tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 191351679, Kalvarijų g. 147, 08221 Vilnius, Tel.: (8 5) 236 41 00
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
39839   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  1

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
radioizotopai ir kobalto šaltiniai 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33124210-0
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 technecio generatoriai 33124210-0
2 technecio generatoriai 33124210-0
3 technecio generatoriai 33124210-0
4 131-J hipuranas 33124210-0
5 131-J natrio jodidas 33124210-0
6 131-J natrio jodidas 33124210-0
7 131-natrio jodidas 33124210-0
8 131-J natrio jodidas 33124210-0
9 1310J natrio jodidas 33124210-0
10 89-SR stroncio chloridas 33124210-0
11 123-J loflupone 33124210-0
12 Co-57 33124210-0
13 Co-57 taškinis šaltinis 33124210-0
14 111-In pentereotide 33124210-0
15 Tc MIBI 33124210-0
16 Tc HSA koloidas 33124210-0
17 Tc DMSA 33124210-0
18 Tc DTPA 33124210-0
19 Tc MDP 33124210-0
20 Tc tetrofosminas 33124210-0
21 techneciu žymimų rinkinių kokybės kontrolės komplektas 33124210-0
22 depreotidas 33124210-0
23 TSH-IRMA 33124210-0
24 tireoglobulinas 33124210-0
25 FT4 33124210-0
26 TSH-IRMA/5 33124210-0
27 FT3 33124210-0
28 T3-RIA 33124210-0
29 PSA 33124210-0
30 PSA 33124210-0
31 PRL-IRMA 33124210-0
32 LH-IRMA 33124210-0
33 FSH-IRMA 33124210-0
34 progesteronas RIA 33124210-0
35 testosteronas RIA 33124210-0
36 estradiolis RIA 33124210-0
37 kortizolis RIA 33124210-0
38 CEA 33124210-0
39 HGH 33124210-0
40 DHEA-S 33124210-0
41 CA-125 33124210-0
42 CA-19-9 33124210-0
43 17-OH progesteronas 33124210-0
44 CA-19-9 33124210-0
45 IGFBP-3 33124210-0
46 reninas IRMA 33124210-0
47 aldosteronas IRMA 33124210-0
48 kalcitoninas IRMA 33124210-0
49 leptinas IRMA 33124210-0
50 SHBG 33124210-0
51 TPO Hb RIA 33124210-0
52 anti R-TSH RRA 33124210-0
53 anti h Tg IRMA 33124210-0
54 dopaminas 33124210-0
55 antikūniai prieš insuliną 33124210-0
56 kat Combi-RIA 33124210-0
57 antikūniai prieš acetilcholino receptorius 33124210-0
58 5-dihydrotestosterone 33124210-0
59 insulinas CT 33124210-0
60 adiponektinas 33124210-0
61 5-hidroksindolacetatas 33124210-0
62 Ir-192 šaltinis 33124210-0
63 Ir-192 šaltinis 33124210-0
64 125 J šaltiniai 0,1-1,0 mCi 33124210-0


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2006-05-24    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2006-03-28 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2006-03-31 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
 Polatom   Otwock, Swierk  Lenkija 
 Nucletron   SE-75147 Upsala  Švedija 
Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ" 120971044  Mokyklos g. 3-17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
 Instrumentarium Medical   Liivalaia 22, Talinas  Estija 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g.11,LT - 08418, Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
           

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   KITI (Instrumentarium Medical)   67.526,24   
 1  2   KITI (Polatom)   71.552,12   
 2  1   KITI (Polatom)   57.406,11   
 2  2   KITI (Instrumentarium Medical)   61.456,53   
 3  1   KITI (Polatom)   73.803,75   
 3  2   KITI (Instrumentarium Medical)   80.019,00   
 4  1   KITI (Polatom)   71.058,82   
 5  1   KITI (Instrumentarium Medical)   43.505,00   
 5  2   KITI (Polatom)   87.010,70   
 6  1   KITI (Polatom)   13.534,92   
 6  2   KITI (Instrumentarium Medical)   13.728,40   
 7  1   KITI (Instrumentarium Medical)   170.882,60   
 8  1   KITI (Instrumentarium Medical)   107.937,20   
 8  2   KITI (Polatom)   131.966,80   
 9  1   KITI (Instrumentarium Medical)   3.294,40   
 9  2   KITI (Polatom)   3.404,31   
 10  1   KITI (Instrumentarium Medical)   78.848,00   
 10  2   KITI (Polatom)   80.519,12   
 11  1   KITI (Instrumentarium Medical)   234.445,40   
 15  1   KITI (Polatom)   26.828,70   
 16  1   KITI (Instrumentarium Medical)   72.163,90   
 17  1   KITI (Polatom)   1.491,36   
 18  1   KITI (Polatom)   15.952,20   
 19  1   KITI (Polatom)   14.812,20   
 19  2   KITI (Instrumentarium Medical)   59.248,80   
 20  1   KITI (Instrumentarium Medical)   248.601,60   
 23  1   KITI (Polatom)   18.260,00   
 24  1   KITI (Polatom)   10.285,44   
 24  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"   14.636,16   
 24  3   UAB 'Interlux'   10.560,00   
 25  1   KITI (Polatom)   33.908,00   
 25  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"   35.672,00   
 25  3   UAB 'Interlux'   40.964,00   
 26  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"   18.032,00   
 26  2   UAB 'Interlux'   20.240,00   
 26  3   KITI (Polatom)   21.528,00   
 27  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"   2.002,00   
 27  2   KITI (Polatom)   2.354,00   
 27  3   UAB 'Interlux'   2.904,00   
 28  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"   356,00   
 28  2   UAB 'Interlux'   792,00   
 29  1   KITI (Polatom)   35.956,00   
 29  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"   39.996,00   
 30  1   KITI (Polatom)   11.316,00   
 30  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"   13.120,00   
 31  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"   3.864,00   
 31  2   UAB 'Interlux'   5.520,00   
 32  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"   1.512,00   
 32  2   UAB 'Interlux'   2.160,00   
 33  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"   1.503,00   
 33  2   UAB 'Interlux'   2.520,00   
 34  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"   1.302,00   
 34  2   UAB 'Interlux'   1.680,00   
 35  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"   5.451,00   
 35  2   UAB 'Interlux'   5.520,00   
 36  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"   2.607,00   
 36  2   UAB 'Interlux'   3.080,00   
 37  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"   4.577,00   
 38  1   UAB 'Interlux'   14.054,40   
 38  2   KITI (Polatom)   14.171,52   
 38  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"   15.284,16   
 39  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"   2.640,00   
 39  2   UAB 'Interlux'   3.080,00   
 39  3   KITI (Polatom)   4.103,00   
 40  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"   1.440,00   
 40  2   UAB 'Interlux'   1.800,00   
 41  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"   26.970,00   
 41  2   UAB 'Interlux'   27.115,00   
 41  3   KITI (Polatom)   27.144,00   
 42  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"   13.020,00   
 42  2   UAB 'Interlux'   13.090,00   
 42  3   KITI (Polatom)   13.104,00   
 43  1   UAB 'Interlux'   7.820,00   
 44  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"   19.550,00   
 44  2   UAB 'Interlux'   20.700,00   
 45  1   UAB 'Interlux'   8.000,00   
 46  1   KITI (Polatom)   9.333,00   
 46  2   UAB 'Interlux'   9.350,00   
 46  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"   9.894,00   
 47  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"   6.480,00   
 47  2   KITI (Polatom)   13.200,00   
 47  3   UAB 'Interlux'   13.200,00   
 48  1   UAB 'Interlux'   10.752,00   
 49  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"   11.479,00   
 50  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"   2.156,00   
 50  2   UAB 'Interlux'   4.400,00   
 51  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"   22.705,00   
 51  2   UAB 'Interlux'   28.500,00   
 52  1   UAB 'Interlux'   13.200,00   
 52  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"   19.921,00   
 53  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"   1.320,00   
 53  2   UAB 'Interlux'   2.400,00   
 54  1   UAB 'Interlux'   25.300,00   
 55  1   UAB 'Interlux'   9.216,00   
 56  1   UAB 'Interlux'   77.000,00   
 57  1   UAB 'Interlux'   50.600,00   
 59  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ"   2.640,00   
 59  2   UAB 'Interlux'   2.860,00   
 59  3   KITI (Polatom)   3.113,00   
 60  1   UAB 'Interlux'   12.500,00   
 61  1   UAB 'Interlux'   7.680,00   
 62  1   KITI (Nucletron)   91.450,88   
 64  1   UAB 'Interlux'   519.750,00   

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-64  2006-07-28    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-11, 15-20, 23-57, 59-62, 64  2006-08-10  būtinybė nupirkti priemones
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  12, 13, 14, 21, 22, 58, 63  2006-07-27  nepasiūlyta
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 26, 27, 28, 31-37, 39-42, 44, 47, 49, 50, 51, 53, 59
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪTĖ" (120971044)
Sutarties sudarymo data:
2006-08-25 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  151.606,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-08-25 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 38, 43, 45, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 64
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2006-08-24 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  755.872,40 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-08-24 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2, 3, 4, 6, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 46
Tiekėjo pavadinimas
Polatom
Sutarties sudarymo data:
2006-09-08 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  393.946,50 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-09-08 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 62
Tiekėjo pavadinimas
Nucletron
Sutarties sudarymo data:
2006-10-19 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  91.450,88 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-10-19 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 20
Tiekėjo pavadinimas
Instrumentarium Medical
Sutarties sudarymo data:
2006-10-21 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.027.204,34 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-10-21 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Lina  Puidokienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyriausioji specialistė personalui
Vardas, pavardė
  Danutė  Radžiūnienė
Telefonas
  2364142
Elektroninio pašto adresas:
  bekiba@vlk.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Direktoriaus pavaduotoja_____   __________   _____Lina  Puidokienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)