tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo paslaugų centras
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 145797046, V. Montvilos g. 4, Šiaulių m., 5400 Šiaulių m. sav., Tel.: (8 41) 43 76 57
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
62232   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  3

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Vadovėlių ir priešmokiklinio ugdymo priemonių pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  22110000-4
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Šaltinėlis.Elementorius 1 kl.1. 22110000-4
2 Šaltinėlis.Elementorius 1 kl.1. 22110000-4
3 Šaltinėlis.Elementorius 1 kl.1. 22110000-4
4 Mano elementorius A knyga. 22110000-4
5 Mano elementorius B knyga. 22110000-4
6 Mano elementorius C knyga. 22110000-4
7 Mano elementorius D knyga. 22110000-4
8 Pupa 1kn.1kl. 22110000-4
9 Pupa 2kn.1kl. 22110000-4
10 Skaičių šalis 1kn.1kl. 22110000-4
11 Skaičių šalis 2kn.1kl. 22110000-4
12 Matematikos pasaulyje 1kn.1kl 22110000-4
13 Matematikos pasaulyje 2kn.1kl 22110000-4
14 Aš ir pasaulis 1kl 22110000-4
15 Gilė 1 kl.1 22110000-4
16 Gilė 1 kl. 2 22110000-4
17 Dailė 1kl. 22110000-4
18 Dailė 1kl.. 22110000-4
19 Dailė ir technologija 1kl. 22110000-4
20 Lakštutė. Muzika 1 kl. 22110000-4
21 Muzika 1 kl. 22110000-4
22 Aš ir kitas. Etikos vadovėlis 1kl 22110000-4
23 Esu dievo vaikas 1 kl. 22110000-4
24 Šaltinėlis 1kn.2kl. 22110000-4
25 Šaltinėlis 2kn.2kl. 22110000-4
26 Šaltinėlis 3kn.2kl. 22110000-4
27 Šaltinėlis 4kn.2kl. 22110000-4
28 Pupa 2kl 1 22110000-4
29 Pupa 2kl 2 22110000-4
30 Pupa 2kl 3 22110000-4
31 Skaičių šalis 1kn.2kl. 22110000-4
32 Skaičių šalis 2kn.2kl. 22110000-4
33 Matematikos pasaulyje 1kn.2kl. 22110000-4
34 Matematikos pasaulyje 2kn.2kl. 22110000-4
35 Pasaulis ir aš 1kn.2kl 22110000-4
36 Pasaulis ir aš 2kn.2kl 22110000-4
37 Raktas,atrakinantis visas pasaulio pažinimo karalystės duris 1kn.2kl 22110000-4
38 Raktas,atrakinantis visas pasaulio pažinimo karalystės duris 2kn.2kl 22110000-4
39 Dailė 2kl 22110000-4
40 Dailė 2kl 22110000-4
41 Dailė ir technologijos 2kl. 22110000-4
42 Lakštutė.Muzika 2kl. 22110000-4
43 Aš ir kitas. Etikos vadovėlis 2kl. 22110000-4
44 Tikiu ir myliu 2 kl.. 22110000-4
45 Šaltinis 1 kn.3kl 22110000-4
46 Šaltinis 2 kn.3kl 22110000-4
47 Šaltinis 3 kn.3kl 22110000-4
48 Šaltinis 4 kn.3kl 22110000-4
49 Skaičių šalis 3kl 1 22110000-4
50 Skaičių šalis 3kl 2 22110000-4
51 Matematikos pasaulyje 1kn.3kl 22110000-4
52 Matematikos pasaulyje 2kn.3kl 22110000-4
53 Mūsų pasaulis 1kn.3kl 22110000-4
54 Mūsų pasaulis 2kn.3kl 22110000-4
55 Raktas,atrakinantis visas pasaulio pažinimo karalystės duris 1kn.3kl 22110000-4
56 Raktas,atrakinantis visas pasaulio pažinimo karalystės duris 2kn 3kl; 22110000-4
57 Lakštutė.Muzika 3kl. 22110000-4
58 Dailė ir technologijos 3kl. 22110000-4
59 Dailė 3kl. 22110000-4
60 Dievas padeda 3kl. 22110000-4
61 Šaltinis 1 kn.4kl. 22110000-4
62 Šaltinis 2 kn.4kl. 22110000-4
63 Šaltinis 3 kn.4kl. 22110000-4
64 Šaltinis 4 kn.4kl. 22110000-4
65 Skaičių šalis 4kl. 22110000-4
66 Matematikos pasaulyje 1kn.4kl. 22110000-4
67 Matematikos pasaulyje 2kn.4kl. 22110000-4
68 Vienas pasaulis 4 kl.1 22110000-4
69 Vienas pasaulis 4 kl.2 22110000-4
70 Lakštutė. Muzika 4 kl. 22110000-4
71 Dailė 4 kl. 22110000-4
72 Lietuvių kalba 1d.5kl 22110000-4
73 Lietuvių kalba 2d.5kl . 22110000-4
74 Žaidžiu žodžiu 5kl1. 22110000-4
75 Žaidžiu žodžiu 5kl.2. 22110000-4
76 Skaitiniai 1kn.5kl. 22110000-4
77 Skaitiniai 2kn.5kl. 22110000-4
78 Lingo lego 5kl.1. 22110000-4
79 Lingo lego 5kl2. 22110000-4
80 Matematika kiekvienam 1 kn. 5kl. 22110000-4
81 Matematika kiekvienam 2 kn. 5kl. 22110000-4
82 Matematika Tau 1d.5kl 22110000-4
83 Matematika Tau 2d.5kl. 22110000-4
84 Matematika XXIa. 1kn.5kl. 22110000-4
85 Matematika XXIa. 2kn.5kl.. 22110000-4
86 Eureka Id. 5kl. 22110000-4
87 Eureka 2d. 5kl.. 22110000-4
88 Gamta ir žmogus 5kl. 22110000-4
89 Gamtos mokslų vadovėlis 5kl. 1. 22110000-4
90 Gamtos mokslų vadovėlis 5kl. 2. 22110000-4
91 Informacinės technologijos 5-6 kl. 22110000-4
92 Tavo bičiulis kompiuteris 1d. 5-6 kl. 22110000-4
93 Tavo bičiulis kompiuteris 2d. 5-6 kl. 22110000-4
94 Informacinių technologijų pradmenys 5-6 kl. 22110000-4
95 Kompiuterių karuselė. 22110000-4
96 Kodėlčius 1d. 5-6 kl. 22110000-4
97 Kodėlčius 2d. 5-6 kl. 22110000-4
98 Kelias. Istorijos vadovėlis 5kl. 22110000-4
99 Palikimas. Istorijos vadovėlis 5kl.1 22110000-4
100 Palikimas. Istorijos vadovėlis 5kl.1 22110000-4
101 Antikos kultūros vadovėlis. 22110000-4
102 Dailė 5-6 kl. 22110000-4
103 Moku piešti. Dailės vadovėlis 5 kl 22110000-4
104 Muzika 5kl. 22110000-4
105 Muzika 5kl. 22110000-4
106 Etika 5-6kl. 22110000-4
107 Etika 5kl. 22110000-4
108 Lietuvių kalba 1d.6kl. 22110000-4
109 Lietuvių kalba 2d.6kl. 22110000-4
110 Skaitiniai 1kn.6kl. 22110000-4
111 Skaitiniai 2kn.6kl. 22110000-4
112 Skaitymai 1d. 6 kl. 22110000-4
113 Skaitymai 2d. 6 kl. 22110000-4
114 Matematikos kiekvienam 5 kl. 1 22110000-4
115 Matematikos kiekvienam 5 kl. 2 22110000-4
116 Matematika Tau 1d.6kl 22110000-4
117 Matematika Tau 2d.6kl 22110000-4
118 Gamta ir žmogus 6kl. 22110000-4
119 Eureka 6kl.1 22110000-4
120 Eureka 6kl.2 22110000-4
121 Žingsniai. Pasaulio istorijos vadovėlis 6kl. 22110000-4
122 Žemė.Geografijos vadovėlis 1d.6kl. 22110000-4
123 Žemė.Geografijos vadovėlis 2d.6kl. 22110000-4
124 Dailės vadovėlis 6kl. 22110000-4
125 Muzika 6kl. 22110000-4
126 Lietuvių kalba 1d.7kl 22110000-4
127 Lietuvių kalba 2d.7kl. 22110000-4
128 Knygų valandos 1kn.7kl. 22110000-4
129 Knygų valandos 2kn.7kl. 22110000-4
130 Knygų valandos 3kn.7kl. 22110000-4
131 Matematika 7 1d. 22110000-4
132 Matematika 7 2d. 22110000-4
133 Matematika kiekvienam 7 kl 1 22110000-4
134 Matematika kiekvienam 7 kl 2 22110000-4
135 Matematika Tau 1d.7kl 22110000-4
136 Matematika Tau 2d.7kl 22110000-4
137 Informacinės technologijos.Projektas 22110000-4
138 Informacinės technologijos 22110000-4
139 Kodėlčius 7-8kl. 22110000-4
140 Biologija 7kl.1. 22110000-4
141 Biologija 7kl.2. 22110000-4
142 Fizika 7kl. 22110000-4
143 Spektras.Fizika 7kl. 22110000-4
144 Lietuvos praeities puslapiai 22110000-4
145 Laikas. Istorijos vadovėlis 1d. 7kl 22110000-4
146 Laikas. Istorijos vadovėlis 2d. 7kl 22110000-4
147 Lietuvos praeities puslapiai 1kn. 7-8kl 22110000-4
148 Žemė. Geografijos vadovėlis 1d. 7kl. 22110000-4
149 Žemė. Geografijos vadovėlis 2d. 7kl. 22110000-4
150 Dailė 7-8kl 22110000-4
151 Dailė 7kl. 22110000-4
152 Muzika 7 kl 22110000-4
153 Lietuvių kalba 1d. 8kl. 22110000-4
154 Lietuvių kalba 2d. 8kl. 22110000-4
155 Mokomės suprasti. 22110000-4
156 Knygų dienos 1 kn. 8 kl. 22110000-4
157 Knygų dienos 2 kn. 8 kl. 22110000-4
158 Knygų dienos 3 kn. 8 kl. 22110000-4
159 Matemetika 8 1d. 22110000-4
160 Matemetika 8 2d. 22110000-4
161 Biologija 8 kl 22110000-4
162 Spektras 8 kl.1 22110000-4
163 Spektras 8 kl.2 22110000-4
164 Fizika 8kl. 22110000-4
165 Chemija 8 kl. 22110000-4
166 Chemija Tau 8 kl. 22110000-4
167 Laikas. Istorijos vadovėlis 1d. 8 kl. 22110000-4
168 Laikas. Istorijos vadovėlis 2d. 8 kl. 22110000-4
169 Atraskime humanitarinę teisę 8-9 kl. 22110000-4
170 Pilietiškumo pagrindai 8 kl. 22110000-4
171 Geografija 1 kn. 8 kl. 22110000-4
172 Geografija 2 kn. 8 kl. 22110000-4
173 Muzika 8kl. 22110000-4
174 Bendravimo etika 8kl. 22110000-4
175 Etika 8 kl. 22110000-4
176 Paslapties link 8 kl. 22110000-4
177 Lietuvių kalba 9kl. 22110000-4
178 Lietuvių kalba 9kl. 22110000-4
179 Literatūros laukai 1 kn 9kl. 22110000-4
180 Literatūros laukai 2 kn 9kl. 22110000-4
181 Literatūros vadovėlis 9kl. 22110000-4
182 Matematika 9 1d. 22110000-4
183 Matematika 9 2d. 22110000-4
184 Žmogaus biologija ir sveikata 9 kl 22110000-4
185 Biologija Tau 1 kn. 9-10 kl. 22110000-4
186 Biologija Tau 2 kn. 9-10 kl. 22110000-4
187 Fizika 9 kl. 22110000-4
188 Chemija 9kl. 22110000-4
189 Chemija 9kl. 22110000-4
190 Lietuva pasaulyje 9kl. 22110000-4
191 Lietuva. Europa. Pasaulis 22110000-4
192 Laikas.Istorijos vadovėlis 1d. 9 kl. 22110000-4
193 Laikas.Istorijos vadovėlis 2d. 9 kl. 22110000-4
194 Žemė.Geografija 1d.9kl. 22110000-4
195 Žemė.Geografija 2d.9kl. 22110000-4
196 Lietuvos geografija 9kl. 22110000-4
197 Ekonomikos pradmenys 9-10 kl. 22110000-4
198 Ekonomika 9-10 kl. 22110000-4
199 Dailė 9-10kl. 22110000-4
200 Muzika 9 kl. 22110000-4
201 Džiazo istorija. 22110000-4
202 Šiuolaikinė muzika. 22110000-4
203 Vakarų muzikos istorija. 22110000-4
204 Retosios technologijos ir jų taikymai 9-10kl. 22110000-4
205 Etika 9-10 kl 22110000-4
206 Psichologijos pagrindai. 22110000-4
207 Lietuvių kalba 10 kl. 22110000-4
208 Literatūros vadovėlis 10 kl. 22110000-4
209 Lietuvių literatūra 1d. 10 kl 22110000-4
210 Lietuvių literatūra 2d. 10 kl 22110000-4
211 Matematika 10 1d. 22110000-4
212 Matematika 10 2d. 22110000-4
213 Biologija 10kl. 22110000-4
214 Fizika 10 kl. 22110000-4
215 Chemija 10 kl. 22110000-4
216 Chemija Tau 10 kl. 22110000-4
217 Lietuva pasaulyje 10kl 22110000-4
218 Lietuvos praeities puslapiai 10kl. 22110000-4
219 Naujausių laikų istorija 10 kl. 22110000-4
220 Geografijos vadovėlis 10kl. 22110000-4
221 Žemė 10 kl 22110000-4
222 Muzika 10 kl. 22110000-4
223 Filosofinė etika 10-11kl 22110000-4
224 Dievo tautos kelias 10 kl. 22110000-4
225 Filosofinė etika aš ir tai. 22110000-4
226 Lietuvių kalba 11-12 kl. 22110000-4
227 Literatūros vadovėlis 1d. 11kl. 22110000-4
228 Literatūros vadovėlis 2d. 11kl. 22110000-4
229 Literatūra 1kn. 11-12kl. 22110000-4
230 Literatūra 2kn. 11-12kl. 22110000-4
231 Matematika II 1d. 22110000-4
232 Matematika II 2d. 22110000-4
233 Matematika 1 kn. 11-12 kl. 22110000-4
234 Matematika 1d. 11kl. 22110000-4
235 Matematika 2d. 11kl. 22110000-4
236 Biologija Tau 1. 22110000-4
237 Biologija Tau 2. 22110000-4
238 Fizika 1kn. 11kl 1. 22110000-4
239 Fizika 2kn. 11kl 2. 22110000-4
240 Organinė chemija 11kl. 22110000-4
241 Istorijos vadovėlis 11kl 1. 22110000-4
242 Istorijos vadovėlis 11kl 2. 22110000-4
243 Bendroji geografija 1kn. 22110000-4
244 Bendroji geografija 2kn 22110000-4
245 Bendroji geografija 3kn. 22110000-4
246 Politologijos pagrindai. 22110000-4
247 Pasaulio politinis žemėlapis. 22110000-4
248 Ekonomika 1d11-12kl. 22110000-4
249 Ekonomika 2d11-12kl. 22110000-4
250 Dailė 11-12 1kn. 22110000-4
251 Dailė 11-12 2kn. 22110000-4
252 Braižyba. 22110000-4
253 Žemės ūkio technologijos. 22110000-4
254 Fotografijos meno pradmenys. 22110000-4
255 Literatūros vadovėlis 12kl. 22110000-4
256 Literatūros vadovėlis 1d. 12kl. 22110000-4
257 Literatūros vadovėlis 1d. 12kl. 22110000-4
258 Matematika 12 kl. Išplėstinis kursas. 22110000-4
259 Matematika 12kl 22110000-4
260 Fizika 1kn. 12 kl. 22110000-4
261 Fizika 2kn. 12 kl. 22110000-4
262 Bendroji chemija 12 kl. 22110000-4
263 Modernaus pasaulio istorija. 22110000-4
264 Filosofinė etika 12 kl. 22110000-4
265 Anglų kalba 2kl. 1 kn. 22110000-4
266 Anglų kalba 2kl. 2 kn 22110000-4
267 Anglų kalba 2kl. 3 kn 22110000-4
268 Early School English I 22110000-4
269 Early School English II 22110000-4
270 Early School English III 1d 22110000-4
271 Early School English III 2d 22110000-4
272 School English IV 22110000-4
273 Hello 1 22110000-4
274 Hello 7 22110000-4
275 Opportunities Beginner 22110000-4
276 New Opportunities Beginner II-III m.m. 22110000-4
277 New Opportunities Elementary III-IV m.m. 22110000-4
278 New Opportunities Prie-Intermediate V-VI m.m. 22110000-4
279 Opportunities Intermediate VI-VII m.m. 22110000-4
280 New Opportunities Intermediate 22110000-4
281 Opportunities Upper-Intermediate VIII 22110000-4
282 Opportunities Upper-Intermediate VIII-IX m. 22110000-4
283 Way Ahead New Edition 22110000-4
284 First Certificate Expert 22110000-4
285 First Certificate Listening and Speaking 22110000-4
286 First Certificate Usc of English 22110000-4
287 First Certificate Writing 22110000-4
288 First Certificate Reading 22110000-4
289 Ready for PET 22110000-4
290 Ready for First Certificate 22110000-4
291 Skills for First Certificate Writing 22110000-4
292 Skills for First Certificate Reading 22110000-4
293 Skills for First Certificate Skaitymo vadovėlis 22110000-4
294 Skills for First Certificate Klausymo kalbėjimo vadovėlis 22110000-4
295 Happy Earth 1 22110000-4
296 Happy Earth 2 22110000-4
297 First Certificate 22110000-4
298 Use of English for the FCE 22110000-4
299 Welcome Starter 22110000-4
300 Welcome I 22110000-4
301 Welcome II 22110000-4
302 Enterprise I 22110000-4
303 Enterprise II 22110000-4
304 Enterprise III 22110000-4
305 Enterprise Plus 22110000-4
306 Enterprise IV 22110000-4
307 Upstream. Upper Beginner 22110000-4
308 Upstream. Upper Elementary 22110000-4
309 Upstream. Upper Prie-Intermediate 22110000-4
310 Upstream. Upper Intermediate 22110000-4
311 Messages 4 22110000-4
312 Planet 1 22110000-4
313 Planet 2 22110000-4
314 Das Neue Deutschmobil 2 22110000-4
315 Genial A1 22110000-4
316 Genial A2 22110000-4
317 Genial IZ 22110000-4
318 Ping pong neu 1 22110000-4
319 Ping pong neu 2 22110000-4
320 Ping pong neu 3 22110000-4
321 Apelt Deutsch 1 22110000-4
322 Apelt Deutsch 2 22110000-4
323 V dobrij put 1 22110000-4
324 V dobrij put 2 22110000-4
325 V dobrij put 3 22110000-4
326 Rusų kalba 4m.m. 22110000-4
327 Rusų kalba 11-12 kl 22110000-4
328 Šag za šagom 1d 22110000-4
329 Šag za šagom 2d 22110000-4
330 Šag za šagom 3d 22110000-4
331 Šag za šagom 4d 22110000-4
332 Šag za šagom 5d 22110000-4
333 Aušrelė. Elementorius 22110000-4
334 Šaltinėlis. 1kn 1kl 22110000-4
335 Šaltinėlis. 2kn 1kl 22110000-4
336 Skaičių šalis 1kn. 1kl 22110000-4
337 Skaičių šalis 2kn. 1kl 22110000-4
338 Pažink pasaulį 1kn. 1kl 22110000-4
339 Pažink pasaulį 2kn. 1kl 22110000-4
340 Lietuvių kalba 1 kn 2kl. 22110000-4
341 Lietuvių kalba 2 kn 2kl. 22110000-4
342 Lietuvių kalba 3 kn 2kl. 22110000-4
343 Lietuvių kalba 4 kn 2kl. 22110000-4
344 Skaičių šalis 1kn. 2kl 22110000-4
345 Skaičių šalis 2n. 2kl 22110000-4
346 Pažink pasaulį 1kn. 2kl 22110000-4
347 Lietuvių kalba 1kn. 3kl. 22110000-4
348 Lietuvių kalba 2kn. 3kl. 22110000-4
349 Lietuvių kalba 3kn. 3kl. 22110000-4
350 Lietuvių kalba 4kn. 3kl. 22110000-4
351 Skaičių šalis 3kl. 1kn 22110000-4
352 Skaičių šalis 3kl. 2kn 22110000-4
353 Lietuvių kalba 1kn. 5kl 22110000-4
354 Lietuvių kalba 2kn. 5kl 22110000-4
355 Kelias. Istorijos vadovėlis 5 kl. 22110000-4
356 Skaičių šalis 1kn. 4kl. 22110000-4
357 Skaičių šalis 2kn. 4kl. 22110000-4
358 Vienas pasaulis 4kl 1 22110000-4
359 Vienas pasaulis 4kl 2 22110000-4
360 Lietuvių kalba 1kn. 4kl 22110000-4
361 Lietuvių kalba 2kn. 4kl 22110000-4
362 Lietuvių kalba 3kn. 4kl 22110000-4
363 Lietuvių kalba 4kn. 4kl 22110000-4
364 Laikas 10 kl. 1 22110000-4
365 Laikas 10 kl. 2 22110000-4
366 Mandagumo pamokėlės 22110000-4
367 Aušrelė 1 skaitymo knyga šešiamečiams 22110000-4
368 Aušrelė 2 skaitymo knyga šešiamečiams 22110000-4
369 Mokyklos link 1 22110000-4
370 Mokyklos link 2 22110000-4
371 Zylutė (skaitymo pradžiamokslis) 22110000-4
372 Genelis (skaitymo pradžiamokslis) 22110000-4
373 Liepsnelė (skaitymo pradžiamokslis) 22110000-4
374 Matematika ir ruduo 22110000-4
375 Matematika ir žiema 22110000-4
376 Matematika ir pavasaris 22110000-4
377 Pieštuko kelionė Nr.1 22110000-4
378 Pieštuko kelionė Nr.2 22110000-4
379 Pieštuko kelionė Nr.3 22110000-4
380 Skaitymo pratybos 22110000-4
381 Rankos lavinimo pratybos 1 22110000-4
382 Rankos lavinimo pratybos 1 22110000-4
383 Garsai ir raidės 22110000-4
384 Ruduo su raidėmis 22110000-4
385 Žiema su raidėmis 22110000-4
386 Pavasaris su raidėmis 22110000-4
387 Vasara su raidėmis 22110000-4
388 Žodžiai žodeliai 22110000-4
389 Skaičius ir skaitmuo 22110000-4
390 Metų laikai-vaikystės draugai 22110000-4
391 Formos ir spalvos 22110000-4
392 Pyragai ir desertai 22110000-4
393 Vaikų šventės 22110000-4
394 Priešybės 22110000-4
395 Skaičiuok nuo 1 iki 20 22110000-4
396 Keliauju į skaičių šalį 22110000-4
397 Skaičiuoju, spalvinu, mokiausi 1,2,3,4,5 22110000-4
398 Skaičiuoju, spalvinu, mokiausi 6,7,8,9,10 22110000-4
399 Aukime sveiki ir saugūs 22110000-4
400 Išvenkime pavojų 22110000-4
401 Pažinkime saulutę. 22110000-4
402 Taisyklinga laikysena. 22110000-4
403 Astma ir alergija 22110000-4
404 Mažasis teatras. Ropė 22110000-4
405 Mažasis teatras. Jaučio trobelė 22110000-4
406 Mažasis teatras. Dangus griūva 22110000-4
407 Mažasis teatras. Pirštinė 22110000-4
408 Mažasis teatras. Ožka ir vilkas 22110000-4
409 Šešėlių teatras. Gyveno senelis ir senelė. 22110000-4
410 Šešėlių teatras. Gužutis ir gervė 22110000-4
411 Drabeliai mažiesiems menininkams. 22110000-4
412 Nesudėtingi lankstiniai. 22110000-4
413 Gyvūnai. Skaityk, klijuok ir spalvink. 22110000-4
414 Ką veiki per atostogas 22110000-4
415 Kviečiame pažaisti III 22110000-4
416 Kviečiame pažaisti IV 22110000-4
417 Drabužiai puošia ir šildo. 22110000-4
418 Sodo ir daržo gėrybės. 22110000-4
419 Vandens paslaptys. 22110000-4
420 Namai namučiai. 22110000-4
421 Aš esu nepaprastas. 22110000-4
422 Aš ir kiti žmonės. 22110000-4
423 Metų karselė. 22110000-4
424 Ką papasakojo Lašiukas. 22110000-4
425 Kurmis ieško saulutės. 22110000-4
426 Lašiuko kelionė. 22110000-4
427 Fui ir Fe nuotykiai. 22110000-4
428 Duonos pasakojimas. 22110000-4
429 Metų juosta. 22110000-4
430 Kalendorius (s. priešmokyklinis ugdymas). 22110000-4
431 Vaikų žaidimai darželyje ir namie. 22110000-4
432 Vertybių knyga. 22110000-4
433 Jūsų vaikas. 22110000-4
434 Mano vaikai. 22110000-4
435 Neišplėtotos kalbos ugdymas. 22110000-4
436 Kuo skiriasi berniukai ir mergaitės 22110000-4
437 Neliesk manęs 22110000-4
438 Baimė Nuo bailumo iki drąsos. 22110000-4
439 Draugystė. Nuo senų draugų iki naujų draugų 22110000-4
440 Jausmai. Nuo nevilties iki laimės 22110000-4
441 Žmogaus kūnas. 22110000-4
442 Kuo aš ypatingas 22110000-4
443 Pradinuko enciklopedija. 22110000-4
444 Klausimų ir atsakymų enciklopedija. 22110000-4
445 Mano pirmoji pasaulio enciklopedija. 22110000-4
446 Kur keliauja gyvūnai. 22110000-4
447 Gyvūnų namai. 22110000-4
448 Čipolino nuotykiai. 22110000-4
449 Tik mamos taip myli. 22110000-4
450 Tik tėčiai taip myli. 22110000-4
451 Ta, mamyte. 22110000-4
452 Pepė eina į mokyklą. 22110000-4
453 Aus baus bus medaus. 22110000-4
454 Mįslių ir minklių knyga. 22110000-4
455 Pasakos be galo. Mikė kvailutis 22110000-4
456 Langelis į girią. Žvėreliai ir kt. 22110000-4
457 Angelų pasakos. 22110000-4
458 Vaikų ir namų pasakos I. 22110000-4
459 Vaikų ir namų pasakos III. 22110000-4
460 Tau, mamyte. 22110000-4
461 Zuikio abėcėlė. 22110000-4
462 Matyk, atpažink, skirk. 22110000-4
463 Loto. Daiktai 22110000-4
464 Loto. Gyvūnai ir augalai 22110000-4
465 Loto. Augalai ir jų augavietės 22110000-4
466 Didžioji kūrybinių darbelių knyga 22110000-4
467 Gero elgesio mokyklėlė. 22110000-4
468 Raištelio kelionė. Apie gyvūnus. 22110000-4
469 Raištelio kelionė. Apie transportą. 22110000-4
470 Raištelio kelionė. Apie žaislus. 22110000-4
471 Gudragalvių užduotys A. 22110000-4
472 Gudragalvių užduotys B. 22110000-4
473 Gudragalvių užduotys C. 22110000-4
474 Pasakiukų abėcėlė. Ruduo 22110000-4
475 Pasakiukų abėcėlė. Žiema 22110000-4
476 Pasakiukų abėcėlė. Pavasaris 22110000-4
477 Aš mokausi. Priešmokyklinukams 22110000-4
478 Aš mokausi. Žaidimų knyga 22110000-4
479 Kas gimtinėje gyvena 22110000-4
480 Pratimai rankai lavinti 6-7m. 22110000-4
481 Lavinamosios užduotys 6-7m. I dalis. 22110000-4
482 Lavinamosios užduotys 6-7m. II dalis 22110000-4
483 Kūrybiškumo ugdymas. 22110000-4
484 Mano pirmoji pratybų knyga 96 puslapiai linksmų žaidimų 22110000-4
485 Sataris. Popierius lankstinukų knyga 22110000-4
486 Plakatas "Transporto priemonės". 22110000-4
487 Plakatas "Gėlės". 22110000-4
488 Plakatas "Medžiai ir krūmai". 22110000-4
489 Plakatas "Naminiai gyvūnai" 22110000-4
490 Plakatas "Daržovės". 22110000-4
491 Plakatas "Laikas". 22110000-4
492 Plakatas "Kelio ženklai". 22110000-4
493 Švenčių ir spektaklių scenarijai ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. 22110000-4
494 Psichologiniai piešinių testai 22110000-4
495 Vaikų piešinių paslaptys. 22110000-4
496 Gydomieji žaidimai. 22110000-4
497 Tu priklausai mums. 22110000-4
498 Netrukus viskas bus gerai. 22110000-4
499 Logiko PRIMO rėmeliai. 22110000-4
500 Logiko PICCOLO rėmeliai 22110000-4
501 Apranga. 22110000-4
502 Piešiame, meistraujame, statome. 22110000-4
503 Spalvos ir formos. 22110000-4
504 Skaičiuokime ir lyginkime. 22110000-4
505 Žiūrėkime ir kalbėkime 22110000-4
506 Raskime ir sujunkime. 22110000-4
507 Kiekiai ir skaičiai. 22110000-4
508 Loginiai žaidimai. 22110000-4
509 Saugus eismas. 22110000-4
510 Formos ir kiekiai. 22110000-4
511 Pažintis su skaičiais 1. 22110000-4
512 Pažintis su skaičiais 2 22110000-4
513 Sudėtis ir atmintis 1 22110000-4
514 Meistravimas ir konstravimas. 22110000-4
515 Tapyba. 22110000-4
516 Spalvotos dainelės. 22110000-4
517 Nuo paveikslėlių prie garsų ir raidžių. 22110000-4
518 Mano pirmoji enciklopedija. Kas tai yra. 22110000-4
519 Plakatas "Seku seku pasaka" 22110000-4
520 Plakatas "Lietuvos paukščiai" 22110000-4
521 Plakatas "Lietuvos žinduoliai" 22110000-4
522 Plakatas "Naminai gyvūnai". 22110000-4
523 Plakatas "Daržovės". 22110000-4
524 Plakatas "Vaisiai" 22110000-4
525 Plakatas "Lietuvos grybai". 22110000-4
526 Domino 22110000-4
527 Aprenk vaikus. 22110000-4
528 Vabzdžių stebėjimo indas. 22110000-4
529 Vabzdžių stebėjimo prietaisas. 22110000-4
530 Žaidimai sveikatos tema "Jūsų maistas-jūsų dantukai". 22110000-4
531 Žaidimas "Veiksmas ir pasekmės". 22110000-4
532 Svarstyklės skaičiavimui Demo. 22110000-4
533 Kalimo žaidimas. 22110000-4
534 Krepšys kamuolių sandėliavimui. 22110000-4
535 Magnetiniai skaičiai 22110000-4
536 Rankiniai Žvangučiai. 22110000-4
537 Ženklas "Higiena tualete" 22110000-4
538 Elipsoidės 22110000-4
539 Geometrinių figūrų konstruktorius. 22110000-4
540 Matavimo cilindrai. 22110000-4
541 Magnetinė juosta. 22110000-4
542 Videoskopas. 22110000-4
543 Magnetų rinkinys. 22110000-4
544 26 vnt instruktorius 22110000-4
545 Kojokai. 22110000-4
546 Figūrėlės lagaminėlyje 22110000-4
547 Medinės figūrėlės dėliojimui 22110000-4
548 Didinimo stiklas 22110000-4
549 Smėlio laikrodukas. 22110000-4
550 Medinių tašelių pakelis. 22110000-4
551 Sportinis teleskopas 22110000-4
552 Trafaretų rinkinys 22110000-4
553 Varžtai ir veržlės dėžutėje 22110000-4
554 Rankelės vėrimui 22110000-4
555 Karoliukai plokšti 22110000-4
556 Kaladėlės MAXI 22110000-4
557 Stalelis trims žaidimams 22110000-4


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintos neskelbiamos derybos 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2007-05-21    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
2007-05-09 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA" 122275733  J. Jasinskio g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Rosmos prekyba" 125660353  A. Strazdelio g. 1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "LITTERULA" 124152925  Ateities g. 7C-4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "KRONTA" 110736891  Pylimo g. 38/1, LT-01136 Vilnius  Lietuva 
KĘSTUČIO JONO VASILIAUSKO įmonė 145566961  Lyros g. 14-25, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA 124940893  Laisvės pr. 115a-54, LT-06119, Vilnius  Lietuva 
UAB "PRESVIKA" 123660778  Pamėnkalnio g. 25-11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa' 132726152  E.Ožeškienės g. 10, 44252 Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS" 120148057  Pylimo g. 42, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas" 233990960  Žemaičių g. 31, Kauno m., 44175 Kauno m. sav.  Lietuva 
A. Žandario įmonė 222088670  V. Maciulevičiaus g. 49-90, Vilniaus m., 2050 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS" 120275624  Parodų g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Katalikų pasaulio leidiniai" 126207879  Pylimo g. 27/14, Vilnius  Lietuva 
Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV" 110051115  Akademijos 4,LT-08412, Vilnius  Lietuva 
UAB "Gudragalvis" 300573394  Respublikos g.20, Mažeikiai  Lietuva 
A. Žandario įmonė (Leidykla "Žara") 222088670  Akademijos g.4-607, Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
 60   UAB "Katalikų pasaulio leidiniai"  kandidatas pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
           

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 275  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   13,90   
 275  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   14,91   
 275  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   14,99   
 275  4   UAB "PRESVIKA"   15,95   
 275  5   UAB "LITTERULA"   18,80   
 276  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   13,90   
 276  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   14,91   
 276  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   14,99   
 276  4   UAB "PRESVIKA"   15,95   
 276  5   UAB "LITTERULA"   18,80   
 277  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   13,90   
 277  2   UAB "PRESVIKA"   13,97   
 277  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   14,70   
 277  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   14,99   
 277  5   UAB "LITTERULA"   18,80   
 278  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   13,90   
 278  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   14,91   
 278  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   14,99   
 278  4   UAB "PRESVIKA"   15,95   
 278  5   UAB "LITTERULA"   18,80   
 279  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   13,90   
 279  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   13,97   
 279  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   14,70   
 279  4   UAB "PRESVIKA"   14,99   
 279  5   UAB "LITTERULA"   18,80   
 280  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   13,90   
 280  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   14,91   
 280  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   14,99   
 280  4   UAB "PRESVIKA"   15,95   
 280  5   UAB "LITTERULA"   18,80   
 281  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   17,90   
 281  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   27,49   
 281  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   29,82   
 281  4   UAB "LITTERULA"   34,30   
 281  5   UAB "PRESVIKA"   37,80   
 282  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   22,10   
 282  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   22,47   
 282  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   22,79   
 282  4   UAB "PRESVIKA"   23,73   
 282  5   UAB "LITTERULA"   28,70   
 283  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   16,17   
 283  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   17,05   
 283  3   UAB "LITTERULA"   17,35   
 283  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   17,99   
 284  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   17,85   
 284  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   17,99   
 284  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   18,48   
 284  4   UAB "LITTERULA"   23,90   
 284  5   UAB "PRESVIKA"   24,68   
 285  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   17,85   
 285  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   17,99   
 285  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   18,48   
 285  4   UAB "LITTERULA"   23,90   
 285  5   UAB "PRESVIKA"   24,68   
 286  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   17,85   
 286  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   17,99   
 286  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   18,48   
 286  4   UAB "LITTERULA"   23,90   
 286  5   UAB "PRESVIKA"   24,68   
 287  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   17,85   
 287  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   17,99   
 287  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   18,48   
 287  4   UAB "LITTERULA"   23,90   
 287  5   UAB "PRESVIKA"   24,68   
 288  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   17,85   
 288  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   17,99   
 288  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   18,48   
 288  4   UAB "LITTERULA"   23,90   
 288  5   UAB "PRESVIKA"   24,68   
 289  1   UAB "LITTERULA"   23,30   
 289  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   25,20   
 289  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   27,75   
 289  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   29,60   
 290  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   29,82   
 290  2   UAB "LITTERULA"   31,00   
 290  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   33,00   
 290  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   35,20   
 291  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   23,10   
 291  2   UAB "LITTERULA"   24,00   
 291  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   25,50   
 291  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   27,20   
 292  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   23,10   
 292  2   UAB "LITTERULA"   24,00   
 292  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   25,50   
 292  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   27,20   
 293  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   23,10   
 293  2   UAB "LITTERULA"   24,00   
 293  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   25,50   
 293  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   27,20   
 294  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   23,10   
 294  2   UAB "LITTERULA"   24,00   
 294  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   25,50   
 294  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   27,20   
 295  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   14,69   
 295  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   14,91   
 295  3   UAB "LITTERULA"   15,00   
 295  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   16,76   
 296  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   14,69   
 296  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   14,91   
 296  3   UAB "LITTERULA"   15,00   
 296  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   16,76   
 297  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   20,29   
 297  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   20,58   
 297  3   UAB "LITTERULA"   22,30   
 297  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   23,20   
 298  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   27,72   
 298  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   30,00   
 298  3   UAB "LITTERULA"   30,00   
 298  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   32,00   
 299  1   UAB "LITTERULA"   11,70   
 299  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   12,39   
 299  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   12,75   
 299  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   15,00   
 300  1   UAB "LITTERULA"   14,90   
 300  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   15,54   
 300  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   15,96   
 300  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   19,00   
 301  1   UAB "LITTERULA"   15,60   
 301  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   16,17   
 301  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   16,60   
 301  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   19,80   
 302  1   UAB "LITTERULA"   17,35   
 302  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   17,85   
 302  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   18,52   
 302  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   22,20   
 303  1   UAB "LITTERULA"   17,35   
 303  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   17,85   
 303  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   18,52   
 303  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   22,20   
 304  1   UAB "LITTERULA"   17,35   
 304  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   17,85   
 304  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   18,52   
 304  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   22,20   
 305  1   UAB "LITTERULA"   17,35   
 305  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   17,85   
 305  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   18,52   
 305  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   22,20   
 306  1   UAB "LITTERULA"   17,35   
 306  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   17,85   
 306  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   18,52   
 306  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   22,20   
 307  1   UAB "LITTERULA"   17,35   
 307  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   17,85   
 307  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   18,52   
 307  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   22,20   
 308  1   UAB "LITTERULA"   17,35   
 308  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   17,85   
 308  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   18,52   
 308  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   22,20   
 309  1   UAB "LITTERULA"   17,35   
 309  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   17,85   
 309  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   18,52   
 309  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   22,20   
 310  1   UAB "LITTERULA"   20,40   
 310  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   21,21   
 310  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   21,75   
 310  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   26,20   
 311  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   15,49   
 311  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   16,59   
 311  3   UAB "LITTERULA"   18,20   
 311  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   20,80   
 312  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   18,06   
 312  2   UAB "LITTERULA"   18,70   
 312  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   18,75   
 312  4   UAB "PRESVIKA"   18,80   
 312  5   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   20,00   
 313  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   18,06   
 313  2   UAB "LITTERULA"   18,70   
 313  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   18,75   
 313  4   UAB "PRESVIKA"   18,80   
 313  5   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   20,00   
 314  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   18,06   
 314  2   UAB "LITTERULA"   18,30   
 314  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   19,50   
 314  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   20,80   
 315  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   18,06   
 315  2   UAB "LITTERULA"   18,40   
 315  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   19,50   
 315  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   26,40   
 316  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   18,06   
 316  2   UAB "LITTERULA"   18,40   
 316  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   19,50   
 317  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   18,06   
 317  2   UAB "LITTERULA"   18,40   
 317  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   19,50   
 317  4   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   26,40   
 318  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   17,85   
 318  2   UAB "PRESVIKA"   17,90   
 318  3   UAB "LITTERULA"   18,70   
 318  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   19,50   
 318  5   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   20,80   
 319  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   17,85   
 319  2   UAB "LITTERULA"   18,70   
 319  3   UAB "PRESVIKA"   18,90   
 319  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   19,50   
 319  5   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   20,80   
 320  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   19,11   
 320  2   UAB "PRESVIKA"   19,90   
 320  3   UAB "LITTERULA"   20,00   
 320  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   21,00   
 320  5   Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa'   22,40   
 321  1   UAB "LITTERULA"   17,00   
 321  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   18,27   
 321  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   21,00   
 322  1   UAB "LITTERULA"   17,00   
 322  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS"   18,27   
 322  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   21,00   

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-554  2007-05-28    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-557  2007-06-04  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1-16, 19-22, 24-38, 41-43, 45-58, 61-70, 72-81, 88-91, 94, 99-101, 103-105, 107-111, 114-115, 118, 123-130, 133-134, 137-138, 140, 142, 144, 147, 151-158, 164-166, 170, 177, 179-180, 184-191, 196-197, 200, 202-204, 207, 209-210, 213-218, 222-223, 229-240, 243-246, 250-254, 258-263, 265-282, 284-288, 323-327, 333-465
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė 'Šviesa' (132726152)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  247.621,70 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 17, 39, 84, 85, 169, 201, 205, 219, 220, 499-516
Tiekėjo pavadinimas
UAB "KRONTA" (110736891)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.262,70 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 18, 40, 59, 71, 181, 208, 226-228, 241-242, 255-257, 517-518
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA (124940893)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  4.607,07 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 23, 44, 176, 224
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Katalikų pasaulio leidiniai" (126207879)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  715,81 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 82-83, 92-93, 116-117, 131-132, 135-136, 159-160, 182-183, 198, 211-212, 248-249
Tiekėjo pavadinimas
Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV" (110051115)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  22.765,89 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 86-87, 98, 119-122, 143, 145-146, 148-149, 161-163, 167-168, 171-172, 192-195, 221, 247, 519-525
Tiekėjo pavadinimas
K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS" (120275624)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  62.714,97 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 95, 106, 112, 113, 283, 290-295, 298, 312-320
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ROTAS" (120148057)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  2.795,50 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 96, 97, 139
Tiekėjo pavadinimas
A. Žandario įmonė (Leidykla "Žara") (222088670)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  465,48 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 102, 150, 199
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Rosmos prekyba" (125660353)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.717,70 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 174
Tiekėjo pavadinimas
KĘSTUČIO JONO VASILIAUSKO įmonė (145566961)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  336,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 175, 178, 206, 225, 264
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA" (122275733)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  5.050,50 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 295-297, 311
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas" (233990960)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  65,16 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 289, 299-310, 321-322
Tiekėjo pavadinimas
UAB "LITTERULA" (124152925)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  10.922,45 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

14. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 328-332, 466-498
Tiekėjo pavadinimas
UAB "PRESVIKA" (123660778)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  11.606,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

15. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 526-557
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Gudragalvis" (UAB 'Gudragalvis') (300573394)
Sutarties sudarymo data:
2007-06-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  4.584,46 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Vaida  Markauskienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyresnioji specialistė mokymo priemonėms
Vardas, pavardė
  Gaivilė  Vaičėnienė
Telefonas
  (8 41) 50 26 20
Elektroninio pašto adresas:
  gaivile@siauliai-r.sav.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Direktorė_____   __________   _____Vaida  Markauskienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)