tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Lietuvos veterinarijos akademija
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 111950777, Tilžės g. 18, Kaunas, Tel.: (8 37) 36 33 23
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
54664   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Reagentų ir laboratorinių priemonių pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  24496300-0
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  26152330-0

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Terpės pieno ir lochijų mikrobiologinei analizei: 1.1. Terpė Baird Parker agaras (arba lygiavertė) - 20 vnt; 1.2. Terpė Mac conkey agaras (arba lygiavertė) - 20 vnt; 1.3. terpė Streptococcal agaras (arba lygiavertė) - 20 vnt; 1.4. Terpė Biggy - Candida agaras (arba lygiavertis) - 20 vnt; 1.5. Terpė Muller Hinton (arba lygiavertė) - 20 vnt: 24496300-0
2 Rinkinys "Stapaurex Plus" (arba lygiavertis) - 1 pakuotė 24496300-0
3 Reagentai kraujo serumo biocheminei analizei: 3.1. Diagnostikumas Rainbut (hydroxybutyrate) arba lygiavertis - 1 pakuotė; 3.2. Kontrolinis kokybės serumas L - 3 (arba lygiavertis) - 1pakuotė, 3.3. Kontrolinis kokybės serumas L- 2 (arba lygiavertis) - 1 pakuotė 24496300-0
4 preparatas "Ergogen Komplex" (arba lygiavertis) - 10 vnt 24496300-0
5 Koncentruota sieros rūgštis (arba lygiavertė) - 1 l 24496300-0
6 Chloroformas (arba lygiavertis)- 1 l 24496300-0
7 Ledinė acto rūgštis (arba lygiavertė) - 2 l 24496300-0
8 Koncentruota druskos rūgštis (arba lygiavertė) - 1 l 24496300-0
9 Eteris (arba lygiavertis) - 4 l 24496300-0
10 Petroleteris (arba lygiavertis) - 3 l 24496300-0
11 Izoamilo alkoholis (arba lygiavertis)- 1 l 24496300-0
12 NaOH fiksonalas 0,1N (arba lygiavertis) - 5 amp 24496300-0
13 KOH fiksonalas 0,1 N (arba lygiavertis)- 5 amp. 24496300-0
14 HCl fiksonalas 0,1N (arba lygiavertis) - 2 amp. 24496300-0
15 Kalio jodidas (arba lygiavertis) - 1000 g 24496300-0
16 Natrio tiosulfatas (Na2S2O3) arba lygiavertis - 250 g 24496300-0
17 Bromtimolio mėlynasis (arba lgiavertis) - 40 g 24496300-0
18 Azoto rūgštis NHO3-4 mol/l (arba lygiavertė) - 6 mol/l 24496300-0
19 Kalio heksociano feristos (K4[Fe(CN)6] H2O) arba lygiavertė - 100g 24496300-0
20 Cinko acetatas Zn(CH3COO)2 H2O) arba lygiavertis - 500 g 24496300-0
21 Kalio tiocianato tirpalas KSCN 0,1 (arba lygiavertis) - 1 amp. 24496300-0
22 Amonio geležies (III) sulfatas NH4Fe(SO4)2 12 H2O (arba lygiavertis) - 500 g 24496300-0
23 Dietileteris (arba lygiavertis) - 1 l 24496300-0
24 Cinko sulfatas 30 proc. (arba lygiavertis) - 250 g 24496300-0
25 Geltonoji kraujo druska (arba lygiavertė) - 100 g 24496300-0
26 pH indikatoriniai popierėliai - 1 pak 24496300-0
27 Perchlorinė rūgštis (arba lygiavertė) 250 ml 24496300-0
28 Silikono medžiaga prieš putojimą - 500 g 24496300-0
29 Bevandeniai filtrai: 29.1. bevandeniai filtrai d - 110mm - 1 vnt; 29.2. bevandeniai filtrai d - 125 mm - 1 vnt; 29.3. bevandeniai filtrai d - 500 mm - 1 vnt 24496300-0
30 Formalinas (arba lygiavertis)- 2 l 24496300-0
31 Trivandenio kalio ferocianidas K4Fe(CN)6 x 3 H2O arba lygiavertis- 100 g 24496300-0
32 Dvivandenio cinko acetatas Zn(CH3COO)2 x 2 H2O arba lygiavertis - 500 g 24496300-0
33 Dešimtvandenio dinatrio tetraboratas Na2B4O7 x 10 H2O (arba lygiavertis) - 250 g 24496300-0
34 Natrio nitritas (arba lygiavertis) - 250 g 24496300-0
35 Raukšlėtas (gofruotas) filtruojamasis popierius - 1 pak. 24496300-0
36 Pepsinas arba lygiavertis - 100 g 24496300-0
37 Grisso reagentas arba lygiavertis - 100g 24496300-0
38 Silufol (arba lygiavertės) plokštelės 5 x 20 cm - 1 dėž. 24496300-0
39 Biuretė su automatiniu nulio nustatymu (biuretės tūris 10 ml, butelio tūris 500ml, aukštis 700ml(visos dalys iš nedūžtančio plastiko)- 1 vnt; 26152330-0
40 Biuretė su automatiniu nulio nustatymu (biuretės tūris 25ml, butelio tūris 1000 ml, aukštis 760 ml) - 1 vnt; 26152330-0
41 Plovimo buteliai LD-PE (arba lygiaverčiai) su kamščiu ir plovimo vamzdeliu 250ml - 1 vnt. 26152330-0
42 Plovimo buteliai LD-PE (arba lygiaverčiai) su kamščiu ir plovimo vamzdeliu 500ml - 1 vnt. 26152330-0
43 Plastikinis dozatorius - 1 vnt. 26152330-0
44 Gilus padėklas – stovas pipetėms. Medžiaga PVC 220/300 aukštis 3,8mm - 1 vnt. 26152330-0
45 Stovas pipetėms, medžiaga – PP. Dvi apvalios dalys viršut. d. 94 įvairių dydžių skylėmis, apatinė- V formos griovel. - 1 vnt. 26152330-0
46 Kovačo reagentas (arba lygiavertis) - 100 ml 24496300-0
47 Standžioji terpė pieno rūgšties bakterijoms nustatyti - 500 g 24496300-0
48 Terpė metilo raudonojo ir Voges-Proskauerio testams atlikti - 500 g 24496300-0
49 Durham 6 x 50 mm (arba lygiaverčiai)mėgintuvėliai - 100 vnt. 26152330-0
50 Defibrinuotas avies kraujas - 50 ml 26152330-0
51 Triušio kraujo plazma - 4 ml 26152330-0
52 Skleistuvai - 12 vnt. 26152330-0
53 Paketai mikroaerofilinėms sąlygoms sudaryti - 4 pakuotės 26152330-0
54 Petri lėkštelės (arba lygiavertės) d 90mm, h 12mm - 1000 vnt. 26152330-0
55 Pipetės: 55.1. pipetės sterilios 5 ml - 100 vnt; 55.2. pipetės sterilios - 10 ml 26152330-0
56 Kilpelės mikrobiologinės: 56.1. kilpelės mikrobiologinės 1 mikrolitro - 400 vnt.; 56.2. kilpelės mikrobiologinės 10 mikrolitrų - 400 vnt. 26152330-0
57 Gliukozės agaras - 500g 24496300-0
58 Triptono sojos mielių ekstrakto sultinys - 500 g 24496300-0
59 Palkam (arba lygiavertis) agaras ir priedai - 500g ir 1 pakuotė priedų 24496300-0


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2007-08-20    10:30 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2007-07-31 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2007-08-03 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "Diagnostinės sistemos" 122263421  P. Smuglevičiaus g. 1, LT-08311 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  A. Šabaniausko g. 14, LT - 08410 Vilnius  Lietuva 
UAB "DIAMEDICA" 111768155  Buivydiškių g. 10, LT - 07194 Vilnius  Lietuva 
UAB "Labochema LT" 300670772  Vilkpėdės g. 22, LT - 03151 Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
           

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   6.470,80 (Šeši tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt litų, 80 ct)  
 2  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   336,00 (Trys šimtai trisdešimt šeši litai, 00 ct)  
 2  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   519,75 (Penki šimtai devyniolika litų, 75 ct)  
 2  3   UAB "DIAMEDICA"   750,48 (Septyni šimtai penkiasdešimt litų, 48 ct)  
 3  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   434,70 (Keturi šimtai trisdešimt keturi litai, 70 ct)  
 5  1   UAB "Labochema LT"   33,04 (Trisdešimt trys litai, 04 ct)  
 5  2   UAB "DIAMEDICA"   123,90 (Vienas šimtas dvidešimt trys litai, 90 ct)  
 6  1   UAB "Labochema LT"   48,38 (Keturiasdešimt aštuoni litai, 38 ct)  
 6  2   UAB "DIAMEDICA"   232,46 (Du šimtai trisdešimt du litai, 46 ct)  
 7  1   UAB "Labochema LT"   56,64 (Penkiasdešimt šeši litai, 64 ct)  
 7  2   UAB "DIAMEDICA"   212,40 (Du šimtai dvylika litų, 40 ct)  
 8  1   UAB "Labochema LT"   23,60 (Dvidešimt trys litai, 60 ct)  
 8  2   UAB "DIAMEDICA"   49,56 (Keturiasdešimt devyni litai, 56 ct)  
 9  1   UAB "Labochema LT"   582,92 (Penki šimtai aštuoniasdešimt du litai, 92 ct)  
 10  1   UAB "Labochema LT"   95,58 (Devyniasdešimt penki litai, 58 ct)  
 11  1   UAB "DIAMEDICA"   84,96 (Aštuoniasdešimt keturi litai, 96 ct)  
 11  2   UAB "Labochema LT"   225,97 (Du šimtai dvidešimt penki litai, 97 ct)  
 12  1   UAB "Labochema LT"   88,50 (Aštuoniasdešimt aštuoni litai, 50 ct)  
 13  1   UAB "Labochema LT"   106,20 (Vienas šimtas šeši litai, 20 ct)  
 14  1   UAB "Labochema LT"   35,40 (Trisdešimt penki litai, 40 ct)  
 15  1   UAB "Labochema LT"   283,20 (Du šimtai aštuoniasdešimt trys litai, 20 ct)  
 16  1   UAB "Labochema LT"   50,74 (Penkiasdešimt litų, 74 ct)  
 17  1   UAB "Labochema LT"   554,01 (Penki šimtai penkiasdešimt keturi litai, 01 ct)  
 17  2   UAB "DIAMEDICA"   750,48 (Septyni šimtai penkiasdešimt litų, 48 ct)  
 19  1   UAB "Labochema LT"   118,00 (Vienas šimtas aštuoniolika litų, 00 ct)  
 20  1   UAB "DIAMEDICA"   103,84 (Vienas šimtas trys litai, 84 ct)  
 20  2   UAB "Labochema LT"   203,55 (Du šimtai trys litai, 55 ct)  
 21  1   UAB "Labochema LT"   51,92 (Penkiasdešimt vienas litas, 92 ct)  
 22  1   UAB "Labochema LT"   116,82 (Vienas šimtas šešiolika litų, 82 ct)  
 23  1   UAB "Labochema LT"   35,40 (Trisdešimt penki litai, 40 ct)  
 23  2   UAB "DIAMEDICA"   127,44 (Vienas šimtas dvidešimt septyni litai, 44 ct)  
 25  1   UAB "Labochema LT"   118,00 (Vienas šimtas aštuoniolika litų, 00 ct)  
 26  1   UAB "Labochema LT"   42,48 (Keturiasdešimt du litai, 48 ct)  
 27  1   UAB "Labochema LT"   87,91 (Aštuoniasdešimt septyni litai, 91 ct)  
 30  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   39,90 (Trisdešimt devyni litai, 90 ct)  
 30  2   UAB "Labochema LT"   61,36 (Šešiasdešimt vienas litas, 36 ct)  
 31  1   UAB "Labochema LT"   118,00 (Vienas šimtas aštuoniolika litų, 00 ct)  
 32  1   UAB "Labochema LT"   203,55 (Du šimtai trys litai, 55 ct)  
 33  1   UAB "Labochema LT"   44,84 (Keturiasdešimt keturi litai, 84 ct)  
 34  1   UAB "Labochema LT"   66,08 (Šešiasdešimt šeši litai, 08 ct)  
 36  1   UAB "Labochema LT"   215,35 (Du šimtai penkiolika litų, 35 ct)  
 37  1   UAB "Labochema LT"   80,24 (Aštuoniasdešimt litų, 24 ct)  
 40  1   UAB "Labochema LT"   1.342,25 (Vienas tūkstantis trys šimtai keturiasdešimt du litai, 25 ct)  
 41  1   UAB "Labochema LT"   69,03 (Šešiasdešimt devyni litai, 03 ct)  
 42  1   UAB "Labochema LT"   83,78 (Aštuoniasdešimt trys litai, 78 ct)  
 44  1   UAB "Labochema LT"   351,64 (Trys šimtai penkiasdešimt vienas litas, 64 ct)  
 45  1   UAB "Labochema LT"   179,36 (Vienas šimtas septyniasdešimt devyni litai, 36 ct)  
 46  1   UAB "Labochema LT"   75,52 (Septyniasdešimt penki litai, 52 ct)  
 47  1   UAB "Labochema LT"   364,03 (Trys šimtai šešiasdešimt keturi litai, 03 ct)  
 48  1   UAB "Labochema LT"   227,74 (Du šimtai dvidešimt septyni litai, 74 ct)  
 51  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   84,00 (Aštuoniasdešimt keturi litai, 00 ct)  
 52  1   UAB "Labochema LT"   189,39 (Vienas šimtas aštuoniasdešimt devyni litai, 39 ct)  
 54  1   UAB "Labochema LT"   888,54 (Aštuoni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni litai, 54 ct)  
 55  1   UAB "Labochema LT"   459,61 (Keturi šimtai penkiasdešimt devyni litai, 61 ct)  
 56  1   UAB "Labochema LT"   160,48 (Vienas šimtas šešiasdešimt litų, 48 ct)  
 57  1   UAB "Labochema LT"   458,43 (Keturi šimtai penkiasdešimt aštuoni litai, 43 ct)  
 58  1   UAB "Labochema LT"   292,05 (Du šimtai devyniasdešimt du litai, 05 ct)  
 59  1   UAB "Labochema LT"   250,75 (Du šimtai penkiasdešimt litų, 75 ct)  

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,30,31,32,33,34,36,37,40,41,42,44,45,46,47,48,51,52,54,55,56,57,58,59  2007-08-22    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59  2007-09-12  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  4, 18, 24, 28, 29, 35, 38, 39, 43, 49, 50, 53  2007-09-12  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Labochema LT" (300670772)
Sutarties sudarymo data:
2007-09-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 9.569,80 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-09-12 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" (221731170)
Sutarties sudarymo data:
2007-09-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 6.470,80 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-09-12 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2, 3, 30, 51
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnostinės sistemos" (122263421)
Sutarties sudarymo data:
2007-09-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 894,60 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-09-12 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Vita  Šarkauskienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  LVA Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė
Vardas, pavardė
  Vita  Šarkauskienė
Telefonas
  8 37 36 33 23
Elektroninio pašto adresas:
  vita.sarkauskiene@lva.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____LVA Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė_____   __________   _____Vita  Šarkauskienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)