tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Centro filialas
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 126420674, Žygimantų g.3, 01102 Vilnius, Tel.: (8 5) 262 91 27
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
38064   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
medicininės priemonės 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
 
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Varžtas
2 Varžtas
3 Varžtas
4 Varžtas
5 Varžtas
6 Varžtas
7 Varžtas
8 Varžtas
9 Varžtas
10 Varžtas
11 Varžtas
12 Varžtas
13 Varžtas
14 Varžtas
15 Varžtas
16 Varžtas
17 Varžtas
18 Varžtas
19 Varžtas
20 Varžtas
21 Varžtas
22 Varžtas
23 Varžtas
24 Varžtas
25 Varžtas
26 Varžtas
27 Varžtas
28 Varžtas
29 Varžtas
30 Varžtas
31 Varžtas
32 Varžtas
33 Varžtas
34 Varžtas
35 Varžtas
36 Varžtas
37 Varžtas
38 Varžtas
39 Varžtas
40 Varžtas
41 Varžtas
42 Varžtas
43 Varžtas
44 Varžtas
45 Varžtas
46 Varžtas
47 Varžtas
48 Varžtas
49 Varžtas
50 Varžtas
51 Varžtas
52 Varžtas
53 Varžtas
54 Varžtas
55 Varžtas
56 Varžtas
57 Varžtas
58 Varžtas
59 Varžtas
60 Varžtas
61 Varžtas
62 Varžtas
63 Varžtas
64 Varžtas
65 Varžtas
66 Varžtas
67 Varžtas
68 Varžtas
69 Varžtas
70 Varžtas
71 Varžtas
72 Varžtas
73 Varžtas
74 Varžtas
75 Varžtas
76 Varžtas
77 Varžtas
78 Varžtas
79 Varžtas
80 Varžtas
81 Varžtas
82 Varžtas
83 Varžtas
84 Varžtas
85 Varžtas
86 Varžtas
87 Varžtas
88 Varžtas
89 Varžtas
90 Varžtas
91 Varžtas
92 Varžtas
93 Varžtas
94 Varžtas
95 Varžtas
96 Varžtas
97 Varžtas
98 Varžtas
99 Varžtas
100 Varžtas
101 Varžtas
102 Varžtas
103 Varžtas
104 Varžtas
105 Varžtas
106 Varžtas
107 Varžtas


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2006-04-04    12:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2006-01-27 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2006-02-01 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA' 140927183  Baltikalnio g. 6, LT-91251 Klaipėda  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa" 134411924  P. Lukšio g. 53, 49412 Kaunas  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g.11,LT - 08418, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS" 111652421  Veiverių g. 151,LT-46417 Kaunas  Lietuva 
UAB 'Limeta' 221906050  V. A. Graičiūno g. 4,LT-02241 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Sorimpeksas' 135733248  Šiaulių g. 16A, LT-44353 Kaunas  Lietuva 
UAB 'Formedics' 124980311  Ratilių g. 43, Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 1-107   Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa"  33 str. 2 d. 2 p.  Nepateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (neišpildytas pirkimo dokumentų 1.13 punktas).    

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   UAB 'Sorimpeksas'   1.437,24   
 2  1   UAB 'Interlux'   294,00   
 2  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   325,50   
 3  1   UAB 'Interlux'   294,00   
 3  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   325,50   
 4  1   UAB 'Interlux'   294,00   
 4  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   325,50   
 5  1   UAB 'Interlux'   315,00   
 5  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   325,50   
 6  1   UAB 'Interlux'   315,00   
 6  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   325,50   
 7  1   UAB 'Interlux'   315,00   
 7  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   325,50   
 8  1   UAB 'Sorimpeksas'   17,42   
 8  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   20,56   
 8  3   UAB 'Limeta'   24,16   
 8  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   31,14   
 9  1   UAB 'Sorimpeksas'   34,84   
 9  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   41,12   
 9  3   UAB 'Limeta'   47,64   
 9  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   62,28   
 10  1   UAB 'Sorimpeksas'   34,84   
 10  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   41,12   
 10  3   UAB 'Limeta'   53,64   
 10  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   62,28   
 11  1   UAB 'Sorimpeksas'   34,84   
 11  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   41,12   
 11  3   UAB 'Limeta'   57,72   
 11  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   63,32   
 12  1   UAB 'Sorimpeksas'   17,42   
 12  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   20,56   
 12  3   UAB 'Limeta'   29,48   
 12  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   31,66   
 13  1   UAB 'Sorimpeksas'   17,42   
 13  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   22,24   
 13  3   UAB 'Limeta'   32,18   
 13  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   34,84   
 14  1   UAB 'Sorimpeksas'   19,60   
 14  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   22,24   
 14  3   UAB 'Limeta'   34,58   
 14  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   34,84   
 15  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   6,76   
 15  2   UAB 'Sorimpeksas'   8,71   
 15  3   UAB 'Limeta'   13,44   
 15  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   14,33   
 16  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   13,52   
 16  2   UAB 'Sorimpeksas'   17,42   
 16  3   UAB 'Limeta'   24,18   
 16  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   28,66   
 17  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   13,52   
 17  2   UAB 'Sorimpeksas'   17,42   
 17  3   UAB 'Limeta'   25,54   
 17  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   29,82   
 18  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   13,52   
 18  2   UAB 'Sorimpeksas'   17,42   
 18  3   UAB 'Limeta'   25,54   
 18  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   29,82   
 19  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   15,46   
 19  2   UAB 'Sorimpeksas'   19,60   
 19  3   UAB 'Limeta'   28,34   
 19  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   32,90   
 20  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   30,92   
 20  2   UAB 'Sorimpeksas'   39,20   
 20  3   UAB 'Limeta'   56,68   
 20  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   65,80   
 21  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   46,38   
 21  2   UAB 'Sorimpeksas'   58,80   
 21  3   UAB 'Limeta'   85,02   
 21  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   98,70   
 22  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   15,46   
 22  2   UAB 'Sorimpeksas'   19,60   
 22  3   UAB 'Limeta'   28,34   
 22  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   33,34   
 23  1   UAB 'Sorimpeksas'   91,56   
 23  2   UAB 'Formedics'   121,59   
 23  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   132,09   
 23  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   193,62   
 23  5   UAB 'Limeta'   210,21   
 24  1   UAB 'Sorimpeksas'   104,64   
 24  2   UAB 'Formedics'   138,96   
 24  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   150,96   
 24  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   221,28   
 24  5   UAB 'Limeta'   240,24   
 25  1   UAB 'Sorimpeksas'   104,64   
 25  2   UAB 'Formedics'   138,96   
 25  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   150,96   
 25  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   221,28   
 25  5   UAB 'Limeta'   240,24   
 26  1   UAB 'Sorimpeksas'   130,80   
 26  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   150,96   
 26  3   UAB 'Formedics'   171,12   
 26  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   221,28   
 26  5   UAB 'Limeta'   290,16   
 27  1   UAB 'Sorimpeksas'   21,80   
 27  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   27,04   
 27  3   UAB 'Formedics'   30,00   
 27  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   40,76   
 27  5   UAB 'Limeta'   48,36   
 28  1   UAB 'Sorimpeksas'   21,80   
 28  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   27,04   
 28  3   UAB 'Formedics'   30,00   
 28  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   40,76   
 28  5   UAB 'Limeta'   48,36   
 29  1   UAB 'Sorimpeksas'   32,70   
 29  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   40,56   
 29  3   UAB 'Formedics'   45,00   
 29  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   61,90   
 29  5   UAB 'Limeta'   72,54   
 30  1   UAB 'Sorimpeksas'   26,16   
 30  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   27,04   
 30  3   UAB 'Formedics'   31,60   
 30  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   40,76   
 30  5   UAB 'Limeta'   53,96   
 31  1   UAB 'Sorimpeksas'   19,62   
 31  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   20,28   
 31  3   UAB 'Formedics'   23,70   
 31  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   30,57   
 31  5   UAB 'Limeta'   40,47   
 32  1   UAB 'Sorimpeksas'   261,60   
 32  2   UAB 'Formedics'   347,40   
 32  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   377,40   
 32  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   513,60   
 32  5   UAB 'Limeta'   600,60   
 33  1   UAB 'Sorimpeksas'   270,32   
 33  2   UAB 'Formedics'   358,98   
 33  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   389,98   
 33  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   530,72   
 33  5   UAB 'Limeta'   620,62   
 34  1   UAB 'Sorimpeksas'   444,72   
 34  2   UAB 'Formedics'   590,58   
 34  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   641,58   
 34  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   873,12   
 34  5   UAB 'Limeta'   1.021,02   
 35  1   UAB 'Sorimpeksas'   444,72   
 35  2   UAB 'Formedics'   590,58   
 35  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   641,58   
 35  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   873,12   
 35  5   UAB 'Limeta'   1.021,02   
 36  1   UAB 'Sorimpeksas'   283,40   
 36  2   UAB 'Formedics'   463,45   
 36  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   502,45   
 36  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   556,40   
 36  5   UAB 'Limeta'   650,65   
 37  1   UAB 'Sorimpeksas'   283,40   
 37  2   UAB 'Formedics'   463,45   
 37  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   502,45   
 37  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   658,10   
 37  5   UAB 'Limeta'   785,85   
 38  1   UAB 'Sorimpeksas'   283,40   
 38  2   UAB 'Formedics'   463,45   
 38  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   502,45   
 38  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   685,10   
 38  5   UAB 'Limeta'   785,85   
 39  1   UAB 'Sorimpeksas'   152,60   
 39  2   UAB 'Formedics'   249,55   
 39  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   270,55   
 39  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   368,90   
 39  5   UAB 'Limeta'   423,15   
 40  1   UAB 'Sorimpeksas'   152,60   
 40  2   UAB 'Formedics'   249,55   
 40  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   270,55   
 40  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   368,90   
 40  5   UAB 'Limeta'   423,15   
 41  1   UAB 'Sorimpeksas'   174,40   
 41  2   UAB 'Formedics'   228,16   
 41  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   247,36   
 41  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   337,28   
 41  5   UAB 'Limeta'   368,88   
 42  1   UAB 'Sorimpeksas'   174,40   
 42  2   UAB 'Formedics'   256,64   
 42  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   302,44   
 42  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   402,24   
 42  5   UAB 'Limeta'   442,56   
 43  1   UAB 'Sorimpeksas'   250,12   
 43  2   UAB 'Formedics'   370,76   
 43  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   502,84   
 43  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   630,76   
 43  5   UAB 'Limeta'   701,48   
 44  1   UAB 'Sorimpeksas'   250,12   
 44  2   UAB 'Formedics'   370,76   
 44  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   502,84   
 44  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   630,76   
 44  5   UAB 'Limeta'   701,48   
 45  1   UAB 'Sorimpeksas'   298,22   
 45  2   UAB 'Formedics'   442,06   
 45  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   599,54   
 45  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   752,06   
 45  5   UAB 'Limeta'   836,38   
 46  1   UAB 'Sorimpeksas'   298,22   
 46  2   UAB 'Formedics'   442,06   
 46  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   599,54   
 46  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   752,06   
 46  5   UAB 'Limeta'   836,38   
 47  1   UAB 'Sorimpeksas'   346,32   
 47  2   UAB 'Formedics'   513,36   
 47  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   696,24   
 47  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   873,36   
 47  5   UAB 'Limeta'   971,28   
 48  1   UAB 'Sorimpeksas'   346,32   
 48  2   UAB 'Formedics'   577,44   
 48  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   696,24   
 48  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   914,40   
 48  5   UAB 'Limeta'   971,28   
 49  1   UAB 'Sorimpeksas'   394,42   
 49  2   UAB 'Formedics'   657,64   
 49  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   792,94   
 49  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   1.041,40   
 49  5   UAB 'Limeta'   1.189,82   
 50  1   UAB 'Sorimpeksas'   446,90   
 50  2   UAB 'Formedics'   657,64   
 50  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   792,94   
 50  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   1.041,40   
 50  5   UAB 'Limeta'   1.189,82   
 51  1   UAB 'Sorimpeksas'   446,90   
 51  2   UAB 'Formedics'   657,64   
 51  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   792,94   
 51  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   1.041,40   
 51  5   UAB 'Limeta'   1.189,82   
 52  1   UAB 'Sorimpeksas'   1.100,90   
 52  2   UAB 'Formedics'   1.620,04   
 52  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   1.953,34   
 52  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   2.672,46   
 52  5   UAB 'Limeta'   2.931,02   
 53  1   UAB 'Sorimpeksas'   1.100,90   
 53  2   UAB 'Formedics'   1.620,04   
 53  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   2.050,30   
 53  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   2.672,46   
 53  5   UAB 'Limeta'   2.931,02   
 54  1   UAB 'Sorimpeksas'   1.100,90   
 54  2   UAB 'Formedics'   1.620,04   
 54  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   2.050,30   
 54  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   2.672,46   
 54  5   UAB 'Limeta'   3.207,76   
 55  1   UAB 'Sorimpeksas'   2.190,90   
 55  2   UAB 'Formedics'   3.224,04   
 55  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   4.080,30   
 55  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   5.318,46   
 55  5   UAB 'Limeta'   6.383,76   
 56  1   UAB 'Sorimpeksas'   2.444,16   
 56  2   UAB 'Formedics'   3.581,82   
 56  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   4.080,30   
 56  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   5.479,26   
 56  5   UAB 'Limeta'   6.383,76   
 57  1   UAB 'Sorimpeksas'   2.432,00   
 57  2   UAB 'Formedics'   3.564,00   
 57  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   4.060,00   
 57  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   5.452,00   
 57  5   UAB 'Limeta'   6.352,00   
 58  1   UAB 'Sorimpeksas'   2.432,00   
 58  2   UAB 'Formedics'   3.564,00   
 58  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   4.060,00   
 58  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   5.644,00   
 58  5   UAB 'Limeta'   6.352,00   
 59  1   UAB 'Sorimpeksas'   2.432,00   
 59  2   UAB 'Formedics'   3.564,00   
 59  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   4.060,00   
 59  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   5.644,00   
 59  5   UAB 'Limeta'   6.908,00   
 60  1   UAB 'Sorimpeksas'   2.432,00   
 60  2   UAB 'Formedics'   3.564,00   
 60  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   4.060,00   
 60  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   5.876,00   
 60  5   UAB 'Limeta'   6.908,00   
 61  1   UAB 'Sorimpeksas'   1.824,00   
 61  2   UAB 'Formedics'   2.673,00   
 61  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   3.045,00   
 61  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   4.407,00   
 61  5   UAB 'Limeta'   5.181,00   
 62  1   UAB 'Sorimpeksas'   1.520,00   
 62  2   UAB 'Formedics'   2.227,50   
 62  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   2.537,50   
 62  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   3.782,50   
 62  5   UAB 'Limeta'   4.317,50   
 63  1   UAB 'Sorimpeksas'   1.352,00   
 63  2   UAB 'Formedics'   1.782,00   
 63  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   2.322,00   
 63  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   3.026,00   
 63  5   UAB 'Limeta'   3.454,00   
 64  1   UAB 'Sorimpeksas'   676,00   
 64  2   UAB 'Formedics'   1.024,00   
 64  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   1.161,00   
 64  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   1.557,00   
 64  5   UAB 'Limeta'   1.727,00   
 65  1   UAB 'Sorimpeksas'   540,80   
 65  2   UAB 'Formedics'   819,20   
 65  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   928,80   
 65  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   1.260,00   
 65  5   UAB 'Limeta'   1.436,80   
 66  1   UAB 'Sorimpeksas'   540,80   
 66  2   UAB 'Formedics'   819,20   
 66  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   928,80   
 66  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   1.284,00   
 66  5   UAB 'Limeta'   1.436,80   
 67  1   UAB 'Sorimpeksas'   540,80   
 67  2   UAB 'Formedics'   819,20   
 67  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   928,80   
 67  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   1.284,00   
 67  5   UAB 'Limeta'   1.436,80   
 68  1   UAB 'Sorimpeksas'   540,80   
 68  2   UAB 'Formedics'   819,20   
 68  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   928,80   
 68  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   1.246,40   
 68  5   UAB 'Limeta'   1.436,80   
 69  1   UAB 'Sorimpeksas'   592,00   
 69  2   UAB 'Formedics'   819,20   
 69  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   928,80   
 69  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   1.246,40   
 69  5   UAB 'Limeta'   1.436,80   
 70  1   UAB 'Sorimpeksas'   370,00   
 70  2   UAB 'Formedics'   512,00   
 70  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   580,50   
 70  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   851,00   
 70  5   UAB 'Limeta'   898,00   
 71  1   UAB 'Sorimpeksas'   148,00   
 71  2   UAB 'Formedics'   204,80   
 71  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   232,20   
 71  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   340,40   
 71  5   UAB 'Limeta'   359,20   
 72  1   UAB 'Sorimpeksas'   74,00   
 72  2   UAB 'Formedics'   102,40   
 72  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   116,10   
 72  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   175,50   
 72  5   UAB 'Limeta'   179,60   
 73  1   UAB 'Sorimpeksas'   784,80   
 73  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   894,00   
 73  3   UAB 'Limeta'   1.618,80   
 74  1   UAB 'Sorimpeksas'   1.308,00   
 74  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   1.490,00   
 74  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   1.816,00   
 74  4   UAB 'Limeta'   2.698,00   
 75  1   UAB 'Sorimpeksas'   1.308,00   
 75  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   1.490,00   
 75  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   1.816,00   
 75  4   UAB 'Limeta'   2.766,00   
 76  1   UAB 'Sorimpeksas'   1.308,00   
 76  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   1.490,00   
 76  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   1.816,00   
 76  4   UAB 'Limeta'   2.766,00   
 77  1   UAB 'Sorimpeksas'   523,20   
 77  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   596,00   
 77  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   892,80   
 77  4   UAB 'Limeta'   1.106,40   
 78  1   UAB 'Sorimpeksas'   261,60   
 78  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   354,40   
 78  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   446,40   
 78  4   UAB 'Limeta'   580,40   
 79  1   UAB 'Sorimpeksas'   261,60   
 79  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   354,40   
 79  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   446,40   
 79  4   UAB 'Limeta'   580,40   
 80  1   UAB 'Sorimpeksas'   3.675,00   
 81  1   UAB 'Sorimpeksas'   81,70   
 81  2   UAB 'Formedics'   113,30   
 81  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   125,80   
 81  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   168,00   
 81  5   UAB 'Limeta'   172,80   
 82  1   UAB 'Sorimpeksas'   163,40   
 82  2   UAB 'Formedics'   226,60   
 82  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   251,60   
 82  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   336,00   
 82  5   UAB 'Limeta'   400,80   
 83  1   UAB 'Sorimpeksas'   163,40   
 83  2   UAB 'Formedics'   226,60   
 83  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   251,60   
 83  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   360,80   
 83  5   UAB 'Limeta'   400,80   
 84  1   UAB 'Sorimpeksas'   174,20   
 84  2   UAB 'Formedics'   226,60   
 84  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   251,60   
 84  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   360,80   
 84  5   UAB 'Limeta'   449,40   
 85  1   UAB 'Sorimpeksas'   174,20   
 85  2   UAB 'Formedics'   226,60   
 85  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   251,60   
 85  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   360,80   
 85  5   UAB 'Limeta'   449,40   
 86  1   UAB 'Sorimpeksas'   196,00   
 86  2   UAB 'Formedics'   259,60   
 86  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   270,20   
 86  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   387,20   
 86  5   UAB 'Limeta'   483,60   
 87  1   UAB 'Sorimpeksas'   98,00   
 87  2   UAB 'Formedics'   129,80   
 87  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   135,10   
 87  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   193,60   
 87  5   UAB 'Limeta'   241,80   
 88  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   65,20   
 88  2   UAB 'Formedics'   71,30   
 88  3   UAB 'Sorimpeksas'   81,70   
 88  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   105,00   
 89  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   130,40   
 89  2   UAB 'Formedics'   142,60   
 89  3   UAB 'Sorimpeksas'   163,40   
 89  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   212,60   
 90  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   130,40   
 90  2   UAB 'Formedics'   142,60   
 90  3   UAB 'Sorimpeksas'   163,40   
 90  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   212,60   
 91  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   130,40   
 91  2   UAB 'Formedics'   151,40   
 91  3   UAB 'Sorimpeksas'   163,40   
 91  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   212,60   
 92  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   130,40   
 92  2   UAB 'Formedics'   151,40   
 92  3   UAB 'Sorimpeksas'   163,40   
 92  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   214,40   
 93  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   130,40   
 93  2   UAB 'Formedics'   151,40   
 93  3   UAB 'Sorimpeksas'   163,40   
 93  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   214,40   
 94  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   130,40   
 94  2   UAB 'Formedics'   151,40   
 94  3   UAB 'Sorimpeksas'   163,40   
 94  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   214,40   
 95  1   UAB 'Sorimpeksas'   163,46   
 95  2   UAB 'Formedics'   258,20   
 95  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   270,20   
 96  1   UAB 'Sorimpeksas'   163,46   
 96  2   UAB 'Formedics'   249,00   
 96  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   270,20   
 96  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   388,00   
 96  5   UAB 'Limeta'   414,60   
 97  1   UAB 'Sorimpeksas'   163,46   
 97  2   UAB 'Formedics'   249,00   
 97  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   270,20   
 97  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   388,00   
 97  5   UAB 'Limeta'   414,60   
 98  1   UAB 'Sorimpeksas'   163,46   
 98  2   UAB 'Formedics'   258,20   
 98  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   270,20   
 98  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   408,40   
 98  5   UAB 'Limeta'   414,60   
 99  1   UAB 'Sorimpeksas'   163,46   
 99  2   UAB 'Formedics'   258,20   
 99  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   270,20   
 99  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   408,40   
 99  5   UAB 'Limeta'   414,60   
 100  1   UAB 'Sorimpeksas'   196,00   
 100  2   UAB 'Formedics'   258,20   
 100  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   270,20   
 100  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   428,60   
 100  5   UAB 'Limeta'   449,40   
 101  1   UAB 'Sorimpeksas'   196,00   
 101  2   UAB 'Formedics'   258,20   
 101  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   270,20   
 101  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   428,60   
 101  5   UAB 'Limeta'   449,40   
 102  1   UAB 'Sorimpeksas'   196,00   
 102  2   UAB 'Formedics'   276,20   
 102  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   326,20   
 102  4   UAB 'Limeta'   449,40   
 102  5   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   449,80   
 103  1   UAB 'Sorimpeksas'   98,00   
 103  2   UAB 'Formedics'   138,10   
 103  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   163,10   
 103  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   224,90   
 103  5   UAB 'Limeta'   266,00   
 104  1   UAB 'Sorimpeksas'   228,80   
 104  2   UAB 'Formedics'   276,20   
 104  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   326,20   
 104  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   468,40   
 104  5   UAB 'Limeta'   532,00   
 105  1   UAB 'Sorimpeksas'   114,40   
 105  2   UAB 'Formedics'   138,10   
 105  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   163,10   
 105  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   234,20   
 105  5   UAB 'Limeta'   266,00   
 106  1   UAB 'Sorimpeksas'   114,40   
 106  2   UAB 'Formedics'   135,00   
 106  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   163,10   
 106  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   246,10   
 106  5   UAB 'Limeta'   366,50   
 107  1   UAB 'Sorimpeksas'   114,00   
 107  2   UAB 'Formedics'   138,10   
 107  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA'   163,10   
 107  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SEMETRONAS"   246,10   
 107  5   UAB 'Limeta'   300,50   

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
     


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-107  2006-08-11  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Sorimpeksas' (135733248)
Sutarties sudarymo data:
2006-08-23 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  47.111,40 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-08-23 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2006-08-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.827,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-08-18 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė 'GAMEDA' (140927183)
Sutarties sudarymo data:
2006-08-23 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.003,14 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-08-23 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Dalia  Gruslienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  vyresn.ekonomistė
Vardas, pavardė
  Jolanta  Biekšienė
Telefonas
  (8~5) 262 37 33
Elektroninio pašto adresas:
  jolanta.bieksiene@santa.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Direktorius_____   __________   _____Gediminas  Degutis_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)