tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


VĮ 'Telšių regiono keliai'
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 180102694, S. Daukanto g. 66, LT-87104 Telšiai, Tel.: (8 444) 6 92 45
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
44721   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  12

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
degalų pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  23121200-3
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  23111000-8
24110000-8

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 degalų pirkimas didmeniniu būdu 23121200-3
2 degalų pirkimas iš degalinių – aprūpinant transportą ir mechanizmus Rietavo meistrijoje 23121200-3
3 degalų pirkimas iš degalinių – aprūpinant transportą ir mechanizmus Varnių meistrijoje 23121200-3
4 degalų pirkimas iš degalinių – aprūpinant transportą ir mechanizmus Sedos meistrijoje 23121200-3
5 degalų pirkimas iš degalinių – aprūpinant transportą ir mechanizmus Platelių meistrijoje 23121200-3
6 degalų pirkimas iš degalinių – aprūpinant transportą ir mechanizmus Mažeikių kelių tarnyboje 23121200-3
7 degalų pirkimas magnetinėmis kortelėmis – aptarnaujant transportą ir mechanizmus visoje Lietuvos teritorijoje 23121200-3


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2006-11-20    10:05 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2006-09-21 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2006-09-27 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Uždarosios akcinės bendrovės "LUKOIL BALTIJA" Šiaulių filialas 300106907  Vytauto g. 125-10, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.  Lietuva 
UAB "BALTIC PETROLEUM" 111703588  Naugarduko g. 129, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Ginara" 279351450  Pramonės g. 28A, Tauragės m., 72318 Tauragės r. sav.  Lietuva 
UAB "Andopas" (152680118 UAB „Andopas“) 152680118  Basanavičiaus g. 9-17a, Mažeikiai  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GINDANA" 163351323  Gindulių k., Klaipėdos r. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Rekolas" 166894922  Juodeikių k., Mažeikių r. sav.  Lietuva 
UAB "Kvistija" 110684067  Laižuvos g. 5, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.  Lietuva 
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PLUNGĖS LAGŪNA" 169901489  Sauslaukio k., 90310 Rietavo sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Tomega" 166796392  Montuotojų g. 12, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "LUKOIL BALTIJA" 110441713  Montuotojų g. 2, LT-89500 Mažeikiai  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 1   Uždaroji akcinė bendrovė "Ginara"  39 str. 2 d. 1 p.  nepateikė Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos apie tiekėją išduoto išrašo iš teismo sprendimo apie teismo priimtus sprendimus    
 1   Uždaroji akcinė bendrovė "Rekolas"  39 str. 2 d. 1 p.  nepateikė deklaracijos bei patikros liudijimų apie turimus sumuojamuosius degalų išdavimo skaitiklius    
 1   UAB "Kvistija"  39 str. 2 d. 1 p.  nepateikė Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos apie tiekėją išduoto išrašo iš teismo sprendimo apie teismo priimtus sprendimus; nepateikė pažymos, įrodančios, kad prekių, susijusių su pirkimo objektu, per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 metus), pardavimo kiekiai kiekvienais metais buvo ne mažesni kaip 500000 Lt; nepateikė svarbiausių per paskutinius 3 metus ar per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 metus) įvykdytų bent 5 sutarčių, susijusių su pirkimo objektu, sąrašą, nurodant pateiktų prekių kiekius, jų sumas, datas ir prekių gavėjus    

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   UAB "Andopas" (152680118 UAB „Andopas“)   2.635.101,00 (nuolaida nuo bazinės kainos x: A92 x-7,00 Lt/t; A95 x-7,00 Lt/t; dyzelinas x-7,00 Lt/t (nurodoma orientacinė pasiūlymo kaina))  
 1  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GINDANA"   2.645.804,00 (antkainis nuo bazinės kainos x: A92 x+9,99 Lt/t; A95 x+9,99 Lt/t; dyzelinas x+9,99 Lt/t (nurodoma orientacinė pasiūlymo kaina))  
 1  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Tomega"   2.647.071,00 (antkainis nuo bazinės kainos x: A92 x+12,00 Lt/t; A95 x+12,00 Lt/t; dyzelinas x+12,00 Lt/t (nurodoma orientacinė pasiūlymo kaina))  
 1  4   Uždaroji akcinė bendrovė "LUKOIL BALTIJA"   2.647.071,00 (antkainis nuo bazinės kainos x: A92 x+12,00 Lt/t; A95 x+12,00 Lt/t; dyzelinas x+12,00 Lt/t (nurodoma orientacinė pasiūlymo kaina))  
 2  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PLUNGĖS LAGŪNA"   65.170,00 (antkainis nuo bazinės kainos x: A92 x+0,13 Lt/l; A95 x+0,13 Lt/l; dyzelinas x+0,13 Lt/l; dujos x+0,13 Lt/l (nurodoma orientacinė pasiūlymo kaina))  
 3  1   Uždarosios akcinės bendrovės "LUKOIL BALTIJA" Šiaulių filialas   67.640,00 (antkainis nuo bazinės kainos x: A92 x+0,20 Lt/l; A95 x+0,20 Lt/l; dyzelinas x+0,20 Lt/l; dujos x+0,20 Lt/l (nurodoma orientacinė pasiūlymo kaina))  
 3  2   UAB "BALTIC PETROLEUM"   70.110,00 (antkainis nuo bazinės kainos x: A92 x+0,33 Lt/l; A95 x+0,33 Lt/l; dyzelinas x+0,33 Lt/l; dujos x+0,33 Lt/l (nurodoma orientacinė pasiūlymo kaina))  
 4  1   Uždarosios akcinės bendrovės "LUKOIL BALTIJA" Šiaulių filialas   67.640,00 (antkainis nuo bazinės kainos x: A92 x+0,20 Lt/l; A95 x+0,20 Lt/l; dyzelinas x+0,20 Lt/l ; dujos x+0,20 Lt/l (nurodoma orientacinė pasiūlymo kaina))  
 4  2   UAB "BALTIC PETROLEUM"   70.110,00 (antkainis nuo bazinės kainos x: A92 x+0,33 Lt/l; A95 x+0,33 Lt/l; dyzelinas x+0,33 Lt/l, dujos x+0,33 (nurodoma orientacinė pasiūlymo kaina))  
 5  1   Uždarosios akcinės bendrovės "LUKOIL BALTIJA" Šiaulių filialas   67.640,00 (antkainis nuo bazinės kainos x: A92 x+0,20 Lt/l; A95 x+0,20 Lt/l; dyzelinas x+0,20 Lt/l; dujos x+0,20 Lt/l (nurodoma orientacinė pasiūlymo kaina))  
 5  2   UAB "BALTIC PETROLEUM"   70.110,00 (antkainis nuo bazinės kainos x: A92 x+0,33 Lt/l; A95 x+,033 Lt/l; dyzelinas x+0,33 Lt/l, dujos x+0,33 Lt/l (nurodoma orientacinė pasiūlymo kaina))  
 7  1   Uždarosios akcinės bendrovės "LUKOIL BALTIJA" Šiaulių filialas   178.000,00 (antkainis nuo bazinės kainos x: A92 x+0,20; A95 x+0,20 Lt/l; dyzelinas x+0,20 Lt/l, dujos x+0,20 Lt/l (nurodoma orientacinė pasiūlymo kaina))  

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1, 2, 3, 4, 5, 7  2006-12-08    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-5, 7  2006-12-19  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  6  2006-11-20  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Andopas" (152680118 UAB „Andopas“) (152680118)
Sutarties sudarymo data:
2006-12-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 2.635.101,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2
Tiekėjo pavadinimas
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PLUNGĖS LAGŪNA" (169901489)
Sutarties sudarymo data:
2006-12-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 65.170,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3, 4, 5, 7
Tiekėjo pavadinimas
Uždarosios akcinės bendrovės "LUKOIL BALTIJA" Šiaulių filialas (300106907)
Sutarties sudarymo data:
2006-12-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 380.920,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Svajūnas  Dūda
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Direktoriaus pavaduotojas pirkimams ir tiltų priežiūrai
Vardas, pavardė
  Svajūnas  Dūda
Telefonas
  (8 444) 6 92 46
Elektroninio pašto adresas:
  s.duda@telsiurk.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Komercijos ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja_____   __________   _____Giedrė  Igarienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)