tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 188726628, Aušros a. 10, LT- 82123 Radviliškis, Tel.: (8 422) 6 49 47
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
30966   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  3

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
vadovėliai, knygos, žemėlapiai ir kiti spaudiniai 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
 
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 R.Butkevičienė, J. Knyvienė ir kt. Matematika Tau. 1 d. V kl.
2 R.Butkevičienė, J. Knyvienė ir kt. Matematika Tau. 2 d. V kl.
3 N.Cibulskaitė, M.Stričkienė. Matematika ir pasaulis. V kl.
4 N.Cibulskaitė, M.Stričkienė. Matematika ir pasaulis. VI kl.
5 Autorių kolektyvas. Matematika 9. 1d. IX kl.
6 Autorių kolektyvas. Matematika 9. 2d. IX kl.
7 V.Dagienė. Informacinės technologijos . 1d. IX-X kl.
8 V.Dagienė. Informacinės technologijos . 2d. IX-X kl.
9 Autorių kolektyvas. Ekonomikos pradmenys. IX-X kl.
10 Autorių kolektyvas. Matematika 10. 1d. X kl.
11 Autorių kolektyvas. Matematika 10. 2 d. X kl.
12 J.Knyvienė, M.Vosylienė, V.Vanagas. Matematika. 1 d. XI-XII kl. (bendrasis kursas)
13 J.Knyvienė, M.Vosylienė, V.Vanagas. Matematika. 2 d. XI-XII kl. (bendrasis kursas)
14 V.Dagienė, A. Žandaris. Informacinės technologijos. 1d. XI-XII kl.
15 V.Dagienė, A. Žandaris. Informacinės technologijos. 2d. XI-XII kl.
16 K.Intienė "Matematika Tau. 5 klasei. Savarankiški ir kontroliniai darbai." (naujas)
17 V.Silvanavičius "Matematika ir pasaulis. Kontroliniai darbai 5 klasei. "
18 V.Silvanavičius "Matematika ir pasaulis. Kontroliniai darbai 6 klasei. "
19 Autorių kolektyvas "Matematika7. Uždavinynas" (atnaujintas, su atsakymais)
20 Autorių kolektyvas "Matematika 7. Mokytojo knyga."
21 Autorių kolektyvas "Matematika 8. Uždavinynas"
22 Autorių kolektyvas "Matematika 8. Mokytojo knyga"
23 Autorių kolektyvas "Matematika 9. Uždavinynas"
24 Autorių kolektyvas "Matematika 9. Mokytojo knyga."
25 Autorių kolektyvas "Matematika 10. Mokytojo knyga"
26 Autorių kolektyvas "Matematika 10. Uždavinynas."
27 V.Dagienė, R.Zabarauskas "Informacinės technologijos. Tekstų rengimas". Pratybų sąsiuvinis 9-10 kl. (naujas)
28 V.Dagienė, A.Lozdienė "Informacinės technologijos. Algoritmai: Paskalis." Pratybų sąsiuvinis 9-10 kl. (naujas)
29 V.Dagienė, R.Simonavičienė "Informacinės technologijos. Algoritmai: Logo". Pratybų sąsiuvinis 9-10 kl. (naujas)
30 K.Lipskis, D.Poškienė, M.Stričkienė "Mokytojo knyga. Ekonomikos pradmenys 9-10 kl."
31 R.Ratkevičiūtė, Z. Tručionienė. Esu Dievo vaikas. Katalikų tikybos vadovėlis. I kl.
32 Z. Tručionienė, R.Ratkevičiūtė. Tikiu ir myliu. Katalikų tikybos vadovėlis. II kl.
33 L.Rimkevičiūtė, Z.Storpirštienė. Dievas padeda. Katalikų tikybos vadovėlis. III kl.
34 D.Širvinskytė, D.Uogintienė. Dievas su mumis. Katalikų tikybos vadovėlis. IV kl.
35 Z.Petraitytė. Raktas į Šventajį Raštą. Katalikų tikybos vadovėlis. V kl.
36 Z.Petraitytė. Dievo meilės žodžiai. Katalikų tikybos vadovėlis. VI kl.
37 D.Borutienė, R.Žemaitienė. Gyvenimas ir šventė. Katalikų tikybos vadovėlis. VII kl.
38 A.Diržytė, N.Šlepetys, R.Žemaitienė, S. Žiugždaitė. Paslapties link... Katalikų tikybos vadovėlis. VIII kl.
39 S. Palionienė, V.Šadzevičiūtė. Mano vieta pasaulyje. Katalikų tikybos vadovėlis. IX kl.
40 A. Pautienius. Dievo tautos kelias. Katalikų tikybos vadovėlis. X kl.
41 S.Dzenuškaitė, R.Šalkauskienė. Krikščionybės šviesa. Katalikų tikybos vadovėlis. XII kl.
42 T.Sodeika, J.Baranova. Filosofija. XI-XII kl.
43 D.Galilienė, L.Bulotaitė, N.Sturlienė. Asmenybės ir bendravimo psichologija. XI-XII kl.
44 M.Jelinskaitė, S.Vaitkevičiūtė. Dailė. I kl.
45 M.Jelinskaitė. Dailė. II kl.
46 I.Kanišauskaitė, N. Šervenikaitė, S.Žukas. Literatūros vadovėlis. IX kl.
47 Autorių kolektyvas. Literatūros vadovėlis. XI kl. Mokinio knyga bendrajam kursui.
48 Autorių kolektyvas (vad. S.Žukas). Literatūros vadovėlis. 1 d. XI kl. Mokynio knyga išplėstiniam kursui.
49 Autorių kolektyvas (vad. S.Žukas). Literatūros vadovėlis. 2 d. XI kl. Mokinio knyga išplėstinian kursui.
50 Autorių kolektyvas ( vad. S.Žukas). Literatūros vadovėlis. XII kl. Mokinio knyga bendrajam kursui.
51 Autorių kolektyvas (vad. S.Žukas). Literatūros vadovėlis. 1 d. XII kl. Mokynio knyga išplėstiniam kursui.
52 Autorių kolektyvas (vad. S.Žukas). Literatūros vadovėlis. 2 d. XII kl. Mokynio knyga išplėstiniam kursui.
53 M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska. Opportunities Beginer. II-III m.m.
54 M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska. Opportunities Pre-Intermediate. V-VI m.m.
55 M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska. Opportunities. Intermediate. VI-VII m.m.
56 M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska. Opportunities UIpper -Intermediate. VIII-IX m.m.
57 C.Lawday. You and Me 2. III m.m.
58 S.Maidment, L.Roberts. Happy Street 1. II-III m.m.
59 S.Maidment, L.Roberts. Happy Street 2. II-III m.m.
60 R. Nolasco. New Streetwise Intermediate. VI-VII m.m.
61 V.Evans, J.Dooley. Enterprise I. Beginner. IV-V m.m.
62 V.Evans, J.Dooley. Enterprise II. Elementary. V-VI m.m.
63 V.Evans, J.Dooley. Enterprise III. Pre-Intermediate. VI-VII m.m.
64 V.Evans, J.Dooley. Enterprise IV. INtermediate. VII-VIII m.m.
65 V.Evans, J.Dooley. Upstream. Pre-Intermediate.VI-VII m.m.
66 E.Gray, V.Evans. Set Sail II. Primary. II m.m.
67 J.Dooley, V.Evans. Sail Away 1. II m.m.
68 Autorių kolektyvas. Au fil des monts. 1 d. VI-XII kl.
69 Autorių kolektyvas. Au fil des monts. 2 d. VI-XII kl.
70 R.Merieux, C. Bergeron. Bravo 2. II-III m.m.
71 G.Kopp. Planet 1. I m.m.
72 J. Douvitsas-Gamst ir kt. Das Neue Deutschmobil. Lehrbuch 1. I k. I-II m.m.
73 J. Douvitsas-Gamst. Das Neue Deutschmobil 2. II m.m.
74 Autorių kolektyvas. Au fil des monts. 1 d. Vi-XII kl.
75 M.Puzaitė, S. Pavlovskaja. Čtenije s uvlečienijem. Vadovėlio Russkii jazyk po-novomu 1, 2 dalių priedas. VI-VII kl.
76 M.Puzaitė, L. Šernienė. Šag za šagom. 1 d. VI kl.
77 M.Puzaitė, L. Šernienė. Šag za šagom. 2 d. VII kl.
78 M.Puzaitė, L. Šernienė. Šag za šagom. 3 d. VIII kl.
79 D.Paulauskienė ir kt. Russkij jazyk po-novomu 2. VII-VIII kl.
80 D.Paulauskienė ir kt. Russkij jazyk po-novomu 3. VIII-IX kl.
81 D.Paulauskienė ir kt. Russkij jazyk po-novomu 3A. IX-X kl.
82 E.Berard, Y.Canier, C.Lavenne. Tempo 1. V-VI m.m.
83 E.Berard, Y.Canier, C.Lavenne. Tempo 2. VII-VIII m.m.
84 L.Hofšteterienė, D.Šalnienė. Plius. Matematika. 1 d. II kl.
85 L.Hofšteterienė, D.Šalnienė. Plius. Matematika. 2 d. II kl.
86 L.Hofšteterienė, D.Šalnienė. Plius. Matematika. 1 d. III kl.
87 L.Hofšteterienė, D.Šalnienė. Plius. Matematika. 2 d. III kl.
88 E.Baleišis, R.Dagienė, K.Grinkevičius, A.Lozdienė. Eureka. 1d. V kl.
89 E.Baleišis, R.Dagienė, K.Grinkevičius, A.Lozdienė. Eureka. 2d. V kl.
90 R.Laužikas, G. Mackevičius, K.Mickevičius. Kelias. Istorijos vadovėlis. V kl.
91 R.Šalna, K.Mickevičius. Žingsniai. Pasaulio istorijos vadovėlis. VI kl.
92 R.Šalna. Žemė. Geografijos vadovėlis. 1 d. VI kl.
93 R.Šalna. Žemė. Geografijos vadovėlis. 2 d. VI kl.
94 J.Gutauskaitė, A. Kynienė, Ž. Konaliūnienė, P.lozda, R.Rozga. Spektras. Fizika. VII kl.
95 Autorių kolektyvas. Laikas. Istorijos vadovėlis. 1 d. VII kl.
96 Autorių kolektyvas. Laikas. Istorijos vadovėlis. 2 d. VII kl.
97 R.Šalna, G. Čepaitytė, G. Sapožnikovas. Žemė. 1 d. VII kl.
98 R.Šalna, G. Čepaitytė, G. Sapožnikovas. Žemė. 2 d. VII kl.
99 R.Šalna, E.Baleišis, R.Baubinas, V. Daugirdas. Žemė. Geografija. 1 d. IX kl.
100 R.Šalna, E.Baleišis, R.Baubinas, V. Daugirdas. Žemė. Geografija. 2 d. IX kl.
101 R.Šalna, R.Baubinas, V.Padriezas, V. Tuskenienė. Pasaulio visuomeninė geografija. X kl.
102 E.Bakonis. Pasaulio istorija. VI kl.
103 G.Sapožnikovas, R. Šalna. Europa. Geografijos vadovėlis. VIII kl.
104 Laikrodis. Mokymo priemonė.
105 Pinigai. Vaizdinio ugdymo priemonė.
106 Erdvinės geometrinės figūros.
107 Plakatas "Lietuvių kalbos abėcėlė" 110x87 cm, laminuotas
108 Lietuvių kalbos abėcėlė (32 raidžių rinkinys)
109 Plakatas "Metų laikai" (112x87 cm. laminuotas)
110 Plakatas "Metų šventės" (87x95 cm. laminuotas)
111 Spalvinu ir mokausi, Lietuvių kalbos užduočių sąs. Ikimokyklinio a. vaikams.
112 Dalijamoji medžiaga grupiniam darbui 3 kl.
113 Dalijamoji medžiaga grupiniam darbui 4 kl.
114 Plakatas "Metų laikai" (112x87 cm. laminuotas su laikikliais)
115 Plakatas "Metų šventės" (87x95 cm. laminuotas su laikikliais)
116 Plakatas "Lietuvių kalbos abėcėlė" 110x87 cm. laminuotas su laikikliais.
117 Plakatas "Daržovės" 70x100 cm. laminuotas.
118 Plakatas "Vaisiai" 701x100xcm. laminuotas.
119 Plakatas "Lietuvos žinduoliai" laminuotas.
120 Plakatas "Pasaulio žinduoliai" laminuotas.
121 Plakatas "Lietuvos paukščiai" laminuotas.
122 Saugus kelias 3 kl.
123 Saugus kelias 1 kl.
124 Saugus kelias 2 kl.
125 Plakatas "Daržovės" laminuotas su laikikliais.
126 Plakatas "Lietuvos paukščiai" nelaminuotas.
127 Plakatas "Lietuvos paukščiai" laminuotas su laikikliais.
128 Plakatas "Pasaulio žinduoliai" laminuotas su laikikliais.
129 Plakatas "Vaisiai" 701x100 cm.laminuotas su laikikliais.
130 Plakatas "Lietuvos žinduoliai" laminuotas su laikikliais.
131 Pasaulio žemėlapis vaikams laminuotas.
132 Naujausiujų laikų istorija. Užduočių sąsiuvinis. 10 kl.
133 Naujųjų laikų istorija. Užduočių sąsiuvinis. 9 kl.
134 Naujųjų laikų istorijos atlasas 9 kl.
135 Lietuvos istorijos atlasas.
136 Senovės istorijos atlasas 7 kl.
137 Naujasųjų laikų istorijos atlasas 10 kl.
138 Plakatas "Lietuva" žemėlapis vaikams, laminuotas.
139 Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.
140 Pasaulio istorija. Užduočių sąs. 6 kl.
141 Europos kalbos žemėlapis laminuotas.
142 Plakatas "Lietuva" žemėlapis vaikams, laminuotas su laikikliais.
143 Pasaulio žemėlapis vaikams, laminuotas su laikikliais.
144 Pasaulio kalbos, žemėlapis, laminuotas.
145 Mažasis pasaulio atlasas.
146 Lietuvos administracinis žemėlapis 65x50 cm.
147 Senovės rytai, laminuotas.
148 Senovės graikų pasaulis, laminuotas.
149 Žemė. Geografijos atlasas 9 kl.
150 Žemė. Geografijos atlasas 7 kl.
151 Pasaulio atlasas 10 kl.
152 Romos imperijos sieninis žemėlapis, laminuotas.
153 Pasaulio atlasas 7 kl.
154 Europa. Geografijos atlasas 8 kl.
155 Pasaulio politinis sieninis žemėlapis su laikikliais.
156 Senovės rytai, laminuotas su laikikliais.
157 Senovės graikų pasaulis, laminuotas su laikikliais.
158 Šiaurės Amerikos žemėlapis, laminuotas.
159 Geografinės kelionės ir atradimai, laminuotas.
160 Azijos gamtinis žemėlapios, laminuotas.
161 Europos politinis seninis žemėlapis, laminuotas.
162 Europos gamtinis seninis žemėlapis, laminuotas.
163 Europos ūkio seninis žemėlapis, laminuotas.
164 Šiaurės Amerikos žemėlapis su laikikliais.
165 Azijos gamtinis žemėlapis su laikikliais, laminuotas.
166 Geografinės kelionės ir atradimai, laminuotas su laikikliais.
167 Europa. Politinis ir gamtinis mokomasis žemėlapis (dvipusis) laminuotas su laikikliais.
168 Pasaulio gamtinis sieninis žemėlapis, laminuotas.
169 Pasaulio ūkio sieninis žemėlapis, laminuotas.
170 Plakatas "Kvėpavimas ir duju apikaita", laminuotas.
171 Plakatas "Griaučiai", laminuotas.
172 Plakatas "Akis ir rega", laminuotas.
173 Plakatas "Ausis ir klausa", laminuotas.
174 Gamtos mokslų vadovėlis "Eureka" 5 kl., 1 d.
175 Gamtos mokslų vadovėlis "Eureka" 5 kl. 2 d.
176 Plakatas "Griaučiai", nelaminuotas.
177 Plakatas "Ausis ir klausa", nelaminuotas.
178 Plakatas "Kvėpavimas ir duju apikaita", nelaminuotas.
179 Plakatas "Akis ir rega", laminuotas su laikikliais.
180 Fizikos formulės 8 kl. ir 9 kl.
181 Fizikos formulės 10 kl.
182 Chemijos formulės.
183 Neorganinių medžiagų cheminės savybės.
184 Biologijos užduočių sąs. 7 kl.
185 Biologijos užduočių sąs. 8 kl.
186 Chemijos uždavinynas 8-12 klasėms.
187 Australijos žemėlapis. laminuotas.
188 Spektras. Užduočių sąs. 7 kl.
189 Fizikos vadovėlis. "Spektras" 7 kl.
190 Septyni Antikos stebuklai.
191 Septyni viduramžiu stebuklai.
192 Septyni dabarties stebuklai.
193 Pietų Amerikos žemėlapis, laminuotas.
194 A.Narčiūtė, D.Samuilienė, I.Staknienė. Dailė. V-VI kl.
195 A.Narčiūtė, D.Samuilienė, I.Staknienė. Dailė. VII-VIII kl.
196 A.Narčiūtė, D.Samuilienė, I.Staknienė. Dailė. IX-X kl.
197 R.Dirginčienė, A.Saulytė. Bendravimo etika. VIII kl.
198 E.Jakimavičienė, L.Vasiliauskienė. Logopedinių pratybų sąsiuvinis I klasei.I dalis.
199 E.Jakimavičienė, L.Vasiliauskienė. Logopedinių pratybų sąsiuvinis I klasei.2 dalis.
200 E.Jakimavičienė. I-IV klasių mokinių rašymo sutrikimų sąlinimas. Metodinė priemonė.
201 I.Kurmanskienė, D. Šukienė. Kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinis II klasei. 3 Dalis.
202 I.Kurmanskienė, D. Šukienė. Kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinis II klasei. 4 Dalis.
203 E.Jakimavičienė, L.Vasiliauskienė. Kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinis. 5 dalis.
204 E.Jakimavičienė, L.Vasiliauskienė. Kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinis. 6 dalis.
205 I.Kurmanskienė, D.Šukienė. Kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinis IV klasei. 7 dalis (mokymo priemonių komplektas)
206 I.Kurmanskienė, D.Šukienė. Kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinis IV klasei. 8 dalis (mokymo priemonių komplektas)
207 R.Ivoškuvienė ir kt. Ikimokyklinio amžiaus vaikų neišsivysčiusios kalbos ugdymas. Metodinė priemonė.
208 G.Musteikienė. Žaidimai rankų pirštams mankštinti.
209 J.Ambrukaitis. Vaikų, turinčių mokymosi sunkumų, gimtosios kalbos ugdymas.
210 E.Marcelionienė. Šaltinėlis. Elementorius. I kl.
211 B.Balčytis, R.Martinėnienė, A. Vaičiulienė. Skaičių šalis. 1-oji kn. I kl.
212 B.Balčytis, R.Martinėnienė, A. Vaičiulienė. Skaičių šalis. 2-oji kn. I kl.
213 A. ir D. Kiseliovai. Matematikos pasaulyje. Matematika. 1-oji kn. I kl.
214 A. ir D. Kiseliovai. Matematikos pasaulyje. Matematika. 2-oji kn. I kl.
215 V.Jonynienė. Aš ir pasaulis. Pasaulio pažinimas. I kl.
216 R.Makarskaitė-Petkevičienė, V.Varnagirienė. Raktas, atrakinantis visas pasaulio pažinimo karalystės duris. 1-oji kn. I kl.
217 R.Makarskaitė-Petkevičienė, V.Varnagirienė. Raktas, atrakinantis visas pasaulio pažinimo karalystės duris. 2-oji kn. I kl.
218 V.Krakauskaitė. Lakštutė. Muzika. I kl.
219 V.Starkauskaitė, V.Žalytė. Aš, Tu ir Mes. Dorinio ugdymo vadovėlis. I-II kl.
220 U.Balasch, M.Pollert, Th. Trautmann, B. Wegwnwe. Etika. I-II kl.
221 E.Marcelionienė, V.Plentaitė. Šaltinėlis. Lietuvių kalba. 1-oji kn. 1 d. II kl.
222 E.Marcelionienė, V.Plentaitė. Šaltinėlis. Lietuvių kalba. 1-oji kn. 2 d. II kl.
223 V.Plentaitė, E.Marcelionienė. Šaltinėlis. Lietuvių kalba. 2-oji kn. 1 d. II kl.
224 V.Plentaitė, E.Marcelionienė. Šaltinėlis. Lietuvių kalba. 2-oji kn. 2 d. II kl.
225 B.Balčytis. Skaičių šalis. Matematika. II kl.
226 A. ir D.KIseliovai. Matematikos pasaulyje. Matematika. 1-oji kn. II kl.
227 A. ir D.KIseliovai. Matematikos pasaulyje. Matematika. 2-oji kn. II kl.
228 V.Jonynienė. Pasaulis ir aš. Pasaulio pažinimas. 1-oji kn. II kl.
229 V.Jonynienė. Pasaulis ir aš. Pasaulio pažinimas. 2-oji kn. II kl.
230 V.Krakauskaitė. Lakštutė. Muzika. II kl.
231 V.Plentaitė, E. Marcelionienė. Šaltinis. Lietuvių kalba. 1-oji kn. III kl.
232 V.Plentaitė, E. Marcelionienė. Šaltinis. Lietuvių kalba. 2-oji kn. III kl.
233 E.Marcelionienė, V.Plentaitė. Šaltinis. Lietuvių kalba. 3-ioji kn. III kl.
234 E.Marcelionienė, V.Plentaitė. Šaltinis. Lietuvių kalba. 4-ioji kn. III kl.
235 B.Balčytis. Skaičių šalis. Matematika. III kl.
236 V.Jonynienė. Mūsų pasaulis. Pasaulio pažinimas. III kl.
237 V.Krakauskaitė. Lakštutė. Muzika. III kl.
238 U.Balasch, M. Pollert, Th. Trautmann, B.Wegener. Etika. III-IV kl.
239 V.Plentaitė, E.Marcelionienė.Šaltinis. Lietuvių kalba. 1-oji kn. IV kl.
240 E.Marcelionienė, V.Plentaitė. Šaltinis. Lietuvių kalba. 2-oji kn.IV kl.
241 V.Plentaitė, E.Marcelionienė. Šaltinis. Lietuvių kalba. 3-oji kn. IV kl.
242 E.Marcelionienė, V.Plentaitė. Šaltinis. Lietuvių kalba. 4-oji kn.IV kl.
243 B.Balčytis. Skaičių šalis. Matematika. IV kl.
244 A. ir D. Kiseliovai. Matematikos pasaulyje. 1-oji kn. IV kl.
245 A. ir D. Kiseliovai. Matematikos pasaulyje. 2-oji kn. IV kl.
246 V.Jonynienė. Vienas pasaulis. Pasaulio pažinimas. IV kl.
247 V.Krakauskaitė. Lakštutė. Muzika. IV kl.
248 J.Sirtautienė, V.ir V.V. Sirtautai. Lietuvių kalba. 1 d. V kl.
249 J.Sirtautienė, V.ir V.V. Sirtautai. Lietuvių kalba. 2 d. V kl.
250 V.Salienė. Lietuvių kalbos žinynas. V kl.
251 L.Abraitytė. Skaitiniai. 1-oji kn. V kl.
252 L.Abraitytė. Skaitiniai. 2-oji kn. V kl.
253 A. ir G. Bakščiai. Matematika. 1 d. V kl.
254 A. ir G. Bakščiai. Matematika. 2 d. V kl.
255 E.Lekevičius ir kt. Gamta ir žmogus. V kl.
256 V.Brazdeikis, R.Zabarauskas. Informacinių technologijų pradmenys. V-VIII kl.
257 E.Balčytis. Muzika. V kl.
258 A.Pacevičiūtė, L.Statauskienė, E.Gedmantienė. Darbai su audiniu, siūlais, verpalais (drabužių kultūra). V-VIII kl.
259 F.Burkhardt, P.Krahulec. Etika. V-VI kl.
260 J.Sirtautienė, V. ir V.V. Sirtautai. Lietuvių kalba. 1 d. VI kl.
261 J.Sirtautienė, V. ir V.V. Sirtautai. Lietuvių kalba. 2 d. VI kl.
262 V.Salienė. Lietuvių kalbos žinynas. VI kl.
263 L.Abraitytė (sud.) Skaitiniai.1-oji kn. VI kl.
264 L.Abraitytė (sud.) Skaitiniai. 2-oji kn. VI kl.
265 A. ir G. Bakščiai. Matematika. 1 d. VI kl.
266 A. ir G. Bakščiai. Matematika. 2 d. VI kl.
267 E.Lekevičius, E.Motiejūnienė. Gamta ir žmogus. VI kl.
268 K.Šiaulytis. Mano nauji atradimai. Tikrovės formos, erdvės spalvos. Dailės vadovėlis. VI kl.
269 E.Balčytis. Muzika. VI kl.
270 G.Čepaitienė, E. Palubinskienė. Lietuvių kalba. 1-oji kn. VII kl.
271 G.Čepaitienė, E. Palubinskienė. Lietuvių kalba. 2-oji kn. VII kl.
272 K.Urba. Knygų valandos. 1-oji kn. VII kl.
273 K.Urba. Knygų valandos. 2-oji kn. VII kl.
274 K.Urba. Knygų valandos. 3-oji kn. VII kl.
275 V.Salienė. Lietuvių kalbos žinynas. VII kl.
276 J.Novikovas, V. Kulikova ir kt. Russkaja literatura. Učiebnik chrestomatija. Rusų literatūra. Vadovėlis chrestomatija. VII kl. (rusų kalba).
277 V.Valentinavičius. Fizika. VII kl.
278 M.Ader, S.Butautienė, V.Januškis. Geografija. VII kl.
279 E.Balčytis. MUzika. VII kl.
280 V.Valentinavičius. Fizika. VIII kl.
281 R.Jasiūnienė, V.Valentinavičienė. Chemija. VIII kl.
282 R.Raudonis. Chemija. VIII kl.
283 S.Bitlieriūtė, J.Litvinaitė. Lietuva pasaulyje. Istorijos vadovėlis. VIII kl.
284 N.Lietukienė. Pilietiškumo pagrindai. VIII kl.
285 M.Ader, S.Butautienė, V.Januškis. Geografija. 1-oji kn. VIII kl.
286 E.Balčytis, Muzika. VIII kl.
287 B.Dobrovolskis, R.KOženiauskienė, D.Mikulėnienė. Lietuvių kalba. IX kl.
288 K.Urba. Literatūros laikai. 1-oji kn. IX kl.
289 K.Urba. Literatūros laikai. 2-oji kn. IX kl.
290 N.Šervenokaitė. Lietuvių literatūra. 1d. IX kl.
291 L.ir S.Moliai. Žmogaus biologija ir sveikata. IX kl.
292 V.Valentinavičius. Fizika. IX kl.
293 R.Jasiūnienė, V.Valentinavičienė. Chemija. IX kl.
294 R.Raudonis, Chemija. IX kl.
295 L.Ryan. Chemija Tau. IX kl.
296 J.Jurkynas, G. Jurkynienė, A.Visockis. Lietuva pasaulyje. Istorijos vadovėlis. IX kl.
297 S.Vaitekūnas, E.Valančienė. Lietuvos geografija. IX kl.
298 E.Balčytis. Muzika. IX kl.
299 R.Lazdauskienė. Retosios technologijos ir jų taikymas. IX-X kl.
300 B.Dobrovolskis, V.Kavaliauskas, R.Koženiauskienė, Z.Zinkevičius. Lietuvių kalba. X kl.
301 N.Šervenikaitė. Lietuvių literatūra. 1 d. X kl.
302 L.Rimavičiūtė. Lietuvių literatūra. 2 d. X kl.
303 L.MOlienė, S.Molis. Biologija. X kl.
304 V.Valentinavičius. Fizika. X kl.
305 R.Vaitkus. Chemija. X kl.
306 L.Ryan. Chemija Tau. X kl.
307 E.Bakonis. Lietuva pasaulyje. Istorijos vadovėlis. X kl.
308 S.Bitlieriūtė. PIlietiškumo pagrindai. X kl.
309 E.Balčytis. Muzika. Lietuvių muzika. X kl.
310 J.Baranova. Filosofinė etika. Aš ir tu. Vadovėlis. X-XI kl.
311 G.Čepaitienė, K.Župerka. Lietuvių kalba. XI-XII kl.
312 V.Sičiūnienė, A.Mikalauskienė. Matematika. XI kl. (Bendrasis kursas)
313 V.Šakys. INformacinės technologijos. 1-oji kn. XI-XII kl.
314 V.Šakys. INformacinės technologijos. 2-oji kn. XI-XII kl.
315 P.Pečiuliauskienė. Fizika. 1-oji kn. XI kl. Bendrasis kursas.
316 P.Pečiuliauskienė. Fizika. 2-oji kn. XI kl. Bendrasis kursas.
317 D.Narmontienė, V.Punelis, A.Visockis. Teisės pagrindai . XI-XII kl. Pasirenkamasis kursas baigiamajai mokyklos pakopai
318 A.Čiurlionytė. Dailė. 1-oji kn. XI-XII kl.
319 A.Čiurlionytė. Dailė. 2-oji kn. XI-XII kl.
320 V.Židonytė. Dizainas I. Grafinis dizainas. XI-XII kl.
321 V.Židonytė. Dizainas II. Projektinis dizainas. XI-XII kl.
322 A.Buračienė. Tekstilės technologijos. XI-XII kl.
323 I.Burneckienė. Bražyba. XI kl.
324 J.K.Galkauskas. Medžio technologijos. XI-XII kl.
325 J.K.Galkauskas. Medžio technologijos. XI-XII kl.
326 J.Baranova. Filosofinė etika. Prasme ir laisvė. Vadovėlis. XII kl.
327 V.Rupainienė ir kt. Early school English I. Anglų kalba. 1-oji kn. II kl. (ankstyvajam ugdymui)
328 V.Rupainienė ir kt. Early school English II. Anglų kalba. 2-oji kn. III kl. (ankstyvajam ugdymui)
329 V.Rupainienė, V.Maksvytienė, N.Sabeckienė. Early school English III. Anglų kalba. 3-oji kn. 1 d. IV kl. (ankstyvajam ugdymui)
330 V.Rupainienė, V.Maksvytienė, N.Sabeckienė. Early school English III. Anglų kalba. 3-oji kn. 2 d. IV kl. (ankstyvajam ugdymui)
331 R.Stoškienė, A.Timofejevienė, V.Rupainienė. School English I.Anglų kalba. I m.m.
332 R.Stoškienė, A.Timofejevienė. School English II.Anglų kalba. II m.m.
333 R.Stoškienė, A.Timofejevienė. School English III.Anglų kalba. III m.m.
334 R.Stoškienė, A.Timofejevienė. School English IV.Anglų kalba. IV m.m.
335 R.Stoškienė, A.Timofejevienė. School English V.Anglų kalba. V m.m.
336 R.Stoškienė, A.Timofejevienė. School English VI.Anglų kalba. VI m.m.
337 R.Stoškienė, A.Timofejevienė,M.Storr. School English 7.Anglų kalba. VII m.m.
338 T.Kriliuvienė. Hello! 3 Anglų kalba. III m.m.
339 T.Kriliuvienė, S.Shaw. Hello! 6 Anglų kalba. IV m.m.
340 T.Kriliuvienė. Hello! 7 Anglų kalba. VII m.m.
341 D.Paškauskaitė. Rusų kalba. (VIII kl.) III m.m.
342 I.Musteikienė, E.Tutinienė. Rusų kalba. (IX-X kl.) IV m.m.
343 J.Brazauskienė, I. Vološina. Rusų kalba. Pagrindinės mokyklos baigiamasis kursas. IX-X kl.
344 L.Barzdonytė-Morkevičienė, E.Marcelionienė. Šaltinėlis. Elementorius. 1-oji kn. I kl. (pritaikytas spec. por. mok.)
345 L.Barzdonytė-Morkevičienė, E.Marcelionienė. Šaltinėlis. Elementorius. 2-oji kn. I kl. (pritaikytas spec. por. mok.)
346 V.Jonynienė. Aš ir pasaulis. I kl. Pasaulio pažinimas. (Pritaikytas spec. por. mok.)
347 B.Balčytis, R.Martinėnienė, A.Vaičiulienė. Skaičių šalis. 1-oji kn. I kl. (Pritaikytas spec. por. mok.)
348 B.Balčytis, R.Martinėnienė, A.Vaičiulienė. Skaičių šalis. 2-oji kn. I kl. (Pritaikytas spec. por. mok.)
349 J.Ambrukaitis, V.Pobrein. Lietuvių kalba. 1-oji kn. III kl. (spec. por. mok.)
350 J.Ambrukaitis, V.Pobrein. Lietuvių kalba. 2-oji kn. III kl. (spec. por. mok.)
351 O.Štitilienė. Matematika. III kl. (spec. por. mok.)
352 O.Štitilienė, E.Pulokienė. Matematika. VI kl. (spec. por. mok.)
353 E.Pulokienė. Matematika. VIII kl. (spec. por. mok.)
354 O.Štitilienė. Matematika. IX kl. (spec. por. mok.)
355 Z.Baršauskienė. Matematika. X kl. (spec. por. mok.)
356 T.Giedraitienė-Lileikienė ir kt. Matematika. VII-X kl. Suaugusiųjų ir savarankiškam mokymuisi.
357 M.Ader, S.Butautienė, V.Januškis. Geografija. 2-oji kn. VIII kl.
358 K.K.Šiaulytis. SEnųjų kultūrų šviesa. Dailės vadovėlis. VII kl.
359 L.Ryan. Chemija Tau. VIII kl.
360 T.Kriliuvienė. Hello! 4 Anglų kalba. IV m.m.
361 T.Kriliuvienė. Hello! 5 Anglų kalba. V m.m.
362 J.Danilavičius. Aušrelė. Elementorius. I kl. (spec. por. mok.)
363 R.Vaitkuvienė. Lietuvių kalba. 1-oji kn. II kl. (spec. por. mok.)
364 R.Abromavičienė, V.Ozolaitė. Lietuvių kalba. 2-oji kn. II kl. (spec. por. mok.)
365 O.Štitilienė. Matematika. II kl. (spec. por. mok.)
366 J.Ambrukaitis, N.Mockevičienė. Lietuvių kalba. 1-oji kn. IV kl. (spec. por. mok.)
367 J.Ambrukaitis, V.PObrein. Lietuvių kalba. 1-oji kn. V kl. (spec. por. mok.)
368 J.Ambrukaitis, V.PObrein. Lietuvių kalba. 2-oji kn. V kl. (spec. por. mok.)
369 E.Pulokienė. Matematika. V kl. (spec. por. mok.)
370 E.Pulokienė, O.Štitilienė. Matematika. VI kl. (spec. por. mok.)
371 J.Ambrukaitis, V.PObrein. Lietuvių kalba. VII kl. (spec. por. mok.)
372 V.Ozolaitė, A.NArbutienė. Lietuvių kalba. VIII kl. (spec. por. mok.)
373 Baimė. Nuo bailumo iki drąsos. (serija "Nuo ...iki")
374 Draugystė. Nuosenų draugų iki naujų draugų (serija "Nuo ...iki")
375 Jausmai. Nuo nevilties iki laimės (serija "Nuo ...iki")
376 Žaiskite su mumis. Daugiau kaip 100 žaidimų iš viso pasaulio.
377 Ragana LIlė pas piratus.
378 Genelis. Skaitymo pradžiamokslis penkiamečiui
379 Aušrelė. Skaitymo knyga šešiamečiams. Pirmoji knyga (serija "Rengiuosi į mokyklą")
380 TAIP ir NE!
381 Aušrelė. Skaitymo knyga šešiamečiams. Antroji knyga (serija "Rengiuosi į mokyklą")
382 Aušrelė. 1-oji knygelė (mokytis rašyti raides)
383 Aušrelė. 2-oji knygelė (mokytis rašyti raides)
384 Aušrelė. 3-oji knygelė (mokytis rašyti raides)
385 Pieštuko kelionė. 1-asis rašymo sąsiuvinis.
386 Pieštuko kelionė. 2-asis rašymo sąsiuvinis.
387 Pieštuko kelionė. 3-asis rašymo sąsiuvinis.
388 Rašymas. 1-asis pratybų sąsiuvinis.
389 Rašymas. 2-asis pratybų sąsiuvinis.
390 Dailyraštis. Dailaus rašto pratybų sąsiuvinis
391 Kuriame pasaką. Kalbos ugdymo užduotys. 1-asis pratybų sąsiuvinis.
392 Kuriame pasaką. Kalbos ugdymo užduotys. 2-asis pratybų sąsiuvinis.
393 Žaidžiu su pasaka. Skaitome, klijuojame, fantazuojame.
394 Linsmažodžiai išdykauja. Eilėraščiai linksmiems vaikams.
395 Knyga su langais. KAIME
396 Knyga su langais. Kaip Elgtis.
397 Knyga su langais. METŲ LAIKAI
398 Mažieji pagalbininkai.Miko garažas.
399 Mažieji pagalbininkai. Ūkio darbai.
400 Ekskavatorius
401 Gaisrinė
402 Triušių ūkis
403 Ar žinai, kaip aš tave myliu?
404 300 pratimų pradinukams
405 Ikimokyklinuko gimnastika
406 Smalsutis. Ikimokyklinuko pradžiamokslias.
407 Ikimokyklinuko ABC> Mokausi skaičiuoti ir rašyti.
408 Skaičiuoju iki trijų.
409 Keliauju į Skaičių šalį. 1,2,3,4,5. 5-6 metai.
410 Keliauju į Skaičių šalį. 6,7,8,9,10. 5-6 metai.
411 Matematika mažiesiems. 5-7 metai.
412 Keliauju į Geometrijos šalį. 5-7 metai.
413 Dešimtkart dešimt. 6-8 metai.
414 Galvok, piešk ir spalvink.
415 Matematika ir darbeliai. 2
416 Matematika ir ruduo (Serija "Rengiuosi į mokyklą")
417 Matematika ir žiema ("Rengiuosi į mokyklą")
418 Matematika ir pavasaris ("Rengiuosi į mokyklą")
419 Matematika ir vasara ("Rengiuosi į mokyklą")
420 Užduočių kraitelė priešmokyklinukams. Pirmoji dalis.
421 Užduočių kraitelė priešmokyklinukams. Antroji dalis.
422 Užduočių kraitelė priešmokyklinukams. Trečioji dalis.
423 Užduočių kraitelė priešmokyklinukams. Ketvirtoji dalis.
424 Žiniukų mokykla. Mano pirmoji enciklopedija 4-7 m.
425 Mano pirmoji enciklopedija
426 Mano pirmoji gamtos enciklopedija
427 Žemė (Pradinukų enciklopedija)
428 Istorija (Pradinukų enciklopedija)
429 Noriu žinoti. Kodėl? Kaip? Gamta
430 Gyvūnų planeta
431 Lietuvos girių glūdumoje
432 Euralija ir Eurinukas. Smagus mokslas: galvosūkiai ir kita apie Europą
433 Diena ir naktis (serija "Kontrastai")
434 Karšta ir šalta (serija "Kontrastai")
435 Praeitis ir dabartis (serija "Kontrastai")
436 Virš vandens ir po vandeniu (serija "Kontrastai")
437 Pažvelk į pasaulį. Ūkis
438 Pažvelk į pasaulį. Gyvūnai.
439 Afrikos gyvūnai,
440 Nuostabios beždžionės.
441 Jūrų mūšiai
442 Sveiki atvykę į miestą
443 Sveiki atvykę į kaimą
444 Klausimai apie meilę. 5-8 metų vaikams.
445 Vaikų šventės. Paprasti valggių gaminimo receptai mažiesiems (serija "Mažasis virėjas")
446 Užkandai. Paprasti valggių gaminimo receptai mažiesiems (serija "Mažasis virėjas")
447 Pyragai ir desertai. Paprasti valggių gaminimo receptai mažiesiems (serija "Mažasis virėjas")
448 Makaronai ir picos. Paprasti valggių gaminimo receptai mažiesiems (serija "Mažasis virėjas")
449 Gražiausios pasaulio pasakos.
450 Miško pasakos.
451 Vakaro pasakėlės.
452 Seniai, labai seniai...
453 Kur pradingo triušiukas?
454 Šaltinėlis. Mokomasis žaidimas vaikams.
455 Užduočių kraitelė CD
456 Aš galiu 1. Spalvink, karpyk ir klijuok !
457 Aš galiu 2. Automobiliai, lėktuvai, orbitinės stotys. Spalvink, karpyk ir klijuok !
458 Skesgatvio palangės
459 Įsiklausyk ir tark, skaityk ir rašyk.
460 Matyk, atpažink, skirk...
461 Neišplėtotos kalbos ugdymas. Logopedo knyga
462 Mokyklos link... 1
463 Mokyklos link...2
464 Mano vaikai. Priešmokyklinis vaiko ugdymas. Tėvų ir pedagogų knyga.
465 Vertybių knyga. Supažindiname vaikus su 16 svarbiausių vertybių.
466 Vaikų rengimas mokyklai pagal M.Montessori (serija "Vaikai yra vaikai")
467 Kuo skiriasi mergaitės ir berniukai. Lytiškai orientuotas auklėjimas vaikų darželyje (serija "Vaikai yra vaikai")
468 Mūsų vaikas nepaprastai gabus. Tėvams ir mokytojams (serija "Vaikai yra vaikai")
469 "Sunkūs vaikai". Praktiniai patarimai auklėtojams ir tėvams (serija "Gyvename su vaikais")
470 Vaikams reikia ribų (serija "Gyvename su vaikais")
471 Pagrindinės baimės formos
472 Vaikystės žaidimai (žaidimų metodika ir žaidimų pavyzdžiai)
473 Vaikų enciklopedija 2003
474 Šaltinėlis. I klasės mokytojo knyga (s. "Mokytojo knyga")
475 Šaltinėlis. II klasės mokytojo knyga (s. "Mokytojo knyga")
476 Mokomasis lietuvių kalbos rašybos žodynėlis I-IV klasei
477 Padiktuokima pradinukui
478 Matematikos pamokų planavimas. II klasė. Didaktiniai patarimai mokytojams
479 Skaičiuok, spręsk ir spalvink.Užduotys sudėties ir atimties įgūdžiams tobulinti.I klasė.
480 Skaičiuok, spręsk ir spalvink. Žaidimai ir užduotys skaičiavimų įgūdžiams tobulinti. II klasė.
481 Skaičiuok, spręsk ir spalvink. Žaidimai ir užduotys skaičiavimų įgūdžiams tobulinti. III klasė.
482 Skaičiuok, spręsk ir spalvink. Žaidimai ir užduotys skaičiavimų įgūdžiams tobulinti. IV klasė.
483 Papildomos matematikos užduotys III klasės stipresniesiema mokiniams.
484 Papildomos matematikos užduotys IV klasės stipresniesiema mokiniams.
485 Matematikos pasaulyje. I kl. Mokytojo knyga.
486 Matematikos pasaulyje. IV kl. Mokytojo knyga.
487 Padalinamoji didaktinė medžiaga matematikos pamokoms. I kl.
488 Padalinamoji didaktinė medžiaga matematikos pamokoms. II kl.
489 Pasaulis ir aš. II klasės mokytojo knyga (serija "Mokytojo knuga")
490 Mūsų pasulis. III klasės mokytojo knyga (serija "Mokytojo knyga")
491 Vienas pasaulis. IV klasės mokytojo knyga (serija "Mokytojo knyga")
492 Tu tai jau sugebi! Pasaulio pažinimo užduotis I-II klasei
493 Tu tai jau sugebi! Pasaulio pažinimo užduotis III-IV klasei
494 Muzikos mokymas III-IV klasėje. Dirbančiam su "Lakštute" mokytojui. Antroji knyga (serija " MOkytojo knyga")
495 Vaikystės žaidimai (žaidimų metodika ir žaidimų pavyzdžiai)
496 Įsiklausyk ir tark, skaityk ir rašyk (darbui su kalbėjimo, skaitymo, rašymo sunkumų turinčiais vaikais)
497 Rėkia, pešasi, viską gadina. Kaip elgtis su agresyviais vaikais. (Serija "Vaikai yra vaikai")
498 "Sunkūs vaikai". Praktiniai patarimai auklėtojams ir tėvams (Serija "Gyvename su vaikais")
499 Vaikams reikia ribų (Serija "Gyvename su vaikais")
500 Neliesk manęs. Kaip atpažinti seksualines priekabes ir joms priešintis.
501 Baimė. Nuo bailumo iki drąsos. (Serija "Nuo ... iki")
502 Pažvelk iš arčiau į senovės Egiptą (Serija "Žvelk iš arčiau")
503 Pažvelk iš arčiau į Viduramžius (Serija "Žvelk iš arčiau")
504 Lakštutė. Muzikos vadovėlio I klasei priedas (CD)
505 Lakštutė. Muzikos vadovėlio II klasei priedas (CD)
506 Muzika II klasei. Vadovėlio priedas. Dainavimas. Dūdavimas. Solfedžiavimas (garsajuostė)
507 Muzika II klasei. Vadovėlio priedas. Muzikos klausymas (garsajuostė)
508 Muzika III klasei .Vadovėlio priedas. Kalendorinės dainos ir žaidimai, instrumentinė muzika (garsajuostė)
509 Muzika III klasei. Vadovėlio priedas. Muzikos klausymas (Garsajuostė)
510 Muzika IV klasei. Vadovėlio priedas. Dainavimas(Garsajuostė)
511 Muzika IV klasei. Vadovėlio priedas. Muzikos klausymas (Garsajuostė)
512 Skaitiniai. VI klasės mokytojo knyga (serija "Mokytojo knyga")
513 Mokome gimtosios. 6 klasė. Mokytojo knyga
514 Lietuvių kalba XI-XII klasei. Mokytojo knyga.
515 Iškalbos mokymas.
516 Literatūra XI-XII klasei. Trečioji knyga (chrestomatija prie pirmosios to paties pavadinimo vadovėlio knygos)
517 Lietuvių kalbos testai VIII-X klasei.
518 Lietuvių kalbos testai XI-XII klasei.
519 Kontroliniai testai baigiamajam lietuvių kalbos egzaminui
520 Teksto skaitymas ir suvokimas. Lietuvių literatūros užduotys (IX-XII klasei)
521 Diktantai V-XII klasei
522 Diktantai su teksto analizės užduotimis V-XII klasei
523 Lietuvių kalbos VII klasės kurso konspektas
524 Lietuvių kalbos IX klasės kurso konspektas
525 Kompleksinės lietuvių kalbos užduotys IX-X klasei (serija "Pasikartokime prieš egzaminą")
526 Lietuvių kalbos kartojimo pratybos X-XII klasei (serija "Pasikartokime prieš egzaminą")
527 Mokomasis lietuvių kalbos rašybos žodynėlis V-VII klasei
528 Mokomasis lietuvių kalbos rašybos ir kičiavimo žodynas
529 Mokyklinis lietuvių kalbos antonimų žodynas
530 Kalbos kultūra visiems
531 Pokalbių telefonu etiketas
532 Raštvedybos abėcėlė. Mokomoji knyga.
533 Lietuva. 200 klausimų ir atsakymų.
534 Naujausioji lietuvių literatūra (1988-2002)
535 Proza ties tūkstantmečio riba. Kritikos etiudai
536 Linksmažodžiai išdykauja. Eilėraščiai linksmiems vaikams (kaip linksmai mokytis gramatikos)
537 Early School English 1. Teacher's Book. Anglų kalba. II klasės mokytojo knyga
538 School English 1. Teacher's Book. Anglų kalba. Mokytojo knyga. Pirmieji m.m. (IV klasei)
539 School English 3. Teacher's Book. Anglų kalba. Mokytojo knyga. Tretieji m.m. (VI klasei)
540 School English 7. Teacher's Book. Anglų kalba. Mokytojo knyga. Septintieji m.m. (X klasei)
541 Hello! 4. Teacher's Book. Anglų kalba. Mokytojo knyga. Ketvirtieji m.m. (VII klasei)
542 Hello! 6. Teacher's Book. Anglų kalba. Mokytojo knyga. Šeštieji m.m. (IX klasei)
543 Hello! 7. Teacher's Book. Anglų kalba. Mokytojo knyga. Septintieji m.m. (X klasei)
544 Let's play Grammar. Žaisdami mokomės anglų kalbos gramatikos.
545 Anglų kalbos gramatikos lentelės
546 Grammar no Problem. Anglų kalbos gramatika su pratimais.
547 School English 1. Tests. Anglų kalbos testai. Pirmieji m.m.
548 School English 2. Tests. Anglų kalbos testai. Antrieji m.m.
549 Test Your Use of English 1. Anglų kalbos brandos egzamino testai. Pirmoji knyga.
550 Test Your Use of English 2. Anglų kalbos brandos egzamino testai. Antroji knyga
551 Test Your Use of English 3. Anglų kalbos brandos egzamino testai. Trečioji knyga
552 Test Your Speaking Skills. Sakytinės anglų kalbos įskaita
553 Mokomasis anglų kalbos žodynas vidurinėms mokykloms
554 Mokomasis anglų-lietuvių kalbų žodynas
555 Mokomasis lietuvių-anglų kalbų žodynas
556 Mokomasis anglų kalbos žodynas . PASSWORD
557 Dvitomis anglų-lietuvių kalbų žodynas. I tomas. A-M
558 Dvitomis anglų-lietuvių kalbų žodynas. II tomas. N-Z
559 Illustrated Oxford Dictionary
560 School English 1. Student's Book. (garsajuostė)
561 School English 7. Student's Book. (2 garsajuostės)
562 Hello! 5 (garsajuostė)
563 Hello! 6 (garsajuostė)
564 Vokiečių kalbos gramatika: klausimai ir atsakymai
565 Grammatik von A bis Z Deutsch. Vokiečių kalbos gramatika nuo A iki Z
566 Trumpas vokiečių-lietuvių lietuvių-vokiečių žodynas
567 DEutsch-litauische Redensarten. Vokiečių-lietuvių kalbų vaizdingieji posakiai
568 Le Fran?ais 1 (garsajuostė)
569 Le Fran?ais 2 (garsajuostė)
570 Prancūzų kalbos gramatikos lentelės
571 Rusų kalbos skaitymo , kalbos vartosenos testai ir rašymo užduotys IX-XII klasei
572 Klausydamiesi mokomės. Testai ir užduotys prie J.Brazauskienės, I. Vološinos vadovėlio "Rusų kalba. Penktieji mokymo metai" (su CD)
573 Rusų kalbos užduotys pagrindinei mokyklai
574 Ar moki rusų kalbą? (serija "Egzaminui rengiuosi pats!")
575 Rašome diktantą. Mokomoji knyga V-X klasei
576 Atpasakojimai ir kalbos ugdimo tekstai. Mokomoji knyga V-X klasei
577 Rusų kalbos gramatikos lentelės
578 Mokomasis aiškinamasis rusų kalbos žodynas
579 Trumpas rusų-lietuvių kalbų žodynas
580 Trumpas lietuvių-rusų kalbų žodynas
581 Matematika Vi kl. Mokytojo sąsiuvinis
582 Matematika V kl. Mokytojo sąsiuvinis
583 Stebuklingoji matematika. Matematiniai triukai, matematikos magija, žaidimai, paradoksai
584 Funkcijos. Funkcijų reikšmių srities radimo metodas.
585 Ar moki matematiką(serija "Egzaminui rengiuosi pats!")
586 Matematika. Kurso kartojimo medžiaga
587 Matematika. Kontrolinės ir savarankiškos užduotys XI klasei
588 Matematika. Kontrolinės ir savarankiškos užduotys XII klasei
589 Kaip suprasti matematiką (serija "Teminis žinynas")
590 Matematikos lentelės
591 Informacinių technologijų uždavinynas pagrindinei mokyklai. Tekstai ir iliustracijos
592 Informacinių technologijų uždavinynas pagrindinei mokyklai. Skaičiuoklė, pateiktys, internetas
593 Fizika. VII klasės mokytojo knyga (serija "Mokytojo knyga")
594 Fizika. VIII klasės mokytojo knyga (serija "Mokytojo knyga")
595 Fizika. X klasės mokytojo knyga (serija "Mokytojo knyga")
596 Demonstraciniai fizikos bandymai VII-X klasėje. Metodinė knyga mokytojams.
597 Fizikos uždavinynas VII-X klasei.
598 Fizikos uždavinynas VII klasei.
599 Fizikos testai VII klasei
600 Fizikos testai VIII klasei
601 Kokibinės fizikos užduotys IX klasei
602 Fizika (serija "Kišeninis žinynas")
603 Įžymūs fizikai ir jų atradimai
604 Chemija (serija "Pasikartokime prieš egzaminą")
605 Chemijos žinynas
606 Iliustruotas chemijos žinynas
607 Chemijos lentelės
608 Biologijos testai XI-XII klasei
609 Ar moki biologiją (serija "Egzaminui rengiuosi pats!")
610 Biologija abiturientams (serija "Kišeninis žinynas ABI")
611 Žmogaus biologija (serija "Kišeninis žinynas")
612 Evoliucija (serija "Teminis žinynas")
613 Biologijos pagrindai ( serija "Mokslų pagrindai")
614 Botanika (serija "Iliustruotas žinynas")
615 Zoologija. Bestuburiai (serija "Iliustruotas žinynas")
616 Zoologija. Stuburiniai (serija "Iliustruotas žinynas")
617 Ekologijos ir aplinkotyros žodynėlis. Mokomoji knyga
618 Kaip pažinti augalus
619 Lietuva pasaulyje. X klasė. Mokytojo knyga (Serija "Mokytojo knyga"). CD
620 Istorija. Viskas, ko reikia egzaminui (serija "Egzaminui rengiuosi pats!")
621 Mokyklinis istorijos žinynas
622 Lietuvos kelias į Europos Sąjungą ir NATO. Politologijos žinynas.
623 Visuotinės istorijos atlasas mokykloms.
624 Pasaulio istorijos atlasas. I tomas.
625 Pasaulio istorijos atlasas. II tomas.
626 Lemtingi Lietuvos istorijos įvykiai
627 LIETUVA. Šeimos enciklopedija
628 Bendrosios geografijos atlasas mokykloms
629 Pasaulio geografijos enciklopedija ir viso pasaulio atlasas. Su nuorodomis į interneto puslapį.
630 Vandeniu ir pėsčiomis po Nemuno baseiną. Vadovas po 51 gražiausią ir švariausią vietovę
631 Meno istorija VII-VIII klasei
632 Meno istorija. Skaitiniai IX-X klasei
633 Lietuvos meno istorija X klasei
634 Monet (Monė) (Albumas apie gyvenimą ir kūrybą)
635 Picasso (Pikasas)(Albumas apie gyvenimą ir kūrybą)
636 Velazquez (Velaskesas)(Albumas apie gyvenimą ir kūrybą)
637 Šaltinėlis. Mokomasis žaidimas vaikams
638 Kompiuterinis mokomasis lietuvių kalbos žodynėlis I-IV klasei
639 Genelis. Skaitymo pradžiamokslis penkiamečiui 2004 m.
640 Aušrelė. Skaitymo knyga šešiamečiams. 1-oji knyga (serija "Rengiuosi į mokyklą") 2004 m.
641 Aušrelė. Skaitymo knyga šešiamečiams. 2-oji knyga (serija "Rengiuosi į mokyklą") 2004 m.
642 Skaičiuoju iki trijų. Pratybų sąsiuvinis lavinamųjų klasių mokiniams
643 Aušrelė. 1-asis lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis I klasei.
644 Aušrelė. 2-asis lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis I klasei.
645 Aušrelė. 3-asis lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis I klasei.
646 Mano Pirmieji skaičiai. 1-asis pratybų sąsiuvinis I klasei
647 Mano Pirmieji skaičiai. 2-asis pratybų sąsiuvinis I klasei
648 Mano Pirmieji skaičiai. 3-asis pratybų sąsiuvinis I klasei
649 Matematika. 1-asis pratybų sąsiuvinis II klasei
650 Matematika. 2-asis pratybų sąsiuvinis II klasei
651 PAŽINK PASAULĮ. Pratybų sąsiuvinis II klasei
652 Matematika. 1-asis pratybų sąsiuvinis III klasei
653 Matematika. 2-asis pratybų sąsiuvinis III klasei
654 Matematika. 3-asis pratybų sąsiuvinis III klasei
655 Matematika. 1-asis pratybų sąsiuvinis IV klasei
656 Matematika. 2-asis pratybų sąsiuvinis IV klasei
657 DEŠIMTKART DEŠIMT. 1-asis pratybų sąsiuvinis V klasei
658 DEŠIMTKART ŠIMTAS. 2-asis pratybų sąsiuvinis V klasei
659 MATEMATIKA. 1-asis pratybų sąsiuvinis VI klasei
660 MATEMATIKA. 2-asis pratybų sąsiuvinis VI klasei
661 MATEMATIKA. 1-asis pratybų sąsiuvinis VII klasei
662 MATEMATIKA. 2-asis pratybų sąsiuvinis VII klasei
663 MATEMATIKA. 1-asis pratybų sąsiuvinis VIII klasei
664 MATEMATIKA. 2-asis pratybų sąsiuvinis VIII klasei
665 MATEMATIKA. 1-asis pratybų sąsiuvinis IX klasei
666 MATEMATIKA. 2-asis pratybų sąsiuvinis IX klasei
667 Neišplėtotos kalbos ugdymas. Logopedo knyga
668 Matyk, atpažink, skirk. Metodinė priemonė
669 Įsiklausyk ir tark, skaityk ir rašyk. Metodinė priemonė.
670 V.Niauronytė. Su mitu žvelgiant. Antikos kultūros įvadas. IV kl.
671 L.Degėsys, R.Aškinytė. Etika. VII-IX kl.
672 RĖ.Jokimaitis, A.Kasperavičius, E.Manelis, B.Stukienė. Pasaulio ir Lietuvos istorija. VI-XVII a. VIII kl.
673 J.Brazauskas, S. Jurkevičius, K.Petrauskis. NAujųjų amžių istorija. IX kl.
674 R.Sabaliauskaitė, L.Jekentaitė. Etika. IX-X kl.
675 A.Kasperavičius, R.Jokimaitis ir kt. Naujausiųjų laikų ietorija. X kl.
676 I.Zaleskienė. Mes. Pilietinės visuomemės pagrindai. X kl.
677 L.Karčiauskienė. Skaitymai. Literatūros skaitiniai. 1 d. V kl.
678 L.Karčiauskienė. Skaitymai. Literatūros skaitiniai. 2 d. V kl.
679 L.Karčiauskienė. Skaitymai. Literatūros vadovėlis. 1 d. VI kl.
680 L.Karčiauskienė. Skaitymai. Literatūros vadovėlis. 2 d. VI kl.
681 A.Šuminienė. Biologija. VII kl.


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2005-05-24    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2005-05-10 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2005-05-13 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV" 110051115  Akademijos 4,LT-08412, Vilnius  Lietuva 
UAB "Katalikų pasaulio leidiniai" 126207879  Pylimo g. 27/14, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA" 122275733  J. Jasinskio g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA 124940893  Laisvės pr. 115a-54, LT-06119, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS 148168546  Respublikos g. 21, Panevėžio m., 35170 Panevėžio m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas" 233990960  Žemaičių g. 31, Kauno m., 44175 Kauno m. sav.  Lietuva 
UAB "PRESVIKA" 123660778  Pamėnkalnio g. 25-11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS" 120275624  Parodų g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Rosmos prekyba" 125660353  A. Strazdelio g. 1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
IĮ "Elektrija" 145569690  Lyros g. 14-15, 5400 Šiauliai  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa' 132726152  Vytauto pr. 25,LT-44352, Kaunas  Lietuva 
UAB "LITTERULA" 124152925  Ateities g. 7C-4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Versus aureus" leidykla 126113650  Viršuliškių g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS" 120148057  Pylimo g. 42, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "KRONTA" 110736891  Pylimo g. 38/1, LT-01136 Vilnius  Lietuva 
Viliaus Gužauskio firma "HOMO LIBER" 124037093  Laisvės pr. 81-20, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB Respublikinis knygų centras 124822941  Pylimo g. 42, Vilniaus m., 01136 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
 Lucilijus   Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
           

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (13,60)  
 2  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (13,60)  
 3  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (26,60)  
 4  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (25,20)  
 5  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (15,00)  
 6  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (15,00)  
 7  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (17,20)  
 8  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (18,40)  
 9  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (13,60)  
 10  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (15,00)  
 11  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (15,00)  
 12  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (15,00)  
 13  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (15,00)  
 14  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (18,80)  
 15  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (18,80)  
 16  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (9,20)  
 17  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (4,40)  
 18  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (4,40)  
 19  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (9,60)  
 20  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (12,60)  
 21  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (9,00)  
 22  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (14,80)  
 23  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (9,20)  
 24  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (16,20)  
 25  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (14,80)  
 26  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (9,00)  
 27  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (6,40)  
 28  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (6,40)  
 29  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (6,40)  
 30  1   Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"    (15,00)  
 31  1   UAB "Katalikų pasaulio leidiniai"    (7,63)  
 32  1   UAB "Katalikų pasaulio leidiniai"    (12,20)  
 33  1   UAB "Katalikų pasaulio leidiniai"    (11,15)  
 34  1   UAB "Katalikų pasaulio leidiniai"    (8,63)  
 35  1   UAB "Katalikų pasaulio leidiniai"    (21,00)  
 36  1   UAB "Katalikų pasaulio leidiniai"    (23,00)  
 37  1   UAB "Katalikų pasaulio leidiniai"    (9,75)  
 37  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (19,74)  
 38  1   UAB "Katalikų pasaulio leidiniai"    (7,95)  
 39  1   UAB "Katalikų pasaulio leidiniai"    (10,25)  
 40  1   UAB "Katalikų pasaulio leidiniai"    (13,45)  
 41  1   UAB "Katalikų pasaulio leidiniai"    (12,20)  
 42  1   Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA"    (36,75)  
 43  1   Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA"    (26,25)  
 44  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA    (16,80)  
 45  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA    (16,80)  
 46  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA    (17,01)  
 47  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA    (17,01)  
 48  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA    (15,33)  
 49  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA    (15,33)  
 50  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA    (17,01)  
 51  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA    (15,33)  
 52  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA    (15,33)  
 53  1   UAB "PRESVIKA"    (14,60)  
 53  2   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS    (14,86)  
 53  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (15,00)  
 53  4   UAB "LITTERULA"    (18,30)  
 53  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (15,47)  
 54  1   UAB "PRESVIKA"    (14,60)  
 54  2   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS    (14,86)  
 54  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (15,00)  
 54  4   UAB "LITTERULA"    (18,30)  
 54  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (15,47)  
 55  1   UAB "PRESVIKA"    (14,60)  
 55  2   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS    (14,86)  
 55  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (15,00)  
 55  4   UAB "LITTERULA"    (18,30)  
 55  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (15,47)  
 56  1   UAB "PRESVIKA"    (14,60)  
 56  2   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS    (14,86)  
 56  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (15,00)  
 56  4   UAB "LITTERULA"    (18,30)  
 56  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (15,47)  
 57  1   UAB "PRESVIKA"    (22,40)  
 57  2   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS    (22,40)  
 57  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (22,40)  
 57  4   UAB "LITTERULA"    (18,10)  
 58  1   UAB "PRESVIKA"    (22,40)  
 58  2   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS    (22,40)  
 58  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (22,40)  
 58  4   UAB "LITTERULA"    (18,10)  
 58  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (19,74)  
 59  1   UAB "PRESVIKA"    (22,40)  
 59  2   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS    (22,40)  
 59  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (22,40)  
 59  4   UAB "LITTERULA"    (18,10)  
 59  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (19,74)  
 60  1   UAB "PRESVIKA"    (11,40)  
 60  2   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS    (22,40)  
 60  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (22,40)  
 60  4   UAB "LITTERULA"    (18,10)  
 60  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (19,74)  
 61  1   UAB "PRESVIKA"    (22,40)  
 61  2   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS    (22,40)  
 61  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (22,40)  
 61  4   UAB "LITTERULA"    (18,10)  
 61  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (19,74)  
 62  1   UAB "PRESVIKA"    (17,60)  
 62  2   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS    (17,60)  
 62  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (17,60)  
 62  4   UAB "LITTERULA"    (14,10)  
 62  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (15,51)  
 63  1   UAB "PRESVIKA"    (20,00)  
 63  2   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS    (20,00)  
 63  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (20,00)  
 63  4   UAB "LITTERULA"    (16,10)  
 63  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (17,75)  
 64  1   UAB "PRESVIKA"    (18,00)  
 64  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (23,00)  
 65  1   UAB "PRESVIKA"    (17,00)  
 65  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (21,00)  
 66  1   UAB "PRESVIKA"    (18,90)  
 66  2   UAB "LITTERULA"    (17,00)  
 66  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (17,16)  
 67  1   UAB "PRESVIKA"    (11,90)  
 67  2   UAB "LITTERULA"    (17,00)  
 67  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (18,00)  
 68  1   UAB "PRESVIKA"    (11,00)  
 69  1   UAB "PRESVIKA"    (14,00)  
 70  1   UAB "PRESVIKA"    (14,00)  
 71  1   UAB "PRESVIKA"    (14,00)  
 72  1   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS    (21,50)  
 72  2   UAB "LITTERULA"    (20,00)  
 73  1   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS    (21,50)  
 73  2   UAB "LITTERULA"    (20,00)  
 74  1   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS    (17,00)  
 74  2   UAB "LITTERULA"    (17,00)  
 74  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (16,17)  
 75  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (18,70)  
 76  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (18,70)  
 77  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (18,70)  
 78  1   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS    (15,25)  
 78  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (14,50)  
 78  3   UAB "LITTERULA"    (12,30)  
 78  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (14,30)  
 79  1   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS    (14,50)  
 79  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (14,50)  
 79  3   UAB "LITTERULA"    (14,80)  
 79  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (14,30)  
 80  1   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS    (14,50)  
 80  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (14,50)  
 80  3   UAB "LITTERULA"    (14,80)  
 80  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (14,30)  
 81  1   Uždaroji akcinė bendrovė J. MASIULIO KNYGYNAS    (14,30)  
 81  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"    (14,00)  
 81  3   UAB "LITTERULA"    (14,10)  
 81  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (14,06)  
 82  1   UAB "LITTERULA"    (21,00)  
 82  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (21,01)  
 83  1   UAB "LITTERULA"    (21,00)  
 83  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"    (22,01)  
 84  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (7,52)  
 85  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (7,52)  
 86  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (7,52)  
 87  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (7,52)  
 88  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (9,78)  
 89  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (9,78)  
 90  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (15,41)  
 91  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (19,27)  
 92  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (10,90)  
 93  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (10,90)  
 94  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (14,94)  
 95  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (9,91)  
 96  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (10,90)  
 97  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (10,90)  
 98  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (10,90)  
 99  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (10,90)  
 100  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (10,90)  
 101  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (22,66)  
 102  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (19,27)  
 103  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (20,31)  
 104  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (5,26)  
 105  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (2,92)  
 106  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (2,35)  
 107  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (43,43)  
 108  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (26,88)  
 109  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (43,43)  
 110  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (43,43)  
 111  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (2,64)  
 112  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (16,45)  
 113  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (15,45)  
 114  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (64,67)  
 115  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (56,87)  
 116  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (64,67)  
 117  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (36,38)  
 118  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (36,38)  
 119  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (36,38)  
 120  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (36,38)  
 121  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (36,38)  
 122  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (2,54)  
 123  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (2,54)  
 124  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (2,54)  
 125  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (49,82)  
 126  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (19,36)  
 127  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (49,82)  
 128  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (49,82)  
 129  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (49,82)  
 130  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (49,82)  
 131  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (19,82)  
 132  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (3,19)  
 133  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (3,19)  
 134  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (7,14)  
 135  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (7,14)  
 136  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (6,11)  
 137  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (8,37)  
 138  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (49,82)  
 139  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (7,14)  
 140  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (4,23)  
 141  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (10,33)  
 142  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (71,06)  
 143  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (71,06)  
 144  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (10,34)  
 145  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (11,37)  
 146  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (5,17)  
 147  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (128,78)  
 148  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (128,78)  
 149  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (8,37)  
 150  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (8,37)  
 151  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (5,50)  
 152  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (128,78)  
 152  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (28,88)  
 153  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (8,37)  
 154  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (8,37)  
 155  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (161,21)  
 156  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (161,21)  
 157  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (161,21)  
 158  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (128,78)  
 159  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (128,78)  
 160  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (139,13)  
 161  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (128,78)  
 162  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (128,78)  
 163  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (128,78)  
 164  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (155,10)  
 165  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (171,55)  
 166  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (161,21)  
 167  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (171,55)  
 168  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (128,78)  
 169  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (128,78)  
 170  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (54,52)  
 171  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (54,52)  
 172  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (54,52)  
 173  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (54,52)  
 174  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (9,78)  
 175  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (9,78)  
 176  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (36,66)  
 177  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (36,66)  
 178  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (36,66)  
 179  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (75,77)  
 180  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (0,85)  
 181  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (0,85)  
 182  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (0,85)  
 183  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (0,85)  
 184  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (5,36)  
 185  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (5,36)  
 186  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (12,60)  
 187  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (128,78)  
 188  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (4,70)  
 189  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (14,94)  
 190  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (6,87)  
 191  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (6,87)  
 192  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (6,87)  
 193  1   K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"    (128,78)  
 194  1   UAB "Rosmos prekyba"    (12,29)  
 195  1   UAB "Rosmos prekyba"    (20,90)  
 196  1   UAB "Rosmos prekyba"    (20,48)  
 197  1   KITI (Lucilijus)    (10,50)  
 198  1   KITI (Lucilijus)    (5,25)  
 199  1   KITI (Lucilijus)    (5,25)  
 200  1   KITI (Lucilijus)    (6,30)  
 201  1   KITI (Lucilijus)    (5,25)  
 202  1   KITI (Lucilijus)    (5,25)  
 203  1   KITI (Lucilijus)    (5,25)  
 204  1   KITI (Lucilijus)    (5,25)  
 205  1   KITI (Lucilijus)    (5,25)  
 206  1   KITI (Lucilijus)    (5,25)  
 207  1   KITI (Lucilijus)    (8,40)  
 208  1   KITI (Lucilijus)    (6,30)  
 209  1   KITI (Lucilijus)    (10,50)  
 210  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (18,90)  
 211  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,90)  
 212  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,90)  
 213  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (13,90)  
 214  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (13,90)  
 215  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (23,80)  
 216  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,90)  
 217  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,90)  
 218  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (23,50)  
 219  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (9,90)  
 220  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,00)  
 221  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (10,90)  
 222  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (10,90)  
 223  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (10,90)  
 224  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (10,90)  
 225  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,90)  
 226  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (13,90)  
 227  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (13,90)  
 228  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,50)  
 229  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,50)  
 230  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (23,50)  
 231  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,90)  
 232  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,90)  
 233  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,90)  
 234  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,90)  
 235  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,50)  
 236  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (22,20)  
 237  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (23,50)  
 238  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,70)  
 239  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,90)  
 240  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,90)  
 241  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,90)  
 242  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,90)  
 243  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 244  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,40)  
 245  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,40)  
 246  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,50)  
 247  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (23,50)  
 248  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 249  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 250  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (5,60)  
 251  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 252  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 253  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (5,50)  
 254  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (5,50)  
 255  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 256  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (20,70)  
 257  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (25,70)  
 258  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 259  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,90)  
 260  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 261  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 262  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (6,30)  
 263  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 264  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 265  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (7,50)  
 266  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (7,50)  
 267  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 268  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (20,70)  
 269  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,40)  
 270  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,90)  
 271  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,90)  
 272  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (14,90)  
 273  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (14,90)  
 274  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (14,90)  
 275  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (10,00)  
 276  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,90)  
 277  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (18,90)  
 278  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 279  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,40)  
 280  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 281  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,50)  
 282  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 283  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (18,90)  
 284  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (23,50)  
 285  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,50)  
 286  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,40)  
 287  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,90)  
 288  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 289  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 290  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 291  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,50)  
 292  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,90)  
 293  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,50)  
 294  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 295  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,50)  
 296  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (18,90)  
 297  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 298  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,40)  
 299  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,80)  
 300  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 301  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 302  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 303  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,50)  
 304  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 305  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 306  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,50)  
 307  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 308  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,50)  
 309  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,40)  
 310  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,50)  
 311  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,90)  
 312  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,50)  
 313  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,90)  
 314  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,90)  
 315  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,70)  
 316  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,70)  
 317  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,90)  
 318  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 319  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 320  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (34,90)  
 321  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (34,90)  
 322  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,90)  
 323  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,50)  
 324  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 325  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 326  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,50)  
 327  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,90)  
 328  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,90)  
 329  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (14,50)  
 330  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (14,50)  
 331  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,90)  
 332  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,90)  
 333  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,90)  
 334  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,90)  
 335  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,90)  
 336  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,90)  
 337  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,90)  
 338  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,90)  
 339  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,90)  
 340  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,90)  
 341  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,80)  
 342  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 343  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,90)  
 344  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (39,90)  
 345  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (39,90)  
 346  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (29,90)  
 347  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (29,50)  
 348  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (29,50)  
 349  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (39,90)  
 350  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (39,90)  
 351  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (39,90)  
 352  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (59,00)  
 353  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (59,00)  
 354  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (59,00)  
 355  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (59,00)  
 356  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,90)  
 357  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,50)  
 358  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,50)  
 359  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,50)  
 360  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,90)  
 361  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,90)  
 362  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (18,60)  
 363  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (49,90)  
 364  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (59,90)  
 365  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (49,90)  
 366  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (39,90)  
 367  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (48,90)  
 368  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (48,90)  
 369  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (39,60)  
 370  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (59,00)  
 371  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (59,00)  
 372  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (59,90)  
 372  2   UAB "KRONTA"    (15,75)  
 373  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (7,92)  
 374  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (7,92)  
 375  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (7,92)  
 376  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (23,94)  
 377  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (9,60)  
 378  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,31)  
 379  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (7,92)  
 380  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (3,99)  
 381  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (7,92)  
 382  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (4,73)  
 383  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (4,73)  
 384  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (4,73)  
 385  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (5,60)  
 386  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (5,60)  
 387  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (5,60)  
 388  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (5,90)  
 389  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (5,90)  
 390  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (5,90)  
 391  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (10,50)  
 392  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,80)  
 393  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (6,30)  
 394  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (4,73)  
 395  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (9,45)  
 396  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (9,45)  
 397  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (9,45)  
 398  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (9,60)  
 399  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (9,60)  
 400  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (10,50)  
 401  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (10,50)  
 402  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (9,45)  
 403  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (10,48)  
 404  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (10,50)  
 405  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (20,00)  
 406  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (12,60)  
 407  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (5,88)  
 408  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (8,00)  
 409  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (2,63)  
 410  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (2,63)  
 411  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (4,20)  
 412  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (3,68)  
 413  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (4,41)  
 414  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (3,15)  
 415  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (4,41)  
 416  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (6,90)  
 417  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (6,90)  
 418  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (6,90)  
 419  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (6,90)  
 420  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,15)  
 421  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,15)  
 422  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,15)  
 423  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,15)  
 424  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (25,38)  
 425  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (30,40)  
 426  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (30,40)  
 427  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,96)  
 428  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,96)  
 429  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (25,73)  
 430  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (22,80)  
 431  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (14,70)  
 432  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (13,65)  
 433  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,92)  
 434  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,92)  
 435  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,92)  
 436  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,92)  
 437  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,15)  
 438  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,15)  
 439  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (13,65)  
 440  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (23,10)  
 441  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (4,20)  
 442  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,33)  
 443  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,33)  
 444  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (5,00)  
 445  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,20)  
 446  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,20)  
 447  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,20)  
 448  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,20)  
 449  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (37,80)  
 450  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (37,80)  
 451  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,31)  
 452  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (28,88)  
 453  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (4,20)  
 454  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (23,20)  
 455  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,00)  
 456  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (3,15)  
 457  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (3,15)  
 458  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,82)  
 459  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (10,50)  
 460  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,97)  
 461  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,53)  
 462  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (5,25)  
 463  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (5,25)  
 464  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (16,42)  
 465  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,92)  
 466  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,12)  
 467  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (10,40)  
 468  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (9,50)  
 469  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (12,31)  
 470  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (14,62)  
 471  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (16,80)  
 472  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,75)  
 473  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (27,30)  
 474  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (14,76)  
 475  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,86)  
 476  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,92)  
 477  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (3,89)  
 478  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (10,29)  
 479  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (3,12)  
 480  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (3,12)  
 481  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (4,54)  
 482  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (5,25)  
 483  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (5,25)  
 484  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (4,41)  
 485  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (10,50)  
 486  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (18,41)  
 487  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (7,35)  
 488  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (7,35)  
 489  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (14,70)  
 490  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (12,60)  
 491  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (22,21)  
 492  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (6,30)  
 493  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (6,62)  
 494  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,00)  
 495  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,75)  
 496  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (10,50)  
 497  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,92)  
 498  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (12,31)  
 499  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (14,62)  
 500  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (13,97)  
 501  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (7,92)  
 502  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (12,60)  
 503  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (12,60)  
 504  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,24)  
 505  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,24)  
 506  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (6,66)  
 507  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (5,00)  
 508  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (6,66)  
 509  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (6,66)  
 510  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (6,66)  
 511  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (5,00)  
 512  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (8,09)  
 513  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (3,15)  
 514  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (20,90)  
 515  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (12,60)  
 516  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (29,90)  
 517  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (6,41)  
 518  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (7,14)  
 519  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (10,00)  
 520  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (5,25)  
 521  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (8,93)  
 522  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (7,98)  
 523  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (5,15)  
 524  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (5,15)  
 525  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (10,32)  
 526  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (8,72)  
 527  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (7,35)  
 528  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,55)  
 529  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (13,65)  
 530  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,20)  
 531  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (4,73)  
 532  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (7,92)  
 533  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (6,72)  
 534  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (33,60)  
 535  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,92)  
 536  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (4,73)  
 537  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,12)  
 538  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (13,65)  
 539  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (18,38)  
 540  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (16,70)  
 541  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (5,25)  
 542  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,92)  
 543  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (10,08)  
 544  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,96)  
 545  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (2,63)  
 546  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,96)  
 547  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (7,61)  
 548  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (7,92)  
 549  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (8,40)  
 550  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (8,19)  
 551  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (10,29)  
 552  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (8,00)  
 553  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (18,38)  
 554  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,96)  
 555  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,96)  
 556  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (68,46)  
 557  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (55,20)  
 558  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (55,20)  
 559  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (126,00)  
 560  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (9,44)  
 561  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (27,14)  
 562  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (8,67)  
 563  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (9,45)  
 564  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (8,40)  
 565  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (6,51)  
 566  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (13,65)  
 567  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (12,60)  
 568  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (26,10)  
 569  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,92)  
 570  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (3,77)  
 571  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (10,08)  
 572  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,96)  
 573  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (5,04)  
 574  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (7,92)  
 575  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (14,02)  
 576  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,92)  
 577  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (3,89)  
 578  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (38,77)  
 579  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (18,38)  
 580  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (18,38)  
 581  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (6,83)  
 582  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (3,15)  
 583  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (7,76)  
 584  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (3,15)  
 585  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (8,40)  
 586  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (17,54)  
 587  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (7,92)  
 588  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (7,92)  
 589  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (7,92)  
 590  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (4,83)  
 591  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,85)  
 592  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,45)  
 593  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (14,75)  
 594  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,92)  
 595  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,55)  
 596  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (23,10)  
 597  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (10,76)  
 598  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,75)  
 599  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (5,52)  
 600  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (5,52)  
 601  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (7,92)  
 602  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (7,35)  
 603  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (14,70)  
 604  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,31)  
 605  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (9,56)  
 606  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,55)  
 607  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (5,25)  
 608  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (10,40)  
 609  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (8,56)  
 610  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (9,98)  
 611  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (7,35)  
 612  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (8,95)  
 613  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (6,51)  
 614  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (13,28)  
 615  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (13,28)  
 616  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (13,28)  
 617  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,92)  
 618  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (10,50)  
 619  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (20,90)  
 620  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (5,25)  
 621  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,75)  
 622  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (10,92)  
 623  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,92)  
 624  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (21,00)  
 625  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (28,04)  
 626  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,55)  
 627  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (83,16)  
 628  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (16,70)  
 629  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (99,75)  
 630  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (12,50)  
 631  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (31,48)  
 632  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (31,00)  
 633  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (31,16)  
 634  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (8,40)  
 635  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (8,40)  
 636  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (8,40)  
 637  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (23,20)  
 638  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (24,00)  
 639  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,31)  
 640  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (7,92)  
 641  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (7,92)  
 642  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (8,00)  
 643  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (9,90)  
 644  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (9,90)  
 645  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (9,90)  
 646  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (6,90)  
 647  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (6,90)  
 648  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (6,90)  
 649  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,90)  
 650  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,90)  
 651  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (29,80)  
 652  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,90)  
 653  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,90)  
 654  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,90)  
 655  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,90)  
 656  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11,90)  
 657  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (7,50)  
 658  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (4,50)  
 659  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (14,00)  
 660  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (14,00)  
 661  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,35)  
 662  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (15,35)  
 663  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (17,60)  
 664  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (17,60)  
 665  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (17,60)  
 666  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (17,60)  
 667  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (19,53)  
 668  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (11m97)  
 669  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'    (10,50)  
 670  1   UAB "Versus aureus" leidykla    (16,003)  
 671  1   UAB "KRONTA"    (15,75)  
 672  1   UAB "KRONTA"    (15,75)  
 673  1   UAB "KRONTA"    (15,75)  
 674  1   UAB "KRONTA"    (16,80)  
 675  1   UAB "KRONTA"    (16,80)  
 676  1   Viliaus Gužauskio firma "HOMO LIBER"    (18,90)  
 677  1   UAB Respublikinis knygų centras    (16,80)  
 678  1   UAB Respublikinis knygų centras    (16,80)  
 679  1   UAB Respublikinis knygų centras    (16,80)  
 680  1   UAB Respublikinis knygų centras    (16,80)  
 681  1   UAB Respublikinis knygų centras    (14,40)  

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
     


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-681  2005-05-24  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1-30
Tiekėjo pavadinimas
Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV" (110051115)
Sutarties sudarymo data:
2005-05-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  7.948,29 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-05-29 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 31-41
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Katalikų pasaulio leidiniai" (126207879)
Sutarties sudarymo data:
2005-06-25 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  3.239,15 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-06-25 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 42, 43
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA" (122275733)
Sutarties sudarymo data:
2005-05-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  446,25 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-05-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 44-52
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA (124940893)
Sutarties sudarymo data:
2005-05-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.587,81 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-05-29 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 53-56, 64, 65, 67-71
Tiekėjo pavadinimas
UAB "PRESVIKA" (123660778)
Sutarties sudarymo data:
2005-05-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  7.599,60 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-05-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 72, 73, 78, 82, 83
Tiekėjo pavadinimas
UAB "LITTERULA" (124152925)
Sutarties sudarymo data:
2005-05-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  8.166,50 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-05-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 81
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas" (233990960)
Sutarties sudarymo data:
2005-05-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  280,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-05-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 74, 75, 76, 77, 79, 80
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS" (120148057)
Sutarties sudarymo data:
2005-05-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.969,77 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-05-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 84-193
Tiekėjo pavadinimas
K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS" (120275624)
Sutarties sudarymo data:
2005-05-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  43.849,20 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-05-27 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 194, 195, 196
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Rosmos prekyba" (125660353)
Sutarties sudarymo data:
2005-05-26 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  969,99 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-05-26 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 197-209
Tiekėjo pavadinimas
Lucilijus
Sutarties sudarymo data:
2005-05-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  453,60 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-05-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 210-669
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa' (132726152)
Sutarties sudarymo data:
2005-05-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  177.723,69 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-05-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 670
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Versus aureus" leidykla (126113650)
Sutarties sudarymo data:
2005-05-26 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  64,01 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-05-26 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

14. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 671-675
Tiekėjo pavadinimas
UAB "KRONTA" (110736891)
Sutarties sudarymo data:
2005-05-26 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.056,30 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-05-26 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

15. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 676
Tiekėjo pavadinimas
Viliaus Gužauskio firma "HOMO LIBER" (124037093)
Sutarties sudarymo data:
2005-05-26 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  151,20 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-05-26 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

16. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 677-681
Tiekėjo pavadinimas
UAB Respublikinis knygų centras (124822941)
Sutarties sudarymo data:
2005-05-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.233,57 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-05-27 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Vaidotas  Jakavičius
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyriausioji specialistė
Vardas, pavardė
  Irena  Kanapinskienė
Telefonas
  8-422-69044
Elektroninio pašto adresas:
  Zanetabu@takas.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas_____   __________   _____Vaidotas  Jakavičius_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)