tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 190468035, Liepojos g. 41, LT-92288 Klaipėda, Tel.: (8 46) 39 65 05
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
34512   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
vienkartinės medicininės priemonės klinikinei laboratorijai 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
 
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Indelis
2 Indelis
3 Indas
4 Indas
5 Indas
6 Indas
7 Stovas
8 Stovas
9 Stovas
10 Stovas
11 Dėžutė
12 Dėžutė
13 Padėklas
14 Mėgintuvėliai
15 Mėgintuvėliai
16 Mėgintuvėliai
17 Mėgintuvėliai
18 Mėgintuvėliai plazmokoaguliazės testo atlikimui
19 Stovas
20 Gaubtuvėliai
21 Gaubtuvėliai
22 Gaubtuvėliai
23 Gaubtuvėliai
24 Mėgintuvėliai
25 Spiritinė lemputė
26 Stiklografas
27 Stiklografas
28 Stiklografas
29 Stiklografas
30 Žirklės
31 Žirklės
32 Antgaliai
33 Antgaliai
34 Antgaliai
35 Antgaliai
36 Antgaliai
37 Antgaliai
38 Antgaliai
39 Dengiamieji stikliukai
40 Dengiamieji stikliukai
41 Dengiamieji stikliukai
42 Dengiamieji stikliukai
43 Objektyviniai stikliukai
44 Dėžutės
45 Dėžutės
46 Filtrinis popierius
47 Dėžutė
48 Kiuvetės
49 Pipetės
50 Pipetės
51 Pipetės
52 Pipetės
53 Pipetės
54 Pincetas
55 Lazdelės
56 Chronometras
57 Krepšys
58 Kamščiai
59 Formos
60 Formos
61 Eksikatorius
62 Laboratorinis šaukštas
63 Maišas autoklavavimui
64 Adatėlės
65 Petri lėkštelės
66 Petri lėkštelės
67 Petri lėkštelės
68 Kilpos su adata
69 Kilpos su adata
70 Kilpos su adata
71 Kilpos su adata
72 Laikiklis
73 Kilpelės
74 Kilpelės
75 Indas, skirtas anaerobų inkubacijai
76 Dispenseriai
77 Dispenseriai
78 Polichlorfenilo kamšteliai
79 Stovas
80 Stovas
81 Dozatoriai
82 Dozatoriai
83 Dozatoriai
84 Krepšys
85 Antgaliai
86 Plastikinė dėžutė


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2005-11-02    13:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2005-01-12 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2005-01-19 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2005-09-22 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2005-09-28 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  Gedimino pr. 54B-2,LT-01110 Vilnius  Lietuva 
UAB "Oriola–Vilnius" 111472747  Laisvės pr. 75, LT-06144 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA" 121952584  Savanorių pr. 180-54,LT-01354 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED" 111475280  Stirnų g. 27A, LT-08101 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g.16,LT - 08418, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" 122752661  Šeimyniškių g. 14-1, LT-09312 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa" 234449420  Ekskavatorininkų 1b, LT-52461 Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA" 123501772  Antakalnio g. 36, LT-2025 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" 123221635  Rygos g. 15, LT-05245 Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 1, 2, 3, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"  33 str. 2 d. 2 p.  siūlo ne mūsų prašomų talpų, fasuočių priemones    
 32-37   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  33 str. 2 d. 2 p.  pagal MN 101:2003 dirbti reikia su gamintojo arba gamintojo adaptuotais reagentais ar priemonėmis, mūsų laboratorijoje dirbama su "Labsystem" finnpipete tipo skysčių dozatoriais, tai pasirenkama gamintojo "Labsystem" antgaliai, kuriuos siūlo UAB "Biomedika"    
 69, 71   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  33 str. 2 d. 2 p.  siūlo pakuotę po 10vnt., o reikia po 20vnt.    

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   450,00   
 1  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   472,50   
 1  3   UAB "Oriola–Vilnius"   666,00   
 1  4   UAB 'Interlux'   892,80   
 2  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.646,00   
 2  2   UAB "Oriola–Vilnius"   4.680,00   
 2  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   4.680,00   
 2  4   UAB 'Interlux'   4.812,00   
 3  1   UAB "Oriola–Vilnius"   87,60   
 3  2   UAB 'Interlux'   141,60   
 3  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   153,40   
 3  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   1.435,00   
 4  1   UAB "Oriola–Vilnius"   11,20   
 4  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   14,00   
 4  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   35,40   
 5  1   UAB "Oriola–Vilnius"   16,50   
 5  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   21,00   
 5  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   23,60   
 6  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   25,00   
 6  2   UAB "Oriola–Vilnius"   26,55   
 6  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   35,40   
 7  1   UAB "Oriola–Vilnius"   94,40   
 7  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   220,00   
 8  1   UAB "Oriola–Vilnius"   94,40   
 9  1   UAB "Oriola–Vilnius"   159,30   
 9  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   220,00   
 11  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   47,20   
 11  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   87,70   
 12  1   UAB "Oriola–Vilnius"   21,25   
 12  2   UAB 'Interlux'   36,58   
 12  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   53,10   
 12  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   111,90   
 13  1   UAB "Oriola–Vilnius"   32,45   
 13  2   UAB 'Interlux'   54,28   
 13  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   66,00   
 13  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   76,70   
 14  1   UAB "Oriola–Vilnius"   17,10   
 14  2   UAB 'Interlux'   44,84   
 15  1   UAB "Oriola–Vilnius"   282,00   
 15  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   312,00   
 16  1   UAB "Oriola–Vilnius"   280,00   
 17  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   15,00   
 18  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   26,00   
 18  2   UAB "Oriola–Vilnius"   28,00   
 18  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   32,00   
 20  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   24,00   
 21  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   25,00   
 22  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   26,00   
 23  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   45,00   
 24  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   378,00   
 24  2   UAB 'Interlux'   396,00   
 24  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   396,00   
 24  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   487,62   
 24  5   UAB "Oriola–Vilnius"   720,00   
 25  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   100,00   
 25  2   UAB "Oriola–Vilnius"   115,64   
 25  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   120,00   
 25  4   UAB 'Interlux'   169,92   
 26  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   718,08   
 26  2   UAB "Oriola–Vilnius"   2.180,64   
 26  3   UAB 'Interlux'   2.554,46   
 27  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   652,80   
 27  2   UAB "Oriola–Vilnius"   1.982,40   
 27  3   UAB 'Interlux'   2.322,24   
 28  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   652,80   
 28  2   UAB "Oriola–Vilnius"   1.982,40   
 28  3   UAB 'Interlux'   2.322,24   
 29  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   652,80   
 29  2   UAB "Oriola–Vilnius"   1.982,40   
 29  3   UAB 'Interlux'   2.322,24   
 30  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   14,00   
 30  2   UAB "Oriola–Vilnius"   15,34   
 31  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   14,00   
 31  2   UAB "Oriola–Vilnius"   21,72   
 32  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   1.200,00   
 33  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   552,00   
 34  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   336,00   
 35  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   336,00   
 36  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   600,00   
 37  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   360,00   
 38  1   UAB 'Interlux'   696,00   
 38  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   743,40   
 38  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   849,36   
 38  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   1.596,00   
 39  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.058,40   
 39  2   UAB "Oriola–Vilnius"   2.079,00   
 39  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.160,00   
 39  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   3.240,00   
 39  5   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   3.240,00   
 39  6   UAB 'Interlux'   3.240,00   
 40  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   189,00   
 40  2   UAB "Oriola–Vilnius"   456,60   
 40  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   468,00   
 40  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   660,00   
 40  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   720,00   
 40  6   UAB 'Interlux'   780,00   
 41  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   252,00   
 41  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   540,00   
 41  3   UAB "Oriola–Vilnius"   570,00   
 41  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   720,00   
 41  5   UAB 'Interlux'   918,00   
 42  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.890,00   
 42  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   3.672,00   
 42  3   UAB "Oriola–Vilnius"   3.931,20   
 42  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   4.320,00   
 42  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   5.040,00   
 42  6   UAB 'Interlux'   5.940,00   
 43  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   5.355,00   
 43  2   UAB 'Interlux'   6.960,00   
 43  3   UAB "Oriola–Vilnius"   7.560,00   
 43  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   7.800,00   
 43  5   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   9.600,00   
 43  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   10.200,00   
 44  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   34,00   
 44  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   37,76   
 44  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   48,00   
 45  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   25,52   
 45  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   37,76   
 45  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   48,00   
 46  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   6.600,00   
 47  1   UAB 'Interlux'   305,38   
 47  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   399,96   
 47  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   424,80   
 47  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   429,36   
 47  5   UAB "Oriola–Vilnius"   453,12   
 48  1   UAB 'Interlux'   613,60   
 49  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   53,55   
 49  2   UAB "Oriola–Vilnius"   87,00   
 49  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   147,00   
 50  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   693,00   
 50  2   UAB "Oriola–Vilnius"   1.380,00   
 50  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.460,00   
 51  1   UAB "Oriola–Vilnius"   150,00   
 51  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   163,80   
 51  3   UAB 'Interlux'   268,80   
 51  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   288,00   
 52  1   UAB "Oriola–Vilnius"   276,00   
 52  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   318,00   
 52  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   320,13   
 52  4   UAB 'Interlux'   538,20   
 53  1   UAB "Oriola–Vilnius"   222,00   
 53  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   239,40   
 53  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   315,00   
 53  4   UAB 'Interlux'   538,20   
 54  1   UAB "Oriola–Vilnius"   33,00   
 55  1   UAB 'Interlux'   340,80   
 55  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   19.296,00   
 56  1   UAB "Oriola–Vilnius"   151,20   
 56  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   156,48   
 58  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   624,00   
 58  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   948,00   
 59  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   26,10   
 59  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   34,50   
 60  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   23,35   
 60  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   29,50   
 61  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   190,22   
 61  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.120,00   
 62  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   75,08   
 63  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   234,00   
 63  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   354,00   
 63  3   UAB "Oriola–Vilnius"   846,00   
 64  1   UAB 'Interlux'   3.472,92   
 65  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   7.371,00   
 65  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   8.244,00   
 65  3   UAB "Oriola–Vilnius"   10.080,00   
 65  4   UAB 'Interlux'   10.188,00   
 65  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   10.195,20   
 65  6   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   12.600,00   
 66  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.965,60   
 66  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.124,00   
 66  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.152,80   
 66  4   UAB "Oriola–Vilnius"   2.664,00   
 66  5   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   2.736,00   
 66  6   UAB 'Interlux'   3.146,40   
 67  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   3.360,00   
 67  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   4.080,00   
 67  3   UAB "Oriola–Vilnius"   4.092,00   
 67  4   UAB 'Interlux'   20.673,60   
 68  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   189,00   
 68  2   UAB 'Interlux'   254,40   
 68  3   UAB "Oriola–Vilnius"   288,00   
 68  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   312,00   
 68  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   453,12   
 69  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   163,80   
 69  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   192,00   
 69  3   UAB "Oriola–Vilnius"   216,00   
 69  4   UAB 'Interlux'   225,60   
 70  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   189,00   
 70  2   UAB 'Interlux'   254,40   
 70  3   UAB "Oriola–Vilnius"   288,00   
 70  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   312,00   
 70  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   453,12   
 71  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   189,00   
 71  2   UAB 'Interlux'   254,40   
 71  3   UAB "Oriola–Vilnius"   288,00   
 71  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   312,00   
 72  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   18,80   
 72  2   UAB "Oriola–Vilnius"   21,24   
 72  3   UAB 'Interlux'   182,20   
 73  1   UAB "Oriola–Vilnius"   33,00   
 73  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   64,00   
 73  3   UAB 'Interlux'   1.054,42   
 74  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   84,00   
 75  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.680,00   
 75  2   UAB 'Interlux'   2.053,20   
 76  1   UAB 'Interlux'   5.192,00   
 77  1   UAB 'Interlux'   2.171,20   
 79  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   414,16   
 79  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   991,00   
 80  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   991,00   
 81  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   564,00   
 81  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   722,16   
 81  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.280,00   
 82  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   564,00   
 82  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   722,16   
 82  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.280,00   
 83  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"   564,00   
 83  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   722,16   
 83  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.280,00   
 84  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   385,16   
 84  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   3.800,00   
 85  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   6.513,60   
 85  2   UAB "Oriola–Vilnius"   10.680,00   
 86  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   177,00   
 86  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   270,00   
 86  3   UAB "Oriola–Vilnius"   354,00   
 86  4   UAB 'Interlux'   389,40   
 86  5   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   921,00   

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
     


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-9, 11-18, 20-56, 58-77, 79-86  2005-12-27  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  10, 19, 57, 78  2005-12-05  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 6, 17, 18, 20-23, 26-31, 46, 63, 72, 74, 75
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" (123221635)
Sutarties sudarymo data:
2006-01-16 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 11.957,28 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2, 11, 24, 39, 40, 41, 42, 43, 49, 50, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 86
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" (122752661)
Sutarties sudarymo data:
2006-02-23 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 22.806,55 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 51, 52, 53, 54, 56, 73
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Oriola–Vilnius" (111472747)
Sutarties sudarymo data:
2006-01-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 1.961,40 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 25
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa" (234449420)
Sutarties sudarymo data:
2006-01-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 100,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 32, 33, 34, 35, 36, 37, 79, 81, 82, 83
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA" (123501772)
Sutarties sudarymo data:
2006-01-11 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 5.490,16 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 38, 47, 48, 55, 64, 76, 77
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2006-01-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 12.791,90 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 44, 45, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 80, 84
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA" (121952584)
Sutarties sudarymo data:
2006-01-11 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 5.734,43 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 85
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED" (111475280)
Sutarties sudarymo data:
2006-01-11 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 6.513,60 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Nijolė  Motužienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyresnioji ekonomistė
Vardas, pavardė
  Aušra  Viršilienė
Telefonas
  846 396671
Elektroninio pašto adresas:
  ekonomistai@klaipedosligonine.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Vyriausiasis gydytojas_____   __________   _____Vinsas  Janušonis_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)