tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 188785313, Liepyno g. 11A, LT-08105 Vilnius, Tel.: 271 96 332
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
30082   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
įvairūs reagentai, chemikalai, laboratoriniai indai ir laboratorinės priemonės 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
 
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Metanolis (grynas analizei)
2 Testai spermos buvimui nustatytu, reaguojantys į rūgščiąją fosfatazę
3 Reagentų rinkinys AmpFISTR Identifiler Kit
4 Reagentų rinkinys AmpFISTR SGM Plus Kit
5 Reagentų rinkinys PCR Core Reagents Kit
6 FGA lokuso amplifikacijos pradmenys su fluorescuojančia žyme NED
7 Denatūtuojantis polimeras POP-4 (ABI PRISM 3100-Avant analizatoriui)
8 Dydžio standartas GS 500 ROX
9 Dejonizuotas formamidas (HI-DI Formamide) (ABI PRISM 3100-Avant analizatoriui)
10 Derva Chelex 100, dalelių dydis 100-200 mesh
11 Acetonitrilas (aukštos skiriamosios gebos skystinio chromatografo klasės (HPLC grade))
12 Etilacetatas (aukštos skiriamosios gebos skystinio chromatografo klasės (HPLC grade))
13 Izopropanolis (grynas)
14 Acetonas (grynas analizei)
15 Etilacetatas (grynas analizei)
16 Kalio bromidas IR spektroskopijai
17 Granuliuoti milteliai "Dry Decon" stikliniams laboratoriniams indams plauti automatinėse mašinose
18 Rūgštinis ploviklis "Decon Acid Rinse" stikliniams laboratoriniams indams plauti automatinėse mašinose
19 Rodaminas G (Rhodamine 6G; Basic Red; dažų kiekis ne mažiau kaip ~ 95%)
20 Metoksinonafluorbutanas (HFE 7100) C5H3F9O (ne mažiau kaip 99%)
21 Heptanas (grynas analizei, spektrofotometriniams tyrimams arba skystiniai chromatografijai-HPLC)
22 Acetonitrilas (grynas analizei (Biotech grade))
23 Petrolio eteris (grynas analizei, spekrtofotometriniams tyrimams)
24 2-propanolis (izopropanolis)(grynas analizei, ne mažiau kaip 99%)
25 Cikloheksanas (grynas analizei, ne mažiau kaip 99%)
26 MDDMA ((+/-)-3,4-metilendioksi N,N-dimetilamfetamine HCI), milteliais (solid phase)
27 Lizergidas (Lysergic acid diethylamide, LSD), milteliais (solid phase)
28 MDA ((+/-)-3,4-Methylenedioxyamphetamine HCI), milteliais (solid phase)
29 MDE (MDME) ((+/-)-3,4-Methylenedioxy-N-ethylamphetamine HCI), milteliais (solid phase)
30 MDMA ((+/-)-3,4-Methylenedioxyamphetamine HCI), milteliais (solid phase)
31 Metkatinonas ((+/-)-2,4-(Methylamino) pro-piophenone HCI, methcathinone), milteliais (solid phase)
32 Metamfetaminas ((+)-Methamphetamine HCI), milteliais (solid phase)
33 Psilocinas (psilocine), milteliais (solid phase)
34 Psilocibinas (Psilocybine), milteliais (solid phase)
35 Heroinas (Heroin), milteliais (solid phase)
36 Metadonas (Methadone hydrochloride), milteliais (solid phase)
37 Tetrahidrokanabinolis (Tetrahydrocannabinol (?9-THC)(tirpalas)
38 Trotilas (2,4,6-trinitrotoluene, TNT)
39 Dinitrotoluolas (2,4-dinitrotoluene, DNT)
40 Heksogenas (1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyclo-hexane, cyclotri-methylene trinitramine, RDX)
41 Oktagenas (1,3,5,7-trinitro-1,3,5,7-tetraza-cyclooctane, cyclotetramethylene tetranitramine, HMX)
42 Tetrilas (trinitro-2,4,6-phenyl methylnitramine, Tetryl)
43 Pentritas (Pentaerythritol tetranitrate, PENT)
44 Nitroglicerinas (Glycerol trinitrate,NG)
45 Nitroceliuliozė (Nitrocellulose, NC)
46 Etilenglikolio dinitratas(Ethylene glycol dinitrate, EGDN)
47 Pikrino rūgštis (2,4,6-trinitro-phenol, TNP)
48 Trinitrobenzenas (1,3,5-Trinitrobenzene)
49 Heksametileno triperoksidas (Heksamethylene triperoxide, HMTD)
50 Triacetono peroksidas (triacetone triperoxside, TATP)
51 1-aminoetanolis (CH3,CH(NH2)OH) (m.m.61,08) grynas analizei
52 p-rozalino hidrochloridas (bazinis fuksinas) (basic Red 9) (ne mikroskopijai)(C19H18CIN3), grynas analizei
53 Etilo alkoholis, bealdehidis, befuzelinis (C2H5OH)
54 Salicilo rūgštis (C7H6O3), grynas analizei
55 Acetaldehidas, 2 mg/1a.a., matrica 96% etanolis
56 Acetaldehidas, 2 mg/1a.a., matrica 40% etanolis
57 Acetaldehidas, 5 mg/1a.a., matrica 96% etanolis
58 Acetaldehidas, 5 mg/1a.a., matrica 40% etanolis
59 Acetaldehidas, 10 mg/1a.a., matrica 96% etanolis
60 Acetaldehidas, 10 mg/1a.a., matrica 40% etanolis
61 Etilacetatas, 10 mg/1a.a., matrica 96% etanolis
62 Etilacetatas, 10 mg/1a.a., matrica 40% etanolis
63 Etilacetatas, 15 mg/1a.a., matrica 96% etanolis
64 Etilacetatas, 15 mg/1a.a., matrica 40% etanolis
65 Etilacetatas, 20 mg/1a.a., matrica 96% etanolis
66 Etilacetatas, 20 mg/1a.a., matrica 96% etanolis
67 1-propanolis, 300 mg/1a.a., matrica 96% etanolis
68 1-propanolis, 300 mg/1a.a., matrica 40% etanolis
69 1-propanolis, 600 mg/1a.a., matrica 96% etanolis
70 1-propanolis, 600 mg/1a.a., matrica 40% etanolis
71 1-propanolis, 1000 mg/1a.a., matrica 96% etanolis
72 1-propanolis, 1000 mg/1a.a., matrica 40% etanolis
73 Metanolis, 100 mg/1a.a., matrica 96% etanolis
74 Metanolis, 100 mg/1a.a., matrica 40% etanolis
75 Metanolis, 300 mg/1a.a., matrica 96% etanolis
76 Metanolis, 300 mg/1a.a., matrica 40% etanolis
77 Metanolis, 600 mg/1a.a., matrica 96% etanolis
78 Metanolis, 600 mg/1a.a., matrica 40% etanolis
79 Butan-1-olis, 2 mg/1a.a., matrica 96% etanolis
80 Butan-1-olis, 2 mg/1a.a., matrica 40% etanolis
81 Butan-1-olis, 4 mg/1a.a., matrica 96% etanolis
82 Butan-1-olis, 4 mg/1a.a., matrica 40% etanolis
83 Butan-1-olis, 6 mg/1a.a., matrica 96% etanolis
84 Butan-1-olis, 6 mg/1a.a., matrica 40% etanolis
85 Butan-2-olis, 2 mg/1a.a., matrica 96% etanolis
86 Butan-2-olis, 2 mg/1a.a., matrica 40% etanolis
87 Butan-2-olis, 4 mg/1a.a., matrica 96% etanolis
88 Butan-2-olis, 4 mg/1a.a., matrica 40% etanolis
89 Butan-2-olis, 6 mg/1a.a., matrica 96% etanolis
90 Butan-2-olis, 6 mg/1a.a., matrica 40% etanolis
91 2-metil-1-propanolis, 2 mg/1a.a., matrica 96% etanolis
92 2-metil-1-propanolis, 2 mg/1a.a., matrica 40% etanolis
93 2-metil-1-propanolis, 4 mg/1a.a., matrica 96% etanolis
94 2-metil-1-propanolis, 4 mg/1a.a., matrica 40% etanolis
95 2-metil-1-propanolis, 6 mg/1a.a., matrica 96% etanolis
96 2-metil-1-propanolis, 6 mg/1a.a., matrica 40% etanolis
97 2-metil-1-butanolis, 2 mg/1a.a., matrica 96% etanolis
98 2-metil-1-butanolis, 2 mg/1a.a., matrica 40% etanolis
99 2-metil-1-butanolis, 4 mg/1a.a., matrica 96% etanolis
100 2-metil-1-butanolis, 4 mg/1a.a., matrica 40% etanolis
101 2-metil-1-butanolis, 6 mg/1a.a., matrica 96% etanolis
102 2-metil-1-butanolis, 6 mg/1a.a., matrica 40% etanolis
103 3-metil-1-butanolis, 2 mg/1a.a., matrica 96% etanolis
104 3-metil-1-butanolis, 2 mg/1a.a., matrica 40% etanolis
105 3-metil-1-butanolis, 4 mg/1a.a., matrica 96% etanolis
106 3-metil-1-butanolis, 4 mg/1a.a., matrica 40% etanolis
107 3-metil-1-butanolis, 6 mg/1a.a., matrica 96% etanolis
108 3-metil-1-butanolis, 6 mg/1a.a., matrica 40% etanolis
109 Molekuliniai sietai (porų dydis 4A)
110 Aukso viela nuo 0,2 iki 0,25mm skersmens (grynumas-ne mažiau 99%)
111 Cinko folija (0,3mm storio) arba cinko viela (12 mm storio)
112 Sieros rūgštis (H2SO4), Suprapur (Merck 1.00714.100)
113 Natrio bisulfitas (Na2S2O5) bevandenis, grynas analizei
114 Natrio šarmas (NaOH), grynas analizei
115 Suspaustas oras, flakonuose, su pridedamu kapiliariniu vamzdeliu (šiaudeliu)
116 Elektroforezės kapiliarų blokas, 36 cm ilgio (analizatoriui ABI PRISM 3100-Avant)
117 5 ml talpos stiklinis švirštas (analizatoriui ABI PRISM 3100-Avant)
118 250µl talpos stiklinis švirštas (analizatoriui ABI PRISM 3100-Avant)
119 Stikliniai buteliukai su stikliniu neužsukamu kamščiu, plačiu kakleliu, 100 ml talpos, autoklavuojami
120 Stikliniai matavimo cilindrai graduoti, 25 ml talpos, autoklavuojami
121 Svėrimo piltuvėliai, 65 mm ilgio
122 Laboratoriniai, graduoti, bespalvio stiklo buteliai reagentams/tirpalams saugoti su srieginiais kamščiais ir sandarinimo tarpinėmis: 25 ml talpos
123 Laboratoriniai, graduoti, bespalvio stiklo buteliai reagentams/tirpalams saugoti su srieginiais kamščiais ir sandarinimo tarpinėmis: 50ml talpos
124 Laboratoriniai, graduoti, bespalvio stiklo buteliai reagentams/tirpalams saugoti su srieginiais kamščiais ir sandarinimo tarpinėmis: 100ml talpos
125 Laboratoriniai, graduoti, bespalvio stiklo buteliai reagentams/tirpalams saugoti su srieginiais kamščiais ir sandarinimo tarpinėmis: 250ml talpos
126 Laboratoriniai, graduoti, bespalvio stiklo buteliai reagentams/tirpalams saugoti su srieginiais kamščiais ir sandarinimo tarpinėmis: 500ml talpos
127 Vienkartiniai bespalvio stiklo, 2 ml talpos buteliukai su užsukamais plastikiniais dangteliais su teflono tarpinėmis (septomis). Šiems buteliukams vienkartiniai bespalvio stiklo 0,2 ml talposįdėklai (insert) su plastikinėmis spyruoklėmis
128 Gintarinės spalvos stikliniai buteliukai (amber glass vials), 2 ml tūrio Jiems užspaudžiami dangteliai su tarpinėmis (septomis)
129 Matavimo cilindras su stikliniu pagrindu, A klasė, 5 ml talpos
130 Matavimo cilindras su stikliniu pagrindu, A klasė, 10 ml talpos
131 15 x 15mm dydžio stikliukai mikroskopams
132 Kaitinimo siūleliai (filamentai) A092C elektroniniam skenuojančiam mikroskopui CamScan series 3000
133 Kapiliarinė, Alltech gamybos kolonėlė EC™-5-30m, 0.25mm i.d.x 0,25µm
134 Dujų filtrai dujiniam chromatografui Shimadzu GC-2010: kompleksinis filtras (All-pure trap alltech, part Nr.707)
135 Dujų filtrai dujiniam chromatografui Shimadzu GC-2010: deguonies filtras (Big oxygen trap Alltech, part Nr.7213)
136 Elektronų daugintuvas dujiniam chromatografui su masių selektyviniu detektoriumi HP (AGILENT) GC/MS 6890 series
137 Dujiniam chromatografui su masių selektyviniu detektoriumi HP (AGILENT) GC/MS 6890 series: a) kaitinimo siūleliai (filament Assembly, 5972/5973 MSD) b) laineriai (SGL TPRD DEACT. LENER)
138 Skystis "SANTOVAC 5P ULTRA" dujinių chroma-ografų HP (AGILENT) 5971A, 5972A, 5973A difuzinėms pompoms
139 Kaitinimo siūleliai (filamentaiN647-0012) dujiniam chromatografui PE Auto System XL su MS (Turbo Mass Gold)
140 Desikantai spektrometrui PE Spectrum One FT-IR
141 Žiedai (o-rings) dujiniam chromatografui HP (AGI-LENT) GC/MS 6890 series
142 Tarpinė (septa) dujinio chromatografo Shimadzu GC-2010 autosamplerio AOC 20i 2,0ml tūrio buteliukams
143 Tarpinė (septa) aukštatemperatūrė, maks.temp.300?C dujiniam chromatografui Shimadzu GC-2010
144 Mikrošvirštas, 10µl talpos, su adata konusiniu galu (Conical style needle) dujinio chromatografo autosampleriui
145 Skystinės chromatografijos sistemos Shimadzu VP Series tirpalų padavimo sirblio "Shimadzu LC-10Atvp": mobilios fazės tarpinės
146 Skystinės chromatografijos sistemos Shimadzu VP Series tirpalų padavimo sirblio "Shimadzu LC-10Atvp": praplovimo tarpinės
147 Deuterio lempa skystinės chromatografijos sistemosShimadzu VP Series diodinės matricos detektoriui SPD-M10Avp
148 Tirpalų linijos filtras (frit) skystinio chromatografo Shimadzu siurbliui "Shimadzu LC-10Atvp"
149 Chromatografinė kolonėlė Alltech, intersil ODS-25 um skystinei chromatografijnei sistemai Shimadzu VP Series
150 Elektroniniai laikmačiai (taimeriai)
151 Termometras tirpalų temperatūrai matuoti intervale nuo -10 iki +100°C, padalos vertė 2°C
152 Matavimo cilindrai, graduoti, stikliniu pagrindu, su snapeliu, aukšti, 250ml talpos
153 Matavimo cilidrai, graduoti, stikliniu pagrindu, su snapeliu, aukšti, 500 ml talpos
154 Matavimo kolbos, plačiu (nesiaurėjančiu) kaklu, 200 ml talpos
155 Distiliavimo kolbos, plokščiadugnės, su 29/32 šlifu, kaklo ilgis 70 mm, su "auselėmis" kolbai pritvirtinti, 500 ml
156 Lašų gaudyklės, 29/32 šlifas, kitas galas be šlifo, 60°kampu, pailgintu vamzdeliu (apie 12cm)
157 Lašų gaudyklės, 29/32 šlifas, pailgintu vamzdeliu (apie 18cm), kuris baigiasi 14/23 šlifu, 90° kampu
158 Piltuvėliai, skersmuo 120mm, kotelio ilgis 120mm, vidinis skersmuo 15mm
159 Spiritometrai, stikliniai, 0,1% padalai, 36-41%
160 Spiritometrai, stikliniai, 0,1% padalai, 51-56%
161 Spiritometrai, stikliniai, 0,1% padalai, 56-61%
162 Spiritometrai, stikliniai, 0,1% padalai, 61-66%
163 Spiritometrai, stikliniai, 0,1% padalai, 66-71%
164 Spiritometrai, stikliniai, 0,1% padalai, 71-76%
165 Spiritometrai, stikliniai, 0,1% padalai, 76-81%
166 Spiritometrai, stikliniai, 0,1% padalai, 81-86%
167 Spiritometrai, stikliniai, 0,1% padalai, 86-91%
168 Spiritometrai, stikliniai, 0,1% padalai, 30-40%
169 Spiritometrai, stikliniai, 0,5% padalai, 40-70%
170 Garinimo lėkštutės, kvarcinės, 90 ml talpos, skersmuo 80mm, aukštis 45mm
171 Garinimo lėkštutės, kvarcinės, 170 ml talpos, skersmuo 95mm, aukštis 55mm
172 Agatiniai grūtuvėliai su piestelėmis, vidinis skersmuo 100 mm, 100ml talpos
173 Kontrolinių filtrų fotometro KFK-3 patikrai komplektas
174 Lempa spektrofotometrui Spectronic 20 Genesys
175 Lempa mikroskopui A,.Kruss Optronic MML 1200
176 Kontrolinis filtras spektrofotometro Spectronic 20 genesys patikrai
177 Kapiliarinė kolonėlė Nukol™ Fused Silica 60m x 0,32mm x 0,25µm
178 Organinių rūgščių (benzoinės) vandens garais rūgšties distiliacijos sistema
179 Stiklinis 10l talpos indas su kraneliu apačioje, plačiu kaklu ir dangteliu
180 Švirkštas autosampleriui Shimadzu AOC-20i, 10µl talpos
181 Erlenmejerio kolbos su šlifu 29/32,250 ml talpos
182 Stovėliai pipetėms Eppendorf Research, karuseliniai, 6 pipetėms
183 Stoveliai 0,2 ml talpos plonasieniams PCR mėgintuvėliams, 24 vietų
184 Stoveliai 0,2 ml talpos plonasieniams PCR mėgintuvėliams, 96 vietų
185 Stoveliai 0,5 ml talpos centrifuginiams mėgintuvėliams, 24 vietų (2eilės po 12 vietų)
186 96 pavyzdžių plokštelės (analizatoriui ABI PRISM 3100-Avant)
187 Guminės tarpinės 96 pavyzdžių plokštelėms (analizatoriui ABI PRISM 3100-Avant)
188 Mikrokoncentratoriai Microcon YM-100
189 0,2ml talpos plonasieniai mėgintuvėliai, išgaubtu dangteliu PCR reakcijai; Eppendorf arba ne blogesnės kokybės, dangtelio konstrucinė apsauga nuo taršos, be žmogaus DNR, Dazių, Razių ir PCR inhibitorių (patvirtinta gamintojo sertifikatu)
190 Vienkartiniai nukenksminimo maišeliai, 200 x 300mm
191 Antgaliai keičiamo tūrio pipetėms Eppendorf researh, 0,5-10µl talpos
192 Antgaliai keičiamo tūrio pipetėms Eppendorf researh, 0,1-20µl talpos
193 Polietileniniai užspaudžiami maišeliai: 40 x 70 mm dydžio
194 Polietileniniai užspaudžiami maišeliai: 70 x 100 mm dydžio
195 Polietileniniai užspaudžiami maišeliai: 100 x 150 mm dydžio
196 Polietileniniai užspaudžiami maišeliai: 150 x 220 mm dydžio
197 Polietileniniai paprasti maišeliai: 80 x 100 mm dydžio
198 Regeneruotos celiuliozės membraniniai filtrai, 15mm skeramens, porų dydis 0,45 µm vienkartiniams švirkštams su LUER LOCK polipropileniniais adapteriais
199 Šūvio pėdsakų paėmimo rinkiniai (1 rinkinį sudaro 5 staleliai)
200 Centrifuginiai polipropileniniai (skaidrūs) mėgintuvėliai, 1,5 ml tūrio (Ependorf tipo), su dangteliu
201 Konusiniai polipropileniniai graduoti 15 ml talpos centrifuginiai mėgintuvėliai su srieginiais užsukamais kamščiais
202 Plastikiniai 500 ml talpos praplovimo buteliai, kamščio skersmuo 25 mm
203 Plastikiniai kamšteliai, 5 ml talpos kolbutėms su 10/19 šlifu
204 Vienkartiniai švirkštai, 10 ml tūrio, su adatomis
205 Jonitinių kolonėlių komplektas vandens valymo įrenginiui "Barnstead easypure UV"
206 Vienkartinės, guminės pirštinės: M dydžio
207 Vienkartinės, guminės pirštinės: L dydžio
208 Vienkartinės, vinilinės pirštinės, L dydžio, be miltelių
209 Pirštuotos medvilninės pirštinės
210 Popieriniai, vienkartiniai nedažyti rankšluosčiai
211 Pluoštai napaliekančios servetėlės (Kimwipes lite precision wipes tipo)
212 Šepetėliai indams plauti su vilna ant galo, vilnos skersmuo 25-30mm
213 Plovyklės, plastikinės, su snapeliu 250ml
214 Plovyklės, plastikinės, su snapeliu 500ml
215 Plovyklės, plastikinės, su snapeliu 100ml
216 Sandarinimo polimerinė plėvelė (ne mažiau kaip 100 mm pločio, 75 m ilgio)
217 Vienkartinės matavimo pipetės graduotos, 5ml talpos
218 Reguliuojamo tūrio automatinės pipetės, 500-2500µl antgaliai, stovas 6 pipetėms su dėžutėmis antgaliams
219 Plastikinis indas su kraneliu apačioje, su rankenėle, 5 litrų talpos
220 Pompa skysčiams perpumpuoti
221 Akiniai, apsauginiai nuo UV spinduliuotės, su nailono rėmeliais (su UV filtru)oranžinės spalvos
222 Akiniai, apsauginiai nuo UV spinduliuotės, su nailono rėmeliais (su UV filtru) raudonos spalvos
223 Akiniai, apsauginiai nuo UV spinduliuotės, su nailono rėmeliais (su UV filtru) geltonos spalvos
224 Akiniai, apsauginiai nuo UV spinduliuotės, su nailono rėmeliais (su UV filtru) skaidrūs
225 Vienkartiniai respiratoriai
226 Magnetai magnetinėms maišyklėms: 15 x 6mm
227 Magnetai magnetinėms maišyklėms: 10 x 3mm
228 Filtrinio popieriaus lakštai (ne mažesni kaip 100 x 100cm)
229 Popieriniai filtrai (3hw arba 289) skersmuo 150mm
230 Popieriniai filtrai (3hw arba 289) skersmuo 110mm
231 Ruloninis popierius 90-100cm pločio, storis 0,15-0,3mm
232 Konvėjaus sistema lakiųjų azoto bazių kiekiui nustatyti
233 Reagentų paėmimo šaukštas, metalinis, ilgis 120mm, šaukštai 30 x 22 - 23 x 17mm
234 Reagentų paėmimo šaukštas, metalinis, ilgis 180mm, šaukštai 40 x 29 - 30 x 22mm
235 Reagentų paėmimo špatelis-šaukštas, metalinis, ilgis 120mm, šaukštai 31 x 23 - 30 x 20mm
236 Reagentų paėmimo špatelis-šaukštas, metalinis, ilgis 180mm, šaukštai 40 x 28 - 32 x 22mm
237 Reagentų paėmimo mikrošpatelis metalinis, ilgis 150mm, šaukštelis 9 x 5mm
238 Etaloninis svarelis 1 g, (F1 klasė)
239 Etaloninis svarelis 50 g, (F1 klasė)
240 Termoreguliuojama (5-100°C) vandens vonia, nerūdijančio plieno, su dangčiu, kuriame yra koncentriškai mažėjantys žiedai (6 vietų)
241 Pincetai, metaliniai, ilgis 115mm
242 Pincetai, metaliniai, ilgis 200mm
243 Pincetai, metaliniai, ilgis 300mm
244 Elektrinė plytelė, vienos kaitvietės (HP 550 tipo, 160 x 180mm)
245 Metaliniai glaistikliai (špateliai), 185 x 5mm
246 Metaliniai 14-15 cm ilgio pincetai, lenktais galais
247 Metaliniai skalpeliai, 14-15 cm ilgio
248 Skalpeliai su keičiamais ašmenimis
249 Metalinis slankmatis, 0,1mm tikslumo, iki 20cm matavimo
250 Reagentų paėmimo mentelė, metalinė, dvipusė (bendras ilgis 120-180mm, mentelės storis 6-9mm, mentelės storis 6-9mm, mentelės skersmuo 2,5-3,5mm)


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2005-04-28    09:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2005-04-07 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2005-04-13 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "ARM GATE" 135218757  Savanorių pr. 349, Kauno m., Kauno m. sav.  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g.11,LT - 08418, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA" 123501772  Antakalnio g. 36, LT-2025 Vilnius  Lietuva 
UAB "Oriola–Vilnius" 111472747  Laisvės pr. 75, 05263 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Limeta' 221906050  V. A. Graičiūno g. 4,LT-02241 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" 123221635  Rygos g. 15, LT-05245 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 121464065  Molėtų g.16, LT - 4012 Didžioji Riešė, Vilniaus raj.  Lietuva 
UAB 'Linea libera' 122145775  M. Marcinkevičiaus g. 5-21, Vilniaus m., 08412 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'Genomas' 145012392  Eigulių g.21,LT-03150 Vilnius-9  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  T.Vrublevskio g. 6-17,LT-01100 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" 300096612  Mokslininkų g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "LOKMIS" 123011245  Naugarduko g. 68B, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA" 124255779  Žalgirio g. 108,Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 6   UAB 'Linea libera'  33 str. 2 d. 2 p.  siūloma 10 nmol pakuotė, o ne 15 nmol    
 9   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  33 str. 2 d. 2 p.  ne tokia fasuotė, kokia nurodyta pirkimo dokumentuose    
 10   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"  33 str. 2 d. 2 p.  dalelių dydis neatitinka pirkimo dokumentuose nurodyto    
 22   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"  33 str. 2 d. 2 p.  siūloma didesnė fasuotė, nei nurodyta pirkimo dokumentuose    
 23   UAB "Oriola–Vilnius"  33 str. 2 d. 2 p.  siūloma didesnė fasuotė, nei nurodyta pirkimo dokumentuose    
 23   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  33 str. 2 d. 2 p.  siūloma didesnė fasuotė, nei nurodyta pirkimo dokumentuose    
 25   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"  33 str. 2 d. 2 p.  siūlomas didesnis kiekis, nei nurodyta pirkimo dokumentuose    
 47   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"  33 str. 2 d. 2 p.  siūloma didesnė fasuotė, nei nurodyta pirkimo dokumentuose    
 53   UAB 'Genomas'  33 str. 2 d. 2 p.  siūlomame etilo alkoholyje yra aldehidų ir fuzelinų    
 53   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  33 str. 2 d. 2 p.  siūlomame etilo alkoholyje yra aldehidų ir fuzelinų    
 111   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  33 str. 2 d. 2 p.  ne tie matmenys, kokie nurodyti pirkimo dokumentuose    
 111   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"  33 str. 2 d. 2 p.  ne tie matmenys, kokie nurodyti pirkimo dokumentuose    
 112   UAB "Oriola–Vilnius"  33 str. 2 d. 2 p.  siūloma sieros rūgštis pagal Centre galiojančias standartines veiklos procedūras ir kokybės sistemos reikalavimus nenaudojama    
 112   UAB 'Genomas'  33 str. 2 d. 2 p.  siūloma sieros rūgštis pagal Centre galiojančias standartines veiklos procedūras ir kokybės sistemos reikalavimus nenaudojama    
 115   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"  33 str. 2 d. 2 p.  Ne tokia talpa, kokia nurodyta pirkimo dokumentuose    
 120   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  33 str. 2 d. 2 p.  siūlomas didesnis kiekis    
 121   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  33 str. 2 d. 2 p.  siūlomas mažesnis kiekis    
 127   UAB "ARM GATE"  33 str. 2 d. 2 p.  siūloma ne ta prekė    
 131   UAB "Oriola–Vilnius"  33 str. 2 d. 2 p.  siūloma ne tų matmenų. siūlomas didesnis kiekis    
 131   UAB 'Linea libera'  33 str. 2 d. 2 p.  siūloma ne tų matmenų. siūlomas didesnis kiekis    
 133   Uždaroji akcinė bendrovė "LOKMIS"  33 str. 2 d. 2 p.  siūlomos kolonėlės pagal Centre galiojančias stadartines veiklos procedūras ir kokybės sistemos reikalavimus nenaudojamos    
 134   Uždaroji akcinė bendrovė "LOKMIS"  33 str. 2 d. 2 p.  siūlomos detalės įrenginiui pagal Centre galiojančias stadartines veiklos procedūras ir kokybės sistemos reikalavimus nenaudojamos    
 135   Uždaroji akcinė bendrovė "LOKMIS"  33 str. 2 d. 2 p.  siūlomos detalės įrenginiui pagal Centre galiojančias stadartines veiklos procedūras ir kokybės sistemos reikalavimus nenaudojamos    
 149   Uždaroji akcinė bendrovė "LOKMIS"  33 str. 2 d. 2 p.  siūlomos kolonėlės pagal Centre galiojančias stadartines veiklos procedūras ir kokybės sistemos reikalavimus nenaudojamos    
 158   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"  33 str. 2 d. 2 p.  siūlomi ne tų matmenų, kokie nurodyti pirkimo dokumentuose    
 170   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  33 str. 2 d. 2 p.  siūlomi ne tų matmenų, kokie nurodyti pirkimo dokumentuose    
 171   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  33 str. 2 d. 2 p.  siūlomi ne tų matmenų, kokie nurodyti pirkimo dokumentuose    
 177   UAB "ARM GATE"  33 str. 2 d. 2 p.  siūlomos kolonėlės pagal Centre galiojančias stadartines veiklos procedūras ir kokybės sistemos reikalavimus nenaudojamos    
 177   Uždaroji akcinė bendrovė "LOKMIS"  33 str. 2 d. 2 p.  siūlomos kolonėlės pagal Centre galiojančias stadartines veiklos procedūras ir kokybės sistemos reikalavimus nenaudojamos    
 189   UAB "Oriola–Vilnius"  33 str. 2 d. 2 p.  pavysdžiai išbandyti laboratorijoje-neatitinka techninių reikalvimų: yra neišgaubtu dangteliu ir yra netinkami tyrimams atlikti    
 191   UAB 'Limeta'  33 str. 2 d. 2 p.  pavysdžiai išbandyti laboratorijoje-neatitinka techninių reikalvimų ir yra netinkami tyrimams atlikti    
 193   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  33 str. 2 d. 2 p.  siūlomi netų matmenų, kokie nurodyti pirkimo dokumentuose    
 193   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"  33 str. 2 d. 2 p.  siūlomi ne tų matmenų, kokie nurodyti pirkimo dokumentuose    
 194   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  33 str. 2 d. 2 p.  siūlomi ne tų matmenų, kokie nurodyti pirkimo dokumentuose    
 198   Uždaroji akcinė bendrovė "LOKMIS"  33 str. 2 d. 2 p.  ne tokio skersmens filtrai, kokie nurodyti pirkimo dokumentuose    
 211   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"  33 str. 2 d. 2 p.  ne tokia fasuotė, nei nurodyta pirkimo dokumentuose    
 228   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"  33 str. 2 d. 2 p.  siūloma mažesnių matmenų, nei nurodyta pirkimo dokumentuose    
 238   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"  33 str. 2 d. 2 p.  siūlomi ne tos klasės svareliai, nei nurodyta pirkimo dokumentuose    
 239   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"  33 str. 2 d. 2 p.  siūlomi ne tos klasės svareliai, nei nurodyta pirkimo dokumentuose    
 244   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  33 str. 2 d. 2 p.  neatitinka techninių reikalavimų: didesnių matmenų arba su magnetinėmis maišyklėmis, dėl ko pakyla kaina    

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   99,12   
 1  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   233,64   
 1  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   240,72   
 1  4   UAB "Oriola–Vilnius"   261,60   
 1  5   UAB 'Genomas'   267,84   
 2  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   54.188,24   
 3  1   UAB 'Linea libera'   23.364,00   
 4  1   UAB 'Linea libera'   92.040,00   
 5  1   UAB 'Linea libera'   1.982,40   
 7  1   UAB 'Linea libera'   15.611,40   
 8  1   UAB 'Linea libera'   69.030,00   
 9  1   UAB 'Linea libera'   1.752,30   
 10  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   759,92   
 11  1   UAB "Oriola–Vilnius"   421,85   
 11  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   607,70   
 11  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   666,12   
 11  4   UAB 'Genomas'   1.013,05   
 11  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.108,61   
 12  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   308,90   
 12  2   UAB 'Genomas'   443,25   
 12  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   467,28   
 12  4   UAB "Oriola–Vilnius"   539,25   
 12  5   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   549,22   
 13  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   59,00   
 13  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   148,70   
 13  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   174,64   
 13  4   UAB 'Genomas'   248,50   
 13  5   UAB "Oriola–Vilnius"   265,50   
 14  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   127,44   
 14  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   135,60   
 14  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   325,68   
 14  4   UAB 'Genomas'   452,00   
 14  5   UAB "Oriola–Vilnius"   480,99   
 15  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   147,50   
 15  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   231,28   
 15  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   243,10   
 15  4   UAB 'Genomas'   267,80   
 15  5   UAB "Oriola–Vilnius"   299,01   
 16  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   72,69   
 16  2   UAB 'Genomas'   209,78   
 16  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   319,43   
 16  4   UAB "Oriola–Vilnius"   401,32   
 16  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   602,00   
 17  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   97,94   
 17  2   UAB "Oriola–Vilnius"   153,40   
 18  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   105,02   
 18  2   UAB "Oriola–Vilnius"   181,72   
 19  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   371,70   
 19  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   474,66   
 19  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.315,70   
 19  4   UAB "Oriola–Vilnius"   1.808,65   
 20  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.259,77   
 21  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   135,70   
 21  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   136,90   
 21  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   146,32   
 21  4   UAB 'Genomas'   179,42   
 21  5   UAB "Oriola–Vilnius"   218,56   
 22  1   UAB "Oriola–Vilnius"   110,21   
 22  2   UAB 'Genomas'   187,12   
 22  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   195,41   
 23  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   127,44   
 23  2   UAB 'Genomas'   294,84   
 23  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   325,68   
 24  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   188,80   
 24  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   198,24   
 24  3   UAB 'Genomas'   227,48   
 24  4   UAB "Oriola–Vilnius"   241,66   
 24  5   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   329,20   
 25  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   44,84   
 25  2   UAB 'Genomas'   92,85   
 25  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   102,66   
 25  4   UAB "Oriola–Vilnius"   128,68   
 26  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   9.397,52   
 27  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   9.024,64   
 28  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.617,24   
 29  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.865,75   
 30  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   7.837,94   
 31  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   18.461,69   
 32  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   3.412,56   
 33  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   12.056,71   
 34  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   14.416,65   
 35  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   12.350,23   
 36  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   497,96   
 37  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   3.954,89   
 38  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   315,06   
 38  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   345,91   
 39  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   315,06   
 39  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   345,91   
 40  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   315,06   
 40  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   345,91   
 41  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   325,68   
 41  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   345,91   
 42  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   325,68   
 42  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   345,91   
 43  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   325,68   
 44  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   217,12   
 45  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   467,28   
 46  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   217,12   
 47  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   193,52   
 48  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   290,28   
 48  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   345,91   
 49  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   998,28   
 50  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   998,28   
 52  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   188,54   
 52  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.483,05   
 54  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   37,76   
 54  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   40,74   
 54  3   UAB 'Genomas'   48,32   
 54  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   50,74   
 55  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 56  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 57  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 58  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 59  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 60  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 61  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 62  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 63  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 64  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 65  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 66  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 67  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 68  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 69  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 70  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 71  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 72  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 73  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 74  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 75  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 76  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 77  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 78  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 79  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 80  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 81  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 82  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 83  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 84  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 85  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 86  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 87  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 88  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 89  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 90  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 91  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 92  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 93  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 94  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 95  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 96  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 97  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 98  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 99  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 100  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 101  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 102  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 103  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 104  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 105  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 106  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 107  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 108  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   953,44   
 109  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   69,03   
 109  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   69,62   
 109  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   117,75   
 110  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   616,20   
 110  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.382,00   
 112  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   12.472,60   
 112  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   14.750,00   
 113  1   UAB 'Genomas'   32,64   
 113  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   51,92   
 113  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   60,18   
 113  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   68,45   
 113  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   100,30   
 113  6   UAB "Oriola–Vilnius"   222,61   
 114  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   29,50   
 114  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   43,66   
 114  3   UAB 'Genomas'   49,70   
 114  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   52,16   
 114  5   UAB "Oriola–Vilnius"   75,30   
 116  1   UAB 'Linea libera'   20.709,00   
 117  1   UAB 'Linea libera'   4.148,88   
 118  1   UAB 'Linea libera'   2.761,20   
 119  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   485,66   
 119  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.629,82   
 120  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   62,13   
 120  2   UAB "Oriola–Vilnius"   72,00   
 121  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   608,70   
 122  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   376,47   
 122  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   391,95   
 123  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   389,50   
 123  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   423,74   
 124  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   97,70   
 124  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   114,08   
 124  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   114,22   
 124  4   UAB "Oriola–Vilnius"   128,80   
 125  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   52,98   
 125  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   61,93   
 125  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   64,07   
 125  4   UAB "Oriola–Vilnius"   84,70   
 126  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   66,55   
 126  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   72,93   
 126  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   79,53   
 126  4   UAB "Oriola–Vilnius"   105,50   
 127  1   UAB "Oriola–Vilnius"   3.870,40   
 127  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LOKMIS"   5.756,04   
 128  1   UAB "Oriola–Vilnius"   2.289,20   
 128  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   2.380,53   
 128  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LOKMIS"   2.381,24   
 128  4   UAB "ARM GATE"   4.727,88   
 129  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   105,12   
 129  2   UAB "Oriola–Vilnius"   118,00   
 129  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   120,83   
 130  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   113,67   
 130  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   120,83   
 130  3   UAB "Oriola–Vilnius"   129,80   
 131  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   7,89   
 131  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   13,20   
 133  1   UAB "ARM GATE"   1.678,03   
 133  2   UAB 'Linea libera'   1.817,20   
 134  1   UAB 'Linea libera'   1.073,80   
 134  2   UAB "ARM GATE"   1.108,48   
 135  1   UAB 'Linea libera'   1.256,70   
 135  2   UAB "ARM GATE"   1.359,51   
 136  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LOKMIS"   3.885,74   
 137  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LOKMIS"   2.653,82   
 138  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LOKMIS"   532,18   
 139  1   UAB 'Linea libera'   2.737,60   
 140  1   UAB 'Linea libera'   2.548,80   
 141  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LOKMIS"   854,32   
 142  1   UAB "ARM GATE"   554,30   
 143  1   UAB "ARM GATE"   1.347,32   
 144  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LOKMIS"   1.163,48   
 144  2   UAB "ARM GATE"   3.184,58   
 145  1   UAB "ARM GATE"   604,25   
 146  1   UAB "ARM GATE"   437,68   
 147  1   UAB "ARM GATE"   1.955,66   
 148  1   UAB "ARM GATE"   274,36   
 149  1   UAB "ARM GATE"   3.049,85   
 150  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   288,49   
 150  2   UAB "Oriola–Vilnius"   424,80   
 150  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   492,83   
 151  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   64,29   
 152  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   88,91   
 152  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   152,81   
 152  3   UAB "Oriola–Vilnius"   156,40   
 152  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   319,63   
 153  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   128,92   
 153  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   244,32   
 153  3   UAB "Oriola–Vilnius"   262,25   
 153  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   409,87   
 154  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   96,35   
 154  2   UAB "Oriola–Vilnius"   142,50   
 154  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   286,83   
 155  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   513,06   
 158  1   UAB "Oriola–Vilnius"   77,65   
 158  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   122,13   
 170  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   324,89   
 171  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   393,33   
 172  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   822,52   
 172  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   878,97   
 174  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   118,00   
 179  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   232,05   
 180  1   UAB "ARM GATE"   636,92   
 181  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   190,68   
 181  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   214,41   
 181  3   UAB "Oriola–Vilnius"   336,30   
 182  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.124,00   
 182  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   2.444,58   
 182  3   UAB 'Genomas'   2.520,00   
 183  1   UAB 'Linea libera'   187,62   
 184  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   232,22   
 184  2   UAB 'Linea libera'   233,64   
 185  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   962,88   
 186  1   UAB "Oriola–Vilnius"   2.525,20   
 186  2   UAB 'Linea libera'   25.097,60   
 187  1   UAB "Oriola–Vilnius"   2.194,80   
 187  2   UAB 'Linea libera'   9.770,40   
 188  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   8.800,44   
 188  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   9.030,00   
 189  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   8.137,50   
 189  2   UAB 'Genomas'   8.750,00   
 190  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.026,60   
 190  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.062,00   
 190  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.246,74   
 190  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   4.560,00   
 190  5   UAB 'Genomas'   6.300,00   
 191  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   531,00   
 191  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   970,00   
 191  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.533,00   
 191  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.866,03   
 192  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   708,00   
 192  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   1.200,00   
 192  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.533,00   
 192  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.992,33   
 193  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   8,26   
 194  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   16,52   
 194  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   37,28   
 195  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   26,55   
 195  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   60,10   
 195  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   68,24   
 196  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   50,15   
 196  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   88,00   
 196  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   121,00   
 197  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   236,00   
 198  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   6.567,78   
 198  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   7.080,00   
 198  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   13.400,00   
 199  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   9.912,00   
 200  1   UAB 'Limeta'   55,20   
 200  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   114,00   
 200  3   UAB "Oriola–Vilnius"   120,00   
 200  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   127,44   
 200  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   299,25   
 200  6   UAB 'Linea libera'   761,10   
 201  1   UAB "Oriola–Vilnius"   320,00   
 201  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   420,00   
 201  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   837,80   
 202  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   31,78   
 202  2   UAB "Oriola–Vilnius"   40,10   
 202  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   47,85   
 203  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   121,19   
 204  1   UAB "Oriola–Vilnius"   294,00   
 204  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   802,40   
 204  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.051,14   
 204  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.053,62   
 206  1   UAB 'Limeta'   68,25   
 206  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   249,33   
 206  3   UAB 'Genomas'   260,00   
 206  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   260,76   
 207  1   UAB 'Limeta'   95,55   
 207  2   UAB 'Genomas'   364,00   
 207  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   365,06   
 207  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   387,89   
 208  1   UAB 'Limeta'   94,50   
 208  2   UAB "Oriola–Vilnius"   123,90   
 208  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   177,00   
 208  4   UAB 'Genomas'   260,00   
 208  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   303,50   
 208  6   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   356,50   
 209  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   627,44   
 209  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   4.797,29   
 211  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   95,70   
 212  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   948,44   
 213  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   10,35   
 213  2   UAB "Oriola–Vilnius"   13,68   
 213  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   15,88   
 214  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   12,96   
 214  2   UAB "Oriola–Vilnius"   16,05   
 214  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   19,97   
 215  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   7,58   
 215  2   UAB "Oriola–Vilnius"   11,56   
 215  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   29,74   
 216  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   177,00   
 216  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   397,24   
 217  1   UAB "Oriola–Vilnius"   68,00   
 217  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   127,32   
 217  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   216,95   
 217  4   UAB 'Genomas'   612,00   
 218  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   2.125,00   
 218  2   UAB 'Linea libera'   5.216,78   
 218  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   5.656,50   
 218  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   6.161,57   
 218  5   UAB 'Genomas'   8.599,90   
 218  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   24.370,55   
 219  1   UAB "Oriola–Vilnius"   56,64   
 219  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   195,97   
 219  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   258,73   
 220  1   UAB "Oriola–Vilnius"   33,04   
 220  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   970,55   
 225  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   167,04   
 225  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   613,60   
 225  3   UAB "Oriola–Vilnius"   4.874,00   
 226  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   7,74   
 226  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   9,53   
 227  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   5,71   
 227  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   19,80   
 229  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   58,65   
 229  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   101,45   
 230  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   39,00   
 230  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   57,45   
 233  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   35,85   
 233  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   39,53   
 234  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   39,93   
 234  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   50,93   
 235  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   17,11   
 235  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   35,05   
 236  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   18,74   
 237  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   19,56   
 237  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   31,79   
 240  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   2.242,00   
 240  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.455,00   
 241  1   UAB 'Limeta'   29,30   
 241  2   UAB 'Interlux'   31,50   
 241  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   34,22   
 241  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   76,39   
 242  1   UAB 'Limeta'   53,55   
 242  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   61,11   
 242  3   UAB 'Interlux'   63,00   
 242  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   157,67   
 243  1   UAB 'Limeta'   97,65   
 243  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   101,45   
 243  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   169,88   
 245  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   264,83   
 245  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   584,10   
 246  1   UAB 'Limeta'   94,50   
 246  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   106,20   
 246  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   391,13   
 246  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   660,09   
 246  5   UAB 'Interlux'   672,00   
 247  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   88,50   
 247  2   UAB 'Limeta'   106,20   
 247  3   UAB "Oriola–Vilnius"   111,45   
 247  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   705,88   
 247  5   UAB 'Interlux'   787,50   
 247  6   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.851,77   
 248  1   UAB 'Interlux'   58,59   
 248  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   146,73   
 248  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   623,37   
 249  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   315,76   
 250  1   UAB "Oriola–Vilnius"   19,60   
 250  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   5.787,00   
 250  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   90,61   

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
     


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-5, 7-50, 52, 54-110, 112-114, 116-131, 133-155, 158, 170-172, 174, 179-204, 206-209, 211-220, 225-227, 229, 230, 233-237, 240-243, 245-250  2005-06-21  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  6, 53, 111, 115, 177, 228, 238, 239, 244  2005-06-02  
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  51, 132, 156, 157, 159-169, 173, 175, 176, 178, 205, 210, 221-224, 231, 232  2005-04-28  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 10
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" (221731170)
Sutarties sudarymo data:
2005-06-23 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  759,92 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 133, 142, 143, 145-149, 180
Tiekėjo pavadinimas
UAB "ARM GATE" (135218757)
Sutarties sudarymo data:
2005-06-23 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  10.538,37 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 218, 229, 230
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA" (123501772)
Sutarties sudarymo data:
2005-06-23 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  2.222,65 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 136-138, 141, 144
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "LOKMIS" (123011245)
Sutarties sudarymo data:
2005-06-23 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  9.089,54 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 190, 193-197, 247
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" (123221635)
Sutarties sudarymo data:
2005-06-23 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.452,58 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 200, 206-208, 241-243, 246
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Limeta' (221906050)
Sutarties sudarymo data:
2005-06-23 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  588,50 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3-5, 7-9, 116-118, 134, 135, 139, 140, 183
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Linea libera' (122145775)
Sutarties sudarymo data:
2005-06-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  239.203,70 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 16, 19, 25-50, 52, 54-110, 124-126, 131, 150, 152-155, 179, 182, 184, 188, 189, 199, 203, 211, 212, 216, 225-227
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" (121464065)
Sutarties sudarymo data:
2005-06-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  188.349,16 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2, 13-15, 17, 18, 20, 23, 114, 119-123, 129, 130, 151, 170-172, 181, 198, 202, 209, 213-215, 233-237, 245, 249
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA" (124255779)
Sutarties sudarymo data:
2005-06-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  68.048,48 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 12, 21, 24, 112, 174, 191, 192, 240
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" (300096612)
Sutarties sudarymo data:
2005-06-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  16.804,12 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 248
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2005-06-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  58,59 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 113
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Genomas' (145012392)
Sutarties sudarymo data:
2005-07-01 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  32,64 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 11, 22, 127, 128, 158, 186, 187, 201, 204, 217, 219, 220, 250
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Oriola–Vilnius" (111472747)
Sutarties sudarymo data:
2005-07-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  12.280,59 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2005-12-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Giedrius  Birmontas
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Veiklos administravimo skyriaus specialistė
Vardas, pavardė
  Sigita  Jakimovienė
Telefonas
  271 9630
Elektroninio pašto adresas:
  sigita.steponaviciute@policija.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____L.e. viršininko pareigas_____   __________   _____Genrikas  Nedveckis_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)