tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Uždaroji akcinė bendrovė 'Pieno tyrimai'
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 233816290, Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas, Tel.: 8-37 36 11 81
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
26913   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
cheminės medžiagos 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
 
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 agar plate count
2 aliejus imersijai
3 amoniakas
4 boro rūgštis
5 buferinis tirpalas pH-4.00
6 buferinis tirpalas pH-7.00
7 buferinis tirpalas pH-10.00
8 cinko sulfatas
9 citrinos rūgštis
10 dapi
11 dekonas-90
12 dietilo eteris
13 druskos rūgštis 0,1 M
14 druskos rūgštis 1 M
15 d(+)-laktozės monohidratas
16 etilo acetatas
17 etanolis
18 izoamilo alkoholis
19 kalio heksacianoferatas
20 kalibravimo standartas pieno UT-422
21 kalibravimo standartas pieno UT-620
22 katalizatorius KJELTABS CT
23 kongo raudonasis
24 koncentratas RBS 50
25 krioskopo kalibravimo standartas 621
26 krioskopo kalibravimo standartas 422
27 krioskopo kalibravimo standartas 530
28 kalio chloridas
29 kalio dihidrofosfatas
30 lactrol 530
31 mitybos terpė agar
32 natrio chloridas
33 natrio hipochloritas
34 natrio hipochloritas
35 natrio šarmas
36 natrio šarmas
37 natrio hidrofosfato dihidratas
38 oksalo rūgštis 0,1M
39 petrolio eteris
40 pieno mėginių konservantas
41 pieno mėginių konservantas
42 peptonas
43 rinkinys lakįtozės-d galaktozės
44 sieros rūgštis
45 sieros rūgštis
46 sieros rūgštis
47 sulfametazinas
48 tris-aminometanas
49 tris-hidrochloridas
50 tritonas X-100
51 tripsinas
52 trichloracto rūgštis
53 trimetoprimas
54 urėja
55 4-N,N-dimetilamino benzaldehidas
56 4,4'-diaminodiphenyl sulfonas


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2004-12-17    15:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2004-11-26 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2004-12-01 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma" 222033720  Mokslininkų g. 11, LT-08412 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA" 124255779  Žalgirio g. 108,LT-2645 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 121464065  Molėtų g.16, LT - 4012 Didžioji Riešė, Vilniaus raj.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 15   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"  33 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų    
 51   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"  33 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų    

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   5.805,60   
 2  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   56,17   
 3  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   59,00   
 3  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   91,60   
 3  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   110,60   
 4  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   495,60   
 4  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   568,00   
 4  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   774,75   
 5  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   128,40   
 5  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   146,32   
 5  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   157,29   
 6  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   128,40   
 6  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   146,32   
 6  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   157,29   
 7  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   64,20   
 7  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   73,16   
 7  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   78,65   
 8  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   51,85   
 8  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   57,80   
 8  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   70,80   
 9  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.062,00   
 9  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.416,00   
 9  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   4.835,64   
 10  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   74.340,00   
 10  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   84.960,00   
 11  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   5.215,60   
 11  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   5.897,64   
 12  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.652,00   
 12  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   2.596,00   
 12  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   4.245,60   
 13  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   637,20   
 13  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   955,80   
 14  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   94,40   
 14  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   141,60   
 15  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   53,10   
 16  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   862,50   
 16  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   885,00   
 16  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.035,00   
 18  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   236,00   
 18  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   450,16   
 18  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   632,48   
 19  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   12,70   
 19  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   40,12   
 19  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   55,76   
 22  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.636,40   
 22  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   2.714,00   
 22  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   3.200,00   
 23  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   21,48   
 23  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   53,69   
 23  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   83,84   
 24  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   2.832,00   
 24  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   3.977,19   
 28  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   20,65   
 28  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   38,40   
 28  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   48,38   
 29  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   29,50   
 29  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   50,75   
 29  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   89,70   
 31  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   441,60   
 31  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   725,70   
 32  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   118,00   
 32  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   118,00 (UAB "Eksma" pasiūlymą pateikė anksčiau nei UAB "Labochema")  
 32  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   185,84   
 33  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   849,60   
 33  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   1.002,53   
 34  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.440,27   
 34  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   2.463,84   
 34  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   2.514,82   
 35  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   1.321,60   
 35  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.663,80   
 35  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.682,68   
 36  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   330,40   
 36  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   743,40   
 37  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   113,90   
 37  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   116,80   
 37  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   118,12   
 38  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   94,40   
 38  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   174,64   
 39  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.274,40   
 39  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   2.596,00   
 42  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   59,00   
 42  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   67,73   
 43  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   6.938,40   
 44  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   389,40   
 44  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.310,79   
 44  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   1.529,28   
 45  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   495,60   
 45  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.138,46   
 45  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   3.115,20   
 46  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   47,20   
 46  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   92,04   
 47  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   93,22   
 47  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   101,48   
 48  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.982,40   
 48  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   3.115,00   
 48  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   3.204,88   
 49  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   12.272,00   
 49  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   13.376,48   
 49  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   22.578,40   
 50  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.738,80   
 50  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   2.070,90   
 50  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   2.497,00   
 52  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   202,40   
 52  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   265,50   
 52  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   423,60   
 53  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   106,20   
 53  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   135,70   
 54  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   37,76   
 54  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   41,30   
 54  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   79,05   
 55  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   59,00   
 55  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   101,48   
 55  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   114,86   
 56  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1,06   
 56  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   8,02   
 56  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma"   9,17   

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
     


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-16, 18, 19, 22-24, 28, 29, 31-39, 42-50, 52-56  2005-01-20  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  51  2005-01-20  komercinį pasiūlym pateikęs tiekėjas neįvykdė pirkimo dokumentuose nurodytų sąlygų dėl pirkimo objekto išbandymo
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  17, 20, 21, 25, 26, 27, 30, 40, 41  2005-01-05  negautas nei vienas komercinis pasiūlymas
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3, 4, 12, 14, 15, 18, 24, 28, 29, 31, 33, 38, 39, 42, 44, 46, 53, 54, 55, 56
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA" (124255779)
Sutarties sudarymo data:
2005-02-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 8.831,87 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 5, 6, 7, 8, 9, 19, 22, 34, 37, 48, 49, 50, 52
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" (121464065)
Sutarties sudarymo data:
2005-02-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 22.833,72 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 2, 10, 11, 13, 16, 23, 32, 35, 36, 43, 45, 47
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Eksma" (222033720)
Sutarties sudarymo data:
2005-01-26 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 96.235,77 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-01-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Dainius  Mocevičius
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Pirkimų vadybininkė-viešųjų pirkimų organizatorė
Vardas, pavardė
  Gintarė  Čujevienė
Telefonas
  (8 37) 36 11 81
Elektroninio pašto adresas:
  gintare@pieno-tyrimai.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Pirkimų vadybininkė-viešųjų pirkimų organizatorė_____   __________   _____Gintarė  Kačerauskaitė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)