tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


VšĮ Vilniaus miesto universitetinė ligoninė
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 124245094, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius, Tel.: (8 5) 2334 42 66
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
24867   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
diagnostikos reagentai, laboratorinės priemonės (7) 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  24496500-2
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 cefuroksinas CXM-30
2 ceftazidinas CAZ-30
3 cefriaksonas CRO-30
4 eritromicinas E-15
5 vankomicinas VA-30
6 ampicilinas AM-10
7 gentamicinas GM-120
8 gentamicinas GM-10
9 amoksicilinas su klavulano rūgštimi AMC-30
10 cefazolinas CZ-30
11 ampicilinas/sulbaktamas SAM-20
12 oksacilinas OX-1
13 ciprofloxacinas CIP-5
14 Oksacilinas OX-5
15 norfoksacinas NOR-10
16 nitrofurantoinas F/M-300
17 cefoperazone CFP-75
18 klindamicinas CC-2
19 azitromicinas AZM-15
20 amikacinas AN-30
21 aztreonamas ATM-30
22 imipenenas IPM-10
23 meropenemas MEM-10
24 ofloksacinas OFX-5
25 cefotoksimas CTX-30
26 fuzidino rūgštis FA-10
27 penicilinas P-10
28 cefakloras CEC-30
29 cefepimas FEP-30
30 trimetoprim sulfametokzolis SXT
31 piperacilinas tazobaktamas TZP-110
32 metronidazolis MET-80
33 tobramicinas NN-10
34 bacitracinas B-10
35 cefinazės reagentas beta lakt. nustatyti
36 oksidazės reagentas
37 indolo lašintuvai
38 ONPG diskai
39 arabinozė
40 sorbitolis
41 x augimo faktorius
42 V augimo faktorius
43 X+V augimo faktorius
44 optochinas
45 koagul. plazma (triuio) su EDTA
46 staphytect plus 100 testų kompl.
47 Latex streptococcus (gr. ABCDFG)
48 Bactec Plus Aerob/F terpė
49 Bactec Peds Plus/F terpė
50 TSA su 5% avies krauju išpilst. lėkštelėse
51 GC-choco agaras išpilst. lėkštelėse
52 Mueller Hinton II agaras su 5 proc. avino krauju
53 Mueller Hinton II agaras
54 Šedlerio anaerobinis agaras su 5 proc. krauju
55 terpė kampilobakterijoms auginti
56 Mueller Hinton II agaras
57 manito druskos agaras
58 Saburo dekstrozės agaras su chloramfenikoliu
59 MacConkey II agaras
60 Cled agaras
61 endo agaras su baziniu fuksinu
62 salmonella shigella agaras
63 Hektoen Enteric agaras
64 chromagar candida (išpilst. lėkštelėse)
65 enterokokinis agaras


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2004-10-29    11:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2004-09-07 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2004-09-10 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "Diagnostinės sistemos" 122263421  P. Smuglevičiaus g. 1, LT-08311 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g.11,LT - 08418, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" 123221635  Rygos g. 15, LT-05245 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA" 124255779  Žalgirio g. 108,Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" 122752661  Šeimyniškių g. 14-1, Vilniaus m., 2005 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'Genomas' 145012392  Eigulių g.21,LT-03150 Vilnius-9  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 37, 64   UAB "Diagnostinės sistemos"  33 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų    
 62, 63, 65   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"  33 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų    

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   UAB 'Interlux'    (491,40)  
 2  1   UAB 'Interlux'    (409,50)  
 3  1   UAB 'Interlux'    (409,50)  
 4  1   UAB 'Interlux'    (163,80)  
 5  1   UAB 'Interlux'    (245,70)  
 6  1   UAB 'Interlux'    (655,20)  
 7  1   UAB 'Interlux'    (83,16`)  
 8  1   UAB 'Interlux'    (655,20)  
 9  1   UAB 'Interlux'    (727,65)  
 10  1   UAB 'Interlux'    (491,40)  
 11  1   UAB 'Interlux'    (245,70)  
 12  1   UAB 'Interlux'    (409,50)  
 13  1   UAB 'Interlux'    (245,70)  
 14  1   UAB 'Interlux'    (97,76)  
 15  1   UAB 'Interlux'    (245,70)  
 16  1   UAB 'Interlux'    (245,70)  
 17  1   UAB 'Interlux'    (415,80)  
 18  1   UAB 'Interlux'    (163,80)  
 19  1   UAB 'Interlux'    (327,60)  
 20  1   UAB 'Interlux'    (27,93)  
 21  1   UAB 'Interlux'    (55,86)  
 22  1   UAB 'Interlux'    (27,93)  
 23  1   UAB 'Interlux'    (13,97)  
 24  1   UAB 'Interlux'    (40,95)  
 25  1   UAB 'Interlux'    (40,95)  
 26  1   UAB 'Interlux'    (83,79)  
 27  1   UAB 'Interlux'    (655,20)  
 28  1   UAB 'Interlux'    (40,95)  
 29  1   UAB 'Interlux'    (13,97)  
 30  1   UAB 'Interlux'    (245,70)  
 31  1   UAB 'Interlux'    (13,97)  
 32  1   UAB 'Interlux'    (245,70)  
 33  1   UAB 'Interlux'    (27,93)  
 34  1   UAB 'Interlux'    (83,79)  
 34  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"    (131,37)  
 35  1   UAB 'Interlux'    (1680,00)  
 36  1   UAB 'Interlux'    (307,13)  
 36  2   UAB "Diagnostinės sistemos"    (471,00)  
 37  1   UAB 'Interlux'    (147,00)  
 38  1   UAB 'Interlux'    (73,50)  
 39  1   UAB 'Interlux'    (441,00)  
 40  1   UAB 'Interlux'    (441,00)  
 41  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"    (206,85)  
 41  2   UAB 'Interlux'    (630,00)  
 42  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"    (206,85)  
 42  2   UAB 'Interlux'    (6+30,00)  
 43  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"    (227,35)  
 43  2   UAB 'Interlux'    (630,00)  
 44  1   UAB 'Interlux'    (178,50)  
 44  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"    (218,95)  
 45  1   UAB 'Interlux'    (1890,00)  
 45  2   UAB "Diagnostinės sistemos"    (3120,00)  
 45  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"    (6221,25)  
 46  1   UAB "Diagnostinės sistemos"    (1517,25)  
 47  1   UAB "Diagnostinės sistemos"    (747,60)  
 47  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"    (1132,80)  
 48  1   UAB 'Interlux'    (17346,00)  
 49  1   UAB 'Interlux'    (6504,75)  
 50  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"    (16958,00)  
 50  2   UAB 'Interlux'    (20160,00)  
 51  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"    (9817,50)  
 51  2   UAB 'Interlux'    (10080,00)  
 52  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"    (1963,50)  
 52  2   UAB 'Interlux'    (3045,00)  
 53  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"    (1695,80)  
 53  2   UAB 'Interlux'    (2016,00)  
 54  1   UAB 'Interlux'    (5040,00)  
 54  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"    (6247,50)  
 55  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"    (1631,70)  
 55  2   UAB 'Interlux'    (2835,00)  
 56  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"    (842,52)  
 56  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"    (923,20)  
 56  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"    (1075,20)  
 56  4   UAB 'Interlux'    (1623,68)  
 56  5   UAB 'Genomas'    (2345,44)  
 57  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"    (537,08)  
 57  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"    (713,90)  
 57  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"    (819,00)  
 57  4   UAB 'Genomas'    (979,70)  
 57  5   UAB 'Interlux'    (1203,60)  
 58  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"    (408,87)  
 58  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"    (492,06)  
 58  3   UAB 'Genomas'    (908,88)  
 59  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"    (545,58)  
 59  2   UAB 'Interlux'    (1118,64)  
 59  3   UAB 'Genomas'    (1567,20)  
 60  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"    (545,58)  
 60  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"    (787,50)  
 60  3   UAB 'Genomas'    (1008,96)  
 60  4   UAB 'Interlux'    (1118,64)  
 61  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"    (501,26)  
 61  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"    (503,04)  
 61  3   UAB 'Interlux'    (797,68)  
 62  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"    (396,90)  
 62  2   UAB 'Interlux'    (488,52)  
 62  3   UAB 'Genomas'    (870,84)  
 63  1   UAB 'Interlux'    (704,46)  
 63  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"    (907,20)  
 63  3   UAB 'Genomas'    (2322,24)  
 64  1   UAB 'Interlux'    (483,00)  
 64  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"    (1018,50)  
 65  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"    (313,95)  
 65  2   UAB 'Genomas'    (326,78)  
 65  3   UAB 'Interlux'    (528,64)  

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
     


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-65  2004-12-20  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1-40, 44, 45, 48, 49, 54, 63, 64
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2004-12-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  43.584,68 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 41, 42, 43, 50-53, 55-61, 65
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" (123221635)
Sutarties sudarymo data:
2004-12-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  36.402,39 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 46, 47
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnostinės sistemos" (122263421)
Sutarties sudarymo data:
2004-12-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  2.264,85 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 62
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" (122752661)
Sutarties sudarymo data:
2004-12-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  396,90 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Regina  Korenevska
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyresnioji ekonomistė
Vardas, pavardė
  Alė  Kryžanauskienė
Telefonas
  210 45 16
Elektroninio pašto adresas:
  ekonomistai@takas.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Direktorius_____   __________   _____Rimantas  Keblas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)