tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 190468035, Liepojos g. 41, LT-92288 Klaipėda, Tel.: (8 46) 39 65 05, 39 65 02
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
48524   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
diagnostiniai reagentai 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  24496500-2
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  24496300-0
24496200-9
24496100-8
24496700-4

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Maitinamasis agaras 24496300-0
2 Agar-agaras 24496300-0
3 EC terpė (vandens ištyrimui) 24496300-0
4 SS agaras (šigelių salmonelių agaras) 24496300-0
5 XLD agaras 24496300-0
6 Mac-Conkey agaras su crystal violetu 24496300-0
7 Mac-Conkey agaras su sorbitoliu; Telurito-cefiksimo suplementas, skirtas E.coli O 157 išskyrimui, kaip priedas prie Mac-Conkey agaro su sorbitoliu (to paties gamintojo) 24496300-0
8 Mac-Conkey buljonas 24496300-0
9 CLED agaras 24496300-0
10 Cary-Blaer transportinė terpė 24496300-0
11 Sodium chloridas, bakteriologinis (fiziologinio tirpalo pagrindas) 24496300-0
12 Mueller-Hintono agaras (pagal NCCLS M100-S12 standartą) 24496300-0
13 Mueller-Hintono agaras+5% avino kraujo (pagal NCCLS M100-S12 standartą), išpilstytas į 90 mm Petri lėkšteles 24496300-0
14 Kolumbijos agaras 24496300-0
15 Saburo agaras; Chloramfenikolio suplementas (to paties gamintojo) 24496300-0
16 Tulžies eskulino agaras 24496300-0
17 Terpė cholerai TCBS 24496300-0
18 Šedlerio anaerobinis agaras 24496300-0
19 Wilkins-Chalgren anaerobinis agaras; Neomycino suplementas anaerobams; Selektyvus suplementas nesporiniams anaerobams; Anaerobų selektyvus suplementas gramneigiamoms bakterijoms (to paties gamintojo) 24496300-0
20 Manitol-Salt agaras 24496300-0
21 Hemofilų testavimo terpė (HTM) (jautrumui nustatyti) pagal NCCLS M100-S12 standartą; Selektyvus suplementas hemofilams kartu su HTM (to paties gamintojo) 24496300-0
22 Hemofilų kultivavimo terpė (GC; Vitoksas (to paties gamintojo) 24496300-0
23 Selektyvi jersinių terpė (CIN; Selektyvus suplementas jersinijoms; Dulbecco fosfatinis buferis jersinijoms (šaltas praturtinimas), (to paties gamintojo) 24496300-0
24 Agliutinacinis serumas jersinijoms O : 3 24496300-0
25 Agliutinacinis serumas jersinijoms O : 8 24496300-0
26 Agliutinacinis serumas jersinijoms O : 9 24496300-0
27 Selektyvi terpė Campylobacter spp. (Karmali modifikacija; Selektyvus suplementas Campylobacter spp.; Lateksagliutinacijos testas Campylobacter spp. patvirtinimui (su teigiama kontrole), (to paties gamintojo) 24496300-0
28 Selektyvus Pseudomonas spp. agaras 24496300-0
29 Triptofano vanduo (vandens ištyrimui) 24496300-0
30 Tioglikolinė terpė; Vitaminas K (terpių praturtinimui), (to paties gamintojo) 24496300-0
31 Širdies-smegenų buljonas 24496300-0
32 Triptono sojos buljonas 24496300-0
33 N.gonorrhoeae/N.meningitis kultivavimo terpė (Thayer-Martino modifikuotas agaras) 24496300-0
34 Bakteriologinis peptonas 24496300-0
35 Urea 40% agaras; Urea 40% suplementas, to paties gamintojo 24496300-0
36 Lizino buljonas 24496300-0
37 Simanso citratinis agaras 24496300-0
38 SIM agaras (indolas, H2S, judrumas), inkubacija prie 35 laipsn. C 24496300-0
39 Chrom agaras Candida rūšių diferencijacijai 24496300-0
40 Chrom agaras Salmonella/Proteus diferencijacijai 24496300-0
41 Selenito buljonas su sodium biselenitu (jau paruoštas pasėliui) 24496300-0
42 Šarminis peptono vanduo cholerai 24496300-0
43 Manitas, chemiškai švarus 24496300-0
44 TSI agaras 24496300-0
45 Chju-Leifsono agaras 24496300-0
46 Fenil alanino agaras 24496300-0
47 Fenol-raudonio buljonas 24496300-0
48 Fenol-raudonio agaras 24496300-0
49 Malonato buljonas 24496300-0
50 Telurito tirpalas 1% 24496300-0
51 MRVP (Metil-Rod Foges Proskauerio) agaras; Foges Proskauerio reagentas (lašintuvai su filtriniu popieriumi; a (alfa) naftolas (to paties gamintojo) 24496300-0
52 Kolumbijos agaras+5% avino kraujas, išpilstytas į 90 mm Petri lekšteles 24496300-0
53 Šokoladinis agaras+Izovitalex, išpilstytas į 90 mm Petri lekšteles 24496300-0
54 Selektyvus suplementas streptokokams 24496300-0
55 Briliantinio žaliojo laktozės (tulžies) buljonas 24496300-0
56 Triušio plazma koagulazei nustatyti su EDTA 24496300-0
57 Arklio kraujas (su ilgu galiojimo laiku) 24496300-0
58 Avino kraujas (su ilgu galiojimo laiku) 24496300-0
59 Arklio serumas (su ilgu galiojimo laiku) 24496300-0
60 Anaerobinių sąlygų indikatoriai 24496500-2
61 Ornitino testai 24496500-2
62 Paketai griežtoms anaerobinėms sąlygoms sudaryti 24496500-2
63 Paketai mikroaerofilinėms sąlygoms (5–10 % CO2) sudaryti 24496500-2
64 Paketai kampylobakterijoms 24496500-2
65 Oksidazės lašintuvai su filtriniu popieriumi 24496300-0
66 Dažai Gramo metodu dažyti (su galimybe užsisakyti kiekvieną komponentą atskirai) 24496300-0
67 Latex testai S.aureus nustatymui (su teigiama kontrole) ir latex reagento kontrolė 24496500-2
68 Latex testai S.pneumoniae nustatymui (su teigiama kontrole) ir latex reagento kontrolė (iš išaugintų kolonijų) 24496500-2
69 Latex testai streptokokų nustatymui pagal Landsfeldo klasifikaciją A,B,C,D,F,G ( su teigiama kontrole) su galimybe užsisakyti kiekvieną komponentą atskirai; Streptococcus A Streptococcus B Streptococcus C Streptococcus D Streptococcus F Streptococcus G 24496500-2
70 Latex testai meningitų sukėlėjų antigenų nustatymui; EDTA tirpalas (to paties gamintojo) 24496500-2
71 Reagentų rinkinys Vidalio reakcijai (su teigiama kontrole) 24496200-9
72 Reagentų rinkinys bruceliozei nustatyti (su teigiama kontrole) 24496200-9
73 Reagentų rinkinys jersinijozes serologijai (su teigiama kontrole) 24496200-9
74 Reagentų rinkinys S.aureus enterotoksinų nustatymui iš išmatų (su kontrole) 24496200-9
75 Roto viruso lateksagliutinacijos testas (su teigiama kontrole) 24496500-2
76 Adeno viruso lateksagliutinacijos testas (su teigiama kontrole) 24496500-2
77 Antibiotikų diskai 24496500-2
78 b laktamazės (cefenazės, nitrocefino) diskai (ne testai) 24496500-2
79 Faktorinių juostelių hemofilams rinkinys (siūlyti vieno gamintojo) 24496500-2
80 SPS diskai 24496500-2
81 ONPG diskai 24496500-2
82 Mac-Farlando standartai, skirti Mac-farlandometro kalibracijai, 5 skiedinių koncentracijos (nuo 0,5 iki 5 MacF) 24496300-0
83 Buferiniai skiediniai pH metrui su galimybe užsisakyti kiekvieną komponentą atskirai, vieno gamintojo 24496300-0
84 KCL 3 mol/l tirpalas pH metro elektrodui 24496300-0
85 Bakteriofagas šigelėms 24496300-0
86 Bakteriofagas salmonelėms 24496300-0
87 Agliutinacinis serumas salmonelėms polivalent. A-G 24496300-0
88 Agliutinacinis serumas salmon. polivalent. A-S 24496300-0
89 Salmonelių monovalentiniai serumai O antigeno (vieno gamintojo) 24496300-0
90 Salmonelių monovalentiniai serumai, H antigeno I fazės (vieno gamintojo) 24496300-0
91 Salmonelių monovalentiniai serumai, H antigeno II fazės (vieno gamintojo) 24496300-0
92 Cryobankas (kultūroms saugoti esant -20°C ) 24496500-2
93 Kontrolinės kultūros (vieno gamintojo) 24496500-2
94 S.dysenteriae polivalentinis serumas 24496300-0
95 S.flexneri serumas polivalentinis 24496300-0
96 S.flexneri serumas tipinis I 24496300-0
97 S.flexneri serumas tipinis II 24496300-0
98 S.flexneri serumas tipinis III 24496300-0
99 S.flexneri serumas tipinis IV 24496300-0
100 S.flexneri serumas tipinis V 24496300-0
101 S.flexneri serumas tipinis VI 24496300-0
102 S.flexneri grupinis serumas 3,4 24496300-0
103 S.flexneri grupinis serumas 7,8 24496300-0
104 S.flexneri grupinis serumas 6 24496300-0
105 S.sonnei serumas polivalentinis 24496300-0
106 E.coli polivalentiniai serumai (vieno gamintojo) 24496300-0
107 E.coli monovalentiniai serumai (EPEC) 24496300-0
108 E.coli monovalentiniai serumai (ETEC) 24496300-0
109 E.coli monovalentiniai serumai (EIEC) 24496300-0
110 E.coli monovalentiniai serumai (EHEC) 24496300-0
111 Reagentai BBL Crystal System analizatoriui 24496500-2
112 Streptococcus B grupės nustatymo testas tiesiogiai iš gimdos kaklelio (ne iš kolonijų) su tiriamosios medžiagos paėmimo priemone (tamponas) 24496500-2
113 Greitas Streptococcus A grupės nustatymo testas tiesiogiai iš gerklės (ne iš kolonijų) su tiriamosios medžiagos paėmimo priemone (tamponas) 24496300-0
114 Diskai anaerobų identifikavimui (vieno gamintojo) 24496500-2
115 NaOH Natrio šarmas 24496300-0
116 KOH Kalio šarmas 24496300-0
117 p-dimetilamino benzaldehidas C9H11ON 24496300-0
118 Na2 HPO412 H2O 24496300-0
119 Na2SO3 24496300-0
120 Fe CL 3 24496300-0
121 Bario sulfatas 24496300-0
122 Kovačo reagentas 24496300-0
123 Metileno mėlio dažai 24496300-0
124 Dažai, skirti rūgščiai atsparių mikobakterijų dažymui, siūlyti vieno gamintojo 24496300-0
125 Dažų rinkinys, skirtas greitam parazitų kraujyje dažymui 24496300-0
126 Plastikiniai centrifuginiai mėgintuvėliai su dangteliu, užpildyti formalinu, skirti parazitų tyrimams sedimentacijos būdu 24496500-2
127 Azoto rūgštis 24496300-0
128 HCl 24496300-0
129 Ledinė acto rūgštis 24496300-0
130 Laboratorinių indų ploviklis 24496300-0
131 N.gonorrhoeae nustatymo testas, tiesiogiai iš gimdos kaklelio (ne iš kolonijų) su teigiama kontrole, su paėmikliu 24496500-2
132 Respiratorinio senticinio viruso greitas nustatymas tiesiogiai iš nazofaringinio sekreto imunochromatografiniu metodu su teigiama kontrole, tyrimo specifiškumas 92 %, jautrumas 93% 24496500-2
133 MRSA agaras (Oksacilinas 6mkg/ 4%NaCL) 24496300-0
134 E-testai (vieno gamintojo) 24496500-2
135 Latex testas heterogeninio b laktamazės mechanizmo nustatymui (PBP 2) 24496500-2
136 Cryptosporidium parvum nustatymo testas iš išmatų (imunochromatografinis metodas) tyrimo jautrumas 94%, specifiškumas 100% 24496500-2
137 Clostridium difficili A toksino nustatymo testas Latex agliutinacijos metodu 24496500-2
138 Ureaplazma urealyticum nustatymo testai; Ureaplazma urealyticum inokuliacijos buljonas; Sterilus mineralinis aliejus (to paties gamintojo) 24496500-2
139 H.influenzae b tipo antiserumas (nustatymas iš išaugintų kolonijų) 24496300-0
140 Sorbito diskas (Enterokokų diferencijacijai) 24496500-2
141 Sorbito diskas (Enterokokų diferencijacijai) 24496500-2
142 Legionella pneumophilia antigeno nustatymo testas iš šlapimo 24496500-2
143 S.pneumoniae antigeno nustatymo testas iš šlapimo 24496500-2
144 Mueller-Hintono agaras (pagal NCCLS M100-S12 standartą ) išpilstytas į 150 mm polisterolio lėkštelę 24496300-0
145 Mueller-Hintono agaras (pagal NCCLS M100-S12 standartą) išpilstytas į 90 mm polisterolio lėkštelę 24496300-0
146 Bacitracinas diskai 0,04 IU 24496500-2
147 Optochinas diskai 5 mkg 24496500-2
148 CHROM orientacinis agaras šlapimo takų infekcijai 24496300-0
149 Mikotinis agaras (grybelių jautrumui nustatyti) 24496300-0
150 Priešgrybeliniai preparatai (vieno gamintojo) 24496500-2
151 Identifikavimo sistemos mikroorganizmams (siūlyti vieno gamintojo, visiems reagentams pateikti specifikaciją patvirtinančius dokumentus) 24496300-0
152 Imersinis aliejus (bekvapis, bespalvis, lengvai nuplaunamas spec. priemonėmis nuo objektyvinių stikliukų, būtinai - išbandyta kokybė laboratorijoje) 24496300-0
153 Enterovirusų antigenų nustatymas iš išmatų Lateksagliutinacijos metodu 24496500-2
154 Atipinių pneumoninių sukėlėjų diagnostika 24496200-9
155 RAUDONUKĖS IgM kokybinis nustatymas, IgG kiekybinis nustatymas (aukštas tyrimo jautrumas, laužomos plokštelės) 24496200-9
156 CITOMEGALOVIRUSO IgM kokybinis nustatymas, IgG kiekybinis nustatymas (laužomos plokštelės) 24496200-9
157 HEPATITO B viruso paviršinis antigenas (HBsAg) 24496200-9
158 HB sAg patvirtinantis testas (laužomos plokštelės) 24496200-9
159 Modifikuoto šerdinio HEPATITO B antigeno (HbeAg) nustatymas (laužomos plokštelės) 24496200-9
160 Antikūnų prieš modifikuotą šerdinį HEPATITO B antigeną (anti HbeAg) nustatymas 24496200-9
161 Antikūnų prieš šerdinį HEPATITO B (anti HBcIgM) nustatymas 24496200-9
162 III generacijos Anti HCV (IgG) 24496200-9
163 Anti HAV IgM 24496200-9
164 HERPES SIMPLEX I/II antikūnai IgM,IgG tyrimo trūkmė 60+30+15 min. 24496200-9
165 KOKLIUŠO DIAGNOSTIKA IgM, IgG antikūnai 24496200-9
166 CHLAMYDIA TRACHOMATIS LPS antigeno nustatymo reagentų rinkinys- 24496200-9
167 ERKINIO ENCEFALITO DIAGNOSTIKA 24496200-9
168 LAIMO LIGOS DIAGNOSTIKA IgM kokybinis metodas, IgG kiekybinis metodas, IgG klasės antikūnų koncentracijos nustatymo metodika lietuvių kalba 24496200-9
169 Validacijos tirpalai BEP 2000 - 24496300-0
170 Papildomi reagentai ELISA tyrimams 24496300-0
171 TOKSOKOROZĖS DIAGNOSTIKA IgG, paprasta metodika, tyrimo trūkmė 60+30+15 min.,laužomos plokštelės 24496200-9
172 ŽIV 1/2 diagnostika 24496200-9
173 BEP 2000 praskiedimo plokštelė 24496500-2
174 TOKSOPLAZMOZĖS DIAGNOSTIKA IgM, IgG paprasta metodika, laužomos plokštelės 24496200-9
175 Ebšteino-Baro IgM,IgG, laužomos plokštelės 24496200-9
176 Norwolko viruso 1,2 genogrupės nustatymas, laužomos plokštelės 24496500-2
177 Antikūnų IgM, IgG prieš T. pallidum nustatymas, didelis specifiškumas, laužomos plokštelės 24496500-2
178 INFEKCINĖS MONONUKLEOZĖS DIAGNOSTIKA (latexagliutinacijos testas) 24496500-2
179 SIFILIO DIAGNOSTIKA skrininginis testas RPR, nesudėtinga darbo metodika 24496500-2
180 3 –jų lygių kontrolė 24496500-2
181 TPHA testas 24496500-2
182 PROKALCITONINO TESTAS atliekamas iš kraujo serumo, pusiau kiekybinis metodas) 24496500-2
183 GREITAS HELYCOBACTER PYLORI TESTAS atliekamas iš kraujo serumo 24496500-2
184 Reagentai Micro Scan mikrobiologinei sistemai 24496500-2
185 Norvolko viruso antigeno greitoji diagnostika 24496500-2
186 Reagentai imunocheminiams tyrimams, atliekant chemiliuminescentiniu metodu 24496200-9
187 Reagentai imunologiniams tyrimams, atliekant ELISA metodu 24496200-9
188 TSH receptorių antikūnai 24496200-9
189 Adrenalinas/noradrenalinas 24496200-9
190 Anti GBM (antikūnai prieš glomerulų bazinę membraną) 24496200-9
191 ANA (antinukleariniai antikūnai) Hep 2 ląstelių rinkinys 24496200-9
192 ANCA (antineutrofiliniai citoplazminiai antikūnai) fiksuoti etanoliu 24496200-9
193 Antinuklearinių antikūnų nustatymas linijinio imunobloto metodu 24496200-9
194 Reagentų rinkiniai, kalibravimo, pagalbiniai ir kokybės kontrolės reagentai turi būti skirti tėkmės citometrui "EPICS XL" 24496200-9
195 Reagentai automatiniui hematologiniui analizatoriui "SYSMEX XE-2100" 24496200-9
196 Reagentai automatiniui hematologiniui analizatoriui “CELL-DYN 1700” 24496200-9
197 Reagentai automatiniam hematologiniui analizatoriui “ADVIA 120” 24496200-9
198 Reagentai pusiau automatiniui hematologiniui analizatoriui “AC 900” Swelab 24496200-9
199 Reagentai individualiai kraujo parinkimo ir mikrotipavimo sistemai “ID Diamed” centrifugai 24496100-8
200 Monokloniniai reagentai ir standartiniai eritrocitai kraujo grupių pagal ABO sistemą nustatymui 24496100-8
201 Dažai retikuliocitams 24496300-0
202 May-Griunvald /Giemza dažų rinkinys, skirtas hematologijai 24496300-0
203 Dažai (May Grunwald Giemsa), greitam hematologinių tepinėlių dažymui 24496300-0
204 Liugolio tirpalas (1 procento) 24496300-0
205 Dažų rinkinys spermogramų tyrimui (to paties gamintojo) 24496300-0
206 Reagentų rinkinys, skirtas slaptam kraujavimui išmatose nustatyti 24496300-0
207 Dažų rinkinys šlapimo nuosėdų mikroskopijai 24496300-0
208 Samsonovo dažai 24496300-0
209 Imersinis aliejus mikroskopavimui 24496300-0
210 Vienkartinės servetėlės mikroskopų valymui 24496500-2
211 Priemonė imersiniam aliejui nuvalyti 24496300-0
212 Pandi reagentas 24496300-0
213 Peiliukai, skirti standartizuotam kraujavimo laikui pagal Ivy nustatyti 24496500-2
214 Kontrolinis kraujas, skirtas ENG pagal Westergreiną kontrolei 24496200-9
215 Reagentai pusiau automatiniui šlapimo analizatoriui “Clinitek 500”, “Clinitek 100” 24496700-4
216 Reagentai, skirti krešėjimo sistemos tyrimams 24496200-9
217 Reagentai “Architect c8000”- automatiniui analizatoriui 24496200-9
218 Reagentai “BIOSEN 1540”, “BIOSEN c-line”- Automatiniams gliukozės analizatoriams 24496200-9
219 Reagentai “EFOX 5053”- Automatiniui liepsnos fotometrui 24496200-9
220 Reagentai Bayer "DCA2000+” – automatiniui analizatoriui 24496200-9
221 Reagentai “Primus PDQ Plus” - automatiniui analizatoriui 24496200-9
222 Reagentai automatiniui analizatoriui “ABL 700” 24496200-9
223 Reagentai automatiniui rūgščių-šarmų analizatoriui “ABL 50” 24496200-9
224 Reagentai automatiniui rūgščių-šarmų analizatoriui “Rapilab“ 24496200-9
225 Reagentai automatiniui analizatoriui “ETS plus“ 24496200-9
226 Atrankiniai testai, skirti toksinių-narkotinių medžiagų aptikimui šlapime 24496500-2
227 Buferinis 10% formalino tirpalas 24496300-0
228 Ksilenas (ksilolis-orto) 24496300-0
229 Izopropilo alkoholis absoliutus 24496300-0
230 Parafinas (histoplast, paraplast) 24496300-0
231 Druskos rūgštis 37% 24496300-0
232 Skruzdžių rūgštis 97% 24496300-0
233 Metileno mėlio tirpalas 1% 24496300-0
234 Imersinis aliejus mikroskopavimui su dozavimo pipete 10ml 24496300-0
235 May-Griunvaldo Giemza ir buferio pH 7.0 dažymo rinkinys 24496300-0
236 Papanicolau dažymo rinkinys 24496300-0
237 Sakomano fiksatorius citologinės medžiagos fiksavimui 24496300-0
238 Hematoksilin-Eozino dažymo rinkinys 24496300-0
239 Eozinas Y milteliai 24496300-0
240 Acto rūgštis (ledinė) 24496300-0
241 Įšaldymo terpė 24496300-0
242 Alcian blue-PAS pH 2.5 dažymo rinkinys mucinų nustatymui 24496300-0
243 Alcian Yellow Toluidine Blue dažymo rinkinys (Helicobacter pylori nustatymui) 24496300-0
244 Giemsa dažymo rinkinys (Helicobacter pylori nustatymui) 24496300-0
245 AgNOR dažymo rinkinys (argentofilinėms granulėms) 24496300-0
246 Grimelius dažymo rinkinys (argentofilinėms granulėms) 24496300-0
247 Congo Red dažymo rinkinys 24496300-0
248 Sirius Red dažymo rinkinys 24496300-0
249 Mucicarmine dažymo rinkinys 24496300-0
250 Methyl Green Pyronine dažymo rinkinys 24496300-0
251 Grocott dažymo rinkinys 24496300-0
252 Gram dažymo rinkinys 24496300-0
253 Pikro Mallory Trichrome dažymo rinkinys 24496300-0
254 P.T.A.H. Dažymo rinkinys 24496300-0
255 Perls dažymo rinkinys 24496300-0
256 Ziehl-Neelsen dažymo rinkinys 24496300-0
257 Wilsons Disease dažymo rinkinys 24496300-0
258 Luxol fast blue dažymo rinkinys 24496300-0
259 Sudan Black dažymo rinkinys (lipidų granulių dažymui) 24496300-0
260 Propileno gliukolis 24496300-0
261 Orcein dažymo rinkinys 24496300-0
262 Silver Impregnation dažymo rinkinys 24496300-0
263 Trichromo Massono dažymo rinkinys 24496300-0
264 Mallory Trichrome dažymo rinkinys 24496300-0
265 Van Gieson Trichromo dažymo rinkinys 24496300-0
266 Van Gieson Weigerto dažymo rinkinys 24496300-0
267 Glicerino žele 24496300-0
268 Polisterolis (granulės) 24496300-0
269 Dioktilftalatas 24496300-0
270 Oil Red O (riebalinis raudonas O) 24496300-0
271 Koncentruotas "Target" pH 6.0 24496300-0
272 Koncentruotas "Target" pH 9.0 24496300-0
273 Koncentruotas "Target" pH 9.0 24496300-0
274 Citratinis buferis pH 6.0 24496300-0
275 Citratinis buferis pH 7.0 24496300-0
276 TBS pH 7.6 24496300-0
277 PBS pH 7.4 24496300-0
278 Antikūnių skiediklis, mažinantis fonavimą 24496300-0
279 Pronazė 24496300-0
280 Metanolis 24496300-0
281 Peroksidazės blokingo tirpalas 24496300-0
282 Pelės antikūnas prieš progesterono receptorių PR 24496300-0
283 Pelės antikūnas prieš estrogeno receptorių ER 24496300-0
284 Triušio antikūninas prieš žmogaus c-erbB-2 onkoproteiną 24496300-0
285 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD3, T ląsteles 24496300-0
286 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD15, asocijuotus granulocitų antigenus 24496300-0
287 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD20cy, B ląstelės 24496300-0
288 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD45, bendras leukocitinis 24496300-0
289 Triušio antikūnas prieš karvės S-100 24496300-0
290 Pelės antikūnas prieš žmogaus chromograniną A 24496300-0
291 Pelės antikūnas prieš žmogaus didelio molekulinio svorio citokeratiną CK HMW 24496300-0
292 Pelės antikūnas prieš žmogaus melanomą HMB45 24496300-0
293 Pelės antikūnas prieš žmogaus vimentiną 24496300-0
294 Pelės antikūnas prieš žmogaus desminą 24496300-0
295 Pelės antikūnas prieš žmogaus CK7 24496300-0
296 Pelės antikūnas prieš žmogaus citokekatino 20 tarpinį filamentinį baltymą 24496300-0
297 Pelės antikūnas prieš žmogaus glijos fibrinį rūgštinį proteiną 24496300-0
298 Pelės antikūnas prieš žmogaus hepatocitus 24496300-0
299 Vizualizacijos sistema parafininėms pjūviams EnVision/HRP 24496300-0
300 Pelės antikūnas prieš žmogaus p504s 24496300-0
301 Pelės antikūnas prieš žmogaus p63 Proteinas 24496300-0


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2007-03-30    13:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2007-02-05 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2007-02-07 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB 'Genomas' (UAB "Genomas") 145012392  Panerių g. 51-222, LT-03202 Vilnius  Lietuva 
Biocodex UAB 111582446  9-ojo Forto g. 70, LT-48179 Kaunas  Lietuva 
UAB 'VITROLAB' 235279070  Jonavos g. 260, LT-44131 Kauno m.  Lietuva 
UAB "Oriola–Vilnius" 111472747  Laisvės pr. 75, LT-06144 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras 122889222  Mokslininkų g. 11, LT-08412 Vilnius  Lietuva 
UAB "Grida LAB" 178313232  Molėtų g. 16, Didžioji Riešė, LT-14260 Vilniaus r.  Lietuva 
UAB "Diagnostinės sistemos" 122263421  P. Smuglevičiaus g. 1, LT-08311 Vilnius  Lietuva 
UAB "Baltijos Inoma" 126342599  A. Goštauto g. 4-53, LT-01106 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED" 111475280  Buivydiškių g. 10, LT-07194 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Werfen LT' 110413888  Savanorių pr. 281a, LT-50128 Kaunas  Lietuva 
UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics" 111645576  S. Žukausko g. 23, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Diagnosta" 134784421  Jurbarko g.2, LT - 47183, Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Vitlita diagnostika" 300068520  Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Expertus Vilnensis' 121386360  Mokslininkų g. 12A-201, LT-08412 Vilnius  Lietuva 
UAB "DIAMEDICA" 111768155  Stirnų g.27A,LT-08101, Vilnius-4  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" 122752661  Šeimyniškių g. 14-1, Vilniaus m., 2005 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'Linea libera' 122145775  Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" 123221635  Rygos g. 15, LT-05245 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  A. Šabaniausko 14, LT-08410 Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 4, 5, 7, 20, 35   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 2 d. 2 p.  nepateikė CE ženklo deklaracijos  6.806,21  
 11   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  39 str. 2 d. 2 p.  nepateikė CE ženklo deklaracijos, nepateikė terpės gamybos instrukcijos  56,64  
 13, 23, 31, 37, 53, 54, 145   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  39 str. 2 d. 2 p.  nepateikė terpės gamybos instrukcijos  11.193,84  
 23, 89, 91, 106   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlė ne visas pozicijas  143.066,98  
 23, 93   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlė ne visas pozicijas  1.876,39  
 30   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlė ne visas pozicijas  176,40  
 86   UAB "Diagnostinės sistemos"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlė reagentą ne mūsų prašomos fasuotės  5.796,00  
 90, 91, 106   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlė ne visas pozicijas  21.472,00  
 161, 172, 174   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 2 d. 2 p.  siūlomas reagentas neadaptuotas BEP2000 analizatoriui; neatitinka darbo ciklas, trumpas galiojimo laikas  16.440,00  
 167, 172   UAB "DIAMEDICA"  39 str. 2 d. 2 p.  reagentas neadaptuotas BEP2000 analizatoriui; neatitinka rinkinio pakuotė; metodas  11.535,00  
 179, 181   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 2 d. 2 p.  nepateikė CE ženklo deklaracijos, nepateikė tyrimo procedūros aprašymo  2.844,00  
 193   UAB "DIAMEDICA"  39 str. 2 d. 2 p.  mažas kontrolinės medžiagos kiekis, kontrolinė medžiaga turi tik kai kuriuos antikūnus prieš tiriamus antigenus  9.528,75  
 205   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka mūsų aprašytos specifikacijos  3.045,60  

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   181,25   
 1  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   226,80   
 1  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   230,33   
 1  4   UAB 'Linea libera'   407,81   
 1  5   UAB 'Interlux'   491,40   
 2  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   261,07   
 2  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   302,40   
 2  3   UAB 'Interlux'   495,60   
 2  4   UAB 'Linea libera'   851,14   
 3  1   UAB 'Linea libera'   186,91   
 3  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   193,26   
 3  3   UAB 'Interlux'   318,60   
 4  1   UAB 'Interlux'   1.062,00   
 4  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.134,00   
 4  3   UAB 'Linea libera'   1.247,40   
 4  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.296,60   
 5  1   UAB 'Linea libera'   1.990,80   
 5  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.142,00   
 5  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.928,24   
 5  4   UAB 'Interlux'   3.250,80   
 6  1   UAB 'Interlux'   1.200,52   
 6  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.755,84   
 6  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.864,80   
 6  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.119,44   
 6  5   UAB 'Linea libera'   2.242,80   
 7  1   UAB 'Linea libera'   1.446,48   
 7  2   UAB 'Interlux'   5.066,46   
 8  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   792,65   
 8  2   UAB 'Linea libera'   824,04   
 8  3   UAB 'Interlux'   899,64   
 9  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.059,72   
 9  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.104,48   
 9  3   UAB 'Linea libera'   1.108,80   
 9  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.398,60   
 9  5   UAB 'Interlux'   1.751,40   
 10  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   218,06   
 10  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   421,61   
 10  3   UAB 'Linea libera'   561,96   
 11  1   UAB 'Linea libera'   118,44   
 11  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   161,40   
 12  1   UAB 'Interlux'   1.385,22   
 12  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.840,80   
 12  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.394,00   
 12  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.593,20   
 12  5   UAB 'Linea libera'   2.847,60   
 13  1   UAB 'Interlux'   2.293,20   
 13  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.431,80   
 13  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   3.120,00   
 13  4   UAB "DIAMEDICA"   3.843,00   
 14  1   UAB 'Interlux'   1.200,52   
 14  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.840,80   
 14  3   UAB 'Linea libera'   2.142,00   
 14  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.268,00   
 14  5   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.406,72   
 14  6   UAB "DIAMEDICA"   4.586,40   
 15  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   498,96   
 15  2   UAB 'Linea libera'   1.179,36   
 16  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   447,46   
 16  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   764,83   
 16  3   UAB 'Linea libera'   851,76   
 16  4   UAB 'Interlux'   1.274,40   
 17  1   UAB 'Linea libera'   74,55   
 17  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   95,97   
 17  3   UAB 'Interlux'   145,95   
 18  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   603,22   
 18  2   UAB 'Linea libera'   740,88   
 18  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   786,24   
 18  4   UAB 'Interlux'   1.401,84   
 19  1   UAB 'Linea libera'   5.857,08   
 20  1   UAB 'Linea libera'   1.234,80   
 20  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.272,72   
 20  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.310,40   
 20  4   UAB 'Interlux'   1.864,80   
 21  1   UAB 'Linea libera'   956,36   
 21  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.397,29   
 22  1   UAB 'Linea libera'   2.520,00   
 22  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.902,80   
 22  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   3.478,92   
 22  4   UAB 'Interlux'   6.442,80   
 23  1   UAB 'Linea libera'   623,70   
 24  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   52,50   
 24  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   82,95   
 24  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   94,00   
 25  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   52,50   
 26  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   52,50   
 26  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   82,95   
 26  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   94,00   
 27  1   UAB 'Linea libera'   2.686,15   
 28  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   183,96   
 28  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   247,80   
 28  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   277,20   
 29  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   171,66   
 29  2   UAB 'Linea libera'   278,95   
 29  3   UAB 'Interlux'   324,26   
 30  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.126,06   
 30  2   UAB 'Interlux'   1.971,07   
 31  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   343,22   
 31  2   UAB 'Interlux'   388,08   
 31  3   UAB 'Linea libera'   461,16   
 32  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   141,60   
 32  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   151,20   
 32  3   UAB 'Linea libera'   168,84   
 32  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   171,62   
 32  5   UAB 'Interlux'   271,87   
 33  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.886,00   
 33  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   3.578,40   
 34  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   293,83   
 34  2   UAB 'Linea libera'   354,00   
 34  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   467,28   
 34  4   UAB 'Interlux'   554,40   
 35  1   UAB 'Linea libera'   1.776,60   
 35  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.890,00   
 35  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.965,60   
 36  1   UAB 'Linea libera'   819,00   
 37  1   UAB 'Linea libera'   232,22   
 37  2   UAB 'Interlux'   287,28   
 37  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   333,02   
 37  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   679,68   
 38  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   167,09   
 38  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   239,78   
 38  3   UAB 'Linea libera'   283,20   
 38  4   UAB 'Interlux'   498,43   
 39  1   UAB 'Interlux'   856,80   
 39  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.008,00   
 39  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.051,20   
 39  4   UAB "DIAMEDICA"   1.121,40   
 39  5   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.328,16   
 39  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.461,60   
 40  1   UAB "DIAMEDICA"   396,90   
 40  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   520,44   
 40  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   730,80   
 40  4   UAB 'Interlux'   806,40   
 41  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   191,28   
 41  2   UAB 'Interlux'   583,39   
 42  1   UAB 'Linea libera'   167,09   
 43  1   UAB 'Interlux'   195,88   
 44  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   870,72   
 44  2   UAB 'Interlux'   1.108,80   
 44  3   UAB 'Linea libera'   1.272,60   
 44  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.478,00   
 45  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   242,14   
 45  2   UAB 'Interlux'   404,98   
 46  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   106,20   
 46  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   201,04   
 46  3   UAB 'Interlux'   348,34   
 47  1   UAB 'Interlux'   201,07   
 47  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   224,58   
 48  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   161,42   
 48  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   482,28   
 48  3   UAB 'Interlux'   628,70   
 49  1   UAB 'Interlux'   855,26   
 49  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   950,47   
 50  1   UAB 'Interlux'   103,84   
 50  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   113,19   
 50  3   UAB 'Linea libera'   577,50   
 51  1   UAB 'Interlux'   2.556,91   
 52  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   3.612,00   
 52  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   3.780,00   
 52  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   4.284,00   
 52  4   UAB 'Interlux'   4.586,40   
 52  5   UAB "DIAMEDICA"   7.686,00   
 53  1   UAB 'Interlux'   4.586,40   
 53  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   4.712,40   
 53  3   UAB "DIAMEDICA"   7.686,00   
 54  1   UAB 'Linea libera'   1.159,20   
 55  1   UAB 'Linea libera'   77,88   
 55  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   252,42   
 56  1   UAB 'Interlux'   3.654,00   
 56  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   4.860,00   
 56  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   14.931,00   
 56  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   19.500,00   
 57  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   13.230,00   
 58  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   4.032,00   
 59  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   51,45   
 59  2   UAB 'Linea libera'   68,80   
 60  1   UAB 'Linea libera'   359,10   
 60  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   504,00   
 60  3   UAB 'Interlux'   688,18   
 61  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   181,88   
 62  1   UAB "DIAMEDICA"   1.911,60   
 62  2   UAB 'Linea libera'   1.965,60   
 62  3   UAB 'Interlux'   3.440,88   
 63  1   UAB "DIAMEDICA"   1.911,60   
 63  2   UAB 'Linea libera'   1.965,60   
 63  3   UAB 'Interlux'   3.016,08   
 64  1   UAB 'Linea libera'   1.965,60   
 64  2   UAB 'Interlux'   3.313,44   
 65  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   148,80   
 65  2   UAB 'Interlux'   249,48   
 66  1   UAB "Grida LAB"   3.129,84   
 66  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   4.348,80   
 66  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   5.594,40   
 66  4   UAB 'Interlux'   12.967,68   
 67  1   UAB 'Linea libera'   507,15   
 67  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   650,00   
 67  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   912,00   
 67  4   UAB "DIAMEDICA"   963,90   
 67  5   UAB 'Interlux'   1.008,00   
 68  1   UAB "DIAMEDICA"   756,00   
 68  2   UAB 'Linea libera'   1.003,80   
 68  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.720,00   
 69  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   3.528,00   
 69  2   UAB 'Linea libera'   4.180,68   
 69  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   5.339,88   
 69  4   UAB 'Interlux'   22.599,36   
 70  1   UAB 'Interlux'   1.958,40   
 70  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.097,50   
 70  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   3.639,00   
 71  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   37,80   
 72  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   113,40   
 73  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.970,00   
 74  1   UAB 'Linea libera'   3.465,00   
 75  1   UAB "Grida LAB"   4.757,76   
 75  2   UAB 'Werfen LT'   8.505,00   
 75  3   UAB 'Genomas' (UAB "Genomas")   10.054,80   
 75  4   UAB 'Linea libera'   11.302,20   
 75  5   UAB "Oriola–Vilnius"   11.590,20   
 75  6   UAB 'Interlux'   13.230,00   
 75  7   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   20.700,00   
 76  1   UAB "Oriola–Vilnius"   1.545,36   
 76  2   UAB 'Werfen LT'   1.663,20   
 76  3   UAB 'Interlux'   1.764,00   
 77  1   UAB 'Interlux'   20.762,53   
 78  1   UAB 'Interlux'   6.274,80   
 78  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   11.188,80   
 79  1   UAB 'Interlux'   257,04   
 80  1   UAB 'Linea libera'   1.246,08   
 80  2   UAB 'Interlux'   1.411,20   
 81  1   UAB 'Interlux'   302,40   
 81  2   UAB 'Linea libera'   623,04   
 82  1   UAB 'Interlux'   655,20   
 82  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   689,12   
 82  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   920,40   
 82  4   UAB "DIAMEDICA"   980,70   
 83  1   UAB 'Interlux'   138,06   
 83  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   150,00   
 84  1   UAB 'Interlux'   212,40   
 85  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   7.938,00   
 86  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.000,00   
 87  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.260,00   
 87  2   UAB 'Interlux'   1.612,80   
 87  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.920,00   
 87  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.242,80   
 87  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.024,00   
 88  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.260,00   
 88  2   UAB 'Interlux'   1.940,40   
 88  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.242,80   
 88  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.024,00   
 89  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   6.231,96   
 89  2   UAB "Oriola–Vilnius"   25.604,64   
 90  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   21.219,00   
 90  2   UAB "Oriola–Vilnius"   27.848,28   
 90  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   30.139,20   
 91  1   UAB "Oriola–Vilnius"   9.977,16   
 92  1   UAB 'Interlux'   599,44   
 93  1   UAB 'Interlux'   20.881,35   
 94  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   693,00   
 94  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   780,00   
 94  3   UAB 'Interlux'   831,60   
 94  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.184,40   
 95  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   492,00   
 95  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   693,00   
 95  3   UAB 'Interlux'   831,60   
 95  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.184,40   
 96  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   567,00   
 96  2   UAB 'Interlux'   831,60   
 97  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   567,00   
 97  2   UAB 'Interlux'   831,60   
 98  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   567,00   
 98  2   UAB 'Interlux'   5.871,60   
 99  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   567,00   
 99  2   UAB 'Interlux'   5.871,60   
 100  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   567,00   
 100  2   UAB 'Interlux'   831,60   
 101  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   567,00   
 101  2   UAB 'Interlux'   5.871,60   
 102  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   567,00   
 102  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.184,40   
 102  3   UAB 'Interlux'   5.871,60   
 103  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   567,00   
 103  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.184,40   
 103  3   UAB 'Interlux'   5.871,60   
 104  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   567,00   
 104  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.184,40   
 104  3   UAB 'Interlux'   5.871,60   
 105  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   492,00   
 105  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   567,00   
 105  3   UAB 'Interlux'   831,60   
 105  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.184,40   
 106  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   10.080,00   
 106  2   UAB "Oriola–Vilnius"   45.881,64   
 107  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   656,00   
 107  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.134,00   
 107  3   UAB "Oriola–Vilnius"   5.735,20   
 108  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   656,00   
 108  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.134,00   
 108  3   UAB "Oriola–Vilnius"   5.735,20   
 109  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   656,00   
 109  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.134,00   
 109  3   UAB "Oriola–Vilnius"   5.735,20   
 110  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.134,00   
 110  2   UAB "Oriola–Vilnius"   5.735,20   
 111  1   UAB 'Interlux'   17.648,40   
 113  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   283,50   
 113  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   471,00   
 113  3   UAB 'Interlux'   708,00   
 114  1   UAB 'Interlux'   8.618,40   
 115  1   UAB 'Interlux'   113,28   
 116  1   UAB 'Interlux'   113,28   
 117  1   UAB 'Interlux'   2.690,40   
 118  1   UAB 'Interlux'   21,00   
 119  1   UAB 'Interlux'   25,96   
 120  1   UAB 'Interlux'   30,21   
 121  1   UAB 'Interlux'   28,79   
 122  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   617,28   
 122  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   924,00   
 122  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.160,00   
 122  4   UAB 'Interlux'   1.812,48   
 122  5   UAB "DIAMEDICA"   2.016,00   
 123  1   UAB 'Interlux'   208,86   
 123  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   276,00   
 124  1   UAB "Grida LAB"   738,15   
 124  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   830,00   
 125  1   UAB "Grida LAB"   262,50   
 126  1   UAB "Grida LAB"   12.744,00   
 127  1   UAB 'Interlux'   152,22   
 128  1   UAB 'Interlux'   152,22   
 129  1   UAB 'Interlux'   152,22   
 130  1   UAB "Oriola–Vilnius"   120,48   
 130  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   246,00   
 130  3   UAB 'Interlux'   2.354,10   
 131  1   UAB "DIAMEDICA"   15.750,00   
 132  1   UAB 'Interlux'   1.234,80   
 132  2   UAB "DIAMEDICA"   2.464,56   
 133  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   345,36   
 133  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   574,56   
 133  3   UAB "DIAMEDICA"   919,80   
 133  4   UAB 'Interlux'   2.116,80   
 134  1   UAB "Baltijos Inoma"   2.847,38   
 134  2   UAB "DIAMEDICA"   4.130,00   
 134  3   UAB 'Interlux'   8.257,64   
 135  1   UAB 'Linea libera'   519,75   
 135  2   UAB "DIAMEDICA"   583,80   
 135  3   UAB 'Interlux'   936,60   
 136  1   UAB 'Interlux'   1.184,40   
 136  2   UAB 'Genomas' (UAB "Genomas")   1.200,00   
 136  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   5.166,00   
 137  1   UAB 'Linea libera'   1.559,25   
 137  2   UAB 'Interlux'   3.370,08   
 137  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.402,00   
 138  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.234,64   
 138  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.595,00   
 138  3   UAB "DIAMEDICA"   4.092,48   
 139  1   UAB 'Interlux'   3.351,60   
 139  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   5.922,00   
 140  1   UAB 'Interlux'   4.502,88   
 141  1   UAB 'Interlux'   4.502,88   
 144  1   UAB "DIAMEDICA"   16.632,00   
 144  2   UAB 'Interlux'   26.208,00   
 144  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   38.556,00   
 145  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   4.082,40   
 145  2   UAB 'Interlux'   4.384,80   
 145  3   UAB "DIAMEDICA"   5.922,00   
 146  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   226,56   
 146  2   UAB 'Interlux'   246,96   
 146  3   UAB 'Linea libera'   554,40   
 146  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   588,00   
 147  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   226,56   
 147  2   UAB 'Interlux'   246,96   
 147  3   UAB 'Linea libera'   554,40   
 147  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   588,00   
 148  1   UAB "DIAMEDICA"   352,80   
 148  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   415,80   
 148  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   474,00   
 148  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   504,00   
 148  5   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   531,72   
 148  6   UAB 'Interlux'   1.058,40   
 149  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   287,28   
 149  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   289,80   
 149  3   UAB "DIAMEDICA"   396,90   
 149  4   UAB 'Interlux'   3.578,40   
 150  1   UAB 'Interlux'   1.054,56   
 151  1   UAB "DIAMEDICA"   106.268,40   
 152  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   556,80   
 152  2   UAB "Grida LAB"   611,14   
 152  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.387,68   
 154  1   UAB 'Interlux'   12.096,00   
 154  2   UAB "DIAMEDICA"   13.608,00   
 155  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.312,50   
 155  2   UAB "DIAMEDICA"   1.417,50   
 155  3   UAB 'Interlux'   1.764,00   
 156  1   UAB "DIAMEDICA"   2.835,00   
 156  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.900,00   
 156  3   UAB 'Interlux'   3.528,00   
 157  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   5.520,00   
 157  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   5.670,00   
 157  3   UAB 'Interlux'   6.773,76   
 158  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.536,00   
 158  2   UAB 'Interlux'   2.520,00   
 158  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   7.560,00   
 159  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   984,37   
 159  2   UAB 'Interlux'   1.260,00   
 160  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   525,00   
 160  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   984,37   
 160  3   UAB 'Interlux'   1.260,00   
 161  1   UAB 'Interlux'   7.136,64   
 161  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   7.308,00   
 162  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   17.136,00   
 162  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   28.800,00   
 162  3   UAB 'Interlux'   30.240,00   
 163  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   984,37   
 163  2   UAB 'Interlux'   1.260,00   
 164  1   UAB "DIAMEDICA"   1.417,50   
 164  2   UAB 'Interlux'   1.764,00   
 164  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.875,00   
 165  1   UAB 'Interlux'   1.260,00   
 165  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   2.205,00   
 166  1   UAB 'Interlux'   20.956,80   
 167  1   UAB 'Interlux'   7.257,60   
 168  1   UAB "DIAMEDICA"   6.804,00   
 168  2   UAB 'Interlux'   7.257,60   
 168  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   7.440,00   
 169  1   UAB 'Interlux'   252,00   
 170  1   UAB 'Interlux'   504,00   
 171  1   UAB 'Interlux'   630,00   
 172  1   UAB 'Interlux'   6.048,00   
 173  1   UAB 'Interlux'   212,40   
 174  1   UAB 'Interlux'   5.080,32   
 174  2   UAB "DIAMEDICA"   6.804,00   
 175  1   UAB 'Interlux'   6.048,00   
 175  2   UAB "DIAMEDICA"   6.804,00   
 175  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   9.000,00   
 176  1   UAB 'Linea libera'   12.322,80   
 177  1   UAB 'Linea libera'   784,87   
 177  2   UAB "DIAMEDICA"   1.417,50   
 177  3   UAB 'Interlux'   1.512,00   
 178  1   UAB "Grida LAB"   218,06   
 178  2   UAB 'Werfen LT'   346,51   
 178  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   378,00   
 178  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   478,80   
 179  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   990,36   
 179  2   UAB 'Werfen LT'   1.096,20   
 179  3   UAB "Grida LAB"   1.189,44   
 180  1   UAB 'Werfen LT'   2.898,00   
 181  1   UAB 'Werfen LT'   1.411,20   
 181  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.701,00   
 181  3   UAB "Grida LAB"   2.888,64   
 183  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   315,00   
 183  2   UAB "Grida LAB"   323,91   
 183  3   UAB 'Interlux'   390,60   
 183  4   UAB 'Werfen LT'   630,00   
 183  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   708,00   
 183  6   UAB 'Linea libera'   1.010,62   
 184  1   UAB 'Interlux'   48.215,64   
 186  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   897.040,80   
 187  1   UAB "DIAMEDICA"   12.227,64   
 188  1   UAB "DIAMEDICA"   603,09   
 189  1   UAB 'Interlux'   1.575,00   
 190  1   UAB "DIAMEDICA"   653,10   
 191  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.220,00   
 191  2   UAB "DIAMEDICA"   2.721,60   
 192  1   UAB "DIAMEDICA"   4.901,40   
 192  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   4.936,80   
 193  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   26.586,00   
 194  1   UAB 'Werfen LT'   231.565,08   
 195  1   UAB "Oriola–Vilnius"   644.820,00   
 196  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   42.102,00   
 197  1   UAB "Diagnosta"   135.676,80   
 198  1   UAB "Diagnosta"   11.688,12   
 199  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Vitlita diagnostika"   99.753,24   
 200  1   UAB 'Interlux'   19.830,60   
 200  2   UAB "Grida LAB"   20.647,80   
 200  3   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   23.374,44   
 201  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   103,20   
 201  2   UAB 'Interlux'   371,00   
 202  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   7.884,00   
 202  2   UAB "Grida LAB"   7.981,44   
 202  3   UAB 'Interlux'   8.665,92   
 203  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   142,80   
 203  2   UAB "Grida LAB"   781,20   
 203  3   UAB 'Interlux'   4.384,80   
 205  1   UAB "Grida LAB"   5.125,68   
 206  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   128,40   
 206  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   613,20   
 207  1   UAB "Oriola–Vilnius"   62,40   
 207  2   UAB "Grida LAB"   67,20   
 207  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   338,40   
 208  1   UAB "Grida LAB"   35,40   
 208  2   UAB "Oriola–Vilnius"   76,70   
 209  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   576,00   
 209  2   UAB "Grida LAB"   1.310,40   
 210  1   UAB "Grida LAB"   5.065,71   
 210  2   UAB "Oriola–Vilnius"   10.237,20   
 210  3   UAB 'Interlux'   14.750,00   
 211  1   UAB "Grida LAB"   243,60   
 211  2   UAB "Oriola–Vilnius"   1.097,40   
 212  1   UAB 'Interlux'   76,70   
 212  2   UAB "Oriola–Vilnius"   1.917,50   
 213  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.024,00   
 214  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   1.428,00   
 214  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.522,58   
 215  1   UAB "Diagnosta"   43.265,40   
 216  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   221.664,24   
 217  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   410.069,52   
 218  1   UAB "Grida LAB"   24.283,56   
 219  1   UAB "Grida LAB"   28,08   
 220  1   UAB "Diagnosta"   5.361,84   
 221  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   40.782,00   
 222  1   UAB 'VITROLAB'   327.232,20   
 223  1   UAB 'VITROLAB'   44.624,40   
 224  1   UAB "Diagnosta"   39.218,76   
 225  1   UAB 'Interlux'   45.771,84   
 226  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   9.234,00   
 226  2   UAB 'Interlux'   11.062,80   
 227  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   4.233,60   
 227  2   UAB "Oriola–Vilnius"   4.731,12   
 227  3   UAB "DIAMEDICA"   5.104,08   
 227  4   UAB "Grida LAB"   5.446,08   
 227  5   UAB 'Interlux'   8.224,13   
 228  1   UAB "DIAMEDICA"   2.268,60   
 228  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.364,72   
 228  3   UAB "Oriola–Vilnius"   3.267,00   
 228  4   UAB 'Interlux'   3.270,96   
 228  5   UAB "Grida LAB"   19.800,00   
 229  1   UAB "DIAMEDICA"   2.945,23   
 229  2   UAB "Oriola–Vilnius"   3.379,68   
 229  3   UAB 'Interlux'   4.511,38   
 229  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   5.097,60   
 229  5   UAB "Grida LAB"   7.920,00   
 230  1   UAB "Grida LAB"   4.107,60   
 230  2   Biocodex UAB   4.767,00   
 230  3   UAB "Oriola–Vilnius"   5.310,00   
 230  4   UAB "DIAMEDICA"   5.377,80   
 230  5   UAB 'Interlux'   6.372,00   
 230  6   UAB 'Expertus Vilnensis'   7.788,00   
 230  7   UAB "Diagnostinės sistemos"   9.345,60   
 231  1   UAB "Grida LAB"   480,00   
 231  2   UAB "DIAMEDICA"   670,20   
 231  3   UAB 'Interlux'   849,60   
 232  1   UAB "DIAMEDICA"   623,40   
 232  2   UAB "Grida LAB"   840,00   
 232  3   UAB 'Interlux'   1.132,80   
 233  1   UAB 'Interlux'   849,60   
 233  2   UAB "Grida LAB"   1.071,00   
 233  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.104,00   
 234  1   UAB "Grida LAB"   257,04   
 234  2   UAB 'Interlux'   906,24   
 234  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.632,00   
 235  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.704,16   
 235  2   Biocodex UAB   7.284,72   
 235  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   28.200,00   
 235  4   UAB "Grida LAB"   31.752,00   
 235  5   UAB 'Interlux'   32.000,00   
 236  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   6.526,80   
 236  2   Biocodex UAB   7.357,92   
 236  3   UAB "Grida LAB"   7.597,80   
 236  4   UAB 'Interlux'   7.770,00   
 236  5   UAB "Oriola–Vilnius"   9.492,00   
 236  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   11.160,00   
 237  1   UAB "Grida LAB"   529,20   
 237  2   UAB 'Interlux'   736,32   
 237  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.504,80   
 237  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.585,92   
 238  1   UAB "Grida LAB"   1.512,00   
 238  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.807,32   
 238  3   Biocodex UAB   2.170,68   
 238  4   UAB "Oriola–Vilnius"   4.359,12   
 239  1   UAB "Grida LAB"   186,48   
 239  2   UAB 'Interlux'   294,53   
 240  1   UAB "Grida LAB"   780,00   
 240  2   UAB 'Interlux'   934,56   
 240  3   UAB "DIAMEDICA"   1.281,00   
 241  1   UAB "Grida LAB"   214,20   
 241  2   Biocodex UAB   704,06   
 241  3   UAB 'Interlux'   977,04   
 242  1   UAB 'Interlux'   2.109,84   
 242  2   UAB "Grida LAB"   3.402,00   
 243  1   UAB "Grida LAB"   2.079,00   
 243  2   UAB 'Interlux'   2.393,04   
 244  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.692,00   
 244  2   UAB "Grida LAB"   2.772,00   
 244  3   UAB 'Interlux'   2.959,44   
 245  1   UAB "Grida LAB"   4.473,00   
 245  2   UAB 'Interlux'   5.791,44   
 246  1   UAB "Grida LAB"   3.515,40   
 246  2   UAB 'Interlux'   4.375,44   
 247  1   UAB "Grida LAB"   1.738,80   
 247  2   UAB 'Interlux'   2.251,44   
 248  1   UAB "Grida LAB"   1.764,00   
 248  2   UAB 'Interlux'   2.251,44   
 249  1   UAB "Grida LAB"   2.759,40   
 249  2   UAB 'Interlux'   2.959,44   
 250  1   UAB "Grida LAB"   2.759,40   
 250  2   UAB 'Interlux'   3.384,24   
 251  1   UAB "Grida LAB"   3.402,00   
 251  2   UAB 'Interlux'   4.375,44   
 252  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   3.120,00   
 252  2   UAB "Grida LAB"   3.402,00   
 252  3   UAB 'Interlux'   4.375,44   
 253  1   UAB "Grida LAB"   2.759,40   
 253  2   UAB 'Interlux'   4.375,44   
 254  1   UAB "Grida LAB"   1.927,80   
 254  2   UAB 'Interlux'   2.959,44   
 255  1   UAB "Grida LAB"   2.759,40   
 255  2   UAB 'Interlux'   3.525,84   
 256  1   UAB "Grida LAB"   1.751,40   
 256  2   UAB 'Interlux'   2.534,64   
 256  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   3.360,00   
 257  1   UAB "Grida LAB"   3.754,80   
 257  2   UAB 'Interlux'   4.941,84   
 258  1   UAB "Grida LAB"   1.751,40   
 258  2   UAB 'Interlux'   2.534,64   
 259  1   UAB "Grida LAB"   1.096,20   
 259  2   UAB 'Interlux'   1.543,44   
 260  1   UAB "Grida LAB"   372,00   
 261  1   UAB "Grida LAB"   2.079,00   
 261  2   UAB 'Interlux'   2.959,44   
 262  1   UAB "Grida LAB"   3.402,00   
 262  2   UAB 'Interlux'   5.508,24   
 263  1   UAB "Grida LAB"   3.591,00   
 263  2   UAB 'Interlux'   4.375,44   
 264  1   UAB "Grida LAB"   2.759,40   
 264  2   UAB 'Interlux'   4.375,44   
 265  1   UAB "Grida LAB"   1.612,80   
 265  2   UAB 'Interlux'   2.534,64   
 266  1   UAB "Grida LAB"   3.402,00   
 266  2   UAB "Oriola–Vilnius"   5.101,80   
 266  3   UAB 'Interlux'   5.791,44   
 267  1   UAB 'Interlux'   651,36   
 270  1   UAB 'Interlux'   294,53   
 270  2   UAB "Grida LAB"   986,58   
 271  1   UAB "DIAMEDICA"   5.680,08   
 272  1   UAB "DIAMEDICA"   5.181,12   
 273  1   UAB "DIAMEDICA"   7.943,04   
 274  1   UAB 'Interlux'   1.118,64   
 274  2   UAB "DIAMEDICA"   2.426,76   
 275  1   UAB 'Interlux'   1.118,64   
 276  1   UAB 'Interlux'   1.260,24   
 276  2   UAB "DIAMEDICA"   11.440,80   
 277  1   UAB 'Interlux'   1.260,24   
 278  1   UAB 'Interlux'   1.580,26   
 278  2   UAB "DIAMEDICA"   2.308,32   
 279  1   UAB 'Interlux'   67.826,40   
 280  1   UAB 'Interlux'   1.019,52   
 281  1   UAB "DIAMEDICA"   63,50   
 281  2   UAB 'Interlux'   608,88   
 282  1   UAB 'Interlux'   1.096,22   
 282  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.628,40   
 282  3   UAB "DIAMEDICA"   3.381,00   
 283  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.628,40   
 283  2   UAB 'Interlux'   3.338,22   
 283  3   UAB "DIAMEDICA"   3.381,00   
 284  1   UAB 'Interlux'   1.096,22   
 284  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   2.454,40   
 284  3   UAB "DIAMEDICA"   4.242,00   
 285  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.215,40   
 285  2   UAB "DIAMEDICA"   1.749,30   
 286  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   513,30   
 286  2   UAB "DIAMEDICA"   874,65   
 287  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   755,20   
 287  2   UAB 'Interlux'   978,22   
 287  3   UAB "DIAMEDICA"   1.265,25   
 288  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   525,10   
 288  2   UAB "DIAMEDICA"   780,15   
 288  3   UAB 'Interlux'   1.096,22   
 289  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   536,90   
 289  2   UAB "DIAMEDICA"   974,40   
 289  3   UAB 'Interlux'   2.968,88   
 290  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   536,90   
 290  2   UAB "DIAMEDICA"   2.329,95   
 291  1   UAB "DIAMEDICA"   1.146,60   
 292  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.298,00   
 292  2   UAB "DIAMEDICA"   1.445,85   
 293  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   590,00   
 293  2   UAB "DIAMEDICA"   974,40   
 293  3   UAB 'Interlux'   1.096,22   
 294  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   643,10   
 294  2   UAB "DIAMEDICA"   974,40   
 294  3   UAB 'Interlux'   1.096,22   
 295  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   725,70   
 295  2   UAB "DIAMEDICA"   1.455,30   
 296  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   896,80   
 296  2   UAB "DIAMEDICA"   2.525,25   
 297  1   UAB "DIAMEDICA"   974,40   
 298  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   967,60   
 298  2   UAB "DIAMEDICA"   1.265,25   
 299  1   UAB "DIAMEDICA"   42.840,00   
 300  1   UAB "DIAMEDICA"   3.294,90   
 301  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.274,40   
 301  2   UAB "DIAMEDICA"   2.292,74   

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-111, 113-141, 144-152, 154-181, 183, 184, 186-203, 205-267, 270-301  2007-05-28    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-85, 87-111, 113-141, 144-152, 154-181, 183, 184, 186-203, 205-267, 270-301  2007-06-11  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  112, 142, 143, 153, 182, 185, 204, 268, 269  2007-05-28  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų  86  2007-06-11  gamintojas Bio-Rad nebegamina siūlomos prekės
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 71, 72, 85, 113, 138, 179, 183, 191, 193, 196, 206, 213, 216, 217, 226, 227, 235, 236
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnostinės sistemos" (122263421)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 741.405,42 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-06-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 76, 91, 130, 195, 207
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Oriola–Vilnius" (111472747)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 656.525,40 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-06-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 24-26, 28, 87, 88, 90, 94, 96-104, 106, 110, 133
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" (122752661)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 41.435,82 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-06-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 199
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Vitlita diagnostika" (300068520)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 99.753,24 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-06-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 4, 6, 12-14, 39, 43, 47, 49-51, 53, 56, 70, 77-79, 81-84, 92, 93, 111, 114-121, 123, 127-129, 132, 136, 139-141, 150, 154, 161, 165-167, 169-175, 184, 189, 200, 212, 225, 233, 242, 267, 270, 274-280, 282, 284
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 382.212,85 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-06-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 66, 75, 124-126, 178, 205, 208, 210, 211, 218, 219, 230, 231, 234, 237-241, 243, 245-251, 253-266
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Grida LAB" (178313232)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-15 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 120.208,46 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-06-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 197, 198, 215, 220, 224
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnosta" (134784421)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-20 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 235.210,92 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-06-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 186, 221
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics" (111645576)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-20 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 937.822,80 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-06-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 180, 181, 194
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Werfen LT' (110413888)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-20 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 235.874,28 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-06-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 134
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Baltijos Inoma" (126342599)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-21 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 2.847,38 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-06-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 40, 62, 63, 68, 131, 144, 148, 151, 156, 164, 168, 187, 188, 190, 192, 228, 229, 232, 271-273, 281, 291, 297, 299, 300
Tiekėjo pavadinimas
UAB "DIAMEDICA" (111768155)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-21 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 246.381,90 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-06-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 159, 162, 163, 214
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED" (111475280)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-21 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 20.532,74 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-06-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 10, 16, 18, 32, 38, 46, 48, 52, 69, 73, 89, 95, 105, 107-109, 155, 157, 158, 160
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" (221731170)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-21 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 30.213,76 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-06-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

14. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 222, 223
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'VITROLAB' (235279070)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-21 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 371.856,60 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-06-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

15. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 283, 285-290, 292-296, 298, 301
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Expertus Vilnensis' (121386360)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 12.106,80 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-06-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

16. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3, 5, 7, 11, 17, 19-23, 27, 35-37, 42, 54, 55, 60, 64, 67, 74, 80, 135, 137, 176, 177
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Linea libera' (122145775)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 44.656,86 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-06-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

17. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2, 8, 9, 15, 29-31, 33, 34, 41, 44, 45, 57-59, 61, 122, 145-147, 149
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" (123221635)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 31.672,72 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-06-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

18. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 65, 152, 201-203, 209, 244, 252
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras (122889222)
Sutarties sudarymo data:
2007-07-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 14.223,60 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-06-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Nijolė  Motužienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyresnioji ekonomistė
Vardas, pavardė
  Aušra  Viršilienė
Telefonas
  (8 46) 39 66 71
Elektroninio pašto adresas:
  ekonomistai@klaipedosligonine.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Vyriausiasis gydytojas_____   __________   _____Vinsas  Janušonis_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)