tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 188205155, Gedimino g. 1, Tel.: (8 440) 7 332 99
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
22000   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
vadovėlių pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  22111000-1
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 E.Marcelionienė. Šaltinėlis. Elementorius. I kl. 22111000-1
2 R.Skripkienė. Spindulėlis. I-II kl. (valtybinė kalba) 22111000-1
3 B.Balčytis, A.Vaičiulienė. Skaičių šalis. Matematika. I kl. 22111000-1
4 A. ir D. Kiseliovai. Matematikos pasaulyje. Matematika. 1-oji kn. I kl. 22111000-1
5 A. ir D. Kiseliovai. Matematikos pasaulyje. Matematika. 2-oji kn. I kl. 22111000-1
6 V. Jonynienė. Aš ir pasaulis. Pasaulio pažinimas. I kl. 22111000-1
7 J. Dilytė. Dailė. I kl. 22111000-1
8 V.Kraukauskaitė. Lakštutė. Muzika. I kl. 22111000-1
9 E. Velička. Muzika. I kl. 22111000-1
10 A.Grabauskienė, J. Morkytė. Dailė ir darbeliai. I-IV kl. 22111000-1
11 V.Strarkauskaitė. V.Žalytė. Aš, Tu ir Mes. Dorinio ugdymo vadovėlis. I-II kl. 22111000-1
12 U.Balasch, M. Pollert, Th. Trautmann, B.Wegener. Etika. I-II kl. 22111000-1
13 R.Ratkevičiūtė, Z.Tručionienė. Esu Dievo vaikas. Katalikų tikybos vadovėlis. I kl. 22111000-1
14 E. Marcelionienė, V. Plentaitė. Šaltinėlis. Lietuvių kalba. 1-oji kn. II kl. 22111000-1
15 V. Plentaitė, E. Marcelionienė. Šaltinėlis. Lietuvių kalba. 2-oji kn. II kl. 22111000-1
16 B.Balčytis. Skaičių šalis. Matematika. II kl. 22111000-1
17 A. ir D. Kiseliovai. Matematikos pasaulyje. Matematika. 1-oji kn. II kl. 22111000-1
18 A. ir D. Kiseliovai. Matematikos pasaulyje. Matematika. 2-oji kn. II kl. 22111000-1
19 L. Holšteterienė, D.Šalnienė. Plius. Matematika. 1 d. II kl. 22111000-1
20 L. Holšteterienė, D.Šalnienė. Plius. Matematika. 2 d. II kl. 22111000-1
21 V. Jonynienė. Pausaulis ir aš. Pausaulio pažinimas. II kl. 22111000-1
22 V.Krakauskaitė. Lakštutė. Muzika. II kl. 22111000-1
23 E. Velička. Muzika. II kl. 22111000-1
24 Z.Tručionienė, R. Ratkevičiūtė. Tikiu ir myliu. Katalikų tikybos vadovėlis. II kl. 22111000-1
25 V.Plentaitė, E.marcelionienė. Šaltinis. Lietuvių kalba. 1-oji kn. III kl. 22111000-1
26 V.Plentaitė, E.marcelionienė. Šaltinis. Lietuvių kalba. 2-oji kn. III kl. 22111000-1
27 E.Marcelioniene. V. Plentaitė. Šaltinis. Lietuvių kalba. 3-ioji kn. III kl. 22111000-1
28 E.Marcelioniene. V. Plentaitė. Šaltinis. Lietuvių kalba. 4-ioji kn. III kl. 22111000-1
29 B.Balčytis. Skaičių šalis. Matematika. III kl. 22111000-1
30 A. ir D. Kiseliovai. Matematikos pausaulyje. Matematika. 1-oji kn. III kl. 22111000-1
31 A. ir D. Kiseliovai. Matematikos pausaulyje. Matematika. 2-oji kn. III kl. 22111000-1
32 L.Hofšteterienė, D.Šalnienė. plius. Matematika. 1 d. III kl. 22111000-1
33 L.Hofšteterienė, D.Šalnienė. plius. Matematika. 2 d. III kl. 22111000-1
34 V.Jonynienė. Mūsų pasaulis. Pasaulio pažinimas. III kl. 22111000-1
35 V.Krakauskaitė. Lakštutė. Muzika. III kl. 22111000-1
36 E.Velička. Muzika. III kl. 22111000-1
37 U.Balasch, M.Pollert, TH. Trautmann, B. Wegener. Etika. III-IV kl. 22111000-1
38 L.Rimkevičiūtė. Z.Strorpirštienė. Dievas padeda. Katalikų tikybos vadovėlis. III kl. 22111000-1
39 V.Plentaitė, E. Marcelionienė. Šaltinis. Lietuvių kalba. 1-oji kn. IV kl. 22111000-1
40 V.Plentaitė, E. Marcelionienė. Šaltinis. Lietuvių kalba. 2-oji kn. IV kl. 22111000-1
41 E.Marcelionienė, V. Plentaitė. Šaltinis. Lietuvių kalba. 3-ioji kn. IV kl. 22111000-1
42 E.Marcelionienė, V. Plentaitė. Šaltinis. Lietuvių kalba. 4-ioji kn. IV kl. 22111000-1
43 B.Balčytis. Skaičių šalis. Matematika. IV kl. 22111000-1
44 A. ir D. Kiseliovai. Matematikos pasaulyje. 1-oji kn. IV kl. 22111000-1
45 A. ir D. Kiseliovai. Matematikos pasaulyje. 2-oji kn. IV kl. 22111000-1
46 v.Jonynienė. Vienas pasaulis. Pasaulio pažinimas. IV kl. 22111000-1
47 V.Krakauskaitė. Lakštutė. muzika. IV kl. 22111000-1
48 E. Velička. Muzika. IV kl. 22111000-1
49 D.Širvinskytė, D.Uogintienė. Dievas su mumis. Katalikų tikybos vadovėlis. IV kl. 22111000-1
50 J.Sirtautienė, V. ir V.V. Sirtautai. Lietuvių kalba. V kl. 22111000-1
51 V.Salienė. Lietuvių kalbos žinynas. V kl. 22111000-1
52 L.Abraitytė. Skaitiniai. 1-oji kn. V kl. 22111000-1
53 L.Abraitytė. Skaitiniai. 1-oji kn. V kl. 22111000-1
54 L.Karčiauskienė. Skaitymai. Literatūros skaitiniai. 1 d. V kl. 22111000-1
55 L.Karčiauskienė. Skaitymai. Literatūros skaitiniai. 2 d. V kl. 22111000-1
56 A. ir G. Bakščiai. Matematika. 1d. V kl. 22111000-1
57 A. ir G. Bakščiai. Matematika. 2d. V kl. 22111000-1
58 N.Cibulskaitė, M. Stričkienė. Matematika ir pasaulis. V kl. 22111000-1
59 E.Lekevičius ir kt. Gamta ir žmagus. V kl. 22111000-1
60 V. Brazdeikis, Z. Zabarauskas. informacinių technologijų pradmenys. V-VIII kl. 22111000-1
61 J.Brazauskas. Lietuvos istorija. Skaitiniai. V kl. 22111000-1
62 V. Jakimavičius. Gimtoji šalis Lietuva. Lietuvos istorijos skaitiniai. V kl. 22111000-1
63 R. Laužikas, G. Mackevičius, K. Mickevičius. Kelias. Istorijos vadovėlis. V kl. 22111000-1
64 J. Šačkutė, S. Stašaitis. Tėvynės istorijos puslapiai. Lietuvos istorijos vadovėlis. V kl. 22111000-1
65 I.Zakarauskienė. Lietuvos istorija. Skaitiniai. V kl. 22111000-1
66 A.Narčiūtė, D.Samulienė, I.Staknienė. Dailė. V-VI kl. 22111000-1
67 K. Šiaulytis. Moku piešti. Dailės vadovėlis. V kl. 22111000-1
68 E.Balčytis. Muzika. V kl. 22111000-1
69 A.Dikčius, D. Vyčinienė. Muzika. V kl. 22111000-1
70 Autorių kolektyvas. Buities kultūra ir technologijos. V kl. 22111000-1
71 R. Dačiulytė, R. Indičianskienė. Technologijos. Siuvimas. V kl. 22111000-1
72 V. Kiškienė. Mūsų randarbiai. V-X kl. 22111000-1
73 L.Kudirkienė. Vytinės juostos. V-X kl. 22111000-1
74 V.Mackialaitė-Kivielienė. Nėrimo pradmenys. V-VII kl. 22111000-1
75 B.Miekuvienė ir kt. Technologijos. Kulinarija. V kl. 22111000-1
76 A.Pacevičiūtė, L. Statauskienė, E. Gedmantienė. Darbai su audiniu, siūlais, verpalais (drabužių kultūra). V-VII kl. 22111000-1
77 F.Burkhardt, P.Krahulec. Etika. V-VI kl. 22111000-1
78 V.Vaicekauskienė. Esu žmonių vaikas. Elita. V -VII kl. 22111000-1
79 Z.Petraitytė. Raktas į Šventąjį Raštą. Katalikų tikybos vadovėlis. V kl. 22111000-1
80 J.Skirtautienė, V. ir V.V. Sirtautai. Lietuvių kalba. VI kl. 22111000-1
81 V. Salienė. Lietuvių kalbos žinynas. VI kl. 22111000-1
82 L. Abraitytė (sud). Skaitiniai. 1-oji kn. VI kl. 22111000-1
83 L. Abraitytė (sud). Skaitiniai. 2-oji kn. VI kl. 22111000-1
84 L.Karčiauskienė. Skaitymai. Literatūros vadovėlis. 1 d. VI kl. 22111000-1
85 L.Karčiauskienė. Skaitymai. Literatūros vadovėlis. 2 d. VI kl. 22111000-1
86 A. ir G. Bakščiai. Matematika. 1 d. VI kl. 22111000-1
87 A. ir G. Bakščiai. Matematika. 1 d. VI kl. 22111000-1
88 N. Cibulskaitė, M. Stričkienė. Matematika ir pasaulis. VI kl. 22111000-1
89 E.Lekevičius, E. Motiejūnienė. Gamta ir žmogus. VI kl. 22111000-1
90 E. Bakonis. Pasaulio istorija. VI kl. 22111000-1
91 W. Bobinski, G. Szymanowski. Tėvynėje ir Europoje. Istorijos vadovėlis. VI kl. 22111000-1
92 A.Gečas, L.Gečienė. Pasaulio istorijos skaitiniai. VI kl. 22111000-1
93 R.Šalna, K.Mickevičius. Žingsniai. Pasaulio istorijos vadovėlis. VI kl. 22111000-1
94 A.Čižauskienė ir kt. Pasaulio istorija. VI kl. 22111000-1
95 R.Šalna. Žemė. Geografijos vadovėlis. 1d. VI kl. 22111000-1
96 R.Šalna. Žemė. Geografijos vadovėlis. 2d. VI kl. 22111000-1
97 K. Šiaulytis. Mano nauji atradimai. Tikrovės formos, erdvės spalvos. Dailės vadovėlis. VI kl. 22111000-1
98 E. Balčytis. Muzika. VI kl. 22111000-1
99 A. Dikčius, J. Vaišvilienė, E.Velička. Mano muzika. VI kl. (su CD) 22111000-1
100 Autorių kolektyvas. Buities kultūra ir technologijos. VI kl. 22111000-1
101 Autorių kolektyvas. Technologijos. Kulinarija. VI kl. 22111000-1
102 V. Mackialaitė-Kivilienė. Mezgimo pradmenys. VI-VIII kl. 22111000-1
103 A.Pacevičiūtė ir kt. Technologijos. Siuvimas. VI kl. 22111000-1
104 Z.Petraitytė. Dievo meilės žodžiai. Katalikų tikybos vadovėlis. VI kl. 22111000-1
105 G.Čepaitienė, E.Palubinskienė. Lietuvių kalba. VII kl. 22111000-1
106 K.Urba. Knygų valandos. 1-oji kn. VII kl. 22111000-1
107 K.Urba. Knygų valandos. 2-oji kn. VII kl. 22111000-1
108 K.Urba. Knygų valandos. 3-oji kn. VII kl. 22111000-1
109 V.Salienė. Lietuvių kalbos žinynas. VII kl. 22111000-1
110 V.Kaladytė. Atverk duris. Mokomės lietuvių kalbos. 1d. VII kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
111 V.Kaladytė. Atverk duris. Mokomės lietuvių kalbos. 2d. VII kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
112 M.Ramonienė ir kt. Po truputį. Lietuvių kalbos vadovėlis pradedantiesiems. VI-VIII kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
113 M.Ramonienė ir kt. Po truputį. Lietuvių kalbos vadovėlio kompaktinė plokštelė. VI-VIII kl. 22111000-1
114 Autorių kolektyvas. Matematika 7. 1d. VII kl. 22111000-1
115 Autorių kolektyvas. Matematika 7. 2d. VII kl. 22111000-1
116 T.Giedraitienė-Lileikienė ir kt. Matematika. VII-X kl. Suaugusiųjų ir savarankiškam mokymuisi 22111000-1
117 A.Šuminienė. Biologija. VII kl. 22111000-1
118 V.Valentinavičius. Fizika. VII kl. 22111000-1
119 Autorių kolektyvas. Gimtoji istorija. VII-XII kl. (kompiuterinė mokymo priemonė) 22111000-1
120 Autorių kolektyvas. Gimtoji istorija. VII-XII kl. (kompiuterinė mokymo priemonė) 22111000-1
121 Autorių kolektyvas. Laikas. Istorijos vadovėlis. 1d. VII kl. 22111000-1
122 Autorių kolektyvas. Laikas. Istorijos vadovėlis. 2d. VII kl. 22111000-1
123 J. Brazauskas, B.Makauskas. Lietuvos praeities puslapiai. Istorijos vadovėlis. 1-oji kn. VII-VIII kl. 22111000-1
124 B.Šetkus, L.Pobedinska. Senovės istorija. VII kl. 22111000-1
125 N.Letukienė. Aš-žmogus tarp žmonių. Pilietinės visuomenės pagrindai. VII-VIII kl. 22111000-1
126 R. Martinėnienė. Pilietis. Pilietinio ugdymo projektas. VII -X kl. 22111000-1
127 R.Šalna. Pasaulio geografija. VII kl. 22111000-1
128 M.Ader, S. Butautienė, V.Januškis. Geografija. VII kl. 22111000-1
129 S.Imbraisaitė. Meno istorija. VII-VIII kl. 22111000-1
130 A.Narčiūtė, D.Samuilienė, I.Staknienė. Dailė. VII-VIII kl. 22111000-1
131 K.K. Šiaulytis. Senųjų kultūrų šviesa. Dailės vadovėlis. VII kl. 22111000-1
132 E.Balčytis. Muzika. VII kl. 22111000-1
133 Autorių kolektyvas. Buities kultūra ir technologijos. VII kl. 22111000-1
134 E.Gedmantienė, B.Stasiūnienė. Technologijos. Mityba. VII kl. 22111000-1
135 A.Pacevičiūtė ir kt. Technologijos. Siuvimas. VII-VIII kl. 22111000-1
136 M.Lipman. Lisa. Etikos vadovėlis-romonas. VII kl. 22111000-1
137 L.Degėsys. R. Aškinytė. Etika. VII-IX kl. 22111000-1
138 D.Borutienė, R.Žemaitienė. Gyvenimas ir šventė. Katalikų tikybos vadovėlis. VII kl. 22111000-1
139 E.Palubinskienė. G.Čepaitienė. Lietuvių kalba. VIII kl. 22111000-1
140 V.Salienė. Mokomės suprasti, sisteminti ir vartoti kalbą. Lietuvių kalba. VIII kl. 22111000-1
141 K.Urba. Knygų dienos. Skaitiniai. 1-oji kn. VII kl. 22111000-1
142 K.Urba. Knygų dienos. Skaitiniai. 2-oji kn. VII kl. 22111000-1
143 K.Urba. Knygų dienos. Skaitiniai. 3-oji kn. VII kl. 22111000-1
144 H.Prosniakova. Prisijaukinkime žodį. Mokomės lietuvių kalbos. 1d. VII kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
145 H.Prosniakova. Prisijaukinkime žodį. Mokomės lietuvių kalbos. 2d. VII kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
146 Autorių kolektyvas. Matematika 8. 1d. VIII kl. 22111000-1
147 Autorių kolektyvas. Matematika 8. 2d. VIII kl. 22111000-1
148 P.Kazickas, L.Žilėnienė. Biologija. VIII kl. 22111000-1
149 V.Valentinavičius. Fizika. VIII kl. 22111000-1
150 R.Jasiūnienė, V. Valentinavičienė. Chemija. VIII kl. 22111000-1
151 R.Raudonis. Chemija. VIII kl. 22111000-1
152 L.Ryan. Chemija Tau. VIII kl. 22111000-1
153 S.Bitlieriūtė. J. Litvinaitė. Lietuva pasaulyje. Istorijos vadovėlis. VIII kl. 22111000-1
154 R. Jokimaitis, A.Kasperavičius, E.Manelis, B.Stukienė. Pasaulio ir Lietuvos istorija. VI-XVIII a. VIII kl. 22111000-1
155 Autorių kolektyvas. Atraskime humanitarinę teisę. VIII-XII kl. 22111000-1
156 G.Sapožnikovas, R.Šalna.Europa. Geografijos vadovėlis. VIII kl. 22111000-1
157 E.Balčytis. Muzika. VIII kl. 22111000-1
158 A.Pacevičiūtė ir kt. Technologijos. Mityba. VIII kl. 22111000-1
159 A.Diržytė, N.Šlepetys, R.Žemaitienė, S.Žiugždaitė. Paslapties link... katalikų tikybos vadovėlis. VIII kl. 22111000-1
160 R.Koženiauskienė, B.Dobrovolskis, Z.Zinkevičius. Lietuvių kalba. IX kl. 22111000-1
161 N.Šervenikaitė. Lietuvių literatūra. 1d. IX kl. 22111000-1
162 N.Šervenikaitė. Lietuvių literatūra. 2d. IX kl. 22111000-1
163 D.Mickevičienė. Prie versmės. Mokomės Lietuvių kalbos. 1d. IX kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
164 D.Mickevičienė. Prie versmės. Mokomės Lietuvių kalbos. 2d. IX kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
165 W.Kautzky. Lotynų kalba. 1d. I m.m. (humanitarinėms klasėms) 22111000-1
166 Autorių kolektyvas. Matematika 9. 1 d. IX kl. 22111000-1
167 Autorių kolektyvas. Matematika 9. 2 d. IX kl. 22111000-1
168 R.D. Šileikienė ir kt. matematika. 1d. IX kl. Ir gimnazijų I kl. 22111000-1
169 R.D. Šileikienė ir kt. matematika. 2d. IX kl. Ir gimnazijų I kl. 22111000-1
170 L. ir S. Moliai. Žmogaus biologija ir sveikata. IX kl. 22111000-1
171 G.Price, J.Taylor. Biologija. IX-X kl. 22111000-1
172 V.Valentinavičius. Fizika. IX kl. 22111000-1
173 R.Jasiūnienė, V.Valentinavičienė. Chemija. IX kl. 22111000-1
174 L.Ryan. Chemija Tau.IX kl. 22111000-1
175 V.Dagienė. Informacinės technologijos. 1d. IX-X kl. 22111000-1
176 V.Dagienė. Informacinės technologijos. 2d. IX-X kl. 22111000-1
177 J.Brazauskas, B. Makauskas. Lietuvos praeities puslapiai. Istorijos vadovėlis. 2-oji kn. IX kl. 22111000-1
178 J.Brazauskas,S. Jurkevičius, K. Petrauskis. Naujųjų amžių istorija. IX kl. 22111000-1
179 J.Jurkynas, G. Jurkynienė, A.Visockis. Lietuva pasaulyje. Istorijos vadovėlis. IX kl. 22111000-1
180 S.Vaitekūnas, E Valančienė. Lietuvos geografija. IX kl. 22111000-1
181 Autorių kolektyvas. Ekonomikos pradmenys. IX-X kl. 22111000-1
182 V.Makutėnas, D. Makutėnienė. Ekonomika. IX-X kl. 22111000-1
183 A.Maldeikienė. Ekonomika. IX-X kl. 22111000-1
184 A.Narčiūtė, D. Samuilienė, I.Staknienė. Dailė. IX-X kl. 22111000-1
185 Autorių kolektyvas. Džiazo istorija. IX-XII kl. 22111000-1
186 B.Avramecs. V.Muktupavels. Pasaulio muzika (vert. iš latvių k.) IX-XII kl. 22111000-1
187 E.Balčytis. Muzika. IX kl. 22111000-1
188 Š. Nakas. Šiuolaikinė muzika. IX-XII kl. (su CD) 22111000-1
189 L.Rimša. Džiazo improvizacijos pagrindai. IX-XII kl. 22111000-1
190 T. Siitan. Vakarų šalių muzikos istorija. IX-XII kl. 22111000-1
191 A.Vilkelienė. Opera. Istorija, teatrai, libretai, solistai, kompozitoriai. IX-XII kl. 22111000-1
192 R.Lazdauskienė. Retosios technologijos ir jų taikymas. IX-X kl. 22111000-1
193 R.Sabaliauskaitė, L.Jekentaitė. Etika. IX-X kl. 22111000-1
194 S.Palionienė, V.Šadzevičiūtė. Mano vieta pasaulyje. Katalikų tikybos vadovėlis. IX kl. 22111000-1
195 D.Gailienė, L.Bulotaitė, N. Sturlienė. psichologijos pagrindai. IX-X kl. 22111000-1
196 B.Dobrovolskis, V.Kavaliauskas, R. Koženiauskienė Z.Zinkevičius. Lietuvių kalba.X kl. 22111000-1
197 N.Šervenikaitė. Lietuvių literatūra. 1d. X kl. 22111000-1
198 L.Rimavičiūtė. Lietuvių literatūra. 2 d. X kl. 22111000-1
199 W.Kautzky. Lotynų kalba. 2D.II m.m. (humanitarinėms klasėms) 22111000-1
200 Autorių kolektyvas. Matematika 10. 1d. X kl. 22111000-1
201 Autorių kolektyvas. Matematika 10. 2d. X kl. 22111000-1
202 R.D. Šileikienė ir kt. Matematika. 1d. X kl. ir gimnazijų II kl. 22111000-1
203 R.D. Šileikienė ir kt. Matematika. 2d. X kl. ir gimnazijų II kl. 22111000-1
204 V.Valentinavičius. Fizika. X kl. 22111000-1
205 R. Vaitkus. Chemija. X kl. 22111000-1
206 L.Ryan. Chemija Tau. X kl. 22111000-1
207 Autorių kolektyvas. Baltijos šalių istorija. X-XII kl. 22111000-1
208 E.Bakonis. Lietuva pasaulyje. Istorijos vadovėlis. X kl. 22111000-1
209 J. Brazauskas, b.Makauskas. Lietuvos praeities puslapiai. 3-ioji kn. X kl. 22111000-1
210 A.kasperavičius, R.Jokimaitis ir kt. Naujausiųjų laikų istorija. X kl. 22111000-1
211 I.Zaleskienė. Mes. Pilietinės visuomenės pagrindai. X kl. 22111000-1
212 R.Šalna, R. Baubinas, V.Padriezas, V.Tuskenienė. Pasaulio visuomeninė geografija. X kl. 22111000-1
213 S.Vaitekūnas. Pasaulio socialinė geografija. X kl. 22111000-1
214 S.Imbrasaitė. Lietuvos meno istorija. X kl. 22111000-1
215 E.Balčytis. Muzika. Lietuvių muzika. X kl. 22111000-1
216 J. Baranova. Filosofinė etika. Aš ir tu. Vadovėlis. X-XI kl. 22111000-1
217 A.Pautienius. Dievo tautos kelias. Katalikų tikybos vadovėlis. X kl. 22111000-1
218 V.Salienė, A. Smetona. Lietuvių kalba. XI-XII kl. 22111000-1
219 J.Šukys. Lietuvių kalba. Kalbos kultūra. XI kl. 22111000-1
220 Autorių kolektyvas. Literatūros vadovėlis. XI kl. Mokinio knyga bendrajam kursui 22111000-1
221 Autorių kolektyvas (vad. S.Žukas). Literatūros vadovėlis. 1d. XI kl. Mokinio knyga išplėstiniam kursui 22111000-1
222 Autorių kolektyvas (vad. S.Žukas). Literatūros vadovėlis. 2d. XI kl. Mokinio knyga išplėstiniam kursui 22111000-1
223 V.Daujotytė, R.Tūtlytė, G.Viliūnas, R.Tamošaitis. Literatūra. 1-oji kn. XI-XII kl. 22111000-1
224 V.Daujotytė, R.Tūtlytė, G.Viliūnas, R.Tamošaitis. Literatūra. 2-oji kn. XI-XII kl. 22111000-1
225 A.Jovaišas. Senoji Lietuvos literatūra (iki XIX a. pradžios) XI-XII kl. 22111000-1
226 A.Žentelytė. XIX a. lietuvių literatūra. XI-XII kl. Vadovėlis aukštesniųjų klasių mokiniams modulio programai 22111000-1
227 L.Sauka. lietuvių tautosaka. XI-XII kl. Aukštesniųjų klasių mokiniams 22111000-1
228 V.Butkevičiūtė-Diop, V.Kozyrevienė. Kelias į žodį. Mokomės lietuvių kalbos. 1d. XI kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
229 V.Butkevičiūtė-Diop, V.Vozyrevienė. Kelias į žodį. Mokomės lietuvių kalbos. 2d. XI kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
230 W.Kautzky. Lotynų kalba 3d. III m.m. (humanitarinėms Klasėms) 22111000-1
231 K.Kuzavinis, L.Valkūnas. Lotynų kalbos vadovėlis. XI-XII kl. 22111000-1
232 D.Dilytė. Atrium. Lotynų kalbos skaitiniai. XI-XII kl. 22111000-1
233 Autorių kolektyvas. Matematika 11. 1d. XI kl. 22111000-1
234 Autorių kolektyvas. Matematika 11. 2d. XI kl. 22111000-1
235 A. Steponavičius. Matematika. XI kl. (bendrasis ir išplėstinis kursas) 22111000-1
236 R.D.Šileikienė ir kt. Matematika. 1-oji kn. XI kl. 22111000-1
237 R.D.Šileikienė ir kt. Matematika. 1-oji kn. XI kl. 22111000-1
238 I.Blonkis, V.Dagienė. Programavimo pradmenys. XI-XII kl. 22111000-1
239 I.Blonkis, V.Bukšnaitis, V.Dagienė, V. jusas, R.Marcinkevičius. Programavimas DELPHI. XI-XII kl. (išplėstinis modulis) 22111000-1
240 V. Dagienė, A.Žandaris. Informacinės technologijos. 1d. XI-XII kl. 22111000-1
241 V. Dagienė, A.Žandaris. Informacinės technologijos. 2d. XI-XII kl. 22111000-1
242 V.Šakys. Informacinės technologijos. 1-oji kn. XI-XII kl. 22111000-1
243 T.Hagen, L.Grosvold. Žvilgsnis į gamtą ir aplinką. Integruotų gamos ir aplinkos mokslų vadovėlis. XI-XII kl. 22111000-1
244 S.S.Moder. Biologija. 1-oji kn. XI-XII kl. 22111000-1
245 S.S.Moder. Biologija. 2-oji kn. XI-XII kl. 22111000-1
246 K.Dobson, D.Grace, D.Lovett. Fizika. 1d. XI-XII kl. (išplėstinis kursas) 22111000-1
247 K.Dobson, D.Grace, D.Lovett. Fizika. 2d. XI-XII kl. (išplėstinis kursas) 22111000-1
248 V.Tarasonis. Fizika. Mechanika. 1d. XI kl. 22111000-1
249 V.Tarasonis. Fizika. 2d. XI-XII kl. 22111000-1
250 L.Ryan. Organinė chemija. XI kl. 22111000-1
251 E.Bakonis, J.Janušas. Lietuva ir pasaulis. Istorijos vadovėlis. XI kl. 22111000-1
252 T.M.Emblemas ir kt. Pasaulis 1. Pasaulio istorija iki 1850m. XI kl. 22111000-1
253 R.Kamuntavičius ir kt. Lietuvos istorija. XI-XII kl. 22111000-1
254 R.Kamuntavičius, V.Kamuntavičienė. Lietuvos istorija. XI kl. 22111000-1
255 B.Makauskas. Lietuvos istorija. XI-XII kl. 22111000-1
256 J.F.Braunstein, B.Phan. Visuotinės kultūros istorija (istorija, religija, filosofija, literatūra, menas, mokslas) XI-XII kl. (vertimas iš prancūzų k.) 22111000-1
257 Autorių kolektyvas. Žemė ir laikas. Integruotas istorijos ir geografijos vadovėlis. 1 d. XI-XII kl. 22111000-1
258 Autorių kolektyvas. Žemė ir laikas. Integruotas istorijos ir geografijos vadovėlis. 2 d. XI-XII kl. 22111000-1
259 G.Vitkus. Politologija. XI-XII kl. 22111000-1
260 R.Baubinas. Pasaulio politinis žemėlapis. Vadovėlis pasirenkamajam moduliui. XI-XII kl. 22111000-1
261 D.Waugh. Geografija. Intergruotas kursas. 1d. XI kl. 22111000-1
262 Ekonomika ir verslas. Verstinis adaptuotas vadovėlis. XI-XII kl. 22111000-1
263 A.Maldeikienė. Ekonomika. XI-XII kl. 22111000-1
264 V.Makutėnas, D.Makutėnienė. Ekonomika. 1-oji kn. XI-XII kl. 22111000-1
265 A.Čiurlionytė. Meno istorija. XI-XII kl. 22111000-1
266 V.Židonytė. Dizainas I.Grafinis dizainas. XI-XII kl. 22111000-1
267 V.Židonytė. Dizainas II. Projektinis dizainas. XI-XII kl. 22111000-1
268 A.Buračienė. Tekstilės technologijos. XI-XII kl. 22111000-1
269 I.Burneckienė. Braižyba. XI kl. 22111000-1
270 J.K.Galkauskas. Medžio technologijos. XI-XII kl. 22111000-1
271 J.K.Galkauskas. Metalo technologijos. XI-XII kl. 22111000-1
272 A.Trumpickienė. Žemės ūkio technologijos. XI-XII kl. 22111000-1
273 J.Vėlyvis. Verslas. Laisvai pasirinktas kursas. XI-XII kl. 22111000-1
274 J.Vėlyvis. Statyba. Laisvai pasirinktas kursas. XI-XII kl. 22111000-1
275 T.Sodeika, J.Baranova, Filosofija. XI-XII kl. 22111000-1
276 R.Šerpytytė. Religigija ir filosofija. XI kl. 22111000-1
277 G.Beresnevičius. Religijotyra. XI kl. 22111000-1
278 D.Gailienė, L.Bulotaitė, N. Sturlienė. Asmenybės ir bendravimo psichologija. XI-XII kl. 22111000-1
279 K.Župerka. Lietuvių kalba. Stilistika. XII kl. 22111000-1
280 Autorių kolektyvas (vad. S.Žukas). Literatūros vadovėlis. XII kl. Mokinio knyga bendrajam kursui 22111000-1
281 Autorių kolektyvas (vad. S.Žukas). Literatūros vadovėlis. 1d. XII kl. Mokinio knyga išplėstiniam kursui 22111000-1
282 Autorių kolektyvas (vad. S.Žukas). Literatūros vadovėlis. 2d. XII kl. Mokinio knyga išplėstiniam kursui 22111000-1
283 Autorių kolektyvas. Matematika 12 1d. XII kl. ( išplėstinis kursas) 22111000-1
284 Autorių kolektyvas. Matematika 12 2d. XII kl. ( išplėstinis kursas) 22111000-1
285 A.Steponavičius. Matematika. Bendrasis ir išplėstinis kursas. XII kl. 22111000-1
286 V.Tarasonis. Fizika. 3 d. XII kl. 22111000-1
287 R.Raudonis. Bendroji chemija. XII kl. 22111000-1
288 K.Antanaitis, R. Civinskas. Lietuvos istorija. XII kl. 22111000-1
289 A.Gečas, G.Jurkynienė, J.Jurkynas, A.Visockis. Lietuva ir pasaulis. Istorijos vadovėlis. XII kl. 22111000-1
290 S.Pivoras. Modernaus pasaulio istorija (XIX-XXa.). XII kl. 22111000-1
291 A.Svėnas ir kt. Pasaulis 2. Pasaulio istorija nuo 1850 m. XII kl. 22111000-1
292 D.Waugh. Geografija. Integruotas kursas. 2d. XII kl. 22111000-1
293 J. Baranova. Filosofinė etika. Prasmė ir laisvė. Vadovėlis. XII kl. 22111000-1
294 S.Dzenuškaitė, R. Šalkauskienė. Krikščionybės šviesa. Katalikų tikybos vadovėlis. XII kl. 22111000-1
295 G.Beresnevičius. Religijotyra. XII kl. 22111000-1
296 V.Rupainienė ir kt. Early School English I. Anglų kalba. 1-oji kn. II kl. 22111000-1
297 V.Rupainienė ir kt. Early School English I. Anglų kalba. 2-oji kn. III kl. 22111000-1
298 R.Staškienė, A.Timofejevienė,V.Rupainienė. School English I. Anglų kalba. I m.m. 22111000-1
299 R.Staškienė, A.Timofejevienė. School English II. Anglų kalba. II m.m. 22111000-1
300 R.Staškienė, A.Timofejevienė. School English III. Anglų kalba. III m.m. 22111000-1
301 R.Staškienė, A.Timofejevienė. School English V. Anglų kalba. V m.m. 22111000-1
302 R.Staškienė, A.Timofejevienė. School English VI. Anglų kalba. VI m.m. 22111000-1
303 T.Kriliuvienė. Hello! 1. Anglų kalba. I m.m. 22111000-1
304 T.Kriliuvienė. Hello! 2. Anglų kalba. II m.m. 22111000-1
305 T.Kriliuvienė. Hello! 3. Anglų kalba. III m.m. 22111000-1
306 T.Kriliuvienė. Hello! 4. Anglų kalba. IV m.m. 22111000-1
307 T.Kriliuvienė. Hello! 5. Anglų kalba. V m.m. 22111000-1
308 T.Kriliuvienė, S.Show. Hello! 6. Anglų kalba. VI m.m. 22111000-1
309 L.Bergman ir kt. Focus on Year 12. Anglų kalba. VIII-IX m. m. 22111000-1
310 Autorių kolektyvas. Kaleidoscope. Students BOOk. Materials for teaching British Cultural Studies in Lithuania. Integruotas anglų k. vadovėlis. VI-IX m.m. 22111000-1
311 R.Šimukauskienė. What is what in the World of Catering. Viešasisi maitinimas. VIII-IX m.m. Technologijų moduliui. 22111000-1
312 I.Rozgienė, E.Šleinotienė. Business English for Schools. Mokomės verslo kalbos. VIII-IX m.m. Verslo moduliui. 22111000-1
313 D. Crovitz, T.Ross. Classroom Literature Reader. Anglų ir amerikiečių literatūros kūrinių nagrinėjimas. VI-IX m.m. 22111000-1
314 Autorių kolektyvas (vad. E.Šleinotienė). Limelight 11. VIII m.m. 22111000-1
315 M.Herrera, T.Zanatta. New English Parade 2. III m.m. 22111000-1
316 S.Elsworth, J.Rose. Get up and GO! I m.m. 22111000-1
317 M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska. Opportunities Beginner. II-III m.m. 22111000-1
318 M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska. Opportunities Elementary. III-IV m.m. 22111000-1
319 M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska. Opportunities Pre-Intermediate. V-VI m.m. 22111000-1
320 M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska. Opportunities. Intermediate. VI-VII m.m. 22111000-1
321 M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska. Opportunities Upper-Intermediate. VIII-IX m.m. 22111000-1
322 R.Acklam, A.Crace. Going for Gold Intermediate. VIII-IX m.m. 22111000-1
323 R.Acklam, A.Crace. Going for Gold Upper Intermediate. Coursebook. VIII-IX m.m. 22111000-1
324 R.Acklam, S.Burgess. First Certificate Gold. VIII-IX m.m. 22111000-1
325 H.Solozano. L.Frazier. Contemporary Topics 1. VII m. 22111000-1
326 E.Kisslinger, M.Rost. Contemporary Topics 2. VIII m. 22111000-1
327 D.Beglar, N.Murray. Contemporary Topics 3. IX m. m. 22111000-1
328 M.Mann, S.Taylore-Knowles. Skills for First Certificate. Reading. VIII-IX m.m. 22111000-1
329 T. Hutchinson. Project I.I m.m. 22111000-1
330 H.Q. Mitchell, S.Parker. Zoom a. I-II m.m. 22111000-1
331 E.Gray, V. Evans. Welcome I. Primary. I-II m.m. 22111000-1
332 E.Gray, V. Evans. Welcome II. Primary. II-III m.m. 22111000-1
333 E.Gray, V. Evans. Welcome III. Primary. III-IV m.m. 22111000-1
334 V.Evans, J.Dooley. Enterprise I. Beginner. IV-V m.m. 22111000-1
335 V.Evans, J.Dooley. Enterprise I. Elementary. V-V I m.m. 22111000-1
336 V.Evans, J.Dooley. Enterprise III. Pre-Intermediate. VI-VII m.m. 22111000-1
337 V.Evans, J.Dooley. Enterprise IV. Intermediate. VII-VIII m.m. 22111000-1
338 V.Evans, J.Dooley. Mission FCE 1. First certificate. VIII-IX m.m. 22111000-1
339 J.Douvitsas-Gamst ir kt. Das neue Deutschmobil. Lehrbuch 1. I k. I-II m.m. 22111000-1
340 J.Douvitsas-Gamst ir kt. Das Deutschmobil. 2. I k. III-IV m.m. 22111000-1
341 J.Douvitsas-Gamst ir kt. Das Deutschmobil. 3. I k. V m.m. 22111000-1
342 H.Funk ir kt. Sowieso 1. Vokiečių kalba. II k. I-II m.m. 22111000-1
343 H.Funk ir kt. Sowieso 2. Vokiečių kalba. II k. III-IV m.m. 22111000-1
344 H.Aufderstrase ir kt. Themen neu 3. I k. IX m.m. ir II k. VI-VII m.m. 22111000-1
345 M.Perlmann-Balme, S. Schwalb, D. Weers. em Bruckenkurs. I k. VI-VII m.m. 22111000-1
346 M.Perlmann-Balme, S. Schwalb, D. Weers. em Bruckenkurs. I k. VII-VIII m.m. 22111000-1
347 M.Perlmann-Balme, S. Schwalb, D. Weers. em Bruckenkurs. I k. VIII-IX m.m. 22111000-1
348 R.M.Dallapiazza ir kt. Tangram 1. I k. VI m.m. ir II k. IV m.m. 22111000-1
349 R.M.Dallapiazza ir kt. Tangram 2. I k. VII m.m. ir II k. V m.m. 22111000-1
350 R.M.Dallapiazza ir kt. Tangram Z. I k. VIII-IX m.m. ir II k. VI-VII m.m. 22111000-1
351 H.P.Apelt, M.L.Apelt. Plus Deutsch 1. II kl. VIII kl. 22111000-1
352 H.P.Apelt, M.L.Apelt. Plus Deutsch 2. II k. IX kl. 22111000-1
353 G.Kopp. Ping pong neu 1. II k. I-II m.m. (VI-VII kl.) 22111000-1
354 G.Kopp. Ping pong neu 2. II k. III-IV m.m. (VIII-IX kl.) 22111000-1
355 G.Kopp. Ping pong neu 3. II k. V m.m. (X kl.) 22111000-1
356 J.Brazauskienė, I. Vološina. Rusų kalba. VI-VII m.m. 22111000-1
357 J.Brazauskienė, I. Vološina. Rusų kalba. VIII m.m. 22111000-1
358 D. Klumbytė. XIX a. rusų literatūros skaitiniai. X-XI kl. 22111000-1
359 D. Klumbytė. XIX a. rusų literatūros skaitiniai. Stranicy ruskoj literatuty i kultury. Vadovėlio priedas aukštesniųjų klasių mokiniams. XI-XII kl. 22111000-1
360 I.Musteikienė, E. Tutinienė. Rusų kalba. (IX-X kl.) IV m.m. 22111000-1
361 J.Brazauskienė, I. Vološina. Rusų kalba. Pagrindinės mokyklos baigiamasis kursas. IX-X kl. 22111000-1
362 V.Gudonienė, S. Valiulis. XX a. rusų literatūros skaitiniai. XII kl. 22111000-1
363 V.Gudonienė. XX a. rusų literatūros skaitiniai. Ot teksta k dialogu. vadovėlio priedas aukštesniųjų klasių mokiniams. XII kl. 22111000-1
364 V.Evans, J.Dooley. Enterprise plus. Pre-Intermediate. V-VII m.m. 22111000-1
365 M.Herrera, T.Zanatta. New English Parade 1.II m.m. 22111000-1
366 M.Puzaitė, S.Pavlovskaja. Čtenije s uvlečienijiem. Vadovėlio Russkij jazyk po-novomu 1,2 dalių priedas. VI-VII kl. 22111000-1
367 M.Puzaitė, L.Šernienė. Šag za Šagom. 1 d. VI kl. 22111000-1
368 M.Puzaitė, L.Šernienė. Šag za Šagom. 2 d. VII kl. 22111000-1
369 D.Paulauskienė ir kt. Russkij jazyk po-novomu 1. VI-VII kl. 22111000-1
370 D.Paulauskienė ir kt. Russkij jazyk po-novomu 2. VII-VIII kl. 22111000-1
371 D.Paulauskienė ir kt. Russkij jazyk po-novomu 3. VIII-IX kl. 22111000-1
372 D.Paulauskienė ir kt. Russkij jazyk po-novomu 3A. IX-X kl. 22111000-1
373 D.Paulauskienė ir kt. Russkij jazyk po-novomu 4. X-XI kl. 22111000-1
374 A.Kuusik. Hola, Espanol! Ispanų kalbos vadovėlis. IX-X kl. 22111000-1
375 J.Danilavičius. Aušrelė. Elementorius. I kl. 22111000-1
376 L.Brazdonytė-Morkevičienė, Z. Norvaišienė. Mokomės kalbėti. 2-oji kn. I kl. (neprigirdinčiųjų mokykloms) 22111000-1
377 R. Giedrienė. Pažink pasaulį. I kl 22111000-1
378 O.Štitilienė. Matematika. I kl. 22111000-1
379 R.Vaitkuvienė. Lietuvių kalba. 1-oji kn. II kl. 22111000-1
380 R. Abromavičienė, V. Ozolaitė. Lietuvių kalba. 2-oji kn. II kl. 22111000-1
381 O.Štitilienė. Matematika. II kl. 22111000-1
382 J.Ambrukaitis, V.Pobrein. Lietuvių kalba. 1-oji kn. III kl. 22111000-1
383 J.Ambrukaitis, V.Pobrein. Lietuvių kalba. 2-oji kn. III kl. 22111000-1
384 O.Štitilienė. Matematika. III kl. 22111000-1
385 J.Ambrukaitis, N.Mockevičienė. Lietuvių kalba. 1-oji kn. IV kl. 22111000-1
386 J.Ambrukaitis, V.Pobrein. Lietuvių kalba. 2-oji kn. IV kl. 22111000-1
387 O.Štitilienė. Matematika. IV kl. 22111000-1
388 J.Ambrukaitis, V.Pobrein. Lietuvių kalba. 1-oji kn. V kl. 22111000-1
389 J.Ambrukaitis, V.Pobrein. Lietuvių kalba. 2-oji kn. V kl. 22111000-1
390 E.Pulokienė. Matematika. V kl. 22111000-1
391 J.Ambrukaitis, V.Pobrein. Lietuvių kalba. V kl. 22111000-1
392 E.Pulokienė, O.Štitilienė. Matematika. VI kl. 22111000-1
393 J.Ambrukaitis, V.Pobrein. Lietuvių kalba. VII kl. 22111000-1
394 E.Pulokienė, O.Štitilienė. Matematika. VII kl. 22111000-1
395 J.Pumputis. Lietuvos istorija. Lietuva nuo seniausiųjų laikų iki Vytauto valdymo pabaigos. VII kl. 22111000-1
396 V.Ozolaitė, A.Narbutienė. Lietuvių kalba. VII kl. 22111000-1
397 E.Pulokienė. Matematika. VIII kl. 22111000-1
398 J.Pumputis. Lietuvos istorija. Lietuva nuo Gediminaičių valdymo pabaigos iki XX a. pradžios. VIII kl. 22111000-1
399 O.Štitilienė. Matematika. IX kl. 22111000-1
400 - 22111000-1
401 - 22111000-1
402 - 22111000-1
403 - 22111000-1
404 - 22111000-1
405 - 22111000-1
406 - 22111000-1
407 - 22111000-1
408 - 22111000-1
409 - 22111000-1
410 - 22111000-1
411 - 22111000-1
412 - 22111000-1
413 - 22111000-1
414 - 22111000-1
415 - 22111000-1
416 - 22111000-1
417 - 22111000-1
418 - 22111000-1
419 - 22111000-1
420 - 22111000-1
421 - 22111000-1
422 - 22111000-1
423 - 22111000-1
424 - 22111000-1
425 - 22111000-1
426 - 22111000-1
427 - 22111000-1
428 - 22111000-1
429 - 22111000-1
430 - 22111000-1
431 - 22111000-1
432 - 22111000-1
433 - 22111000-1
434 - 22111000-1
435 - 22111000-1
436 - 22111000-1
437 - 22111000-1
438 - 22111000-1
439 - 22111000-1
440 - 22111000-1
441 - 22111000-1
442 - 22111000-1
443 - 22111000-1
444 - 22111000-1
445 - 22111000-1
446 - 22111000-1
447 - 22111000-1
448 - 22111000-1
449 - 22111000-1
450 - 22111000-1
451 - 22111000-1
452 - 22111000-1
453 - 22111000-1
454 - 22111000-1
455 - 22111000-1
456 - 22111000-1
457 - 22111000-1
458 - 22111000-1
459 - 22111000-1
460 - 22111000-1
461 - 22111000-1
462 - 22111000-1
463 - 22111000-1
464 - 22111000-1
465 - 22111000-1
466 - 22111000-1
467 - 22111000-1


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2004-05-06    13:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2004-04-19 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2004-04-23 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "LITTERULA" 124152925  Ateities g. 7C-4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS 148168546  Respublikos g. 21, Panevėžio m., 35170 Panevėžio m. sav.  Lietuva 
K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS" 120275624  Parodų g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "PRESVIKA" 123660778  Pamėnkalnio g. 25-11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS" 120148057  Pylimo g. 42, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA 124940893  Laisvės pr. 115a-54, LT-06119, Vilnius  Lietuva 
UAB "Katalikų pasaulio leidiniai" 126207879  Pylimo g. 27/14, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA" 122275733  J. Jasinskio g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas" 233990960  Žemaičių g. 31, Kauno m., 44175 Kauno m. sav.  Lietuva 
UAB Respublikinis knygų centras 124822941  Pylimo g. 42, Vilniaus m., 01136 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "KRONTA" 110736891  Pylimo g. 38/1, LT-01136 Vilnius  Lietuva 
Viliaus Gužauskio firma "HOMO LIBER" 124037093  Laisvės pr. 81-20, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Viešoji įstaiga "LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT" 191832513  A. Goštauto g. 12-121, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Rosmos prekyba" 125660353  A. Strazdelio g. 1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV" 110051115  Akademijos 4,LT-08412, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa' 132726152  Vytauto pr. 25,LT-44352, Kaunas  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 1-399   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS  33 str. 2 d. 3 p.  per didelės vadovėlių kainos    

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 315  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (12,80)  
 315  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (12,87)  
 315  3   UAB "LITTERULA"    (15,00)  
 316  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (11,65)  
 316  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (11,75)  
 316  3   UAB "LITTERULA"    (12,70)  
 317  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (14,80)  
 317  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (14,98)  
 317  3   UAB "LITTERULA"    (18,00)  
 318  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (14,80)  
 318  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (14,98)  
 318  3   UAB "LITTERULA"    (18,00)  
 319  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (14,80)  
 319  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (14,98)  
 319  3   UAB "LITTERULA"    (18,00)  
 320  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (14,80)  
 320  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (14,98)  
 320  3   UAB "LITTERULA"    (18,00)  
 321  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (14,80)  
 321  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (14,98)  
 321  3   UAB "LITTERULA"    (18,00)  
 322  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (16,95)  
 322  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (17,15)  
 322  3   UAB "LITTERULA"    (20,00)  
 323  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (16,95)  
 323  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (17,15)  
 323  3   UAB "LITTERULA"    (20,00)  
 324  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (16,85)  
 324  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (17,36)  
 324  3   UAB "LITTERULA"    (20,00)  
 325  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (26,00)  
 325  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (26,03)  
 325  3   UAB "LITTERULA"    (29,50)  
 326  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (26,00)  
 326  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (26,03)  
 326  3   UAB "LITTERULA"    (29,50)  
 327  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (26,00)  
 327  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (26,03)  
 327  3   UAB "LITTERULA"    (29,50)  
 328  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (17,69)  
 328  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (17,95)  
 328  3   UAB "LITTERULA"    (19,00)  
 329  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (13,10)  
 329  2   UAB "LITTERULA"    (14,35)  
 330  1   UAB "LITTERULA"    (17,00)  
 330  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (20,40)  
 331  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (16,20)  
 331  2   UAB "LITTERULA"    (16,70)  
 331  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (20,40)  
 332  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (16,95)  
 332  2   UAB "LITTERULA"    (17,40)  
 332  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (21,25)  
 333  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (18,36)  
 333  2   UAB "LITTERULA"    (18,80)  
 333  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (22,95)  
 334  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (18,25)  
 334  2   UAB "LITTERULA"    (18,70)  
 334  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (22,95)  
 335  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (19,04)  
 335  2   UAB "LITTERULA"    (19,40)  
 335  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (23,80)  
 336  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (19,04)  
 336  2   UAB "LITTERULA"    (19,40)  
 336  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (23,80)  
 337  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (19,04)  
 337  2   UAB "LITTERULA"    (19,50)  
 337  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (23,80)  
 338  1   UAB "LITTERULA"    (22,70)  
 338  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (24,80)  
 338  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (27,20)  
 339  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (22,79)  
 340  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (13,97)  
 341  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (13,97)  
 342  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (15,95)  
 342  2   UAB "LITTERULA"    (18,00)  
 343  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (15,95)  
 343  2   UAB "LITTERULA"    (18,00)  
 344  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (13,77)  
 344  2   UAB "LITTERULA"    (14,20)  
 345  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (17,15)  
 345  2   UAB "LITTERULA"    (17,80)  
 346  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (17,15)  
 346  2   UAB "LITTERULA"    (17,80)  
 347  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (17,15)  
 347  2   UAB "LITTERULA"    (17,80)  
 348  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (14,39)  
 348  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (15,60)  
 348  3   UAB "LITTERULA"    (15,70)  
 349  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (14,39)  
 349  2   UAB "LITTERULA"    (15,70)  
 350  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (14,39)  
 350  2   UAB "LITTERULA"    (15,70)  
 351  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (19,18)  
 351  2   UAB "LITTERULA"    (20,80)  
 352  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (19,18)  
 352  2   UAB "LITTERULA"    (20,80)  
 353  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (13,70)  
 353  2   UAB "LITTERULA"    (14,70)  
 354  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (13,70)  
 354  2   UAB "LITTERULA"    (14,70)  
 355  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (13,70)  
 355  2   UAB "LITTERULA"    (14,70)  
 364  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (19,04)  
 364  2   UAB "LITTERULA"    (19,50)  
 365  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (12,80)  
 365  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (12,87)  
 365  3   UAB "LITTERULA"    (15,00)  

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
     


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  315-355, 364, 365  2004-05-11  
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-314, 356-363, 366-467  2004-05-11  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 316
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS" (120148057)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  5.884,21 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 28-41
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas" (233990960)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-17 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  7.514,30 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 42-43
Tiekėjo pavadinimas
UAB "LITTERULA" (124152925)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  794,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 44-319
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa' (132726152)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-07 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  95.196,20 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 320-339
Tiekėjo pavadinimas
Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV" (110051115)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-20 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  10.511,97 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 340-351
Tiekėjo pavadinimas
UAB "KRONTA" (110736891)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-20 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  3.215,58 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 352-357
Tiekėjo pavadinimas
UAB "PRESVIKA" (123660778)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-20 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.635,58 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 358-372
Tiekėjo pavadinimas
K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS" (120275624)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-20 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  12.948,83 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 373-381
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA" (122275733)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-20 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  4.252,50 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 382-387
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Rosmos prekyba" (125660353)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-17 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.264,31 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 388-394
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA (124940893)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-20 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  10.187,47 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 395-406
Tiekėjo pavadinimas
UAB Respublikinis knygų centras (124822941)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-20 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  856,05 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-05-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 407-419
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Katalikų pasaulio leidiniai" (126207879)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-20 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  2.094,03 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

14. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 420-466
Tiekėjo pavadinimas
Viliaus Gužauskio firma "HOMO LIBER" (124037093)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-20 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  315,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

15. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 467
Tiekėjo pavadinimas
Viešoji įstaiga "LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT" (191832513)
Sutarties sudarymo data:
2004-05-20 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  17,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Simona  Matulevičiūtė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyr. bibliotekininkė
Vardas, pavardė
  Simona  Matulevičiūtė
Telefonas
  8-440-73301
Elektroninio pašto adresas:
  simam@svb.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Direktorius_____   __________   _____Jonas  Grušas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)