tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 191351679, Gerosios Vilties g. 1A, LT-03505 Vilnius, Tel.: (8 5) 213 97 11
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
29063   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  1

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
radioizotopai ir kobalto šaltiniai 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
 
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 technecio generatoriai 23 GBq
2 technecio generatoriai 15 GBq
3 technecio generatoriai 10 GBq
4 131-J hipuranas 200 MBq
5 131-J natrio jodidas 200 MBq
6 131-J natrio jodidas 3 GBq, skystas
7 131-J natrio jodidas 1 GBq, skystas
8 131-J natrio jodidas 1 GBq, kapsulėse
9 131-J MIBG
10 131-J MIBG
11 89-SR chloridas
12 123-J Iolflupone
13 Co-57 žymeklis
14 Co-57 taškinis šaltinis
15 111-In pentereotide
16 90-Y silicate
17 186-Re sulphide
18 168-Er sulphide
19 Tc MAA
20 Tc EC
21 Tc HM-PAO
22 Tc Sn koloidas
23 Tc HSA koloidas
24 Tc DMSA
25 Tc DTPA
26 Tc MDP
27 Tc tetrofosminas
28 Tc medronatas
29 mebrofeninas arba disofeninas
30 techneciu žymimų rinkinių kokybės kontrolės komplektas
31 depreotidas
32 antigranuliocitų monokloninių antikūnių Fab fragmentas
33 ECD
34 TSH
35 TSH
36 tireoglobulinas
37 FT3
38 FT4
39 T3
40 PSA bendras ir laisvas
41 PRL-
42 LH
43 FSH
44 progesteronas
45 testosteronas
46 estradiolis
47 kortizolis
48 CEA
49 HGH (STH)
50 DHEA-S
51 CA-125
52 CA-19-9
53 PTH
54 17-OH progesteronas
55 IGF-1
56 IGFBP-3
57 reninas
58 aldosteronas
59 kalcitoninas
60 leptinas
61 SHBG
62 TPO Hb
63 anti R-TSH
64 anti h Tg
65 dopaminas
66 antikūniai prieš insuliną
67 kat Combi-RIA
68 antikūniai prieš acetilcholino receptorius
69 4-androstenedione
70 5-dihydrotestosterone
71 insulinas CT
72 B-HCG
73 rezistinas
74 5-hidroksindolacetatas
75 Ir-192 šaltinis Microselectron aparatui
76 Ir-192 šaltinis VariSource aparatui
77 CCA tipo Ru-106 aplikatoriai
78 CCB tipo Ru-106 aplikatoriai
79 COB tipo Ru-106 aplikatoriai
80 CIB tipo Ru-106 aplikatoriai
81 131-J natrio jodidas 1 GBq kapsulse


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2005-04-25    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2005-03-01 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2005-03-04 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ" 120971044  Mokyklos g. 3-17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g.11,LT - 08418, Vilnius  Lietuva 
 OŪ"Instrumentarium medical"   Liivalaia 22, Talinas  Estija 
 "Polatom"   Otwock-Swierk  Lenkija 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 40, 57   UAB 'Interlux'  33 str. 2 d. 1 p.  Nepateikė reikalaujamų dokumentų.    
 9, 10, 19, 20, 23, 28, 29, 32, 33, 63, 64, 65   užsienio įmonė ("Polatom")  33 str. 2 d. 1 p.  Nepateikė reikalaujamų dokumentų.    
 27   užsienio įmonė ("Polatom")  33 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka specifikacijos reikalavimų.    
 4, 9, 10, 16, 19, 28, 29, 33   užsienio įmonė (OŪ"Instrumentarium medical")  33 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka specifikacijos reikalavimų.    

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   užsienio įmonė ("Polatom")    (52315,38)  
 1  2   užsienio įmonė (OŪ"Instrumentarium medical")    (112689,49)  
 2  1   užsienio įmonė ("Polatom")    (12689,00)  
 2  2   užsienio įmonė (OŪ"Instrumentarium medical")    (21571,41)  
 3  1   užsienio įmonė ("Polatom")    (11238,90)  
 3  2   užsienio įmonė (OŪ"Instrumentarium medical")    (17837,19)  
 4  1   užsienio įmonė ("Polatom")    (70696,00)  
 5  1   užsienio įmonė (OŪ"Instrumentarium medical")    (14415,13)  
 5  2   užsienio įmonė ("Polatom")    (20077,81)  
 6  1   užsienio įmonė (OŪ"Instrumentarium medical")    (2059,28)  
 6  2   užsienio įmonė ("Polatom")    (2320,29)  
 7  1   užsienio įmonė (OŪ"Instrumentarium medical")    (10915,84)  
 7  2   užsienio įmonė ("Polatom")    (12253,88)  
 8  1   užsienio įmonė ("Polatom")    (230580,00)  
 8  2   užsienio įmonė (OŪ"Instrumentarium medical")    (250160,40)  
 11  1   užsienio įmonė ("Polatom")    (75409,20)  
 11  2   užsienio įmonė (OŪ"Instrumentarium medical")    (119059,50)  
 12  1   užsienio įmonė (OŪ"Instrumentarium medical")    (153138,24)  
 21  1   užsienio įmonė (OŪ"Instrumentarium medical")    (45825,60)  
 22  1   užsienio įmonė (OŪ"Instrumentarium medical")    (217,53)  
 22  2   užsienio įmonė ("Polatom")    (435,08)  
 23  1   užsienio įmonė (OŪ"Instrumentarium medical")    (26828,40)  
 24  1   užsienio įmonė (OŪ"Instrumentarium medical")    (3393,54)  
 24  2   užsienio įmonė ("Polatom")    (3806,46)  
 25  1   užsienio įmonė (OŪ"Instrumentarium medical")    (20744,88)  
 25  2   užsienio įmonė ("Polatom")    (25883,93)  
 26  1   užsienio įmonė (OŪ"Instrumentarium medical")    (14516,32)  
 26  2   užsienio įmonė ("Polatom")    (16532,96)  
 27  1   užsienio įmonė (OŪ"Instrumentarium medical")    (66200,42)  
 34  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"    (12581,70)  
 34  2   UAB 'Interlux'    (12852,00)  
 34  3   užsienio įmonė ("Polatom")    (22169,70)  
 35  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"    (10509,75)  
 35  2   UAB 'Interlux'    (10509,75)  
 35  3   užsienio įmonė ("Polatom")    (14330,00)  
 36  1   UAB 'Interlux'    (8085,00)  
 36  2   užsienio įmonė ("Polatom")    (13282,50)  
 36  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"    (16285,50)  
 37  1   UAB 'Interlux'    (1554,00)  
 37  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"    (1635,20)  
 37  3   užsienio įmonė ("Polatom")    (2318,40)  
 38  1   UAB 'Interlux'    (39627,00)  
 38  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"    (40718,40)  
 38  3   užsienio įmonė ("Polatom")    (47980,80)  
 39  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"    (188,90)  
 39  2   UAB 'Interlux'    (197,40)  
 39  3   užsienio įmonė ("Polatom")    (470,40)  
 40  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"    (23569,20)  
 40  2   užsienio įmonė ("Polatom")    (30542,40)  
 40  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"   1,00 (16918,20)  
 40  4   užsienio įmonė ("Polatom")   1,00 (17717,70)  
 41  1   UAB 'Interlux'    (4233,60)  
 41  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"    (4309,20)  
 41  3   užsienio įmonė ("Polatom")    (7308,00)  
 42  1   UAB 'Interlux'    (882,00)  
 42  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"    (939,75)  
 42  3   užsienio įmonė ("Polatom")    (1669,50)  
 43  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"    (877,25)  
 43  2   UAB 'Interlux'    (882,00)  
 43  3   užsienio įmonė ("Polatom")    (2136,75)  
 44  1   UAB 'Interlux'    (1285,20)  
 44  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"    (1386,00)  
 44  3   užsienio įmonė ("Polatom")    (2608,20)  
 45  1   UAB 'Interlux'    (5569,20)  
 45  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"    (6470,10)  
 45  3   užsienio įmonė ("Polatom")    (9909,90)  
 46  1   UAB 'Interlux'    (462,00)  
 46  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"    (497,70)  
 46  3   užsienio įmonė ("Polatom")    (854,70)  
 47  1   UAB 'Interlux'    (2293,20)  
 47  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"    (2716,35)  
 47  3   užsienio įmonė ("Polatom")    (6128,85)  
 48  1   UAB 'Interlux'    (10080,00)  
 48  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"    (10962,00)  
 48  3   užsienio įmonė ("Polatom")    (11466,00)  
 49  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"    (2900,52)  
 49  2   UAB 'Interlux'    (3024,00)  
 49  3   užsienio įmonė ("Polatom")    (5216,40)  
 50  1   UAB 'Interlux'    (1512,00)  
 50  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"    (1682,10)  
 50  3   užsienio įmonė ("Polatom")    (2935,80)  
 51  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"    (25168,50)  
 51  2   užsienio įmonė ("Polatom")    (37007,25)  
 52  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"    (11505,60)  
 52  2   užsienio įmonė ("Polatom")    (16917,60)  
 53  1   užsienio įmonė ("Polatom")    (5546,97)  
 53  2   UAB 'Interlux'    (5859,00)  
 53  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"    (8901,90)  
 54  1   UAB 'Interlux'    (6552,00)  
 54  2   užsienio įmonė ("Polatom")    (11743,20)  
 54  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"    (13204,80)  
 55  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"    (21552,00)  
 55  2   UAB 'Interlux'    (21672,00)  
 55  3   užsienio įmonė ("Polatom")    (29912,40)  
 57  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"    (7196,40)  
 57  2   užsienio įmonė ("Polatom")    (12228,30)  
 58  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"    (5126,56)  
 58  2   UAB 'Interlux'    (75600,00)  
 58  3   užsienio įmonė ("Polatom")    (16312,80)  
 59  1   UAB 'Interlux'    (9450,00)  
 59  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"    (18553,50)  
 59  3   užsienio įmonė ("Polatom")    (21483,00)  
 60  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"    (5584,44)  
 61  1   UAB 'Interlux'    (1440,60)  
 61  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"    (1852,20)  
 61  3   užsienio įmonė ("Polatom")    (4057,20)  
 62  1   UAB 'Interlux'    (14868,00)  
 62  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"    (17469,90)  
 62  3   užsienio įmonė ("Polatom")    (51356,55)  
 63  1   UAB 'Interlux'    (11025,00)  
 63  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"    (22818,60)  
 64  1   UAB 'Interlux'    (1155,00)  
 64  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"    (1685,25)  
 65  1   UAB 'Interlux'    (27720,00)  
 66  1   UAB 'Interlux'    (1169,28)  
 66  2   užsienio įmonė ("Polatom")    (2318,40)  
 67  1   UAB 'Interlux'    (54810,00)  
 68  1   UAB 'Interlux'    (50400,00)  
 68  2   užsienio įmonė ("Polatom")    (118339,20)  
 69  1   užsienio įmonė ("Polatom")    (2407,28)  
 69  2   UAB 'Interlux'    (3255,00)  
 71  1   UAB 'Interlux'    (3124,00)  
 71  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"    (3124,80)  
 71  3   užsienio įmonė ("Polatom")    (4132,80)  
 72  1   UAB 'Interlux'    (252,00)  
 72  2   užsienio įmonė ("Polatom")    (434,70)  
 73  1   užsienio įmonė ("Polatom")    (10930,68)  
 74  1   UAB 'Interlux'    (3830,40)  
 81  1   užsienio įmonė (OŪ"Instrumentarium medical")    (156192,00)  
 81  2   užsienio įmonė ("Polatom")    (195778,80)  

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
     


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-8, 11, 12, 21-27, 34-55, 57-69, 71-74, 81  2005-07-07  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  9, 10, 16, 19, 20, 28, 29, 32, 33  2005-06-06  
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  13, 14, 15, 17, 18, 30, 56, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80  2005-05-05  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų  31  2005-07-19  
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 36-38, 41, 42, 44-48, 50, 54, 59, 61-68, 71, 72, 74
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2005-07-26 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  261.279,48 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-07-26 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 34, 35, 39, 40, 43, 49, 51, 52, 55, 57, 58, 60
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ" (120971044)
Sutarties sudarymo data:
2005-08-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  143.679,02 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-08-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 5, 6, 7, 12, 21-27, 81
Tiekėjo pavadinimas
OŪ"Instrumentarium medical"
Sutarties sudarymo data:
2005-08-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  514.447,18 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-08-05 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1-4, 8, 11, 53, 69, 73
Tiekėjo pavadinimas
"Polatom"
Sutarties sudarymo data:
2005-08-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  471.813,41 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-08-05 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Lina  Puidokienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyriausioji specialistė personalui
Vardas, pavardė
  Danutė  Radžiūnienė
Telefonas
  213 97 42
Elektroninio pašto adresas:
  beikiba@vlk.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____VLK direktoriaus pavaduotoja ekonomikai_____   __________   _____Lina  Puidokienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)