tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


AB 'Lietuvos geležinkeliai'
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 110053842, Mindaugo g. 12/14, LT-03603 Vilnius, Tel.: (8 5) 269 3770
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
37466   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  11

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
 1     ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
riedmenų agregatų remonto paslaugų pirkimas (konkursas MT-6-2) 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
 
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Agregatų remontas
2 Agregatų remontas
3 Agregatų remontas
4 Agregatų remontas
5 Agregatų remontas
6 Agregatų remontas
7 Agregatų remontas
8 Agregatų remontas
9 Agregatų remontas
10 Agregatų remontas
11 Agregatų remontas
12 Agregatų remontas
13 Agregatų remontas
14 Agregatų remontas
15 Agregatų remontas
16 Agregatų remontas
17 Agregatų remontas
18 Agregatų remontas
19 Agregatų remontas
20 Agregatų remontas
21 Agregatų remontas
22 Agregatų remontas
23 Agregatų remontas
24 Agregatų remontas
25 Agregatų remontas
26 Agregatų remontas
27 Agregatų remontas
28 Agregatų remontas
29 Agregatų remontas
30 Agregatų remontas
31 Agregatų remontas
32 Agregatų remontas
33 Agregatų remontas
34 Agregatų remontas
35 Agregatų remontas
36 Agregatų remontas
37 Agregatų remontas
38 Agregatų remontas
39 Agregatų remontas


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2006-03-07    09:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2006-01-05 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2006-01-11 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Uždaroji akcinė bendrovė "Surfkolita" 232175180  Raudondvario pl. 99, Kauno m., LT-47184 Kauno m. sav.  Lietuva 
 Daugpilio lokomotyvų remonto gamykla   -Marijas-1, Daugpilis , LV-5404 Latvija  Latvija 
Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS" 124382431  Erfurto g. 40-23, Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 1   užsienio įmonė (Daugpilio lokomotyvų remonto gamykla)  33 str. 2 d. 3 p.  Perdidelė kaina    
 2   užsienio įmonė (Daugpilio lokomotyvų remonto gamykla)  33 str. 2 d. 3 p.  Perdidelė kaina    
 3   užsienio įmonė (Daugpilio lokomotyvų remonto gamykla)  33 str. 2 d. 3 p.  Perdidelė kaina    
 6   užsienio įmonė (Daugpilio lokomotyvų remonto gamykla)  33 str. 2 d. 3 p.  Perdidelė kaina    
 11   užsienio įmonė (Daugpilio lokomotyvų remonto gamykla)  33 str. 2 d. 3 p.  Perdidelė kaina    
 12   užsienio įmonė (Daugpilio lokomotyvų remonto gamykla)  33 str. 2 d. 3 p.  Perdidelė kaina    
 13   užsienio įmonė (Daugpilio lokomotyvų remonto gamykla)  33 str. 2 d. 3 p.  Perdidelė kaina    
 14   užsienio įmonė (Daugpilio lokomotyvų remonto gamykla)  33 str. 2 d. 3 p.  Perdidelė kaina    
 15   užsienio įmonė (Daugpilio lokomotyvų remonto gamykla)  33 str. 2 d. 3 p.  Perdidelė kaina    
 31   užsienio įmonė (Daugpilio lokomotyvų remonto gamykla)  33 str. 2 d. 3 p.  Perdidelė kaina    
 24   užsienio įmonė (Daugpilio lokomotyvų remonto gamykla)  33 str. 2 d. 2 p.  Netenkina konkurso dokumentų reikalavimų    
 25   užsienio įmonė (Daugpilio lokomotyvų remonto gamykla)  33 str. 2 d. 2 p.  Netenkina konkurso dokumentų reikalavimų    
 27   užsienio įmonė (Daugpilio lokomotyvų remonto gamykla)  33 str. 2 d. 2 p.  Netenkina konkurso dokumentų reikalavimų    
 33   užsienio įmonė (Daugpilio lokomotyvų remonto gamykla)  33 str. 2 d. 3 p.  Netenkina konkurso dokumentų reikalavimų    
 34   užsienio įmonė (Daugpilio lokomotyvų remonto gamykla)  33 str. 2 d. 2 p.  Netenkina konkurso dokumentų reikalavimų    
 35   užsienio įmonė (Daugpilio lokomotyvų remonto gamykla)  33 str. 2 d. 2 p.  Netenkina konkurso dokumentų reikalavimų    
 36   užsienio įmonė (Daugpilio lokomotyvų remonto gamykla)  33 str. 2 d. 2 p.  Netenkina konkurso dokumentų reikalavimų    
 37   užsienio įmonė (Daugpilio lokomotyvų remonto gamykla)  33 str. 2 d. 2 p.  Netenkina konkurso dokumentų reikalavimų    
 38   užsienio įmonė (Daugpilio lokomotyvų remonto gamykla)  33 str. 2 d. 2 p.  Netenkina konkurso dokumentų reikalavimų    
 39   užsienio įmonė (Daugpilio lokomotyvų remonto gamykla)  33 str. 2 d. 2 p.  Netenkina konkurso dokumentų reikalavimų    
 16   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"  33 str. 2 d. 2 p.  Netenkina konkurso dokumentų reikalavimų    
 17   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"  33 str. 2 d. 2 p.  Netenkina konkurso dokumentų reikalavimų    
 18   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"  33 str. 2 d. 2 p.  Netenkina konkurso dokumentų reikalavimų    
 20   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"  33 str. 2 d. 2 p.  Netenkina konkurso dokumentų reikalavimų    
 24   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"  33 str. 2 d. 2 p.  Netenkina konkurso dokumentų reikalavimų    
 27   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"  33 str. 2 d. 2 p.  Netenkina konkurso dokumentų reikalavimų    
 30   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"  33 str. 2 d. 2 p.  Netenkina konkurso dokumentų reikalavimų    
 31   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"  33 str. 2 d. 2 p.  Netenkina konkurso dokumentų reikalavimų    
 33   Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"  33 str. 2 d. 2 p.  Netenkina konkurso dokumentų reikalavimų    

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 24  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Surfkolita"   106.111,50   
 27  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Surfkolita"   65.962,00   
 29  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Surfkolita"   27.081,00   
 30  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Surfkolita"   111.244,50   

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
     


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  24, 27, 29, 30  2006-05-09  Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas Nr.5-69, 2006-05-23
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  1, 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  2006-07-04  Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas, 2006-06-20 VPT sutikimas Nr. 4S-1736
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  4, 5, 7, 8, 9, 10, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 32  2006-05-23  Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas Nr-5-56
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 24, 27, 29, 30
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Surfkolita" (232175180)
Sutarties sudarymo data:
2006-05-25 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  310.399,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Adomas  Kazbaras
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Pirkimų ir sutarčių skyriaus vyr. vadybininkas
Vardas, pavardė
  Rolandas  Černiauskas
Telefonas
  (8-5) 269 37 70
Elektroninio pašto adresas:
  r.cerniauskas@litrail.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Generalinio direktoriaus pavaduotojas_____   __________   _____Adomas  Kazbaras_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)