tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Prienų rajono savivaldybės administracija
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 288742590, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, Tel.: (8 319) 6 11 47
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
21402   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  3

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
vadovėlių pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
 
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Vadovėliai "Šaltinėlis" I kl.
2 Vadovėliai "Skaičių šalis" I kl.
3 Vadovėliai "Matematikos pasaulyje" I-oji kn. I kl.
4 Vadovėliai "Matematikos pasaulyje" 2-oji kn. I kl.
5 Vadovėliai "Aš ir pasaulis" I kl.
6 Vadovėliai Dailė I kl.
7 Vadovėliai "Lakštutė" I kl.
8 Vadovėliai Dailė ir darbeliai I-IV kl.
9 Vadovėliai "Aš, Tu ir Mes" Dorinio ugdimo I-II kl.
10 Vadovėliai "Šaltinėlis" I-oji kn. II kl.
11 Vadovėliai "Šaltinėlis" 2-oji kn. II kl.
12 Vadovėliai "Skaičių šalis" II kl.
13 Vadovėliai "Pasaulis ir aš" II kl.
14 Vadovėliai "Lakštutė" II kl.
15 Vadovėliai Muzika II kl.
16 Vadovėliai "Šaltinis" 1-oji kn. III kl.
17 Vadovėliai "Šaltinis" 2-oji kn. III kl.
18 Vadovėliai "Šaltinis" 3-oji kn. III kl.
19 Vadovėliai "Šaltinis" 4-oji kn. III kl.
20 Vadovėliai "Skaičių šalis" III kl.
21 Vadovėliai "Matematikos pasaulyje" 1-oji kn. III kl.
22 Vadovėliai "Matematikos pasaulyje" 2-oji kn. III kl.
23 Vadovėliai "Lakštutė" II kl.
24 Vadovėliai Muzika III kl.
25 Vadovėliai "Skaičių šalis" IV kl.
26 Vadovėliai "Matematikos pasaulyje" 1-oji kn. IV kl.
27 Vadovėliai "Matematikos pasaulyje" 2-oji kn. IV kl.
28 Vadovėliai "Vienas pasaulis" IV kl.
29 Vadovėliai "Lakštutė" IV kl.
30 Vadovėliai "Skaitiniai" 1-oji kn. IV kl.
31 Vadovėliai "Skaitiniai" 2-oji kn. IV kl.
32 Vadovėliai "Skaitymai" 1d. V kl.
33 Vadovėliai "Skaitymai" 2d. V kl.
34 Vadovėliai "Matematika ir pasaulis" V kl.
35 Vadovėliai "Gamta ir =mogus" V kl.
36 Vadovėliai "Informacinių technologijų pradmwnys" V-VIII kl.
37 Vadovėliai "Kelias" istorija V kl.
38 Vadovėliai "Lietuvos istorija" V kl.
39 Vadovėliai Muzika V kl.
40 Vadovėliai Buities kultūrair technologijos V kl.
41 Vadovėliai "Darbai su audiniu, siūlais, verpalais" V-VIII kl.
42 Vadovėliai "Etika" V-VI kl.
43 Vadovėliai Lietuvių kalba VI kl.
44 Vadovėliai Skaitiniai 1-oji kn. VI kl.
45 Vadovėliai Skaitiniai 2-oji kn. VI kl.
46 Vadovėliai Skaitymai 1d. VI kl.
47 Vadovėliai Skaitymai II d. VI kl.
48 Vadovėliai Matematika ir pasaulis. VI kl.
49 Vadovėliai Gamta ir žmogus. VI kl.
50 Vadovėliai "Žingsniai" istorija VI kl.
51 Vadovėliai Pasaulio istorija VI kl.
52 Vadovėliai "Žemė" geografija 1d. VI kl.
53 Vadovėliai "Žemė" geografija 2d. VI kl.
54 Vadovėliai Mano nauji atradimai. Dailė VI kl.
55 Vadovėliai Muzika VI kl.
56 Vadovėliai Mano muzika VI kl.
57 Vadovėliai Buities kultūra ir technilogijos VI kl.
58 Vadovėliai Lietuvių kalba VI kl.
59 Vadovėliai Knygų valandos 1-oji kn. VII kl.
60 Vadovėliai Knygų valandos 2-oji kn. VII kl.
61 Vadovėliai Knygų valandos 3-oji kn. VII kl.
62 Vadovėliai Matematika 7.1 d. VII kl.
63 Vadovėliai Matematika 7.2 d. VII kl.
64 Vadovėliai Biologija VII kl.
65 Vadovėliai Fizika VII kl.
66 Vadovėliai Gimtoji istorija VII-XII kl. (kompiuterine mokymo priemone)
67 Vadovėliai Gimtoji istorija VII-XII kl. (kompiuterine mokymo priemone)
68 Vadovėliai "Laikas" istorija 1d. VII kl.
69 Vadovėliai "Laikas" istorija 2d. VII kl.
70 Vadovėliai Lietuvos praeities puslapiai, istorija 1-oji kn. VII-VIII kl.
71 Vadovėliai Senovės istorija VII kl.
72 Vadovėliai Aš-žmogus tarp žmonių. Pilietinės visuomenės pagrindai VII-VIII kl.
73 Vadovėliai Pasaulio geografija VII kl.
74 Vadovėliai Geografija VII kl.
75 Vadovėliai Senųjų kultūrų šviesa, dailė VII kl.
76 Vadovėliai Muzika VII kl.
77 Vadovėliai Buities kultūra ir technologijos VII kl.
78 Vadovėliai Etikos vadovėlis-romanas VII kl.
79 Vadovėliai Etika VII-IX kl.
80 Vadovėliai Lietuvių kalba VIII kl.
81 Vadovėliai Skaitiniai 1-oji kn. VIII kl.
82 Vadovėliai Skaitiniai 2-oji kn. VIII kl.
83 Vadovėliai Skaitiniai 3-oji kn. VIII kl.
84 Vadovėliai Matematika 8.1 d. VIII kl.
85 Vadovėliai Matematika 8.2 d. VIII kl.
86 Vadovėliai Biologija VIII kl.
87 Vadovėliai Fizika VIII kl
88 Vadovėliai R.Jasiulienė, V.Valentinavičienė Chemija VIII kl
89 Vadovėliai R.Raudonis Chemija VIII kl
90 Vadovėliai Chemija Tau VIII kl
91 Vadovėliai Lietuva pasaulyje, istorija VIII kl
92 Vadovėliai Pasaulio ir lietuvos istorija VI-XVIII a. VIII kl
93 Vadovėliai Atraskime humanitarinę teisę VIII-XII kl
94 Vadovėliai Europa, geografija VIII kl
95 Vadovėliai Muzika VIII kl
96 Vadovėliai Lietuvių literatūra 1d. IX kl
97 Vadovėliai Lietuvių literatūra 2d. IX kl
98 Vadovėliai Matematika 9.1d. IX kl
99 Vadovėliai Matematika 9.2 d. IX kl
100 Vadovėliai Matematika 1d. IX kl ir gimnazijų I kl.
101 Vadovėliai Matematika 2d. IX kl ir gimnazijų I kl.
102 Vadovėliai Žmogaus biologija ir sveikata IX kl
103 Vadovėliai Fizika IX kl
104 Vadovėliai R.Jasiulienė, V.Valentinavičienė Chemija IX kl
105 Vadovėliai Chemija Tau IX kl
106 Vadovėliai Informacinės technologijos 1d. IX-X kl.
107 Vadovėliai Informacinės technologijos 2d. IX-X kl.
108 Vadovėliai Lietuvos praeities puslapiai, istorija 2-oji kn. IX kl.
109 Vadovėliai Naujųjų amžių istorija IX kl.
110 Vadovėliai Lietuvos geografija IX kl.
111 Vadovėliai Ekonomikos pradmenys IX-X kl.
112 Vadovėliai Makut4nas, makut4nien4, Ekonomika IX -X kl.
113 Vadovėliai Maldeikien4, Ekonomika IX-X kl.
114 Vadovėliai Dailė IX-X kl.
115 Vadovėliai Džiazo istorija IX-XII kl.
116 Vadovėliai Muzika IX kl.
117 Vadovėliai Šiuolaikinė muzika IX-XII kl.(su CD)
118 Vadovėliai Džiazo improvizacijos pagrindai IX -XII kl.
119 Vadovėliai Vakarų šalių muzikos istorija IX-XII kl.
120 Vadovėliai Opera,istorija,teatrai, libretai, solistai, kompozitoriai IX-XII kl.
121 Vadovėliai Retosios technologijos ir jų taikymas IX-X kl.
122 -
123 Vadovėliai Psichologijos pagrindai IX-X kl.
124 Vadovėliai Lietuvių kalba X kl.
125 Vadovėliai Lietuvių literatūra 1d. X kl.
126 Vadovėliai Lietuvių literatūra 2d. X kl.
127 Vadovėliai Matematika 10.1d. X kl.
128 Vadovėliai Matematika 10.2d. X kl.
129 Vadovėliai Matematika 1d. X kl. ir gimnazijų I kl.
130 Vadovėliai Matematika 2d. X kl. ir gimnazijų II kl.
131 Vadovėliai Fizika X kl.
132 Vadovėliai Chemija X kl.
133 Vadovėliai Chemija Tau X kl.
134 Vadovėliai Lietuva pasaulyje, istorija X kl.
135 Vadovėliai Lietuvos praeities puslapiai 3-oji kn. X kl.
136 Vadovėliai Naujausių laikų istorija X kl.
137 Vadovėliai Mes, pilietinės visuomenės pagrindai X kl.
138 Vadovėliai Pasaulio visuomeninė geografija X kl.
139 Vadovėliai Muzika, lietuvių muzika X kl.
140 Vadovėliai Filosofinė etika, aš ir tu X-XI kl.
141 Vadovėliai Lietuvių kalba XI-XII kl.
142 Vadovėliai Lietuvių kalba, kalbos kultūra XI kl.
143 Vadovėliai Literatūros vadovėlis XI kl. Mokinio knyga bendrajam kursui
144 Vadovėliai Literatūros vadovėlis 1 d. XI kl. Mokinio knyga išplėstiniam kursui
145 Vadovėliai Literatūros vadovėlis 2 d. XI kl. Mokinio knyga išplėstiniam kursui
146 Vadovėliai Literatūra 1-oji kn. XI-XII kl.
147 Vadovėliai Literatūra 2-oji kn. XI-XII kl.
148 Vadovėliai Lotynų kalbos skaitiniai XI-XII kl.
149 Vadovėliai Matematika 11.1 d. XI kl.
150 Vadovėliai Matematika 11.2 d. XI kl.
151 Vadovėliai Matematika 1 -oji kn. XI kl.
152 Vadovėliai Matematika 2-oji kn. XI kl.
153 Vadovėliai Programavimo pradmenys XI-XII kl.
154 Vadovėliai Programavimas DELPHI XI-XII kl.(išplėstinis modulis)
155 Vadovėliai Informacinės technologijos 1d. XI-XII kl.
156 Vadovėliai Informacinės technologijos 2d. XI-XII kl.
157 Vadovėliai Informacinės technologijos 1-oji kn. XI-XII kl.
158 Vadovėliai Biologija 1-oji kn. XI-XII kl.
159 Vadovėliai Biologija 2-oji kn. XI-XII kl.
160 Vadovėliai Lietuva ir pasaulis, istorija XI kl.
161 Vadovėliai Kamuntavičius ir kt. Lietuvos istorija XI-XII kl.
162 Vadovėliai Makauskas. Lietuvos istorija XI-XII kl.
163 Vadovėliai Žemė ir laikas. Integruotas istorijos ir geografijos vadovėlis 1d. XI-XII kl.
164 Vadovėliai Žemė ir laikas. Integruotas istorijos ir geografijos vadovėlis 2d. XI-XII kl.
165 Vadovėliai Geografija, integruotas kursas 1d. XI.
166 Vadovėliai Maldeikienė Ekonomika XI-XII kl.
167 Vadovėliai Makutėnas, Makutėnienė. Ekonomika 1-oji kn. XI-XII kl.
168 Vadovėliai Dizainas I.Grafinis dizainas XI-XII kl.
169 Vadovėliai Dizainas II. Projektinis dizainas XI-XII kl.
170 Vadovėliai Tekstilės technologijos XI-XII kl.
171 Vadovėliai Medžio technologijos XI-XII kl.
172 Vadovėliai Metalo technologijos XI-XII kl.
173 Vadovėliai Filosofija XI-XII kl.
174 Vadovėliai Religija ir filosofija XI kl.
175 Vadovėliai Asmenybės ir bendravimo psichologija XI-XII kl.
176 Vadovėliai Literatūros vadovėlis XII kl. Mokinio knyga bendrajam kursui
177 Vadovėliai Literatūros vadovėlis 1d. XII kl. Mokinio knyga išplėstiniam kursui
178 Vadovėliai Literatūros vadovėlis 2d. XII kl. Mokinio knyga išplėstiniam kursui
179 Vadovėliai Matematika 12.1 d. XII kl. (išplėstinis kursas)
180 Vadovėliai Matematika 12.2 d. XII kl. (išplėstinis kursas)
181 Vadovėliai Lietuva ir pasaulis, istorija XII kl.
182 Vadovėliai Geografija, integruotas kursas 2d. XII kl.
183 Vadovėliai Filosofinė etika. Prasme ir laisvė XII kl.
184 Vadovėliai Religijotyra XII kl.
185 Vadovėliai Early school English I. Anglu kalba 1-oji kn. II kl.
186 Vadovėliai Early school English I. Anglu kalba 2-oji kn. III kl.
187 Vadovėliai School English I. Anglu kalba Im.m.
188 Vadovėliai School English II. Anglu kalba IIm.m.
189 Vadovėliai School English III. Anglu kalba IIIm.m.
190 Vadovėliai School English IV. Anglu kalba IV m.m.
191 Vadovėliai School English V. Anglu kalba V m.m.
192 Vadovėliai School English VI. Anglu kalba VI m.m.
193 Vadovėliai Hello! 2. Anglu kalba IIm.m.
194 Vadovėliai New English Parade 1. IIm.m.
195 Vadovėliai Opportunities Beginner.II-IIIm.m.
196 Vadovėliai Opportunities Elementary. III-IV m.m.
197 Vadovėliai Opportunities Pre-Intermediate.V-VI m.m.
198 Vadovėliai Opportunities Intermediate.VI-VII m.m.
199 Vadovėliai Opportunities Upper-Intermediate.VIII-IX m.m.
200 Vadovėliai Happy Hause 2. I-II m.m.
201 Vadovėliai Happy Street 1.II-III m.m.
202 Vadovėliai Happy Street 2.II-III m.m.
203 Vadovėliai Happy Earth 1.IV m.m.
204 Vadovėliai Open Doors II.III m.m.
205 Vadovėliai Open Doors II.IV m.m.
206 Vadovėliai Pacesetter Beginner. II m.m.
207 Vadovėliai Pacesetter Elementary. III m.m.
208 Vadovėliai Pacesetter Pre-Intermediate. IV-V m.m.
209 Vadovėliai Enterprise III. Pre-Intermediate. IV-VII m.m.
210 Vadovėliai Upsream Intermediate. VIII-IX m.m.
211 Vadovėliai Prancūzų k. 1-oji kn. I m.m.
212 Vadovėliai Prancūzų k. 2-oji kn. II m.m.
213 Vadovėliai Au fil des monts. 1d. VI-XII kl.
214 Vadovėliai Au fil des monts. 2 d. VI-XII kl.
215 Vadovėliai Extra 3. Ik. VI-VII m.m. ir II k. IV m.m.
216 Vadovėliai Forum 1.Ik. VI m.m. ir II k. V m.m.
217 Vadovėliai Meine Fibel. Ik. I m.m.
218 Vadovėliai Deutsch mit Grips 1. Lehrbuch. Ik. VII kl. ir II k. VII-VIII kl. IV m.m.
219 Vadovėliai Deutsch mit Grips 2. Lehrbuch. Ik. VIII-IX kl. ir II k. IX-X kl. V m.m.
220 Vadovėliai Deutsch mit Grips 3. Ik. IX-X kl. ir II k. XI-XII kl. VI m.m.
221 Vadovėliai So Geht's. Mokomoji knyga. IX-X kl.
222 Vadovėliai Sage und schreibe. X-XII kl.
223 Vadovėliai So weit-so gut. I k. VII m.m.
224 Vadovėliai Vokiečių kalbos vadovėlis. I k. IX m.m. XII kl.
225 Vadovėliai Das Deutschmobil 3. I k.V m.m.
226 Vadovėliai Sowieso 1. Vokiečių kalba. II k. I-II m.m.
227 Vadovėliai Sowieso 1. Vokiečių kalba. II k. III-IV m.m.
228 Vadovėliai Sowieso 3. Vokiečių kalba. II k. V m.m.
229 Vadovėliai Rusų kalba. VII kl. II m.m.
230 Vadovėliai Rusų kalba. VIII kl. III m.m.
231 Vadovėliai Rusų kalba. IX-X kl. IV m.m.
232 Vadovėliai Rusų kalba. Pagrindinės mokyklos baigiamasis kursas.IX-X kl.
233 Vadovėliai Rusų kalba. Pagrindinės mokyklos baigiamasis kursas. IX-X kl.
234 Vadovėliai XX a. rusų literatūros skaitiniai XII kl.
235 Vadovėliai XX a. rusų literatūros skaitiniai. Ot teksta k dialogu. Vadovėlio priedas aukštesniųjų klasių mokyniams XII kl.
236 Vadovėliai Ctenije s uvlecienijem. Vadovėlio Russkij jazyk po-novomu. 1,2 dalių priedas. VI-VII kl.
237 Vadovėliai Šag za Šagom. 1 d. VI kl.
238 Vadovėliai Šag za Šagom. 2 d. VII kl.
239 Vadovėliai Russkij jazyk po-novomu. 3. VIII-IX kl.
240 Vadovėliai Russkij jazyk po-novomu. 3A.IX-X kl.
241 Vadovėliai Matematika VI kl.
242 Vadovėliai Matematika VII kl.
243 Vadovėliai Lietuvių kalba VIII kl.
244 Vadovėliai Matematika VII kl.
245 Vadovėliai Matematika IX kl.


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2004-04-28    14:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2004-03-22 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2004-03-26 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas" 233990960  Žemaičių g. 31, Kauno m., 3000 Kauno m. sav.  Lietuva 
K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS" 120275624  Parodų g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa' 132726152  Vytauto pr. 25,LT-44352, Kaunas  Lietuva 
UAB "PRESVIKA" 123660778  Pamėnkalnio g. 25-11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV" 110051115  Akademijos 4,LT-08412, Vilnius  Lietuva 
UAB Respublikinis knygų centras 124822941  Gedimino pr. 50/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA" 122275733  J. Jasinskio g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA 124940893  Mėsinių g.4,LT-2001 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS" 120148057  Pylimo g. 42, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS 148168546  Respublikos g. 21, Panevėžio m., 35170 Panevėžio m. sav.  Lietuva 
Viliaus Gužauskio firma "HOMO LIBER" 124037093  Laisvės pr. 81-20, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Rosmos prekyba" 125660353  A. Strazdelio g. 1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "KRONTA" 110736891  Šeiminiškių g. 23/2, LT-01136 Vilnius  Lietuva 
UAB "LITTERULA" 124152925  Ateities g. 7C-4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė 'ELEKTRONINĖS LEIDYBOS NAMAI' 124341573  Rinktinės g. 49-35, Vilniaus m., 2051 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė leidykla "MARGI RAŠTAI" 120170153  Laisvės pr. 60, Vilniaus m., 2056 Vilniaus m. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 1-245   Uždaroji akcinė bendrovė leidykla "MARGI RAŠTAI"  33 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko nustatytų reikalavimų, buvo netinkamai pateiktas.    

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   135,20   
 2  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   510,30   
 3  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   1.062,50   
 4  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   1.062,50   
 5  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   776,10   
 6  1   UAB "KRONTA"   46,96   
 7  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   179,10   
 8  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   444,80   
 9  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   14,30   
 10  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   222,60   
 11  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   222,60   
 12  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   318,00   
 13  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   258,80   
 14  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   159,20   
 15  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   372,50   
 16  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   6.884,70   
 17  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   6.868,80   
 18  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   7.123,20   
 19  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   7.123,20   
 20  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   1.728,40   
 21  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   57,00   
 22  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   57,00   
 23  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   119,40   
 24  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   62,00   
 25  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   3.024,80   
 26  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   786,60   
 27  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   718,20   
 28  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   412,20   
 29  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   79,60   
 30  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   1.174,10   
 31  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   1.174,10   
 32  1   UAB Respublikinis knygų centras   453,60   
 33  1   UAB Respublikinis knygų centras   453,60   
 34  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"   26,46   
 35  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   525,00   
 36  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   875,60   
 37  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"   3.173,70   
 38  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   20,70   
 39  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   179,90   
 40  1   UAB Respublikinis knygų centras   20,00   
 41  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   99,50   
 42  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   247,50   
 43  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   167,00   
 44  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   1.335,60   
 45  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   1.335,60   
 46  1   UAB Respublikinis knygų centras   621,60   
 47  1   UAB Respublikinis knygų centras   621,60   
 48  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"   574,77   
 49  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   92,50   
 50  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"   3.348,00   
 51  1   UAB "KRONTA"   1.660,05   
 52  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"   1.044,45   
 53  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"   1.044,45   
 54  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   20,70   
 55  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   17,80   
 56  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   56,70   
 57  1   UAB Respublikinis knygų centras   40,00   
 58  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   217,80   
 59  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   903,00   
 60  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   812,70   
 61  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   606,30   
 62  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"   277,83   
 63  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"   198,45   
 64  1   UAB Respublikinis knygų centras   172,80   
 65  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   4.290,30   
 66  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'ELEKTRONINĖS LEIDYBOS NAMAI'   29,00   
 67  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'ELEKTRONINĖS LEIDYBOS NAMAI'   49,00   
 68  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"   52,75   
 69  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"   54,60   
 70  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   14,50   
 71  1   UAB "KRONTA"   189,00   
 72  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   118,00   
 73  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"   310,50   
 74  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   3.323,30   
 75  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   378,10   
 76  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   1.323,00   
 77  1   UAB Respublikinis knygų centras   120,00   
 78  1   UAB "KRONTA"   104,06   
 79  1   UAB "KRONTA"   236,25   
 80  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   95,00   
 81  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   116,10   
 82  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   90,30   
 83  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   141,90   
 84  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"   185,22   
 85  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"   224,91   
 86  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"   16,10   
 87  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   9.591,80   
 88  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   1.181,40   
 89  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   59,70   
 90  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   71,60   
 91  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   75,60   
 92  1   UAB "KRONTA"   110,25   
 93  1   UAB "KRONTA"   16,80   
 94  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"   1.274,00   
 95  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   571,20   
 96  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   14,70   
 97  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   44,10   
 98  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"   29,40   
 99  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"   88,20   
 100  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   29,70   
 101  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   29,70   
 102  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   951,90   
 103  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   398,00   
 104  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   2.379,00   
 105  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   107,40   
 106  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"   1.820,07   
 107  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"   1.954,89   
 108  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   41,70   
 109  1   UAB "KRONTA"   425,25   
 110  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   338,30   
 111  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"   239,40   
 112  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   731,40   
 113  1   Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA"   201,60   
 114  1   UAB "Rosmos prekyba"   122,88   
 115  1   UAB "KRONTA"   21,00   
 116  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   151,20   
 117  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   31,80   
 118  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   12,20   
 119  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   54,40   
 120  1   UAB "KRONTA"   21,00   
 121  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   359,80   
 122  1   UAB "KRONTA"   252,00   
 123  1   Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA"   44,10   
 124  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   358,20   
 125  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   147,00   
 126  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   195,00   
 127  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"   44,10   
 128  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"   58,80   
 129  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   67,60   
 130  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   67,60   
 131  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   656,70   
 132  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   1.432,80   
 133  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   117,00   
 134  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   99,50   
 135  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   94,50   
 136  1   UAB "KRONTA"   621,60   
 137  1   Viliaus Gužauskio firma "HOMO LIBER"   441,00   
 138  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"   788,40   
 139  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   794,30   
 140  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   441,00   
 141  1   Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA"   2.094,75   
 142  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   158,00   
 143  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA   727,65   
 144  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA   1.936,48   
 145  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA   1.936,48   
 146  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   875,60   
 147  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   1.691,50   
 148  1   UAB Respublikinis knygų centras   126,00   
 149  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"   161,70   
 150  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"   161,70   
 151  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   547,40   
 152  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   547,40   
 153  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"   286,65   
 154  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"   239,40   
 155  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"   1.252,23   
 156  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"   1.233,54   
 157  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   258,70   
 158  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   296,00   
 159  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   265,60   
 160  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   1.014,90   
 161  1   UAB Respublikinis knygų centras   254,10   
 162  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   34,90   
 163  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"   96,80   
 164  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"   145,20   
 165  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   45,00   
 166  1   Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA"   226,80   
 167  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   945,00   
 168  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   34,90   
 169  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   34,90   
 170  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   273,90   
 171  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   19,90   
 172  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   19,90   
 173  1   Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA"   73,50   
 174  1   Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA"   22,05   
 175  1   Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA"   26,25   
 176  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA   1.502,88   
 177  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA   2.038,40   
 178  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA   2.039,80   
 179  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"   58,80   
 180  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"   58,80   
 181  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   1.094,50   
 182  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   45,00   
 183  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   147,00   
 184  1   Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA"   19,95   
 185  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   372,30   
 186  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   1.533,00   
 187  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   766,50   
 188  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   744,60   
 189  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   3.175,50   
 190  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   2.102,40   
 191  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   1.839,60   
 192  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   2.912,70   
 193  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   547,50   
 194  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   128,70   
 194  2   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS   129,50   
 194  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   130,00   
 194  4   UAB "LITTERULA"   150,00   
 195  1   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS   553,15   
 195  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   563,88   
 195  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   566,10   
 195  4   UAB "LITTERULA"   666,00   
 195  5   UAB "PRESVIKA"   703,00   
 196  1   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS   1.390,35   
 196  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   1.417,32   
 196  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   1.422,90   
 196  4   UAB "LITTERULA"   1.674,00   
 196  5   UAB "PRESVIKA"   1.767,00   
 197  1   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS   403,65   
 197  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   411,48   
 197  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   413,10   
 197  4   UAB "PRESVIKA"   483,30   
 197  5   UAB "LITTERULA"   486,00   
 198  1   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS   2.436,85   
 198  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   2.484,12   
 198  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.493,90   
 198  4   UAB "PRESVIKA"   2.917,70   
 198  5   UAB "LITTERULA"   2.934,00   
 199  1   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS   493,35   
 199  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   502,92   
 199  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   504,90   
 199  4   UAB "PRESVIKA"   590,70   
 199  5   UAB "LITTERULA"   594,00   
 200  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   628,80   
 200  2   UAB "LITTERULA"   727,20   
 200  3   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS   764,64   
 201  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   580,86   
 201  2   UAB "LITTERULA"   636,30   
 201  3   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS   669,06   
 202  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   1.839,39   
 202  2   UAB "LITTERULA"   2.014,95   
 202  3   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS   2.118,69   
 203  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   359,58   
 203  2   UAB "LITTERULA"   393,90   
 203  3   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS   414,18   
 204  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   192,24   
 204  2   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS   213,24   
 204  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   214,32   
 205  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   568,20   
 205  2   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS   626,40   
 205  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   629,40   
 205  4   UAB "LITTERULA"   651,00   
 206  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   456,25   
 206  2   UAB "LITTERULA"   498,75   
 206  3   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS   570,00   
 207  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   456,25   
 207  2   UAB "LITTERULA"   498,75   
 207  3   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS   570,00   
 208  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   456,25   
 208  2   UAB "LITTERULA"   498,75   
 208  3   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS   570,00   
 209  1   UAB "LITTERULA"   300,80   
 210  1   UAB "LITTERULA"   535,20   
 211  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   301,20   
 212  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   323,40   
 213  1   UAB "PRESVIKA"   357,00   
 213  2   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS   417,90   
 214  1   UAB "PRESVIKA"   336,00   
 214  2   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS   378,00   
 215  1   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS   256,00   
 216  1   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS   195,00   
 217  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   160,00   
 218  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   66,30   
 219  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   265,20   
 220  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   278,40   
 221  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   174,50   
 222  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   1.583,40   
 223  1   UAB "KRONTA"   19,95   
 224  1   UAB "Rosmos prekyba"   163,20   
 225  1   UAB "PRESVIKA"   24,80   
 225  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   28,12   
 225  3   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS   31,92   
 226  1   UAB "PRESVIKA"   1.248,00   
 226  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   1.310,40   
 226  3   UAB "LITTERULA"   1.440,00   
 226  4   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS   1.478,40   
 227  1   UAB "PRESVIKA"   780,00   
 227  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   819,00   
 227  3   UAB "LITTERULA"   900,00   
 227  4   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS   924,00   
 228  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   606,43   
 228  2   UAB "LITTERULA"   666,00   
 228  3   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS   683,76   
 229  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   37,50   
 230  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   1.327,20   
 231  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   16,80   
 232  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   933,80   
 233  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   504,00   
 234  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   22,40   
 235  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   34,00   
 236  1   UAB "PRESVIKA"   10,50   
 237  1   UAB "PRESVIKA"   2.256,00   
 238  1   UAB "PRESVIKA"   3.396,00   
 239  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   830,96   
 239  2   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS   836,60   
 240  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   176,80   
 240  2   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS   178,00   
 241  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   59,30   
 242  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   39,80   
 243  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   119,80   
 244  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   264,50   
 245  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   211,60   

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
     


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-245  2004-05-17  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 37, 50, 52, 53, 68, 69, 73, 86, 94, 138, 163, 164
Tiekėjo pavadinimas
K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS" (120275624)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-24 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  11.445,55 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 113, 123, 141, 166, 173, 174, 175, 184
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA" (122275733)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-24 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  2.709,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 34, 48, 62, 63, 84, 85, 98, 99, 106, 107, 111, 127, 128, 149, 150, 153, 154, 155, 156, 179, 180
Tiekėjo pavadinimas
Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV" (110051115)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-24 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  9.175,32 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 194, 228, 239, 240
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS" (120148057)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-24 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.742,89 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 6, 51, 71, 78, 79, 92, 93, 109, 115, 120, 122, 136, 223
Tiekėjo pavadinimas
UAB "KRONTA" (110736891)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-24 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  3.724,17 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 114, 224
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Rosmos prekyba" (125660353)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-24 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  286,08 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 137
Tiekėjo pavadinimas
Viliaus Gužauskio firma "HOMO LIBER" (124037093)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-24 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  441,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 195, 196, 197, 198, 199, 215, 216
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS (148168546)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-24 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  5.728,35 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 213, 214, 225, 226, 227, 236, 237, 238
Tiekėjo pavadinimas
UAB "PRESVIKA" (123660778)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-24 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  8.408,30 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 143, 144, 145, 176, 177, 178
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA (124940893)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-24 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  10.181,69 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 32, 33, 40, 46, 47, 57, 64, 77, 148, 161
Tiekėjo pavadinimas
UAB Respublikinis knygų centras (124822941)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-24 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  2.883,30 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas" (233990960)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-24 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  5.537,82 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 66, 67
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė 'ELEKTRONINĖS LEIDYBOS NAMAI' (124341573)
Sutarties sudarymo data:
2004-06-10 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  78,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

14. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 209, 210
Tiekėjo pavadinimas
UAB "LITTERULA" (124152925)
Sutarties sudarymo data:
2004-06-10 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  836,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

15. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1-5, 7-31, 35-36, 38-39, 41-45, 49, 54-56, 58-61, 65, 70, 72, 74-76, 80-83, 87-91, 95-97, 100-105, 108, 110, 112, 116-119, 121, 124-126, 129-135, 139-140, 142, 146-147, 151-152, 157-160, 162, 165, 167-172, 181-183, 185-193, 211-212, 217-222, 229-235, 241-245
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa' (132726152)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-24 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  111.280,90 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Alvydas  Vaicekauskas
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyriausioji specialistė
Vardas, pavardė
  Linutė  Mikušauskienė
Telefonas
  8 319 61121
Elektroninio pašto adresas:
  l.mikusauskiene@prienai.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Administracijos direktorius_____   __________   _____Alvydas  Vaicekauskas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)