tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 190995938, Geležinio Vilko g. 12, 01112 Vilnius, Tel.: (8 5) 264 9453
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
41927   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
bendrojo lavinimo dalykų vadovėliai 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  22111000-1
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 E. Marcelionienė. Šaltinėlis. Elementorius. I kl. 22111000-1
2 M. Nagytė. Mano elementorius. A knyga. I kl. 22111000-1
3 M. Nagytė. Mano elementorius. B knyga. I kl. 22111000-1
4 M. Nagytė. Mano elementorius. C knyga. I kl 22111000-1
5 M. Nagytė. Mano elementorius. D knyga. I kl. 22111000-1
6 J. Banytė, D, Kuzavinienė, V. Vyšniauskienė. Pupa. Lietuvių kalba. 1-oji kn. I kl. 22111000-1
7 J. Banytė, D, Kuzavinienė, V. Vyšniauskienė. Pupa. Lietuvių kalba. 2-oji kn. I kl. 22111000-1
8 J. Banytė, D, Kuzavinienė, V. Vyšniauskienė. Pupa. Lietuvių kalba. 3-ioji kn. I kl. 22111000-1
9 R. Skripkienė. Spindulėlis. I–II kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
10 R. Jakubova, I. Liubinska, I. Zacharova. Vesiolaja karusel. 1-oji kn. I kl. (rusų kalba) 22111000-1
11 R. Jakubova, I. Liubinska, I. Zacharova. Vesiolaja karusel. 2-oji kn. I kl. (rusų kalba) 22111000-1
12 R. Jakubova, I. Liubinska, I. Zacharova. Vesiolaja karusel. 3-ioji kn. I kl. (rusų kalba) 22111000-1
13 B. Balčytis, R. Martinėnienė, A. Vaičiulienė. Skaičių šalis. Matematika. 1-oji kn. I kl. 22111000-1
14 B. Balčytis, R. Martinėnienė, A. Vaičiulienė. Skaičių šalis. Matematika. 2-oji kn. I kl. 22111000-1
15 V. Jonynienė. Aš ir pasaulis. Pasaulio pažinimas. I kl. 22111000-1
16 V. Jonynienė. Aš ir pasaulis. Pasaulio pažinimas. I kl. (rusų kalba) 22111000-1
17 R. Makarskaitė-Petkevičienė, V. Varnagirienė. Raktas, atrakinantis visas pasaulio pažinimo karalystės duris. 1-oji kn. I kl. 22111000-1
18 R. Makarskaitė-Petkevičienė, V. Varnagirienė. Raktas, atrakinantis visas pasaulio pažinimo karalystės duris. 2-oji kn. I kl. 22111000-1
19 J. Dilytė. Dailė. I kl. 22111000-1
20 M. Jelinskaitė, S. Vaitkevičiūtė. Dailė. I kl. 22111000-1
21 I. Staknienė, R. Tuinylaitė, E. Vizgirdienė. Dailė ir technologijos. I kl. 22111000-1
22 V. Krakauskaitė. Lakštutė. Muzika. I kl. 22111000-1
23 E. Velička, J. Labul. Muzika. I kl. (lenkų kalba) 22111000-1
24 A. Grabauskienė, J. Morkytė. Dailė ir darbeliai. I–IV kl. 22111000-1
25 V. Starkauskaitė, V. Žalytė. Aš, Tu ir Mes. Dorinio ugdymo vadovėlis. I–II kl. 22111000-1
26 V. Starkauskaitė, V. Žalytė. Aš, Tu ir Mes. Dorinio ugdymo vadovėlis. I–II kl. (rusų kalba) 22111000-1
27 U. Balasch, M. Pollert, Th. Trautmann, B. Wegener. Etika. I–II kl. 22111000-1
28 V. Zeliankienė. Aš ir kitas. Etikos vadovėlis. I kl. 22111000-1
29 Z. Tručionienė, R. Ratkevičiūtė. Esu Dievo vaikas. Katalikų tikybos vadovėlis. I kl. 22111000-1
30 E. Marcelionienė, V. Plentaitė. Šaltinėlis. Lietuvių kalba. 1-oji kn. 1 d. II kl. 22111000-1
31 V. Plentaitė, E. Marcelionienė. Šaltinėlis. Lietuvių kalba. 1-oji kn. 2 d. II kl. 22111000-1
32 V. Plentaitė, E. Marcelionienė. Šaltinėlis. Lietuvių kalba. 2-oji kn. 1 d. II kl. 22111000-1
33 E. Marcelionienė, V. Plentaitė. Šaltinėlis. Lietuvių kalba. 2-oji kn. 2 d. II kl. 22111000-1
34 N. Ševeliova, F. Šifrisova. Raduga. Vaivorykštė. 1 kn. II kl. (rusų kalba) 22111000-1
35 F. Šifrisova, N. Ševeliova. Raduga. Vaivorykštė. 2 kn. II kl. (rusų kalba) 22111000-1
36 B. Balčytis, R. Martinėnienė. Skaičių šalis. Matematika. 1-oji kn. II kl. 22111000-1
37 B. Balčytis, R. Martinėnienė. Skaičių šalis. Matematika. 2-oji kn. II kl. 22111000-1
38 B. Balčytis. Skaičių šalis. Matematika. II kl. (rusų kalba) 22111000-1
39 V. Jonynienė. Pasaulis ir aš. Pasaulio pažinimas. 1-oji kn. II kl. 22111000-1
40 V. Jonynienė. Pasaulis ir aš. Pasaulio pažinimas. 2-oji kn. II kl. 22111000-1
41 R. Makarskaitė-Petkevičienė, V. Varnagirienė. Raktas, atrakinantis visas pasaulio pažinimo karalystės duris. 1-oji kn. II kl. 22111000-1
42 R. Makarskaitė-Petkevičienė, V. Varnagirienė. Raktas, atrakinantis visas pasaulio pažinimo karalystės duris. 2-oji kn. II kl. 22111000-1
43 V. Krakauskaitė. Lakštutė. Muzika. II kl. 22111000-1
44 M. Jelinskaitė. Dailė. II kl. 22111000-1
45 E. Marcelionienė, V. Plentaitė. Šaltinis. Lietuvių kalba. 1-oji kn. III kl. 22111000-1
46 V. Plentaitė, E. Marcelionienė. Šaltinis. Lietuvių kalba. 2-oji kn. III kl. 22111000-1
47 E. Marcelionienė, V. Plentaitė. Šaltinis. Lietuvių kalba. 3-ioji kn. III kl. 22111000-1
48 V. Plentaitė, E. Marcelionienė. Šaltinis. Lietuvių kalba. 4-oji kn. III kl. 22111000-1
49 B. Balčytis. Skaičių šalis. Matematika. III kl. 22111000-1
50 B. Balčytis. Skaičių šalis. Matematika. III kl. (rusų kalba) 22111000-1
51 L. Hofšteterienė, D. Šalnienė. Plius. Matematika. 1 d. III kl. 22111000-1
52 L. Hofšteterienė, D. Šalnienė. Plius. Matematika. 2 d. III kl. 22111000-1
53 V. Jonynienė. Mūsų pasaulis. Pasaulio pažinimas. 1-oji kn. III kl. 22111000-1
54 V. Jonynienė. Mūsų pasaulis. Pasaulio pažinimas. 2-oji kn. III kl. 22111000-1
55 V. Krakauskaitė. Lakštutė. Muzika. III kl. 22111000-1
56 E. Velička. Muzika. III kl. 22111000-1
57 R. Mikučionytė. Dailė. III kl. 22111000-1
58 U. Balasch, M. Pollert, Th. Trautmann, B. Wegener. Etika. III–IV kl. 22111000-1
59 L. Rimkevičiūtė, Z. Storpirštienė. Dievas padeda. Katalikų tikybos vadovėlis. III kl. 22111000-1
60 V. Plentaitė, E. Marcelionienė. Šaltinis. Lietuvių kalba. 1-oji kn. IV kl. 22111000-1
61 E. Marcelionienė, V. Plentaitė. Šaltinis. Lietuvių kalba. 2-oji kn. IV kl. 22111000-1
62 V. Plentaitė, E. Marcelionienė. Šaltinis. Lietuvių kalba. 3-ioji kn. IV kl. 22111000-1
63 E. Marcelionienė, V. Plentaitė. Šaltinis. Lietuvių kalba. 4-oji kn. IV kl. 22111000-1
64 B. Balčytis. Skaičių šalis. Matematika. IV kl. 22111000-1
65 B. Balčytis. Skaičių šalis. Matematika. 1-oji kn. IV kl. (rusų kalba) 22111000-1
66 B. Balčytis. Skaičių šalis. Matematika. 2-oji kn. IV kl. (rusų kalba) 22111000-1
67 A. ir D. Kiseliovai. Matematikos pasaulyje.1-oji kn. IV kl. 22111000-1
68 A. ir D. Kiseliovai. Matematikos pasaulyje. 2-oji kn. IV kl. 22111000-1
69 V. Jonynienė. Vienas pasaulis. Pasaulio pažinimas. IV kl. 22111000-1
70 V. Jonynienė. Vienas pasaulis. Pasaulio pažinimas. IV kl. (rusų kalba) 22111000-1
71 V. Niauronytė. Su mitu žvelgiant. Antikos kultūros įvadas. IV kl. 22111000-1
72 V. Krakauskaitė. Lakštutė. Muzika. IV kl. 22111000-1
73 E. Velička. Muzika. IV kl. 22111000-1
74 J. Sirtautienė, V. ir V. V. Sirtautai. Lietuvių kalba. 1 d. V kl. 22111000-1
75 J. Sirtautienė, V. ir V. V. Sirtautai. Lietuvių kalba. 2 d. V kl. 22111000-1
76 V. Salienė. Lietuvių kalbos žinynas. V kl. 22111000-1
77 L. Abraitytė. Skaitiniai. 1-oji kn. V kl. 22111000-1
78 L. Abraitytė. Skaitiniai. 2-oji kn. V kl. 22111000-1
79 L. Karčiauskienė. Skaitymai. Literatūros skaitiniai. 1 d. V kl. 22111000-1
80 L. Karčiauskienė. Skaitymai. Literatūros skaitiniai. 2 d. V kl. 22111000-1
81 I. Neseckienė. Saulės laikrodis. Mokomės lietuvių kalbos. 1 d. V kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
82 I. Neseckienė. Saulės laikrodis. Mokomės lietuvių kalbos. 2 d. V kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
83 V. Stumbrienė, A. Kaškelevičienė. Nė dienos be lietuvių kalbos. Lietuvių kalbos vadovėlis pradedantiesiems. V–VI kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
84 V. Juškienė. Lietuvių literatūra. Skaitau–pažįstu–rašau. V kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
85 Autorių kolektyvas. Matematika kiekvienam. 1-oji kn. V kl. 22111000-1
86 Autorių kolektyvas. Matematika kiekvienam. 2-oji kn. V kl. 22111000-1
87 A. ir G. Bakščiai. Matematika. 1 d. V kl. 22111000-1
88 A. ir G. Bakščiai. Matematika. 2 d. V kl. 22111000-1
89 R. Butkevičienė, J. Knyvienė ir kt. Matematika Tau. 1 d. V kl. 22111000-1
90 E. Baleišis, R. Dagienė, K. Grinkevičius, A. Lozdienė. Eureka. 1 d. V kl. 22111000-1
91 E. Baleišis, R. Dagienė, K. Grinkevičius, A. Lozdienė. Eureka. 2 d. V kl. 22111000-1
92 E. Lekevičius ir kt. Gamta ir žmogus. V kl. 22111000-1
93 T. Balvočienė, N. Kriščiūnienė. Informacinės technologijos. Projektų knyga. V–VI kl. 22111000-1
94 V. Dagienė. Tavo bičiulis kompiuteris. Informacinės technologijos. 1 d. V–VI kl. 22111000-1
95 V. Dagienė. Tavo bičiulis kompiuteris. Informacinės technologijos. 2 d. V–VI kl. 22111000-1
96 A. Žandaris, A. Lozdienė, I. Mackevič, J. Aušraitė. Kodėlčius. Informacinės technologijos. 1 d. V–VI kl. 22111000-1
97 A. Žandaris, A. Lozdienė, I. Mackevič, J. Aušraitė. Kodėlčius. Informacinės technologijos. 2 d. V–VI kl. 22111000-1
98 R. Laužikas, G. Mackevičius, K. Mickevičius. Kelias. Istorijos vadovėlis. V kl. 22111000-1
99 S. Stašaitis, J. Šačkutė. Tėvynės istorijos puslapiai. Lietuvos istorijos vadovėlis. V kl. 22111000-1
100 I. Zakarauskienė. Lietuvos istorija. Skaitiniai. V kl. 22111000-1
101 V. Niauronytė. „...amžini kaip kalnai“. Antikos kultūros vadovėlis. V–VII kl. Seniausios civilizacijos 22111000-1
102 A. Narčiūtė, D. Samuilienė, I. Staknienė. Dailė. V–VI kl. 22111000-1
103 K. K. Šiaulytis. Moku piešti. Dailės vadovėlis. V kl. 22111000-1
104 E. Balčytis. Muzika. V kl. 22111000-1
105 F. Burkhardt, P. Krahulec. Etika. V–VI kl. 22111000-1
106 Z. Petraitytė. Raktas į Šventąjį Raštą. Katalikų tikybos vadovėlis. V kl. 22111000-1
107 J. Sirtautienė, V. ir V. V. Sirtautai. Lietuvių kalba. 1 d. VI kl. 22111000-1
108 J. Sirtautienė, V. ir V. V. Sirtautai. Lietuvių kalba. 2 d. VI kl. 22111000-1
109 V. Salienė. Lietuvių kalbos žinynas. VI kl. 22111000-1
110 L. Abraitytė (sud.). Skaitiniai. 1-oji kn. VI kl. 22111000-1
111 L. Abraitytė (sud.). Skaitiniai. 2-oji kn. VI kl. 22111000-1
112 L. Karčiauskienė. Skaitymai. Literatūros vadovėlis. 1 d. VI kl. 22111000-1
113 L. Karčiauskienė. Skaitymai. Literatūros vadovėlis. 2 d. VI kl. E. Petrašiūnienė. Žodžių tiltai. Mokomės lietuvių kalbos. 1 d. VI kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
114 E. Petrašiūnienė. Žodžių tiltai. Mokomės lietuvių kalbos. 1 d. VI kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
115 E. Petrašiūnienė. Žodžių tiltai. Mokomės lietuvių kalbos. 2 d. VI kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
116 V. Juškienė. Lietuvių literatūra. Skaitau–pažįstu–rašau. VI kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
117 Autorių kolektyvas. Matematika Tau. 1 d. VI kl. 22111000-1
118 Autorių kolektyvas. Matematika Tau. 2 d. VI kl. 22111000-1
119 N. Cibulskaitė, M. Stričkienė. Matematika ir pasaulis. VI kl. 22111000-1
120 E. Lekevičius, E. Motiejūnienė. Gamta ir žmogus. VI kl. 22111000-1
121 E. Bakonis. Pasaulio istorija. VI kl. (lenkų kalba) 22111000-1
122 E. Bakonis. Pasaulio istorija. VI kl. (rusų kalba) 22111000-1
123 W. Bobinski, G. Szymanowski. Tėvynėje ir Europoje. Istorijos vadovėlis. VI kl. 22111000-1
124 A. Čižauskienė ir kt. Pasaulio istorija. VI kl. 22111000-1
125 R. Šalna. Žemė. Geografijos vadovėlis. 1 d.VI kl. 22111000-1
126 R. Šalna. Žemė. Geografijos vadovėlis. 2 d. VI kl. 22111000-1
127 K. K. Šiaulytis. Mano nauji atradimai. Tikrovės formos, erdvės spalvos. Dailės vadovėlis. VI kl. 22111000-1
128 E. Balčytis. Muzika. VI kl. 22111000-1
129 A. Dikčius, J. Vaišvilienė, E. Velička. Mano muzika. VI kl. (su CD) 22111000-1
130 Z. Petraitytė. Dievo meilės žodžiai. Katalikų tikybos vadovėlis. VI kl. 22111000-1
131 E. Palubinskienė, G. Čepaitienė. Lietuvių kalba. 1-oji kn. VII kl. 22111000-1
132 E. Palubinskienė, G. Čepaitienė. Lietuvių kalba. 2-oji kn. VII kl. 22111000-1
133 K. Urba. Knygų valandos. 1-oji kn. VII kl. 22111000-1
134 K. Urba. Knygų valandos. 2-oji kn. VII kl. 22111000-1
135 K. Urba. Knygų valandos. 3-ioji kn. VII kl. 22111000-1
136 V. Kaladytė. Atverk duris. Mokomės lietuvių kalbos. 1 d. VII kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
137 V. Kaladytė. Atverk duris. Mokomės lietuvių kalbos. 2 d. VII kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
138 H. Prosniakova. Lietuvių literatūra. Skaitau–pažįstu–rašau. VII kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
139 M. Ramonienė ir kt. Po truputį. Lietuvių kalbos vadovėlis pradedantiesiems. VII–VIII kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
140 M. Ramonienė ir kt. Po truputį. Lietuvių kalbos vadovėlio kompaktinė plokštelė. VII–VIII kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
141 Autorių kolektyvas. Matematika 7. 1 d. VII kl 22111000-1
142 Autorių kolektyvas. Matematika 7. 2 d. VII kl. 22111000-1
143 A. Šuminienė. Biologija. VII kl. 22111000-1
144 Autorių kolektyvas. Gimtoji istorija. VII–XII kl. (kompiuterinė mokymo priemonė) 22111000-1
145 Autorių kolektyvas. Gimtoji istorija. VII–XII kl. (kompiuterinė mokymo priemonė) 22111000-1
146 Autorių kolektyvas. Gimtoji istorija. Istorijos vadovėlis. VII kl. 22111000-1
147 Autorių kolektyvas. Laikas. Istorijos vadovėlis. 1 d. VII kl. 22111000-1
148 Autorių kolektyvas. Laikas. Istorijos vadovėlis. 2 d. VII kl. 22111000-1
149 E. Bakonis, A. Bakonienė. Lietuva pasaulyje. Istorija. VII kl. 22111000-1
150 J. Brazauskas, B. Makauskas. Lietuvos praeities puslapiai. Istorijos vadovėlis. 1-oji kn. VII–VIII kl. 22111000-1
151 L. Jašinauskas, K. Šleževičius. Istorija. VII kl. 22111000-1
152 J. Jankūnienė, E. Manelis, L. Pobedinska, A. Skardžiukienė. Istorija. 1 d. VII kl. 22111000-1
153 B. Šetkus. Senovės istorija. VII kl. 22111000-1
154 R. Šalna, G. Čepaitytė, G. Sapožnikovas. Žemė. Geografijos vadovėlis. 1 d. VII kl. 22111000-1
155 R. Šalna, G. Čepaitytė, G. Sapožnikovas. Žemė. Geografijos vadovėlis. 2 d. VII kl. 22111000-1
156 M. Ader, S. Butautienė, V. Januškis. Geografija. VII kl. 22111000-1
157 A. Narčiūtė, D. Samuilienė, I. Staknienė. Dailė. VII–VIII kl. 22111000-1
158 K. K. Šiaulytis. Senųjų kultūrų šviesa. Dailės vadovėlis. VII kl. 22111000-1
159 E. Balčytis. Muzika. VII kl. 22111000-1
160 L. Degėsys, R. Aškinytė. Etika. VII–IX kl. 22111000-1
161 D. Borutienė, R. Žemaitienė. Gyvenimas ir šventė. Katalikų tikybos vadovėlis. VII kl. 22111000-1
162 G. Čepaitienė, E. Palubinskienė. Lietuvių kalba. 1-oji kn. VIII kl. 22111000-1
163 G. Čepaitienė, E. Palubinskienė. Lietuvių kalba. 2-oji kn. VIII kl. 22111000-1
164 V. Salienė. Mokomės suprasti, sisteminti ir vartoti kalbą. Lietuvių kalba. VIII kl. 22111000-1
165 K. Urba. Knygų dienos. Skaitiniai. 1-oji kn.VIII kl. 22111000-1
166 K. Urba. Knygų dienos. Skaitiniai. 2-oji kn. VIII kl. 22111000-1
167 K. Urba. Knygų dienos. Skaitiniai. 3-ioji kn. VIII kl. 22111000-1
168 H. Prosniakova. Prisijaukinkime žodį. Mokomės lietuvių kalbos. 1 d. VIII kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
169 H. Prosniakova. Prisijaukinkime žodį. Mokomės lietuvių kalbos. 2 d. VIII kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
170 H. Prosniakova. Lietuvių literatūra. Skaitau–pažįstu–rašau. VIII kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
171 Autorių kolektyvas. Matematika 8. 1 d. VIII kl. 22111000-1
172 Autorių kolektyvas. Matematika 8. 2 d. VIII kl. 22111000-1
173 P. Kazickas, L. Žilėnienė. Biologija. VIII kl. 22111000-1
174 R. Raudonis. Chemija. VIII kl. 22111000-1
175 R. Raudonis. Chemija. VIII kl. (lenkų kalba) 22111000-1
176 S. Bitlieriūtė, J. Litvinaitė. Lietuva pasaulyje. Istorijos vadovėlis. VIII kl. 22111000-1
177 R. Jokimaitis, A. Kasperavičius, E. Manelis, B. Stukienė. Pasaulio ir Lietuvos istorija. VI–XVIII a. VIII kl. 22111000-1
178 I. Kapleris, A. Meištas, K. Mickeviius, R. Ramanauskas. Laikas. Istorijos vadovėlis. 1 d. VIII kl. 22111000-1
179 I. Kapleris, A. Meištas, K. Mickevičius, R. Ramanauskas. Laikas. Istorijos vadovėlis. 2 d. VIII kl. 22111000-1
180 N. Letukienė. Pilietiškumo pagrindai. VIII kl. 22111000-1
181 M. Ader, S. Butautienė, V. Januškis. Geografija. 1-oji kn. VIII kl. 22111000-1
182 M. Ader, S. Butautienė, V. Januškis. Geografija. 2-oji kn. VIII kl. 22111000-1
183 R. Šalna, G. Sapožnikovas. Žemė. Geografijos vadovėlis. 1 d. VIII kl. 22111000-1
184 R. Šalna, G. Sapožnikovas. Žemė. Geografijos vadovėlis. 2 d. VIII kl. 22111000-1
185 E. Balčytis. Muzika. VIII kl. 22111000-1
186 R. Dirginčienė, A. Saulytė. Bendravimo etika. VIII kl. 22111000-1
187 B. Dobrovolskis, R. Koženiauskienė, D. Mikulėnienė. Lietuvių kalba. IX kl. 22111000-1
188 K. Urba. Literatūros laukai. 1-oji kn. IX kl. 22111000-1
189 K. Urba. Literatūros laukai. 2-oji kn. IX kl. 22111000-1
190 I. Kanišauskaitė, N, Šervenikaitė, S. Žukas. Literatūros vadovėlis. IX kl. 22111000-1
191 D. Mickevičienė. Prie versmės. Mokomės lietuvių kalbos. 1 d. IX kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
192 D. Mickevičienė. Prie versmės. Mokomės lietuvių kalbos. 2 d. IX kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
193 D. Mickevičienė. Lietuvių literatūra. Skaitau–pažįstu–rašau. IX kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
194 N. Kolesnikova. Zarubiežnaja literatura. Visuotinės literatūros vadovėlis. IX–XII kl.(rusų kalba) 22111000-1
195 Autorių kolektyvas. Matematika 9. 1 d. IX kl. 22111000-1
196 Autorių kolektyvas. Matematika 9. 2 d. IX kl. 22111000-1
197 R. D. Šileikienė ir kt. Matematika. 1 d. IX kl. ir gimnazijų I kl. 22111000-1
198 R. D. Šileikienė ir kt. Matematika. 2 d. IX kl. ir gimnazijų I kl. 22111000-1
199 L. ir S. Moliai. Žmogaus biologija ir sveikata. IX kl. 22111000-1
200 L. ir S. Moliai. Žmogaus biologija ir sveikata.IX kl. (lenkų kalba) 22111000-1
201 G. Price, J. Taylor. Biologija. IX–X kl. 22111000-1
202 G. Williams. Biologija tau. 1-oji kn. IX–X kl. 22111000-1
203 G. Williams. Biologija tau. 2-oji kn. IX–X kl. 22111000-1
204 R. Raudonis. Chemija. IX kl. 22111000-1
205 R. Raudonis. Chemija. IX kl. (lenkų kalba) 22111000-1
206 L. Ryan. Chemija tau. IX kl. 22111000-1
207 V. Dagienė. Informacinės technologijos. 1 d. IX–X kl. 22111000-1
208 V. Dagienė. Informacinės technologijos. 2 d. IX–X kl. 22111000-1
209 J. Brazauskas, B. Makauskas. Lietuvos praeities puslapiai. Istorijos vadovėlis. 2-oji kn. IX kl. 22111000-1
210 J. Jurkynas, G. Jurkynienė, A. Visockis. Lietuva pasaulyje. Istorijos vadovėlis. IX kl. 22111000-1
211 I. Kapleris, A. Laužikienė, A. Meištas, K. Mickevičius, R. Ramanauskas, Ž. Tamkutonytė-Mikailienė. Laikas. Istorijos vadovėlis. 1 d. IX kl. 22111000-1
212 I. Kapleris, A. Laužikienė, A. Meištas, K. Mickevičius, R.Ramanauskas, Ž. Tamkutonytė-Mikailienė. Laikas. Istorijos vadovėlis. 2 d. IX kl. 22111000-1
213 R. Šalna, E. Baleišis, R.Baubinas, V. Daugirdas. Žemė. Geografija. 1 d. IX kl. 22111000-1
214 R. Šalna, E. Baleišis, R. Baubinas, V. Daugirdas. Žemė. Geografija. 2 d. IX kl. 22111000-1
215 S. Vaitekūnas, E. Valančienė. Lietuvos geografija. IX kl. 22111000-1
216 A. Narčiūtė, D. Samuilienė, I. Staknienė. Dailė. IX–X kl. 22111000-1
217 Autorių kolektyvas. Džiazo istorija. IX–XII kl. 22111000-1
218 B. Avramecs, V. Muktupavels. Pasaulio muzika (vert. iš latvių k.). IX–XII kl. 22111000-1
219 E. Balčytis. Muzika. IX kl. 22111000-1
220 Š. Nakas. Šiuolaikinė muzika. IX–XII kl.(su CD) 22111000-1
221 L. Rimša. Džiazo improvizacijos pagrindai. IX–XII kl. 22111000-1
222 T. Siitan. Vakarų šalių muzikos istorija. IX–XII kl. 22111000-1
223 A. Vilkelienė. Opera. Istorija, teatrai, libretai, solistai, kompozitoriai. IX–XII kl. 22111000-1
224 R. Lazdauskienė. Retosios technologijos ir jų taikymas. IX–X kl. 22111000-1
225 R. Sabaliauskaitė, L. Jekentaitė. Etika. IX–X kl. 22111000-1
226 S. Palionienė, V. Šadzevičiūtė. Mano vieta pasaulyje. Katalikų tikybos vadovėlis. IX kl. 22111000-1
227 D. Gailienė, L. Bulotaitė, N. Sturlienė. Psichologijos pagrindai. IX–X kl. 22111000-1
228 B. Dobrovolskis, R. Koženiauskienė, D. Mikulėnienė. Lietuvių kalba. X kl. 22111000-1
229 I. Kanišauskaitė, N, Šervenikaitė, S. Žukas. Literatūros vadovėlis. X kl. 22111000-1
230 N. Šervenikaitė. Lietuvių literatūra. 1 d. X kl. 22111000-1
231 L. Rimavičiūtė. Lietuvių literatūra. 2 d. X kl. 22111000-1
232 R. Bingelienė. Žodžio paunksmėje. Mokomės lietuvių kalbos. 1 d. X kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
233 R. Bingelienė. Žodžio paunksmėje. Mokomės lietuvių kalbos. 2 d. X kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
234 D. Mickevičienė. Lietuvių literatūra. Skaitau–pažįstu–rašau. X kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
235 I. Kruopienė. Ištark… Lietuvių kalbos taisyklingos tarties vadovėlis. X–XII kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
236 Autorių kolektyvas. Matematika 10. 2 d. X kl. 22111000-1
237 R. D. Šileikienė ir kt. Matematika. 1 d. X kl. ir gimnazijų II kl. 22111000-1
238 L. Molienė, S. Molis. Biologija. X kl. 22111000-1
239 R. Vaitkus. Chemija. X kl. 22111000-1
240 Autorių kolektyvas. Baltijos šalių istorija. X–XII kl. 22111000-1
241 E. Bakonis. Lietuva pasaulyje. Istorijos vadovėlis. X kl. 22111000-1
242 J. Brazauskas, B. Makauskas. Lietuvos praeities puslapiai. 3-ioji kn. X kl. 22111000-1
243 E. Balčytis. Muzika. Lietuvių muzika. X kl. 22111000-1
244 J. Baranova. Filosofinė etika. Aš ir tu. Vadovėlis. X–XI kl. 22111000-1
245 G. Čepaitienė, K. Župerka. Lietuvių kalba. XI–XII kl. 22111000-1
246 V. Salienė, A. Smetona. Lietuvių kalba. XI–XII kl. 22111000-1
247 Autorių kolektyvas. Literatūros vadovėlis. XI kl. Mokinio knyga bendrajam kursui 22111000-1
248 Autorių kolektyvas (vad. S. Žukas). Literatūros vadovėlis. 1 d. XI kl. Mokinio knyga išplėstiniam kursui 22111000-1
249 Autorių kolektyvas (vad. S. Žukas). Literatūros vadovėlis. 2 d. XI kl. Mokinio knyga išplėstiniam kursui 22111000-1
250 V. Daujotytė, R. Tūtlytė, G. Viliūnas, R.Tamošaitis. Literatūra. 1-oji kn. XI–XII kl. 22111000-1
251 V. Daujotytė, R. Tūtlytė, G. Viliūnas,R. Tamošaitis. Literatūra. 2-oji kn. XI–XII kl. 22111000-1
252 A. Jovaišas. Senoji Lietuvos literatūra (iki XIX a. pradžios). XI–XII kl. 22111000-1
253 L. Sauka. Lietuvių tautosaka. XI–XII kl. Aukštesniųjų klasių mokiniams 22111000-1
254 E. Kutanovienė. Aš esu, tu esi, mes esame... Mokomės lietuvių kalbos. XI–XII kl. (valstybinė kalba) 22111000-1
255 K. Dobson, D. Grace, D. Lovett. Fizika. 1 d. XI–XII kl. Išplėstinis kursas 22111000-1
256 K. Dobson, D. Grace, D. Lovett. Fizika. 2 d. XI–XII kl. Išplėstinis kursas 22111000-1
257 L. Ryan. Organinė chemija. XI kl. 22111000-1
258 R. Vaitkus, E. Butkus, G. Dienys. Chemija. XI kl. Bendrasis kursas 22111000-1
259 J. F. Braunstein, B. Phan. Visuotinės kultūros istorija (istorija, religija, filosofija, literatūra, menas, mokslas). XI–XII kl. (vertimas iš prancūzų k.) 22111000-1
260 Autorių kolektyvas. Žemė ir laikas. Integruotas istorijos ir geografijos vadovėlis. 1 d. XI–XII kl. 22111000-1
261 Autorių kolektyvas. Žemė ir laikas. Integruotas istorijos ir geografijos vadovėlis. 2 d. XI–XII kl. 22111000-1
262 E. Bakonis. Politologijos pagrindai. XI–XII kl. 22111000-1
263 R. Baubinas. Pasaulio politinis žemėlapis. Vadovėlis pasirenkamajam moduliui. XI–XII kl. 22111000-1
264 D. Waugh. Geografija. Integruotas kursas.1 d. XI kl. 22111000-1
265 A. Čiurlionytė. Dailė. 1-oji kn. XI–XII kl. 22111000-1
266 A. Čiurlionytė. Dailė. 2-oji kn. XI–XII kl. 22111000-1
267 V. Židonytė. Dizainas I. Grafinis dizainas. XI–XII kl. 22111000-1
268 V. Židonytė. Dizainas II. Projektinis dizainas. XI–XII kl. 22111000-1
269 A. Buračienė. Tekstilės technologijos. XI–XII kl. 22111000-1
270 D. Gailienė, L. Bulotaitė, N. Sturlienė. Asmenybės ir bendravimo psichologija. XI–XII kl. 22111000-1
271 Autorių kolektyvas (vad. S. Žukas). Literatūros vadovėlis. XII kl. Mokinio knyga bendrajam kursui 22111000-1
272 Autorių kolektyvas (vad. S. Žukas). Literatūros vadovėlis. 1 d. XII kl. Mokinio knyga išplėstiniam kursui 22111000-1
273 Autorių kolektyvas (vad. S. Žukas). Literatūros vadovėlis. 2 d. XII kl. Mokinio knyga išplėstiniam kursui 22111000-1
274 A. Steponavičius. Matematika. Bendrasis ir išplėstinis kursas. XII kl. 22111000-1
275 A. Svėnas ir kt. Pasaulis 2. Pasaulio istorija nuo 1850 m. XII kl. 22111000-1
276 D. Waugh. Geografija. Integruotas kursas. 2 d. XII kl. 22111000-1
277 J. Baranova. Filosofinė etika. Prasmė ir laisvė. Vadovėlis. XII kl. 22111000-1
278 S. Dzenuškaitė, R. Šalkauskienė. Krikščionybės šviesa. Katalikų tikybos vadovėlis. XII kl. 22111000-1
279 G. Beresnevičius. Religijotyra. XII kl. 22111000-1
280 V. Rupainienė ir kt. Early School English I. Anglų kalba. 1-oji kn. II kl. (ankstyvasis ugdymas) 22111000-1
281 D. Crovitz, T. Ross. Classroom Literature Reader. Anglų ir amerikiečių literatūros kūrinių nagrinėjimas. VI–IX m. m. 22111000-1
282 J. Bell, R. Gower. First Certificate Expert. Coursebook. VIII–IX m. m. 22111000-1
283 J. Copage. First Certificate Use of English. VIII–IX m. m. 22111000-1
284 H. Solozano, L. Frazier. Contemporary Topics 1. VII m. m. 22111000-1
285 E. Kisslinger, M. Rost. Contemporary Topics 2. VIII m. m. 22111000-1
286 D. Beglar, N. Murray. Contemporary Topics 3. IX m. m. 22111000-1
287 J. Garton-Sprenger, P. Prowse. Inspiration 1. A1/A2. I k. III–IV m. m. 22111000-1
288 J. Garton-Sprenger, P. Prowse. Inspiration 2. A2/B1. I k. V–VI m. m. 22111000-1
289 M. Mann, S. Taylore-Knowles. Skills for First Certificate. Writing. VIII–IX m. m. Rašymo vadovėlis 22111000-1
290 M. Mann, S. Taylore-Knowles. Skills for First Certificate. Reading. VIII–IX m. m. Skaitymo vadovėlis 22111000-1
291 M. Mann, S. Taylore-Knowles. Skills for First Certificate. Listening and Speaking. VIII–IX m. m. Klausymo ir kalbėjimo vadovėlis 22111000-1
292 S. Maidment, L. Roberts. Happy House 1.I m. m. 22111000-1
293 K. Gude, J. Wildman. Matrix Upper-Intermediate. VIII–IX m. m. 22111000-1
294 M. Duckworth, K. Gude. Countdown to First Certificate. VIII–IX m. m. 22111000-1
295 H. Q. Mitchell, S. Parker. Pop Up Now. 1. I m. m. (ankstyvasis ugdymas) 22111000-1
296 H. Q. Mitchell, S. Parker. Pop Up Now. 2. II m. m. (ankstyvasis ugdymas) 22111000-1
297 H. Q. Mitchell, S. Parker. Pop Up Now. 3. III m. m. (ankstyvasis ugdymas) 22111000-1
298 E. Gray, V. Evans. Welcome. Aboard 1. II m. m. (ankstyvasis ugdymas) 22111000-1
299 A. Sanchez, M. T. Espinet, P. Cantos. Cumbre. Nivel elemental. III k. I m. m. Paaugliams ir suaugusiems 22111000-1
300 A. Sanchez, M. T. Espinet, P. Cantos. Cumbre. Nivel medio. III k. II m. m. Paaugliams ir suaugusiems 22111000-1
301 M. Jakubauskienė. Mein zweites deutsches Buch. I k. III–IV m. m. 22111000-1
302 M. Jakubauskienė. Mein drittes deutsches Buch. I k. V m. m. 22111000-1
303 R. Kahu, H. Org. Hallo, Freunde! Kinderbuch. I k. II m. m. 22111000-1
304 A. Fischer-Mitziviris, S. J. Papanikolaou. So Geht' s. Mokomoji knyga. IX–X kl. 22111000-1
305 Ch. Fandrych ir kt. Sage und schreibe. X–XII kl. 22111000-1
306 H. Aufderstrase ir kt. Themen aktuell 1. Kursbuch. I k. VI m. m. ir II k. IV m. m. 22111000-1
307 H. Aufderstrase ir kt. Themen aktuell 2. Kursbuch. I k. VII m. m. ir II k. V m. m. 22111000-1
308 M. Bovermann. Schritte 1. I m. m. (suaugusiųjų mokymui) 22111000-1
309 M. Bovermann. Schritte 2. II m. m. (suaugusiųjų mokymui) 22111000-1
310 M. Bovermann. Schritte 3. III m. m. (suaugusiųjų mokymui) 22111000-1
311 J. Brazauskienė, N. Kliorienė. V dobrij put! 1. Rusų kalba. I m. m. 22111000-1
312 J. Brazauskienė, A. Jankelevič. V dobrij put! 2. Rusų kalba. II m. m. 22111000-1
313 J. Brazauskienė, D. Bučienė. V dobrij put! 3. Rusų kalba. III m. m. 22111000-1
314 I. Musteikienė. Jazyki otkryvajut dveri. Rusų kalba. IV–V m. m. 22111000-1
315 V. Gudonienė. Rusų literatūros skaitiniai. XX a. Ot teksta k dialogu. Vadovėlio priedas aukštesniųjų klasių mokiniams. XII kl. 22111000-1
316 M. Puzaitė, S. Pavlovskaja. Čtenije s uvlečienijiem. Vadovėlio Russkij jazyk po-novomu 1, 2 dalių priedas. VI–VII kl. 22111000-1
317 M. Puzaitė, L. Šernienė. Šag za šagom. 1 d. VI kl. I m. m. 22111000-1
318 M. Puzaitė, L. Šernienė. Šag za šagom. 2 d. VII kl. II m. m. 22111000-1
319 M. Puzaitė, L. Šernienė. Šag za šagom. 3 d. VIII kl. III m. m. 22111000-1
320 M. Puzaitė, L. Šernienė. Šag za šagom. 4 d. IX kl. IV m. m. 22111000-1
321 J. Danilavičius. Aušrelė. Elementorius. I kl. (spec. por. mok.) 22111000-1
322 L. Barzdonytė-Morkevičienė, E. Marcelionienė. Šaltinėlis. Elementorius. 1-oji kn. I kl. (pritaikytas spec. por. mok.) 22111000-1
323 L. Barzdonytė-Morkevičienė, E. Marcelionienė. Šaltinėlis. Elementorius. 2-oji kn. I kl. (pritaikytas spec. por. mok.) 22111000-1
324 B. Balčytis, R. Martinėnienė, O. Štitilienė, A. Vaičiulienė. Skaičių šalis. 1-oji kn. I kl. (pritaikytas spec. por. mok.) 22111000-1
325 R. Vaitkuvienė. Lietuvių kalba. 1-oji kn. II kl. (spec. por. mok.) 22111000-1
326 R. Abromavičienė, V. Ozolaitė. Lietuvių kalba. 2-oji kn. II kl. (spec. por. mok.) 22111000-1
327 J. Ambrukaitis, V. Pobrein. Lietuvių kalba. 1-oji kn. III kl. (spec. por. mok.) 22111000-1
328 J. Ambrukaitis, N. Mockevičienė. Lietuvių kalba. 1-oji kn. IV kl. (spec. por. mok.) 22111000-1
329 J. Ambrukaitis, V. Pobrein. Lietuvių kalba. 1-oji kn. V kl. (spec. por. mok.) 22111000-1
330 J. Ambrukaitis, V. Pobrein. Lietuvių kalba. 2-oji kn. V kl. (spec. por. mok.) 22111000-1
331 R. Laužikas, K. Mickevičius ir kt. Kelias. Istorijos vadovėlis. V kl. (pritaikytas spec. por. mok.) 22111000-1
332 A. Narbutienė, V. Ozolaitė. Lietuvių kalba. VIII kl. (spec. por. mok.) 22111000-1


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2006-06-30    09:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2006-06-13 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2006-06-16 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "Antrasis šansas" 120194581  A. Juozapavičiaus g. 10A-4, LT-09311 Vilnius  Lietuva 
K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS" 120275624  Parodų g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV" 110051115  Akademijos 4,LT-08412, Vilnius  Lietuva 
UAB Respublikinis knygų centras 124822941  Pylimo g. 42, Vilniaus m., 01136 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS" 120148057  Pylimo g. 42, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
 UAB"Šviesa"   E. Ožeškienės g.10, LT-44252 Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA 124940893  Aušros VArtų g. 29/1, LT-01129, Vilnius  Lietuva 
UAB "Katalikų pasaulio leidiniai" 126207879  Pylimo g. 27/14, LT-01141Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa' 132726152  E.Ožeškienės g. 10, 44252 Kaunas  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
           

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
           

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
     


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-18, 20-70, 72-100, 103-123, 125-143, 147-152, 154-156, 158, 159, 161-176, 178-185, 187-215, 219-222, 224, 226-239, 241-258, 260-274, 276-332  2006-06-30  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  19, 71, 101, 102, 124, 144, 145, 146, 153, 157, 160, 177, 186, 216, 217, 218, 223, 225, 240, 259, 275  2006-06-30  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 20, 44, 57, 139, 140, 190, 229, 247, 248, 249, 271, 272, 273
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA (124940893)
Sutarties sudarymo data:
2006-07-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  3.918,10 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-08-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 184, 212
Tiekėjo pavadinimas
K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS" (120275624)
Sutarties sudarymo data:
2006-07-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  87,78 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-11-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 51, 52, 90, 91, 98, 121, 122, 125, 126, 147, 148, 154, 155, 173, 178, 179, 183, 211, 213, 214, 260, 261, 263, 331
Tiekėjo pavadinimas
K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS" (120275624)
Sutarties sudarymo data:
2006-07-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  4.048,31 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-08-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 9, 79-84, 112-116, 136-138, 168-170, 191-193, 232-235, 254
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Antrasis šansas" (120194581)
Sutarties sudarymo data:
2006-07-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  33.485,55 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-08-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 89, 94, 95, 117-119, 141, 142, 171, 172, 195, 196, 207, 208, 236
Tiekėjo pavadinimas
Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV" (110051115)
Sutarties sudarymo data:
2006-07-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  602,70 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-08-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 29, 59, 106, 130, 161, 226, 278
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Katalikų pasaulio leidiniai" (126207879)
Sutarties sudarymo data:
2006-07-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  338,12 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-08-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 96, 99, 100, 143, 152, 227, 246, 270, 279, 316-318
Tiekėjo pavadinimas
UAB Respublikinis knygų centras (124822941)
Sutarties sudarymo data:
2006-07-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  2.965,46 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-08-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 97, 319, 320
Tiekėjo pavadinimas
UAB Respublikinis knygų centras (124822941)
Sutarties sudarymo data:
2006-07-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  143,58 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-11-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 282-300, 306-310
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS" (120148057)
Sutarties sudarymo data:
2006-07-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  3.265,37 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-08-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1-3, 6, 10, 13, 15-17, 21-28, 30, 31, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 49, 50, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 85, 87, 92, 93, 103-105, 107, 109, 110, 120, 123, 127-129, 131-133, 149-151, 156, 158, 159, 162, 164, 165, 174-176, 180, 181, 185, 187, 188, 194, 197, 199-206, 209, 210, 215, 219-222, 224, 228, 230, 237-239, 241-245, 250, 252, 253, 255, 257, 258, 262, 264, 265, 267, 269, 274, 276, 277, 280, 281, 301-305, 311, 314, 315, 321, 322, 324, 325, 327-329, 332
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa' (132726152)
Sutarties sudarymo data:
2006-07-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  34.655,80 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-08-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 32, 33, 35, 37, 40, 42, 47, 48, 54, 62, 63, 66, 68, 75, 78, 86, 88, 108, 111, 134, 135, 163, 166, 167, 182, 189, 231, 251, 256, 266, 268, 312, 313, 323, 326, 330
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa' (132726152)
Sutarties sudarymo data:
2006-07-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  15.571,40 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-11-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Tautvydas  Salys
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Specialistė
Vardas, pavardė
  Regina  Margenienė
Telefonas
  (8 5) 264 94 63
Elektroninio pašto adresas:
  regina.margeniene@sac.smm.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Direktorius_____   __________   _____Tautvydas  Salys_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)