tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 124364561, Santariškių g. 2, 08661 Vilnius, Tel.: (8 5) 236 5107
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
40199   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
vaistai 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  24400000-8
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Aciclovirum 24400000-8
2 Acidum acetyl. 24400000-8
3 Acidum gadopent. 24400000-8
4 Acidum folicum 24400000-8
5 Acetaminophenum 24400000-8
6 Acetaminophenum 24400000-8
7 Acetaminophenum 24400000-8
8 Acetaminophenum 24400000-8
9 Acetazolamidum 24400000-8
10 Albuminum 24400000-8
11 Alemtuzumabum 24400000-8
12 Alopurinolum 24400000-8
13 Ambroxolum 24400000-8
14 Amikacinum 24400000-8
15 Amlodipinum 24400000-8
16 Amoxicilinum 24400000-8
17 Amphotericinum B 24400000-8
18 Amphotericinum B 24400000-8
19 Ampicilinum 24400000-8
20 Aprotininum 24400000-8
21 Atropini sulfas 24400000-8
22 Azathioprinum 24400000-8
23 Baclofenum 24400000-8
24 Bisacodylum 24400000-8
25 Bleomycinum 24400000-8
26 Bupivacainum 24400000-8
27 Busulfanum 24400000-8
28 Calcii gluconas 24400000-8
29 Carbo medicinalis 24400000-8
30 Carvedilolum 24400000-8
31 Carvedilolum 24400000-8
32 Caspofunginum 24400000-8
33 Caspofunginum 24400000-8
34 Ceftazidimum 24400000-8
35 Ceftazidimum 24400000-8
36 Ceftriaxonum 24400000-8
37 Cefuroxymum 24400000-8
38 Cefuroxymum 24400000-8
39 Chlorambucilum 24400000-8
40 Cisplatinum 24400000-8
41 Cisplatinum 24400000-8
42 Cisplatinum 24400000-8
43 Clemastinum 24400000-8
44 Clindamycinum 24400000-8
45 Clonasepamum 24400000-8
46 Cytarabinum 24400000-8
47 Cytarabinum 24400000-8
48 Dacarbazinum 24400000-8
49 Dalteparinum 24400000-8
50 Daunorubicinum 24400000-8
51 Diazepamum 24400000-8
52 Cisplatinum 24400000-8
53 Diclofenacum 24400000-8
54 Diclofenacum 24400000-8
55 Diltiazemum 24400000-8
56 Diphenhydraminum 24400000-8
57 Docetaxelum 24400000-8
58 Docetaxelum 24400000-8
59 Doctinomycinum 24400000-8
60 Depaminum 24400000-8
61 Dorzolamidum 24400000-8
62 Doxazosinum 24400000-8
63 Doxorubicinum 24400000-8
64 Doxorubicinum 24400000-8
65 Droperidolum 24400000-8
66 Drotaverinum 24400000-8
67 Enalaprilum 24400000-8
68 Enalaprilum 24400000-8
69 Enoxaparinum 24400000-8
70 Epinephrinum 24400000-8
71 Ertapenemum 24400000-8
72 Etoposidum 24400000-8
73 Fludarabinum 24400000-8
74 Flumazenilum 24400000-8
75 Fluocinoloni 24400000-8
76 Fluoruoracilum 24400000-8
77 Gadobutrolum 24400000-8
78 Gadobutrolum 24400000-8
79 Gadodiamidum 24400000-8
80 Gemcitabinum 24400000-8
81 Gemcitabinum 24400000-8
82 Glyceryli trinitras 24400000-8
83 Glyceryli trinitras 24400000-8
84 Glyceryli trinitras 24400000-8
85 Glyceryli trinitras 24400000-8
86 Granisetronum 24400000-8
87 Haloperidolum 24400000-8
88 Hydroxycarbamidum 24400000-8
89 Ibuprofenum 24400000-8
90 Ibuprofenum 24400000-8
91 Immunoglobulinum 24400000-8
92 Insulinum humanum 24400000-8
93 Isophanum 24400000-8
94 Iodixanol 24400000-8
95 Iodixanol 24400000-8
96 Iodixanol 24400000-8
97 Iodixanol 24400000-8
98 Iohexolum 24400000-8
99 Iohexolum 24400000-8
100 Iohexolum 24400000-8
101 Iohexolum 24400000-8
102 Iohexolum 24400000-8
103 Iohexolum 24400000-8
104 Iopromidum 24400000-8
105 Iopromidum 24400000-8
106 Iopromidum 24400000-8
107 Iopromidum 24400000-8
108 Iopromidum 24400000-8
109 Iopromidum 24400000-8
110 Iphosphamidum 24400000-8
111 Iphosphamidum 24400000-8
112 Isoniazidum 24400000-8
113 Isosorbidi dinitras 24400000-8
114 Isosorbidi dinitras 24400000-8
115 Itraconazolum 24400000-8
116 Kalii chloridum 24400000-8
117 Katijonitinė derva 24400000-8
118 Ketorolacum 24400000-8
119 Lactobacilus 24400000-8
120 Lactulosum 24400000-8
121 Latanoprostum 24400000-8
122 Levofloxacinum 24400000-8
123 Levosimendanum 24400000-8
124 Lidocainum 24400000-8
125 Lidocainum 24400000-8
126 Magnesii citras 24400000-8
127 Melphalanum 24400000-8
128 Methotrexatum 24400000-8
129 Methotrexatum 24400000-8
130 Methylprednisolonum 24400000-8
131 Methylprednisolonum 24400000-8
132 Methylprednisolonum 24400000-8
133 Metoprololum 24400000-8
134 Metronidazolum 24400000-8
135 Mofetili mycophenolas 24400000-8
136 Nadroparinum 24400000-8
137 Nadroparinum 24400000-8
138 Nitrofurantoinum 24400000-8
139 Nystatinum 24400000-8
140 Omeprazolum 24400000-8
141 Ondansetronum 24400000-8
142 Oxacillinum 24400000-8
143 oxytocinum 24400000-8
144 Paclitaxelum 24400000-8
145 Pomidronatum 24400000-8
146 Pentoxiphyllinum 24400000-8
147 Permethrinum 24400000-8
148 Permethrinum 24400000-8
149 Phenobarbitalum 24400000-8
150 Pipecuronii 24400000-8
151 Pyridoxinum 24400000-8
152 Polyvidonum iodum 24400000-8
153 Prednisolonum 24400000-8
154 Propafenonum 24400000-8
155 Protamini sulfas 24400000-8
156 Ranitidinum 24400000-8
157 Ranitidinum 24400000-8
158 Rocuronium 24400000-8
159 Sevofluranum 24400000-8
160 Silymarinum 24400000-8
161 Simenthiconum 24400000-8
162 Sorbitolum 24400000-8
163 Streptomycinum 24400000-8
164 Sulpiridum 24400000-8
165 Sulpiridum 24400000-8
166 Surfaktantas 24400000-8
167 Tetryzolinum 24400000-8
168 Theophyllinum 24400000-8
169 Thiamazolum 24400000-8
170 Thiamini chloridum 24400000-8
171 Thiopentalum 24400000-8
172 Thiotepa 24400000-8
173 Ticlopidinum 24400000-8
174 Timololum 24400000-8
175 Tretinoinum 24400000-8
176 Trihexyphenidylum 24400000-8
177 Vaccinum hepatitidis B 24400000-8
178 Valeriana 24400000-8
179 Vancomycinum 24400000-8
180 Vitaminų mišinys 24400000-8
181 Warfarinum 24400000-8
182 Xylometazolinum 24400000-8
183 Zinci hyaluronas 24400000-8
184 Tirpalas peritoninei dializei 24400000-8
185 Tirpalas peritoninei dializei 24400000-8
186 Tirpalas peritoninei dializei 24400000-8
187 Tirpalas intraokulinei irigacijai 24400000-8
188 Albendazolum 24400000-8
189 Alprostadilum 24400000-8
190 Anagrelide 24400000-8


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2006-05-17    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2005-12-28 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2006-01-06 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2006-04-11 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2006-04-14 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB 'Limedika' 134056779  Gedimino g. 13,LT-44318 Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA" 134758266  Neries krantinė 18, Kauno m., 3026 Kauno m. sav.  Lietuva 
G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" 161645290  A. Mickevičiaus g. 32, Kėdainiai  Lietuva 
UAB "ARMILA" 123813957  Ateities g. 10, LT-08303 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena" 166926779  Ganyklų 28a, LT-00126 Palanga  Lietuva 
UAB "TAMRO" 111448632  9-ojo Forto g. 70,48179 Kaunas  Lietuva 
UAB "Vitafarma" 135915083  J. Naugardo g. 13-2, Kauno m., 3000 Kauno m. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 19   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"  39 str. 2 d. 2 p.  neaišku koks vaistas  33.600,00  
 93   UAB "ARMILA"  39 str. 2 d. 2 p.  Ne tas vaistas  8.996,40  
 190   UAB "ARMILA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepateiktas gamintojo įgaliojimas prekiauti  20.895,00  
 18   UAB 'Limedika'  39 str. 2 d. 3 p.  Per didelė kaina  70.875,00  
 38   UAB 'Limedika'  39 str. 2 d. 2 p.  Ne tas vaistas  33.130,00  
 92   UAB 'Limedika'  39 str. 2 d. 2 p.  Ne tas vaistas  44.332,00  
 93   UAB 'Limedika'  39 str. 2 d. 2 p.  Ne tas vaistas  8.866,40  
 175   UAB 'Limedika'  39 str. 2 d. 2 p.  Ne tas vaistas  3.251,00  
 66   UAB 'Limedika'  39 str. 2 d. 2 p.  Ne ta vaisto forma  620,00  
 84   UAB 'Limedika'  39 str. 2 d. 2 p.  Ne ta vaisto forma  144,00  
 110   UAB 'Limedika'  39 str. 2 d. 2 p.  Nepateiktas gamintojo įgaliojimas prekiauti  134.364,00  
 111   UAB 'Limedika'  39 str. 2 d. 2 p.  Nepateiktas gamintojo įgaliojimas prekiauti  24.239,50  

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 2  1   UAB "TAMRO"   3.402,00   
 2  2   UAB 'Limedika'   3.480,00   
 2  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   3.642,00   
 2  4   UAB "ARMILA"   3.924,90   
 3  1   UAB "TAMRO"   40.162,50   
 3  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   40.199,40   
 3  3   UAB "ARMILA"   40.584,60   
 3  4   UAB 'Limedika'   40.785,00   
 5  1   UAB "TAMRO"   238,35   
 5  2   UAB 'Limedika'   246,00   
 5  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   247,50   
 5  4   UAB "ARMILA"   248,85   
 6  1   UAB "TAMRO"   827,40   
 6  2   UAB 'Limedika'   840,00   
 6  3   UAB "ARMILA"   869,40   
 6  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   890,00   
 7  1   UAB "TAMRO"   674,10   
 7  2   UAB 'Limedika'   691,50   
 7  3   UAB "ARMILA"   711,90   
 7  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   724,50   
 8  1   UAB "TAMRO"   537,08   
 8  2   UAB 'Limedika'   549,00   
 8  3   UAB "ARMILA"   565,43   
 8  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   576,00   
 9  1   UAB "TAMRO"   1.083,60   
 9  2   UAB 'Limedika'   1.118,40   
 9  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.162,08   
 9  4   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   1.169,28   
 9  5   UAB "ARMILA"   1.209,60   
 10  1   UAB "ARMILA"   45.244,50   
 11  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   129.682,50   
 11  2   UAB "TAMRO"   130.362,75   
 11  3   UAB "ARMILA"   134.497,13   
 12  1   UAB "TAMRO"   3.906,00   
 12  2   UAB 'Limedika'   4.020,00   
 12  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   4.170,00   
 12  4   UAB "ARMILA"   4.268,25   
 13  1   UAB "ARMILA"   1.680,00   
 14  1   UAB "TAMRO"   8.001,00   
 14  2   UAB "ARMILA"   8.316,00   
 14  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   35.505,00   
 14  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   36.195,00   
 14  5   UAB 'Limedika'   36.729,00   
 15  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.602,00   
 15  2   UAB "TAMRO"   1.606,50   
 15  3   UAB 'Limedika'   1.662,00   
 15  4   UAB "ARMILA"   1.795,50   
 16  1   UAB 'Limedika'   2.290,00   
 16  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   2.483,00   
 16  3   UAB "TAMRO"   2.520,00   
 16  4   UAB "ARMILA"   2.604,00   
 17  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   8.379,00   
 17  2   UAB 'Limedika'   72.450,00   
 19  1   UAB 'Limedika'   25.830,00   
 19  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   26.001,00   
 19  3   UAB "ARMILA"   27.720,00   
 19  4   UAB "TAMRO"   28.035,00   
 20  1   UAB "TAMRO"   22.065,75   
 20  2   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   22.485,00   
 20  3   UAB 'Limedika'   22.738,50   
 20  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   23.280,00   
 20  5   UAB "ARMILA"   23.388,75   
 21  1   UAB "ARMILA"   11.760,00   
 22  1   UAB "TAMRO"   1.360,80   
 22  2   UAB 'Limedika'   1.404,00   
 22  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.446,40   
 22  4   UAB "ARMILA"   1.491,00   
 23  1   UAB "TAMRO"   1.034,25   
 23  2   UAB 'Limedika'   1.070,00   
 23  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.112,00   
 23  4   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   1.120,00   
 23  5   UAB "ARMILA"   1.165,00   
 24  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.536,00   
 24  2   UAB "TAMRO"   1.543,50   
 24  3   UAB 'Limedika'   1.575,00   
 24  4   UAB "ARMILA"   1.776,60   
 25  1   UAB "TAMRO"   4.100,25   
 25  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   5.175,00   
 25  3   UAB 'Limedika'   5.202,25   
 25  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   5.250,00   
 26  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   34.696,00   
 26  2   UAB 'Limedika'   35.494,00   
 26  3   UAB "TAMRO"   35.700,00   
 26  4   UAB "ARMILA"   36.204,00   
 27  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   7.670,00   
 27  2   UAB "ARMILA"   7.780,50   
 27  3   UAB 'Limedika'   7.910,00   
 27  4   UAB "TAMRO"   8.001,00   
 28  1   UAB 'Limedika'   52,00   
 28  2   UAB "ARMILA"   68,44   
 28  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   170,00   
 29  1   UAB 'Limedika'   235,00   
 29  2   UAB "ARMILA"   271,40   
 29  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   310,00   
 30  1   UAB "TAMRO"   822,15   
 30  2   UAB 'Limedika'   873,00   
 30  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   934,05   
 30  4   UAB "ARMILA"   976,50   
 31  1   UAB "TAMRO"   1.310,40   
 31  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.458,00   
 31  3   UAB 'Limedika'   1.545,00   
 31  4   UAB "ARMILA"   1.552,95   
 32  1   UAB "TAMRO"   347.029,20   
 32  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   348.222,00 (`)  
 32  3   UAB 'Limedika'   350.057,40   
 32  4   UAB "ARMILA"   351.960,00   
 33  1   UAB "TAMRO"   44.228,94   
 33  2   UAB 'Limedika'   44.526,10   
 33  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   44.944,00   
 33  4   UAB "ARMILA"   45.990,00   
 34  1   UAB "ARMILA"   165.952,50   
 34  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   182.600,00   
 34  3   UAB "TAMRO"   200.760,00   
 35  1   UAB "ARMILA"   66.381,00   
 35  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   73.040,00   
 35  3   UAB "TAMRO"   80.304,00   
 36  1   UAB 'Limedika'   18.585,00   
 36  2   UAB "ARMILA"   28.350,00   
 36  3   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   32.500,00   
 36  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   35.475,00   
 36  5   UAB "TAMRO"   36.907,50   
 37  1   UAB 'Limedika'   70.984,00   
 37  2   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   81.280,00   
 37  3   UAB "ARMILA"   114.576,00   
 37  4   UAB "TAMRO"   117.768,00   
 37  5   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   126.000,00   
 38  1   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   34.300,00   
 38  2   UAB "ARMILA"   42.945,00   
 38  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   47.250,00   
 38  4   UAB "TAMRO"   80.325,00   
 39  1   UAB "TAMRO"   1.193,75   
 39  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.196,00   
 39  3   UAB "ARMILA"   1.206,19   
 39  4   UAB 'Limedika'   1.225,00   
 40  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   21.840,00   
 42  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   1.400,00   
 43  1   UAB "ARMILA"   5.869,50   
 43  2   UAB "TAMRO"   6.032,25   
 43  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   6.170,00   
 43  4   UAB 'Limedika'   6.175,00   
 44  1   UAB "ARMILA"   2.612,40   
 44  2   UAB "TAMRO"   2.637,60   
 44  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   2.680,96   
 44  4   UAB 'Limedika'   2.729,60   
 45  1   UAB "TAMRO"   598,50   
 45  2   UAB 'Limedika'   621,00   
 45  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   621,90   
 45  4   UAB "ARMILA"   626,85   
 46  1   UAB "ARMILA"   24.207,75   
 46  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   24.265,00   
 46  3   UAB 'Limedika'   24.323,50   
 47  1   UAB 'Limedika'   2.350,00   
 47  2   UAB "ARMILA"   2.364,60   
 48  1   UAB 'Limedika'   2.313,80   
 49  1   UAB 'Limedika'   30.420,00   
 49  2   UAB "ARMILA"   35.437,50   
 49  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   36.565,00   
 50  1   UAB 'Limedika'   5.134,50   
 50  2   UAB "ARMILA"   7.140,00   
 51  1   UAB 'Limedika'   15.960,00   
 51  2   UAB "ARMILA"   16.978,50   
 51  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   17.172,00   
 51  4   UAB "TAMRO"   17.370,00   
 52  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   2.760,00   
 52  2   UAB "ARMILA"   2.898,00   
 52  3   UAB 'Limedika'   2.940,00   
 52  4   UAB "TAMRO"   2.961,00   
 53  1   UAB "ARMILA"   703,50   
 53  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.255,00   
 54  1   UAB 'Limedika'   73,20   
 54  2   UAB "TAMRO"   77,70   
 54  3   UAB "ARMILA"   81,90   
 54  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   83,20   
 55  1   UAB "ARMILA"   778,05   
 55  2   UAB "TAMRO"   803,25   
 55  3   UAB 'Limedika'   819,00   
 55  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   834,75   
 57  1   UAB "ARMILA"   20.444,68   
 57  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   20.527,36   
 57  3   UAB 'Limedika'   20.646,33   
 58  1   UAB "TAMRO"   19.876,50   
 58  2   UAB "ARMILA"   19.904,22   
 58  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   19.980,90   
 58  4   UAB 'Limedika'   20.096,70   
 59  1   UAB "ARMILA"   6.741,00   
 60  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   4.734,00   
 60  2   UAB "TAMRO"   4.750,20   
 60  3   UAB "ARMILA"   4.813,20   
 60  4   UAB 'Limedika'   4.836,00   
 61  1   UAB "TAMRO"   1.538,79   
 61  2   UAB "ARMILA"   1.563,03   
 61  3   UAB 'Limedika'   1.573,44   
 62  1   UAB "TAMRO"   4.410,00   
 62  2   UAB 'Limedika'   4.432,50   
 62  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   4.675,50   
 62  4   UAB "ARMILA"   5.008,50   
 63  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   960,00   
 63  2   UAB "ARMILA"   1.029,00   
 63  3   UAB 'Limedika'   1.551,90   
 63  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.602,00   
 64  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   9.800,00   
 64  2   UAB "ARMILA"   10.248,00   
 64  3   UAB 'Limedika'   16.076,80   
 64  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   16.510,00   
 65  1   UAB 'Limedika'   545,00   
 66  1   UAB "TAMRO"   3.549,00   
 66  2   UAB "ARMILA"   3.574,20   
 66  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   3.576,00   
 67  1   UAB 'Limedika'   510,00   
 67  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   537,50   
 67  3   UAB "ARMILA"   729,75   
 67  4   UAB "TAMRO"   887,25   
 68  1   UAB 'Limedika'   477,00   
 68  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   496,50   
 68  3   UAB "TAMRO"   535,50   
 68  4   UAB "ARMILA"   781,20   
 69  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   31.845,00   
 69  2   UAB "ARMILA"   32.235,00   
 69  3   UAB 'Limedika'   41.055,00   
 70  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   17.400,00   
 70  2   UAB "ARMILA"   17.451,00   
 70  3   UAB 'Limedika'   17.520,00   
 71  1   UAB "TAMRO"   51.754,50   
 71  2   UAB 'Limedika'   52.293,30   
 71  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   54.099,00   
 71  4   UAB "ARMILA"   54.595,80   
 73  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   66.369,80   
 73  2   UAB 'Limedika'   67.434,60   
 73  3   UAB "TAMRO"   330.351,00   
 75  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.746,00   
 75  2   UAB 'Limedika'   1.818,00   
 75  3   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   1.850,40   
 75  4   UAB "ARMILA"   2.079,00   
 77  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   9.598,40   
 77  2   UAB "TAMRO"   9.697,80   
 77  3   UAB "ARMILA"   9.891,84   
 78  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   8.864,00   
 78  2   UAB "TAMRO"   8.944,95   
 78  3   UAB "ARMILA"   9.126,60   
 79  1   UAB 'Limedika'   75.108,60   
 80  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   217.047,00   
 80  2   UAB 'Limedika'   217.047,60   
 80  3   UAB "TAMRO"   217.520,10   
 80  4   UAB "ARMILA"   218.395,80   
 81  1   UAB 'Limedika'   218.217,00   
 81  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   218.220,00   
 81  3   UAB "ARMILA"   218.641,50   
 81  4   UAB "TAMRO"   218.767,50   
 82  1   UAB "ARMILA"   50.715,00   
 83  1   UAB "ARMILA"   20.475,00   
 83  2   UAB 'Limedika'   22.155,00   
 83  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   25.715,00   
 84  1   UAB "ARMILA"   2.436,00   
 85  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   2.864,00   
 85  2   UAB "ARMILA"   2.961,00   
 85  3   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   3.026,00   
 86  1   UAB 'Limedika'   76.161,00   
 86  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   77.870,00   
 86  3   UAB "ARMILA"   80.262,00   
 87  1   UAB "TAMRO"   393,75   
 87  2   UAB 'Limedika'   400,00   
 87  3   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   400,00   
 87  4   UAB "ARMILA"   412,65   
 87  5   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   416,00   
 88  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   2.964,40   
 88  2   UAB "ARMILA"   3.024,00   
 88  3   UAB 'Limedika'   3.038,00   
 89  1   UAB "ARMILA"   1.512,00   
 89  2   UAB "TAMRO"   1.575,00   
 89  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.623,00   
 89  4   UAB 'Limedika'   1.680,00   
 90  1   UAB "TAMRO"   882,00   
 90  2   UAB 'Limedika'   920,00   
 90  3   UAB "ARMILA"   921,90   
 91  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   946,00   
 92  1   UAB "TAMRO"   42.210,00   
 92  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   42.332,00   
 92  3   UAB "ARMILA"   44.982,00   
 93  1   UAB "TAMRO"   8.463,00   
 93  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   8.818,40   
 94  1   UAB 'Limedika'   44.476,00   
 95  1   UAB 'Limedika'   42.278,30   
 96  1   UAB 'Limedika'   103.878,80   
 97  1   UAB 'Limedika'   97.895,80   
 98  1   UAB 'Limedika'   64.997,20   
 99  1   UAB 'Limedika'   64.917,76   
 100  1   UAB 'Limedika'   210.042,00   
 101  1   UAB 'Limedika'   39.963,00   
 102  1   UAB 'Limedika'   75.331,20   
 103  1   UAB 'Limedika'   75.186,72   
 104  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   55.494,00   
 104  2   UAB "TAMRO"   55.923,00   
 104  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   55.989,40   
 104  4   UAB "ARMILA"   56.641,20   
 105  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   52.509,60   
 105  2   UAB "TAMRO"   52.894,80   
 105  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   52.974,90   
 105  4   UAB "ARMILA"   53.583,60   
 106  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   173.940,00   
 106  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   174.160,00   
 106  3   UAB "TAMRO"   175.350,00   
 106  4   UAB "ARMILA"   175.854,00   
 106  5   UAB 'Limedika'   176.722,00   
 107  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   32.716,00   
 107  2   UAB "TAMRO"   32.970,00   
 107  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   33.209,00   
 107  4   UAB "ARMILA"   33.348,00   
 107  5   UAB 'Limedika'   33.401,80   
 109  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   56.873,60   
 109  2   UAB "TAMRO"   57.372,00   
 109  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   57.378,30   
 109  4   UAB "ARMILA"   58.018,80   
 110  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   159.000,00   
 111  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   29.440,00   
 112  1   UAB "ARMILA"   740,25   
 113  1   UAB 'Limedika'   717,00   
 113  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   760,80   
 113  3   UAB "ARMILA"   774,90   
 114  1   UAB "ARMILA"   399,00   
 114  2   UAB 'Limedika'   575,00   
 115  1   UAB "TAMRO"   1.858,08   
 115  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.885,49   
 115  3   UAB "ARMILA"   1.919,82   
 115  4   UAB 'Limedika'   1.932,28   
 116  1   UAB "ARMILA"   9.998,10   
 116  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   10.929,00   
 116  3   UAB "TAMRO"   10.962,00   
 116  4   UAB 'Limedika'   11.130,00   
 116  5   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   11.160,00   
 118  1   UAB "Vitafarma"   7.325,00   
 118  2   UAB 'Limedika'   7.350,00   
 118  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   7.720,00   
 118  4   UAB "TAMRO"   7.980,00   
 118  5   UAB "ARMILA"   9.345,00   
 119  1   UAB "TAMRO"   3.412,50   
 119  2   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   5.050,00   
 119  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   5.300,00   
 119  4   UAB 'Limedika'   5.340,00   
 119  5   UAB "ARMILA"   5.605,95   
 120  1   UAB "TAMRO"   4.914,00   
 120  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   4.941,00   
 120  3   UAB 'Limedika'   5.074,80   
 120  4   UAB "ARMILA"   5.140,80   
 121  1   UAB "TAMRO"   1.549,17   
 121  2   UAB "ARMILA"   1.578,15   
 121  3   UAB 'Limedika'   1.606,83   
 122  1   UAB 'Limedika'   1.335,60   
 123  1   UAB "ARMILA"   59.819,76   
 124  1   UAB "TAMRO"   3.091,20   
 124  2   UAB 'Limedika'   3.240,40   
 124  3   UAB "ARMILA"   3.381,00   
 124  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   3.438,00   
 125  1   UAB "TAMRO"   13.104,00   
 125  2   UAB 'Limedika'   14.848,00   
 125  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   15.180,00   
 126  1   UAB "ARMILA"   562,80   
 127  1   UAB "TAMRO"   1.601,25   
 127  2   UAB "ARMILA"   1.627,50   
 127  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.631,50   
 127  4   UAB 'Limedika'   1.656,25   
 128  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   30.240,00   
 129  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   3.675,00   
 130  1   UAB 'Limedika'   6.577,20   
 130  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   7.674,00   
 130  3   UAB "ARMILA"   8.757,00   
 131  1   UAB "TAMRO"   3.465,00   
 131  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   3.528,00   
 131  3   UAB "ARMILA"   3.559,50   
 131  4   UAB 'Limedika'   3.615,00   
 132  1   UAB "TAMRO"   1.139,25   
 132  2   UAB "ARMILA"   1.165,50   
 132  3   UAB 'Limedika'   1.190,00   
 132  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.301,50   
 133  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   7.956,00   
 133  2   UAB 'Limedika'   8.096,00   
 133  3   UAB "ARMILA"   9.408,00   
 134  1   UAB 'Limedika'   27.136,00   
 134  2   UAB "TAMRO"   27.720,00   
 134  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   28.560,00   
 134  4   UAB "ARMILA"   30.240,00   
 135  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   128.607,00   
 135  2   UAB "TAMRO"   129.874,50   
 135  3   UAB "ARMILA"   131.197,50   
 135  4   UAB 'Limedika'   133.845,00   
 136  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   40.915,00   
 136  2   UAB 'Limedika'   42.705,00   
 136  3   UAB "TAMRO"   49.245,00   
 136  4   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   52.500,00   
 137  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   8.255,00   
 137  2   UAB 'Limedika'   8.542,50   
 137  3   UAB "TAMRO"   9.854,25   
 137  4   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   10.050,00   
 138  1   UAB "TAMRO"   1.612,80   
 138  2   UAB 'Limedika'   1.620,00   
 138  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.650,00   
 138  4   UAB "ARMILA"   1.764,00   
 139  1   UAB 'Limedika'   8.380,00   
 139  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   8.720,00   
 139  3   UAB "ARMILA"   10.773,00   
 140  1   UAB 'Limedika'   71.064,00   
 140  2   UAB "ARMILA"   72.828,00   
 141  1   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   54.240,00   
 141  2   UAB "Vitafarma"   54.750,00   
 141  3   UAB "TAMRO"   74.970,00   
 141  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   83.160,00   
 141  5   UAB "ARMILA"   120.985,20   
 141  6   UAB 'Limedika'   127.032,00   
 142  1   UAB 'Limedika'   36.700,00   
 142  2   UAB "ARMILA"   36.750,00   
 142  3   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   36.760,00   
 143  1   UAB 'Limedika'   645,00   
 143  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   657,00   
 143  3   UAB "ARMILA"   669,90   
 143  4   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   1.043,00   
 143  5   UAB "TAMRO"   1.092,00   
 144  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   22.837,50   
 144  2   UAB "Vitafarma"   27.286,50   
 144  3   UAB 'Limedika'   33.382,20   
 145  1   UAB 'Limedika'   2.466,05   
 145  2   UAB "Vitafarma"   3.307,50   
 146  1   UAB "TAMRO"   16.852,50   
 146  2   UAB 'Limedika'   16.860,00   
 146  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   17.220,00   
 146  4   UAB "ARMILA"   17.545,50   
 147  1   UAB "ARMILA"   87,36   
 147  2   UAB 'Limedika'   158,76   
 148  1   UAB 'Limedika'   164,43   
 148  2   UAB "ARMILA"   176,40   
 150  1   UAB "TAMRO"   5.229,00   
 150  2   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   5.310,00   
 150  3   UAB 'Limedika'   5.374,00   
 150  4   UAB "ARMILA"   5.502,00   
 150  5   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   5.528,80   
 152  1   UAB 'Limedika'   14.587,80   
 152  2   UAB "TAMRO"   14.682,15   
 152  3   UAB "ARMILA"   15.435,00   
 152  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   10.698,00   
 153  1   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   9.400,00   
 153  2   UAB "TAMRO"   9.450,00   
 153  3   UAB 'Limedika'   9.600,00   
 153  4   UAB "ARMILA"   9.754,50   
 153  5   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   9.780,00   
 154  1   UAB 'Limedika'   192,05   
 154  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   199,40   
 155  1   UAB "ARMILA"   106.470,00   
 155  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   164.550,00   
 155  3   UAB 'Limedika'   165.900,00   
 156  1   UAB "ARMILA"   44.100,00   
 157  1   UAB 'Limedika'   8.550,00   
 157  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   11.325,00   
 157  3   UAB "TAMRO"   11.418,75   
 157  4   UAB "ARMILA"   14.883,75   
 158  1   UAB 'Limedika'   53.862,00   
 158  2   UAB "TAMRO"   54.180,00   
 158  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   55.959,90   
 159  1   UAB 'Limedika'   267.808,00   
 159  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   268.100,00   
 159  3   UAB "TAMRO"   268.222,50   
 160  1   UAB "TAMRO"   68,88   
 160  2   UAB 'Limedika'   71,20   
 160  3   UAB "ARMILA"   72,24   
 161  1   UAB "TAMRO"   407,40   
 161  2   UAB "ARMILA"   413,70   
 161  3   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   416,00   
 161  4   UAB 'Limedika'   418,00   
 161  5   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   437,60   
 162  1   UAB "ARMILA"   660,87   
 162  2   UAB 'Limedika'   711,30   
 162  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   773,25   
 163  1   UAB 'Limedika'   93,90   
 163  2   UAB "ARMILA"   95,55   
 164  1   UAB 'Limedika'   1.266,00   
 164  2   UAB "ARMILA"   1.354,50   
 164  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.370,10   
 164  4   UAB "TAMRO"   2.173,50   
 165  1   UAB "TAMRO"   551,25   
 165  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   576,00   
 165  3   UAB "ARMILA"   606,38   
 165  4   UAB 'Limedika'   915,00   
 166  1   UAB 'Limedika'   5.162,56   
 166  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   5.430,32   
 166  3   UAB "Vitafarma"   5.565,00   
 168  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.049,60   
 169  1   UAB "TAMRO"   399,00   
 169  2   UAB "ARMILA"   420,00   
 169  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   458,00   
 169  4   UAB 'Limedika'   460,00   
 171  1   UAB 'Limedika'   6.448,00   
 171  2   UAB "TAMRO"   6.489,00   
 171  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   6.520,00   
 171  4   UAB "ARMILA"   6.888,00   
 172  1   UAB "ARMILA"   34.146,00   
 173  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.674,00   
 174  1   UAB "TAMRO"   520,80   
 174  2   UAB 'Limedika'   542,00   
 175  1   UAB "ARMILA"   13.020,00   
 176  1   UAB "TAMRO"   82,00   
 176  2   UAB 'Limedika'   92,00   
 176  3   UAB "ARMILA"   96,60   
 176  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   118,40   
 177  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   27.275,00   
 177  2   UAB "TAMRO"   27.300,00   
 177  3   UAB "ARMILA"   27.562,50   
 177  4   UAB 'Limedika'   27.967,00   
 178  1   UAB 'Limedika'   705,00   
 178  2   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   732,00   
 178  3   UAB "ARMILA"   782,78   
 179  1   UAB 'Limedika'   140.020,00   
 179  2   UAB "ARMILA"   149.730,00   
 179  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   152.600,00   
 179  4   UAB "TAMRO"   155.715,00   
 179  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   195.000,00   
 180  1   UAB 'Limedika'   1.905,60   
 181  1   UAB "ARMILA"   3.402,00   
 181  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   3.546,00   
 181  3   UAB 'Limedika'   3.570,00   
 181  4   UAB "TAMRO"   4.410,00   
 182  1   UAB "ARMILA"   500,85   
 182  2   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO"   504,90   
 182  3   UAB 'Limedika'   1.032,00   
 184  1   UAB "ARMILA"   988,05   
 185  1   UAB "ARMILA"   1.976,10   
 187  1   UAB "TAMRO"   99.225,00   
 188  1   UAB "ARMILA"   135.437,40   
 189  1   UAB "TAMRO"   14.989,80   
 189  2   UAB 'Limedika'   14.991,00   
 189  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   15.355,60   
 189  4   UAB "ARMILA"   15.808,80   
 190  1   UAB 'Limedika'   27.090,00   

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-190  2006-06-13    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  2, 3, 5-17, 19-40, 42-55, 57-71, 73, 75, 77-90, 92-107, 109-116, 118-148, 150, 152-166, 169, 171-182, 184, 185, 187-190  2006-06-23  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  18, 41, 168  2006-06-23  
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  1, 4, 56, 72, 74, 76, 91, 108, 117, 149, 151, 167, 170, 183, 186  2006-06-23  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 16, 19, 28, 29, 36, 37, 47-51, 54, 65, 67, 68, 79, 81, 86, 94-103, 113, 122, 130, 134, 139, 140, 142, 143, 145, 148, 152, 154, 157-159, 163, 164, 166, 171, 178-180, 190
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Limedika' (134056779)
Sutarties sudarymo data:
2006-06-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  2.047.089,07 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-06-29 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2, 3, 5-9, 12, 14, 20, 22, 23, 25, 30-33, 39, 45, 58, 61, 62, 66, 71, 87, 90, 92, 93, 115, 119-121, 124, 125, 127, 131, 132, 138, 146, 150, 160, 161, 165, 169, 174, 176, 187, 189
Tiekėjo pavadinimas
UAB "TAMRO" (111448632)
Sutarties sudarymo data:
2006-06-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  789.726,44 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-06-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 10, 13, 21, 34, 35, 43, 44, 46, 53, 55, 57, 59, 82-84, 89, 112, 114, 116, 123, 126, 147, 155, 156, 162, 172, 175, 181, 182, 184, 185, 188
Tiekėjo pavadinimas
UAB "ARMILA" (123813957)
Sutarties sudarymo data:
2006-06-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  839.821,42 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-06-29 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 11, 15, 24, 26, 27, 52, 60, 69, 70, 73, 75, 80, 85, 88, 133, 135-137, 173, 177
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA" (134758266)
Sutarties sudarymo data:
2006-06-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  737.598,70 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-06-29 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 17, 40, 42, 63, 64, 77, 78, 104-107, 109-111, 128, 129, 144
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena" (166926779)
Sutarties sudarymo data:
2006-06-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  677.567,10 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-06-29 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 38, 141, 153
Tiekėjo pavadinimas
G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" (161645290)
Sutarties sudarymo data:
2006-06-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  97.940,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-06-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 118
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Vitafarma" (135915083)
Sutarties sudarymo data:
2006-06-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  7.325,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-06-29 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Vanda  Vainauskienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyresnioji ekonomistė
Vardas, pavardė
  Jolita  Balandienė
Telefonas
  (8-5)236 51 07
Elektroninio pašto adresas:
  jolita.balandiene@santa.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Direktorė valdymui_____   __________   _____Jūratė  Karvelienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)