tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Lietuvos kariuomenė
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 188732677, Šv. Ignoto g. 8/29, LT-01120 Vilnius, Tel.: (8 5) 273 55 69, Faks.: (8 5) 273 56 46
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
61202   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  1

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Vaistai ir medicinos pagalbos priemonės 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  24400000-8
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  33100000-1

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Vaistai 24400000-8
2 Vaistai 24400000-8
3 Vaistai 24400000-8
4 Vaistai 24400000-8
5 Vaistai 24400000-8
6 Vaistai 24400000-8
7 Vaistai 24400000-8
8 Vaistai 24400000-8
9 Vaistai 24400000-8
10 Vaistai 24400000-8
11 Vaistai 24400000-8
12 Vaistai 24400000-8
13 Vaistai 24400000-8
14 Vaistai 24400000-8
15 Vaistai 24400000-8
16 Vaistai 24400000-8
17 Vaistai 24400000-8
18 Vaistai 24400000-8
19 Vaistai 24400000-8
20 Vaistai 24400000-8
21 Vaistai 24400000-8
22 Vaistai 24400000-8
23 Vaistai 24400000-8
24 Vaistai 24400000-8
25 Vaistai 24400000-8
26 Vaistai 24400000-8
27 Vaistai 24400000-8
28 Vaistai 24400000-8
29 Vaistai 24400000-8
30 Vaistai 24400000-8
31 Vaistai 24400000-8
32 Vaistai 24400000-8
33 Vaistai 24400000-8
34 Vaistai 24400000-8
35 Vaistai 24400000-8
36 Vaistai 24400000-8
37 Vaistai 24400000-8
38 Vaistai 24400000-8
39 Vaistai 24400000-8
40 Vaistai 24400000-8
41 Vaistai 24400000-8
42 Vaistai 24400000-8
43 Vaistai 24400000-8
44 Vaistai 24400000-8
45 Vaistai 24400000-8
46 Vaistai 24400000-8
47 Vaistai 24400000-8
48 Vaistai 24400000-8
49 Vaistai 24400000-8
50 Vaistai 24400000-8
51 Vaistai 24400000-8
52 Vaistai 24400000-8
53 Vaistai 24400000-8
54 Vaistai 24400000-8
55 Vaistai 24400000-8
56 Vaistai 24400000-8
57 Vaistai 24400000-8
58 Vaistai 24400000-8
59 Vaistai 24400000-8
60 Vaistai 24400000-8
61 Vaistai 24400000-8
62 Vaistai 24400000-8
63 Vaistai 24400000-8
64 Vaistai 24400000-8
65 Vaistai 24400000-8
66 Vaistai 24400000-8
67 Vaistai 24400000-8
68 Vaistai 24400000-8
69 Vaistai 24400000-8
70 Vaistai 24400000-8
71 Vaistai 24400000-8
72 Vaistai 24400000-8
73 Vaistai 24400000-8
74 Vaistai 24400000-8
75 Vaistai 24400000-8
76 Vaistai 24400000-8
77 Vaistai 24400000-8
78 Vaistai 24400000-8
79 Vaistai 24400000-8
80 Vaistai 24400000-8
81 Vaistai 24400000-8
82 Vaistai 24400000-8
83 Vaistai 24400000-8
84 Vaistai 24400000-8
85 Vaistai 24400000-8
86 Vaistai 24400000-8
87 Vaistai 24400000-8
88 Vaistai 24400000-8
89 Vaistai 24400000-8
90 Vaistai 24400000-8
91 Vaistai 24400000-8
92 Vaistai 24400000-8
93 Vaistai 24400000-8
94 Vaistai 24400000-8
95 Vaistai 24400000-8
96 Vaistai 24400000-8
97 Vaistai 24400000-8
98 Vaistai 24400000-8
99 Vaistai 24400000-8
100 Vaistai 24400000-8
101 Vaistai 24400000-8
102 Vaistai 24400000-8
103 Vaistai 24400000-8
104 Vaistai 24400000-8
105 Vaistai 24400000-8
106 Vaistai 24400000-8
107 Vaistai 24400000-8
108 Vaistai 24400000-8
109 Vaistai 24400000-8
110 Vaistai 24400000-8
111 Vaistai 24400000-8
112 Vaistai 24400000-8
113 Vaistai 24400000-8
114 Vaistai 24400000-8
115 Vaistai 24400000-8
116 Vaistai 24400000-8
117 Vaistai 24400000-8
118 Vaistai 24400000-8
119 Vaistai 24400000-8
120 Vaistai 24400000-8
121 Vaistai 24400000-8
122 Vaistai 24400000-8
123 Vaistai 24400000-8
124 Vaistai 24400000-8
125 Vaistai 24400000-8
126 Vaistai 24400000-8
127 Vaistai 24400000-8
128 Vaistai 24400000-8
129 Vaistai 24400000-8
130 Vaistai 24400000-8
131 Vaistai 24400000-8
132 Vaistai 24400000-8
133 Vaistai 24400000-8
134 Vaistai 24400000-8
135 Vaistai 24400000-8
136 Vaistai 24400000-8
137 Vaistai 24400000-8
138 Vaistai 24400000-8
139 Vaistai 24400000-8
140 Vaistai 24400000-8
141 Vaistai 24400000-8
142 Vaistai 24400000-8
143 Vaistai 24400000-8
144 Vaistai 24400000-8
145 Vaistai 24400000-8
146 Vaistai 24400000-8
147 Vaistai 24400000-8
148 Vaistai 24400000-8
149 Vaistai 24400000-8
150 Vaistai 24400000-8
151 Vaistai 24400000-8
152 Vaistai 24400000-8
153 Medicininės pagalbos priemonės 33100000-1
154 Medicininės pagalbos priemonės 33100000-1
155 Medicinės pagalbos priemonės 33100000-1
156 Medicinės pagalbos priemonės 33100000-1
157 Medicinės pagalbos priemonės 33100000-1
158 Medicinės pagalbos priemonės 33100000-1
159 Medicininės pagalbos priemonės 33100000-1
160 Medicininės pagalbos priemonės 33100000-1
161 Medicininės pagalbos priemonės 33100000-1
162 Medicininės pagalbos priemonės 33100000-1
163 Medicininės pagalbos priemonės 33100000-1
164 Medicininės pagalbos priemonės 33100000-1
165 Medicininės pagalbos priemonės 33100000-1
166 Medicininės pagalbos priemonės 33100000-1
167 Medicininės pagalbos priemonės 33100000-1
168 Medicininės pagalbos priemonės 33100000-1


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2008-04-09    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2008-02-08 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2008-02-13 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "Unidentas" 126409973  Žalgirio g. 90-333, Vilniaus m., 2005 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'Limedika' 134056779  Gedimino g. 13,LT-44318 Kaunas  Lietuva 
UAB "ARMILA" 123813957  Ateities g. 10, LT-08303 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa" 234449420  Ekskavatorininkų 1b, LT-52461 Kaunas  Lietuva 
UAB "JOHNSON & JOHNSON" 111778459  Geležinio Vilko g. 18a, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "PLANDENT" 110672321  Gedimino g.15, LT-44318 Kaunas  Lietuva 
UAB "Pirmas žingsnis" 133830862  Vytauto pr. 37B, Kauno m., 3000 Kauno m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė 'SUNDORA' 111433178  Metalo g. 13A, LT-02190 Vilnius  Lietuva 
UAB "Oriola–Vilnius" 111472747  Laisvės pr. 75, LT-06144 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS" 110747425  Antagynės g. 1, LT-47164 Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "SVJ" 300112422  Vakarų g. 323, Didžiosios Riešės k., Vilniaus r. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "MINERA" 121736330  J. Jasinskio g. 9, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
A. Zapalskio IĮ "Azas" 147838431  Beržų g. 10, Panevėžio m., LT-36233 Panevėžio m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA" 134758266  Neries krantinė 18, Kauno m., 3026 Kauno m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA" 174443844  Žirnių g. 26, Vilnius  Lietuva 
UAB "Paramedica Lietuva" 300878549  Konstitucijos pr. 15-42/ Kernavės g. 5-42, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Litfas" 135446974  Raudondvario pl. 76, Kauno m., 3026 Kauno m. sav.  Lietuva 
UAB 'JUKOM' 121309314  Beržyno g. 4-2, Vilnius  Lietuva 
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APITERAPIJA" 222222030  Lazdynų g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "JUGRITA" 224344150  J. Kubiliaus g. 6, LT-08234 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'B. BRAUN MEDICAL' 111551739  Ateities g.10, LT-08303 Vilnius  Lietuva 
L. R. Tamulio firma "Meditalika" 134565744  Radvilų Dvaro g. 2, LT-48319, Kaunas  Lietuva 
A. Tamošiūno įmonė 147316390  Marijonų g. 45, Panevėžio m., LT-35125 Panevėžio m. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 1   UAB 'Limedika'  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  459,12  
 9   Uždaroji akcinė bendrovė "Litfas"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  881,68  
 34   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  10.416,00  
 34   UAB "ARMILA"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  5.997,60  
 37   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  2.275,80  
 37   UAB 'Limedika'  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  1.953,00  
 73   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"  40 str. 1 d.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  2.392,80  
 84   UAB 'Limedika'  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  1.969,00  
 128   Uždaroji akcinė bendrovė "Litfas"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  4.184,00  
 129   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  11.062,50  
 129   Uždaroji akcinė bendrovė "Litfas"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  24.425,00  
 133   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  5.347,84  
 133   UAB "ARMILA"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  4.229,12  
 133   Uždaroji akcinė bendrovė "Litfas"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  3.014,62  
 134   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  65,75  
 136   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  2.079,00  
 136   UAB "ARMILA"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  6.966,72  
 136   Uždaroji akcinė bendrovė "Litfas"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  2.736,00  
 138   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APITERAPIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  13.806,00  
 139   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APITERAPIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  1.475,00  
 139   Uždaroji akcinė bendrovė "Litfas"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  876,00  
 141   Uždaroji akcinė bendrovė "Litfas"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  47.580,00  
 142   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APITERAPIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  3.391,50  
 142   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  7.335,20  
 142   UAB "ARMILA"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  4.231,50  
 142   L. R. Tamulio firma "Meditalika"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  4.908,00  
 143   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APITERAPIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  6.552,00  
 143   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  4.086,00  
 143   A. Tamošiūno įmonė  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  4.482,00  
 142   L. R. Tamulio firma "Meditalika"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  4.725,00  
 143   UAB "ARMILA"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  6.478,20  
 144   UAB "Unidentas"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  2.340,00  
 144   L. R. Tamulio firma "Meditalika"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  3.471,50  
 145   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  1.200,00  
 146   Uždaroji akcinė bendrovė "Litfas"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  3.028,20  
 148   UAB "ARMILA"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  997,10  
 149   UAB "Paramedica Lietuva"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  25.200,00  
 154   A. Zapalskio IĮ "Azas"  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlyta ne visa pirkimo dalies prekių grupė  214,80  
 155   UAB "JOHNSON & JOHNSON"  39 str. 2 d. 2 p.  Neteisingai paskaičiuota bendra pirkimo dalies kaina.  660,00  
 156   UAB 'JUKOM'  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  1.234,48  
 156   A. Tamošiūno įmonė  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  2.122,68  
 156   A. Zapalskio IĮ "Azas"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  1.248,96  
 162   Uždaroji akcinė bendrovė 'SUNDORA'  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  3.920,00  
 163   A. Tamošiūno įmonė  39 str. 2 d. 2 p.  Neteisingai paskaičiuota bendra pirkimo dalies kaina.  911,20  
 163   Uždaroji akcinė bendrovė 'SUNDORA'  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  560,00  
 168   UAB "Paramedica Lietuva"  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjas pasiūlė prekę neatitinkančią pirkimo dokumentų 2 priede nustatytų reikalavimų  12.600,00  
 1   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  517,92  
 2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  273,00  
 3   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  3.857,25  
 7   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  3.680,00  
 9   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  1.405,12  
 10   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  352,80  
 17   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  2.625,00  
 18   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  2.412,00  
 19   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  3.840,00  
 33   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  1.467,50  
 34   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  5.916,00  
 37   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  2.211,00  
 38   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  5.424,16  
 40   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  2.319,00  
 46   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  1.290,00  
 53   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  366,00  
 60   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  2.528,00  
 65   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  3.393,00  
 68   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  5.355,00  
 71   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  3.998,00  
 73   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  4.104,00  
 90   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  556,20  
 95   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  510,40  
 97   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  560,00  
 100   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  1.317,50  
 104   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  2.780,00  
 110   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  720,00  
 113   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  1.134,00  
 114   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  578,70  
 127   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  1.986,00  
 129   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  60.000,00  
 133   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  640,00  
 145   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"  39 str. 2 d. 2 p.  Nepakankama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.  1.950,00  

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   503,04   
 1  2   UAB "ARMILA"   511,56   
 2  1   UAB 'Limedika'   168,60   
 2  2   UAB "ARMILA"   204,75   
 3  1   UAB 'Limedika'   1.890,00   
 3  2   UAB "ARMILA"   2.063,25   
 3  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   4.104,75   
 5  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   5.723,93   
 5  2   UAB "ARMILA"   5.940,40   
 5  3   UAB 'Limedika'   5.909,40   
 6  1   UAB 'Limedika'   351,75   
 6  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   369,60   
 6  3   UAB "ARMILA"   369,60   
 7  1   UAB 'Limedika'   3.276,00   
 7  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   3.535,20   
 7  3   UAB "ARMILA"   3.544,80   
 8  1   UAB 'Limedika'   268,80   
 8  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   274,56   
 8  3   UAB "ARMILA"   277,20   
 9  1   UAB 'Limedika'   1.344,00   
 9  2   UAB "ARMILA"   1.722,00   
 9  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.865,92   
 10  1   UAB "ARMILA"   207,90   
 10  2   UAB 'Limedika'   207,90   
 10  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   226,26   
 11  1   UAB 'Limedika'   3.386,88   
 11  2   UAB "ARMILA"   3.475,71   
 11  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   3.493,80   
 12  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   2.240,00   
 12  2   UAB "ARMILA"   2.247,00   
 12  3   UAB 'Limedika'   2.280,60   
 12  4   UAB "Oriola–Vilnius"   2.478,00   
 13  1   UAB 'Limedika'   111,40   
 13  2   UAB "ARMILA"   111,93   
 14  1   UAB 'Limedika'   102,80   
 14  2   UAB "ARMILA"   103,53   
 16  1   UAB 'Limedika'   440,00   
 16  2   UAB "ARMILA"   441,00   
 17  1   UAB "ARMILA"   3.491,25   
 17  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   3.630,00   
 17  3   UAB 'Limedika'   3.675,00   
 18  1   UAB "ARMILA"   3.632,04   
 18  2   UAB 'Limedika'   3.924,00   
 18  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   4.019,40   
 19  1   UAB 'Limedika'   2.835,60   
 19  2   UAB "ARMILA"   3.855,60   
 19  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   4.820,40   
 20  1   UAB "ARMILA"   5.229,00   
 20  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   5.300,00   
 20  3   UAB 'Limedika'   5.405,00   
 22  1   UAB "ARMILA"   8,29   
 22  2   UAB 'Limedika'   8,69   
 23  1   UAB 'Limedika'   116,55   
 24  1   UAB 'Limedika'   12,03   
 24  2   UAB "ARMILA"   15,43   
 25  1   UAB "ARMILA"   444,15   
 25  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   444,33   
 25  3   UAB 'Limedika'   448,56   
 26  1   UAB "ARMILA"   102,69   
 27  1   UAB 'Limedika'   283,20   
 27  2   UAB "ARMILA"   305,55   
 28  1   UAB 'Limedika'   469,35   
 28  2   UAB "ARMILA"   488,25   
 30  1   UAB 'Limedika'   926,40   
 30  2   UAB "ARMILA"   997,92   
 30  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.003,20   
 31  1   UAB 'Limedika'   41,40   
 31  2   UAB "ARMILA"   47,56   
 32  1   UAB 'Limedika'   8,28   
 32  2   UAB "ARMILA"   9,13   
 33  1   UAB 'Limedika'   758,00   
 33  2   UAB "ARMILA"   871,50   
 34  1   UAB 'Limedika'   16.507,20   
 36  1   UAB 'Limedika'   10,45   
 36  2   UAB "ARMILA"   11,34   
 37  1   UAB "ARMILA"   3.313,80   
 38  1   UAB 'Limedika'   3.528,00   
 38  2   UAB "ARMILA"   5.409,60   
 38  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   5.667,20   
 39  1   UAB 'Limedika'   1.239,00   
 39  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.297,52   
 39  3   UAB "ARMILA"   1.321,53   
 40  1   UAB 'Limedika'   1.562,40   
 40  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.738,80   
 40  3   UAB "ARMILA"   2.457,00   
 41  1   UAB "ARMILA"   5.131,35   
 41  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   5.430,15   
 43  1   UAB 'Limedika'   475,50   
 43  2   UAB "ARMILA"   477,75   
 44  1   UAB 'Limedika'   100,18   
 44  2   UAB "ARMILA"   102,90   
 45  1   UAB "ARMILA"   1.491,00   
 45  2   UAB 'Limedika'   1.515,00   
 46  1   UAB 'Limedika'   862,00   
 46  2   UAB "ARMILA"   1.449,00   
 48  1   UAB 'Limedika'   220,29   
 48  2   UAB "ARMILA"   226,80   
 49  1   UAB "ARMILA"   116,55   
 49  2   UAB 'Limedika'   116,80   
 50  1   UAB "ARMILA"   467,25   
 50  2   UAB 'Limedika'   469,00   
 51  1   UAB 'Limedika'   554,40   
 51  2   UAB "ARMILA"   560,70   
 52  1   UAB 'Limedika'   409,50   
 52  2   UAB "ARMILA"   498,75   
 53  1   UAB "ARMILA"   343,38   
 53  2   UAB 'Limedika'   348,00   
 54  1   UAB 'Limedika'   449,20   
 55  1   UAB "ARMILA"   1.251,60   
 55  2   UAB 'Limedika'   1.264,00   
 56  1   UAB 'Limedika'   246,60   
 56  2   UAB "ARMILA"   371,70   
 57  1   UAB 'Limedika'   511,20   
 57  2   UAB "ARMILA"   516,60   
 58  1   UAB 'Limedika'   104,23   
 58  2   UAB "ARMILA"   109,51   
 59  1   UAB "ARMILA"   427,35   
 59  2   UAB 'Limedika'   431,20   
 60  1   UAB 'Limedika'   2.288,00   
 60  2   UAB "ARMILA"   2.383,08   
 60  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   2.480,00   
 61  1   UAB 'Limedika'   1.644,80   
 62  1   UAB "ARMILA"   793,80   
 62  2   UAB 'Limedika'   811,20   
 63  1   UAB 'Limedika'   452,00   
 63  2   UAB "ARMILA"   514,50   
 63  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   945,00   
 64  1   UAB 'Limedika'   50,40   
 64  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   63,00   
 64  3   UAB "ARMILA"   79,80   
 65  1   UAB 'Limedika'   1.482,00   
 65  2   UAB "ARMILA"   1.527,75   
 65  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.817,70   
 66  1   UAB "ARMILA"   225,75   
 66  2   UAB 'Limedika'   234,00   
 67  1   UAB 'Limedika'   287,40   
 67  2   UAB "ARMILA"   308,70   
 68  1   UAB 'Limedika'   4.410,00   
 68  2   UAB "ARMILA"   6.438,60   
 69  1   UAB 'Limedika'   45,07   
 69  2   UAB "ARMILA"   46,20   
 70  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.758,80   
 70  2   UAB "ARMILA"   1.782,48   
 70  3   UAB 'Limedika'   1.816,60   
 71  1   UAB 'Limedika'   3.460,00   
 71  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   4.456,00   
 71  3   UAB "ARMILA"   5.460,00   
 72  1   UAB 'Limedika'   58,90   
 72  2   UAB "ARMILA"   64,05   
 73  1   UAB "ARMILA"   3.276,00   
 73  2   UAB 'Limedika'   3.552,00   
 74  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   835,84   
 74  2   UAB 'Limedika'   838,40   
 74  3   UAB "ARMILA"   1.041,60   
 75  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.155,20   
 75  2   UAB 'Limedika'   1.178,00   
 75  3   UAB "ARMILA"   1.192,80   
 76  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   2.086,00   
 76  2   UAB 'Limedika'   2.128,00   
 76  3   UAB "ARMILA"   2.614,50   
 77  1   UAB 'Limedika'   12.060,00   
 77  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   14.295,00   
 77  3   UAB "ARMILA"   14.301,00   
 78  1   UAB "ARMILA"   42,94   
 78  2   UAB 'Limedika'   43,57   
 79  1   UAB 'Limedika'   134,35   
 79  2   UAB "ARMILA"   138,60   
 80  1   UAB 'Limedika'   20,75   
 80  2   UAB "ARMILA"   20,79   
 81  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   2.030,10   
 81  2   UAB "ARMILA"   2.030,80   
 81  3   UAB 'Limedika'   2.052,00   
 83  1   UAB 'Limedika'   110,04   
 84  1   UAB "ARMILA"   220,50   
 85  1   UAB 'Limedika'   47,50   
 85  2   UAB "ARMILA"   60,90   
 86  1   UAB 'Limedika'   11,58   
 86  2   UAB "ARMILA"   12,18   
 87  1   UAB 'Limedika'   167,50   
 87  2   UAB "ARMILA"   173,25   
 88  1   UAB 'Limedika'   20,01   
 88  2   UAB "ARMILA"   22,68   
 89  1   UAB 'Limedika'   31,74   
 90  1   UAB 'Limedika'   558,90   
 90  2   UAB "ARMILA"   584,01   
 91  1   UAB 'Limedika'   85,95   
 91  2   UAB "ARMILA"   93,24   
 92  1   UAB 'Limedika'   161,70   
 92  2   UAB "ARMILA"   176,40   
 93  1   UAB 'Limedika'   27,60   
 93  2   UAB "ARMILA"   30,24   
 94  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   103,00   
 94  2   UAB 'Limedika'   103,48   
 95  1   UAB 'Limedika'   378,80   
 95  2   UAB "ARMILA"   457,80   
 96  1   UAB 'Limedika'   1.160,60   
 96  2   UAB "ARMILA"   1.197,00   
 97  1   UAB "ARMILA"   298,11   
 97  2   UAB 'Limedika'   378,00   
 97  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   388,08   
 98  1   UAB 'Limedika'   30,88   
 98  2   UAB "ARMILA"   31,29   
 99  1   UAB 'Limedika'   434,20   
 99  2   UAB "ARMILA"   441,00   
 100  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.346,00   
 100  2   UAB "ARMILA"   1.365,00   
 100  3   UAB 'Limedika'   1.665,50   
 101  1   UAB "ARMILA"   15,54   
 102  1   UAB "ARMILA"   764,40   
 102  2   UAB 'Limedika'   792,00   
 103  1   UAB "ARMILA"   982,80   
 103  2   UAB 'Limedika'   1.323,60   
 104  1   UAB 'Limedika'   2.780,00   
 104  2   UAB "ARMILA"   2.835,00   
 105  1   UAB 'Limedika'   1.722,00   
 105  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   2.194,00   
 105  3   UAB "ARMILA"   2.251,20   
 106  1   UAB 'Limedika'   599,47   
 106  2   UAB "ARMILA"   641,02   
 107  1   UAB "ARMILA"   623,28   
 107  2   UAB 'Limedika'   895,20   
 108  1   UAB 'Limedika'   17,73   
 108  2   UAB "ARMILA"   17,74   
 109  1   UAB "ARMILA"   276,15   
 109  2   UAB 'Limedika'   277,95   
 110  1   UAB "ARMILA"   730,80   
 110  2   UAB 'Limedika'   945,00   
 111  1   UAB "ARMILA"   9.150,75   
 112  1   UAB 'Limedika'   1.260,00   
 112  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.287,00   
 112  3   UAB "ARMILA"   1.346,62   
 113  1   UAB 'Limedika'   795,90   
 113  2   UAB "ARMILA"   1.093,68   
 114  1   UAB 'Limedika'   567,00   
 114  2   UAB "ARMILA"   598,50   
 115  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   321,00   
 115  2   UAB 'Limedika'   327,50   
 115  3   UAB "ARMILA"   333,37   
 116  1   UAB "ARMILA"   273,00   
 117  1   UAB 'Limedika'   322,20   
 117  2   UAB "ARMILA"   434,70   
 119  1   UAB 'Limedika'   156,70   
 119  2   UAB "ARMILA"   165,90   
 120  1   UAB "ARMILA"   22,26   
 121  1   UAB 'Limedika'   8,19   
 121  2   UAB "ARMILA"   9,09   
 122  1   UAB 'Limedika'   202,20   
 122  2   UAB "ARMILA"   249,90   
 123  1   UAB 'Limedika'   545,10   
 123  2   UAB "ARMILA"   674,10   
 124  1   UAB 'Limedika'   231,20   
 124  2   UAB "ARMILA"   287,70   
 125  1   UAB 'Limedika'   204,00   
 125  2   UAB "ARMILA"   296,10   
 127  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.947,00   
 127  2   UAB "ARMILA"   1.984,50   
 127  3   UAB 'Limedika'   1.986,00   
 128  1   UAB 'Limedika'   3.008,00   
 128  2   UAB "ARMILA"   3.066,00   
 129  1   UAB "ARMILA"   53.943,75   
 129  2   UAB 'Limedika'   58.125,00   
 130  1   UAB "ARMILA"   20.727,00   
 131  1   UAB 'Limedika'   1.743,50   
 131  2   UAB "Unidentas"   2.250,00   
 133  1   UAB "Oriola–Vilnius"   6.086,44   
 133  2   UAB 'Limedika'   32.499,20   
 135  1   UAB 'Limedika'   413,00   
 135  2   UAB "ARMILA"   483,00   
 136  1   UAB 'Limedika'   3.006,00   
 137  1   UAB "Oriola–Vilnius"   4.672,80   
 137  2   UAB "ARMILA"   5.569,60   
 138  1   UAB "ARMILA"   18.254,60   
 139  1   UAB 'Limedika'   789,50   
 140  1   UAB "Unidentas"   1.948,80   
 140  2   UAB "ARMILA"   2.053,20   
 141  1   UAB 'Limedika'   88.140,00   
 142  1   UAB "Unidentas"   5.100,38   
 142  2   A. Tamošiūno įmonė   6.870,60   
 143  1   UAB "Unidentas"   9.036,00   
 144  1   UAB "ARMILA"   2.767,10   
 145  1   A. Zapalskio IĮ "Azas"   1.200,00   
 145  2   A. Tamošiūno įmonė   1.570,00   
 145  3   UAB "Oriola–Vilnius"   2.231,25   
 146  1   UAB 'Limedika'   3.130,00   
 146  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   3.428,00   
 147  1   UAB "ARMILA"   1.470,00   
 148  1   UAB "Oriola–Vilnius"   2.099,37   
 149  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SVJ"   9.870,00   
 150  1   UAB 'Limedika'   1.370,42   
 151  1   UAB 'Limedika'   87,00   
 151  2   UAB "ARMILA"   94,50   
 153  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MINERA"   4.400,00   
 155  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   41,70   
 155  2   A. Tamošiūno įmonė   508,20   
 156  1   UAB "JOHNSON & JOHNSON"   4.412,52   
 157  1   UAB "Oriola–Vilnius"   3.622,50   
 158  1   UAB "Oriola–Vilnius"   2.005,50   
 159  1   UAB "Oriola–Vilnius"   1.295,00   
 159  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   1.600,00   
 160  1   Uždaroji akcinė bendrovė 'SUNDORA'   3.544,80   
 160  2   UAB "PLANDENT"   4.181,00   
 161  1   UAB "PLANDENT"   4.251,60   
 162  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   2.100,00   
 163  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   440,00   
 163  2   UAB "PLANDENT"   1.060,00   
 163  3   UAB 'B. BRAUN MEDICAL'   13.440,00   
 164  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"   4.200,00   
 164  2   UAB 'JUKOM'   4.599,00   
 164  3   UAB "Pirmas žingsnis"   5.000,00   
 165  1   UAB "Pirmas žingsnis"   23.000,00   
 166  1   UAB "Pirmas žingsnis"   100,00   
 167  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   14.278,00   
 168  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   11.564,00   
 168  2   Uždaroji akcinė bendrovė "JUGRITA"   12.600,00   

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-3, 5-14, 16-20, 22-28, 30-34, 36-41, 43-46, 48-81, 83-117, 119-125, 127-131, 133, 135-151, 153, 155-168  2008-04-24    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168  2008-04-25  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  134, 154  2008-06-02  
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  4, 15, 21, 29, 35, 42, 47, 82, 118, 126, 132, 152  2008-04-25  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 165, 166
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Pirmas žingsnis" (133830862)
Sutarties sudarymo data:
2008-05-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  23.100,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-12-20 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 155, 162, 163, 164
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa" (234449420)
Sutarties sudarymo data:
2008-05-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  6.781,70 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-12-20 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 5, 12, 70, 74, 75, 76, 81, 94, 100, 115, 127
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA" (134758266)
Sutarties sudarymo data:
2008-05-26 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  20.049,91 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-12-20 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 161
Tiekėjo pavadinimas
UAB "PLANDENT" (110672321)
Sutarties sudarymo data:
2008-05-23 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  4.251,60 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-12-20 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 10, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 37, 41, 45, 49, 50, 53, 55, 59, 62, 66, 73, 78, 84, 97, 101, 102, 103, 107, 109, 110, 111, 116, 120, 129, 130, 138, 144, 147
Tiekėjo pavadinimas
UAB "ARMILA" (123813957)
Sutarties sudarymo data:
2008-05-23 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  140.516,13 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-12-20 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 140, 142, 143
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Unidentas" (126409973)
Sutarties sudarymo data:
2008-05-23 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  16.085,18 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-12-20 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 48, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 77, 79, 80, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 104, 105, 106, 108, 112, 113, 114, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 131, 135, 136, 139, 141, 146, 150, 151
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Limedika' (134056779)
Sutarties sudarymo data:
2008-05-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  184.290,97 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-12-20 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 149
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "SVJ" (300112422)
Sutarties sudarymo data:
2008-05-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  9.870,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-12-20 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 156
Tiekėjo pavadinimas
UAB "JOHNSON & JOHNSON" (111778459)
Sutarties sudarymo data:
2008-05-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  4.412,52 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-12-20 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 153
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "MINERA" (121736330)
Sutarties sudarymo data:
2008-05-26 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  4.400,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-12-20 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 160
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė 'SUNDORA' (111433178)
Sutarties sudarymo data:
2008-06-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  3.544,80 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-12-20 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 167, 168
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS" (110747425)
Sutarties sudarymo data:
2008-05-26 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  25.842,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-12-20 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 145
Tiekėjo pavadinimas
A. Zapalskio IĮ "Azas" (147838431)
Sutarties sudarymo data:
2008-05-26 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.200,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-12-20 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

14. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 133, 137, 148, 157, 158, 159
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Oriola–Vilnius" (111472747)
Sutarties sudarymo data:
2008-05-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  19.781,61 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-12-20 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Aldona  Apulskienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Medicininės logistikos skyriaus vyr. specialistė
Vardas, pavardė
  Lina  Poškevičienė
Telefonas
  (8 37) 30 77 12
Elektroninio pašto adresas:
  lina.poskeviciene@mil.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė KAM Įsigijimo departamento Investicijų sk. vyr,specialistė_____   __________   _____Aldona  Apulskienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)