tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo paslaugų centras
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 145797046, V. Montvilos g. 4, LT-76337 Šiauliai, Tel.: (8 41) 50 26 20
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
31053   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  3

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
vadovėlių pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
 
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Šaltinėlis. Elementorius 1 kl.
2 Skaičių šalis 1 kn. 1 kl.
3 Skaičių šalis 2 kn. 1 kl.
4 Matematikos pasaulyje 1 kn. 1 kl.
5 Matematikos pasaulyje 2 kn. 1 kl.
6 Aš ir pasaulis 1 kl.
7 Raktas, atrakinantis visas pasaulio pažinimo karalystės duris 1 kn.1 kl.
8 Raktas, atrakinantis visas pasaulio pažinimo karalystės duris 2 kn.1 kl.
9 Dailė 1 kl.
10 Dailė 1 kl.
11 Lakštutė. Muzika 1 kl.
12 Muzika 1 kl.
13 Dailė ir darbeliai I-IV kl.
14 Aš, tu ir mes. Dorinio ugdymo vadovėlis I-II kl.
15 Etika I-II kl.
16 Šaltinėlis 1 kn. 2 kl.
17 Šaltinėlis 1 kn. 1d 2 kl.
18 Šaltinėlis 1 kn. 2d 2kl.
19 Šaltinėlis 2 kn. 2 kl.
20 Šaltinėlis 2kn. 1d. 2 kl.
21 Šaltinėlis 2 kn. 2d. 2kl.
22 Skaičių šalis 2 kl.
23 Matematikos pasaulyje 1 kn. 2 kl
24 Matematikos pasaulyje 2 kn. 2 kl.
25 Plius. Matematika 1d. 2 kl.
26 Plius. Matematika 2d. 2 kl.
27 Pasaulis ir aš 1 kn.2 kl.
28 Pasaulis ir aš 2 kn.2 kl.
29 Lakštutė. muzika 2 kl.
30 Muzika. 2 kl.
31 Dailė 2 kl.
32 Tikiu ir myliu. Katalikų tikybos vadovėlis 2 kl.
33 Šaltinis 1 kn. 3 kl.
34 Šaltinis 2 kn. 3 kl.
35 Šaltinis 3 kn. 3 kl.
36 Šaltinis 4 kn. 3 kl.
37 Skaičių šalis 3 kl.
38 Plius. Matematika 1 d. 3 kl.
39 Plius. Matematika 2 d. 3 kl.
40 Mūsų pasaulis 3 kl.
41 Lakštutė. Muzika 3 kl.
42 Etika III-IV kl.
43 Šaltinis 1 kn. 4 kl.
44 Šaltinis 2 kn. 4 kl.
45 Šaltinis 3 kn. 4 kl.
46 Šaltinis 4 kn. 4 kl.
47 Skaičių šalis 4 kl.
48 Matematikos pasaulyje 1 kn. 4 kl.
49 Matematikos pasaulyje 2 kn. 4 kl.
50 Vienas pasaulis 4 kl.
51 Lakštutė. Muzika 4 kl.
52 Muzika 4 kl.
53 Dievas su mumis. Katalikų tikybos vadovėlis 4 kl.
54 Lietuvių kalba 1d. 5kl.
55 Lietuvių kalba 2d. 5kl.
56 Skaitiniai 1 kn. 5 kl.
57 Skaitiniai 2 kn. 5 kl.
58 Skaitymai 5 kl.1d.
59 Skaitymai 5 kl.2d.
60 Matematika Tau 1 d.5 kl
61 Matematika Tau 2 d.5 kl
62 Matematika ir pasaulis 5 kl.
63 Eureka 1 d. 5 kl.
64 Eurika 2d. 5 kl.
65 Gamta ir žmogus 5 kl.
66 Informacinių technologijų pradmenys V-VIII kl.
67 Kelias. Istorijos vadovėlis 5 kl.
68 Dailė V-Vi kl.
69 Dailės vadovėlis 5 kl.
70 Muzika 5 kl.
71 Muzika 5 kl.
72 Darbai su audiniu, siūlais ir verpalais V-VIII kl.
73 Etika V-VI kl.
74 Raktas į Šv. Raštą. katalikų tikybos vadovėlis 5 kl.
75 Lietuvių kalba 1d. 6 kl.
76 Lietuvių kalba 2d. 6 kl.
77 Skaitiniai 1kn. 6kl.
78 Skaitiniai 2kn. 6kl.
79 Matematika 1d. 6 kl.
80 Matematika 2d. 6 kl.
81 Matematika ir pasaulis 6kl.
82 Gamta ir žmogus 6 kl.
83 Žinksniai. Pasaulio istorijos vadovėlis 6 kl.
84 Žemė. Geografijos vadovėlis 1d.6 kl
85 Žemė. Geografijos vadovėlis 2d.6 kl
86 Mano nauji atradimai. Dailės vadovėlis 6 kl.
87 Muzika 6 kl.
88 Dievo meilės žodžiai. Katalikų tikybos vadovėlis 6 kl.
89 Lietuvių kalba 1kn. 7 kl.
90 Lietuvių kalba 2kn. 7 kl.
91 Knygų valandos 1 kn. 7 kl.
92 Knygų valandos 2 kn. 7 kl.
93 Knygų valandos 3 kn. 7 kl.
94 Matematika 1d. 7kl.
95 Matematika 2d. 7kl.
96 Matematika VII-X kl.
97 Biologija 7 kl.
98 Spektras. Fizika 7kl.
99 Laikas. Istorijos vadovėlis 1d. 7kl.
100 Laikas. Istorijos vadovėlis 2d. 7kl.
101 Istorija 1d. 7 kl.
102 Istorija 2d. 7 kl.
103 Senovės istorija 7 kl.
104 Žemė 1 d. 7 kl.
105 Žemė 2 d. 7 kl.
106 Geografija 7 kl.
107 Dailė VII-VIII kl.
108 Senųjų kultūrų šviesa
109 Muzika 7 kl.
110 Etika VII-IX kl.
111 Gyvenimas ir šventė. Katalikų tikybos vadovėlis 7 kl.
112 Lietuvių kalba 8 kl.
113 Mokomės suprasti, sisteminti ir vartoti kalbą 8 kl.
114 Knygų dienos. Saitiniai 1 kn. 8 kl.
115 Knygų dienos. Saitiniai 2 kn. 8 kl.
116 Knygų dienos. Saitiniai 3 kn. 8 kl.
117 Matematika 8 kl. 1d.
118 Matematika 8 kl. 2d.
119 Biologija 8 kl.
120 Fizika 8 kl.
121 Chemija 8 kl.
122 Chemija Tau 8 kl.
123 Lietuva pasaulyje 8 kl.
124 Pasaulio ir Lietuvos istorija 8 kl.
125 Atraskime humanitarinę teisę VIII-XII
126 Pilietiškumo pagrindai 8 kl.
127 Geografija 1 kn. 8 kl.
128 Geografija 2 kn. 8 kl.
129 Muzika 8 kl.
130 Bendravimo etika 8 kl.
131 Paslapties link. Katalikų tikybos vadovėlis 8 kl.
132 Lietuvių kalba 9 kl.
133 Literatūros laukai 1 kn. 9 kl.
134 Literatūros laukai 2 kn. 9 kl.
135 Literatūros vadovėlis 9 kl.
136 Lietuvių literatūra 2d. 9kl.
137 Matematika 9 kl. 1d
138 Matematika 9 kl. 2d
139 Žmogaus biologija ir sveikata 9 kl.
140 Fizika 9 kl.
141 Chemija 9 kl
142 Chemija 9 kl
143 Chemija Tau 9 kl
144 Informacinės technologijos 1 d. IX-X kl.
145 Informacinės technologijos 2 d. IX-X kl.
146 Naujųjų amžių istorija 9 kl.
147 Lietuva pasaulyje 9 kl.
148 Žemė. Geografija 1 d. 9 kl.
149 Žemė. Geografija 2 d. 9 kl.
150 Ekonomikos pradmenys IX-X kl.
151 Ekonomika IX-X kl.
152 Dailė IX-X kl.
153 Muzika 9 kl.
154 Šiuolaikinė muzika IX-XII kl.
155 Opera. Istorija, teatrai, libretai, solistai, kompozitoriai IX-XII kl.
156 Retosios technologijos ir jų taikymas IX, X kl.
157 Etika IX-X kl.
158 Mano vieta pasaulyje. Katalikų tikybos vadovėlis 9 kl.
159 Psichologijos pagrindai IX-X kl.
160 Lietuvių kalba 10 kl.
161 Lietuvių literatūra 1 d. 10 kl.
162 Lietuvių literatūra 2 d. 10 kl.
163 Matematika 10 kl. 1 d.
164 Matematika 10 kl. 2 d.
165 Biologija 10 kl.
166 Fizika 10 kl.
167 Chemija 10 kl.
168 Chemija Tau 10 kl.
169 Lietuva pasaulyje 10 kl.
170 Lietuvos praeities puslapiai 3 kn. 10 kl.
171 Naujausiųjų laikų istorija 10 kl.
172 Pilietiškumo pagrindai 10 kl.
173 Pasaulio visuomeninė geografija 10 kl.
174 Muzika 10 kl.
175 Filosofinė etika X-XI kl.
176 Dievo tautos kelias. Katalikų tikybos vadovėlis 10 kl.
177 Lietuvių kalba XI-XII kl.
178 Lietuvių kalba XI-XII kl.
179 Literatūros vadovėlis 11 kl.
180 Literatūros vadovėlis 1d. 11 kl.
181 Literatūros vadovėlis 2d. 11 kl.
182 Literatūra 1 kn. XI-XII kl.
183 Literatūra 2kn. XI-XII kl.
184 Matematika I d. XI-XII kl.
185 Matematika 2 d. XI-XII kl.
186 Matematika 11 kl.
187 Matematika 1 kn. 11 kl.
188 Matematika 2 kn. 11 kl.
189 Informacinės technologijos 1d. XI-XII kl.
190 Informacinės technologijos 2d. XI-XII kl.
191 Informacinės technologijos 1kn. XI-XII kl.
192 Informacinės technologijos 2kn. XI-XII kl.
193 Biologija 1 kn. XI-XII kl.
194 Fizika 1 kn 11 kl
195 Fizika 2 kn 11 kl
196 Fizika 1 kn XI-XII kl.
197 Organinė chemija II kl.
198 Pasaulis I II kl.
199 Žemė ir laikas 1d. XI-XII kl.
200 Žemė ir laikas 2d. XI-XII kl.
201 Tiesės pagrindai XI-XII kl.
202 Ekonomika ir verslas XI-XII kl.
203 Ekonomika 1 kn. XI-XII kl.
204 Ekonomika 2 kn. XI-XII kl.
205 Daile 1 kn. XI-XII kl.
206 Dailė 2 kn XI-XII kl.
207 Dizainas II
208 Tekstilės technologijos XI-XII kl.
209 Braižyba 11kl.
210 Medžio technologijos XI-XII kl
211 Metalo technologijos
212 Filosofija XI-XII kl.
213 Religija ir filosofija 11kl.
214 Religijotyra 11kl.
215 Asmens ir bendravimo psichologija XI-XII kl
216 Literatūros vadovėlis 12 kl.
217 Literatūros vadovėlis 1d. 12 kl.
218 Literatūros vadovėlis 2d. 12 kl.
219 Matematika 12kl. 1d.
220 Matematika 12kl. 2d.
221 Matematika 12kl.
222 Pasaulis 2
223 Filosofinė etika 12 kl
224 Keikščionybės šviesa. Katalikų tikybos vadovėlis 12 kl.
225 Early School English 1
226 Early School English II
227 Early School English III Id.
228 School English I
229 School English II
230 School Ehglish III
231 School Ehglish IV
232 Hello 1
233 Hello 2
234 Hello 3
235 Hello 4
236 Hello 5
237 Opportunities Beginei II-III
238 Opportunities Elementary III-IV
239 Opportunities Prie-Intermediate V-VI
240 Opportunities Intermediate
241 New Snapsot Prie-Intermediate
242 Fast Track to FCE
243 Upper Intermediate
244 First Certificate listening and Speaking
245 Skills for First Certificate.
246 Skills for First Certificate. Listening and Speaking
247 Happy House I
248 Matrix Prie-Intermediate
249 Matrix Intermediate
250 Welcome
251 Welcome I
252 Welcome II
253 Welcome III
254 Enterprise I
255 Enterprise II
256 Enterprise III
257 Enterprise Plus
258 Enterprise IV
259 Upstream Intermediate
260 Upstream Upper Intermediate
261 FCE 1
262 FCE 2
263 Click On Strater
264 Click On 2
265 Click On 3
266 Click On 4
267 Das Neue Deutschmobil 1
268 Das Deutschmobil 2
269 Sowieso 1
270 Sowieso 2
271 Ping pong neu I
272 Rusų kalba III m.m.
273 Rusų kalba VI-VII m.m.
274 Rusų kalba VIII m.m.
275 Rusų kalba IV m.m.
276 Rusų kalba. Pagrindinės m-los baigiamasis kursas
277 Čtenije s uvlečenijem
278 Šag za šagom 1
279 Šag za šagom 2
280 Šag za šagom 3
281 Ruskij jazyk po novomu 2
282 Šaltinėlis. Elementorius 1 kn.1kl.
283 Šaltinėlis. Elementorius 2 kn.1kl.
284 Aušrelė. Elementorius I kl.
285 Aš ir pasaulis 1 kl.
286 Skaičių šalis 1 kn. 1 kl.
287 Skaičių šalis 2 kn. 1 kl.
288 Matematika 1 kl
289 Lietuvių kalba 1 kn. 2 kl.
290 Lietuvių kalba 2 kn. 2 kl.
291 Matematika 2 kl.
292 Lietuvių kalba 1 kn. 3 kl.
293 Lietuvių kalba 2 kn. 3 kl.
294 Matematika 3 kl.
295 Lietuvių kalba 1 kn. 4 kl.
296 Lietuvių kalba 2 kn. 4 kl.
297 Lietuvių kalba 1 kn. 5 kl.
298 Lietuvių kalba 2 kn. 5 kl.
299 Matematika 5 kl.
300 Matematika 6 kl.
301 Lietuvių kalba 7 kl.
302 Matematika 7 kl.
303 Lietuvių kalba 8 kl.
304 Matematika 8 kl.
305 Matematika 9 kl.
306 Matematika 10 kl.


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2005-05-26    09:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2005-05-12 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2005-05-18 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB Respublikinis knygų centras 124822941  Pylimo g. 42, Vilniaus m., 01136 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "KRONTA" 110736891  Pylimo g. 38/1, LT-01136 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS" 120148057  Pylimo g. 42, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA 124940893  Laisvės pr. 115a-54, LT-06119, Vilnius  Lietuva 
K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS" 120275624  Parodų g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS 148168546  Respublikos g. 21, Panevėžio m., 35170 Panevėžio m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa' 132726152  Vytauto pr. 25,LT-44352, Kaunas  Lietuva 
UAB "LITTERULA" 124152925  Ateities g. 7C-4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Rosmos prekyba" 125660353  A. Strazdelio g. 1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA" 122275733  J. Jasinskio g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV" 110051115  Akademijos 4,LT-08412, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas" 233990960  Žemaičių g. 31, Kauno m., 44175 Kauno m. sav.  Lietuva 
UAB "PRESVIKA" 123660778  Pamėnkalnio g. 25-11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Katalikų pasaulio leidiniai" 126207879  Pylimo g. 27/14, Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
           

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (18,9)  
 2  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,9)  
 3  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,9)  
 4  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (13,9)  
 5  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (13,9)  
 6  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (23,8)  
 7  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,9)  
 8  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,9)  
 9  1   UAB "KRONTA"    (23,48)  
 10  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA    (16,8)  
 11  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (23,5)  
 12  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (23,5)  
 13  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (10,00)  
 14  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (9,9)  
 15  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,00)  
 16  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,8)  
 17  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (10,9)  
 18  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (10,9)  
 19  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,8)  
 20  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (10,9)  
 21  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (10,9)  
 22  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,9)  
 23  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (13,9)  
 24  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (13,9)  
 25  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (7,52)  
 26  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (7,52)  
 27  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,5)  
 28  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,5)  
 29  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (23,5)  
 30  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (23,5)  
 31  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA    (16,8)  
 32  1   UAB "Katalikų pasaulio leidiniai"    (7,63)  
 33  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,9)  
 34  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,9)  
 35  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,9)  
 36  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,9)  
 37  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,5)  
 38  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (7,52)  
 39  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (7,52)  
 40  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (22,2)  
 41  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (23,5)  
 42  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,7)  
 43  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,9)  
 44  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,9)  
 45  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,9)  
 46  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,9)  
 47  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 48  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,4)  
 49  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,4)  
 50  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,5)  
 51  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (23,5)  
 52  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (23,5)  
 53  1   UAB "Katalikų pasaulio leidiniai"    (12,2)  
 54  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 55  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 56  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 57  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 58  1   UAB Respublikinis knygų centras    (16,8)  
 59  1   UAB Respublikinis knygų centras    (16,8)  
 60  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (14,28)  
 61  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (14,28)  
 62  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (27,5)  
 63  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (9,78)  
 64  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (9,78)  
 65  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 66  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (20,7)  
 67  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (15,41)  
 68  1   UAB "Rosmos prekyba"    (12,29)  
 69  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,8)  
 70  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (25,7)  
 71  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 72  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,9)  
 73  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 74  1   UAB "Katalikų pasaulio leidiniai"    (11,15)  
 75  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 76  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 77  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 78  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 79  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (7,5)  
 80  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (7,5)  
 81  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (26,46)  
 82  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 83  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (19,27)  
 84  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (10,9)  
 85  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (10,9)  
 86  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (20,7)  
 87  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,4)  
 88  1   UAB "Katalikų pasaulio leidiniai"    (8,63)  
 89  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,9)  
 90  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,9)  
 91  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (14,9)  
 92  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (14,9)  
 94  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (14,28)  
 95  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (14,28)  
 96  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,9)  
 97  1   UAB Respublikinis knygų centras    (17,85)  
 98  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (14,94)  
 99  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (9,91)  
 100  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (8,56)  
 101  1   Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA"    (19,95)  
 102  1   Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA"    (19,95)  
 103  1   UAB "KRONTA"    (15,75)  
 104  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (10,9)  
 105  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (10,9)  
 106  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 107  1   UAB "Rosmos prekyba"    (20,9)  
 108  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,5)  
 109  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,4)  
 110  1   UAB "KRONTA"    (15,75)  
 111  1   UAB "Katalikų pasaulio leidiniai"    (21)  
 112  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 113  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,00)  
 114  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (14,9)  
 115  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (14,9)  
 116  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (14,9)  
 117  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (14,28)  
 118  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (14,28)  
 119  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (16,64)  
 120  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 121  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,5)  
 122  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,5)  
 123  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (18,9)  
 124  1   UAB "KRONTA"    (15,75)  
 125  1   UAB "KRONTA"    (16,8)  
 126  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (23,5)  
 127  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,5)  
 128  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,5)  
 129  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,4)  
 131  1   UAB "Katalikų pasaulio leidiniai"    (23,00)  
 132  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,9)  
 133  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 134  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 135  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA    (17,01)  
 136  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 137  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (15,75)  
 138  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (15,75)  
 139  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,5)  
 140  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,9)  
 141  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,5)  
 142  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 143  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,5)  
 144  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (18,06)  
 145  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (19,32)  
 146  1   UAB "KRONTA"    (15,75)  
 147  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (18,9)  
 148  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (10,9)  
 149  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (10,9)  
 150  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (14,28)  
 151  1   Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA"    (12,6)  
 152  1   UAB "Rosmos prekyba"    (20,48)  
 153  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,4)  
 154  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (27,9)  
 155  1   UAB "KRONTA"    (21)  
 156  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (16,8)  
 157  1   UAB "KRONTA"    (21,00)  
 158  1   UAB "Katalikų pasaulio leidiniai"    (9,75)  
 159  1   Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA"    (22,05)  
 160  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 161  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 162  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 163  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (15,75)  
 164  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (15,75)  
 165  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,5)  
 166  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 167  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 168  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,5)  
 169  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 170  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (18,9)  
 171  1   UAB "KRONTA"    (16,8)  
 172  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,5)  
 173  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (22,66)  
 174  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,4)  
 175  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,5)  
 176  1   UAB "Katalikų pasaulio leidiniai"    (7,95)  
 177  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,9)  
 178  1   Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA"    (22,05)  
 179  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA    (17,01)  
 180  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA    (15,33)  
 181  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA    (15,33)  
 182  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 183  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 184  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (15,75)  
 185  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (15,75)  
 186  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,5)  
 187  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (16,1)  
 188  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (16,1)  
 189  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (19,74)  
 190  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (19,74)  
 191  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,9)  
 192  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,9)  
 193  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (37,00)  
 194  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,37)  
 195  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,37)  
 196  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (49,9)  
 197  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,5)  
 198  1   UAB Respublikinis knygų centras    (21,73)  
 199  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (25)  
 200  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (25)  
 201  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,9)  
 203  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (18,9)  
 204  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (18,9)  
 205  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 206  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 207  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (34,9)  
 208  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (34,9)  
 209  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,5)  
 210  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 211  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 212  1   Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA"    (36,75)  
 213  1   Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA"    (22,05)  
 214  1   Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA"    (19,95)  
 215  1   Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA"    (26,25)  
 216  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA    (17,01)  
 217  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA    (15,33)  
 218  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA    (15,33)  
 219  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (15,75)  
 220  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (15,75)  
 221  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (29,6)  
 222  1   UAB Respublikinis knygų centras    (21,73)  
 223  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,5)  
 224  1   UAB "Katalikų pasaulio leidiniai"    (10,25)  
 225  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,9)  
 226  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,9)  
 227  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (14,5)  
 228  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,9)  
 229  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,9)  
 230  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,9)  
 231  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,9)  
 232  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,9)  
 233  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,9)  
 234  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,9)  
 235  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,9)  
 236  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,9)  
 237  1   UAB "PRESVIKA"    (14,55)  
 238  1   UAB "PRESVIKA"    (14,55)  
 239  1   UAB "PRESVIKA"    (14,55)  
 240  1   UAB "PRESVIKA"    (14,55)  
 241  1   UAB "PRESVIKA"    (14,55)  
 242  1   UAB "PRESVIKA"    (15,00)  
 243  1   UAB "PRESVIKA"    (14,00)  
 244  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (15,93)  
 245  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (17,9)  
 246  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (17,9)  
 247  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (13,6)  
 248  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (16,00)  
 249  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (16,00)  
 250  1   UAB "LITTERULA"    (10,3)  
 251  1   UAB "LITTERULA"    (15,5)  
 252  1   UAB "LITTERULA"    (16,2)  
 253  1   UAB "LITTERULA"    (17,5)  
 254  1   UAB "LITTERULA"    (18,00)  
 255  1   UAB "LITTERULA"    (18,00)  
 257  1   UAB "LITTERULA"    (18,00)  
 258  1   UAB "LITTERULA"    (18,00)  
 259  1   UAB "LITTERULA"    (19,4)  
 260  1   UAB "LITTERULA"    (20,7)  
 261  1   UAB "LITTERULA"    (21,2)  
 262  1   UAB "LITTERULA"    (22,00)  
 263  1   UAB "LITTERULA"    (13,6)  
 264  1   UAB "LITTERULA"    (17,5)  
 265  1   UAB "LITTERULA"    (18,00)  
 266  1   UAB "LITTERULA"    (18,00)  
 267  1   UAB "LITTERULA"    (21,00)  
 268  1   UAB "PRESVIKA"    (11,9)  
 269  1   UAB "PRESVIKA"    (15,5)  
 270  1   UAB "PRESVIKA"    (15,5)  
 271  1   UAB "PRESVIKA"    (15,5)  
 272  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (16,8)  
 273  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (18,9)  
 274  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (16,8)  
 275  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 276  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,9)  
 277  1   UAB "PRESVIKA"    (11,00)  
 278  1   UAB "PRESVIKA"    (14,00)  
 279  1   UAB "PRESVIKA"    (14,00)  
 280  1   UAB "PRESVIKA"    (14,00)  
 281  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (18,7)  
 282  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (39,9)  
 283  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (39,9)  
 284  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (18,6)  
 285  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (29,9)  
 286  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (29,5)  
 287  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (29,5)  
 288  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (49,9)  
 289  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (49,9)  
 290  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (59,9)  
 291  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (49,9)  
 292  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (39,9)  
 293  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (39,9)  
 294  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (49,9)  
 295  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (39,9)  
 296  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (39,9)  
 297  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (48,9)  
 298  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (48,9)  
 299  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (39,6)  
 300  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (59,00)  
 301  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (59,00)  
 302  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (59,00)  
 303  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (59,00)  
 304  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (59,00)  
 305  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (59,00)  
 306  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (59,00)  

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
     


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-129, 131-201, 203-306  2005-06-06  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  130, 202  2005-06-06  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1-8, 11-24, 27-30, 33-37, 40-52, 54-57, 65, 66, 69-73, 75-80, 82, 86-87, 89-93, 96, 106, 108, 109, 112-116, 120-123, 126-129, 132-134, 136, 139, 140-143, 147, 153, 154, 156, 160-162, 165-170, 172, 174, 175, 177, 182, 183, 187, 188, 191-197, 201, 203-211, 221, 223, 225, 226-232, 234-236, 272-276, 282-306
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa' (132726152)
Sutarties sudarymo data:
2005-06-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  166.285,20 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 60, 61, 81, 94, 95, 117, 118, 137, 138, 144, 145, 150, 163, 164, 184, 185, 189, 190, 219, 220
Tiekėjo pavadinimas
Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV" (110051115)
Sutarties sudarymo data:
2005-06-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  13.132,98 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 9, 103, 110, 124, 125, 146, 155, 157, 171
Tiekėjo pavadinimas
UAB "KRONTA" (110736891)
Sutarties sudarymo data:
2005-06-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.158,62 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 58, 59, 97, 198, 222
Tiekėjo pavadinimas
UAB Respublikinis knygų centras (124822941)
Sutarties sudarymo data:
2005-06-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.050,35 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 244, 247, 281
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS" (120148057)
Sutarties sudarymo data:
2005-06-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  186,56 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 10, 31, 135, 176, 180, 181, 216, 217, 218
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA (124940893)
Sutarties sudarymo data:
2005-06-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  5.296,20 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 25, 26, 28, 39, 63, 64, 67, 83, 84, 85, 98, 99, 100, 104, 105, 119, 148, 149, 173, 199, 200
Tiekėjo pavadinimas
K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS" (120275624)
Sutarties sudarymo data:
2005-06-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  37.909,91 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 250, 251-267
Tiekėjo pavadinimas
UAB "LITTERULA" (124152925)
Sutarties sudarymo data:
2005-06-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  15.205,10 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 68, 107, 152
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Rosmos prekyba" (125660353)
Sutarties sudarymo data:
2005-06-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.263,91 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 101, 102, 151, 159, 178, 212, 213, 214, 215
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA" (122275733)
Sutarties sudarymo data:
2005-06-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  3.580,50 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 245, 246, 248, 249
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas" (233990960)
Sutarties sudarymo data:
2005-06-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  500,10 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 237, 238, 239, 240-243, 268-271, 277-280
Tiekėjo pavadinimas
UAB "PRESVIKA" (123660778)
Sutarties sudarymo data:
2005-06-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  13.624,40 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 32, 53, 74, 88, 111, 131, 158, 176, 224
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Katalikų pasaulio leidiniai" (126207879)
Sutarties sudarymo data:
2005-06-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  555,72 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Vidmantas  Šulčius
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyriausioji specialistė mokymo priemoniems
Vardas, pavardė
  Gaivilė  Vaičėnienė
Telefonas
  50 26 20
Elektroninio pašto adresas:
  gaivile@siauliai-r.sav.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Direktorius_____   __________   _____Vidmantas  Šulčius_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)