tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninė
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 124248247, Santariškių g. 7, LT-08406 Vilnius, Tel.: (8 5) 272 01 33
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
37951   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
vaistai (VII) 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  24470000-9
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  24431600-0
24442000-4

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Beclomethasonum
2 Beclomethasonum
3 Budenosidum aer. nasal
4 Desmopressinum
5 Desmopressinum
6 Dexamethasonum
7 Dexamethasonum
8 Dexamethasonum
9 Fluticasonum
10 Fluticasonum
11 Fluticasonum
12 Fluticasonum
13 Hydrocortisonum
14 Hydrocortizonum
15 Salmeterolum et Fluticasonum
16 Insulinum humanum
17 Insulinum humanum et Isophanum
18 Ipatropii bromidum
19 Levothyroxinum
20 Levothyroxinum
21 Mazipredonum
22 Methylprednisoloni natrii succinas
23 Methylprednisoloni natrii succinas
24 Methylprednisoloni natrii succinas
25 Methylprednisoloni natrii succinas
26 Methylprednisoloni natrii succinas
27 Methylprednisolonum
28 Momethasonum furoatum
29 Oxsytetracyclinum/Hydrocortizonum
30 Prednisolonum
31 Prednisolonum
32 Salmeterolum
33 Salmeterolum et Fluticasonum
34 Triamcinolonum
35 Acetylcisteinum
36 Acetylcisteinum
37 Ambroxolum
38 Ambroxolum
39 Ambroxolum
40 Ambroxolum
41 Ammonii hydroxidum
42 Bromhexinum
43 Bromhexinum
44 Budenosidum pulv. pro inh.
45 Carbocysteinum
46 Dextromethorphanum
47 Epinephrinum
48 Extr.fl.Serpylii 12 %KBr1%Ethanolum 5%
49 Levodropropizinum
50 Mixtura sicca contra tussim pro infantib.
51 Natūralus surfaktantas
52 Pseudoephedrinum
53 Pseudoephedrinum/Triprolidinum
54 Pseudoephedrinum/Triprolidinum
55 Salbutamolum
56 Salbutamolum
57 Salbutamolum
58 Salbutamolum
59 Salbutamolum
60 Calendulae tict.
61 Hydrogenii peroxydatum
62 Iodum
63 Jodopovidonum
64 Jodopovidonum
65 Jodopovidonum
66 Kalii permanganas
67 Octenidini dihydrochloridum/2-Phenoxyetanolum
68 Pix liquida Betula/Xeroformium(Višnevskio lin.)
69 Viride nitens/Spiritus aethylicus
70 Xeroformium


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2006-03-02    09:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2005-09-28 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2005-09-30 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2006-01-23 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2006-01-27 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "TAMRO" 111448632  9-ojo Forto g. 70,48179 Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA" 134758266  Neries krantinė 18, Kauno m., 3026 Kauno m. sav.  Lietuva 
UAB "ARMILA" 123813957  Ateities g. 10, LT-08303 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Limedika' 134056779  Gedimino g. 13,LT-44318 Kaunas  Lietuva 
G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" (UAB,,Alaja ir ko") 161645290  A. Mickevičiaus g. 32, Kėdainiai  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 3   UAB "TAMRO"  33 str. 2 d. 2 p.  tiekėjas pranešė, kad keičia kainą , nes pasiūlyme nurodė neteisingai    
 5   UAB "TAMRO"  33 str. 2 d. 2 p.  tiekėjas pranešė, kad keičiasi kaina    
 6   UAB "TAMRO"  33 str. 2 d. 2 p.  tiekėjas pranešė, kad pasiūlytas ne tas vaistas, kurio reikalaujama    
 18   UAB "ARMILA"  33 str. 2 d. 2 p.  tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį dėl šio vaisto, nes nebegali jo tiekti    
 18   UAB "TAMRO"  33 str. 2 d. 2 p.  tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį dėl šio vaisto, nes nebegali jo tiekti    
 19   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"  33 str. 2 d. 2 p.  tiekėjas pranešė, kad nebesiūlo šio vaisto    
 23   UAB "ARMILA"  33 str. 2 d. 2 p.  tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį, nes nebegali tiekti šių vaistų    
 38   UAB "TAMRO"  33 str. 2 d. 2 p.  tiekėjas pranešė, kad pasiūlyme pateiktas ne tas vaistas    
 40   UAB "TAMRO"  33 str. 2 d. 2 p.  tiekėjas pranešė, kad pasiūlyme pateikė ne tą vaistą    
 47   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"  33 str. 2 d. 2 p.  tiekėjas pranešė, kad nebegali tiekti šio vaisto    
 51   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"  33 str. 2 d. 2 p.  tiekėjas pranešė, kad nebegali tikti šio vaisto    
 52   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"  33 str. 2 d. 2 p.  tiekėjas pranešė, kad šio vaisto nebegali tiekti    
 52   UAB "ARMILA"  33 str. 2 d. 2 p.  tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį, nes nebegali tiekti šio vaisto    
 52   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" (UAB,,Alaja ir ko")  33 str. 2 d. 2 p.  tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį, nes nebegali tiekti šio vaisto    
 52   UAB 'Limedika'  33 str. 2 d. 2 p.  tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį, nes nebegali tiekti šio vaisto    
 53   UAB "ARMILA"  33 str. 2 d. 2 p.  tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį, nes nebegali tiekti šio vaisto    
 53   UAB 'Limedika'  33 str. 2 d. 2 p.  tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį, nes nebegali tiekti šio vaisto    
 53   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"  33 str. 2 d. 2 p.  tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį, nes nebegali tiekti šio vaisto    
 68   UAB 'Limedika'  33 str. 2 d. 2 p.  tiekėjas pranešė, kad keičia pasiūlymo kainą    

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 2  1   UAB 'Limedika'   24,38   
 2  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   24,50   
 2  3   UAB "TAMRO"   26,69   
 3  1   UAB 'Limedika'   87,69   
 4  1   UAB "TAMRO"   312,35   
 4  2   UAB 'Limedika'   319,55   
 5  1   UAB 'Limedika'   1.590,96   
 5  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.590,96   
 6  1   UAB 'Limedika'   308,00   
 6  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   308,80   
 6  3   UAB "ARMILA"   319,20   
 7  1   UAB 'Limedika'   3.612,00   
 7  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   3.753,60   
 7  3   UAB "TAMRO"   3.757,95   
 7  4   UAB "ARMILA"   3.817,80   
 7  5   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" (UAB,,Alaja ir ko")   3.900,00   
 8  1   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" (UAB,,Alaja ir ko")   660,00   
 8  2   UAB "TAMRO"   684,18   
 8  3   UAB 'Limedika'   696,00   
 8  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   729,60   
 8  5   UAB "ARMILA"   3.502,80   
 10  1   UAB "TAMRO"   1.336,80   
 10  2   UAB "ARMILA"   1.349,04   
 10  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.350,80   
 10  4   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" (UAB,,Alaja ir ko")   1.363,60   
 10  5   UAB 'Limedika'   1.370,40   
 11  1   UAB "TAMRO"   546,20   
 11  2   UAB "ARMILA"   550,41   
 11  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   553,10   
 11  4   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" (UAB,,Alaja ir ko")   710,40   
 11  5   UAB 'Limedika'   720,30   
 12  1   UAB "TAMRO"   176,85   
 12  2   UAB "ARMILA"   179,13   
 12  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   179,45   
 12  4   UAB 'Limedika'   274,80   
 13  1   UAB "ARMILA"   346,50   
 14  1   UAB "TAMRO"   1.442,50   
 14  2   UAB 'Limedika'   1.470,00   
 14  3   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" (UAB,,Alaja ir ko")   1.492,50   
 14  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.520,00   
 14  5   UAB "ARMILA"   1.569,75   
 15  1   UAB "ARMILA"   749,70   
 15  2   UAB 'Limedika'   770,65   
 16  1   UAB "TAMRO"   1.058,50   
 16  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.113,50   
 16  3   UAB "ARMILA"   1.119,30   
 16  4   UAB 'Limedika'   1.124,10   
 17  1   UAB "TAMRO"   656,70   
 17  2   UAB 'Limedika'   674,46   
 17  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   680,82   
 17  4   UAB "ARMILA"   689,85   
 19  1   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" (UAB,,Alaja ir ko")   12,60   
 19  2   UAB 'Limedika'   12,80   
 19  3   UAB "TAMRO"   16,23   
 20  1   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" (UAB,,Alaja ir ko")   7,20   
 20  2   UAB 'Limedika'   7,30   
 20  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   7,33   
 20  4   UAB "TAMRO"   9,19   
 21  1   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" (UAB,,Alaja ir ko")   7.182,00   
 21  2   UAB 'Limedika'   7.190,10   
 21  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   7.407,00   
 21  4   UAB "ARMILA"   7.427,70   
 22  1   UAB 'Limedika'   294,00   
 22  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   357,00   
 22  3   UAB "ARMILA"   400,58   
 24  1   UAB 'Limedika'   6.846,00   
 24  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   7.755,00   
 24  3   UAB "ARMILA"   10.054,80   
 25  1   UAB 'Limedika'   10.575,00   
 25  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   11.166,00   
 25  3   UAB "TAMRO"   12.586,39   
 25  4   UAB "ARMILA"   13.730,85   
 26  1   UAB 'Limedika'   3.871,20   
 26  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   4.716,60   
 26  3   UAB "ARMILA"   4.956,84   
 27  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   93,68   
 27  2   UAB 'Limedika'   95,60   
 27  3   UAB "ARMILA"   95,76   
 27  4   UAB "TAMRO"   104,45   
 28  1   UAB 'Limedika'   91,02   
 28  2   UAB "ARMILA"   94,08   
 29  1   UAB "TAMRO"   98,40   
 29  2   UAB 'Limedika'   101,40   
 29  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   102,40   
 29  4   UAB "ARMILA"   110,25   
 31  1   UAB "TAMRO"   2.820,00   
 31  2   UAB 'Limedika'   2.850,00   
 31  3   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" (UAB,,Alaja ir ko")   2.880,00   
 31  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   2.958,00   
 31  5   UAB "ARMILA"   2.992,50   
 32  1   UAB "TAMRO"   767,00   
 32  2   UAB "ARMILA"   772,80   
 32  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   777,40   
 32  4   UAB 'Limedika'   796,40   
 33  1   UAB "TAMRO"   560,76   
 33  2   UAB "ARMILA"   565,58   
 33  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   567,27   
 33  4   UAB 'Limedika'   580,98   
 34  1   UAB 'Limedika'   323,90   
 34  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   338,80   
 34  3   UAB "TAMRO"   340,04   
 34  4   UAB "ARMILA"   345,98   
 35  1   UAB 'Limedika'   123,20   
 35  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   145,60   
 36  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   390,60   
 36  2   UAB 'Limedika'   393,60   
 36  3   UAB "TAMRO"   477,67   
 36  4   UAB "ARMILA"   486,36   
 36  5   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" (UAB,,Alaja ir ko")   486,72   
 37  1   UAB 'Limedika'   1.220,00   
 37  2   UAB "ARMILA"   1.306,20   
 37  3   UAB "TAMRO"   1.410,86   
 37  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.424,00   
 37  5   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" (UAB,,Alaja ir ko")   1.436,00   
 38  1   UAB 'Limedika'   1.842,00   
 38  2   UAB "ARMILA"   1.974,00   
 39  1   UAB 'Limedika'   480,00   
 39  2   UAB "TAMRO"   502,43   
 39  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   555,70   
 39  4   UAB "ARMILA"   813,75   
 39  5   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" (UAB,,Alaja ir ko")   893,00   
 41  1   UAB 'Limedika'   324,00   
 41  2   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" (UAB,,Alaja ir ko")   325,20   
 41  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   326,40   
 41  4   UAB "ARMILA"   331,38   
 41  5   UAB "TAMRO"   1.224,00   
 42  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.208,00   
 42  2   UAB 'Limedika'   1.212,00   
 42  3   UAB "TAMRO"   1.220,86   
 42  4   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" (UAB,,Alaja ir ko")   1.244,00   
 45  1   UAB 'Limedika'   39,45   
 46  1   UAB 'Limedika'   168,50   
 46  2   UAB "TAMRO"   169,70   
 46  3   UAB "ARMILA"   195,30   
 47  1   UAB "TAMRO"   8.850,00   
 47  2   UAB 'Limedika'   8.865,00   
 47  3   UAB "ARMILA"   8.977,50   
 48  1   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" (UAB,,Alaja ir ko")   2.090,00   
 50  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   4.070,00   
 50  2   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" (UAB,,Alaja ir ko")   4.180,00   
 50  3   UAB "ARMILA"   4.305,00   
 51  1   UAB 'Limedika'   13.912,50   
 54  1   UAB "TAMRO"   220,60   
 54  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   223,20   
 54  3   UAB "ARMILA"   226,80   
 54  4   UAB 'Limedika'   228,40   
 55  1   UAB "TAMRO"   271,50   
 55  2   UAB "ARMILA"   274,05   
 55  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   275,10   
 55  4   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" (UAB,,Alaja ir ko")   277,80   
 55  5   UAB 'Limedika'   282,00   
 56  1   UAB "TAMRO"   349,00   
 56  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   349,44   
 56  3   UAB "ARMILA"   355,95   
 56  4   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" (UAB,,Alaja ir ko")   356,00   
 56  5   UAB 'Limedika'   361,40   
 57  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   194,05   
 57  2   UAB "ARMILA"   195,30   
 57  3   UAB 'Limedika'   198,80   
 58  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   445,60   
 59  1   UAB "ARMILA"   3.007,20   
 59  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   3.024,00   
 59  3   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" (UAB,,Alaja ir ko")   3.056,00   
 59  4   UAB 'Limedika'   3.072,00   
 59  5   UAB "TAMRO"   4.394,21   
 60  1   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" (UAB,,Alaja ir ko")   96,00   
 60  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   101,50   
 60  3   UAB 'Limedika'   102,00   
 61  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   635,00   
 61  2   UAB 'Limedika'   645,00   
 61  3   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" (UAB,,Alaja ir ko")   670,00   
 62  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   408,00   
 62  2   UAB 'Limedika'   410,00   
 62  3   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" (UAB,,Alaja ir ko")   412,00   
 62  4   UAB "ARMILA"   483,00   
 63  1   UAB 'Limedika'   319,20   
 63  2   UAB "ARMILA"   352,80   
 63  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   376,20   
 64  1   UAB 'Limedika'   2.405,00   
 64  2   UAB "ARMILA"   2.604,00   
 64  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   2.628,50   
 65  1   UAB 'Limedika'   2.000,00   
 65  2   UAB "ARMILA"   2.152,50   
 65  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   2.360,00   
 66  1   UAB 'Limedika'   196,00   
 66  2   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" (UAB,,Alaja ir ko")   200,00   
 66  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   202,00   
 67  1   UAB 'Limedika'   159,15   
 68  1   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" (UAB,,Alaja ir ko")   68,00   
 68  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   69,40   
 68  3   UAB "ARMILA"   70,98   
 69  1   UAB 'Limedika'   306,00   
 69  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   310,50   
 69  3   G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" (UAB,,Alaja ir ko")   312,00   
 69  4   UAB "ARMILA"   346,50   

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
     


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69  2006-11-27  pasiūlymai atitiko reikalavimus, o kaina pagrįsta ir priimtina
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  1, 9, 30, 43, 44, 49, 70  2006-03-02  per nustatytą terminą tiekėjai nepateikė nė vieno pasiūlymo
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų  18, 23, 40, 52, 53  2006-12-28  tiekejas atsisakė pasirašyti sutartį,kadangi negali tiekti šių vaistų
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 4, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 29, 31, 32, 33, 47, 54, 55, 56
Tiekėjo pavadinimas
UAB "TAMRO" (111448632)
Sutarties sudarymo data:
2006-12-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  19.467,16 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-29 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 27, 36, 42, 50, 57, 58, 61, 62
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA" (134758266)
Sutarties sudarymo data:
2006-12-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  7.444,93 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-29 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 13, 15, 59
Tiekėjo pavadinimas
UAB "ARMILA" (123813957)
Sutarties sudarymo data:
2006-12-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  4.103,40 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2006-12-29 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2, 3, 5, 6, 7, 22, 24, 25, 26, 28, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 51, 63, 64, 65, 66, 67, 69
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Limedika' (134056779)
Sutarties sudarymo data:
2006-12-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  51.119,15 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-29 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 8, 19, 20, 21, 48, 60, 68
Tiekėjo pavadinimas
G. Pelegrimo KŪB "ALAJA IR KO" (UAB,,Alaja ir ko") (161645290)
Sutarties sudarymo data:
2006-12-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  10.115,80 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-29 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Olga  Zimanaitė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyr. ekonomistė
Vardas, pavardė
  Rima  Čereškaitė
Telefonas
  272 01 33
Elektroninio pašto adresas:
  rima.cereskaite@vuvl.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____l.e.direktoriaus pareigas_____   __________   _____Kazimieras  Binkis_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)