tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 277329430, Rusnės g. 1, Šilutės m., Šilutės r. sav., Tel.: 844162101
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
22767   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
laboratoriniai diagnostiniai reagentai ir priemonės 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
 
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Reagentas ASAT/GOT aktyvumo nustatymui IFCC metodu
2 Reagentas ASAT/GOT aktyvumo nustatymui IFCC metodu
3 Reagentas amilazės aktyvumo nustatymui CNP-maltotrioside metodu
4 Reagentas cholesterolio koncentracijos nustatymui CHOD-PAP metodu
5 Reagentas trigliceridų koncentracijos nustatymui GPO-PAP metodu
6 Reagentas bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymui modif. Jendrassik-Grof metodu
7 Reagentas tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymui modif. Jendrassik-Grof metodu
8 Reagentas šlapalo (urea) koncentracijos nustatymui ureazės/GLDH metodu
9 Reagentas kreatinimo koncentracijos nustatymui Jaffe metodu
10 Reagentas bendro baltymo koncentracijos nustatymui modifikuotu biureto metodu
11 Reagentas albumino koncentracijos nustatymui su bromkrezol žaliuoju
12 Reagentas C-reaktyvaus baltymo koncentracijos nustatymui turbidimetriniu metodu Žinomų reikšmių kontrolinė medžiaga CRB tyrimams Kalibratorius CRB tyrimams
13 Reagentas neorganinio fosforo koncentracijos nustatymui fosfomolibdato metodu
14 Reagentas CK aktyvumo nustatymui DGKC metodu Reagentas CK-MB aktyvumo nustatymui imunoinhibicijos metodu
15 Multikalibratorius
16 Žinomų normalių reikšmių kontrolinis serumas biocheminiams tyrimams
17 Žinomų patologinių reikšmių kontrolinis serumas biocheminiams tyrimams
18 Mėginių indeliai
19 Konteineriai reagentams, dideli
20 Konteineriai reagentams, maži
21 Reagentas baltymo koncentracijos šlapime ir likvore nustatymui pirogalolo raudonojo metodu
22 Reagentas šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymui urikės/peroksidazės metodu
23 Reagentas magnio koncentracijos nustatymui Xylidyl blue metodu
24 Reagentas geležies koncentracijos nustatymui chromazurol B metodu
25 Reagentas chloridų koncentracijos nustatymui TPTZ metodu
26 Reagentas kalcio koncentracijos nustatymui CPC metodu
27 Kiuvetės 10 x 10 x 45mm
28 Kasetės-Na-K Ploviklis Siurbtuko valiklis Žinomų reikšmių kontrolinė medžiaga Na, K tyrimams (dviejų lygių)
29 Reagentas II-VII-X faktorių aktyvumo nustatymui Owren'o (protrombino-prokonvertino) metodu Reagentas DATL nustatymui Reagentas fibrinogeno koncentracijos nustatymui klauso metodu Žinomų normalių reikšmių kontrolinė plazma protrombino komplekso (II-VII-X) (Owren'o metodu), DATL, fibrinogeno (Klauso metodu) tyrimams Žinomų patologinių reikšmių kontrolinė plazma protrombino komplekso (II-VII-X) (Owren'o metodu), DATL, fibrinogeno (Klauso metodu) tyrimams Buferis plazmos skiedimui protrombino komplekso tyrimams Owren'o metodu CaC12 0,025 M DATL tyrimams Kaolino suspensija Buferis plazmos skiedimui fibrinogeno tyrimams Žinomų protrombino komplekso aktyvumo procentinių ir INR verčių kalibratorius Reagentas kokybiniam ir pusiau kiekybiniam D-Dimerų įvertinimui Kiuvetės reagento šildymui Thrombotimer 2 Kiuvetės Thrombotimer 2 Rutuliukai Thrombotimer 2
30 Reagentas trečios kartos TSH tyrimams Reagentas trečios kartos PSA tyrimams Reagentas Troponino I tyrimams Chemiliuminescentinis substratas Kontrolinė medžiaga TSH tyrimams Kontrolinė medžiaga PSA tyrimams Kontrolinė medžiaga troponino I tyrimams Adatos ploviklis Adatos praplovimo rinkinys Mėginių indeliai
31 Plovimo tirpalas S4930 Kalibravimo tirpalas 1 S1545 Kalibravimo tirpalas 2 S1546 pH membrana pCO2 membrana pO2 membrana Žinomų reikšmių kontrolinis tirpalas pH, pCO2, pO2 tyrimams, trijų lygių Rinkinys kapiliarinio kraujo paėmimui kraujo pH ir dujų tyrimams Dujų mišinio N2CO2 balionas
32 GOD membrana Sisteminis gliukozės tirpalas Standartinis gliukozės tirpalas Mėgintuvėlis su užpildu ir kapiliaru
33 Reagentų paketas hematologiniams tyrimams Plovimo skystis Žinomų reikšmių kontrolinis kraujas hematologiniams tyrimams, trijų lygių
34 Žinomų reikšmių kontrolinis kraujas ENG nustatymui Westergren'o metodu
35 Kortelės Kumbso mėginiui atlikti Kortelės kraujo grupei pagal ABO ir Rh(D) sistemą nustatyti Suspenduojantis tirpalas Antikūnų skryninginio tyrimo reagentai Kortelės sifilio antikūnų testui atlikti Polimero dalelės sifilio antikūnų testui atlikti Kontrolinė medžiaga sifilio antikūnų testams, teigiama ir neigiama
36 Monokloninis reagentas Anti-A, spalvotas, su pipete Monokloninis reagentas Anti-B, spalvotas, su pipete Monokloninis reagentas Anti-AB, bespalvis, su pipete Monokloninis reagentas Anti-D (IgM), bespalvis, su pipete Monokloninis reagentas Anti-D (IgG+IgM), bespalvis, su pipete Neigiama Rh kontrolė, bespalvis, su pipete Standartiniai eritrocitai O,A1,A2,B
37 Kokybinis latex testas mononukleozei nustatyti
38 Kokybinis latex testas reumatoidiniam faktoriui nustatyti
39 Kokybinis latex testas antistreptolizinui O nustatyti
40 Kokybinis latex testas roto viruso antigenui išmatose nustatyti
41 Kokybinis testas hepatito B spacifiniam antigenui nustatyti (kasetės)
42 Kokybinis testas hepatito C spacifiniam antigenui nustatyti (kasetės)
43 Kokybinis testas Helicobacter pylori antikūnams nustatyti
44 Pusiau kiekybinis RPR latex testas
45 Pusiau kiekybinis TPHA testas
46 Testas paslėptam kraujui išmatose nustatyti
47 Objektiniai stikleliai
48 Objektiniai stikleliai
49 Dengiamieji mikroskopiniai stikleliai
50 Mikromėgintuvėlis kapiliarinio kraujo paėmimui hematologijai (K EDTA)
51 Mikromėgintuvėlis kapiliarinio kraujo paėmimui klinikinei chemijai (su krešėjimo aktyvatoriais)
52 Mikromėgintuvėlis kapiliarinio kraujo paėmimui ENG nustatymui Westergren'o metodu (citatas)
53 Mėgintuvėlis retikulocitų koncentracijos įvertinimui
54 Skarifikatoriai
55 Antgaliai automatinėms pipetėms Eppendorf
56 Antgaliai automatinėms pipetėms Finnpipete
57 Antgaliai automatinėms pipetėms Eppendorf
58 Antgaliai automatinėms pipetėms Finnpipette
59 Antgaliai automatinėms pipetėms Eppendorf
60 Eppendorf tipo megintuvėliai
61 Beckman tipo mėgintuvėliai
62 Popierius perforuotas
63 Popierius ILyte analizatoriui
64 Vienkartinės plokštelės su kameromis, skirtos ląstelėms organiniuose skysčiuose skaičiuoti
65 Mėgintuvėliai 0,3 ml.-Ø 12 x 56 mm
66 Titravimo plokštė "U" formos
67 GIEMSA azuro eozino metileno melio tirpalas MAY-GRÜNWALD'o modifikuotas eozinometileno mėlio tirpalas Tabletės buferinio tirpalo paruošimui, pH 7,2


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2004-06-10    11:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2004-05-27 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2004-06-02 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB 'VITROLAB' 235279070  Pašilės g. 28-64, 3000 Kauno m.  Lietuva 
 UAB "DBC Baltic"   Antakalnio 40, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED" 111475280  Stirnų g. 27,LT - 2004, Vilnius  Lietuva 
UAB "Diagnostinės sistemos" 122263421  P. Smuglevičiaus g. 1, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'Limeta' 221906050  V. A. Graičiūno g. 4,LT-02241 Vilnius- 28  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g.11,LT - 08418, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "VITLITA" 122011267  Linkmenų g. 28, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 121464065  Molėtų g.16, LT - 4012 Didžioji Riešė, Vilniaus raj.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" 123221635  Rygos g. 15, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  T. Vrublevskio g. 6-17, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'Werfen LT' 110413888  Savanorių pr. 281a, LT-3009 Kaunas  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 1-27, 33, 34, 50, 51   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  33 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko konkurso sąlygų reikalvimų    
 14   UAB 'Werfen LT'  33 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko konkurso sąlygų reikalvimų    
 1-17, 36   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"  33 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko konkurso sąlygų reikalvimų    
 52   UAB 'Interlux'  33 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko konkurso sąlygų reikalvimų    
 1-27, 67   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  33 str. 2 d. 2 p.  Neatitiko konkurso sąlygų reikalvimų    

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   UAB 'Werfen LT'   375,78   
 2  1   UAB 'Werfen LT'   380,70   
 3  1   UAB 'Werfen LT'   594,53   
 4  1   UAB 'Werfen LT'   383,26   
 5  1   UAB 'Werfen LT'   550,99   
 6  1   UAB 'Werfen LT'   182,29   
 7  1   UAB 'Werfen LT'   163,60   
 8  1   UAB 'Werfen LT'   377,73   
 9  1   UAB 'Werfen LT'   181,35   
 10  1   UAB 'Werfen LT'   70,12   
 11  1   UAB 'Werfen LT'   89,74   
 12  1   UAB 'Werfen LT'   14.686,40   
 13  1   UAB 'Werfen LT'   105,63   
 14  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.114,70   
 15  1   UAB 'Werfen LT'   660,80   
 16  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   324,45   
 17  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   324,45   
 18  1   UAB 'Werfen LT'   313,17   
 19  1   UAB 'Werfen LT'   17,93   
 20  1   UAB 'Werfen LT'   9,44   
 21  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   859,36   
 22  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   65,10   
 23  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   61,95   
 24  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   78,14   
 25  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   223,05   
 26  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   112,60   
 27  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   23,01   
 28  1   UAB 'Werfen LT'   6.579,68   
 29  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   22.736,80   
 30  1   KITI (UAB "DBC Baltic")   35.158,20   
 31  1   UAB 'VITROLAB'   20.019,00   
 32  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   6.825,00   
 33  1   UAB 'Werfen LT'   24.330,60   
 34  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   249,90   
 35  1   Uždaroji akcinė bendrovė "VITLITA"   5.980,00   
 36  1   UAB 'Interlux'   1.734,60   
 36  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.868,50   
 36  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.616,00   
 37  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"    (3,15)  
 37  2   UAB 'Werfen LT'    (3,375)  
 37  3   UAB 'Interlux'    (3,50)  
 37  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"    (3,54)  
 37  5   UAB "Diagnostinės sistemos"    (5,04)  
 38  1   UAB 'Interlux'    (0,55)  
 38  2   UAB 'Limeta'    (0,5546)  
 38  3   UAB "Diagnostinės sistemos"    (0,595)  
 38  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"    (0,6608)  
 38  5   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"    (0,987)  
 38  6   UAB 'Werfen LT'    (1,369)  
 39  1   UAB "Diagnostinės sistemos"    (0,595)  
 39  2   UAB 'Interlux'    (0,65)  
 39  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"    (0,987)  
 39  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"    (1,0148)  
 39  5   UAB 'Werfen LT'    (1,511)  
 40  1   UAB 'Interlux'    (7,193)  
 40  2   UAB 'Werfen LT'    (8,732)  
 40  3   UAB "Diagnostinės sistemos"    (11,76)  
 40  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"    (12,60)  
 41  1   UAB 'Interlux'    (4,515)  
 41  2   UAB "Diagnostinės sistemos"    (6,30)  
 41  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"    (6,65)  
 42  1   UAB 'Interlux'    (4,515)  
 42  2   UAB "Diagnostinės sistemos"    (6,30)  
 42  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"    (8,794)  
 43  1   UAB 'Interlux'    (6,615)  
 43  2   UAB "Diagnostinės sistemos"    (8,925)  
 43  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"    (11,55)  
 44  1   UAB 'Limeta'    (0,208)  
 44  2   UAB 'Interlux'    (0,215)  
 44  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"    (0,243)  
 44  4   UAB "Diagnostinės sistemos"    (0,326)  
 44  5   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"    (0,461)  
 44  6   UAB 'Werfen LT'    (0,389)  
 45  1   UAB 'Interlux'    (0,420)  
 45  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"    (0,921)  
 45  3   UAB 'Werfen LT'    (0,927)  
 45  4   UAB 'Limeta'    (1,169)  
 45  5   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"    (1,575)  
 45  6   UAB "Diagnostinės sistemos"    (1,575)  
 46  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"    (1,155)  
 46  2   UAB 'Interlux'    (3,255)  
 46  3   UAB "Diagnostinės sistemos"    (1,313)  
 47  1   UAB 'Interlux'    (0,10)  
 47  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"    (0,10)  
 47  3   UAB 'Limeta'    (0,106)  
 47  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"    (0,1122)  
 48  1   UAB 'Interlux'    (0,1475)  
 48  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"    (0,15)  
 48  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"    (0,177)  
 48  4   UAB 'Limeta'    (0,30)  
 49  1   UAB 'Limeta'    (0,0183)  
 49  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"    (0,07)  
 49  3   UAB 'Interlux'    (0,10)  
 50  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"    (0,5355)  
 50  2   UAB 'Limeta'    (0,555)  
 50  3   UAB 'Interlux'    (1,47)  
 51  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"    (0,6195)  
 51  2   UAB 'Interlux'    (1,47)  
 52  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"    (1,68)  
 53  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"    (0,525)  
 54  1   UAB 'Interlux'    (0,0483)  
 54  2   UAB 'Limeta'    (0,052)  
 54  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"    (0,059)  
 54  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"    (0,07)  
 55  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"    (0,011)  
 55  2   UAB 'Interlux'    (0,0125)  
 55  3   UAB 'Limeta'    (0,022)  
 55  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"    (0,03068)  
 55  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"    (0,10644)  
 56  1   UAB 'Interlux'    (0,015)  
 56  2   UAB 'Limeta'    (0,022)  
 56  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"    (0,0236)  
 56  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"    (0,03068)  
 56  5   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"    (0,0148)  
 57  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"    (0,0148)  
 57  2   UAB 'Interlux'    (0,018)  
 57  3   UAB 'Limeta'    (0,022)  
 57  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"    (0,03304)  
 57  5   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"    (0,10738)  
 58  1   UAB 'Interlux'    (0,021)  
 58  2   UAB 'Limeta'    (0,022)  
 58  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"    (0,03304)  
 58  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"    (0,0472)  
 59  1   UAB 'Interlux'    (0,236)  
 59  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"    (0,029264)  
 60  1   UAB 'Interlux'    (0,0022)  
 60  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"    (0,0230)  
 60  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"    (0,0472)  
 61  1   UAB 'Interlux'    (0,030)  
 62  1   UAB 'Limeta'    (17,70)  
 64  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"    (2,30)  
 65  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"    (0,04)  
 65  2   UAB 'Interlux'    (0,09)  
 65  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"    (0,767)  
 66  1   UAB 'Interlux'    (1,416)  
 67  1   UAB 'Interlux'   736,40   
 67  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   809,55   
 67  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.704,60   

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
     


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-62, 64-67  2004-07-22  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  63  2004-06-10  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 36, 38, 40-43, 45, 47, 48, 54, 56, 58-61, 66, 67
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2004-07-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  5.100,42 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-07-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 31
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'VITROLAB' (235279070)
Sutarties sudarymo data:
2004-07-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  20.019,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-07-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 55, 57, 64, 65
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" (123221635)
Sutarties sudarymo data:
2004-07-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.948,40 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-07-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1-13, 15, 18-20, 28, 33
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Werfen LT' (110413888)
Sutarties sudarymo data:
2004-07-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  60.116,93 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-07-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 44, 49, 62
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Limeta' (221906050)
Sutarties sudarymo data:
2004-08-10 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  506,82 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-07-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 32
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" (121464065)
Sutarties sudarymo data:
2004-07-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  6.825,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-07-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 14, 16, 17, 21, 29, 39
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnostinės sistemos" (122263421)
Sutarties sudarymo data:
2004-08-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  40.695,59 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-07-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 35
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "VITLITA" (122011267)
Sutarties sudarymo data:
2004-07-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  5.980,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-07-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 30
Tiekėjo pavadinimas
UAB "DBC Baltic"
Sutarties sudarymo data:
2004-07-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  35.158,20 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-07-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 22-27, 34, 37, 46, 50-53
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED" (111475280)
Sutarties sudarymo data:
2004-08-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  9.145,24 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-07-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Vytautas  Žvirblis
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Sekretorė
Vardas, pavardė
  Daiva  Balčytytė
Telefonas
  8-441-61043
Elektroninio pašto adresas:
  ligonine@silute.omnitel.net
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Vyriausiasis gydytojas_____   __________   _____Artūras  Skikas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)