tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 188651524, Jankiškių g. 25, LT-02300 Vilnius, Tel.: (8 5) 273 89 84
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
50587   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  1

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
kompiuterinės, kompiuterinių tinklų, programinės, skaitmeninės vaizdo projektavimo įrangos ir programinės įrangos techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  30200000-1
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  33452100-4
50312510-3

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Varinio tinklo įranga 30200000-1
2 Varinio-optinio tinklo įranga 30200000-1
3 Optinio tinklo įranga 30200000-1
4 Kompiuterinės įrangos dalys 30200000-1
5 Skaitmeninė vaizdo projektavimo įranga 33452100-4
6 Serverinė įranga 30200000-1
7 Optinių skaidulų testavimo įranga 30200000-1
8 Microsoft Visual Studio Professional naujausios versijos su MSDN (arba lygiavertės) licencija 30200000-1
9 Duomenų atstatymo iš optinių laikmenų programinės įrangos CDRoller(arba lygiavertės) licencija 30200000-1
10 Laiko sinchronizavimo programinės įrangos TARDIS 2000 (arba lygiavertės) licencija 30200000-1
11 Symantec Antivirus Enterprise Edition (arba lygiavertės) 10 versijos arba naujesnės licencija 30200000-1
12 Microsoft Exchange 2003 Standart (arba lygiavertės) licencija 30200000-1
13 Microsoft Encarta 2007 Premium (arba lygiavertė) licencija 30200000-1
14 ABBYY FineReader 8 Corporate Edition Upgrade (arba lygiavertė) licencija 30200000-1
15 Kietųjų diskų klonavimo programinės įrangos Symantec Norton Ghost (arba lygiavertės) licencija 30200000-1
16 Kietųjų diskų dalmenų administravimo programinės įrangos Partition Magic (arba lygiavertės) licencija 30200000-1
17 System Mechanic Professional (arba lygiavertės) licencija 30200000-1
18 Microsoft Visio Professional (arba lygiavertės) licencija 30200000-1
19 Adobe Acrobat 7.0 Standart (arba lygiavertės) licencija 30200000-1
20 Check Point programinės įrangos atnaujinimas 50312510-3


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2007-04-19    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2007-03-30 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2007-04-04 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "KOMPTRASTA" 125037267  Vytenio g. 20, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'EIT Sprendimai' 226107940  Baltupio g.14, LT- 08303 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Santa Monica Networks" 134162647  Šeiminiškių g. 3, LT-09312 Vilnius  Lietuva 
UAB "PREZENTACIJŲ SPEKTRAS" 225756580  Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'Sonex technologies' 134296393  Savanorių pr. 282A, LT-50201 Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė 'PRO FUTURO' 122271489  Dariaus ir Girėno g. 40-117, LT-02189 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "DICTO CITIUS" 124448290  Liepyno g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "AIDETA" 124354072  P. Lukšio g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 10   Uždaroji akcinė bendrovė "AIDETA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų 1 priede pateiktos techninės specifikacijos 10.1.4 punkte keliamo reikalavimo  1.017,80  
 2   UAB "KOMPTRASTA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų 1 priede pateiktos techninės specifikacijos 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5 punktuose keliamų reikalavimų  47.578,40  
 2   Uždaroji akcinė bendrovė "DICTO CITIUS"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų 1 priede pateiktos techninės specifikacijos 2.4.1 punkte keliamo reikalavimo  59.560,99  
 3   Uždaroji akcinė bendrovė "AIDETA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų 5.11 punkte keliamo reikalavimo  2.728,05  
 1   UAB "KOMPTRASTA"  39 str. 2 d. 2 p.  gavus VPT prie LRV sutikimą, nes pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų 1 priede pateiktos techninės specifikacijos 1.8.7, 1.8.12 ir 1.8.13 punktuose keliamų reikalavimų  95.592,44  
 1   UAB 'Sonex technologies'  39 str. 2 d. 2 p.  gavus VPT prie LRV sutikimą, nes pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų 1 priede pateiktos techninės specifikacijos 1.8.7, 1.8.12 ir 1.8.13 punktuose keliamų reikalavimų  108.023,10  
 1   Uždaroji akcinė bendrovė "DICTO CITIUS"  39 str. 2 d. 2 p.  gavus VPT prie LRV sutikimą, nes pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų 1 priede pateiktos techninės specifikacijos 1.8.7, 1.8.12 ir 1.8.13 punktuose keliamų reikalavimų  100.153,02  

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 2  1   UAB 'Sonex technologies'   57.761,00   
 2  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'PRO FUTURO'   65.532,48   
 2  3   UAB 'EIT Sprendimai'   79.673,60   
 3  1   UAB 'EIT Sprendimai'   2.926,25   
 3  2   UAB "KOMPTRASTA"   4.524,35   
 3  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'PRO FUTURO'   4.655,10   
 3  4   UAB 'Sonex technologies'   5.900,00   
 4  1   UAB 'EIT Sprendimai'   23.375,40   
 4  2   UAB 'Sonex technologies'   23.621,28   
 4  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'PRO FUTURO'   25.894,40   
 4  4   Uždaroji akcinė bendrovė "AIDETA"   26.133,57   
 5  1   UAB 'EIT Sprendimai'   5.420,00   
 5  2   UAB "PREZENTACIJŲ SPEKTRAS"   5.597,92   
 7  1   UAB 'Sonex technologies'   472,00   
 7  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'PRO FUTURO'   613,60   
 8  1   UAB 'Sonex technologies'   16.874,00   
 8  2   UAB "KOMPTRASTA"   17.751,92   
 8  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'PRO FUTURO'   17.827,44   
 8  4   Uždaroji akcinė bendrovė "AIDETA"   17.970,44   
 9  1   UAB 'Sonex technologies'   147,50   
 9  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'PRO FUTURO'   171,10   
 9  3   UAB "KOMPTRASTA"   200,60   
 9  4   Uždaroji akcinė bendrovė "AIDETA"   242,74   
 10  1   UAB 'Sonex technologies'   684,40   
 10  2   UAB "KOMPTRASTA"   861,40   
 10  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'PRO FUTURO'   861,40   
 11  1   Uždaroji akcinė bendrovė "AIDETA"   2.428,00   
 11  2   UAB 'Sonex technologies'   2.572,40   
 11  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'PRO FUTURO'   2.643,20   
 11  4   UAB "KOMPTRASTA"   2.690,40   
 12  1   UAB 'Sonex technologies'   2.679,78   
 12  2   UAB "KOMPTRASTA"   2.782,44   
 12  3   Uždaroji akcinė bendrovė "AIDETA"   2.845,66   
 12  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'PRO FUTURO'   2.880,38   
 13  1   UAB 'Sonex technologies'   1.003,00   
 13  2   Uždaroji akcinė bendrovė "AIDETA"   1.074,40   
 13  3   UAB "KOMPTRASTA"   1.085,60   
 13  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'PRO FUTURO'   1.203,60   
 14  1   UAB 'Sonex technologies'   1.111,56   
 14  2   UAB "KOMPTRASTA"   2.053,20   
 14  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'PRO FUTURO'   2.230,20   
 14  4   Uždaroji akcinė bendrovė "AIDETA"   6.501,06   
 15  1   UAB 'Sonex technologies'   382,32   
 15  2   UAB "KOMPTRASTA"   424,80   
 15  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'PRO FUTURO'   585,28   
 16  1   UAB "KOMPTRASTA"   415,36   
 16  2   UAB 'Sonex technologies'   438,96   
 16  3   Uždaroji akcinė bendrovė "AIDETA"   466,42   
 16  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'PRO FUTURO'   571,12   
 17  1   UAB 'Sonex technologies'   667,88   
 17  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'PRO FUTURO'   920,40   
 17  3   UAB "KOMPTRASTA"   1.014,80   
 17  4   Uždaroji akcinė bendrovė "AIDETA"   1.049,18   
 18  1   UAB 'Sonex technologies'   8.472,40   
 18  2   Uždaroji akcinė bendrovė "AIDETA"   8.741,65   
 18  3   Uždaroji akcinė bendrovė 'PRO FUTURO'   8.749,70   
 18  4   UAB "KOMPTRASTA"   8.791,00   
 19  1   UAB "KOMPTRASTA"   1.399,48   
 19  2   Uždaroji akcinė bendrovė "AIDETA"   1.480,24   
 19  3   UAB 'Sonex technologies'   1.496,24   
 19  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'PRO FUTURO'   1.498,60   

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
2-5, 7-19  2007-05-18    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  20  2007-05-09  vadovaujantis VPĮ 39 str. 7 d., nes šiai pirkimo daliai gautas vienas pasiūlymas
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  6  2007-05-17  vadovaujantis VPĮ 39 str. 7 d., nes šiai pirkimo daliai gautas vienas pasiūlymas
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  2-5, 7-19  2007-05-29  vadovaujantis VPĮ 39 str. 7 d.
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  1  2007-06-05  gavus VPT prie LRV sutikimą, atmetus visus tiekėjų pasiūlymus
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 20
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Santa Monica Networks" (134162647)
Sutarties sudarymo data:
2007-05-21 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  36.237,80 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2010-07-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 16, 19
Tiekėjo pavadinimas
UAB "KOMPTRASTA" (125037267)
Sutarties sudarymo data:
2007-05-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.814,84 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-07-16 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 8-10, 12-15, 17-18
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Sonex technologies' (134296393)
Sutarties sudarymo data:
2007-05-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  32.022,84 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-07-16 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2, 6-7
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Sonex technologies' (134296393)
Sutarties sudarymo data:
2007-05-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  166.317,46 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-07-16 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3-5
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'EIT Sprendimai' (226107940)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-01 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  31.721,65 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-07-17 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 11
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "AIDETA" (124354072)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-01 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  2.428,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-07-17 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Audrius  Veišreideris
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  AOTD prie KAM poskyrio viršininkė
Vardas, pavardė
  Jolita  Rimkuvienė
Telefonas
  273 89 84
Elektroninio pašto adresas:
  jolitar@aotd.kam.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____AOTD skyriaus viršininkas_____   __________   _____Audrius  Veinšreideris_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)