Clone HMB-45
903 Anti-Human Smooth Muscle Actin/HPR, Clone 1A4
904 Anti-Vimentin/HRP, Clone Vim 3B4


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2004-03-08    13:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2003-09-18 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2003-09-20 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2004-01-27 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2004-01-30 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
SORMEDICA, UAB 123961895  Linkmenų g. 28, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" 123221635  Rygos g. 15, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics" 111645576  Antakalnio g. 40, Vilniaus m., 2055 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras 122889222  Mokslininkų g. 11, Vilniaus m., 08412 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED" 111475280  Stirnų g. 27,LT - 2004, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" 122752661  Šeimyniškių g. 14-1, Vilniaus m., 2005 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "DIAMEDICA" 111768155  Stirnų g.27A,LT-08101, Vilnius-4  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g.11,LT - 08418, Vilnius  Lietuva 
UAB "Oriola–Vilnius" 111472747  Laisvės pr. 75, LT-05263 Vilnius-17  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA" 123501772  Antakalnio g. 36, LT-2025 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Werfen LT' 110413888  Savanorių pr. 281a, LT-3009 Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA" 124255779  Žalgirio g. 108,LT-2645 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS 124484379  P. Smuglevičiaus g. 1, Vilnius  Lietuva 
UAB "Diagnostinės sistemos" 122263421  P. Smuglevičiaus g. 1, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'Genomas' 145012392  Eigulių g.21,LT-03150 Vilnius-9  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  T. Vrublevskio g. 6-17, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'Linea libera' 122145775  M. Marcinkevičiaus g. 5-21, Vilniaus m., 08412 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Diagnosta" 134784421  Jurbarko g.2, LT - 3021, Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "PRO ARIS" 225955760  M. K. Čiurlionio g. 4-4, Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 11, 12   UAB 'Genomas'  33 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka specifikacijoje nurodytam NCCLS standartui    
 61, 62   UAB 'Genomas'  33 str. 2 d. 2 p.  Nėra gamintojo CE ženklo    
 210   UAB 'Genomas'  33 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlė per didelę fasuotę 30 testų, o mums reikia metams 10 kultūrų    
 849   UAB 'Genomas'  33 str. 2 d. 2 p.  klampus, netinka mikroskopavimui    
 12   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  33 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka specifikacijoje nurodytam NCCLS standartui    
 49   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  33 str. 2 d. 2 p.  Nepasiūlė sodium biselenito, kuris perkamas kartu su selenito buljonu, turi būti to paties gamintojo    
 61, 62, 66   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  33 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlyti reagentai yra nekokybiški    
 141, 142, 143   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  33 str. 2 d. 2 p.  Inkubacijos t°C 37°C, o turi būti 35°C    
 49   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"  33 str. 2 d. 2 p.  Nepasiūlė sodium biselenito, kuris perkamas kartu su selenito buljonu, turi būti to paties gamintojo    
 69, 70, 71   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"  33 str. 2 d. 2 p.  Netinkami EZ GAZ sistemai    
 269-273   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"  33 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka MN normos nuostatoms    
 302   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"  33 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlyti reagentai nustato IgG tik kokybinį testą, o turi nustatyti ir kokybinį, ir kiekybinį    
 317   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"  33 str. 2 d. 2 p.  Nustato tik IgG    
 49   UAB 'Interlux'  33 str. 2 d. 2 p.  Nepasiūlė sodium biselenito, kuris perkamas kartu su selenito buljonu, turi būti to paties gamintojo    
 787-789, 833   UAB 'Interlux'  33 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlė ne visas pozicijas (787-833 pozicijos t.y. reagentai ir papildomos priemonės krešėjimo sistemos tyrimams yra perkamos iš vieno tiekėjo)    
 49   UAB "DIAMEDICA"  33 str. 2 d. 2 p.  Nepasiūlė sodium biselenito, kuris perkamas kartu su selenito buljonu, turi būti to paties gamintojo    
 69, 70, 71   UAB "DIAMEDICA"  33 str. 2 d. 2 p.  NetinkamiEZ GAZ sistemai    
 269-273   UAB "DIAMEDICA"  33 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka MN normos nuostatoms    
 302   UAB "DIAMEDICA"  33 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlyti reagentai nustato IgG tik kokybinį testą, o turi nustatyti ir kokybinį, ir kiekybinį    
 317   UAB "DIAMEDICA"  33 str. 2 d. 2 p.  Nustato tik IgG    
 57   UAB 'Linea libera'  33 str. 2 d. 2 p.  Telurito tirpalą pasiūlė 3,5%, mums reikia 1%    
 69-71   UAB 'Linea libera'  33 str. 2 d. 2 p.  Netinkami EZ GAZ sistemai    
 65   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  33 str. 2 d. 2 p.  Neturi gamintojo CE ženklo    
 89-135   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  33 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlyti reagentai netinka dispenseriams BDO    
 73-76   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras  33 str. 2 d. 2 p.  Nėra įdėta kontrolinių tepinėlių, nėra lašintuvų, dažus reikia skiesti    
 81, 322   UAB "Diagnostinės sistemos"  33 str. 2 d. 2 p.  Regentą pasiūlė ne mūsų prašomos fasuotės    
 269-273   UAB "Diagnostinės sistemos"  33 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka MN normos nuostatoms    
 275   UAB "Diagnostinės sistemos"  33 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlytas reagentas nustato mikroorganizmą ne iš gerklės, o iš jau išaugintų kolonijų, ilgėja tyrimo trukmė    
 276   UAB "Diagnostinės sistemos"  33 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlė nepilną rinkinį diskų anaerobų identifikavimui (nepasiūlė eritromicino)    
 293, 294   UAB "Diagnostinės sistemos"  33 str. 2 d. 2 p.  Turi būti jautrumas 9 antibiotikams, o jų yra 7 antibiotikai, nėra sterilaus mineralinio aliejaus, kuris yra būtinas    
 317-321   UAB "Diagnostinės sistemos"  33 str. 2 d. 2 p.  Gamintojas neturi CE ženklo    
 545   UAB "Diagnostinės sistemos"  33 str. 2 d. 2 p.  Nepasiūlė albumino, kuris yra perkamas iš to paties tiekėjo kaip ir bendras baltymų kiekis, turi būti to paties gamintojo    
 547, 548   UAB "Diagnostinės sistemos"  33 str. 2 d. 2 p.  Siūlomų reagentų stabilumas yra tik 24 val.    
 725   UAB "Diagnostinės sistemos"  33 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlyti reagentai netinka mūsų prašomiems šlapimo analizatoriams "Clinitek 500", "Clinitek 100"    
 309   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"  33 str. 2 d. 2 p.  Nėra STOP tirpalo,2 m. išbandyta laboratorijoje didelis procentas falšteigiamų ŽIV rezultatų    
 309   UAB 'Werfen LT'  33 str. 2 d. 2 p.  Nustato tik antikūnus, o turi būti ir p.24 antigenas    
 319   UAB 'Werfen LT'  33 str. 2 d. 2 p.  Nepasiulė pilno rinkinio    
 322   UAB 'Werfen LT'  33 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlė per didelės fasuotes    
 529-531, 537, 542, 543   Uždaroji akcinė bendrovė "PRO ARIS"  33 str. 2 d. 2 p.  Siūlomi reagentai yra tinkami tik pusiau automatiniam biochemijos analizatoriui "Ra 50", o automatiniams analizatoriams "Opera" ir "Ra 1000" nėra adaptacinių protokolų    
 723, 724, 726   Uždaroji akcinė bendrovė "PRO ARIS"  33 str. 2 d. 2 p.  Siūlomi reagentai tinka tik šlapimo analizatoriui "Clinitek 100"    
 845   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS  33 str. 2 d. 2 p.  Nesidažo ląstelės    
 859, 868, 873   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"  33 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlė per didelės fasuotes    

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   UAB 'Linea libera'   79,00   
 1  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   91,20   
 1  3   UAB 'Genomas'   106,38   
 1  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   166,00   
 1  5   UAB 'Interlux'   398,50   
 2  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   103,00   
 2  2   UAB 'Genomas'   118,00   
 2  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   144,00   
 2  4   UAB 'Interlux'   172,50   
 2  5   UAB 'Linea libera'   205,00   
 3  1   UAB 'Linea libera'   110,00   
 3  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   118,90   
 3  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   155,00   
 3  4   UAB 'Interlux'   192,50   
 3  5   UAB 'Genomas'   262,82   
 3  6   UAB "DIAMEDICA"   374,30   
 3  7   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   394,00   
 4  1   UAB 'Linea libera'   88,00   
 4  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   95,00   
 4  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   99,10   
 4  4   UAB 'Genomas'   100,12   
 4  5   UAB 'Interlux'   139,60   
 4  6   UAB "Oriola–Vilnius"   325,22   
 5  1   UAB 'Linea libera'   98,00   
 5  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   116,00   
 5  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   118,90   
 5  4   UAB 'Interlux'   139,60   
 5  5   UAB 'Genomas'   165,71   
 5  6   UAB "DIAMEDICA"   249,85   
 5  7   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   263,00   
 5  8   UAB "Oriola–Vilnius"   428,47   
 6  1   UAB 'Genomas'   88,00   
 6  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   89,20   
 6  3   UAB 'Linea libera'   99,00   
 6  4   UAB 'Interlux'   159,00   
 6  5   UAB "DIAMEDICA"   224,20   
 6  6   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   236,00   
 6  7   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   316,00   
 7  1   UAB 'Genomas'   121,67   
 7  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   138,70   
 7  3   UAB 'Linea libera'   149,00   
 7  4   UAB 'Interlux'   399,00   
 7  5   UAB "Oriola–Vilnius"   428,47   
 8  1   UAB 'Linea libera'   88,00   
 8  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   89,60   
 8  3   UAB 'Genomas'   113,64   
 8  4   UAB 'Interlux'   162,50   
 8  5   UAB "DIAMEDICA"   255,55   
 8  6   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   269,00   
 8  7   UAB "Oriola–Vilnius"   449,00   
 9  1   UAB "Oriola–Vilnius"   289,08   
 10  1   UAB 'Linea libera'   39,00   
 10  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   63,40   
 10  3   UAB 'Interlux'   120,00   
 11  1   UAB 'Linea libera'   97,00   
 11  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   100,00   
 11  3   UAB 'Interlux'   164,00   
 11  4   UAB "DIAMEDICA"   224,20   
 11  5   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   236,00   
 11  6   UAB "Oriola–Vilnius"   418,14   
 12  1   UAB 'Interlux'   43,00   
 12  2   UAB "DIAMEDICA"   97,85   
 12  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   103,00   
 13  1   UAB 'Linea libera'   89,00   
 13  2   UAB 'Genomas'   97,00   
 13  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   98,00   
 13  4   UAB 'Interlux'   152,00   
 13  5   UAB "DIAMEDICA"   216,60   
 13  6   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   228,00   
 13  7   UAB "Oriola–Vilnius"   382,00   
 14  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   118,90   
 14  2   UAB 'Linea libera'   160,00   
 14  3   UAB 'Interlux'   186,60   
 14  4   UAB 'Genomas'   200,24   
 15  1   UAB 'Genomas'   148,72   
 15  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   150,60   
 15  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   187,00   
 15  4   UAB 'Linea libera'   202,00   
 15  5   UAB 'Interlux'   216,50   
 15  6   UAB "Oriola–Vilnius"   469,76   
 16  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   81,00   
 16  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   91,20   
 16  3   UAB 'Linea libera'   96,00   
 16  4   UAB 'Genomas'   142,00   
 16  5   UAB 'Interlux'   239,90   
 16  6   UAB "Oriola–Vilnius"   330,38   
 17  1   UAB 'Linea libera'   98,00   
 17  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   107,00   
 17  3   UAB 'Interlux'   159,90   
 17  4   UAB 'Genomas'   162,00   
 17  5   UAB "DIAMEDICA"   254,60   
 17  6   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   268,00   
 17  7   UAB "Oriola–Vilnius"   371,68   
 18  1   UAB 'Linea libera'   203,00   
 18  2   UAB 'Interlux'   385,60   
 19  1   UAB 'Linea libera'   49,00   
 19  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   51,50   
 19  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   60,00   
 19  4   UAB 'Genomas'   69,00   
 19  5   UAB 'Interlux'   95,60   
 19  6   UAB "DIAMEDICA"   135,85   
 19  7   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   143,00   
 19  8   UAB "Oriola–Vilnius"   191,00   
 20  1   UAB 'Linea libera'   165,00   
 21  1   UAB 'Linea libera'   137,00   
 21  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   198,10   
 22  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   95,10   
 22  2   UAB 'Linea libera'   115,00   
 23  1   UAB 'Linea libera'   135,00   
 23  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   138,70   
 23  3   UAB 'Interlux'   164,00   
 23  4   UAB "Oriola–Vilnius"   382,00   
 24  1   UAB 'Linea libera'   92,00   
 24  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   91,20   
 24  3   UAB 'Interlux'   242,50   
 24  4   UAB "Oriola–Vilnius"   294,25   
 25  1   UAB 'Linea libera'   49,00   
 26  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   120,00   
 26  2   UAB "Oriola–Vilnius"   129,06   
 27  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   120,00   
 27  2   UAB "Oriola–Vilnius"   129,06   
 28  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   120,00   
 28  2   UAB "Oriola–Vilnius"   129,06   
 29  1   UAB 'Linea libera'   121,00   
 30  1   UAB 'Linea libera'   117,00   
 31  1   UAB 'Linea libera'   349,00   
 32  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   105,56   
 32  2   UAB 'Genomas'   124,25   
 33  1   UAB 'Genomas'   121,00   
 33  2   UAB 'Linea libera'   144,00   
 33  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   180,00   
 33  4   UAB 'Interlux'   265,50   
 33  5   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   515,10   
 34  1   UAB 'Linea libera'   69,00   
 34  2   UAB 'Genomas'   77,00   
 34  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   79,30   
 34  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   90,00   
 34  5   UAB 'Interlux'   135,60   
 34  6   UAB "DIAMEDICA"   192,85   
 34  7   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   203,00   
 35  1   UAB 'Interlux'   69,90   
 35  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   142,80   
 36  1   UAB 'Interlux'   52,00   
 36  2   UAB "DIAMEDICA"   59,85   
 36  3   UAB 'Genomas'   60,52   
 36  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   63,00   
 37  1   UAB 'Genomas'   64,00   
 37  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   66,00   
 37  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   67,40   
 37  4   UAB 'Linea libera'   72,00   
 37  5   UAB 'Interlux'   99,80   
 37  6   UAB "DIAMEDICA"   127,30   
 37  7   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   134,00   
 37  8   UAB "Oriola–Vilnius"   330,38   
 38  1   UAB 'Interlux'   39,60   
 38  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   159,00   
 39  1   UAB 'Interlux'   80,00   
 40  1   UAB 'Linea libera'   70,00   
 40  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   118,90   
 40  3   UAB 'Interlux'   210,00   
 41  1   UAB 'Linea libera'   69,00   
 41  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   95,10   
 41  3   UAB 'Interlux'   135,60   
 42  1   UAB 'Linea libera'   45,00   
 42  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   63,40   
 43  1   UAB 'Linea libera'   40,00   
 44  1   UAB 'Genomas'   113,66   
 44  2   UAB 'Linea libera'   123,00   
 44  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   125,00   
 44  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   130,80   
 44  5   UAB 'Interlux'   172,00   
 45  1   UAB 'Linea libera'   93,00   
 45  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   95,10   
 45  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   104,00   
 45  4   UAB 'Genomas'   152,00   
 45  5   UAB 'Interlux'   172,00   
 46  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   99,50   
 46  2   UAB 'Interlux'   124,00   
 46  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   227,50   
 47  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   154,70   
 47  2   UAB 'Interlux'   186,00   
 48  1   UAB 'Interlux'   142,00   
 49  1   UAB 'Linea libera'   83,00   
 49  2   UAB 'Genomas'   71,00   
 49  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   101,00   
 50  1   UAB 'Linea libera'   104,00   
 50  2   UAB 'Genomas'   129,00   
 50  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   328,00   
 51  1   UAB 'Genomas'   45,00   
 51  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   72,00   
 51  3   UAB 'Interlux'   175,00   
 52  1   UAB 'Linea libera'   70,00   
 52  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   71,40   
 52  3   UAB 'Genomas'   107,16   
 52  4   UAB 'Interlux'   131,50   
 53  1   UAB 'Interlux'   285,60   
 54  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   100,00   
 54  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   158,50   
 54  3   UAB 'Genomas'   170,00   
 54  4   UAB 'Interlux'   245,60   
 55  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   32,00   
 55  2   UAB 'Genomas'   43,00   
 55  3   UAB 'Interlux'   245,60   
 56  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   99,10   
 56  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   107,00   
 56  3   UAB 'Interlux'   298,60   
 57  1   UAB 'Genomas'   70,00   
 57  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   85,90   
 57  3   UAB 'Interlux'   140,00   
 58  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   67,40   
 58  2   UAB 'Linea libera'   92,00   
 58  3   UAB 'Genomas'   107,00   
 58  4   UAB 'Interlux'   136,60   
 59  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   88,00   
 59  2   UAB 'Interlux'   125,60   
 60  1   UAB 'Interlux'   735,00   
 61  1   UAB 'Interlux'   39,60   
 61  2   UAB "DIAMEDICA"   97,85   
 61  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   103,00   
 62  1   UAB 'Interlux'   42,60   
 63  1   UAB 'Linea libera'   97,00   
 64  1   UAB 'Linea libera'   57,00   
 64  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   91,20   
 64  3   UAB 'Interlux'   198,60   
 65  1   UAB 'Interlux'   360,00   
 65  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.125,00   
 66  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   45,00   
 66  2   UAB 'Interlux'   98,00   
 67  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   43,00   
 67  2   UAB 'Linea libera'   56,00   
 68  1   UAB "DIAMEDICA"   66,50   
 68  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   70,00   
 68  3   UAB 'Linea libera'   97,00   
 68  4   UAB 'Interlux'   116,00   
 69  1   UAB 'Interlux'   96,00   
 70  1   UAB 'Interlux'   96,00   
 71  1   UAB 'Interlux'   96,00   
 72  1   UAB 'Interlux'   119,00   
 72  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   149,00   
 72  3   UAB "DIAMEDICA"   175,75   
 72  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   185,00   
 73  1   UAB 'Interlux'   375,00   
 74  1   UAB 'Interlux'   375,00   
 75  1   UAB 'Interlux'   375,00   
 76  1   UAB 'Interlux'   375,00   
 77  1   UAB 'Linea libera'   169,00   
 77  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   229,00   
 77  3   UAB "DIAMEDICA"   285,00   
 77  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   300,00   
 77  5   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   300,00   
 78  1   UAB 'Linea libera'   257,50   
 78  2   UAB "DIAMEDICA"   285,00   
 78  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   300,00   
 78  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   415,00   
 78  5   UAB 'Interlux'   720,00   
 78  6   UAB 'Genomas'   2.450,00   
 79  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   338,50   
 79  2   UAB 'Linea libera'   372,00   
 79  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   500,00   
 79  4   UAB 'Interlux'   882,00   
 80  1   UAB 'Interlux'   1.410,50   
 80  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.576,80   
 80  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.880,00   
 80  4   UAB "DIAMEDICA"   3.591,00   
 80  5   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   3.780,00   
 81  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   300,00   
 81  2   UAB 'Interlux'   450,00   
 82  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   20,84   
 82  2   UAB "DIAMEDICA"   22,92   
 82  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   24,87   
 82  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   500,00   
 83  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   59,00   
 84  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   630,00   
 85  1   UAB 'Linea libera'   1.200,00   
 86  1   UAB 'Linea libera'   320,00   
 86  2   UAB 'Interlux'   322,50   
 86  3   UAB 'Genomas'   452,00   
 86  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   498,00   
 86  5   UAB "DIAMEDICA"   570,00   
 86  6   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   600,00   
 87  1   UAB 'Interlux'   193,50   
 87  2   UAB 'Genomas'   226,00   
 87  3   UAB "DIAMEDICA"   342,00   
 87  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   360,00   
 88  1   UAB 'Linea libera'   202,00   
 89  1   UAB 'Interlux'   76,00   
 89  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   125,00   
 90  1   UAB 'Interlux'   76,00   
 90  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   125,00   
 91  1   UAB 'Interlux'   76,00   
 92  1   UAB 'Interlux'   126,00   
 93  1   UAB 'Interlux'   76,00   
 94  1   UAB 'Interlux'   96,00   
 94  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   125,00   
 95  1   UAB 'Interlux'   76,00   
 96  1   UAB 'Interlux'   96,00   
 97  1   UAB 'Interlux'   76,00   
 97  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   125,00   
 98  1   UAB 'Interlux'   126,00   
 99  1   UAB 'Interlux'   76,00   
 100  1   UAB 'Interlux'   96,00   
 101  1   UAB 'Interlux'   126,00   
 102  1   UAB 'Interlux'   76,00   
 102  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   125,00   
 103  1   UAB 'Interlux'   76,00   
 103  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   125,00   
 104  1   UAB 'Interlux'   96,00   
 105  1   UAB 'Interlux'   76,00   
 105  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   125,00   
 106  1   UAB 'Interlux'   76,00   
 106  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   125,00   
 107  1   UAB 'Interlux'   96,00   
 108  1   UAB 'Interlux'   76,00   
 108  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   125,00   
 109  1   UAB 'Interlux'   126,00   
 110  1   UAB 'Interlux'   76,00   
 111  1   UAB 'Interlux'   76,00   
 112  1   UAB 'Interlux'   76,00   
 113  1   UAB 'Interlux'   76,00   
 114  1   UAB 'Interlux'   76,00   
 114  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   125,00   
 115  1   UAB 'Interlux'   76,00   
 115  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   125,00   
 116  1   UAB 'Interlux'   76,00   
 117  1   UAB 'Interlux'   76,00   
 117  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   125,00   
 118  1   UAB 'Interlux'   76,00   
 119  1   UAB 'Interlux'   76,00   
 120  1   UAB 'Interlux'   76,00   
 121  1   UAB 'Interlux'   126,00   
 121  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   125,00   
 122  1   UAB 'Interlux'   126,00   
 123  1   UAB 'Interlux'   126,00   
 124  1   UAB 'Interlux'   76,00   
 124  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   125,00   
 125  1   UAB 'Interlux'   76,00   
 125  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   125,00   
 126  1   UAB 'Interlux'   76,00   
 126  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   125,00   
 127  1   UAB 'Interlux'   76,00   
 127  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   125,00   
 128  1   UAB 'Interlux'   76,00   
 128  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   125,00   
 129  1   UAB 'Interlux'   126,00   
 130  1   UAB 'Interlux'   96,00   
 131  1   UAB 'Interlux'   96,00   
 131  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   125,00   
 132  1   UAB 'Interlux'   96,00   
 133  1   UAB 'Interlux'   96,00   
 134  1   UAB 'Interlux'   76,00   
 134  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   125,00   
 135  1   UAB 'Interlux'   126,00   
 136  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   55,00   
 136  2   UAB 'Interlux'   126,00   
 137  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   55,00   
 137  2   UAB 'Interlux'   76,00   
 138  1   UAB 'Interlux'   14,00   
 138  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   19,85   
 139  1   UAB 'Interlux'   14,00   
 139  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   19,85   
 140  1   UAB 'Interlux'   155,00   
 141  1   UAB 'Linea libera'   23,00   
 141  2   UAB 'Interlux'   62,50   
 141  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   149,00   
 142  1   UAB 'Linea libera'   23,00   
 142  2   UAB 'Interlux'   62,50   
 142  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   149,00   
 143  1   UAB 'Linea libera'   23,00   
 143  2   UAB 'Interlux'   62,50   
 143  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   149,00   
 144  1   UAB 'Linea libera'   23,00   
 144  2   UAB 'Interlux'   29,50   
 145  1   UAB 'Interlux'   15,50   
 145  2   UAB 'Linea libera'   23,00   
 146  1   UAB "DIAMEDICA"   91,20   
 146  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   96,00   
 146  3   UAB 'Interlux'   316,00   
 146  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   433,00   
 147  1   UAB 'Linea libera'   120,00   
 148  1   UAB 'Linea libera'   50,00   
 149  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   98,00   
 150  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   120,00   
 150  2   UAB 'Interlux'   208,00   
 150  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 151  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   120,00   
 151  2   UAB 'Interlux'   208,00   
 151  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 152  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   120,00   
 152  2   UAB 'Interlux'   208,00   
 152  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 153  1   UAB 'Interlux'   208,00   
 154  1   UAB 'Interlux'   208,00   
 155  1   UAB 'Interlux'   208,00   
 156  1   UAB "Oriola–Vilnius"   359,00   
 157  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 157  2   UAB 'Interlux'   208,00   
 157  3   UAB "Oriola–Vilnius"   216,82   
 157  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 158  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   165,00   
 158  2   UAB 'Interlux'   260,00   
 159  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 159  2   UAB 'Interlux'   208,00   
 159  3   UAB "Oriola–Vilnius"   216,82   
 159  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 160  1   UAB "Oriola–Vilnius"   216,82   
 160  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 160  3   UAB 'Interlux'   470,00   
 161  1   UAB "Oriola–Vilnius"   216,82   
 161  2   UAB 'Interlux'   390,00   
 161  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   589,00   
 162  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 162  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   165,00   
 162  3   UAB 'Interlux'   208,00   
 162  4   UAB "Oriola–Vilnius"   216,82   
 163  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 163  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   165,00   
 163  3   UAB 'Interlux'   208,00   
 163  4   UAB "Oriola–Vilnius"   216,82   
 163  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 164  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   165,00   
 165  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 165  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   165,00   
 165  3   UAB 'Interlux'   208,00   
 165  4   UAB "Oriola–Vilnius"   216,82   
 165  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 166  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 166  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   165,00   
 166  3   UAB 'Interlux'   208,00   
 166  4   UAB "Oriola–Vilnius"   216,82   
 166  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 167  1   UAB "Oriola–Vilnius"   275,00   
 167  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 170  1   UAB "Oriola–Vilnius"   275,00   
 171  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   165,00   
 171  2   UAB "Oriola–Vilnius"   275,00   
 172  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 173  1   UAB "Oriola–Vilnius"   108,41   
 174  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   120,00   
 174  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   165,00   
 174  3   UAB 'Interlux'   208,00   
 174  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 174  5   UAB "Oriola–Vilnius"   268,44   
 175  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   120,00   
 175  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   165,00   
 175  3   UAB 'Interlux'   208,00   
 175  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 175  5   UAB "Oriola–Vilnius"   268,44   
 176  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   120,00   
 176  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   165,00   
 176  3   UAB 'Interlux'   208,00   
 176  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 176  5   UAB "Oriola–Vilnius"   268,44   
 177  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   120,00   
 177  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   165,00   
 177  3   UAB 'Interlux'   208,00   
 177  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 177  5   UAB "Oriola–Vilnius"   268,44   
 178  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   165,00   
 178  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 178  3   UAB "Oriola–Vilnius"   268,44   
 179  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   120,00   
 179  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   165,00   
 179  3   UAB 'Interlux'   208,00   
 179  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 179  5   UAB "Oriola–Vilnius"   268,44   
 180  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   165,00   
 180  2   UAB 'Interlux'   208,00   
 180  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   220,00   
 180  4   UAB "Oriola–Vilnius"   268,44   
 181  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   120,00   
 181  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   165,00   
 181  3   UAB 'Interlux'   208,00   
 181  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 181  5   UAB "Oriola–Vilnius"   268,44   
 182  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   120,00   
 182  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   165,00   
 182  3   UAB 'Interlux'   208,00   
 182  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 182  5   UAB "Oriola–Vilnius"   268,44   
 183  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   120,00   
 183  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   165,00   
 183  3   UAB 'Interlux'   208,00   
 183  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   154,00   
 183  5   UAB "Oriola–Vilnius"   268,44   
 184  1   UAB 'Interlux'   208,00   
 184  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 185  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   220,00   
 185  2   UAB "Oriola–Vilnius"   268,44   
 185  3   UAB 'Interlux'   1.200,00   
 186  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   120,00   
 186  2   UAB 'Interlux'   208,00   
 186  3   UAB "Oriola–Vilnius"   268,44   
 186  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   319,00   
 187  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   165,00   
 187  2   UAB 'Interlux'   208,00   
 187  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   220,00   
 187  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 187  5   UAB "Oriola–Vilnius"   268,44   
 188  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   165,00   
 188  2   UAB 'Interlux'   208,00   
 188  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   220,00   
 188  4   UAB "Oriola–Vilnius"   268,44   
 189  1   UAB 'Interlux'   208,00   
 189  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   220,00   
 189  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 189  4   UAB "Oriola–Vilnius"   268,44   
 190  1   UAB 'Interlux'   208,00   
 190  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   220,00   
 190  3   UAB "Oriola–Vilnius"   268,44   
 191  1   UAB 'Interlux'   208,00   
 191  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   220,00   
 191  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 191  4   UAB "Oriola–Vilnius"   268,44   
 192  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   165,00   
 192  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 193  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 194  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   448,00   
 195  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   599,00   
 196  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   165,00   
 196  2   UAB 'Interlux'   208,00   
 196  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   220,00   
 196  4   UAB "Oriola–Vilnius"   268,44   
 197  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   165,00   
 197  2   UAB 'Interlux'   208,00   
 197  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   220,00   
 197  4   UAB "Oriola–Vilnius"   268,44   
 198  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   165,00   
 198  2   UAB 'Interlux'   208,00   
 198  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   220,00   
 198  4   UAB "Oriola–Vilnius"   268,44   
 199  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 200  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   395,00   
 201  1   UAB 'Interlux'   698,00   
 202  1   UAB 'Linea libera'   288,80   
 202  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   328,00   
 202  3   UAB 'Interlux'   650,00   
 203  1   UAB 'Linea libera'   288,80   
 203  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   328,00   
 203  3   UAB 'Interlux'   650,00   
 204  1   UAB 'Linea libera'   288,80   
 204  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   328,00   
 204  3   UAB 'Interlux'   650,00   
 205  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   636,00   
 205  2   UAB 'Linea libera'   672,40   
 205  3   UAB 'Interlux'   750,00   
 206  1   UAB 'Linea libera'   487,88   
 206  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   636,00   
 206  3   UAB 'Interlux'   750,00   
 207  1   UAB 'Linea libera'   288,80   
 207  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   328,00   
 207  3   UAB 'Interlux'   750,00   
 208  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   636,00   
 208  2   UAB 'Linea libera'   672,40   
 208  3   UAB 'Interlux'   790,00   
 209  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   636,00   
 209  2   UAB 'Linea libera'   672,40   
 209  3   UAB 'Interlux'   980,00   
 210  1   UAB 'Linea libera'   487,88   
 210  2   UAB 'Interlux'   790,00   
 210  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   798,00   
 211  1   UAB 'Linea libera'   288,80   
 211  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   636,00   
 211  3   UAB 'Interlux'   790,00   
 212  1   UAB 'Linea libera'   288,80   
 212  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   636,00   
 212  3   UAB 'Interlux'   790,00   
 213  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   338,80   
 213  2   UAB 'Interlux'   980,00   
 214  1   UAB 'Linea libera'   487,88   
 214  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   798,00   
 214  3   UAB 'Interlux'   980,00   
 215  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   474,00   
 215  2   UAB 'Linea libera'   487,88   
 215  3   UAB 'Interlux'   980,00   
 216  1   UAB 'Linea libera'   487,88   
 216  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   636,00   
 216  3   UAB 'Interlux'   780,00   
 217  1   UAB 'Linea libera'   234,00   
 218  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   616,00   
 219  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   120,00   
 219  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   165,00   
 219  3   UAB 'Interlux'   208,00   
 219  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 220  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 220  2   UAB 'Interlux'   208,00   
 221  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 221  2   UAB 'Interlux'   208,00   
 222  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 222  2   UAB 'Interlux'   208,00   
 223  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 223  2   UAB 'Interlux'   208,00   
 224  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 224  2   UAB 'Interlux'   208,00   
 225  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 225  2   UAB 'Interlux'   208,00   
 226  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 226  2   UAB 'Interlux'   208,00   
 227  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 227  2   UAB 'Interlux'   208,00   
 228  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 228  2   UAB 'Interlux'   208,00   
 229  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   120,00   
 229  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   165,00   
 229  3   UAB 'Interlux'   208,00   
 229  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 230  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   165,00   
 231  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   120,00   
 231  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   165,00   
 232  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   120,00   
 232  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   165,00   
 232  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 233  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   120,00   
 233  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   165,00   
 233  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 234  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   120,00   
 234  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   165,00   
 234  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 235  1   UAB "Oriola–Vilnius"   381,00   
 236  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 236  2   UAB 'Interlux'   208,00   
 236  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 236  4   UAB "Oriola–Vilnius"   254,00   
 237  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 237  2   UAB 'Interlux'   208,00   
 237  3   UAB "Oriola–Vilnius"   254,00   
 237  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   379,00   
 238  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 238  2   UAB "Oriola–Vilnius"   201,32   
 238  3   UAB 'Interlux'   208,00   
 238  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   379,00   
 239  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 239  2   UAB "Oriola–Vilnius"   201,32   
 239  3   UAB 'Interlux'   208,00   
 239  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   254,00   
 240  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 240  2   UAB "Oriola–Vilnius"   201,32   
 240  3   UAB 'Interlux'   208,00   
 240  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   279,00   
 241  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 241  2   UAB "Oriola–Vilnius"   201,32   
 241  3   UAB 'Interlux'   208,00   
 241  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   379,00   
 242  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 242  2   UAB "Oriola–Vilnius"   201,32   
 242  3   UAB 'Interlux'   208,00   
 242  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   379,00   
 243  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 243  2   UAB "Oriola–Vilnius"   201,32   
 243  3   UAB 'Interlux'   208,00   
 243  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   279,00   
 244  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 244  2   UAB "Oriola–Vilnius"   201,32   
 244  3   UAB 'Interlux'   208,00   
 244  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   379,00   
 246  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 246  2   UAB "Oriola–Vilnius"   254,00   
 247  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 247  2   UAB "Oriola–Vilnius"   254,00   
 248  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 248  2   UAB "Oriola–Vilnius"   254,00   
 249  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 249  2   UAB "Oriola–Vilnius"   254,00   
 250  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 250  2   UAB "Oriola–Vilnius"   254,00   
 251  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 251  2   UAB "Oriola–Vilnius"   201,32   
 252  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 252  2   UAB "Oriola–Vilnius"   201,32   
 252  3   UAB 'Interlux'   208,00   
 252  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   379,00   
 253  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 253  2   UAB "Oriola–Vilnius"   254,00   
 254  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 254  2   UAB "Oriola–Vilnius"   254,00   
 255  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 255  2   UAB "Oriola–Vilnius"   254,00   
 257  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 258  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 258  2   UAB "Oriola–Vilnius"   254,00   
 259  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 260  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 260  2   UAB "Oriola–Vilnius"   201,32   
 260  3   UAB 'Interlux'   208,00   
 260  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   487,00   
 261  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 261  2   UAB "Oriola–Vilnius"   254,00   
 262  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 262  2   UAB "Oriola–Vilnius"   254,00   
 263  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 263  2   UAB "Oriola–Vilnius"   254,00   
 264  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 264  2   UAB "Oriola–Vilnius"   254,00   
 265  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 265  2   UAB "Oriola–Vilnius"   254,00   
 266  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   95,00   
 266  2   UAB "Oriola–Vilnius"   201,32   
 267  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   220,00   
 267  2   UAB "Oriola–Vilnius"   254,00   
 268  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   220,00   
 268  2   UAB "Oriola–Vilnius"   254,00   
 269  1   UAB 'Interlux'   380,00   
 270  1   UAB 'Interlux'   466,00   
 271  1   UAB 'Interlux'   440,00   
 272  1   UAB 'Interlux'   532,00   
 273  1   UAB 'Interlux'   316,00   
 275  1   UAB 'Interlux'   624,00   
 276  1   UAB 'Linea libera'   90,00   
 276  2   UAB 'Interlux'   526,00   
 277  1   UAB 'Interlux'   160,00   
 278  1   UAB 'Interlux'   160,00   
 279  1   UAB 'Interlux'   260,00   
 280  1   UAB 'Interlux'   118,00   
 281  1   UAB 'Interlux'   190,00   
 282  1   UAB 'Interlux'   118,00   
 283  1   UAB 'Interlux'   190,00   
 284  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   40,00   
 284  2   UAB "DIAMEDICA"   57,00   
 284  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   60,00   
 286  1   UAB 'Interlux'   292,50   
 287  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   47,32   
 289  1   UAB 'Linea libera'   493,00   
 291  1   UAB 'Interlux'   240,00   
 291  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   840,70   
 292  1   UAB 'Linea libera'   391,00   
 293  1   UAB "DIAMEDICA"   741,00   
 293  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   780,00   
 293  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   950,00   
 294  1   UAB "DIAMEDICA"   456,00   
 294  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   480,00   
 295  1   UAB "DIAMEDICA"   34,20   
 295  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   36,00   
 296  1   UAB 'Genomas'   110,75   
 296  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   125,43   
 296  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   165,25   
 297  1   UAB 'Genomas'   40,00   
 298  1   UAB 'Linea libera'   215,00   
 298  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   294,00   
 298  3   UAB 'Interlux'   345,00   
 298  4   UAB 'Werfen LT'   595,00   
 299  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   1.150,00   
 299  2   UAB 'Interlux'   1.156,00   
 299  3   UAB "DIAMEDICA"   1.265,00   
 300  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   576,00   
 300  2   UAB "DIAMEDICA"   633,60   
 300  3   UAB 'Interlux'   930,00   
 301  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   296,00   
 301  2   UAB 'Interlux'   75,00   
 301  3   UAB "DIAMEDICA"   325,60   
 302  1   UAB 'Interlux'   1.920,00   
 303  1   UAB 'Interlux'   1.776,00   
 303  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   680,00 (680,00)  
 303  3   UAB "DIAMEDICA"   748,00 (748,00)  
 304  1   UAB 'Interlux'   1.497,60   
 305  1   UAB 'Interlux'   768,00   
 306  1   UAB 'Interlux'   224,00   
 307  1   UAB 'Interlux'   300,00   
 308  1   UAB 'Interlux'   864,00   
 309  1   UAB 'Interlux'   1.104,00   
 309  2   UAB "DIAMEDICA"   1.140,00   
 309  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   1.200,00   
 309  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.680,00   
 310  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   950,00   
 310  2   UAB "DIAMEDICA"   1.045,00   
 311  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   1.900,00   
 311  2   UAB "DIAMEDICA"   2.090,00   
 312  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   780,00   
 312  2   UAB "DIAMEDICA"   858,00   
 313  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   850,00   
 313  2   UAB "DIAMEDICA"   935,00   
 314  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   3.600,00   
 314  2   UAB "DIAMEDICA"   3.960,00   
 315  1   UAB 'Interlux'   480,00   
 315  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   500,00   
 315  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   520,00   
 315  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   549,90   
 315  5   UAB "DIAMEDICA"   572,00   
 316  1   UAB 'Interlux'   480,00   
 316  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   520,00   
 316  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   549,90   
 316  4   UAB "DIAMEDICA"   572,00   
 316  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   598,00   
 317  1   UAB 'Interlux'   912,00   
 318  1   UAB 'Interlux'   912,00   
 318  2   UAB 'Werfen LT'   492,00 (426,42)  
 318  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   560,00 (560,00)  
 318  4   UAB "DIAMEDICA"   616,00 (616,00)  
 319  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   4.996,00   
 319  2   UAB "DIAMEDICA"   5.495,00   
 319  3   UAB 'Interlux'   10.000,00   
 320  1   UAB 'Werfen LT'   403,98 (403,98)  
 320  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   580,00 (580,00)  
 320  3   UAB "DIAMEDICA"   638,00 (638,00)  
 320  4   UAB 'Interlux'   1.296,00   
 321  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   556,00   
 321  2   UAB 'Interlux'   624,00   
 321  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   1.000,00   
 321  4   UAB "DIAMEDICA"   1.100,00   
 322  1   UAB 'Interlux'   76,00   
 322  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   98,00   
 322  3   UAB "DIAMEDICA"   107,80   
 322  4   UAB 'Linea libera'   280,00   
 323  1   UAB 'Interlux'   126,00   
 323  2   UAB 'Linea libera'   156,00   
 323  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   174,00   
 323  4   UAB "DIAMEDICA"   191,40   
 323  5   UAB 'Werfen LT'   195,00   
 324  1   UAB 'Interlux'   79,50   
 324  2   UAB 'Werfen LT'   230,82   
 325  1   UAB 'Interlux'   77,50   
 325  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   150,00   
 325  3   UAB 'Linea libera'   168,00   
 325  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   222,00 (20,00)  
 325  5   UAB "DIAMEDICA"   244,20 (22,00)  
 326  1   UAB 'Werfen LT'   560,10 (96 test)  
 326  2   UAB 'Linea libera'   320,00 (50 test)  
 326  3   UAB 'Interlux'   960,00 (50 test)  
 326  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   680,00 (96 test; 680 (96 TEST))  
 326  5   UAB "DIAMEDICA"   748,00 ((96 TEST); 748 (96 TEST))  
 327  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   549,00   
 327  2   UAB 'Interlux'   787,00   
 327  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   900,00   
 327  4   UAB "DIAMEDICA"   990,00   
 329  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   5.060,00   
 330  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.700,00   
 331  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   180,00   
 332  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   170,00   
 333  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   170,00   
 334  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   170,00   
 335  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   170,00   
 336  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   360,00   
 337  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   3.645,00   
 338  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.500,00   
 339  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   200,00   
 340  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   565,00   
 341  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.500,00   
 342  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   170,00   
 343  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   616,00   
 343  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   900,00   
 343  3   UAB "DIAMEDICA"   990,00   
 344  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.025,00   
 345  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   4.325,00   
 347  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   4.860,00   
 348  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.025,00   
 349  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   4.325,00   
 350  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   4.860,00   
 351  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.250,00   
 352  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   2.475,00   
 353  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.450,00   
 354  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.025,00   
 355  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   4.625,00   
 356  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.980,00   
 357  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   5.400,00   
 358  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   3.840,00   
 359  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   7.200,00   
 360  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.025,00   
 361  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   4.625,00   
 362  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.980,00   
 363  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   5.400,00   
 364  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.025,00   
 365  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   4.625,00   
 366  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.980,00   
 367  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   5.400,00   
 368  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.150,00   
 369  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.150,00   
 370  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   5.175,00   
 371  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.920,00   
 372  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.500,00   
 373  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.800,00   
 374  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.170,00   
 375  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   2.100,00   
 376  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.150,00   
 377  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.800,00   
 378  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.050,00   
 379  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   2.100,00   
 380  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   950,00   
 381  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.500,00   
 382  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   950,00   
 383  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.500,00   
 384  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.750,00   
 385  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   7.500,00   
 386  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   950,00   
 387  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.500,00   
 388  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   950,00   
 389  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.500,00   
 390  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.050,00   
 391  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   2.100,00   
 392  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.050,00   
 393  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.800,00   
 394  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.150,00   
 395  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.800,00   
 396  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   660,00   
 397  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   2.650,00   
 398  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.050,00   
 399  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   2.820,00   
 400  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   600,00   
 401  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   2.650,00   
 402  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.050,00   
 403  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   2.820,00   
 404  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   600,00   
 405  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   2.650,00   
 406  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.050,00   
 407  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   2.820,00   
 408  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   600,00   
 409  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.050,00   
 410  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   600,00   
 411  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.050,00   
 412  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   600,00   
 413  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.050,00   
 415  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   600,00   
 416  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.200,00   
 418  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.750,00   
 419  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"      
 421  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.750,00   
 422  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   2.610,00   
 424  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   600,00   
 425  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.050,00   
 426  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.025,00   
 427  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   2.040,00   
 428  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.025,00   
 429  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   4.625,00   
 430  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   2.040,00   
 431  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   5.670,00   
 432  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.815,00   
 433  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   8.165,00   
 434  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   3.405,00   
 436  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.815,00   
 437  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   8.165,00   
 438  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   3.405,00   
 440  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.815,00   
 441  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   3.405,00   
 442  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.275,00   
 443  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   5.750,00   
 444  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   2.580,00   
 445  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   6.750,00   
 447  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.275,00   
 448  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   5.750,00   
 449  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   2.580,00   
 450  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   6.750,00   
 452  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.275,00   
 453  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   2.580,00   
 454  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   6.340,00   
 455  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.635,00   
 456  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.635,00   
 457  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   750,00   
 458  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   750,00   
 459  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   750,00   
 460  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   750,00   
 461  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.635,00   
 462  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   750,00   
 463  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.635,00   
 465  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.125,00   
 466  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   2.220,00   
 467  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   6.000,00   
 468  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   875,00   
 469  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   3.950,00   
 470  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.590,00   
 471  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   4.290,00   
 472  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   365,00   
 473  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   785,00   
 474  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   265,00   
 475  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   170,00   
 476  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   280,00   
 477  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   170,00   
 478  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   240,00   
 479  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   240,00   
 480  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   140,00   
 481  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   280,00   
 482  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   420,00   
 483  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   240,00   
 484  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   240,00   
 485  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   395,00   
 486  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   110,00   
 487  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   110,00   
 488  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   110,00   
 489  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   110,00   
 490  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   110,00   
 491  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   110,00   
 492  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   315,00   
 493  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   555,00   
 494  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   315,00   
 495  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   555,00   
 496  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   315,00   
 497  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   555,00   
 498  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.000,00   
 499  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.900,00   
 500  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   150,00   
 501  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.680,00   
 502  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   3.360,00   
 503  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   90,00   
 504  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   180,00   
 505  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   490,00   
 506  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   245,00   
 507  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   690,00   
 508  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   740,00   
 509  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   350,00   
 510  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   580,00   
 511  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   2.200,00   
 512  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   220,34   
 513  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   110,17   
 514  1   UAB 'Interlux'   338,00   
 514  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   573,00   
 514  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   700,00   
 514  4   UAB "DIAMEDICA"   770,00   
 515  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.160,00 ((25x10 vnt))  
 515  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   1.330,00 ((20x5 vnt))  
 515  3   UAB "DIAMEDICA"   1.463,00 ((20x5 vnt))  
 516  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   311,00   
 516  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   367,50   
 516  3   UAB "DIAMEDICA"   404,25   
 516  4   UAB 'Interlux'   580,00   
 517  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   927,00 ((25x10 vnt))  
 517  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   700,00 ((20x5 vnt))  
 517  3   UAB "DIAMEDICA"   770,00 ((20x5 vnt))  
 518  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   980,00   
 518  2   UAB "DIAMEDICA"   1.078,00   
 518  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.999,00   
 519  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   125,34 ((8x50 ml))  
 519  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   76,46 ((2x125 ml))  
 519  3   UAB "Diagnosta"   182,00 ((20x14 ml))  
 520  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   125,34 ((8x50 ml))  
 520  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   76,46 ((2x125 ml))  
 520  3   UAB "Diagnosta"   182,00 ((20x14 ml))  
 521  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   146,95 ((8x50 ml))  
 521  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   267,00 ((5x100 ml))  
 521  3   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   270,12 ((5x100 ml))  
 521  4   UAB "Diagnosta"   282,00 ((20x14 ml))  
 522  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   565,74 ((6x50 ml))  
 522  2   UAB "Diagnosta"   965,00 ((4x42/3x17 ml))  
 523  1   UAB "Diagnosta"   999,00   
 524  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   59,22 ((10x10 ml))  
 524  2   UAB "Diagnosta"   431,00 ((20x14 ml))  
 525  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   80,14 ((10x10 ml))  
 525  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   85,95 ((10x10 ml))  
 525  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   98,30 ((10x10 ml))  
 525  4   UAB "Diagnosta"   353,00 ((20x14 ml))  
 526  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   108,50 ((10x10 ml))  
 526  2   UAB "Diagnosta"   182,00 ((4x30 ml))  
 526  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   154,63 ((10x10 ml))  
 526  4   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   154,63 ((10x10 ml))  
 527  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   297,00 ((20x3 ml))  
 527  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   247,93 ((19x2,5 ml))  
 527  3   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   247,93 ((19x2,5 ml))  
 528  1   UAB "Diagnosta"   386,00   
 529  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   99,85 ((4x100 ml))  
 529  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   144,00 ((6x100ml))  
 529  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   297,00 ((6x100 ml))  
 529  4   UAB "Diagnosta"   242,00 ((4x68 ml))  
 530  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   175,68 ((3x100ml))  
 530  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   245,00 ((10x50 ml))  
 530  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   497,00 ((10x50 ml))  
 530  4   UAB "Diagnosta"   453,00 ((20x20 ml))  
 531  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   222,80 ((6x30ml))  
 531  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.000,00 ((6x30 ml))  
 531  3   UAB "Diagnosta"   1.087,00 ((4x38,2/4x15))  
 532  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   693,47 ((6x30 ml))  
 532  2   UAB "Diagnosta"   625,00 ((4x19,2/4x8,2 ml))  
 532  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   468,90 ((1x80ml))  
 532  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.000,00 ((6x30ml))  
 533  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   58,00   
 533  2   UAB "Diagnosta"   345,00   
 534  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   208,00   
 534  2   UAB "Diagnosta"   314,00   
 535  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   208,00   
 535  2   UAB "Diagnosta"   314,00   
 535  3   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   1.232,70   
 536  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   208,00   
 536  2   UAB "Diagnosta"   314,00   
 536  3   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   1.232,70   
 537  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   46,10 ((2x100ml))  
 537  2   UAB "Diagnosta"   370,00 ((20x20 ml))  
 538  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   49,78 ((2x100 ml))  
 538  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   105,30 ((20x20 ml))  
 538  3   UAB "Diagnosta"   199,00 ((20x20 ml))  
 539  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   49,55 ((2x1000 ml))  
 539  2   UAB "Diagnosta"   193,00 ((4x125 ml))  
 540  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   30,00 ((500 ml))  
 540  2   UAB "Diagnosta"   331,00 ((4x120 ml))  
 540  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   187,44 ((2x100 ml))  
 541  1   UAB "Diagnosta"   392,00   
 542  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   108,50 ((6x66 ml))  
 542  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   129,32 ((4x100 ml))  
 542  3   UAB "Diagnosta"   365,00 ((10x50 ml))  
 543  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   135,55 ((8x50 ml))  
 543  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   200,00 ((10x50 ml))  
 543  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   300,00 ((10x50 ml))  
 543  4   UAB "Diagnosta"   282,00 ((20x20 ml))  
 544  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   19,92 ((2x125 ml))  
 544  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   49,50 ((200 ml))  
 544  3   UAB "Diagnosta"   210,00 ((4x125 ml))  
 545  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   49,77 ((1000 ml))  
 545  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   259,00 ((2x2500 ml))  
 545  3   UAB "Diagnosta"   171,00 ((4x120 ml))  
 546  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   32,00 ((4x100 ml))  
 546  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   45,60 ((4x125 ml))  
 546  3   UAB "Diagnosta"   215,00 ((4x120 ml))  
 547  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   21,35 ((100 ml))  
 547  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   117,50 ((2x125 ml))  
 547  3   UAB "Diagnosta"   260,00 ((15x14 ml))  
 548  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   21,35 ((100ml))  
 548  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   116,48 ((2x125 ml))  
 548  3   UAB "Diagnosta"   320,00 ((2x125 ml))  
 549  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   109,50 ((4x100ml); 438,35 (2x5 ml); 184,55(2x1ml))  
 549  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   203,00 ((2x30 ml))  
 549  3   UAB "Diagnosta"   359,00 ((4x18/1x14))  
 549  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   600,00 ((2x30 ml))  
 550  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   148,78 ((20xx5 ml))  
 550  2   UAB "Diagnosta"   630,00 ((12x10 ml))  
 550  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   618,00 ((20x5 ml))  
 551  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   159,75 ((20x5 ml))  
 551  2   UAB "Diagnosta"   630,00 ((12x10 ml))  
 551  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   618,00 ((20x5 ml))  
 552  1   UAB "Diagnosta"   156,00 ((100 ml))  
 553  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   330,00   
 553  2   UAB "Diagnosta"   422,00   
 554  1   UAB "Diagnosta"   442,00   
 555  1   UAB "Diagnosta"   469,00   
 556  1   UAB "Diagnosta"   27,00   
 556  2   UAB "Diagnostinės sistemos"