tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 190781293, J. Kairiūkščio g. 10, 08409 Vilnius, Tel.: 852780470
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
22450   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
diagnostikos reagentų, cheminių medžiagų, terpių, vienkartinio ir daugkartinio naudojimo indų ir priemonių pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
 
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Bakteriologiniams tyrimams naudojamos vienkartinės priemonės 1.1 rinkinys
2 Žmogaus apsaugos priemonės 1.2 rinkinys
3 Pagalbinės priemonės 1.3 rinkinys
4 Bakteriologiniams tyrimams naudojami testai 1.4. rinkinys
5 Pagalbinės priemonės bakteriologijai 1.5. rinkinys
6 Bakteriologiniams tyrimams naudojamos pagalbinės priemonės 1.6 rinkinys
7 Bakteriologiniams tyrimams naudojami greitieji testai 1.7. rinkinys
8 Bakteriologiniams tyrimams naudojami dažymo rinkiniai 1.8. rinkinys
9 Bakteriologiniams tyrimams naudojami antibiotikų diskai 1.9. rinkinys
10 Bakteriologiniams tyrimams naudojamos priemonės bakterijų auginimo sąlygoms sudaryti 1.10. rinkinys
11 Bakteriologiniams tyrimams naudojami E.coli serumai 1.11. rinkinys
12 Bakteriologiniams tyrimams naudojami salmonelių serumai 1.12. rinkinys
13 Bakteriologiniams tyrimams naudojamos pamatinės medžiagos 1.13 rinkinys
14 Bakteriologiniams tyrimams naudojamos dezinfekcinės medžiagos 1.14 rinkinys
15 Serologiniams tyrimams naudojamos papildomos priemonės 2.1 rinkinys
16 Serologiniams tyrimams naudojamos papildomos priemonės 2.2 rinkinys
17 Serologiniams tyrimams naudojami reagentai, medžiagos, terpės 2.3 rinkinys
18 Serologiniams tyrimams naudojami diagnostikumai, diagnostiniai rinkiniai 2.4
19 Serologiniams tyrimams naudojami diagnostikumai, diagnostiniai rinkiniai 2.5
20 Serologiniams tyrimams naudojami diagnostikumai, diagnostiniai rinkiniai 2.6
21 Serologiniams tyrimams naudojami diagnostikumai, diagnostiniai rinkiniai 2.7
22 Terpės ląstelių kultūrų auginimui virusologiniams tyrimams 3.1 rinkinys
23 Reagentai ląstelių kultūrų auginimui virusologiniams tyrimams 3.2 rinkinys
24 Vienkartinio naudojimo indai ir priemonės virusologijai 3.3 rinkinys
25 Daukartinio naudojimo priemonės virusologijai 3.4 rinkinys
26 Diagnostiniai rinkiniai virusologiniams tyrimams 3.5 rinkinys
27 Cheminiai reagentai patologiniams anatominiams tyrimams 4.1 rinkinys
28 Medžiagos, vienkartinės priemonės histologiniams ir kitiems laboratoriniams tyrimams 4.2 rinkinys
29 Medžiagos, vienkartinės priemonės imunofermentiniams tyrimams 4.3 rinkinys
30 Indai patologo-anatominiams, histologinaims ir kitiems tyrimams 4.4 rinkinys
31 Cheminės medžiagos ir reagentai cheminių tyrimų skyriui 5.1 rinkinys
32 Cheminės medžiagos ir reagentai cheminių tyrimų skyriui 5.2 rinkinys
33 Cheminės medžiagos ir reagentai cheminių tyrimų skyriui 5.3 rinkinys
34 Cheminės medžiagos ir reagentai cheminių tyrimų skyriui 5.4 rinkinys
35 Cheminės medžiagos ir reagentai cheminių tyrimų skyriui 5.5 rinkinys
36 Cheminės medžiagos ir reagentai cheminių tyrimų skyriui 5.6 rinkinys
37 Cheminės medžiagos ir reagentai cheminių tyrimų skyriui 5.7 rinkinys
38 Cheminės medžiagos ir reagentai cheminių tyrimų skyriui 5.8 rinkinys
39 Cheminės medžiagos ir reagentai cheminių tyrimų skyriui 5.9 rinkinys
40 Cheminės medžiagos ir reagentai cheminių tyrimų skyriui 5.10 rinkinys
41 Cheminės medžiagos ir reagentai cheminių tyrimų skyriui 5.11 rinkinys
42 Cheminės medžiagos ir reagentai cheminių tyrimų skyriui 5.12 rinkinys
43 Cheminės medžiagos ir reagentai cheminių tyrimų skyriui 5.13 rinkinys
44 Cheminės medžiagos ir reagentai cheminių tyrimų skyriui 5.14 rinkinys
45 Cheminės medžiagos ir reagentai cheminių tyrimų skyriui 5.15 rinkinys
46 Cheminės medžiagos ir reagentai cheminių tyrimų skyriui 5.16 rinkinys
47 Cheminės medžiagos ir reagentai cheminių tyrimų skyriui 5.17 rinkinys
48 Cheminės medžiagos ir reagentai cheminių tyrimų skyriui 5.18 rinkinys
49 Cheminės medžiagos ir reagentai cheminių tyrimų skyriui 5.19 rinkinys
50 Cheminės medžiagos ir reagentai cheminių tyrimų skyriui 5.20 rinkinys
51 Cheminės medžiagos ir reagentai cheminių tyrimų skyriui 5.21 rinkinys
52 Cheminės medžiagos ir reagentai cheminių tyrimų skyriui 5.22 rinkinys
53 Cheminės medžiagos ir reagentai cheminių tyrimų skyriui 5.23 rinkinys
54 Cheminės medžiagos ir reagentai cheminių tyrimų skyriui 5.24 rinkinys
55 Cheminės medžiagos ir reagentai cheminių tyrimų skyriui 5.25 rinkinys
56 Cheminės medžiagos ir reagentai cheminių tyrimų skyriui 5.26 rinkinys
57 Cheminės medžiagos ir reagentai cheminių tyrimų skyriui 5.27 rinkinys
58 GMO nustatymo rinkiniai ir vienkartinės priemonės 6.2 rinkinys
59 Pipetės, inokulinės kilpelės, špateliai mikrobiologiniams tyrimams 7.1 rinkinys
60 Maišeliai skirti mikrobiologiniams tyrimams 7.2 rinkinys
61 Petri lėkštelės mikrobiologiniams tyrimams 7.3 rinkinys
62 Apsauginės darbo priemonės 7.4 rinkinys
63 Membraniniai filtrai 7.5 rinkinys
64 Vata mikrobiologiniams tyrimams 7.6 rinkinys
65 Mėgintuvėliai ir jų priedai mikrobiologiniams tyrimams 7.7 rinkinys
66 Švirkštai ir jų priedai mikrobiologiniams tyrimams 7.8 rinkinys
67 Matavimo indai mikrobiologiniams ir jusliniams tyrimams 7.9 rinkinys
68 Spiritinės lempelės ir reikmenys mikrobiologiniams tyrimams 7.10 rinkinys
69 Folija, parafino juostelė 7.11 rinkinys
70 Autoklavavimo, sterilizacijos indikatoriai 7.12 rinkinys
71 Kontaktinės plokštelės su terpėmis 7.13 rinkinys
72 Dažai ir indikatoriai mikrobiologiniams tyrimams 7.15 rinkinys
73 Terpės, jų priedai, reagentai mikrobiologiniams tyrimams 7.16 rinkinys
74 Cheminiai reagentai mikrobiologiniams ir jusliniams tyrimams 7.17 rinkinys
75 Cheminiai reagentai mikrobiologiniams tyrimams 7.18 rinkinys
76 Cheminiai reagentai mikrobiologiniams tyrimams 7.19 rinkinys
77 Kultūros mikrobiologiniams tyrimams 7.20 rinkinys
78 Testai ir jų priedai mikrobiologiniams tyrimams 7.22 rinkinys
79 Pergamentinis popierius 7.23 rinkinys


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
     
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2004-05-12 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2004-05-14 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "DIAMEDICA" 111768155  Stirnų g.27A,LT-08101, Vilnius-4  Lietuva 
L. R. Tamulio firma "Meditalika" 134565744  Kęstučio g. 57-13, Kauno m., 3000 Kauno m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  T. Vrublevskio g. 6-17, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" 123221635  Rygos g. 15, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g.11,LT - 08418, Vilnius  Lietuva 
UAB "Diagnostinės sistemos" 122263421  P. Smuglevičiaus g. 1, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA" 123501772  Antakalnio g. 36, LT-2025 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Linea libera' 122145775  M. Marcinkevičiaus g. 5-21, Vilniaus m., 08412 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Elymus" 122043642  Suvalkų g. 5-1, Vilnius  Lietuva 
UAB 'Genomas' 145012392  Eigulių g.21,LT-03150 Vilnius-9  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" 122752661  Šeimyniškių g. 14-1, Vilniaus m., 2005 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma" 222033720  Mokslininkų g. 11, LT-08412 Vilnius  Lietuva 
O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" 155525379  Kosmoso g. 16-46, 4761 Visagino m.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 121464065  Molėtų g.16, LT - 4012 Didžioji Riešė, Vilniaus raj.  Lietuva 
UAB "Oriola–Vilnius" 111472747  Laisvės pr. 75, LT-05263 Vilnius-17  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Vetfarmas" 158894285  Gedimino g. 42, Kaišiadorys, 4230 Kaišiadorių r.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA" 124255779  Žalgirio g. 108,LT-2645 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "LOKMIS" 123011245  Naugarduko g. 68B, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 33-35, 37-43, 74, 75   UAB 'Genomas'  33 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų    
 14   L. R. Tamulio firma "Meditalika"  33 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų    

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   44.903,00   
 1  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   48.676,50   
 1  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   81.382,50   
 2  1   UAB 'Interlux'   2.805,00   
 2  2   UAB "Oriola–Vilnius"   5.359,00   
 2  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   6.129,80   
 2  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   9.747,04   
 2  5   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   20.012,20   
 3  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   29.859,00   
 3  2   UAB 'Interlux'   60.730,00   
 4  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.176,00   
 5  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   7.318,20   
 5  2   UAB 'Interlux'   23.046,40   
 6  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   6.285,00   
 6  2   UAB "Oriola–Vilnius"   7.584,47   
 6  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   946.575,00   
 6  4   UAB 'Interlux'   10.112,00   
 6  5   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   25.369,00   
 7  1   UAB 'Linea libera'   5.205,00   
 7  2   UAB 'Interlux'   12.160,00   
 8  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   580,00   
 8  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   599,60   
 8  3   UAB 'Interlux'   817,80   
 8  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   944,50   
 8  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   1.025,00   
 8  6   UAB "DIAMEDICA"   1.424,00   
 9  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.520,00   
 9  2   UAB 'Linea libera'   2.660,00   
 9  3   UAB 'Interlux'   2.850,00   
 9  4   UAB "DIAMEDICA"   7.600,00   
 10  1   UAB 'Linea libera'   13.960,00   
 10  2   UAB "DIAMEDICA"   15.368,00   
 10  3   UAB 'Interlux'   23.024,00   
 11  1   UAB "Oriola–Vilnius"   16.415,00   
 11  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   18.000,00   
 11  3   UAB 'Interlux'   20.136,00   
 12  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   30.950,00   
 12  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   47.600,00   
 12  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   52.175,00   
 12  4   UAB 'Interlux'   59.850,00   
 13  1   UAB 'Interlux'   7.805,00   
 13  2   UAB 'Linea libera'   10.876,00   
 13  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   12.322,00   
 14  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   36.844,50   
 15  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   57.848,74   
 15  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   99.973,00   
 16  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   3.619,00   
 16  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   7.280,00   
 16  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   9.275,00   
 17  1   UAB 'Interlux'   646,20   
 17  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   969,03   
 17  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.348,00   
 17  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   1.927,00   
 18  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Vetfarmas"   35.526,00   
 19  1   UAB "DIAMEDICA"   8.540,00   
 20  1   UAB "Elymus"   18.566,00   
 21  1   UAB 'Interlux'   56.874,00   
 22  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   25.824,40   
 22  2   UAB 'Interlux'   29.711,60   
 23  1   UAB 'Interlux'   25.153,10   
 23  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   36.448,48   
 24  1   UAB 'Interlux'   37.820,00   
 24  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   71.380,10   
 25  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   4.564,50   
 26  1   UAB 'Interlux'   41.680,00   
 27  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   20.800,45   
 27  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   41.655,00   
 28  1   UAB 'Interlux'   34.545,50   
 28  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   85.516,90   
 28  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   165.412,00   
 29  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   297.170,00   
 30  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.682,18   
 30  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   3.370,00   
 31  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   43.325,75   
 31  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   45.912,00   
 32  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   4.896,00   
 33  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   779,40   
 33  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.795,00   
 34  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   39.315,88   
 34  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   39.524,29   
 35  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   8.743,90   
 35  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   12.438,67   
 36  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   25.800,15   
 36  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   27.209,02   
 37  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   21.621,28   
 38  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   174.555,52   
 39  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   9.504,90   
 39  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   13.514,49   
 40  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   6.464,00   
 40  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   7.318,00   
 41  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   20.104,78   
 42  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   9.071,00   
 42  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   12.693,41   
 42  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   20.668,00   
 43  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   30.354,00   
 43  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   35.685,43   
 43  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   82.700,00   
 44  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   6.604,88   
 44  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   12.952,00   
 44  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   37.110,00   
 45  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   124.200,00   
 46  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   12.846,00   
 47  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   11.419,00   
 47  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   11.566,80   
 47  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   14.200,00   
 47  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   18.030,00   
 48  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   20.068,00   
 48  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   20.717,00   
 48  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   26.129,05   
 49  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   21.653,00   
 49  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   21.754,50   
 49  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   27.302,50   
 49  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   105.855,00   
 50  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   8.082,50   
 50  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   8.212,00   
 50  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   8.241,00   
 50  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   14.332,00   
 51  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   106.663,76   
 51  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   133.612,00   
 51  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   147.200,00   
 52  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LOKMIS"   285.210,00   
 52  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   538.116,00   
 53  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   34.429,00   
 53  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   39.730,40   
 54  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   143.650,00   
 55  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   470.225,00   
 56  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   187.000,00   
 57  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   123.472,00   
 57  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   251.655,42   
 58  1   UAB 'Interlux'   148.351,62   
 58  2   UAB 'Linea libera'   160.822,00   
 59  1   UAB "Oriola–Vilnius"   28.404,00   
 59  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   31.333,00   
 59  3   UAB "Elymus"   34.740,00   
 59  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   94.712,00   
 59  5   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   135.494,00   
 59  6   UAB 'Interlux'   108.400,00   
 59  7   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   143.600,00   
 60  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   131.500,00   
 60  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   131.632,00   
 60  3   UAB 'Interlux'   133.358,00   
 60  4   UAB 'Linea libera'   221.872,00   
 61  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   90.060,00   
 61  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   872.120,00   
 61  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   904.800,00   
 61  4   UAB 'Interlux'   985.000,00   
 61  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.183.000,00   
 61  6   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   2.613.200,00   
 62  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   68.450,00   
 62  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   226.750,00   
 63  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   12.830,00   
 63  2   UAB "Oriola–Vilnius"   15.670,00   
 63  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   17.040,00   
 63  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   17.200,00   
 63  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   44.471,80   
 64  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.920,00   
 64  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   5.000,00   
 64  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   5.300,00   
 65  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   26.834,50   
 66  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.667,00   
 66  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.893,11   
 66  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   2.254,00   
 67  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   57.854,32   
 67  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   100.837,10   
 67  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   118.658,70   
 68  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   668,00   
 68  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   944,00   
 69  1   UAB 'Interlux'   546,00   
 69  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   4.875,00   
 69  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   6.227,50   
 70  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   13.392,00   
 71  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   11.130,00   
 71  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   20.140,00   
 71  3   UAB 'Linea libera'   32.860,00   
 71  4   UAB 'Interlux'   36.570,00   
 72  1   UAB 'Interlux'   1.338,04   
 72  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.964,00   
 73  1   UAB 'Linea libera'   14.978,00   
 73  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   15.745,00   
 73  3   UAB 'Interlux'   21.420,00   
 74  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   7.757,00   
 74  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   9.264,83   
 74  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   10.276,00   
 75  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   10.050,88   
 75  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   10.676,00   
 75  3   UAB 'Interlux'   23.954,70   
 76  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   17.032,16   
 77  1   UAB 'Linea libera'   13.722,00   
 77  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   15.500,00   
 77  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   154.220,50   
 78  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   3.680,50   
 79  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.850,00   

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
     


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-79  2004-08-09  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 29
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" (221731170)
Sutarties sudarymo data:
2004-08-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  297.170,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 52
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "LOKMIS" (123011245)
Sutarties sudarymo data:
2004-08-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  285.210,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 20
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Elymus" (122043642)
Sutarties sudarymo data:
2004-08-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  18.566,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 45, 53, 56
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma" (222033720)
Sutarties sudarymo data:
2004-08-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  345.629,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 14, 15, 22, 25, 27, 30, 36, 37, 38, 44, 46, 47, 51, 67, 75, 76
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" (121464065)
Sutarties sudarymo data:
2004-08-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  593.012,72 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 19
Tiekėjo pavadinimas
UAB "DIAMEDICA" (111768155)
Sutarties sudarymo data:
2004-08-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  8.540,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 11, 59
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Oriola–Vilnius" (111472747)
Sutarties sudarymo data:
2004-08-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  44.819,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 8
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" (122752661)
Sutarties sudarymo data:
2004-08-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  45.483,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 16, 31, 34, 35, 39-43, 48-50, 54, 55, 57, 74
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA" (124255779)
Sutarties sudarymo data:
2004-08-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  965.410,71 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 32, 33, 61, 68
Tiekėjo pavadinimas
O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" (155525379)
Sutarties sudarymo data:
2004-08-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  96.403,40 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3-6, 9, 12, 60, 62, 64-66, 70, 71, 78, 79
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" (123221635)
Sutarties sudarymo data:
2004-08-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  337.532,20 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2, 13, 17, 21, 23, 24, 26, 28, 58, 69, 72
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2004-08-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  332.410,86 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 7, 10, 73, 77
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Linea libera' (122145775)
Sutarties sudarymo data:
2004-08-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  47.865,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

14. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 18
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Vetfarmas" (158894285)
Sutarties sudarymo data:
2004-08-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  35.526,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

15. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 63
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA" (123501772)
Sutarties sudarymo data:
2004-08-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  12.830,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Vidmantas  Paulauskas
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Direktoriaus pavaduotojas
Vardas, pavardė
  Vidmantas  Paulauskas
Telefonas
  278 04 70
Elektroninio pašto adresas:
  vpaulauskas@nvl.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Direktoriaus pavaduotojas_____   __________   _____Vidmantas  Paulauskas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)