tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 190468035, Liepojos g. 41, LT-92288 Klaipėda, Tel.: (8 46) 39 65 05, 39 65 02, Faks.: (8 46) 39 65 05, ekonomistai@kul.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
64084   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Diagnostikos reagentai 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  24496500-2
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  24496300-0
24496200-9
24496100-8
24496700-4

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Maitinamasis agaras 24496300-0
2 Agar-agaras 24496300-0
3 EC terpė 24496200-9
4 SS agaras 24496300-0
5 XLD agaras 24496300-0
6 Mac-Conkey agaras su crystal violetu 24496300-0
7 Mac-Conkey agaras su sorbitoliu; Telurito-cefiksimo suplementas (to paties gamintojo) 24496300-0
8 Mac-Conkey buljonas 24496300-0
9 CLED agaras 24496300-0
10 Cary-Blaer transportinė terpė 24496300-0
11 Sodium chloridas, bakteriologinis (fiziologinio tirpalo pagrindas) 24496300-0
12 Mueller-Hintono agaras 24496300-0
13 Mueller-Hintono agaras+5% avino kraujo, išpilstytas į 90 mm Petri lėkšteles 24496300-0
14 Kolumbijos agaras 24496300-0
15 Saburo agaras 24496300-0
16 Tulžies eskulino agaras 24496300-0
17 Terpė cholerai TCBS; Šarminis peptono vanduo cholerai (to paties gamintojo) 24496300-0
18 Wilkins-Chalgren anaerobinis agaras; Vitaminas K (praturtinimui); Selektyvus suplementas nesporinėms anaerobams; Neomycino suplementas anaerobams; Anaerobų selektyvus suplementas gramneigiamoms bakterijoms (to paties gamintojo) 24496300-0
19 Šedlerio agaras su vitaminu K 3, išpilstytas į 9 0mm Petri lėkšteles 24496300-0
20 Manitol-Salt agaras 24496300-0
21 Hemofilų testavimo terpė (HTM) (jautrumui nustatyti) pagal NCCLS M100-S12 standartą; Selektyvus suplementas hemofilams kartu su HTM (to paties gamintojo) 24496300-0
22 Hemofilų kultivavimo terpė (GC); Vitoksas (to paties gamintojo) 24496300-0
23 Selektyvi jersinių terpė (CIN); Selektyvus suplementas jersinijoms; Dulbecco fosfatinis buferis jersinijoms (šaltas praturtinimas) (to paties gamintojo) 24496300-0
24 Agliutinacinis serumas jersinijoms O : 3 24496300-0
25 Agliutinacinis serumas jersinijoms O : 9 24496300-0
26 Selektyvi terpė Campylobacter spp. (Karmali modifikacija); Selektyvus suplementas Campylobacter spp. (to paties gamintojo) 24496300-0
27 Selektyvus Pseudomonas spp. agaras 24496300-0
28 Triptofano vanduo (vandens ištyrimui) 24496300-0
29 Tioglikolinė terpė 24496300-0
30 Širdies-smegenų buljonas 24496300-0
31 Triptono sojos buljonas; Triptono sojos agaras (to paties gamintojo) 24496300-0
32 N.gonorrhoeae/N.meningitis kultivavimo terpė, selektyvi šitoms bakterijoms ir slopinanti kitą mikroflorą 24496300-0
33 Bakteriologinis peptonas; Kovačo reagentas (to paties gamintojo) 24496300-0
34 Urea 40% agaras; Urea 40% suplementas (to paties gamintojo) 24496300-0
35 Lizino buljonas 24496300-0
36 Simanso citratinis agaras 24496300-0
37 SIM agaras (indolas, H2S, judrumas), inkubacija esant 35 laipsn. C 24496300-0
38 Chrom agaras Candida rūšių diferenciacijai 24496300-0
39 Chrom agaras Salmonella/Proteus diferenciacijai 24496300-0
40 Selenito buljonas su sodium biselenitu 24496300-0
41 Telurito tirpalas 1% 24496300-0
42 Manitas, chemiškai švarus 24496300-0
43 Trijų cukrų agaras (TSI) 24496300-0
44 Chju-Leifsono agaras 24496300-0
45 Fenil alanino agaras 24496300-0
46 Fenol-raudonio buljonas 24496300-0
47 Fenol-raudonio agaras 24496300-0
48 Malonato buljonas 24496300-0
49 MRVP (Metil-Rod Foges Proskauerio) buljonas; Foges Proskauerio reagentas (lašintuvai su filtriniu popieriumi); Metil-Rod reagentas-indikatorius (lašintuvai su filtriniu popieriumi); a (alfa) naftolas (to paties gamintojo) 24496300-0
50 Kolumbijos agaras+5% avino kraujas, išpilstytas į 90 mm Petri lekšteles 24496300-0
51 Šokoladinis agaras+Bacitracinas, išpilstytas į 90 mm Petri lekšteles 24496300-0
52 Selektyvus suplementas streptokokams 24496300-0
53 Briliantinio žaliojo laktozės (tulžies) buljonas 24496300-0
54 Triušio plazma koagulazei nustatyti su EDTA 24496300-0
55 Arklio kraujas (su ilgu galiojimo laiku) 24496300-0
56 Arklio serumas 24496300-0
57 Anaerobinių sąlygų indikatoriai 24496500-2
58 Ornitino testai 24496500-2
59 Paketai griežtoms anaerobinėms sąlygoms sudaryti 24496500-2
60 Paketai mikroaerofilinėms sąlygoms (5–10 % CO 2) sudaryti 24496500-2
61 Paketai kampylobakterijoms 24496500-2
62 Oksidazės lašintuvai 24496300-0
63 Dažai Gramo metodu dažyti su galimybe užsisakyti kiekvieną komponentą atskirai 24496300-0
64 Latex testai S.aureus nustatymui su teigiama ir latex reagento kontrole 24496500-2
65 Latex testai S.pneumoniae nustatymui su teigiama kontrole ir latex reagento kontrole (iš išaugintų kolonijų) 24496500-2
66 Latex testai streptokokų nustatymui pagal Landsfeldo klasifikaciją A, B, C, D, F, G ( su teigiama kontrole) su galimybe užsisakyti kiekvieną komponentą atskirai; Streptococcus A Streptococcus B Streptococcus C Streptococcus D Streptococcus F Streptococcus G 24496500-2
67 Latex testai meningitų sukėlėjų antigenų nustatymui; EDTA tirpalas (to paties gamintojo) 24496500-2
68 Reagentų rinkinys Vidalio reakcijai (su teigiama kontrole) 24496200-9
69 Reagentų rinkinys bruceliozei nustatyti (su teigiama kontrole) 24496200-9
70 Reagentų rinkinys jersinijozės serologijai (su teigiama kontrole) 24496200-9
71 Reagentų rinkinys S.aureus enterotoksinų nustatymui iš išmatų su kontrole 24496200-9
72 Roto viruso latexagliutinacijos testas (su teigiama kontrole) 24496500-2
73 Adeno viruso latexagliutinacijos testas (su teigiama kontrole) 24496500-2
74 Antibiotikų diskai Becton Discinson dispenseriui 24496500-2
75 b laktamazės (cefenazės, nitrocefino) diskai 24496500-2
76 Faktorinių juostelių hemofilams rinkinys (siūlyti vieno gamintojo) 24496500-2
77 SPS diskai 24496500-2
78 ONPG diskai 24496500-2
79 Mac-Farlando standartai, skirti Mac-farlandometro kalibracijai, 5 skiedinių koncentracijos (nuo 0,5 iki 5 MacF) 24496300-0
80 Buferiniai skiediniai pH metrui su galimybe užsisakyti kiekvieną komponentą atskirai, vieno gamintojo 24496300-0
81 KCL 3 mol/l tirpalas pH metro elektrodui 24496300-0
82 Bakteriofagas šigelėms 24496300-0
83 Bakteriofagas salmonelėms 24496300-0
84 Agliutinacinis serumas salmonelėms polivalent. A-G 24496300-0
85 Agliutinacinis serumas salmonelėms polivalent. A-S 24496300-0
86 Salmonelių monovalentinis serumas O Vi 24496300-0
87 Salmonelių monovalentinis serumas O 4,5 24496300-0
88 Salmonelių monovalentinis serumas O 4 24496300-0
89 Salmonelių monovalentinis serumas O 5 24496300-0
90 Salmonelių monovalentinis serumas O 6 24496300-0
91 Salmonelių monovalentinis serumas O 7 24496300-0
92 Salmonelių monovalentinis serumas O 8 24496300-0
93 Salmonelių monovalentinis serumas O 6,7,8 24496300-0
94 Salmonelių monovalentinis serumas O 9 24496300-0
95 Salmonelių monovalentinis serumas O 6,7 24496300-0
96 Salmonelių monovalentinis serumas O 1,4,5,12 24496300-0
97 Salmonelių monovalentinis serumas O 1,9,12 24496300-0
98 Salmonelių monovalentinis serumas O 1,2,12 24496300-0
99 Salmonelių monovalentinis serumas O 3,10,15 24496300-0
100 Salmonelių monovalentinis serumas O 3,10,15,19 24496300-0
101 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės a 24496300-0
102 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės b 24496300-0
103 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės c 24496300-0
104 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės d 24496300-0
105 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės gm 24496300-0
106 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės g 24496300-0
107 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės m 24496300-0
108 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės i 24496300-0
109 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės k 24496300-0
110 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės r 24496300-0
111 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės eh 24496300-0
112 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės f 24496300-0
113 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės p 24496300-0
114 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės gp 24496300-0
115 Salmonelių monovalentinis serumas H II fazės 1,2 24496300-0
116 Salmonelių monovalentinis serumas H II fazės 1,5 24496300-0
117 Salmonelių H antigeno II fazės polivalentinis serumas 24496300-0
118 Cryobankas (kultūroms saugoti esant -20°C ) 24496500-2
119 S. aureus ATCC 25923 24496500-2
120 E. coli ATCC 25922 24496500-2
121 Ps. aeruginosa ATCC 27853 24496500-2
122 S. pneumoniae ATCC 49619 24496500-2
123 H. influenzae ATCC 49247 24496500-2
124 E. faecalis ATCC 29212 24496500-2
125 N. gonorrhoeae ATCC 49226 24496500-2
126 Campylobacter jejuni ATCC 3291 24496500-2
127 Y. enterocolitica ATCC 9610 24496500-2
128 S. flexneri ATCC 12022 24496500-2
129 S. typhimurium ATCC 14028 24496500-2
130 Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 24496500-2
131 C. albicans ATCC 10231 24496500-2
132 Bacteroides fragilis ATCC 25285 24496500-2
133 Ureaplasma urealyticum ATCC 27618 24496500-2
134 Proteus mirabilis ATCC 12453 24496500-2
135 S.dysenteriae polivalentinis serumas 24496300-0
136 S. flexneri polivalentinis serumas 24496300-0
137 S. flexneri tipiniai ir grupiniai serumai (vieno gamintojo) 24496300-0
138 S. sonnei polivalentinis serumas 24496300-0
139 E. coli polivalentiniai serumai (vieno gamintojo) 24496300-0
140 Panelės mikrobų identifikavimui (vieno gamintojo) 24496500-2
141 Streptococcus B grupės nustatymo testas tiesiogiai iš gimdos kaklelio (ne iš kolonijų) su tiriamosios medžiagos paėmimo priemone (tamponas) 24496500-2
142 Greitas Streptococcus A grupės nustatymo testas tiesiogiai iš gerklės (ne iš kolonijų) su tiriamosios medžiagos paėmimo priemone (tamponas) 24496300-0
143 Diskai anaerobų identifikavimui (vieno gamintojo) 24496500-2
144 NaOH natrio šarmas 24496300-0
145 KOH kalio šarmas 24496300-0
146 p-dimetilamino benzaldehidas C9H11ON 24496300-0
147 Na2 HPO412 H2O 24496300-0
148 Na2SO3 24496300-0
149 Koncentruota fosforo rūgštis 24496300-0
150 Fe CL 3 24496300-0
151 Bario sulfatas 24496300-0
152 Metileno mėlio dažai 24496300-0
153 Dažai, skirti rūgščiai atsparių mikobakterijų dažymui, siūlyti vieno gamintojo 24496300-0
154 Dažų rinkinys, skirtas greitam parazitų kraujyje dažymui 24496300-0
155 Plastikiniai centrifuginiai mėgintuvėliai su dangteliu, užpildyti formalinu, skirti parazitų tyrimams sedimentacijos būdu 24496500-2
156 Azoto rūgštis 24496300-0
157 HCl 24496300-0
158 Ledinė acto rūgštis 24496300-0
159 Laboratorinių indų ploviklis 24496300-0
160 N.gonorrhoeae nustatymo testas tiesiogiai iš gimdos kaklelio (ne iš kolonijų) su teigiama kontrole, su paėmikliu 24496500-2
161 Respiratorinio senticinio viruso greitas nustatymas tiesiogiai iš nazofaringinio sekreto imunochromatografiniu metodu su teigiama kontrole, tyrimo specifiškumas 92%, jautrumas 93% 24496500-2
162 MRSA agaras (Oksacilinas 6mkg/4%NaCL) 24496300-0
163 E-testai (vieno gamintojo) 24496500-2
164 Latex testas heterogeninio b laktamazės mechanizmo nustatymui (PBP 2) 24496500-2
165 Cryptosporidium parvum nustatymo testas iš išmatų (imunochromatografinis metodas) tyrimo jautrumas 94%, specifiškumas 100% 24496500-2
166 Clostridium difficili A toksino nustatymo testas Latex agliutinacijos metodu 24496500-2
167 Ureaplazma urealyticum nustatymo sistema 24496500-2
168 H.influenzae b tipo antiserumas (nustatymas iš išaugintų kolonijų) 24496300-0
169 Sorbito diskas (Enterokokų diferenciacijai) 24496500-2
170 Arabinozės diskas (Enterokokų diferenciacijai) 24496500-2
171 Legionella pneumophilia antigeno nustatymo testas iš šlapimo 24496500-2
172 S.pneumoniae antigeno nustatymo testas iš šlapimo 24496500-2
173 Mueller-Hintono agaras (pagal NCCLS M100-S12 standartą), išpilstytas į 150 mm polisterolio lėkštelę 24496300-0
174 Mueller-Hintono agaras (pagal NCCLS M100-S12 standartą), išpilstytas į 90 mm polisterolio lėkštelę 24496300-0
175 Bacitracinas diskai 0,04 IU 24496500-2
176 Optochinas diskai 5 mkg 24496500-2
177 Grybelių jautrumo nustatymo sistema 24496500-2
178 Mikroorganizmų identifikavimo sistema (siūlyti vieno gamintojo) 24496300-0
179 Imersinis aliejus (bekvapis, bespalvis, lengvai nuplaunamas spec. priemonėmis nuo objektyvinių stikliukų, būtinai - išbandyta kokybė laboratorijoje) 24496300-0
180 Enterovirusų antigenų nustatymas iš išmatų Lateksagliutinacijos metodu 24496500-2
181 Atipinių pneumoninių sukėlėjų diagnostika 24496200-9
182 Rinkinys kokybiniam raudonukės IgM nustatymui 24496200-9
183 Rinkinys kokybiniam CMV IgM nustatymui 24496200-9
184 Hepatitų diagnostika (siūlyti vieno gamintojo) 24496200-9
185 Herpes Simplex I/II antikūnai IgM, IgG 24496200-9
186 Anti HAV IgM 24496200-9
187 Kokliušo diagnostika IgM, IgG antikūnai 24496200-9
188 Chlamydia trachomatis LPS antigeno nustatymas amplifikuotu imunofermentiniu metodu 24496200-9
189 Erkinio encefalito diagnostika 24496200-9
190 Laimo ligos diagnostika 24496200-9
191 Validacijos tirpalai BEP 2000 24496300-0
192 Toksokorozės diagnostika 24496200-9
193 Rinkinys kokybiniam Anti-HIV nustatymui 24496200-9
194 Rinkinys kokybiniam naujagimių ir suaugusiųjų toxoplazmozės IgA nustatymui 24496200-9
195 Ebšteino-Baro IgM, IgG 24496200-9
196 Norwolko viruso 1,2 genogrupės nustatymas, laužomos plokštelės 24496500-2
197 Antikūnų IgM, IgG prieš T. pallidum nustatymas 24496500-2
198 Infekcinės mononukleozės diagnostika (latexagliutinacijos testas) 24496500-2
199 Sifilio diagnostika skrininginis testas RPR, su teigiama ir neigiama kontrole 24496500-2
200 TPHA testas 24496500-2
201 Prokalcitonino testas, atliekamas iš kraujo serumo (pusiau kiekybinis metodas) 24496500-2
202 Greitas helycobacter pylori testas, atliekamas iš kraujo serumo 24496500-2
203 Dezinfekuojamasis tirpalas, skirtas BEP 2000 priežiūrai 24496500-2
204 Automatinė mikroorganizmų identifikavimo ir jautrumo nustatymo sistema 24496500-2
205 Reagentai imunocheminiams tyrimams, atliekant chemiliuminescentiniu metodu 24496200-9
206 Reagentai imunologiniams tyrimams, atliekant ELISA metodu 24496200-9
207 Anti GAD (antikūnai prieš glutamatdekarboksilazę) 24496200-9
208 Anti GBM (antikūnai prieš glomerulų bazinę membraną) 24496200-9
209 pANCA: mieloperaksidazė (MPO) 24496200-9
210 cANCA: proteinazė 3 (PR3) 24496200-9
211 ANCA atskiri antigenai, nustatomi vienu metu (proteinazė 3, MPO, elastazė, katepsinas G, BPI, laktoferinas) 24496200-9
212 Beta 2 GP1 (anti beta2 glikoproteinas 1) 24496200-9
213 Antikūnai prieš TSH receptorius 24496200-9
214 Adrenalinas/noradrenalinas 24496200-9
215 AMA (antikūnai prieš mitochondrijos) 24496200-9
216 Anti GAD (antikūnai prieš glutamatdekarboksilazę) 24496200-9
217 Anti GBM (antikūnai prieš glomerulų bazinę membraną) 24496200-9
218 ANA (antinukleariniai antikūnai) Hep 2 ląstelių rinkinys 24496200-9
219 ANCA (antineutrofiliniai citoplazminiai antikūnai) fiksuoti etanoliu 24496200-9
220 Antinuklearinių antikūnų nustatymas linijinio imunobloto metodu 24496200-9
221 Reagentų rinkiniai, kalibravimo, pagalbiniai ir kokybės kontrolės reagentai turi būti skirti tėkmės citometrui "EPICS XL" 24496200-9
222 Reagentai automatiniui hematologiniui analizatoriui "SYSMEX XE-2100" 24496200-9
223 Reagentai automatiniams hematologiniams analizatoriams “CELL-DYN 1700, 1800” 24496200-9
224 Reagentai automatiniam kūno skysčių dalelių atpažinimo analizatoriui "IQ ELITE" 24496200-9
225 Reagentai automatiniui ENG analizatoriui "ALIFAX" 24496200-9
226 Reagentai individualiai kraujo parinkimo ir mikrotipavimo sistemai “ID Diamed” centrifugai 24496100-8
227 Monokloniniai reagentai ir standartiniai eritrocitai kraujo grupių pagal ABO sistemą nustatymui 24496100-8
228 Dažai retikuliocitams 24496300-0
229 May-Griunvald /Giemza dažų rinkinys, skirtas hematologijai 24496300-0
230 Dažai (May Grunwald Giemsa), greitam hematologinių tepinėlių dažymui 24496300-0
231 Liugolio tirpalas (1 procento) 24496300-0
232 Dažų rinkinys spermogramų tyrimui (to paties gamintojo) 24496300-0
233 Reagentų rinkinys, skirtas slaptam kraujavimui išmatose nustatyti 24496300-0
234 Dažų rinkinys šlapimo nuosėdų mikroskopijai 24496300-0
235 Samsonovo dažai 24496300-0
236 Imersinis aliejus mikroskopavimui 24496300-0
237 Vienkartinės servetėlės mikroskopų valymui 24496500-2
238 Priemonė imersiniam aliejui nuvalyti 24496300-0
239 Pandi reagentas 24496300-0
240 Peiliukai, skirti standartizuotam kraujavimo laikui pagal Ivy nustatyti 24496500-2
241 Reagentai automatiniui šlapimo analizatoriui "Atlas" 24496700-4
242 Reagentai pusiau automatiniams šlapimo analizatoriams “Clinitek 500”, “Clinitek 100” 24496700-4
243 Reagentai, skirti krešėjimo sistemos tyrimams 24496200-9
244 Reagentai “Architect c8000”- automatiniui analizatoriui 24496200-9
245 Reagentai "Architect i2000SR" automatiniui imunocheminiui analizatoriui 24496200-9
246 Reagentai “BIOSEN 1540”, “BIOSEN c-line”- Automatiniams gliukozės analizatoriams 24496200-9
247 Reagentai “EFOX 5053”- Automatiniui liepsnos fotometrui 24496200-9
248 Reagentai Bayer "DCA2000+” – automatiniui analizatoriui 24496200-9
249 Reagentai “Primus PDQ Plus” - automatiniui analizatoriui 24496200-9
250 Reagentai automatiniui analizatoriui “ABL 700” 24496200-9
251 Reagentai automatiniui rūgščių-šarmų analizatoriui “ABL 5” 24496200-9
252 Reagentai kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų ir oksimetrijos analizatoriui "ABL 800 Flex, Basic" 24496200-9
253 Reagentai automatiniui rūgščių-šarmų analizatoriui “Rapilab“ 24496200-9
254 Reagentai automatiniui analizatoriui “ETS plus“ 24496200-9
255 Atrankiniai testai, skirti toksinių-narkotinių medžiagų aptikimui šlapime 24496500-2
256 Reagentai "Hydrasys" pusiau automatinei sistemai, skirtai baltymų elektroforezei agarozės geliuose 24496500-2
257 Buferinis 10% formalino tirpalas 24496300-0
258 Ksilenas (ksilolis-orto) 24496300-0
259 Izopropilo alkoholis absoliutus 24496300-0
260 Parafinas (histoplast, paraplast) 24496300-0
261 Druskos rūgštis 37% 24496300-0
262 Skruzdžių rūgštis 97% 24496300-0
263 Metileno mėlio tirpalas 1% 24496300-0
264 Imersinis aliejus mikroskopavimui su dozavimo pipete 10ml 24496300-0
265 May-Griunvaldo Giemza ir buferio pH 7.0 dažymo rinkinys 24496300-0
266 Papanicolau dažymo rinkinys 24496300-0
267 Sakomano fiksatorius citologinės medžiagos fiksavimui 24496300-0
268 Hematoksilinas Mejerio 24496300-0
269 Eozinas Y milteliai 24496300-0
270 Acto rūgštis (ledinė) 24496300-0
271 Įšaldymo terpė 24496300-0
272 Alcian blue-PAS pH 2.5 dažymo rinkinys mucinų nustatymui 24496300-0
273 Giemza reagentas 24496300-0
274 AgNOR dažymo rinkinys (argentofilinėms granulėms) 24496300-0
275 Grimelius dažymo rinkinys (argentofilinėms granulėms) 24496300-0
276 Congo Red dažymo rinkinys 24496300-0
277 Sirius Red dažymo rinkinys 24496300-0
278 Mucikarminas bazinis 24496300-0
279 Methyl Green Pyronine dažymo rinkinys 24496300-0
280 Grocott dažymo rinkinys 24496300-0
281 Gram dažymo rinkinys 24496300-0
282 Pikro Mallory Trichrome dažymo rinkinys 24496300-0
283 P.T.A.H. Dažymo rinkinys 24496300-0
284 Perls dažymo rinkinys 24496300-0
285 Ziehl-Neelsen dažymo rinkinys 24496300-0
286 Wilsons Disease dažymo rinkinys 24496300-0
287 Luxol fast blue dažymo rinkinys 24496300-0
288 Sudan III 24496300-0
289 Orcein dažymo rinkinys 24496300-0
290 Silver Impregnation dažymo rinkinys 24496300-0
291 Trichromo Massono dažymo rinkinys 24496300-0
292 Mallory Trichrome dažymo rinkinys 24496300-0
293 Van Gieson Trichromo dažymo rinkinys 24496300-0
294 Van Gieson Weigerto dažymo rinkinys 24496300-0
295 Glicerino žele 24496300-0
296 Polisterolis (granulės) 24496300-0
297 Dioktilftalatas 24496300-0
298 Oil Red O (riebalinis raudonas O) 24496300-0
299 Perjodo rūgštis 24496300-0
300 Alciano mėlis 24496300-0
301 Šifo reagentas 24496300-0
302 Acetonas 24496300-0
303 3-Aminopropiltrietoksilanas (organosilanas) 24496300-0
304 Koncentruotas "Target" pH 6.0 24496300-0
305 Koncentruotas "Target" pH 9.0 24496300-0
306 Koncentruotas "Target" pH 9.0 24496300-0
307 Citratinis buferis pH 6.0 24496300-0
308 Citratinis buferis pH 7.0 24496300-0
309 TBS pH 7.6 24496300-0
310 PBS pH 7.4 24496300-0
311 Antikūnių skiediklis, mažinantis fonavimą 24496300-0
312 Pronazė 24496300-0
313 Metanolis 24496300-0
314 Peroksidazės blokingo tirpalas 24496300-0
315 Pelės antikūnas prieš progesterono receptorių PR 24496300-0
316 Pelės antikūnas prieš estrogeno receptorių ER 24496300-0
317 Triušio antikūninas prieš žmogaus c-erbB-2 onkoproteiną 24496300-0
318 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD3, T ląsteles 24496300-0
319 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD15, asocijuotus granulocitų antigenus 24496300-0
320 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD20cy, B ląstelės 24496300-0
321 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD45, bendras leukocitinis 24496300-0
322 Triušio antikūnas prieš karvės S-100 24496300-0
323 Pelės antikūnas prieš žmogaus chromograniną A 24496300-0
324 Pelės antikūnas prieš žmogaus didelio molekulinio svorio citokeratiną CK HMW 24496300-0
325 Pelės antikūnas prieš žmogaus melanomą HMB45 24496300-0
326 Pelės antikūnas prieš žmogaus vimentiną 24496300-0
327 Pelės antikūnas prieš žmogaus desminą 24496300-0
328 Pelės antikūnas prieš žmogaus CK7 24496300-0
329 Pelės antikūnas prieš žmogaus citokekatino 20 tarpinį filamentinį baltymą 24496300-0
330 Pelės antikūnas prieš žmogaus glijos fibrinį rūgštinį proteiną 24496300-0
331 Pelės antikūnas prieš žmogaus hepatocitus 24496300-0
332 Vizualizacijos sistema parafininėms pjūviams EnVision/HRP 24496300-0
333 Pelės antikūnas prieš žmogaus p504s 24496300-0
334 Pelės antikūnas prieš žmogaus p63 Proteinas 24496300-0
335 GFAP M 0761 Pelės antikūnas prieš žmogaus glijos fibrinį rūgštinį proteiną 24496300-0
336 Hepa M 7158 Pelės antikūnas prieš žmogaus hepatocitus 24496300-0
337 Ki-67 M 7187 Pelės antikūnas prieš žmogaus Ki-67 antigeną 24496300-0
338 PAN CK M 3515 Pelės antikūnas prieš žmogaus citokeratiną, klonas AE1/AE3 24496300-0
339 PSA M 0750 Pelės antikūnas prieš žmogaus prostatos specifinį antigeną 24496300-0
340 TTF-1 NCL-L-TTF-1 Pelės antikūnas prieš žmogaus tiroidino transkripcijos faktoriaus - 1 anti 24496300-0


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2008-06-25    13:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2008-04-18 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2008-04-23 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "Oriola–Vilnius" 111472747  Laisvės pr. 75, LT-06144 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
UAB "Grida LAB" 178313232  Molėtų g. 16, Didžioji Riešė, LT-14260 Vilniaus raj.  Lietuva 
SORMEDICA, UAB 123961895  Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" 123221635  Rygos g. 15, LT-05245 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Werfen LT' 110413888  Savanorių pr. 281a, LT-50128 Kaunas  Lietuva 
UAB "Diagnostinės sistemos" 122263421  P. Smuglevičiaus g. 1, LT-08311 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras 122889222  Mokslininkų g. 11, LT-08412 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Expertus Vilnensis' 121386360  Mokslininkų g. 12A-201, 08412 Vilnius  Lietuva 
UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics" 111645576  S. Žukausko g. 23, LT-08234 Vilnius  Lietuva 
UAB "BIOTECHA" 300630105  Antakalnio g. 36, LT-10305 Vilnius  Lietuva 
UAB "DIAMEDICA" 111768155  Buivydiškių g. 10, LT-07194 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  A. Šabaniausko 14, LT-08410 Vilnius  Lietuva 
UAB 'VITROLAB' 235279070  Baltų pr. 36-11, LT-48196 Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" 122752661  Šeimyniškių g. 14-1, LT-09312 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Linea libera' 122145775  Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 33   UAB 'Linea libera'  39 str. 2 d. 2 p.  ne visas pozicijas pasiūlė t.y. nėra Kovačo reagento  289,80  Lt
 33   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras  39 str. 2 d. 2 p.  ne visas pozicijas pasiūlė t.y. nėra Bakteriologinio peptono  80,00  Lt
 72, 73   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlė imunochromatografinį metodą  283,50  Lt
 73   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlė ne tą metodą t.y. imunochromatografinį  1.149,12  Lt
 184, 197   UAB "Diagnostinės sistemos"  39 str. 2 d. 2 p.  neturi protokolo, būtino tyrimų atlikimui ir nurodyto specifikacijoje; tyrimų metodikos nepritaikytos su BEP 2000 analizatoriumi  21.971,25  Lt
 184   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlė ne visas pozicijas  16.026,00  Lt
 193   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  siūlomo reagento pakuotėje per mažas neigiamos ir teigiamos kontrolės kiekis  8.467,20  Lt
 206   UAB 'Werfen LT'  39 str. 2 d. 2 p.  nelaužomi šulinėliai, 5 kalibratoriai  84.301,20  Lt
 206   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  5-6 kalibratoriai, nelaužomi šulinėliai  29.799,00  Lt
 206   UAB "Diagnostinės sistemos"  39 str. 2 d. 2 p.  5 kalibratoriai, nelaužomi šulinėliai, pasiūlė ne visas pozicijas  3.890,40  Lt
 208-210   UAB 'Werfen LT'  39 str. 2 d. 2 p.  nelaužomi šulinėliai  4.720,80  Lt
 208-210   UAB "Diagnostinės sistemos"  39 str. 2 d. 2 p.  5-6 kalibratoriai, nelaužomi šulinėliai  858,60  Lt
 212   UAB 'Werfen LT'  39 str. 2 d. 2 p.  nelaužomi šulinėliai, tik kokybinis metodas  1.892,40  Lt
 212   UAB "Diagnostinės sistemos"  39 str. 2 d. 2 p.  tik kokybinis metodas  220,80  Lt
 213, 214   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  netinka metodas  2.179,80  Lt
 219   UAB "Diagnostinės sistemos"  39 str. 2 d. 2 p.  prastesni vaizdai, per didelė pasiūlyta fasuotė  4.710,00  Lt
 220   UAB "DIAMEDICA"  39 str. 2 d. 2 p.  neturi išvardintų antigenų, cut-off kontrolės, mažas kontrolės kiekis  14.293,12  Lt

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   225,60  Lt 
 1  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   268,13  Lt 
 1  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   288,00  Lt 
 1  4   UAB 'Interlux'   491,40  Lt 
 2  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   261,07  Lt 
 2  2   UAB 'Interlux'   495,60  Lt 
 2  3   UAB 'Linea libera'   617,40  Lt 
 3  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   101,95  Lt 
 3  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   135,00  Lt 
 3  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   176,40  Lt 
 3  4   UAB 'Linea libera'   176,40  Lt 
 4  1   UAB 'Interlux'   1.323,65  Lt 
 4  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.520,00  Lt 
 4  3   UAB 'Linea libera'   2.646,00  Lt 
 4  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   3.024,00  Lt 
 5  1   UAB 'Linea libera'   2.142,00  Lt 
 5  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.494,80  Lt 
 5  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.772,00  Lt 
 5  4   UAB 'Interlux'   3.250,80  Lt 
 5  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   3.504,00  Lt 
 6  1   UAB 'Interlux'   1.262,09  Lt 
 6  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.915,20  Lt 
 6  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.116,80  Lt 
 6  4   UAB 'Linea libera'   2.343,60  Lt 
 6  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.880,00  Lt 
 7  1   UAB 'Linea libera'   2.784,60  Lt 
 7  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.842,56  Lt 
 7  3   UAB 'Interlux'   10.538,64  Lt 
 8  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   785,88  Lt 
 8  2   UAB 'Interlux'   899,64  Lt 
 8  3   UAB 'Linea libera'   926,06  Lt 
 9  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.114,40  Lt 
 9  2   UAB 'Linea libera'   2.343,60  Lt 
 9  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   3.175,20  Lt 
 9  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   3.240,00  Lt 
 9  5   UAB 'Interlux'   3.502,80  Lt 
 10  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   421,61  Lt 
 10  2   UAB 'Interlux'   495,60  Lt 
 10  3   UAB 'Linea libera'   642,60  Lt 
 11  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   117,60  Lt 
 11  2   UAB 'Linea libera'   131,04  Lt 
 11  3   UAB "BIOTECHA"   410,64  Lt 
 12  1   UAB 'Interlux'   1.508,35  Lt 
 12  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.593,20  Lt 
 12  3   UAB 'Linea libera'   2.746,80  Lt 
 12  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   3.240,00  Lt 
 12  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   3.402,00  Lt 
 12  6   UAB "BIOTECHA"   5.644,80  Lt 
 13  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.268,00  Lt 
 13  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.287,20  Lt 
 13  3   UAB 'Interlux'   2.293,20  Lt 
 13  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   3.480,00  Lt 
 13  5   UAB "DIAMEDICA"   3.780,00  Lt 
 14  1   UAB 'Interlux'   1.508,35  Lt 
 14  2   UAB 'Linea libera'   2.142,00  Lt 
 14  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.352,00  Lt 
 14  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.368,80  Lt 
 14  5   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.406,72  Lt 
 14  6   UAB "DIAMEDICA"   5.014,80  Lt 
 14  7   UAB "BIOTECHA"   5.940,48  Lt 
 15  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   831,60  Lt 
 15  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.038,68  Lt 
 15  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.880,00  Lt 
 15  4   UAB "BIOTECHA"   3.333,12  Lt 
 16  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   761,04  Lt 
 16  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   957,60  Lt 
 16  3   UAB 'Linea libera'   1.108,80  Lt 
 16  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.152,00  Lt 
 16  5   UAB 'Interlux'   1.274,40  Lt 
 16  6   UAB "BIOTECHA"   1.741,82  Lt 
 17  1   UAB 'Linea libera'   366,07  Lt 
 17  2   UAB "BIOTECHA"   706,23  Lt 
 18  1   UAB 'Linea libera'   7.641,00  Lt 
 19  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.016,00  Lt 
 19  2   UAB 'Interlux'   2.381,40  Lt 
 19  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.898,00  Lt 
 19  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   3.240,00  Lt 
 20  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.209,60  Lt 
 20  2   UAB 'Linea libera'   1.285,20  Lt 
 20  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.436,40  Lt 
 20  4   UAB 'Interlux'   1.864,80  Lt 
 20  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   3.024,00  Lt 
 20  6   UAB "BIOTECHA"   3.333,12  Lt 
 21  1   UAB 'Linea libera'   1.249,92  Lt 
 21  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.764,00  Lt 
 21  3   UAB "BIOTECHA"   4.135,43  Lt 
 22  1   UAB 'Linea libera'   2.318,40  Lt 
 22  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.322,24  Lt 
 22  3   UAB 'Interlux'   5.097,60  Lt 
 22  4   UAB "BIOTECHA"   9.239,40  Lt 
 23  1   UAB 'Linea libera'   2.257,92  Lt 
 23  2   UAB "BIOTECHA"   9.264,86  Lt 
 24  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.020,00  Lt 
 24  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.127,76  Lt 
 25  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.020,00  Lt 
 25  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.127,76  Lt 
 26  1   UAB 'Linea libera'   2.106,72  Lt 
 26  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   3.218,14  Lt 
 26  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   4.510,80  Lt 
 26  4   UAB "BIOTECHA"   11.367,65  Lt 
 27  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   718,99  Lt 
 27  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.020,60  Lt 
 27  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.166,40  Lt 
 27  4   UAB 'Linea libera'   2.081,52  Lt 
 27  5   UAB "BIOTECHA"   3.937,90  Lt 
 28  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   171,66  Lt 
 28  2   UAB "BIOTECHA"   220,42  Lt 
 28  3   UAB 'Linea libera'   311,52  Lt 
 28  4   UAB 'Interlux'   324,26  Lt 
 29  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   589,68  Lt 
 29  2   UAB 'Linea libera'   597,24  Lt 
 29  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   669,10  Lt 
 29  4   UAB 'Interlux'   985,54  Lt 
 29  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.108,80  Lt 
 29  6   UAB "BIOTECHA"   1.628,93  Lt 
 30  1   UAB 'Linea libera'   846,72  Lt 
 30  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.028,95  Lt 
 30  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.050,84  Lt 
 30  4   UAB 'Interlux'   1.164,24  Lt 
 30  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.584,00  Lt 
 30  6   UAB "BIOTECHA"   1.693,44  Lt 
 31  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   549,36  Lt 
 31  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   635,55  Lt 
 31  3   UAB 'Linea libera'   637,56  Lt 
 31  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   861,60  Lt 
 31  5   UAB 'Interlux'   1.013,85  Lt 
 31  6   UAB "BIOTECHA"   1.725,70  Lt 
 32  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.772,00  Lt 
 32  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   3.120,00  Lt 
 33  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   345,28  Lt 
 33  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   466,67  Lt 
 33  3   UAB "BIOTECHA"   751,07  Lt 
 34  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   950,40  Lt 
 34  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.046,24  Lt 
 34  3   UAB 'Linea libera'   2.386,44  Lt 
 34  4   UAB "BIOTECHA"   5.986,18  Lt 
 35  1   UAB 'Linea libera'   819,00  Lt 
 35  2   UAB "BIOTECHA"   10.832,40  Lt 
 36  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   333,02  Lt 
 36  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   359,86  Lt 
 36  3   UAB 'Linea libera'   382,32  Lt 
 36  4   UAB "BIOTECHA"   524,16  Lt 
 36  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   552,00  Lt 
 37  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   224,28  Lt 
 37  2   UAB 'Linea libera'   491,40  Lt 
 37  3   UAB "BIOTECHA"   693,50  Lt 
 38  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   655,20  Lt 
 38  2   UAB "BIOTECHA"   814,08  Lt 
 38  3   UAB 'Interlux'   856,80  Lt 
 38  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.071,00  Lt 
 38  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.140,00  Lt 
 38  6   UAB "DIAMEDICA"   1.272,60  Lt 
 39  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   503,40  Lt 
 39  2   UAB "DIAMEDICA"   636,30  Lt 
 39  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   705,60  Lt 
 39  4   UAB 'Interlux'   806,40  Lt 
 40  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   382,56  Lt 
 40  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   695,52  Lt 
 40  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   950,40  Lt 
 41  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   113,19  Lt 
 41  2   UAB 'Linea libera'   1.029,00  Lt 
 42  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   81,42  Lt 
 42  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   123,00  Lt 
 42  3   UAB 'Interlux'   195,88  Lt 
 43  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   870,72  Lt 
 43  2   UAB 'Interlux'   1.108,80  Lt 
 43  3   UAB 'Linea libera'   1.348,20  Lt 
 43  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.968,00  Lt 
 43  5   UAB "BIOTECHA"   2.567,04  Lt 
 44  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   354,00  Lt 
 44  2   UAB "BIOTECHA"   446,21  Lt 
 44  3   UAB 'Interlux'   809,95  Lt 
 45  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   148,68  Lt 
 45  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   201,04  Lt 
 45  3   UAB 'Interlux'   348,34  Lt 
 45  4   UAB "BIOTECHA"   1.119,55  Lt 
 46  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   220,13  Lt 
 46  2   UAB 'Interlux'   2.010,72  Lt 
 47  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   964,56  Lt 
 47  2   UAB 'Interlux'   1.257,41  Lt 
 48  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   849,24  Lt 
 48  2   UAB 'Interlux'   855,26  Lt 
 48  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.252,88  Lt 
 49  1   UAB 'Interlux'   5.351,61  Lt 
 50  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   3.840,00  Lt 
 50  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   4.032,00  Lt 
 50  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   4.536,00  Lt 
 50  4   UAB 'Interlux'   4.586,40  Lt 
 50  5   UAB "DIAMEDICA"   8.694,00  Lt 
 51  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   4.032,00  Lt 
 51  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   4.561,20  Lt 
 51  3   UAB 'Interlux'   4.586,40  Lt 
 51  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   6.240,00  Lt 
 51  5   UAB "DIAMEDICA"   8.694,00  Lt 
 52  1   UAB 'Linea libera'   2.419,20  Lt 
 52  2   UAB "BIOTECHA"   6.451,20  Lt 
 53  1   UAB 'Linea libera'   203,90  Lt 
 53  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   252,42  Lt 
 53  3   UAB "BIOTECHA"   267,46  Lt 
 54  1   UAB 'Interlux'   4.788,00  Lt 
 54  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   6.372,00  Lt 
 54  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   9.828,00  Lt 
 54  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   11.700,00  Lt 
 54  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   20.400,00  Lt 
 55  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   10.584,00  Lt 
 56  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   51,45  Lt 
 56  2   UAB 'Linea libera'   93,45  Lt 
 56  3   UAB "BIOTECHA"   233,64  Lt 
 57  1   UAB 'Linea libera'   604,80  Lt 
 57  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   864,00  Lt 
 57  3   UAB "DIAMEDICA"   1.005,36  Lt 
 57  4   UAB 'Interlux'   1.146,96  Lt 
 57  5   UAB "BIOTECHA"   1.440,06  Lt 
 58  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   181,88  Lt 
 59  1   UAB "DIAMEDICA"   1.911,60  Lt 
 59  2   UAB 'Linea libera'   1.927,80  Lt 
 59  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   2.592,00  Lt 
 59  4   UAB 'Interlux'   3.440,88  Lt 
 60  1   UAB "DIAMEDICA"   1.274,40  Lt 
 60  2   UAB 'Linea libera'   1.285,20  Lt 
 60  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.440,00  Lt 
 60  4   UAB 'Interlux'   2.010,72  Lt 
 61  1   UAB "DIAMEDICA"   1.911,60  Lt 
 61  2   UAB 'Linea libera'   1.927,80  Lt 
 61  3   UAB 'Interlux'   3.313,44  Lt 
 62  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   307,20  Lt 
 62  2   UAB 'Interlux'   483,84  Lt 
 62  3   UAB "BIOTECHA"   546,58  Lt 
 62  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   932,40  Lt 
 63  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   4.636,80  Lt 
 63  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   4.933,26  Lt 
 63  3   UAB 'Interlux'   7.344,56  Lt 
 64  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   532,35  Lt 
 64  2   UAB 'Linea libera'   582,75  Lt 
 64  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   798,00  Lt 
 64  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   900,00  Lt 
 64  5   UAB "DIAMEDICA"   982,80  Lt 
 65  1   UAB "DIAMEDICA"   819,00  Lt 
 65  2   UAB 'Linea libera'   1.005,90  Lt 
 65  3   UAB "BIOTECHA"   2.017,80  Lt 
 65  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.436,00  Lt 
 66  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   8.404,20  Lt 
 66  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   9.420,00  Lt 
 66  3   UAB 'Linea libera'   11.392,50  Lt 
 66  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   13.167,00  Lt 
 66  5   UAB "BIOTECHA"   30.245,76  Lt 
 67  1   UAB 'Interlux'   2.238,40  Lt 
 67  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.192,00  Lt 
 67  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   3.654,00  Lt 
 68  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   33,07  Lt 
 68  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.500,00  Lt 
 69  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   94,50  Lt 
 70  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   950,00  Lt 
 72  1   UAB "Oriola–Vilnius"   7.578,90  Lt 
 72  2   UAB 'Interlux'   8.618,40  Lt 
 72  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   24.000,00  Lt 
 73  1   UAB "Oriola–Vilnius"   1.617,84  Lt 
 74  1   UAB 'Interlux'   22.743,25  Lt 
 75  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   4.914,00  Lt 
 75  2   UAB 'Interlux'   7.030,80  Lt 
 76  1   UAB 'Interlux'   257,04  Lt 
 76  2   UAB "BIOTECHA"   496,80  Lt 
 77  1   UAB 'Linea libera'   1.557,60  Lt 
 77  2   UAB 'Interlux'   1.764,00  Lt 
 77  3   UAB "BIOTECHA"   4.140,00  Lt 
 77  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   21.420,00  Lt 
 78  1   UAB 'Interlux'   252,00  Lt 
 78  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   264,00  Lt 
 78  3   UAB 'Linea libera'   277,20  Lt 
 78  4   UAB "BIOTECHA"   1.103,76  Lt 
 79  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   132,30  Lt 
 79  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.062,00  Lt 
 80  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   849,60  Lt 
 80  2   UAB "Grida LAB"   3.153,60  Lt 
 81  1   UAB "Grida LAB"   83,12  Lt 
 81  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   226,56  Lt 
 84  1   UAB 'Interlux'   1.738,80  Lt 
 84  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.000,00  Lt 
 84  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   4.032,00  Lt 
 85  1   UAB 'Interlux'   1.940,40  Lt 
 85  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   4.032,00  Lt 
 86  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   504,00  Lt 
 86  2   UAB 'Interlux'   756,00  Lt 
 86  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.583,00  Lt 
 87  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   504,00  Lt 
 88  1   UAB 'Interlux'   756,00  Lt 
 90  1   UAB 'Interlux'   756,00  Lt 
 91  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   504,00  Lt 
 91  2   UAB 'Interlux'   756,00  Lt 
 92  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   504,00  Lt 
 92  2   UAB 'Interlux'   756,00  Lt 
 93  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   504,00  Lt 
 94  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.008,00  Lt 
 94  2   UAB 'Interlux'   1.512,00  Lt 
 99  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   504,00  Lt 
 101  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   504,00  Lt 
 101  2   UAB 'Interlux'   756,00  Lt 
 102  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   504,00  Lt 
 102  2   UAB 'Interlux'   756,00  Lt 
 103  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   504,00  Lt 
 103  2   UAB 'Interlux'   756,00  Lt 
 104  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   504,00  Lt 
 104  2   UAB 'Interlux'   756,00  Lt 
 105  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   504,00  Lt 
 106  1   UAB 'Interlux'   1.512,00  Lt 
 107  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.120,00  Lt 
 107  2   UAB 'Interlux'   1.512,00  Lt 
 108  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   504,00  Lt 
 108  2   UAB 'Interlux'   756,00  Lt 
 109  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   504,00  Lt 
 109  2   UAB 'Interlux'   756,00  Lt 
 110  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   504,00  Lt 
 110  2   UAB 'Interlux'   756,00  Lt 
 111  1   UAB 'Interlux'   756,00  Lt 
 112  1   UAB 'Interlux'   1.764,00  Lt 
 113  1   UAB 'Interlux'   756,00  Lt 
 113  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   984,00  Lt 
 114  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   600,00  Lt 
 114  2   UAB 'Interlux'   2.646,00  Lt 
 118  1   UAB 'Interlux'   1.295,64  Lt 
 119  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.102,50  Lt 
 119  2   UAB "BIOTECHA"   1.947,00  Lt 
 119  3   UAB 'Interlux'   5.966,10  Lt 
 120  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.102,50  Lt 
 120  2   UAB 'Interlux'   5.966,10  Lt 
 121  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.102,50  Lt 
 121  2   UAB "BIOTECHA"   1.947,00  Lt 
 121  3   UAB 'Interlux'   5.966,10  Lt 
 122  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.102,50  Lt 
 122  2   UAB 'Interlux'   5.966,10  Lt 
 123  1   UAB "BIOTECHA"   2.907,00  Lt 
 123  2   UAB 'Interlux'   5.966,10  Lt 
 124  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.102,50  Lt 
 124  2   UAB "BIOTECHA"   1.947,00  Lt 
 124  3   UAB 'Interlux'   5.966,10  Lt 
 125  1   UAB 'Interlux'   5.966,10  Lt 
 126  1   UAB "BIOTECHA"   3.834,00  Lt 
 126  2   UAB 'Interlux'   5.966,10  Lt 
 127  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   367,50  Lt 
 127  2   UAB "BIOTECHA"   969,00  Lt 
 127  3   UAB 'Interlux'   1.988,70  Lt 
 128  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   367,50  Lt 
 128  2   UAB "BIOTECHA"   649,00  Lt 
 128  3   UAB 'Interlux'   1.988,70  Lt 
 129  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   367,50  Lt 
 129  2   UAB "BIOTECHA"   649,00  Lt 
 129  3   UAB 'Interlux'   1.988,70  Lt 
 130  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   367,50  Lt 
 130  2   UAB 'Interlux'   1.988,70  Lt 
 131  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   367,50  Lt 
 131  2   UAB "BIOTECHA"   969,00  Lt 
 131  3   UAB 'Interlux'   1.988,70  Lt 
 132  1   UAB "BIOTECHA"   969,00  Lt 
 132  2   UAB 'Interlux'   1.988,70  Lt 
 133  1   UAB 'Interlux'   1.988,70  Lt 
 134  1   UAB 'Interlux'   1.988,70  Lt 
 135  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   516,00  Lt 
 135  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.205,00  Lt 
 135  3   UAB 'Interlux'   2.646,00  Lt 
 136  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   516,00  Lt 
 136  2   UAB 'Interlux'   882,00  Lt 
 136  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.512,00  Lt 
 138  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.512,00  Lt 
 140  1   UAB 'Interlux'   23.814,00  Lt 
 141  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.992,50  Lt 
 142  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.732,50  Lt 
 142  2   UAB 'Interlux'   2.016,00  Lt 
 142  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   2.400,00  Lt 
 143  1   UAB 'Linea libera'   6.678,00  Lt 
 144  1   UAB "Grida LAB"   662,46  Lt 
 145  1   UAB "Grida LAB"   1.348,68  Lt 
 146  1   UAB "Grida LAB"   457,14  Lt 
 148  1   UAB "Grida LAB"   9,04  Lt 
 149  1   UAB "Grida LAB"   72,32  Lt 
 150  1   UAB "Grida LAB"   145,05  Lt 
 151  1   UAB "Grida LAB"   74,56  Lt 
 152  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   816,00  Lt 
 153  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   898,00  Lt 
 154  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.800,00  Lt 
 155  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   21.735,00  Lt 
 156  1   UAB "Grida LAB"   41,30  Lt 
 157  1   UAB "Grida LAB"   32,40  Lt 
 158  1   UAB "Grida LAB"   34,00  Lt 
 159  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   274,00  Lt 
 161  1   UAB 'Interlux'   1.260,00  Lt 
 161  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.512,00  Lt 
 161  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   6.300,00  Lt 
 162  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   352,80  Lt 
 162  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   899,76  Lt 
 162  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.260,00  Lt 
 162  4   UAB "DIAMEDICA"   1.373,40  Lt 
 162  5   UAB 'Interlux'   2.116,80  Lt 
 163  1   UAB 'Interlux'   8.257,64  Lt 
 164  1   UAB 'Linea libera'   551,25  Lt 
 164  2   UAB "DIAMEDICA"   595,35  Lt 
 164  3   UAB "BIOTECHA"   1.189,44  Lt 
 165  1   UAB 'Interlux'   1.260,00  Lt 
 165  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.717,00  Lt 
 166  1   UAB 'Linea libera'   1.508,85  Lt 
 166  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.835,00  Lt 
 167  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   6.050,40  Lt 
 167  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   6.249,60  Lt 
 167  3   UAB "DIAMEDICA"   6.261,60  Lt 
 168  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.024,00  Lt 
 168  2   UAB 'Interlux'   3.351,60  Lt 
 169  1   UAB 'Interlux'   939,28  Lt 
 170  1   UAB 'Interlux'   939,28  Lt 
 171  1   UAB 'Interlux'   4.410,00  Lt 
 173  1   UAB "DIAMEDICA"   2.028,60  Lt 
 173  2   UAB 'Interlux'   2.620,80  Lt 
 173  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   3.427,20  Lt 
 174  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   3.480,00  Lt 
 174  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   3.906,00  Lt 
 174  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   4.032,00  Lt 
 174  4   UAB 'Interlux'   4.384,80  Lt 
 174  5   UAB "DIAMEDICA"   7.182,00  Lt 
 175  1   UAB 'Interlux'   336,60  Lt 
 175  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   339,84  Lt 
 175  3   UAB "BIOTECHA"   522,00  Lt 
 175  4   UAB 'Linea libera'   831,60  Lt 
 175  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   960,00  Lt 
 176  1   UAB 'Interlux'   336,60  Lt 
 176  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   339,84  Lt 
 176  3   UAB "BIOTECHA"   522,00  Lt 
 176  4   UAB 'Linea libera'   831,60  Lt 
 176  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   960,00  Lt 
 178  1   UAB "DIAMEDICA"   96.957,00  Lt 
 179  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   710,40  Lt 
 179  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.387,68  Lt 
 181  1   UAB 'Interlux'   9.216,00  Lt 
 181  2   UAB "BIOTECHA"   12.600,00  Lt 
 181  3   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   12.960,00  Lt 
 181  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   18.900,00  Lt 
 182  1   UAB 'Interlux'   756,00  Lt 
 182  2   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   960,00  Lt 
 183  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   2.838,75  Lt 
 183  2   UAB 'Interlux'   3.024,00  Lt 
 184  1   UAB 'Interlux'   50.148,00  Lt 
 185  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   650,00  Lt 
 185  2   UAB 'Interlux'   1.134,00  Lt 
 186  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   4.740,00  Lt 
 186  2   UAB 'Interlux'   6.048,00  Lt 
 186  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   9.450,00  Lt 
 187  1   UAB 'Interlux'   480,00  Lt 
 187  2   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   675,00  Lt 
 188  1   UAB 'Interlux'   21.747,60  Lt 
 189  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   5.340,00  Lt 
 189  2   UAB 'Interlux'   9.072,00  Lt 
 190  1   UAB 'Interlux'   4.608,00  Lt 
 190  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   13.671,00  Lt 
 190  3   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   14.400,00  Lt 
 191  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   436,00  Lt 
 191  2   UAB 'Interlux'   504,00  Lt 
 192  1   UAB 'Interlux'   1.440,00  Lt 
 192  2   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   2.043,75  Lt 
 193  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   9.336,00  Lt 
 194  1   UAB 'Interlux'   3.931,20  Lt 
 195  1   UAB 'Interlux'   3.326,40  Lt 
 195  2   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   4.902,00  Lt 
 196  1   UAB 'Linea libera'   24.582,60  Lt 
 197  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.225,00  Lt 
 197  2   UAB 'Interlux'   2.142,00  Lt 
 198  1   UAB 'Werfen LT'   346,51  Lt 
 198  2   UAB 'Interlux'   378,00  Lt 
 198  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   478,80  Lt 
 198  4   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   672,00  Lt 
 199  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.764,00  Lt 
 199  2   UAB 'Werfen LT'   1.827,00  Lt 
 200  1   UAB 'Werfen LT'   1.386,00  Lt 
 200  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.827,00  Lt 
 202  1   UAB 'Interlux'   730,80  Lt 
 202  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.260,00  Lt 
 202  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.500,00  Lt 
 203  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.000,00  Lt 
 203  2   UAB 'Interlux'   1.770,00  Lt 
 204  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   56.681,04  Lt 
 204  2   UAB 'Interlux'   87.381,48  Lt 
 205  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   627.355,40  Lt 
 206  1   UAB "DIAMEDICA"   43.899,18  Lt 
 207  1   UAB "DIAMEDICA"   603,09  Lt 
 208  1   UAB 'Interlux'   425,25  Lt 
 208  2   UAB "DIAMEDICA"   492,19  Lt 
 209  1   UAB 'Interlux'   409,50  Lt 
 209  2   UAB "DIAMEDICA"   444,28  Lt 
 210  1   UAB 'Interlux'   409,50  Lt 
 210  2   UAB "DIAMEDICA"   444,28  Lt 
 211  1   UAB "DIAMEDICA"   523,69  Lt 
 211  2   UAB 'Interlux'   551,25  Lt 
 212  1   UAB 'Interlux'   409,50  Lt 
 212  2   UAB "DIAMEDICA"   444,28  Lt 
 213  1   UAB "DIAMEDICA"   603,09  Lt 
 215  1   UAB 'Interlux'   151,20  Lt 
 215  2   UAB "DIAMEDICA"   344,60  Lt 
 216  1   UAB "DIAMEDICA"   1.241,10  Lt 
 217  1   UAB 'Interlux'   472,50  Lt 
 217  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   504,00  Lt 
 217  3   UAB "DIAMEDICA"   653,10  Lt 
 218  1   UAB 'Interlux'   2.116,80  Lt 
 218  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.726,44  Lt 
 218  3   UAB "DIAMEDICA"   3.810,24  Lt 
 219  1   UAB "DIAMEDICA"   4.901,40  Lt 
 219  2   UAB 'Interlux'   5.040,00  Lt 
 220  1   UAB 'Interlux'   26.460,00  Lt 
 220  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   41.088,60  Lt 
 221  1   UAB 'Werfen LT'   71.407,88  Lt 
 223  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   35.499,60  Lt 
 224  1   UAB 'Interlux'   42.676,10  Lt 
 225  1   UAB 'Interlux'   11.384,28  Lt 
 226  1   SORMEDICA, UAB   88.473,50  Lt 
 227  1   UAB 'Interlux'   9.255,86  Lt 
 228  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   45,00  Lt 
 229  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   3.262,00  Lt 
 230  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   600,00  Lt 
 231  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   468,00  Lt 
 233  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   132,30  Lt 
 233  2   UAB 'Interlux'   132,30  Lt 
 233  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   720,00  Lt 
 234  1   UAB "Oriola–Vilnius"   207,90  Lt 
 234  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   260,00  Lt 
 236  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   960,00  Lt 
 237  1   UAB "Oriola–Vilnius"   11.370,48  Lt 
 238  1   UAB "Oriola–Vilnius"   273,76  Lt 
 239  1   UAB 'Interlux'   424,80  Lt 
 240  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   4.762,80  Lt 
 241  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   35.743,40  Lt 
 242  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   8.260,62  Lt 
 243  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   212.398,09  Lt 
 244  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   459.326,98  Lt 
 245  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   449.108,03  Lt 
 246  1   UAB "DIAMEDICA"   28.711,23  Lt 
 247  1   UAB "Grida LAB"   1.062,00  Lt 
 248  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   2.703,75  Lt 
 249  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   38.155,00  Lt 
 250  1   UAB 'VITROLAB'   143.889,00  Lt 
 251  1   UAB 'VITROLAB'   41.697,20  Lt 
 252  1   UAB 'VITROLAB'   114.964,60  Lt 
 253  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   26.532,00  Lt 
 254  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   32.693,50  Lt 
 254  2   UAB 'Interlux'   55.344,84  Lt 
 255  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   9.379,20  Lt 
 255  2   UAB 'Interlux'   10.886,40  Lt 
 256  1   UAB 'Linea libera'   32.441,66  Lt 
 257  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   4.762,80  Lt 
 257  2   UAB "Oriola–Vilnius"   4.989,60  Lt 
 257  3   UAB "Grida LAB"   33.888,96  Lt 
 258  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.902,80  Lt 
 258  2   UAB "Oriola–Vilnius"   3.027,12  Lt 
 258  3   UAB "Grida LAB"   39.000,00  Lt 
 259  1   UAB "Oriola–Vilnius"   4.033,22  Lt 
 259  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   4.366,94  Lt 
 259  3   UAB "Grida LAB"   6.624,00  Lt 
 260  1   UAB "Oriola–Vilnius"   8.245,38  Lt 
 261  1   UAB "Grida LAB"   388,80  Lt 
 262  1   UAB "Grida LAB"   612,00  Lt 
 263  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   718,20  Lt 
 263  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   816,00  Lt 
 265  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.540,36  Lt 
 265  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   6.180,00  Lt 
 266  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   7.560,00  Lt 
 266  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   11.640,00  Lt 
 266  3   UAB 'Expertus Vilnensis'   13.619,40  Lt 
 267  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.440,00  Lt 
 267  2   UAB "Oriola–Vilnius"   1.699,20  Lt 
 267  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.925,76  Lt 
 268  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.085,60  Lt 
 268  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.360,80  Lt 
 268  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.764,00  Lt 
 270  1   UAB "Grida LAB"   408,00  Lt 
 270  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   576,00  Lt 
 272  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   2.664,00  Lt 
 273  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   124,00  Lt 
 276  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   3.840,00  Lt 
 281  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   902,16  Lt 
 281  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.176,00  Lt 
 285  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   3.576,00  Lt 
 288  1   UAB "Grida LAB"   42,78  Lt 
 291  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   9.480,00  Lt 
 293  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   3.480,00  Lt 
 294  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   3.672,00  Lt 
 297  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   780,00  Lt 
 298  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   590,40  Lt 
 300  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   213,00  Lt 
 301  1   UAB "Oriola–Vilnius"   1.579,26  Lt 
 301  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.638,00  Lt 
 302  1   UAB "Grida LAB"   47,47  Lt 
 304  1   UAB "DIAMEDICA"   5.680,08  Lt 
 305  1   UAB "DIAMEDICA"   5.181,12  Lt 
 306  1   UAB "DIAMEDICA"   7.943,04  Lt 
 307  1   UAB "BIOTECHA"   1.886,11  Lt 
 307  2   UAB "DIAMEDICA"   2.426,76  Lt 
 309  1   UAB "DIAMEDICA"   11.440,80  Lt 
 311  1   UAB "BIOTECHA"   1.585,92  Lt 
 311  2   UAB "DIAMEDICA"   2.308,32  Lt 
 313  1   UAB "Grida LAB"   246,60  Lt 
 314  1   UAB "DIAMEDICA"   67,54  Lt 
 315  1   UAB "BIOTECHA"   1.622,50  Lt 
 315  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   2.419,00  Lt 
 315  3   UAB "DIAMEDICA"   3.584,70  Lt 
 316  1   UAB "BIOTECHA"   1.404,20  Lt 
 316  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   2.832,00  Lt 
 316  3   UAB "DIAMEDICA"   3.584,70  Lt 
 317  1   UAB "BIOTECHA"   1.268,50  Lt 
 317  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   2.655,00  Lt 
 317  3   UAB "DIAMEDICA"   4.488,75  Lt 
 318  1   UAB "BIOTECHA"   843,70  Lt 
 318  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.652,00  Lt 
 318  3   UAB "DIAMEDICA"   1.858,50  Lt 
 319  1   UAB "BIOTECHA"   1.333,40  Lt 
 319  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   8.319,00  Lt 
 319  3   UAB "DIAMEDICA"   11.739,00  Lt 
 320  1   UAB "BIOTECHA"   843,70  Lt 
 320  2   UAB "DIAMEDICA"   1.341,90  Lt 
 320  3   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.652,00  Lt 
 321  1   UAB "BIOTECHA"   749,30  Lt 
 321  2   UAB "DIAMEDICA"   825,30  Lt 
 321  3   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.652,00  Lt 
 322  1   UAB "BIOTECHA"   1.003,00  Lt 
 322  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   9.522,60  Lt 
 322  3   UAB "DIAMEDICA"   10.290,00  Lt 
 323  1   UAB "BIOTECHA"   578,00  Lt 
 323  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   2.006,00  Lt 
 323  3   UAB "DIAMEDICA"   2.470,65  Lt 
 324  1   UAB "BIOTECHA"   778,80  Lt 
 324  2   UAB "DIAMEDICA"   1.214,85  Lt 
 325  1   UAB "BIOTECHA"   1.764,10  Lt 
 325  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.439,60  Lt 
 325  3   UAB "DIAMEDICA"   1.531,95  Lt 
 326  1   UAB "BIOTECHA"   719,80  Lt 
 326  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   944,00  Lt 
 326  3   UAB "DIAMEDICA"   1.029,00  Lt 
 327  1   UAB "BIOTECHA"   519,20  Lt 
 327  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   944,00  Lt 
 327  3   UAB "DIAMEDICA"   1.029,00  Lt 
 328  1   UAB "BIOTECHA"   743,40  Lt 
 328  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.398,30  Lt 
 328  3   UAB "DIAMEDICA"   1.545,60  Lt 
 329  1   UAB "BIOTECHA"   2.065,00  Lt 
 329  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   2.183,00  Lt 
 329  3   UAB "DIAMEDICA"   2.674,35  Lt 
 330  1   UAB "BIOTECHA"   690,30  Lt 
 330  2   UAB "DIAMEDICA"   1.029,00  Lt 
 331  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.180,00  Lt 
 331  2   UAB "DIAMEDICA"   1.341,90  Lt 
 332  1   UAB "BIOTECHA"   2.265,60  Lt 
 332  2   UAB "DIAMEDICA"   3.666,60  Lt 
 333  1   UAB "BIOTECHA"   1.551,70  Lt 
 333  2   UAB "DIAMEDICA"   3.494,40  Lt 
 334  1   UAB "BIOTECHA"   1.185,90  Lt 
 334  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.888,00  Lt 
 334  3   UAB "DIAMEDICA"   2.429,62  Lt 
 335  1   UAB "BIOTECHA"   1.917,50  Lt 
 335  2   UAB "DIAMEDICA"   102.900,00  Lt 
 336  1   UAB "DIAMEDICA"   1.341,90  Lt 
 337  1   UAB "BIOTECHA"   1.752,30  Lt 
 337  2   UAB "DIAMEDICA"   2.630,25  Lt 
 338  1   UAB "BIOTECHA"   2.301,00  Lt 
 338  2   UAB "DIAMEDICA"   44.887,50  Lt 
 339  1   UAB "BIOTECHA"   743,40  Lt 
 339  2   UAB "DIAMEDICA"   6.163,50  Lt 
 340  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.888,00  Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-70, 72-81, 84-88, 90-94, 99, 101-114, 118-136, 138, 140-146, 148-159, 161-171, 173-176, 178, 179, 181-200, 202-213, 215-221, 223-231, 233, 234, 236-263, 265-268, 270, 272, 273, 276, 281, 285, 288, 291, 293, 294, 297, 298, 300-302, 304-307, 309, 311, 313-340  2008-08-18    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-70, 72-81, 84-88, 90-94, 99, 101-114, 118-136, 138, 140-146, 148-159, 161-171, 173-176, 178, 179, 181-200, 202-213, 215-221, 223-231, 233, 234, 236-263, 265-268, 270, 272, 273, 276, 281, 285, 288, 291, 293, 294, 297, 298, 300-302, 304-307, 309, 311, 313-340  2008-09-03  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  71, 82, 83, 89, 95-98, 100, 115-117, 137, 139, 147, 160, 172, 177, 180, 201, 214, 222, 232, 235, 264, 269, 271, 274, 275, 277-280, 282-284, 286, 287, 289, 290, 292, 295, 296, 299, 303, 308, 310, 312  2008-08-18  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 13, 19, 29, 38, 45, 51, 162, 263, 281
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" (122752661)
Sutarties sudarymo data:
2008-09-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 11.682,72 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-09-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 62, 63, 152-155, 159, 179, 228-231, 236, 267, 272, 273, 276, 285, 291, 293, 294, 297, 298, 300
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras (122889222)
Sutarties sudarymo data:
2008-09-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 66.371,80 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-09-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1-3, 8-11, 15, 16, 20, 27, 28, 31-34, 36, 37, 39-44, 46-48, 55, 56, 58, 64, 66, 80, 119-122, 124, 127-131, 167
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" (123221635)
Sutarties sudarymo data:
2008-09-10 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 51.238,44 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-09-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 24, 25, 50, 70, 86, 87, 91-94, 99, 101-105, 107-110, 114, 135, 136, 174
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" (221731170)
Sutarties sudarymo data:
2008-09-16 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 21.126,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-09-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 250-252
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'VITROLAB' (235279070)
Sutarties sudarymo data:
2008-09-16 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 300.550,80 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-09-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 4, 6, 12, 14, 49, 54, 67, 74, 76, 78, 84, 85, 88, 90, 106, 111-113, 118, 125, 133, 134, 140, 161, 163, 165, 169-171, 175, 176, 181, 182, 184, 187, 188, 190, 192, 194, 195, 202, 208-210, 212, 215, 217, 218, 220, 224, 225, 227, 239
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2008-09-11 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 294.983,77 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-09-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 226
Tiekėjo pavadinimas
SORMEDICA, UAB (123961895)
Sutarties sudarymo data:
2008-09-11 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 88.473,50 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-09-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 183, 185, 186, 189, 191, 193, 197, 203-205, 241, 242, 248, 249, 253, 254
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics" (111645576)
Sutarties sudarymo data:
2008-09-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 853.690,46 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-09-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 72, 73, 234, 237, 238, 259, 260, 301
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Oriola–Vilnius" (111472747)
Sutarties sudarymo data:
2008-09-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 34.906,74 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-09-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 81, 144-146, 148-151, 156-158, 247, 261, 262, 270, 288, 302, 313
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Grida LAB" (178313232)
Sutarties sudarymo data:
2008-09-11 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 5.769,72 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-09-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 59, 60, 61, 65, 173, 178, 206, 207, 211, 213, 216, 219, 246, 304-306, 309, 314, 336
Tiekėjo pavadinimas
UAB "DIAMEDICA" (111768155)
Sutarties sudarymo data:
2008-09-17 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 217.039,46 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-09-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 68, 69, 75, 79, 138, 141, 142, 168, 199, 223, 233, 240, 243-245, 255, 257, 258, 265, 266
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnostinės sistemos" (122263421)
Sutarties sudarymo data:
2008-09-08 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 1.205.571,83 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-09-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 123, 126, 132, 307, 311, 315-330, 332-335, 337-339
Tiekėjo pavadinimas
UAB "BIOTECHA" (300630105)
Sutarties sudarymo data:
2008-09-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 39.826,33 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-09-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

14. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 5, 7, 17, 18, 21-23, 26, 30, 35, 52, 53, 57, 77, 143, 164, 166, 196, 256
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Linea libera' (122145775)
Sutarties sudarymo data:
2008-09-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 93.080,21 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-09-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

15. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 268, 331, 340
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Expertus Vilnensis' (121386360)
Sutarties sudarymo data:
2008-09-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 4.153,60 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-09-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

16. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 198, 200, 221
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Werfen LT' (110413888)
Sutarties sudarymo data:
2008-09-10 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 73.140,39 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-09-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Nijolė  Motužienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyresnioji ekonomistė
Vardas, pavardė
  Aušra  Viršilienė
Telefonas
  (8 46) 39 66 71
Elektroninio pašto adresas:
  ekonomistai@kul.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Vyriausiasis gydytojas_____   __________   _____Vinsas  Janušonis_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)