tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 124364561, Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, Tel.: (8 5) 236 107
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
35585   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
vaistai 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
 
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 aciclovirum
2 albuminum humanum
3 amoxicillinum
4 amoxicillinum
5 ampicillinum
6 ampicillinum
7 aqua ad injectionibus
8 bacitracinum
9 bacitracinum
10 beclometasonum
11 benzylpenicillinum
12 busulfanum
13 calcii chloridum
14 carboplatinum
15 carmustinum
16 caspofunginum
17 caspofunginum
18 cefazolinum
19 chloramphenicolum
20 chlorhexidinum
21 ciclosporinum
22 ciclosporinum
23 ciprofloxacinum
24 ciprofloxacinum
25 cyclopentolatum
26 cytarabinum
27 desmopresinum
28 dexamethasonum
29 dexamethasonum
30 dexamethasonum
31 dexamethasonum
32 dexpanthenolum
33 erythromycinum
34 filgrastinum
35 filgrastinum
36 fluconazolum
37 fluconazolum
38 fluconazolum
39 fluoresceinum
40 fluoruoracilum
41 foscarnet
42 ganciclovirum
43 gentamicinum
44 heparinum
45 immunoglobulinum
46 immunoglobulinum
47 isoniazidum
48 lamivudinum
49 linezolidum
50 loperamidum
51 meropenemum
52 mesnum
53 methotrexatum
54 methotrexatum
55 methotrexatum
56 methylprednisolonum
57 methylprednisolonum
58 metronidazolum
59 natrii chloridum
60 nitroxolinum
61 prednisolonum
62 piperacillinum
63 rifampicilinum
64 rituximabum
65 rituximabum
66 streptomycinum
67 streptomycinum
68 sulfacylum natrium
69 sulfamethoxazolum
70 sulfamethoxazolum
71 triamcinolonum
72 tropicamidum
73 tropicamidum
74 valaciclovirum
75 variconazolum
76 amilnitritum
77 carbo actyvatus
78 methylenum coeruleum
79 N-acetylcysteinum
80 natrii thiosulfas
81 physostigminum
82 amino rūgščių tirpalai
83 amino rūgščių tirpalai
84 amino rūgščių tirpalai
85 amino rūgščių tirpalai
86 amino rūgščių tirpalai
87 riebalų emulsija
88 riebalų emulsija
89 mikroelementų mišinys suaugusiesiems
90 mikroelementų mišinys kūdikiams
91 riebaluose tirpių vitaminų mišinys


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2005-12-12    10:30 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2004-12-24 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2004-12-29 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2005-11-03 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2005-11-09 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" 161645290  A. Mickevičiaus g. 32, 57174 Kėdainiai  Lietuva 
UAB "AMEITA" 210853970  J. Jasinskio g. 10, 01112 Vilnius  Lietuva 
UAB "ARMILA" 123813957  Ateities g. 10, LT-08303 Vilnius  Lietuva 
UAB 'B. BRAUN MEDICAL' 111551739  Ateities g.10, LT-08303 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA" 174443844  Geležinio Vilko g.2, 03150 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Limedika' 134056779  Gedimino g. 13,LT-44318 Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena" 166926779  Ganyklų 28a, LT-00126 Palanga  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA" 134758266  Neries krantinė 18, Kauno m., 48401 Kauno m. sav.  Lietuva 
UAB "TAMRO" 111448632  9-ojo Forto g. 70,48179 Kaunas  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 10   UAB "ARMILA"  33 str. 2 d. 2 p.  ne tas vaistas    
 54, 55   UAB "ARMILA"  33 str. 2 d. 1 p.  negaliojantis gamintojo įgaliojimas    

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   7.462,00   
 1  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   7.686,00   
 1  3   UAB "TAMRO"   7.770,00   
 1  4   UAB "ARMILA"   7.820,40   
 1  5   UAB 'Limedika'   7.983,17   
 2  1   UAB "ARMILA"   7.717,50   
 3  1   UAB 'Limedika'   27.657,00   
 3  2   UAB "TAMRO"   28.800,00   
 3  3   UAB "ARMILA"   28.885,50   
 3  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   29.160,00   
 4  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   4.890,00   
 4  2   UAB 'Limedika'   4.929,00   
 4  3   UAB "ARMILA"   5.250,00   
 4  4   UAB "TAMRO"   5.400,00   
 5  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   18.400,00   
 5  2   UAB 'Limedika'   18.648,00   
 6  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   37.530,00   
 6  2   UAB 'Limedika'   37.611,00   
 7  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   4.800,00   
 7  2   UAB 'Limedika'   4.935,00   
 7  3   UAB "ARMILA"   5.040,00   
 8  1   UAB 'Limedika'   3.437,91   
 8  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   3.620,00   
 8  3   UAB "ARMILA"   3.622,50   
 8  4   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   3.730,00   
 9  1   UAB 'Limedika'   687,58   
 9  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   724,00   
 9  3   UAB "ARMILA"   724,50   
 9  4   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   746,00   
 10  1   UAB 'Limedika'   274,58   
 11  1   UAB 'Limedika'   21.000,00   
 11  2   UAB "ARMILA"   21.262,50   
 11  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   21.500,00   
 11  4   UAB "TAMRO"   21.750,00   
 11  5   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   23.500,00   
 12  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   7.641,00   
 12  2   UAB "ARMILA"   7.759,50   
 12  3   UAB 'Limedika'   7.937,53   
 12  4   UAB "TAMRO"   7.990,00   
 13  1   UAB "TAMRO"   4.900,00   
 13  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   4.910,00   
 13  3   UAB 'Limedika'   5.050,50   
 13  4   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   6.050,00   
 14  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   318.150,00   
 15  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   35.700,00   
 15  2   UAB "ARMILA"   75.180,00   
 16  1   UAB "TAMRO"   173.526,00   
 16  2   UAB "ARMILA"   174.162,45   
 16  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   176.330,00   
 17  1   UAB "TAMRO"   6.621,57   
 17  2   UAB "ARMILA"   6.797,39   
 17  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   6.839,28   
 18  1   UAB 'Limedika'   43.470,00   
 18  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   46.120,00   
 18  3   UAB "ARMILA"   47.460,00   
 18  4   UAB "TAMRO"   54.200,00   
 18  5   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   56.800,00   
 19  1   UAB 'Limedika'   3.779,45   
 19  2   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   4.180,00   
 20  1   UAB 'Limedika'   2.399,80   
 20  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   2.722,00   
 21  1   UAB "ARMILA"   42.000,00   
 22  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   8.626,00   
 22  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   8.835,40   
 23  1   UAB "ARMILA"   54.999,00   
 23  2   UAB 'Limedika'   55.102,95   
 23  3   UAB "TAMRO"   56.400,00   
 23  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   57.120,00   
 23  5   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   58.195,00   
 24  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   12.510,00   
 24  2   UAB 'Limedika'   13.639,50   
 24  3   UAB "ARMILA"   16.065,00   
 24  4   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   16.147,50   
 24  5   UAB "TAMRO"   16.800,00   
 25  1   UAB 'Limedika'   1.087,55   
 25  2   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   1.130,00   
 25  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.289,00   
 26  1   UAB "ARMILA"   24.402,00   
 26  2   UAB 'Limedika'   24.686,34   
 26  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   25.065,00   
 27  1   UAB 'Limedika'   26.549,06   
 27  2   UAB "TAMRO"   26.768,00   
 27  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   26.816,80   
 27  4   UAB "ARMILA"   28.728,00   
 28  1   UAB 'Limedika'   9.210,60   
 28  2   UAB "ARMILA"   9.261,00   
 28  3   UAB "TAMRO"   9.450,00   
 28  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   9.588,00   
 28  5   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   9.750,00   
 29  1   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   5.740,00   
 29  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   5.760,00   
 29  3   UAB 'Limedika'   26.355,00   
 29  4   UAB "TAMRO"   28.000,00   
 29  5   UAB "ARMILA"   29.400,00   
 30  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   189,00   
 30  2   UAB 'Limedika'   192,68   
 31  1   UAB 'Limedika'   315,14   
 31  2   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   325,20   
 31  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   325,50   
 32  1   UAB "TAMRO"   1.467,00   
 32  2   UAB 'Limedika'   1.484,14   
 32  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.529,00   
 32  4   UAB "ARMILA"   1.554,00   
 32  5   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   1.558,00   
 33  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   551,25   
 33  2   UAB 'Limedika'   560,00   
 33  3   UAB "TAMRO"   560,00   
 33  4   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   583,20   
 33  5   UAB "ARMILA"   585,90   
 34  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   247.800,00   
 34  2   UAB "AMEITA"   263.992,00   
 35  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   58.086,00   
 35  2   UAB "AMEITA"   62.256,00   
 35  3   UAB 'Limedika'   80.136,00   
 36  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   7.011,00   
 36  2   UAB 'Limedika'   7.096,95   
 36  3   UAB "ARMILA"   14.987,70   
 37  1   UAB 'Limedika'   30.712,50   
 37  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   48.987,50   
 37  3   UAB "ARMILA"   52.185,00   
 37  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   56.500,00   
 37  5   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   61.000,00   
 37  6   UAB "TAMRO"   65.850,00   
 38  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   2.908,08   
 38  2   UAB "TAMRO"   5.885,00   
 38  3   UAB 'Limedika'   6.175,50   
 38  4   UAB "ARMILA"   8.158,50   
 38  5   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   8.492,86   
 40  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   357,00   
 40  2   UAB 'Limedika'   548,27   
 41  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   33.918,00   
 41  2   UAB "ARMILA"   75.688,20   
 42  1   UAB "TAMRO"   268.220,00   
 42  2   UAB "ARMILA"   270.480,00   
 42  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   272.240,00   
 42  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   273.000,00   
 42  5   UAB 'Limedika'   285.616,17   
 43  1   UAB 'Limedika'   14.313,18   
 43  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   14.640,00   
 43  3   UAB "ARMILA"   14.658,00   
 43  4   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   14.960,00   
 44  1   UAB "ARMILA"   140.700,00   
 44  2   UAB 'Limedika'   145.824,00   
 44  3   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   147.000,00   
 44  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   175.300,00   
 45  1   UAB "TAMRO"   237.196,00   
 45  2   UAB "ARMILA"   237.600,00   
 46  1   UAB "TAMRO"   237.192,00   
 46  2   UAB "ARMILA"   239.200,00   
 47  1   UAB "ARMILA"   630,00   
 48  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   2.301,90   
 48  2   UAB 'Limedika'   2.368,34   
 49  1   UAB 'Limedika'   33.616,80   
 49  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   33.617,80   
 49  3   UAB "ARMILA"   36.246,00   
 50  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   16,20   
 50  2   UAB 'Limedika'   17,13   
 50  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   17,05   
 50  4   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   17,42   
 50  5   UAB "ARMILA"   17,80   
 51  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   19.775,40   
 51  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   20.631,00   
 51  3   UAB "TAMRO"   26.016,00   
 52  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   42.000,00   
 53  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   20.370,00   
 54  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   440,00   
 55  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   440,00   
 56  1   UAB 'Limedika'   13.047,30   
 56  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   13.286,00   
 56  3   UAB "ARMILA"   13.356,00   
 56  4   UAB "TAMRO"   15.062,00   
 57  1   UAB 'Limedika'   7.123,20   
 57  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   7.272,00   
 57  3   UAB "ARMILA"   7.329,00   
 57  4   UAB "TAMRO"   8.444,00   
 58  1   UAB 'Limedika'   1.029,13   
 58  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.086,00   
 58  3   UAB "ARMILA"   1.108,80   
 58  4   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   1.109,20   
 59  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   8.480,00   
 59  2   UAB "TAMRO"   8.500,00   
 59  3   UAB 'Limedika'   8.757,00   
 59  4   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   9.900,00   
 60  1   UAB 'Limedika'   1.000,00   
 60  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.016,00   
 60  3   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   1.020,00   
 60  4   UAB "TAMRO"   1.020,00   
 60  5   UAB "ARMILA"   1.039,50   
 61  1   UAB 'Limedika'   6.237,00   
 61  2   UAB "ARMILA"   7.339,50   
 61  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   7.350,00   
 61  4   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   7.431,00   
 61  5   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   7.655,00   
 61  6   UAB "TAMRO"   14.775,00   
 62  1   UAB "TAMRO"   35.550,00   
 62  2   UAB 'Limedika'   36.283,80   
 62  3   UAB "ARMILA"   39.800,25   
 62  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   39.900,00   
 62  5   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   40.432,50   
 63  1   UAB 'Limedika'   64.323,00   
 63  2   UAB "TAMRO"   64.340,00   
 63  3   UAB "ARMILA"   68.145,00   
 64  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   585,60   
 64  2   UAB 'Limedika'   599,72   
 64  3   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   608,00   
 65  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   325.092,00   
 65  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   334.215,00   
 65  3   UAB "ARMILA"   338.095,00   
 66  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   816.720,00   
 66  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   833.332,50   
 66  3   UAB "ARMILA"   844.927,65   
 68  1   UAB 'Limedika'   258,43   
 68  2   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   286,00   
 69  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   2.844,00   
 69  2   UAB 'Limedika'   2.977,28   
 69  3   UAB "ARMILA"   3.864,00   
 70  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   4.380,00   
 70  2   UAB "TAMRO"   5.320,00   
 70  3   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   5.544,00   
 70  4   UAB "ARMILA"   5.586,00   
 70  5   UAB 'Limedika'   5.774,79   
 71  1   UAB "ARMILA"   26.796,00   
 71  2   UAB 'Limedika'   27.224,65   
 71  3   UAB "TAMRO"   27.360,00   
 71  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   27.800,00   
 71  5   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   28.160,00   
 72  1   UAB "TAMRO"   2.576,55   
 72  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   2.648,00   
 72  3   UAB 'Limedika'   2.750,33   
 72  4   UAB "ARMILA"   2.898,00   
 73  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   480,00   
 73  2   UAB 'Limedika'   495,46   
 73  3   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   513,00   
 73  4   UAB "ARMILA"   546,00   
 73  5   UAB "TAMRO"   597,64   
 74  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   87.550,00   
 74  2   UAB "TAMRO"   88.670,00   
 74  3   UAB "ARMILA"   89.460,00   
 74  4   UAB 'Limedika'   90.542,55   
 75  1   UAB 'Limedika'   21.263,00   
 75  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   21.263,00   
 75  3   UAB "ARMILA"   24.302,25   
 76  1   UAB "ARMILA"   66,47   
 77  1   UAB "ARMILA"   588,94   
 78  1   UAB "ARMILA"   487,20   
 79  1   UAB "ARMILA"   874,23   
 80  1   UAB "ARMILA"   703,71   
 81  1   UAB "ARMILA"   83,96   
 83  1   UAB 'B. BRAUN MEDICAL'   116.497,50   
 83  2   UAB "TAMRO"   118.125,00   
 83  3   UAB 'Limedika'   118.965,00   
 84  1   UAB "TAMRO"   2.089,00   
 84  2   UAB 'Limedika'   2.100,00   
 85  1   UAB "TAMRO"   7.350,00   
 85  2   UAB 'Limedika'   7.368,90   
 86  1   UAB "TAMRO"   10.109,00   
 86  2   UAB 'Limedika'   10.119,90   
 87  1   UAB 'B. BRAUN MEDICAL'   30.345,00   
 88  1   UAB 'B. BRAUN MEDICAL'   1.667,40   
 89  1   UAB "TAMRO"   15.540,00   
 89  2   UAB 'Limedika'   15.592,50   
 90  1   UAB "TAMRO"   7.200,00   
 90  2   UAB 'Limedika'   7.229,25   
 91  1   UAB "TAMRO"   2.040,00   
 91  2   UAB 'Limedika'   2.051,70   

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
     


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-38, 40-66, 68-81, 83-91  2006-01-04  mažiausia kaina
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  39, 67, 82  2006-01-04  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 38, 50
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA" (174443844)
Sutarties sudarymo data:
2006-01-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  10.386,28 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-01-18 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2, 21, 23, 26, 44, 47, 71, 76-81
Tiekėjo pavadinimas
UAB "ARMILA" (123813957)
Sutarties sudarymo data:
2006-01-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  300.049,01 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-01-18 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3, 8-11, 18-20, 25, 27, 28, 31, 37, 43, 49, 56-58, 60, 61, 63, 68, 75
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Limedika' (134056779)
Sutarties sudarymo data:
2006-01-23 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  332.792,21 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-01-23 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 4-7, 12, 22, 24, 30, 33, 36, 41, 48, 51, 59, 64-66, 69, 70, 73, 74
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA" (134758266)
Sutarties sudarymo data:
2006-01-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.404.275,15 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-01-05 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 13, 16, 17, 32, 42, 45, 46, 62, 72, 84, 85, 86, 89, 90, 91
Tiekėjo pavadinimas
UAB "TAMRO" (111448632)
Sutarties sudarymo data:
2006-01-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.011.577,12 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-01-18 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 14, 15, 34, 35, 40, 52, 53, 54, 55
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena" (166926779)
Sutarties sudarymo data:
2006-01-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  723.343,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-01-18 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 29
Tiekėjo pavadinimas
G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" (161645290)
Sutarties sudarymo data:
2006-01-10 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  5.740,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-01-10 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 83, 87, 88
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'B. BRAUN MEDICAL' (111551739)
Sutarties sudarymo data:
2006-01-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  148.509,90 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-01-18 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Vanda  Vainauskienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyresnioji ekonomistė
Vardas, pavardė
  Jolita  Balandienė
Telefonas
  2365026
Elektroninio pašto adresas:
  jolita.balandiene@santa.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Direktorė valdymui_____   __________   _____Jūratė  Karvelienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)