tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Valstybinis patologijos centras
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 191351483, P. Baublio g. 5, Tel.: (8 5) 272 06 64
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
25113   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
VPC skirtų cheminių medžiagų/preparatų, diagnostikos reagentų ir kitų darbo priemonių pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
 
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Detekcijos sistema: detekcijos rinkinys ir priedai:
2 Pronazė (iš Streptomyces griseus)-liofilizuotas fermentas
3 Koncentruotas (x 10 k.) atstatomasis tirpalas TARGET (modifikuotas citratinis buferis), pH 6.1
4 Koncentruotas (x 10 k.) atstatomasis tirpalas TARGET, pH 9.9
5 Koncentruotas (x 10 k.) atstatomasis tirpalas TARGET, pH 9.0
6 Hidrofobinis žymeklis
7 Šarmine fosfataze (AP) žymėtas dekstrano polimeras, konjuguotas su ožkos antriniais antikūnais prieš pirminius pelės ir triušio antikūnus PBS buferyje
8 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD1a antigeną
9 Pekės antikūnas prieš žmogaus CD10 molekulę, taip pat žinomą kaip bendrą ūmios limfoblastinės leukemijos antigeną (CALLA)
10 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD15 asociuotas granulocitų antigenus
11 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD23 antigeną
12 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD30, Ki-1 antigeną
13 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD56 antigeną (NCAM)
14 Pelės antikūnas prieš žmogaus didelio molekulinio svorio citokeratiną
15 Pelės antikūnas prieš žmogaus citokeratino 5 tarpinį filamentinį baltymą
16 Pelės antikūnas prieš žmogaus mažo molekulinio svorio citokeratiną
17 Pelės antikūnas prieš žmogaus chromograniną A
18 Pelės antikūnas prieš žmogaus melanomą
19 Pelės antikūnas prieš žmogaus ki-67 antigeną
20 Triušio antikūnas prieš žmogaus terminalinę deoksinukleotidiltransferazę
21 Triušio antikūnas prieš žmogaus C3c komlementą (FITC)
22 Triušio antikūnas prieš žmogaus Ig A (FITC)
23 Triušio antikūnas prieš žmogaus Ig G(FITC)
24 Acetonas
25 Adenozin 5-trifosfato (ATP) dinatrio druska
26 Alciono mėlis, C.I. NR.74240
27 (3-Aminopropil) trietoksisilanas
28 Chloralhidratas
29 Tetra-Chloraukso rūgšties tirpalas
30 "Consul Mount"dengiamoji medžiaga
31 Eozinas gelsvas, C.I. Nr.45380
32 Etilo alkoholis
33 Fosfomolibdeno rūgšties hidratas
34 Giemsa (Gimzos) dažai (miltelių pavidale)
35 Glizerinas bevandenis
36 Kalio aliuminio sulfato dodekahidratas
37 Metanolis, absoliutus
38 Naftol AD chloroacetatas
39 Natrio chloridas
40 Osmio tetraoksido tirpalas, vandeninis
41 Perjodinė rūgštis
42 Pararosanilino chloridas, C.I. Nr.42500
43 Sidabro nitratas
44 Skruzdžių rūgštis
45 Trizma bazė (tris-(hidroksimetil)-aminometanas)
46 "Cryomatrix"
47 Proteazė (Pronazė E) iš Streptomyces griseus
48 Objektininis stiklelis, 76 x 26 x 1mm
49 Dengiamasis stiklelis, 24 x 32 mm
50 Dengiamasis stiklelis, 24 x 50 mm
51 Kolba Erlenmejerio, 5 l
52 Kolba Erlenmejerio, 1l
53 Laboratorinė stiklinė
54 Stiklinis piltuvėlis
55 Šaukštelis/mentelė
56 Šaukštelis/mentelė
57 Šaukštelis
58 Stomatologinis zondas
59 Vielinė kilpelė su rankenėle/laikiklis ultramikrotomijai
60 Histologinė liejimo kasetė be/su dangteliu
61 Antagalis vienakanaliam mechaniniam mikrodozatoriui "BIOHIT", turinčiam 10-100 µl tūrio intervalą
62 Histologinių mėginių transportavimo indas; 2,5 litro
63 Histologinių mėginių transportavimo indas; 1 litro
64 Histologinių mėginių transportavimo indas; 0,5 litro
65 Histologinių mėginių transportavimo indas; 0,2 litro
66 Stovas 1,5 ml talpos mikrocentrifuginiams/Ependorfo mėgintuvėliams
67 Stovas 0,2 ml talpos mikrocentrifuginiams/Ependorfo mėgintuvėliams
68 Plastikinė vonelė/laivelis ultramikrotomijai
69 Inkubavimo indas su dangčiu imunohistochemijai
70 Chronometras
71 Mechaninis mikrodozatorius "BIOHIT"
72 Mechaninis mikrodozatorius "BIOHIT"
73 Laikilis/rankenėlė FEATHER, tipas F-80
74 Biopsinė kempinėlė
75 Filtrinis įdėklas histologinei liejimo kasetei
76 Filtrinis popierius (skrituliukais)
77 Universalus indikatorinis popierius (pH vertės matavimo ribos nuo 6,5 iki 10)
78 Medicininis aligninas
79 Bintas
80 Vienaplaukis šepetėlis su koteliu ultramikrotomijai
81 Lateksinės medicininės apžiūros pirštinės
82 Lateksinės chemiškai atsparios pirštinės
83 Polietileninės pirštinės
84 Indas aštrioms atliekoms
85 Birus rūgštis neutralizuojantis absorbentas
86 Birus šarminius tirpalus neutralizuojantis absorbentas
87 Koncentruotas paviršių valymo preparatas Decon 90


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2004-10-08    14:30 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2004-09-21 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2004-09-24 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 121464065  Molėtų g.16, LT - 4012 Didžioji Riešė, Vilniaus raj.  Lietuva 
UAB "Oriola–Vilnius" 111472747  Laisvės pr. 75, LT-05263 Vilnius-17  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g.11,LT - 08418, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa" 234449420  Ekskavatorininkų g.1b, Kauno m., 3031 Kauno m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA" 124255779  Žalgirio g. 108,LT-2645 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'Werfen LT' 110413888  Savanorių pr. 281a, LT-50128 Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA" 121952584  Savanorių pr. 180-54, Vilniaus m., 01354 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "SANTARIŠKIŲ VAISTINĖ" 122579960  P. Baublio g. 2, Vilniaus m., 2021 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "DIAMEDICA" 111768155  Stirnų g.27A,LT-08101, Vilnius-4  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" 123221635  Rygos g. 15, LT-05245 Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 17   UAB 'Interlux'  33 str. 2 d. 2 p.  Pagal pirkimo dokumentaciją nei vienam tiekėjui nepasiūlius specifikacijoje nurodyto klono pirkimio antikūno, yra numatomas to paties pavdinimo AK, bet kito klono įsigijimas. Kadangi šiai pozicijai kiti tiekėjai pasiūlė AK su pirkimo dokumentacijoje nurodytu klonu, tai pasiūlyta alternatyva yra atmetama.    
 20   UAB 'Interlux'  33 str. 2 d. 2 p.  Pagal pirkimo dokumentaciją mes reikalavome triušio antikūno prieš žmogaus terminalinę deoksinukleotidiltranaferazę, o ši įstaiga mums pasiūlė pelės antikūną. Be to, mes reikalavome, kad būtų poliklonas, o jie pasiūlė monokloną.    
 34   UAB 'Interlux'  33 str. 2 d. 2 p.  Papildomai paparašius patvirtinti tiekėjų kvalifikaciją (pakankamą techninį pajėgumą), nebuvo pateikta papildoma informacija. Siųstas 2004-10-20 prašymas "Dėl papildomos informacijos pteikimo".    
 35   Uždaroji akcinė bendrovė "SANTARIŠKIŲ VAISTINĖ"  33 str. 2 d. 2 p.  Buvo prašyta pateikti papildomą informaciją apie šią medžiagą, tačiau ši įstaiga jos nepateikė. Raštas Nr.S-143    
 36   UAB "Oriola–Vilnius"  33 str. 2 d. 2 p.  Pirkimo dokumentuose reikalauta chemiškai švarios , o tiekėjas pasiūlė mažesnio grynumo medžiagą-švarią analizei.    
 36   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  33 str. 2 d. 2 p.  Pirkimo dokumentuose reikalauta chemiškai švarios , o tiekėjas pasiūlė mažesnio grynumo medžiagą-švarią analizei, 98%.    
 37   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  33 str. 2 d. 2 p.  Pateiktas medžiagos grynumas (?99%) neatitinka mūsų reikalautam grynumui (min.99,8%)    
 39   Uždaroji akcinė bendrovė "SANTARIŠKIŲ VAISTINĖ"  33 str. 2 d. 2 p.  Buvo prašyta pateikti papildomą informaciją apie šią medžiegą, tačiau ši įstaiga jos nepateikė. Raštas Nr.S-143    
 43   Uždaroji akcinė bendrovė "SANTARIŠKIŲ VAISTINĖ"  33 str. 2 d. 2 p.  Buvo prašyta pateikti papildomą informaciją apie šią medžiegą, tačiau ši įstaiga jos nepateikė. Raštas Nr.S-143    
 48   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"  33 str. 2 d. 2 p.  Pirkimo dokumentuose buvo reikalaujama pateikti stiklių pavyzdį pabandymui, ši įstaiga jų nepateikė.    
 51   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"  33 str. 2 d. 1 p.  Papildomai paprašius patvirtinti tiekėjų kvalifikaciją (pakankamą techniniį pajėgumą), buvo pateikta papildoma informacija, kuri neatitiko kvalifikacinių reikalvimų. Siųstas 2001-10-20 prašymas "Dėl papildomos informacijos pateikimo".    
 62   UAB "Oriola–Vilnius"  33 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka reikalavimų. Buvo reikalauta,kad būtų pagaminta iš polipropileno ar polietileno, o ši prekė pagaminta iš polistireno    
 64   UAB "Oriola–Vilnius"  33 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka reikalavimų. Buvo reikalauta,kad būtų pagaminta iš polipropileno ar polietileno, o ši prekė pagaminta iš polistireno    
 65   UAB "Oriola–Vilnius"  33 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka reikalavimų. Buvo reikalauta,kad būtų pagaminta iš polipropileno ar polietileno, o ši prekė pagaminta iš polistireno    
 70   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"  33 str. 2 d. 2 p.  Pateikė prekės naudojimosi instrukciją, o ne aprašymą kaip buvo reikalauta.    
 77   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  33 str. 2 d. 2 p.  Pateiktos prekės pH matavimo ribos nuo 1 iki 11, o buvo reikalauta nuo 6,5 iki 10. (pH matavimų tikslumui)    
 82   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"  33 str. 2 d. 2 p.  Pateikta prekė yra chemiškai neatspari. Raštas Nr. S-158    
 82   Uždaroji akcinė bendrovė "SANTARIŠKIŲ VAISTINĖ"  33 str. 2 d. 2 p.  Dokumentacijoje reikalauta, kad pirštinės būtų pagamintos iš plono latekso, o jie pasiūlė nitrilinės pirštines    
 82   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  33 str. 2 d. 2 p.  Reikalauta lateksinių chemiškai atsparių pirštinių, tačiau ši įstaiga pasiūlė pudruotas lateksines medocinės apžiūros pirštines t.y. ne tą prekę.    
 82   UAB "Oriola–Vilnius"  33 str. 2 d. 2 p.  Dokumentacijoje reikalauta, kad pirštinės būtų pagamintos iš plono latekso, o jie pasiūlė nitrilinės pirštines    
 82   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  33 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlytos pirštinės neatitinka standartui EN 374 t.y. neapsaugo nuo cheminio poveikio.    
 84   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  33 str. 2 d. 2 p.  Pateikta prkė kaip reikalauta dokumentacijoje nėra pažymėta specialia žyma. Siųstas 2004-10-20 prašymas "dėl papildomos informacijos pateikimo".    
 85   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  33 str. 2 d. 2 p.  Pateikta prekė yra skirta ne kaip reikalauta išsiliejusių tirpalų neutralizavimui ir absorbavimui. buvo pasiūlytas ne neutralizuojantis absorbentas.    
 86   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  33 str. 2 d. 2 p.  Pateikta prekė yra skirta ne kaip reikalauta išsiliejusių tirpalų neutralizavimui ir absorbavimui. buvo pasiūlytas ne neutralizuojantis absorbentas.    

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   UAB "DIAMEDICA"   66.620,40   
 2  1   UAB "DIAMEDICA"   283,20   
 3  1   UAB "DIAMEDICA"   10.053,60   
 4  1   UAB "DIAMEDICA"   12.524,40   
 5  1   UAB "DIAMEDICA"   9.175,68   
 6  1   UAB 'Interlux'   10.177,50   
 6  2   UAB "DIAMEDICA"   10.237,50   
 7  1   UAB "DIAMEDICA"   912,45   
 8  1   UAB "DIAMEDICA"   2.201,85   
 8  2   UAB 'Interlux'   3.652,10   
 9  1   UAB 'Interlux'   3.286,30   
 10  1   UAB "DIAMEDICA"   826,35   
 10  2   UAB 'Interlux'   1.451,40   
 11  1   UAB "DIAMEDICA"   900,90   
 11  2   UAB 'Interlux'   1.994,20   
 12  1   UAB "DIAMEDICA"   918,75   
 12  2   UAB 'Interlux'   2.112,20   
 13  1   UAB 'Interlux'   2.194,80   
 14  1   UAB "DIAMEDICA"   1.083,60   
 14  2   UAB 'Interlux'   2.655,00   
 15  1   UAB "DIAMEDICA"   1.747,20   
 15  2   UAB 'Interlux'   2.902,80   
 16  1   UAB "DIAMEDICA"   1.083,60   
 16  2   UAB 'Interlux'   1.132,80   
 17  1   UAB "DIAMEDICA"   2.206,05   
 18  1   UAB "DIAMEDICA"   1.368,15   
 19  1   UAB "DIAMEDICA"   1.747,20   
 19  2   UAB 'Interlux'   3.304,00   
 20  1   UAB "DIAMEDICA"   4.443,60   
 21  1   UAB "DIAMEDICA"   841,05   
 22  1   UAB "DIAMEDICA"   841,05   
 23  1   UAB "DIAMEDICA"   669,90   
 23  2   UAB 'Interlux'   1.699,20   
 24  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   187,62   
 24  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SANTARIŠKIŲ VAISTINĖ"   207,18   
 24  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   743,40   
 24  4   UAB "Oriola–Vilnius"   763,20   
 25  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   167,21   
 26  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   437,78   
 26  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.062,12   
 26  3   UAB "Oriola–Vilnius"   2.720,14   
 27  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   571,12   
 27  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.030,50   
 28  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   688,06   
 28  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.043,24   
 29  1   UAB "Oriola–Vilnius"   1.617,64   
 30  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   11.346,80   
 30  2   UAB 'Interlux'   49.088,00   
 31  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   480,20   
 31  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   489,70   
 31  3   UAB "Oriola–Vilnius"   969,20   
 31  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   1.054,40   
 31  5   UAB 'Interlux'   1.091,50   
 32  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SANTARIŠKIŲ VAISTINĖ"   74.442,00   
 33  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   83,78   
 33  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   154,05   
 34  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.117,34   
 34  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.292,10   
 34  3   UAB "Oriola–Vilnius"   1.498,80   
 35  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   938,10   
 35  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.148,10   
 35  3   UAB "Oriola–Vilnius"   2.013,80   
 36  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   670,24   
 37  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   530,10   
 38  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   414,94   
 39  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   327,45   
 39  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   477,90   
 39  3   UAB "Oriola–Vilnius"   701,85   
 40  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.378,00   
 40  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.478,56   
 41  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   97,35   
 41  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   166,85   
 41  3   UAB "Oriola–Vilnius"   260,79   
 42  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   434,48   
 42  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   593,42   
 43  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   200,60   
 43  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   225,90   
 43  3   UAB "Oriola–Vilnius"   569,07   
 44  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   79,06   
 44  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   142,26   
 44  3   UAB "Oriola–Vilnius"   166,66   
 45  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.124,00   
 45  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   3.363,00   
 45  3   UAB "Oriola–Vilnius"   3.377,10   
 47  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   100,03   
 48  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   294.000,00   
 48  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   295.000,00   
 48  3   UAB 'Interlux'   315.000,00   
 48  4   UAB "Oriola–Vilnius"   315.000,00   
 48  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   417.500,00   
 49  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.004,00   
 49  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   2.070,00   
 49  3   UAB "Oriola–Vilnius"   2.283,00   
 49  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   2.439,00   
 49  5   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   2.655,00   
 49  6   UAB 'Interlux'   2.994,00   
 49  7   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   3.054,00   
 50  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   13.894,50   
 50  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   14.112,00   
 50  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   15.900,00   
 50  4   UAB "Oriola–Vilnius"   16.380,00   
 50  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   17.400,00   
 50  6   UAB 'Interlux'   19.687,50   
 50  7   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   23.220,00   
 51  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   67,97   
 51  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   93,22   
 51  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   106,19   
 52  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   33,27   
 52  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   37,44   
 52  3   UAB "Oriola–Vilnius"   42,48   
 52  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   42,48   
 52  5   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   48,21   
 52  6   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   106,20   
 53  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   16,29   
 53  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   21,24   
 53  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   23,01   
 53  4   UAB "Oriola–Vilnius"   24,42   
 53  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   24,75   
 53  6   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   25,50   
 54  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   86,20   
 54  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   151,00   
 54  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   155,80   
 54  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   159,60   
 54  5   UAB "Oriola–Vilnius"   159,80   
 54  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   186,40   
 58  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   126,00   
 60  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   20.532,00   
 60  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   24.360,00   
 60  3   UAB 'Interlux'   27.300,00   
 60  4   UAB 'Werfen LT'   30.603,30   
 60  5   UAB "Oriola–Vilnius"   32.760,00   
 60  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   35.164,00   
 61  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   1.357,00   
 62  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   785,00   
 63  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   465,00   
 64  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   164,02   
 65  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   280,80   
 66  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   76,23   
 67  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   76,40   
 70  1   UAB "Oriola–Vilnius"   467,30   
 70  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   559,70   
 71  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   395,30   
 72  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   395,30   
 73  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   415,00   
 73  2   UAB "Oriola–Vilnius"   442,50   
 74  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   2.118,60   
 74  2   UAB 'Interlux'   2.389,50   
 74  3   UAB "Oriola–Vilnius"   2.646,00   
 74  4   UAB 'Werfen LT'   8.496,00   
 75  1   UAB 'Werfen LT'   2.301,00   
 76  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.573,00   
 76  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.068,80   
 76  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   2.290,20   
 78  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   6.216,00   
 78  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SANTARIŠKIŲ VAISTINĖ"   7.992,00   
 78  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   8.024,00   
 79  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   386,40   
 79  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   744,00   
 79  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SANTARIŠKIŲ VAISTINĖ"   792,00   
 81  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   3.780,00   
 81  2   UAB "Oriola–Vilnius"   4.580,00   
 81  3   UAB 'Interlux'   6.106,50   
 81  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SANTARIŠKIŲ VAISTINĖ"   6.000,00   
 81  5   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   6.844,00   
 83  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   21,84   
 83  2   UAB "Oriola–Vilnius"   23,44   
 83  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   62,80   
 84  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   80,20   
 84  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   84,96   
 84  3   UAB "Oriola–Vilnius"   87,40   
 85  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   121,54   
 86  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   188,80   
 87  1   UAB "Oriola–Vilnius"   1.143,84   
 87  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.832,00   

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
     


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-5, 7-8, 10-12, 14-45, 47-54, 58, 60-67, 70-76, 78, 79, 81, 83-87  2004-11-19  
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  6, 9, 13  2004-11-22  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  46, 77, 82  2004-11-19  
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  55-57, 59, 68, 69, 80  2004-11-19  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 24, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 47, 50, 60
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA" (124255779)
Sutarties sudarymo data:
2004-11-19 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  42.457,64 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-11-19 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 32
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "SANTARIŠKIŲ VAISTINĖ" (122579960)
Sutarties sudarymo data:
2004-11-19 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  74.442,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-11-19 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 48, 49, 73, 76
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" (123221635)
Sutarties sudarymo data:
2004-11-19 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  33.392,53 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-11-19 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 26, 42, 45, 51, 52, 53, 66, 67, 85, 86
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" (121464065)
Sutarties sudarymo data:
2004-11-19 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  3.576,76 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-11-19 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 54, 61, 71, 72
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA" (121952584)
Sutarties sudarymo data:
2004-11-19 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  2.233,80 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-11-19 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 6, 9, 13
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2004-11-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  15.658,60 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-11-22 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 29, 70, 87
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Oriola–Vilnius" (111472747)
Sutarties sudarymo data:
2004-11-19 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  3.228,78 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-11-19 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 75
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Werfen LT' (110413888)
Sutarties sudarymo data:
2004-11-19 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  2.301,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-11-19 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 30
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa" (234449420)
Sutarties sudarymo data:
2004-11-19 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  11.346,80 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-11-19 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 58, 62, 63, 64, 65, 74, 78, 79, 81, 83, 84
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa" (234449420)
Sutarties sudarymo data:
2004-11-19 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  14.423,86 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-11-19 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1-5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Tiekėjo pavadinimas
UAB "DIAMEDICA" (111768155)
Sutarties sudarymo data:
2004-11-19 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  120.048,73 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-11-19 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Danutė  Užusenienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Viešųjų pirkimų specialistė
Vardas, pavardė
  Danutė  Užusenienė
Telefonas
  2 477 352
Elektroninio pašto adresas:
  danute.daniunaite@vpc.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Viešųjų pirkimų specialistė_____   __________   _____Danutė  Daniūnaitė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)