tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


AB 'Lietuvos geležinkeliai'
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 110053842, Mindaugo g. 12/14, LT-03603 Vilnius, Tel.: (8 5) 269 3437, Faks.: (8 5) 269 2128, lgkanc@litrail.lt, http://www.litrail.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
57652   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  11

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Signalizacijos įrenginiai ir medžiagos. Konkursas MT 7-1 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  31600000-2
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  31300000-9
28400000-6
31200000-8
32500000-8
28600000-8
25100000-2
27300000-8
28700000-9
25200000-3
30200000-1
31100000-7
31700000-3
31500000-1
32100000-4
31400000-0

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 signaliniai kabeliai 31300000-9
2 montavimo laidas ir kt. 31300000-9
3 telegrafiniai laidai ir kt. 28400000-6
4 iešmų elektros pavaros ir kt. 31600000-2
5 iešmų galutinės padėties tikrintuvai ir kt. 31600000-2
6 pervažų užtvarų užkardai ir kt. 31600000-2
7 pervažų skambučiai ir kt. 31600000-2
8 šviesoforai ir jų dalys 31600000-2
9 signalizacijos kabelių sujungimo movos 31200000-8
10 jungės cinkuoto plieno lyno ir kt. 27300000-8
11 relės ir blokai 31200000-8
12 transformatoriai 31100000-7
13 elektroninis transmiteris ir kt. 31100000-7
14 žarnos elektros pavaroms su štuceriais 25100000-2
15 iešmų garnitūrų pamatinių izoliacijos elementai: izoliuojanti tarpinė 31600000-2
16 iešmų garnitūrų pamatinių izoliacijos elementai: izoliacinė tarpinė 31600000-2
17 kontrolinės trauklės auskaro izoliacinė įvorė 31600000-2
18 kontrolinės trauklės auskaro izoliacinė tarpinė 31600000-2
19 kontrolinės trauklės auskaro izoliacinė tarpinė 31600000-2
20 vertikalus velenėlis 28700000-9
21 įvorė 28700000-9
22 kontroliniai užraktai (be garnitūrų) 31600000-2
23 kontrolinių užraktų velkės 31600000-2
24 iešmų elektros pavarų darbinė trauklė 27300000-8
25 iešmų tarpsmailinė trauklė 27300000-8
26 iešmų kontrolinės trauklės velenėlis 28700000-9
27 velkės pirštas 28700000-9
28 iešmų elektros pavarų ilgoji kontrolinė trauklė 31600000-2
29 iešmų elektros pavarų trumpoji kontrolinė trauklė 31600000-2
30 iešmų elektros pavarų velkė 31600000-2
31 iešmų elektros pavarų velkė 31600000-2
32 iešmų elektros pavarų velkė 31600000-2
33 iešmų elektros pavarų velkė 31600000-2
34 ekscentrinis varžtas iešmams 31600000-2
35 ribotuvas 31200000-8
36 apsauginės sistemos duomenų perdavimo modulis 31700000-3
37 nepertraukiamo maitinimo šaltinis (ALB konteineriui) 31100000-7
38 nepertraukiamo maitinimo šaltinis (stotims) 31100000-7
39 sinchronizuoto perdavimo įrenginys (trumpai distancijai) 30200000-1
40 sinchronizuoto perdavimo įrenginys (ilgai distancijai) 30200000-1
41 duomenų perdavimo konverteris 30200000-1
42 signalizacijos įrenginių duomenų perdavimo aparatūra 30200000-1
43 signalizacijos įrenginių duomenų perdavimo aparatūra 30200000-1
44 signalizacijos įrenginių duomenų perdavimo aparatūra 30200000-1
45 signalizacijos įrenginių duomenų perdavimo aparatūra 30200000-1
46 signalizacijos įrenginių duomenų perdavimo aparatūra 30200000-1
47 signalizacijos įrenginių duomenų perdavimo aparatūra 30200000-1
48 lemputės 31500000-1
49 lemputės 31500000-1
50 lemputės 31500000-1
51 lemputės 31500000-1
52 lemputės 31500000-1
53 lemputės 31500000-1
54 lemputės 31500000-1
55 lemputės 31500000-1
56 lemputės 31500000-1
57 akumuliatoriai 31500000-1
58 akumuliatoriai 31500000-1
59 akumuliatoriai 31500000-1
60 akumuliatoriai 31500000-1
61 akumuliatoriai 31500000-1
62 akumuliatoriai 31500000-1
63 akumuliatoriai 31400000-0
64 akumuliatoriai 31600000-2
65 akumuliatoriai 31400000-0
66 akumuliatoriai 31400000-0
67 akumuliatoriai 31400000-0
68 akumuliatoriai 31400000-0
69 akumuliatorinė baterija su prijungimo kabeliais 31400000-0
70 akumuliatorius UPS 31500000-1
71 akumuliatorių spinta 31600000-2
72 akumuliatorių spinta 31600000-2
73 relių spinta su montažu 31600000-2
74 relių spinta su montažu 31600000-2
75 relių spinta su montažu 31600000-2
76 relių spinta su montažu 31600000-2
77 relių spinta su montažu 31600000-2
78 relių spinta su montažu 31600000-2
79 plokštė 32500000-8
80 rezistorius 32100000-4
81 fotorezistorius 32100000-4
82 ribotuvai 31200000-8
83 ribotuvai 31200000-8
84 ribotuvai 31200000-8
85 įtampos ribotuvas 31200000-8
86 iškroviklis su lizdais 31200000-8
87 iškroviklis 31200000-8
88 tiristoriai 31700000-3
89 tiristoriai 31700000-3
90 mygtukai dviejų pozicijų, nefiksuojami 31600000-2
91 mygtukai valdymo pultams 31200000-8
92 kalnelio iešmų ruožų laisvumo kontrolės sistema 31700000-3
93 daviklis 31700000-3
94 daviklis 31700000-3
95 skambutis 31600000-2
96 skambutis 31600000-2


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2007-12-18    09:05 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2007-10-24 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2007-10-31 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "INFORTA" 300601502  Pramonės g. 49, Vilnius  Lietuva 
 Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp.z.o.o.   Katowice 40-142, Poland  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "EUGENSA" 123789424  Ateities g. 2 d, Vilnius  Lietuva 
UAB "ELEKTROBALT" 110681523  Liepkalnio g. 85, Vilnius  Lietuva 
UAB "voestalpine VAE Legetecha" 110709524  Draugystės g. 8, Valčiūnų k., Vilniaus r. sav.  Lietuva 
UAB "Prioritetas" 145437190  Serbentų g. 222, Šiauliai  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "EKOBANA" 121193272  Pergalės g. 33B, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Elstila" 134311048  Jonavos g. 62a, Kaunas  Lietuva 
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VITAKA IR KO" 168947149  Velžio k., Panevėžio r. sav.  Lietuva 
 UAB "Protecha" (301057555)   S. Nėries g. 87 - 26, Vilnius  Lietuva 
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ELEKTROSTILĖ" 125880328  T.Ševčenkos g. 19 - 223, Vilnius  Lietuva 
 Cables de Comunicaciones Zaragoza, S.L.   Pol. Malpica C/D 83 Zaragoza, España   Ispanija 
Uždaroji akcinė bendrovė "DAN COMMUNICATIONS" 111725289  Latvių g. 36 a, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA" 121289694  Žirmūnų g. 139, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR" 120954657  Naugarduko g. 91-301, Vilnius  Lietuva 
A.Kaliakino individuali įmonė "ELVATA" 125364888  Konstitucijos pr. 6a, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA" 123031842  Šeškinės g. 59, Vilnius  Lietuva 
UAB "VIAKOM PREKYBA" 300512377  Konarskio g.49, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "VILFONIKA" 124570369  Žirmūnų g. 70 - 119, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas' 126289214  Krivių g. 54-1, Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VITAKA IR KO"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko techninių sąlygų  164.954,80  
 1   Uždaroji akcinė bendrovė "EUGENSA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko techninių reikalavimų  164.536,90  
 1   Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko techninių reikalavimų  191.544,70  
 4   UAB "VIAKOM PREKYBA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  215.438,38  
 7   UAB "VIAKOM PREKYBA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  105.856,88  
 7   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko techninių reikalavimų  108.917,60  
 8   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  289.781,00  
 9   UAB "VIAKOM PREKYBA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  38.685,37  
 9   Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  36.145,16  
 11   Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko techninių reikalavimų  218.867,22  
 11   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  89.815,12  
 12   UAB "VIAKOM PREKYBA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  83.741,14  
 12   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  76.804,05  
 30   UAB "VIAKOM PREKYBA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  1.387,76  
 31   UAB "VIAKOM PREKYBA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  1.387,76  
 32   UAB "VIAKOM PREKYBA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  1.387,76  
 33   UAB "VIAKOM PREKYBA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  1.387,76  
 37    UAB "Protecha" (301057555)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  16.800,00  
 38    UAB "Protecha" (301057555)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  32.000,00  
 48   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  1.480,00  
 51   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  8.442,00  
 52   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  599,00  
 53   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  1.388,00  
 54   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  1.128,00  
 55   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  3.864,00  
 56   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  5.152,00  
 57    UAB "Protecha" (301057555)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  22.620,00  
 58    UAB "Protecha" (301057555)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  19.500,00  
 59    UAB "Protecha" (301057555)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  5.432,00  
 60    UAB "Protecha" (301057555)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  15.674,00  
 61    UAB "Protecha" (301057555)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  60.048,00  
 62    UAB "Protecha" (301057555)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  7.196,00  
 63    UAB "Protecha" (301057555)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  960,00  
 64    UAB "Protecha" (301057555)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  1.860,00  
 65    UAB "Protecha" (301057555)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  1.284,00  
 66    UAB "Protecha" (301057555)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  4.060,00  
 67    UAB "Protecha" (301057555)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  2.848,00  
 68    UAB "Protecha" (301057555)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  4.696,00  
 69    UAB "Protecha" (301057555)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  4.280,00  
 70    UAB "Protecha" (301057555)  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  11.088,00  
 71   Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  39.206,31  
 72   Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  7.310,67  
 73   Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  6.259,28  
 74   Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  6.259,28  
 75   Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  6.259,22  
 76   Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  6.259,28  
 77   Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  37.555,68  
 78   Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  5.310,69  
 80   Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  17.427,20  
 82   Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  12.208,00  
 83   Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  616,00  
 84   Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  10.890,00  
 86   Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  10.900,00  
 87   Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  5.400,00  
 79   Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų  77.859,61  

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   užsienio įmonė (Cables de Comunicaciones Zaragoza, S.L.)   188.239,41   
 2  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Elstila"   9.573,00   
 2  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ELEKTROSTILĖ"   23.285,00   
 3  1   UAB "Prioritetas"   71.120,98   
 3  2   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   73.921,24   
 4  1   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   175.104,61   
 4  2   UAB "INFORTA"   232.589,99   
 4  3   Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA"   251.403,05   
 5  1   UAB "voestalpine VAE Legetecha"   95.714,18   
 6  1   užsienio įmonė (Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp.z.o.o.)   84.168,91   
 7  1   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   105.535,02   
 7  2   UAB "INFORTA"   123.528,04   
 7  3   Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA"   149.826,67   
 8  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   338.952,36   
 8  2   Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA"   400.150,03   
 9  1   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   36.158,24   
 9  2   UAB "INFORTA"   42.405,48   
 10  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   204.087,60   
 10  2   Uždaroji akcinė bendrovė "VILFONIKA"   247.931,00   
 10  3   Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA"   431.226,60   
 12  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   74.872,10   
 12  2   Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA"   78.235,35   
 12  3   UAB "Prioritetas"   86.419,36   
 12  4   A.Kaliakino individuali įmonė "ELVATA"   89.976,00   
 13  1   UAB "Prioritetas"   155.638,68   
 14  1   Uždaroji akcinė bendrovė "VILFONIKA"   4.320,00   
 15  1   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   5.564,82   
 15  2   UAB "INFORTA"   5.684,31   
 16  1   UAB "INFORTA"   1.037,85   
 16  2   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   2.652,90   
 17  1   UAB "INFORTA"   49,50   
 17  2   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   2.032,50   
 18  1   UAB "INFORTA"   34,68   
 18  2   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   2.021,98   
 19  1   UAB "INFORTA"   37,23   
 19  2   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   2.023,17   
 21  1   UAB "INFORTA"   416,50   
 21  2   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   2.260,00   
 23  1   Uždaroji akcinė bendrovė "VILFONIKA"   1.512,00   
 24  1   UAB "INFORTA" (UAB "INFORTA")   2.380,00   
 24  2   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   3.483,50   
 25  1   UAB "INFORTA"   4.785,00   
 25  2   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   4.999,50   
 26  1   UAB "INFORTA"   323,00   
 26  2   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   2.201,30   
 28  1   UAB "INFORTA"   1.018,64   
 28  2   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   2.635,04   
 29  1   UAB "INFORTA"   709,60   
 29  2   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   2.442,40   
 30  1   UAB "INFORTA"   760,00   
 30  2   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   2.323,20   
 31  1   UAB "INFORTA"   760,00   
 31  2   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   2.323,20   
 32  1   UAB "INFORTA"   760,00   
 32  2   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   2.323,20   
 33  1   UAB "INFORTA"   760,00   
 33  2   Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA"   2.323,20   
 35  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   3.430,00   
 36  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   1.598,00   
 37  1   UAB "ELEKTROBALT"   11.730,00   
 37  2   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   12.528,00   
 38  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   21.348,00   
 38  2   UAB "ELEKTROBALT"   38.755,00   
 39  1   Uždaroji akcinė bendrovė "DAN COMMUNICATIONS"   14.174,00   
 40  1   Uždaroji akcinė bendrovė "DAN COMMUNICATIONS"   32.776,00   
 41  1   Uždaroji akcinė bendrovė "DAN COMMUNICATIONS"   2.964,00   
 42  1   Uždaroji akcinė bendrovė "DAN COMMUNICATIONS"   14.560,00   
 43  1   Uždaroji akcinė bendrovė "DAN COMMUNICATIONS"   6.240,00   
 44  1   Uždaroji akcinė bendrovė "DAN COMMUNICATIONS"   5.200,00   
 45  1   Uždaroji akcinė bendrovė "DAN COMMUNICATIONS"   5.200,00   
 46  1   Uždaroji akcinė bendrovė "DAN COMMUNICATIONS"   5.200,00   
 47  1   Uždaroji akcinė bendrovė "DAN COMMUNICATIONS"   5.460,00   
 48  1   UAB "VIAKOM PREKYBA"   1.364,00   
 48  2   UAB "Prioritetas"   1.680,00   
 49  1   UAB "Prioritetas"   420,00   
 50  1   UAB "Prioritetas"   210,00   
 51  1   UAB "Prioritetas"   5.400,00   
 51  2   UAB "VIAKOM PREKYBA"   7.236,00   
 52  1   UAB "Prioritetas"   300,00   
 52  2   UAB "VIAKOM PREKYBA"   549,00   
 53  1   UAB "VIAKOM PREKYBA"   1.136,00   
 53  2   UAB "Prioritetas"   1.400,00   
 54  1   UAB "VIAKOM PREKYBA"   936,00   
 54  2   UAB "Prioritetas"   1.050,00   
 55  1   UAB "VIAKOM PREKYBA"   3.780,00   
 55  2   UAB "Prioritetas"   6.720,00   
 56  1   UAB "VIAKOM PREKYBA"   5.040,00   
 56  2   UAB "Prioritetas"   8.960,00   
 58  1   Uždaroji akcinė bendrovė "EKOBANA"   16.200,00   
 61  1   Uždaroji akcinė bendrovė "EKOBANA"   43.090,00   
 62  1   Uždaroji akcinė bendrovė "EKOBANA"   7.630,00   
 64  1   UAB "ELEKTROBALT"   1.587,00   
 65  1   UAB "ELEKTROBALT"   993,60   
 66  1   UAB "ELEKTROBALT"   2.461,00   
 67  1   UAB "ELEKTROBALT"   1.734,20   
 70  1   Uždaroji akcinė bendrovė "EKOBANA"   11.844,00   
 70  2   UAB "ELEKTROBALT"   13.330,80   
 71  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   34.751,00   
 71  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   152.000,00   
 72  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   5.970,00   
 72  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   6.900,00   
 73  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   6.600,00   
 74  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   6.600,00   
 75  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   6.600,00   
 76  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   6.600,00   
 77  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   39.600,00   
 78  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   7.800,00   
 80  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   12.600,00   
 82  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   5.558,00   
 84  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   5.126,00   
 87  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   3.040,00   
 88  1   A.Kaliakino individuali įmonė "ELVATA"   3.386,70   
 89  1   A.Kaliakino individuali įmonė "ELVATA"   3.386,70   
 89  2   Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'   4.386,50   
 93  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   20.760,00   
 94  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   8.760,00   
 95  1   Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR"   14.174,00   

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
37, 38, 64, 65, 66, 67, 70  2008-02-14    
1-4, 7-10, 12, 15-19, 21, 24-26, 28-33, 48, 51-56, 58, 61, 62, 70-78, 80, 82, 84, 87, 89  2008-02-01    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  13-19, 21, 24-26, 28-33  2008-03-12  
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  3, 10, 23, 35, 36, 38-47, 49-52, 71, 72, 80, 82, 84, 87, 93-95  2008-03-13  
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  4, 7, 9  2008-03-14  
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  37, 58, 61, 62, 64-67, 70  2008-03-15  
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  2, 88, 89  2008-03-17  
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1, 5, 6, 8, 12, 73-78  2008-03-18  
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  48, 53-56  2008-03-20  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  11, 57, 59, 60, 63, 68, 69, 79, 83, 86, 92  2008-04-07  
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  20, 22, 27, 34, 81, 85, 90, 91, 96  2008-04-07  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 16-19, 21, 24-26, 28-33
Tiekėjo pavadinimas
UAB "INFORTA" (300601502)
Sutarties sudarymo data:
2008-03-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  13.832,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-05-26 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 14, 23
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "VILFONIKA" (124570369)
Sutarties sudarymo data:
2008-03-13 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  5.832,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-05-27 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 10, 35, 36, 38, 71, 72, 80, 82, 84, 87, 93-95
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "INVAR" (120954657)
Sutarties sudarymo data:
2008-03-13 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  341.202,60 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-05-27 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3, 13, 49-52
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Prioritetas" (145437190)
Sutarties sudarymo data:
2008-03-13 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  233.089,66 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-05-27 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 39-47
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "DAN COMMUNICATIONS" (111725289)
Sutarties sudarymo data:
2008-03-13 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  91.774,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-05-27 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 4, 7, 9, 15
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "STREFA" (123031842)
Sutarties sudarymo data:
2008-03-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  322.362,69 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-05-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 37, 64-67
Tiekėjo pavadinimas
UAB "ELEKTROBALT" (110681523)
Sutarties sudarymo data:
2008-03-15 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  18.505,80 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-05-29 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 58, 61, 62, 70
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "EKOBANA" (121193272)
Sutarties sudarymo data:
2008-03-15 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  78.764,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-05-29 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Elstila" (134311048)
Sutarties sudarymo data:
2008-03-17 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  9.573,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-05-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 88, 89
Tiekėjo pavadinimas
A.Kaliakino individuali įmonė "ELVATA" (125364888)
Sutarties sudarymo data:
2008-03-17 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  6.773,40 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-05-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 5
Tiekėjo pavadinimas
UAB "voestalpine VAE Legetecha" (110709524)
Sutarties sudarymo data:
2008-03-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  95.714,18 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-06-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 8, 12, 73-78
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas' (126289214)
Sutarties sudarymo data:
2008-03-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  487.624,46 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-06-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1
Tiekėjo pavadinimas
Cables de Comunicaciones Zaragoza, S.L.
Sutarties sudarymo data:
2008-03-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 188.239,41 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-06-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

14. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 6
Tiekėjo pavadinimas
Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp.z.o.o.
Sutarties sudarymo data:
2008-03-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 84.168,91 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-06-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

15. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 48, 53-56
Tiekėjo pavadinimas
UAB "VIAKOM PREKYBA" (300512377)
Sutarties sudarymo data:
2008-03-20 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  12.256,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-06-03 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Adomas  Kazbaras
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Pirkimų ir sutarčių skyriaus vyresnioji vadybininkė
Vardas, pavardė
  Giedrė  Rutkauskaitė
Telefonas
  (8 5) 269 3614
Elektroninio pašto adresas:
  g.rutkauskaite@litrail.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Pirkimų tarnybos viršininkas_____   __________   _____Saulius  Braziulis_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)