tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Lietuvos kariuomenė
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 188732677, Šv. Ignoto g. 8/29, LT-01120 Vilnius, Tel.: (8 5) 273 56 04, Faks.: (8 5) 273 56 46, aldona.apulskiene@kam.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
60562   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  1

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Paieškos, gelbėjimo ir kitos specialiosios įrangos 2008 m. pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  29851200-1
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  34221100-3
35100000-5
28211220-2
32333200-8

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Paieškos, gelbėjimo ir kitos specialiosios įrangos 2008 m. pirkimas 35100000-5
2 Paieškos, gelbėjimo ir kitos specialiosios įrangos 2008 m. pirkimas 29851200-1
3 Paieškos, gelbėjimo ir kitos specialiosios įrangos 2008 m. pirkimas 29851200-1
4 Paieškos, gelbėjimo ir kitos specialiosios įrangos 2008 m. pirkimas 34221100-3
5 Paieškos, gelbėjimo ir kitos specialiosios įrangos 2008 m. pirkimas 29851200-1
6 Paieškos, gelbėjimo ir specialiosios įrangos 2008 m. pirkimas 34221100-3
7 Paieškos, gelbėjimo ir kitos specialiosios įrangos 2008 m. pirkimas 29851200-1
8 Paieškos, gelbėjimo ir kitos specialiosios įrangos 2008 m. pirkimas 28211220-2
9 Paieškos, gelbėjimo ir kitos specialiosios įrangos 2008 m. pirkimas 29851200-1
10 Paieškos, gelbėjimo ir kitos specialiosios įrangos 2008 m. pirkimas 28211220-2
11 Paieškos, gelbėjimo ir kitos specialiosios įrangos 2008 m. pirkimas 29851200-1
12 Paieškos, gelbėjimo ir kitos specialiosios įrangos 2008 m. pirkimas 28211220-2
13 Paieškos, gelbėjimo ir kitos specialiosios įrangos 2008 m. pirkimas 34221100-3
14 Paieškos, gelbėjimo ir kitos specialiosios įrangos 2008 m. pirkimas 29851200-1
15 Paieškos, gelbėjimo ir kitos specialiosios įrangos 2008 m. pirkimas 34221100-3
16 Paieškos, gelbėjimo ir kitos specialiosios įrangos 2008 m. pirkimas 32333200-8
17 Paieškos, gelbėjimo ir kitos specialiosios įrangos 2008 m. pirkimas 34221100-3
18 Paieškos, gelbėjimo ir kitos specialiosios įrangos 2008 m. pirkimas 29851200-1
19 Paieškos, gelbėjimo ir kitos specialiosios įrangos 2008 m. pirkimas 29851200-1
20 Paieškos, gelbėjimo ir kitos specialiosios įrangos 2008 m. pirkimas 29851200-1
21 Paieškos, gelbėjimo ir kitos specialiosios įrangos 2008 m. pirkimas 29851200-1
22 Paieškos, gelbėjimo ir kitos specialiosios įrangos 2008 m. pirkimas 29851200-1
23 Paieškos, gelbėjimo ir kitos specialiosios įrangos 2008 m. pirkimas 34221100-3
24 Paieškos, gelbėjimo ir kitos specialiosios įrangos 2008 m. pirkimas 34221100-3
25 Paieškos, gelbėjimo ir kitos specialiosios įrangos 2008 m. pirkimas 35100000-5


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2008-03-26    11:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2008-01-22 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2008-01-25 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
 International Centre for Emergency Techniques (ICET) B. V. Olandija   Karpeweg 2 NL 4941 SL Raamsdonksveer The Nyderlandai  Lietuva 
Individuali G. Krakausko įmonė "DIUGONIS" (J. Matulai2io a. 7-38, 05111 Vilnius) 123561374  Kalvarijų g. 199B, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GARANT" (Dubysos g. 27a, Klaipėda) 140101296  Kuncų g. 11-36, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.  Lietuva 
UAB "ASU BALTIJA" (Draugystės g. 19-222, Kaunas) 300092101  Gedimino g. 47, Kauno m., 44242 Kauno m. sav.  Lietuva 
UAB 'NOTA BENE' (Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius) 220376460  R. Jankausko g. 13-118, Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24   užsienio įmonė (International Centre for Emergency Techniques (ICET) B. V. Olandija)  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitinka konkurso dokumentuose pateiktų reikalavimų (nepateiktas pasiūlymo užtikrinimo raštas)  477.539,50  
 5   Individuali G. Krakausko įmonė "DIUGONIS" (J. Matulai2io a. 7-38, 05111 Vilnius)  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitinka konkurso dokumentuose nustatytų reikalavimų  6.500,00  
 12   Individuali G. Krakausko įmonė "DIUGONIS" (J. Matulai2io a. 7-38, 05111 Vilnius)  39 str. 2 d. 3 p.  Pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos  25.000,00  
 24   Uždaroji akcinė bendrovė "GARANT" (Dubysos g. 27a, Klaipėda)  39 str. 2 d. 3 p.  Pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos  25.100,00  
 24   UAB "ASU BALTIJA" (Draugystės g. 19-222, Kaunas)  39 str. 2 d. 3 p.  Pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos  48.675,00  

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GARANT" (Dubysos g. 27a, Klaipėda)   155.000,00   
 1  2   UAB "ASU BALTIJA" (Draugystės g. 19-222, Kaunas)   164.079,00   
 2  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GARANT" (Dubysos g. 27a, Klaipėda)   4.900,00   
 3  1   Individuali G. Krakausko įmonė "DIUGONIS" (J. Matulai2io a. 7-38, 05111 Vilnius)   42.000,00   
 3  2   UAB 'NOTA BENE' (Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius)   89.513,62   
 4  1   Individuali G. Krakausko įmonė "DIUGONIS" (J. Matulai2io a. 7-38, 05111 Vilnius)   4.980,00   
 4  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GARANT" (Dubysos g. 27a, Klaipėda)   7.500,00   
 6  1   UAB 'NOTA BENE' (Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius)   1.104,48   
 6  2   Individuali G. Krakausko įmonė "DIUGONIS" (J. Matulai2io a. 7-38, 05111 Vilnius)   1.300,00   
 7  1   Individuali G. Krakausko įmonė "DIUGONIS" (J. Matulai2io a. 7-38, 05111 Vilnius)   12.800,00   
 8  1   Individuali G. Krakausko įmonė "DIUGONIS" (J. Matulai2io a. 7-38, 05111 Vilnius)   118.750,00   
 9  1   Individuali G. Krakausko įmonė "DIUGONIS" (J. Matulai2io a. 7-38, 05111 Vilnius)   27.760,00   
 9  2   UAB 'NOTA BENE' (Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius)   29.222,70   
 10  1   Individuali G. Krakausko įmonė "DIUGONIS" (J. Matulai2io a. 7-38, 05111 Vilnius)   137.800,00   
 11  1   Individuali G. Krakausko įmonė "DIUGONIS" (J. Matulai2io a. 7-38, 05111 Vilnius)   32.000,00   
 13  1   Individuali G. Krakausko įmonė "DIUGONIS" (J. Matulai2io a. 7-38, 05111 Vilnius)   1.650,00   
 14  1   UAB 'NOTA BENE' (Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius)   15.747,10   
 15  1   Individuali G. Krakausko įmonė "DIUGONIS" (J. Matulai2io a. 7-38, 05111 Vilnius)   2.900,00   
 16  1   Individuali G. Krakausko įmonė "DIUGONIS" (J. Matulai2io a. 7-38, 05111 Vilnius)   25.000,00   
 17  1   UAB "ASU BALTIJA" (Draugystės g. 19-222, Kaunas)   47.200,00   
 18  1   UAB "ASU BALTIJA" (Draugystės g. 19-222, Kaunas)   24.898,00   
 19  1   UAB "ASU BALTIJA" (Draugystės g. 19-222, Kaunas)   6.136,00   
 20  1   UAB "ASU BALTIJA" (Draugystės g. 19-222, Kaunas)   10.771,04   
 21  1   UAB "ASU BALTIJA" (Draugystės g. 19-222, Kaunas)   73.986,00   
 22  1   UAB "ASU BALTIJA" (Draugystės g. 19-222, Kaunas)   60.180,00   
 23  1   UAB "ASU BALTIJA" (Draugystės g. 19-222, Kaunas)   157.176,00   

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  2008-04-10    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  2008-04-10  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  5, 12, 24  2008-07-01  
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 2
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GARANT" (Dubysos g. 27a, Klaipėda) (140101296)
Sutarties sudarymo data:
2008-07-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  159.900,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-10-03 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16
Tiekėjo pavadinimas
Individuali G. Krakausko įmonė "DIUGONIS" (J. Matulai2io a. 7-38, 05111 Vilnius) (123561374)
Sutarties sudarymo data:
2008-06-19 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  405.640,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-09-19 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 6, 14
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'NOTA BENE' (Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius) (220376460)
Sutarties sudarymo data:
2008-06-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  16.851,58 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-09-14 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Tiekėjo pavadinimas
UAB "ASU BALTIJA" (Draugystės g. 19-222, Kaunas) (300092101)
Sutarties sudarymo data:
2008-06-27 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  380.347,04 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-09-27 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Aldona  Apulskienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  KAM Įsigijimų departamento Investicijų skyriaus vyr. spec.
Vardas, pavardė
  Aldona  Apulskienė
Telefonas
  (8 5) 273 5604
Elektroninio pašto adresas:
  aldona.apulskiene@kam.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____KAM Įsigijimų departamento Investicijų skyriaus vyr. spec._____   __________   _____Aldona  Apulskienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)