tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


VšĮ Kaišiadorių ligoninė
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 158971835, Gedimino g. 200, LT-56172 Kaišiadorys, Tel.: (8 346) 6 02 87
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
46480   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
diagnostikos reagentai ir kiti vaistų pramonės gaminiai 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  24496500-2
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Albuminai 24496500-2
2 Šlapimo rūgštis POD metod + stand 24496500-2
3 Bendras + tiesioginis bilirubinas 24496500-2
4 Bendras bilirubinas (automat. analizato-riams) 24496500-2
5 Tiesioginis bilirubinas (automat. analiza-toriams) 24496500-2
6 Kreatininas Jaffe metod + stand 24496500-2
7 Gliukozė POD metod + stand 24496500-2
8 Bendras baltymas metod + stand 24496500-2
9 Trigllceridai PAP method + stand 24496500-2
10 Urea U.V. Fiksuoto laiko metod + stand 24496500-2
11 Kalcis MTB metod + stand 24496500-2
12 Magnis Calmigite metod + stand 24496500-2
13 Fosforas Molibd. UV metod + stand 24496500-2
14 Amilazė PNP – block metodas 24496500-2
15 Šarminė fosfatazė DGKC metodas 24496500-2
16 GOT IFCC 24496500-2
17 GPT IFCC 24496500-2
18 Kiuvetės biocheminiams tyrimams 24496500-2
19 Mėgintuvėliai centrifuginiai 110x17 mm 24496500-2
20 Antgaliai pipetėms (200-1000 mkl) Lenpipette, Socorex 24496500-2
21 Antgaliai pipetėms (5-200 mkl) Lenpipette, Socorex 24496500-2
22 Kontrolinis serumas (normalus) 24496500-2
23 Kontrolinis serumas (patologinis) 24496500-2
24 Cholesterolis POD metod + standart 24496500-2
25 HDL Cholesterolis phosph. Mg+metod+stand 24496500-2
26 CK-NAC, Carboxy metodas 24496500-2
27 CK-MB Imunoinhibicijos metodas 24496500-2
28 Magnis Xilidlo met. 24496500-2
29 Bilirubinas bendras ir tiesioginis 24496500-2
30 Reagentas baltymo nustatymui likvore 24496500-2
31 Standartas baltymo nustatymui likvore 24496500-2
32 Kontrolinis serumas (normalus) 24496500-2
33 Kontrolinis serumas (patologinis) 24496500-2
34 Multikalibracinis serumas 24496500-2
35 Tarptautinės kokybės kontrolės rinkinys biochemijai 24496500-2
36 Kontrolė Il – Test CONTRILPLUS MULTIL 24496500-2
37 Heparinizuoti kapiliarai 24496500-2
38 Deproteinizacijos tirpalas IL Test FLUSH SOLUTION 24496500-2
39 Kalibrantas – IL Test BUFFER pH 7,384 24496500-2
40 Kalibrantas – IL Test BUFFER pH 6,840 24496500-2
41 Ploviklis – IL Test CLEANING AGENT 24496500-2
42 Dujos – High gas – (10 % CO2) 24496500-2
43 Dujos – Low gas (5 % CO2 + 20 % O2) 24496500-2
44 Membranos – pO2 24496500-2
45 Membranos – pCO2 24496500-2
46 Membranos – Reference 24496500-2
47 Perist. siurblio žarnelė 24496500-2
48 Mėginio žarnelė 24496500-2
49 Elektrodas – Reference electrode 24496500-2
50 Elektrodas – PCO2 electrode 24496500-2
51 Elektrodas – PO2 electrode 24496500-2
52 Elektrodas – pH electrode 24496500-2
53 Spausdinimo popierius 24496500-2
54 Sisteminis gliukozės tirpalas 24496500-2
55 Standartinis gliukozės tirpalas 24496500-2
56 Mėgintuvėliai su kapiliarais 24496500-2
57 Membrana 24496500-2
58 Valiklis – dezinfektantas 24496500-2
59 Elektroforetinės juostelės serumo proteinams 24496500-2
60 RED PONCEU dažai 24496500-2
61 Blukinantis tirpalas 24496500-2
62 Buferinis tirpalas 24496500-2
63 Serokard S4MS (semimikro metodui) 24496500-2
64 Stiklai 24496500-2
65 Sausinantis popierius 24496500-2
66 Terminis popierius MINIDENSIT-ui 24496500-2
67 Timepac 24496500-2
68 Ploviklis (Sysclear) 24496500-2
69 Kontrolinis kraujas (normalus ir patologinis) 24496500-2
70 Popierius printeriui “Seiko” 24496500-2
71 Diagnostinės juostelės 24496500-2
72 Kontrolinės juostelės 24496500-2
73 Printerio popierius 24496500-2
74 Protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumas 24496500-2
75 Buferis protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumo nustatymui 24496500-2
76 Reagentas dalinio aktyvino tromboplastinio laiko (DATL) nustatymui 24496500-2
77 CaCl2 0,025 M 24496500-2
78 Reagentai fibrinogeno koncentracijos nustatymui 24496500-2
79 Owren-Koller buferis 24496500-2
80 Kontrolinė plazma N 24496500-2
81 Kontrolinė plazma P 24496500-2
82 D-Dimerai 24496500-2
83 Mėgintuvėliai (7 ml, O 12 mm) 24496500-2
84 Kiuvetės ST 24496500-2
85 Rutuliukai ST 24496500-2
86 Antgaliai START4 dozatoriui 24496500-2
87 Terminis popierius START4 24496500-2
88 Reagentai kiekybiniamD-dimerų nustatymui 24496500-2
89 Reagentai kiekybiniam CRP nustatymui 24496500-2
90 Reagentai kiekybiniam HbAlc 24496500-2
91 I, II lygio kontrolė HbAlc 24496500-2
92 Kapiliarai 24496500-2
93 Mėgintuvėliai ENG nustatymui veniniame kraujyje (Westergreno metodas) 24496500-2
94 Kontrolinis kraujas 24496500-2
95 Standartiniai eritrocitai 24496500-2
96 Monokloninis Anti-A 24496500-2
97 Monokloninis Anti-B 24496500-2
98 Monokloninis Anti-AB 24496500-2
99 Monokloninis Anti-D lgM 24496500-2
100 Monokloninis Anti-D lgM+lgG 24496500-2
101 Tarptautinės kokybės kontrolės rinkinys hematologijai 24496500-2
102 Reumatoidinio faktoriaus nustatymas 24496500-2
103 Antistreptolizino O nustatymas 24496500-2
104 Paslėptam kraujui fekalijose susekti 24496500-2
105 Sifilio diagnostika RPR 24496500-2
106 Sifilio diagnostika TPHA Treponema pallidum antikūnų nustatymas 24496500-2
107 Rota viruso diagnostika 24496500-2
108 TSH ELISA 24496500-2
109 FT4 ELISA 24496500-2
110 PSA ELISA 24496500-2
111 ELISA Free T3 24496500-2
112 Anti TPO 24496500-2
113 ŽIV 24496500-2
114 Helicobacter pylori 24496500-2
115 Biovue AHG poly (Kumbso mėginys) 24496500-2
116 Biovue ABO/Rh (kraujo grupės nustaty-mui) 24496500-2
117 Biovue A, B, Dx2 (kraujo grupės patvirti-nimui) 24496500-2
118 Ortho Bliss 24496500-2
119 Selectogen I ir II 0.8 % 24496500-2
120 Tirpalas Na/K pakas 24496500-2
121 Kasdieninis valymo skystis 24496500-2
122 Popierius spaudintuvui 24496500-2
123 Orion CRP rinkinys 24496500-2
124 Orion CRP kontrolė 24496500-2
125 DCA rinkinys glikozilintam hemoglobinui 24496500-2
126 DCA kontrolė 24496500-2
127 Mėgintuvėlis serumui tirti 4 ml ir 6 ml 24496500-2
128 Mėgintuvėlis su K3EDTA 2 ml ir 3 ml 24496500-2
129 Mėgintuvėlis su 3,8 % Na citratu 2 ml ir 3,5 ml 24496500-2
130 Mėgintuvėlis gliukozei 2 ml 24496500-2
131 Adatos 21 G, 22 G 24496500-2
132 Luer adapteris 24496500-2
133 Peteliškės 24496500-2
134 Adatų laikikliai vienkartiniai 24496500-2
135 Minicollect 0,25 ml 24496500-2
136 Kapiliarai Mini collect 24496500-2
137 Mėgintuvėlis ENG nustatymui 1,6 ml 24496500-2
138 Mėgintuvėlis alkoholio koncentracijos kraujyje nustatyti 24496500-2
139 Na elektrodas 24496500-2
140 Ca elektrodas 24496500-2
141 K elektrodas 24496500-2
142 Atraminis elektrodas 24496500-2
143 Atraminio elektrodo laikiklis su vamzdeliu 24496500-2
144 Snap Pak 9140 (Reagentų rinkinys) 24496500-2
145 Plovimo skystis 24496500-2
146 Na elektrodo con. 24496500-2
147 Terminis popierius 24496500-2
148 Trijų lugių kontrolė 24496500-2
149 Adatėlės Softlic Pro pradūrėjui 24496500-2
150 Diagnostinės juostelės gliukozės nustaty-mui (Prietaisas “Glucotrend”) 24496500-2
151 Metileno mėlis 24496500-2
152 Troponinas T 24496500-2
153 Antgaliai Humapette dozatoriams 0,5-5 ml 24496500-2
154 Reagentas prostatos specifiniam antigenui PSA nustatyti 24496500-2
155 Reagentas prostatos specifiniam antigenui PSA nustatyti 24496500-2
156 Reagentas tireotropiniam hormonui TSH nustatyti 24496500-2
157 Reagentas tireotropiniam hormonui TSH nustatyti 24496500-2
158 Reagentas laisvam tiroksinui FT4 nustatyti 24496500-2
159 Reagentas laisvam tiroksinui FT4 nustatyti 24496500-2
160 Reagentas FT3 nustatyti 24496500-2
161 Rūgšties šarmo ½ reagentas 24496500-2
162 Reakcijos kiuvetės 24496500-2
163 Valymo skystis (Cleaning solution) 24496500-2
164 Plovimo reagentas 1 (Wash reagent 1) 24496500-2
165 Kalibratorius PSA tyrimui (Q) 2xH-2xL 24496500-2
166 Trijų lygių kontrolė imunologiniam analzatoriui Advia Centaur CP (Trilevel ligand 1,2,3) 24496500-2
167 Mėginių indeliai (Sample cups) kontrolėms, kalibratoriams ir mėginiams 24496500-2
168 Mėginių indelių kamšteliai (Sample cups caps) kontrolėms ir kalibratoriams 24496500-2


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2006-12-06    10:30 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2006-11-20 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2006-11-22 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "Diagnosta" 134784421  Jurbarko g.2, LT - 47183, Kaunas  Lietuva 
UAB "Diagnostinės sistemos" 122263421  P. Smuglevičiaus g. 1, LT-08311 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras 122889222  Mokslininkų g. 11, LT-08412 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "PRO ARIS" 225955760  Žirmūnų g. 68, LT-09124 Vilnius  Lietuva 
UAB "Oriola–Vilnius" 111472747  Laisvės pr. 75, LT-06144 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Limeta' 221906050  V. A. Graičiūno g. 4,LT-02241 Vilnius  Lietuva 
UAB "Grida LAB" 178313232  Mindaugo g. 23-16, Širvintų rm., 4100 Širvintų r. sav.  Lietuva 
UAB 'VITROLAB' 235279070  Jonavos g. 260, LT-44131 Kauno m.  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g.11,LT - 08418, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  T.Vrublevskio g. 6-17,LT-01100 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Werfen LT' 110413888  Savanorių pr. 281a, 50128 Kaunas  Lietuva 
A. Zapalskio IĮ "Azas" 147838431  Beržų g. 10, Panevėžio m., LT-36233 Panevėžio m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS" 110747425  Antagynės g. 1, LT-47164 Kaunas  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 1-23, 24-35, 95-114   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  Netinkamas išfasavimas    
 127-129   UAB "Oriola–Vilnius"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka minimalių reikalavimų    
 127-129   A. Zapalskio IĮ "Azas"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka minimalių reikalavimų    
 132, 134   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka minimalių reikalavimų    

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   42,00   
 2  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   115,50   
 3  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   94,50   
 4  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   254,10   
 5  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   133,35   
 6  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   43,50   
 7  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   105,00   
 8  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   64,05   
 9  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   399,00   
 10  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   181,44   
 11  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   105,00   
 12  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   105,00   
 13  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   133,35   
 14  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   525,00   
 15  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   210,00   
 16  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   185,85   
 17  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   185,85   
 18  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   277,20   
 19  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   227,85   
 20  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   88,20   
 21  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   88,20   
 22  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   201,60   
 23  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   271,90   
 24  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   268,80   
 25  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   67,20   
 26  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   126,00   
 27  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   260,40   
 28  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   143,85   
 29  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   64,05   
 30  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   154,35   
 31  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   26,25   
 32  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   32,45   
 33  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   32,45   
 34  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   42,00   
 35  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.764,00   
 36  1   UAB 'Werfen LT'   445,73   
 37  1   UAB 'Werfen LT'   339,84   
 38  1   UAB 'Werfen LT'   140,18   
 39  1   UAB 'Werfen LT'   140,18   
 40  1   UAB 'Werfen LT'   114,98   
 41  1   UAB 'Werfen LT'   44,57   
 42  1   UAB 'Werfen LT'   1.758,20   
 43  1   UAB 'Werfen LT'   2.217,22   
 44  1   UAB 'Werfen LT'   571,73   
 45  1   UAB 'Werfen LT'   571,73   
 46  1   UAB 'Werfen LT'   571,73   
 47  1   UAB 'Werfen LT'   180,54   
 48  1   UAB 'Werfen LT'   36,82   
 49  1   UAB 'Werfen LT'   1.338,75   
 50  1   UAB 'Werfen LT'   2.913,75   
 51  1   UAB 'Werfen LT'   2.535,75   
 52  1   UAB 'Werfen LT'   2.394,00   
 53  1   UAB 'Werfen LT'   11,80   
 54  1   UAB "Grida LAB"   288,75   
 55  1   UAB "Grida LAB"   57,75   
 56  1   UAB "Grida LAB"   498,75   
 57  1   UAB "Grida LAB"   152,25   
 58  1   UAB "Grida LAB"   7,56   
 59  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   1.010,21   
 60  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   94,50   
 61  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   426,09   
 62  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   240,45   
 63  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   824,25   
 64  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   141,75   
 65  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   90,99   
 66  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   336,00   
 67  1   UAB "Diagnosta"   628,95   
 68  1   UAB "Diagnosta"   262,50   
 69  1   UAB "Diagnosta"   52,00   
 70  1   UAB "Diagnosta"   7,55   
 71  1   UAB "Diagnosta"   105,00   
 72  1   UAB "Diagnosta"   257,25   
 73  1   UAB "Diagnosta"   4,99   
 74  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   630,00   
 75  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   134,40   
 76  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.197,00   
 77  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   393,12   
 78  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   102,90   
 79  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   17,43   
 80  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   831,60   
 81  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   831,60   
 82  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.045,80   
 83  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   52,50   
 84  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   493,50   
 85  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   787,50   
 86  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   413,00   
 87  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   14,16   
 88  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   630,00   
 89  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   448,56   
 90  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   378,00   
 91  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   262,50   
 92  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   129,80   
 95  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   150,00   
 96  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   12,00   
 97  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   12,00   
 98  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   12,00   
 99  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   38,00   
 100  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   39,50   
 101  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.205,00   
 102  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   84,00   
 103  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   52,50   
 104  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   147,00   
 105  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   152,25   
 106  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   152,25   
 107  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   294,00   
 108  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   472,50   
 109  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   472,50   
 110  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   472,50   
 111  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   472,50   
 112  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   630,00   
 113  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   105,00   
 114  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   210,00   
 115  1   UAB 'VITROLAB'   425,25   
 116  1   UAB 'VITROLAB'   309,75   
 117  1   UAB 'VITROLAB'   309,75   
 118  1   UAB 'VITROLAB'   68,25   
 119  1   UAB 'VITROLAB'   194,25   
 120  1   UAB 'Limeta'   514,50   
 121  1   UAB 'Limeta'   67,20   
 122  1   UAB 'Limeta'   3,48   
 123  1   UAB "Oriola–Vilnius"   315,00   
 124  1   UAB "Oriola–Vilnius"   84,00   
 125  1   UAB "Diagnosta"   214,00   
 126  1   UAB "Diagnosta"   345,00   
 127  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   0,58   
 127  2   UAB 'Interlux'   0,58   
 128  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   0,57   
 128  2   UAB 'Interlux'   0,59   
 129  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   0,71   
 129  2   UAB 'Interlux'   0,80   
 130  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   0,54   
 130  2   UAB 'Interlux'   0,90   
 131  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   0,46   
 131  2   UAB 'Interlux'   0,48   
 132  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   0,70   
 133  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1,16   
 133  2   UAB 'Interlux'   2,20   
 134  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   0,35   
 135  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   0,25   
 135  2   UAB 'Interlux'   1,47   
 136  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   0,21   
 136  2   UAB 'Interlux'   0,52   
 137  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1,16   
 137  2   UAB 'Interlux'   2,10   
 138  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   0,60   
 138  2   UAB 'Interlux'   0,90   
 149  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   56,70   
 149  2   Uždaroji akcinė bendrovė "PRO ARIS"   63,00   
 149  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   63,00   
 150  1   Uždaroji akcinė bendrovė "PRO ARIS"   71,40   
 150  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   73,50   
 150  3   UAB "Grida LAB"   75,60   
 151  1   UAB 'Interlux'   73,16   
 151  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   97,86   
 151  3   Uždaroji akcinė bendrovė "PRO ARIS"   109,20   
 152  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   185,85   
 152  2   Uždaroji akcinė bendrovė "PRO ARIS"   186,90   
 152  3   UAB "Grida LAB"   210,00   
 154  1   UAB "Diagnosta"   600,00   
 155  1   UAB "Diagnosta"   3.000,00   
 156  1   UAB "Diagnosta"   450,00   
 157  1   UAB "Diagnosta"   2.500,00   
 158  1   UAB "Diagnosta"   412,00   
 159  1   UAB "Diagnosta"   2.250,00   
 160  1   UAB "Diagnosta"   456,00   
 161  1   UAB "Diagnosta"   912,00   
 162  1   UAB "Diagnosta"   822,00   
 163  1   UAB "Diagnosta"   372,00   
 164  1   UAB "Diagnosta"   372,00   
 165  1   UAB "Diagnosta"   715,00   
 166  1   UAB "Diagnosta"   640,00   
 167  1   UAB "Diagnosta"   224,00   
 168  1   UAB "Diagnosta"   352,00   

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-92, 95-138, 149-152, 154-168  2006-12-08    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-92, 95-138, 149-152, 154-168  2006-12-08  Mažiausia kaina
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  93, 94, 139-148, 153  2006-12-08  Nebuvo gautas nei vienas pasiūlymas
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 36-53
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Werfen LT' (110413888)
Sutarties sudarymo data:
2006-12-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 16.327,50 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1-23, 59-66
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS" (110747425)
Sutarties sudarymo data:
2006-12-13 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 7.201,68 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 150
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "PRO ARIS" (225955760)
Sutarties sudarymo data:
2007-01-01 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 71,40 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 127-138
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" (221731170)
Sutarties sudarymo data:
2007-01-01 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 7,29 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 123, 124
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Oriola–Vilnius" (111472747)
Sutarties sudarymo data:
2006-12-24 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 399,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 149, 152
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras (122889222)
Sutarties sudarymo data:
2006-12-24 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 242,55 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 67-73, 125, 126, 154-168
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnosta" (134784421)
Sutarties sudarymo data:
2006-12-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 15.954,24 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 120-122
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Limeta' (221906050)
Sutarties sudarymo data:
2006-12-15 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 585,18 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 54-58
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Grida LAB" (178313232)
Sutarties sudarymo data:
2006-12-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 1.005,06 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 24-35, 74-92, 95-114
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnostinės sistemos" (122263421)
Sutarties sudarymo data:
2006-12-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 17.960,67 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 115-119
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'VITROLAB' (235279070)
Sutarties sudarymo data:
2006-12-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 1.307,25 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 151
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2006-12-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 73,16 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Laima  Rudienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyr. inspektorė personalo reikalams
Vardas, pavardė
  Laura  Kalvinskaitė
Telefonas
  8-346 60204
Elektroninio pašto adresas:
  kalvinskaite@yahoo.com
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Direktorės pavaduotoja medicinos reikalams_____   __________   _____Laima  Rudienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)