tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 111956997, Žygimantų g. 9, 01102 Vilnius, Tel.: (8 5) 261 8831
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
42523   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
reagentai, mokslinė įranga ir kitos mokslinės paskirties priemonės 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  24496500-2
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  24451510-8
24641250-6
24496300-0
36711000-8
25200000-3
26152339-3
25161200-9
26152330-0
26152331-7
33231000-8
33141310-6
45214630-5

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
2 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
3 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
4 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
5 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
6 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
7 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
8 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
9 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
10 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
11 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
12 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
13 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
14 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
15 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
16 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
17 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
18 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
19 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
20 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
21 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
22 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
23 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
24 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
25 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
26 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
27 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
28 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
29 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
30 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
31 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
32 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
33 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
34 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
35 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
36 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
37 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
38 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
39 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
40 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
41 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
42 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
43 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
44 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
45 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
46 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
47 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
48 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
49 Laboratoriniai reagentai 24496500-2
50 Imuniniai serumai 24451510-8
51 Imuniniai serumai 24451510-8
52 Kultūrų auginimo terpė 24641250-6
53 Kultūrų auginimo terpė 24641250-6
54 Kultūrų auginimo terpė 24641250-6
55 Kultūrų auginimo terpė 24641250-6
56 Kultūrų auginimo terpė 24641250-6
57 Kultūrų auginimo terpė 24641250-6
58 Kultūrų auginimo terpė 24641250-6
59 Kultūrų auginimo terpė 24641250-6
60 Kultūrų auginimo terpė 24641250-6
61 Kultūrų auginimo terpė 24641250-6
62 Cheminiai reagentai 24496300-0
63 Cheminiai reagentai 24496300-0
64 Cheminiai reagentai 24496300-0
65 Rinkiniai bandymams atlikti 36711000-8
66 Rinkiniai bandymams atlikti 36711000-8
67 Rinkiniai bandymams atlikti 36711000-8
68 Rinkiniai bandymams atlikti 36711000-8
69 Rinkiniai bandymams atlikti 36711000-8
70 Rinkiniai bandymams atlikti 36711000-8
71 Rinkiniai bandymams atlikti 36711000-8
72 Rinkiniai bandymams atlikti 36711000-8
73 Plastikiniai gaminiai 25200000-3
74 Plastikiniai gaminiai 25200000-3
75 Plastikiniai gaminiai 25200000-3
76 Plastikiniai gaminiai 25200000-3
77 Plastikiniai gaminiai 25200000-3
78 Plastikiniai gaminiai 25200000-3
79 Plastikiniai gaminiai 25200000-3
80 Plastikiniai gaminiai 25200000-3
81 Plastikiniai gaminiai 25200000-3
82 Plastikiniai gaminiai 25200000-3
83 Plastikiniai gaminiai 25200000-3
84 Plastikiniai gaminiai 25200000-3
85 Plastikiniai gaminiai 25200000-3
86 Plastikiniai gaminiai 25200000-3
87 Plastikiniai gaminiai 25200000-3
88 Plastikiniai gaminiai 25200000-3
89 Plastikiniai gaminiai 25200000-3
90 Plastikiniai gaminiai 25200000-3
91 Mėgintuvėliai 26152339-3
92 Mėgintuvėliai 26152339-3
93 Mėgintuvėliai 26152339-3
94 Mėgintuvėliai 26152339-3
95 Mėgintuvėliai 26152339-3
96 Vienkartinės pirštinės 25161200-9
97 Vienkartinės pirštinės 25161200-9
98 Laboratorijų reikmenys iš stiklo 26152330-0
99 Laboratorijų reikmenys iš stiklo 26152330-0
100 Laboratorijų reikmenys iš stiklo 26152330-0
101 Petri lėkštutės 26152331-7
102 Tikslios svarstyklės 33231000-8
103 Švirkštai 33141310-6
104 Mokslinė įranga 45214630-5
105 Mokslinė įranga 45214630-5
106 Mokslinė įranga 45214630-5
107 Mokslinė įranga 45214630-5
108 Mokslinė įranga 45214630-5
109 Mokslinė įranga 45214630-5
110 Mokslinė įranga 45214630-5


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2006-07-24    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2006-06-30 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2006-07-05 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
A. Zapalskio IĮ "Azas" 147838431  Beržų g. 10, Panevėžio m., LT-36233 Panevėžio m. sav.  Lietuva 
UAB "Elbis" 124903560  Kauno g. 3a, LT-03212 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  Gedimino per. 54B-2, LT-01100 Vilnius  Lietuva 
UAB "Baltijos Inoma" 126342599  A. Goštauto g. 4-53, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" 155525379  Žirmūnų 139, LT-09210, Vilnius  Lietuva 
UAB "Oriola–Vilnius" 111472747  Laisvės pr. 75, LT-06144 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "MINGEDA" 122207650  Krokuvos g. 11-65, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Energenas" 300058451  Breslaujos g. 3-104, Kauno m., 44403 Kauno m. sav.  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
UAB 'Genomas' 145012392  Panerių g.51-222, LT-03202 Vilnius  Lietuva 
UAB "DIAMEDICA" 111768155  Stirnų g.27A,LT-08101, Vilnius-4  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 121464065  Molėtų g.16, LT - 14260 Didžioji Riešė, Vilniaus raj.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA" 124255779  Vilkpėdės g.22, LT-03151 Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 6   UAB 'Genomas'  39 str. 2 d. 2 p.  Siūlomas Coomassie brilianto mėlynasis R-250 neatitinka techninės specifikacijos. Mums reikia G-250  204,55  
 77   UAB 'Genomas'  39 str. 2 d. 2 p.  Netinka pipetei, per trumpi, tik 33 mm ilgio. Buvo nurodyta 40 mm  236,00  
 80   UAB 'Genomas'  39 str. 2 d. 2 p.  Netinka pipetei, per trumpi, tik 33 mm ilgio. Buvo nurodyta 40 mm  236,00  
 83   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 3 p.  Perkančiajai organizacijai per aukšta kaina  1.320,00  
 86   UAB "DIAMEDICA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepateikė pavyzdžio ir neatsakė į pakartotinus užklausimus  292,64  
 107   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Į komplektą neįtrauktas gelių polimerizavimo įrenginys, todėl neatitinka techninės specifikacijos.  1.769,99  
 107   UAB "Energenas"  39 str. 2 d. 2 p.  Į komplektą neįtrauktas gelių polimerizavimo įrenginys, todėl neatitinka techninės specifikacijos.  1.769,99  
 108   UAB "Energenas"  39 str. 2 d. 2 p.  107 dalies elektroforezės kamera ir 108 dalies kamera baltymų pernešimui ant membranos privalo sudaryti tarpusavyje suderinamą komplektą baltymų, paskirstytų elektroforezės metu, pernešimui iš gelio ant membranos, todėl pagal matmenis privalo tikti 107 dalyje perkamai elektroforezės kamerai. Kadangi UAB "Energenas" siūloma elektroforezės kamera neatitinka techninių specifikacijų reikalavimų irbuvo atmesta, netinka ir ši kamera baltymų pernešimui.  2.265,00  

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   UAB "Elbis"   327,30   
 1  2   UAB 'Interlux'   570,00   
 2  1   UAB "Elbis"   2.381,00   
 2  2   UAB 'Interlux'   4.053,00   
 4  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.438,23   
 5  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   582,63   
 6  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   257,09   
 6  2   UAB "Elbis"   350,00   
 7  1   UAB 'Interlux'   3.300,00   
 7  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   3.675,00   
 8  1   UAB "Elbis"   624,39   
 8  2   UAB "Baltijos Inoma"   750,86   
 8  3   UAB "DIAMEDICA"   1.153,95   
 9  1   UAB "Elbis"   628,24   
 9  2   UAB "Baltijos Inoma"   825,94   
 9  3   UAB "DIAMEDICA"   957,60   
 10  1   UAB "Elbis"   524,17   
 10  2   UAB "DIAMEDICA"   583,80   
 10  3   UAB "Baltijos Inoma"   909,24   
 11  1   UAB "Elbis"   539,60   
 11  2   UAB "DIAMEDICA"   583,80   
 11  3   UAB "Baltijos Inoma"   1.018,35   
 12  1   UAB 'Interlux'   968,00   
 12  2   UAB "DIAMEDICA"   1.034,86   
 13  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   51,00   
 13  2   UAB "DIAMEDICA"   128,62   
 13  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   200,05   
 14  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   51,00   
 14  2   UAB "DIAMEDICA"   159,30   
 14  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   228,57   
 15  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   95,55   
 15  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   274,20   
 15  3   UAB "DIAMEDICA"   459,02   
 16  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   60,00   
 16  2   UAB "DIAMEDICA"   293,82   
 16  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   307,65   
 17  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   60,00   
 17  2   UAB "DIAMEDICA"   238,36   
 17  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   265,64   
 18  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   51,20   
 18  2   UAB "DIAMEDICA"   379,96   
 18  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   475,06   
 19  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   190,00   
 19  2   UAB "DIAMEDICA"   686,76   
 19  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.303,78   
 20  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   116,75   
 21  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   106,20   
 21  2   UAB "DIAMEDICA"   330,40   
 22  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   143,70   
 23  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   96,00   
 23  2   UAB "DIAMEDICA"   318,60   
 23  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   604,67   
 24  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   144,00   
 24  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   272,33   
 24  3   UAB "DIAMEDICA"   276,12   
 24  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   354,06   
 25  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   114,00   
 25  2   UAB "Baltijos Inoma"   274,62   
 26  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   96,00   
 26  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   428,21   
 27  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   166,00   
 27  2   UAB "Baltijos Inoma"   850,45   
 27  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.908,81   
 27  4   UAB "DIAMEDICA"   831,60   
 28  1   UAB "Baltijos Inoma"   150,60   
 28  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   234,00   
 28  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   240,20   
 29  1   UAB "Baltijos Inoma"   27,99   
 29  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   56,00   
 29  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   157,27   
 30  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   111,00   
 30  2   UAB "Baltijos Inoma"   177,00   
 30  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   452,25   
 31  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   165,00   
 31  2   UAB "Baltijos Inoma"   523,33   
 32  1   UAB 'Genomas'   240,65   
 32  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   469,97   
 33  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   71,90   
 33  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   349,58   
 33  3   UAB 'Genomas'   373,01   
 34  1   UAB 'Genomas'   172,15   
 34  2   UAB "Baltijos Inoma"   223,27   
 35  1   UAB "Baltijos Inoma"   171,53   
 35  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   190,00   
 35  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   356,15   
 35  4   UAB 'Genomas'   786,34   
 36  1   UAB "DIAMEDICA"   2.360,00   
 37  1   UAB "DIAMEDICA"   831,60   
 38  1   UAB "DIAMEDICA"   831,60   
 39  1   UAB 'Interlux'   204,00   
 39  2   UAB "Baltijos Inoma"   216,58   
 40  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   89,00   
 40  2   UAB "Elbis"   188,20   
 41  1   UAB 'Interlux'   50,00   
 41  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   55,00   
 41  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   84,33   
 42  1   UAB 'Interlux'   265,00   
 42  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   311,00   
 42  3   UAB "Baltijos Inoma"   380,93   
 42  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   423,73   
 42  5   UAB "DIAMEDICA"   775,26   
 43  1   UAB 'Genomas'   38,94   
 43  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   58,27   
 43  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   110,00   
 44  1   UAB 'Interlux'   52,00   
 44  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   101,04   
 45  1   UAB 'Genomas'   73,34   
 45  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   176,01   
 46  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   64,78   
 47  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   29,50   
 47  2   UAB 'Genomas'   89,88   
 48  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   528,00   
 49  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   102,27   
 50  1   UAB "Elbis"   950,00   
 50  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.302,50   
 50  3   UAB 'Interlux'   2.000,00   
 51  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   369,54   
 51  2   UAB 'Interlux'   580,00   
 52  1   UAB "Elbis"   1.250,00   
 52  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   2.000,00   
 52  3   UAB 'Interlux'   2.200,00   
 52  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.625,00   
 53  1   UAB "Elbis"   32,00   
 53  2   UAB 'Interlux'   40,00   
 53  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   58,60   
 53  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   66,82   
 53  5   UAB 'Genomas'   113,10   
 54  1   UAB 'Interlux'   729,00   
 54  2   UAB "DIAMEDICA"   1.341,66   
 54  3   UAB "Elbis"   1.673,00   
 54  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.800,85   
 55  1   UAB 'Interlux'   729,00   
 55  2   UAB "DIAMEDICA"   1.654,36   
 55  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   2.986,46   
 56  1   UAB 'Interlux'   729,00   
 56  2   UAB "DIAMEDICA"   3.296,92   
 56  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   4.025,41   
 57  1   UAB 'Interlux'   176,00   
 57  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   292,55   
 58  1   UAB "Elbis"   114,00   
 58  2   UAB 'Interlux'   150,00   
 58  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   183,30   
 58  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   598,92   
 59  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   230,61   
 60  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.081,73   
 61  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   535,77   
 62  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   19,12   
 62  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   48,38   
 62  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   90,00   
 62  4   UAB 'Genomas'   101,86   
 63  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   72,00   
 63  2   UAB 'Genomas'   217,56   
 63  3   UAB "Baltijos Inoma"   222,60   
 63  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   437,58   
 64  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   14,04   
 64  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   70,00   
 64  3   UAB 'Genomas'   92,08   
 64  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   143,82   
 65  1   UAB 'Interlux'   675,00   
 65  2   UAB "DIAMEDICA"   1.189,44   
 65  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.210,07   
 66  1   UAB 'Interlux'   2.412,00   
 66  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   3.233,98   
 66  3   UAB "DIAMEDICA"   4.708,20   
 67  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   811,00   
 67  2   UAB "Baltijos Inoma"   1.740,50   
 67  3   UAB 'Interlux'   2.420,00   
 68  1   UAB 'Interlux'   1.016,00   
 68  2   UAB "Baltijos Inoma"   1.133,93   
 68  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.489,16   
 69  1   UAB "Baltijos Inoma"   544,10   
 69  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   1.094,97   
 69  3   UAB 'Interlux'   1.600,00   
 70  1   UAB "Baltijos Inoma"   226,32   
 70  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   289,00   
 70  3   UAB 'Interlux'   405,00   
 70  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   2.945,72   
 71  1   UAB "Baltijos Inoma"   1.647,87   
 72  1   UAB "Baltijos Inoma"   256,91   
 72  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   312,00   
 72  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   539,57   
 73  1   UAB "Baltijos Inoma"   49,02   
 73  2   UAB 'Genomas'   82,60   
 73  3   UAB "Oriola–Vilnius"   92,04   
 73  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   604,40   
 74  1   UAB "Baltijos Inoma"   36,34   
 74  2   UAB 'Genomas'   59,00   
 74  3   UAB "Oriola–Vilnius"   92,04   
 74  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   189,00   
 75  1   UAB "Baltijos Inoma"   50,72   
 75  2   UAB 'Genomas'   92,04   
 75  3   UAB "Oriola–Vilnius"   101,48   
 75  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   189,00   
 76  1   UAB "Baltijos Inoma"   48,87   
 76  2   UAB 'Genomas'   59,00   
 76  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   130,00   
 76  4   UAB 'Interlux'   241,00   
 77  1   UAB "Baltijos Inoma"   200,94   
 77  2   UAB "Oriola–Vilnius"   260,54   
 77  3   UAB 'Interlux'   286,00   
 77  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   441,60   
 78  1   UAB "Baltijos Inoma"   200,94   
 78  2   UAB 'Genomas'   236,00   
 78  3   UAB "Oriola–Vilnius"   260,54   
 78  4   UAB 'Interlux'   313,00   
 78  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   441,60   
 79  1   UAB 'Genomas'   208,86   
 79  2   UAB "Baltijos Inoma"   211,14   
 79  3   UAB "Oriola–Vilnius"   260,54   
 79  4   UAB 'Interlux'   346,00   
 79  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   441,60   
 80  1   UAB "Baltijos Inoma"   200,94   
 80  2   UAB "Oriola–Vilnius"   260,54   
 80  3   UAB 'Interlux'   286,00   
 80  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   446,21   
 81  1   UAB "Baltijos Inoma"   200,94   
 81  2   UAB 'Genomas'   236,00   
 81  3   UAB "Oriola–Vilnius"   260,54   
 81  4   UAB 'Interlux'   313,00   
 81  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   441,60   
 82  1   UAB 'Genomas'   208,86   
 82  2   UAB "Baltijos Inoma"   211,14   
 82  3   UAB "Oriola–Vilnius"   260,54   
 82  4   UAB 'Interlux'   346,00   
 82  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   441,60   
 84  1   UAB "Baltijos Inoma"   177,16   
 84  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   267,00   
 84  3   UAB "DIAMEDICA"   318,60   
 84  4   UAB 'Interlux'   570,00   
 84  5   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   601,80   
 84  6   UAB "Energenas"   1.505,64   
 85  1   UAB "Baltijos Inoma"   678,29   
 85  2   UAB "DIAMEDICA"   873,20   
 85  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   896,00   
 85  4   UAB 'Interlux'   1.084,00   
 85  5   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.139,88   
 85  6   UAB "Energenas"   2.553,34   
 86  1   UAB "Baltijos Inoma"   304,87   
 86  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   3.630,54   
 86  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   372,88   
 86  4   UAB 'Interlux'   375,00   
 86  5   UAB "Energenas"   1.269,72   
 87  1   UAB "Oriola–Vilnius"   32,45   
 87  2   UAB 'Interlux'   42,00   
 87  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   46,02   
 87  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   192,69   
 88  1   UAB "Baltijos Inoma"   55,55   
 88  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   67,20   
 88  3   UAB 'Interlux'   665,00   
 89  1   UAB "Baltijos Inoma"   388,00   
 89  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   704,00   
 89  3   UAB 'Interlux'   792,00   
 89  4   UAB "Energenas"   2.303,56   
 90  1   UAB "Baltijos Inoma"   388,00   
 90  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   679,00   
 90  3   UAB 'Interlux'   700,00   
 90  4   UAB "Energenas"   1.193,40   
 91  1   UAB "Baltijos Inoma"   555,63   
 91  2   UAB "DIAMEDICA"   590,00   
 91  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   601,80   
 91  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   696,20   
 91  5   UAB 'Interlux'   789,00   
 91  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.050,00   
 91  7   UAB "Energenas"   1.790,10   
 92  1   UAB "Baltijos Inoma"   622,31   
 92  2   UAB "DIAMEDICA"   767,00   
 92  3   UAB 'Interlux'   768,00   
 92  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   885,00   
 92  5   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   940,00   
 92  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.140,00   
 92  7   UAB "Energenas"   2.008,82   
 93  1   UAB "Baltijos Inoma"   99,77   
 93  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   148,64   
 93  3   UAB 'Interlux'   200,00   
 93  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   325,50   
 94  1   UAB "Baltijos Inoma"   89,92   
 94  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   145,56   
 94  3   UAB 'Interlux'   173,00   
 94  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   259,60   
 95  1   UAB "Baltijos Inoma"   29,47   
 95  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   30,68   
 95  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   47,20   
 95  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   47,20   
 95  5   UAB 'Interlux'   124,00   
 96  1   A. Zapalskio IĮ "Azas"   19,95   
 96  2   UAB "Oriola–Vilnius"   25,20   
 96  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   47,20   
 96  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   96,76   
 97  1   A. Zapalskio IĮ "Azas"   19,95   
 97  2   UAB "Oriola–Vilnius"   25,20   
 97  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   47,20   
 97  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   96,76   
 98  1   UAB 'Interlux'   430,00   
 98  2   UAB "Oriola–Vilnius"   430,50   
 98  3   UAB "Baltijos Inoma"   570,76   
 98  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   752,25   
 98  5   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.121,00   
 98  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.200,00   
 99  1   UAB "Oriola–Vilnius"   231,00   
 99  2   UAB 'Interlux'   300,00   
 99  3   UAB "Baltijos Inoma"   326,93   
 99  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   560,50   
 99  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   760,00   
 99  6   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.014,80   
 100  1   UAB "Oriola–Vilnius"   138,06   
 100  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   201,78   
 100  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   264,08   
 101  1   UAB "Baltijos Inoma"   381,11   
 101  2   UAB "Energenas"   710,36   
 101  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   2.081,52   
 102  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   2.006,00   
 102  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.122,71   
 102  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MINGEDA"   2.124,00   
 102  4   UAB "Oriola–Vilnius"   2.145,24   
 102  5   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   2.377,70   
 103  1   A. Zapalskio IĮ "Azas"   17,85   
 103  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   41,30   
 103  3   UAB "Oriola–Vilnius"   45,15   
 104  1   UAB "Oriola–Vilnius"   117,39   
 105  1   UAB "Baltijos Inoma"   343,91   
 105  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   448,40   
 105  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   450,00   
 105  4   UAB 'Genomas'   708,00   
 105  5   UAB 'Interlux'   903,00   
 107  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.900,00   
 107  2   UAB "Baltijos Inoma"   1.993,98   
 107  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   4.300,00   
 108  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.900,00   
 108  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   5.520,00   
 109  1   UAB "Baltijos Inoma"   786,20   
 109  2   UAB "Oriola–Vilnius"   958,16   
 109  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.092,68   
 109  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.416,00   
 110  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.930,00   
 110  2   UAB "Oriola–Vilnius"   2.107,48   
 110  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   2.259,70   
 110  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA"   2.631,40   
 110  5   UAB "Energenas"   4.410,00   

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-110  2006-09-12    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1, 2, 4-82, 84-105, 107-110  2006-10-03  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  83  2006-10-03  
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  3, 106  2006-10-03  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 107, 108
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" (221731170)
Sutarties sudarymo data:
2006-10-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  4.800,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 96, 97, 103
Tiekėjo pavadinimas
A. Zapalskio IĮ "Azas" (147838431)
Sutarties sudarymo data:
2006-10-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  57,75 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 36-38
Tiekėjo pavadinimas
UAB "DIAMEDICA" (111768155)
Sutarties sudarymo data:
2006-10-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  5.229,46 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 13-27, 30, 31, 33, 40, 48, 63, 67, 110
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" (121464065)
Sutarties sudarymo data:
2006-10-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  5.319,30 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 4-6, 46, 47, 49, 51, 59-61, 102
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA" (124255779)
Sutarties sudarymo data:
2006-10-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  7.185,35 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 87, 99, 100, 104
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Oriola–Vilnius" (111472747)
Sutarties sudarymo data:
2006-10-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  587,56 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 62, 64
Tiekėjo pavadinimas
O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" (155525379)
Sutarties sudarymo data:
2006-10-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  33,16 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 28, 29, 35, 69-78, 80, 81, 84-86, 88-95, 101, 105, 109
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Baltijos Inoma" (126342599)
Sutarties sudarymo data:
2006-10-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  8.914,22 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 32, 34, 43, 45, 79, 82
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Genomas' (145012392)
Sutarties sudarymo data:
2006-10-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  842,80 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 7, 12, 39, 41, 42, 44, 54-57, 65, 66, 68, 98
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2006-10-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  11.735,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 2, 8-11, 50, 52, 53, 58
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Elbis" (124903560)
Sutarties sudarymo data:
2006-10-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  7.370,70 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Algirdas  Radžiūnas
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  laborantė
Vardas, pavardė
  Vilma  Cholmatova
Telefonas
  (8 5) 262 4672
Elektroninio pašto adresas:
  vilma.cholmatova@ekmi.vu.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____VU EKMI Direktoriaus pavaduotojas_____   __________   _____Algirdas  Radžiūnas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)