tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 126125624, S. Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius, Tel.: (8 5) 251 44 00
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
29353   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
vaizdo stebėjimo ir signalizacijos sistemos pirkimas, įdiegiant signalizacijos, stebėjimo ir skaitmeninio ryšio kompleksus prie Lietuvos būsimų išorinių sienų pagal PHARE projektą Nr. 2003.004-341.05.01 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  29852500-1
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  30250000-6
32400000-7
72000000-5
74000000-9

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
     


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2005-05-03    10:15 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2004-12-10 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2004-12-15 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2005-03-09 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2005-03-11 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
 Alenia Marconi Systems S.p.A.   Via Tiburtina, Km. 12,400 00131 Rome, Italy  Italija 

Ūkio subjektų grupė
 STA Grupa A/S     Maskvas 227, Riga, LV-1019 Latvia  Latvija 
Uždaroji akcinė bendrovė "Telekonta" 144803197  Vytauto g. 85, Šiaulių m., 5400 Šiaulių m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Statybos ritmas" 151203391  Gamyklų g. 3, Marijampolės m., 4520 Marijampolės sav.  Lietuva 
 Ericsson Microwave Systems AB   SE-431 84 Molndal, Sweden  Švedija 
Uždaroji akcinė bendrovė "SIEMENS" 111543824  Jasinskio g. 16C, LT-01112 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA" 121289694  Žirmūnų g. 139, Vilniaus m., LT-09120 Vilniaus m. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 1   užsienio įmonė (Alenia Marconi Systems S.p.A.)  33 str. 2 d. 2 p.  Pateiktas pasiūlymas buvo nesusiūtas siūlu (tik įrištas), pasirašyta tik dviejų pasiūlymo dalių (Techninio ir Finansinio pasiūlymo) paskutinių lapų antrosiose pusėse, pasiūlymas netinkamai sunumeruotas (Finansinio pasiūlymo ir 2004 m. Finansinės ataskaitos lapai nesunumeruoti, 2002 m. Finansinės ataskaitos sunumeruoti ne visi lapai, 2003 m. Finansinės ataskaitos sunumeruoti puslapiai (ne lapai)). Todėl Pasiūlymas neatitinka prekių pirkimo dokumentų A dalies (Nurodymai dalyviams) 9 straipsnio 9.3 punkte nustatytų reikalavimų pasiūlymų pateikimui.    
 1   užsienio įmonė (Ericsson Microwave Systems AB)  33 str. 2 d. 2 p.  Pateikta pasiūlymo forma neatitinka prekių pirkimo dokumentų D dalyje pridedamos Tiekėjo pasiūlymo pateikimo formos. Dalyvio pasiūlyme pateikiamoje formoje yra įtraukta tiesioginė nuoroda į Pasiūlymo laišką, kurio 7 punkte iškeliamos papildomas sąlygas (lyginant su pirkimo dokumentais) dėl Tiekėjo teisės vienašališkai, be išankstino raštiško kitų sutarties šalių sutikimo, jo visų įsipareigojimų bei teisių pagal sutartį perleidimo tretiesiems asmenims (Ericsson padaliniui Lietuvoje, kuris yra atskiras juridinis asmuo). Todėl ši dalyvio pasiūlyme išdėstoma papildoma sąlyga tiesiogiai prieštarauja pirkimo dokumentų B(II) dalies (Tiekimo sutarties sąlygos) 5 straipsnio reikalavimams. Remiantis pirkimo dokumentų A dalies 19.2 punkto nuostatomis, dalyvio pasiūlyme pareikšta papildoma sąlyga (išlyga) yra esminis nukrypimas nuo pirkimo sąlygų, kadangi jis apriboja perkančiosios organizacijos ir paramos gavėjo teises pagal sutartį.    
 1   Uždaroji akcinė bendrovė "SIEMENS"  33 str. 2 d. 2 p.  1) Dalyvio pasiūlyme nurodoma, jog siūloma vaizdo signalo rezoliucija (skiriamoji geba) yra 704x576 taškų (žr. 140 ir 219-225 l.). Tuo tarpu TS nustatytas reikalavimas numato, kad „visų užkardai priklausančių vaizdo kamerų signalai turi būti išsaugomi skaitmeniniame formate ne mažesne kaip 720x576 rezoliucija <....>“, 204 reikalavimas – kad „įrašymo skiriamoji geba – ne mažiau kaip 720H x 576V taškų“ ir 205 reikalavimas – kad „vaizdo signalo skaitmenizavimas, išlaikant gebą ne mažiau kaip 720H x 576V taškų“. 2) Dalyvio pasiūlyme nurodoma, jog siūloma stebėjimo kamera turės jautrumą: spalvoto vaizdo – 0,18 lx, juodai balto – 0,024 lx (žr. 137–138 ir 230–232 l.). Tuo tarpu TS nustatytas reikalavimas numato, kad vaizdo stebėjimo kamera privalo turėti šiuos parametrus: „jautrumas prie F1.4 be kadrų integracijos: spalvoto vaizdo 0.14 lx, juodai balto vaizdo 0.01 lx“. 3) Dalyvio pasiūlyme nurodoma, jog siūlomos pozicionavimo pavaros horizontalus posūkis – ±182? (žr. 229 l.). Tuo tarpu TS nu    

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA"   11.647.848,16   
 1  2 Ūkio subjektų grupė: užsienio įmonė(STA Grupa A/S); Uždaroji akcinė bendrovė "Telekonta"; Uždaroji akcinė bendrovė "Statybos ritmas"    14.270.974,85    

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
     


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1  2005-08-26  Visus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitikęs tiekėjas pasiūlęs mažiausią kainą paskelbtas laimėtoju
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA" (121289694)
Sutarties sudarymo data:
2005-09-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  11.647.848,16 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-08-11 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Linas  Koraliovas
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyr. projektų vadovas
Vardas, pavardė
  Remigijus  Traknys
Telefonas
  8 5 2514396
Elektroninio pašto adresas:
  r.traknys@cpma.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Direktoriaus pavaduotoja_____   __________   _____Aldona  Baranauskienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)