tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Lietuvos kariuomenė
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 188732677, Šv. Ignoto g. 8/29, LT-01120 Vilnius, Tel.: (8 5) 273 5660, Faks.: (8 5) 273 56 46, Mindaugas.Burba@kam.lt, www.kam.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
65178   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  1

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Išminavimo įrangos ir bendrosios inžinerinės technikos pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  31642200-0
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  38546100-5
38582000-8
18143000-3
18444110-7
38622000-1
48610000-7
42414400-5
43200000-5
43220000-1
16700000-2
43211000-5
43250000-0
42410000-3
42924720-2
38546000-4

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Sprogdiklių išpjovimo įranga, aukšto slėgio, vandens abrazyvinė 31642200-0
2 Distancinio sprogdinimo sistema 31642200-0
3 Kompiuterinės paieškos sistema su navigacijos prietaisu 31642200-0
4 Bombų ieškiklis 31642200-0
5 Minų ieškiklis 31642200-0
6 Minų ieškiklis su GPR sistema 31642200-0
7 EOD trikojis 31642200-0
8 Reaktyvinis išsukiklis 31642200-0
9 Sprogdiklių numušiklis 31642200-0
10 Rentgenas su ekranu 31642200-0
11 Lengvasis apsaugos kostiumas 31642200-0
12 Duomenų bazė (sprogdikliai, sviediniai, minos, bombos) 31642200-0
13 Apsaugos šalmas su antveidžiu 31642200-0
14 Sunkusis apsaugos kostiumas 31642200-0
15 Standartinių/improvizuotų sprogstamųjų užtaisų apžiūros veidrodžiai 31642200-0
16 Savaeigė mechanizuota grunto freza 31642200-0
17 Kranas 31642200-0
18 Krautuvas, frontalinis, ratinis 31642200-0
19 Mini krautuvas su inžinerine įranga (ratinis) 31642200-0
20 Mini krautuvas su inžinerine įranga (vikšrinis) 31642200-0
21 Universalus traktorius, ekskavatorius-krautuvas su inžinerine įranga 31642200-0
22 Vikšrinis buldozeris su spec. peiline įranga 31642200-0
23 Greideris 31642200-0


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2008-07-15    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2008-05-19 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2008-05-23 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "BALTIJOS STATYBINĖS MAŠINOS" 111671546  Minsko pl. 40, LT-13242 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė mokslinis techninis susivienijimas "NOVATEX" 120375749  Laisvės pr. 117A-37, Vilnius  Lietuva 
UAB Konekesko Lietuva 111750538  Savanorių pr. 191, Vilniaus m., 02300 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARVEKA" 122599087  L.Stukos-Gucevičiaus g.9-6, Vilnius  Lietuva 
UAB 'NOTA BENE' 220376460  Vilkpėdės g.22, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Intrac Lietuva" 111713162  Dariaus ir Girėno g. 39, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "SUZA" 123909311  Upės g. 5, LT-09308 Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 12   UAB 'NOTA BENE'  39 str. 2 d. 3 p.  pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos  939.870,00  Lt
 14   UAB 'NOTA BENE'  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų  94.164,00  Lt
 18   UAB Konekesko Lietuva  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų  999.696,00  Lt
 18   Uždaroji akcinė bendrovė "Intrac Lietuva"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų  1.023.300,00  Lt
 19   UAB Konekesko Lietuva  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų  226.206,00  Lt
 19   Uždaroji akcinė bendrovė "Intrac Lietuva"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų  245.100,00  Lt
 20   UAB Konekesko Lietuva  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų  305.738,00  Lt
 20   Uždaroji akcinė bendrovė "Intrac Lietuva"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų  294.470,00  Lt
 21   UAB Konekesko Lietuva  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų  948.366,00  Lt
 21   Uždaroji akcinė bendrovė "Intrac Lietuva"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų  985.950,00  Lt
 22   UAB Konekesko Lietuva  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų  2.109.132,00  Lt
 23   UAB Konekesko Lietuva  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų  866.002,00  Lt
 3   Uždaroji akcinė bendrovė mokslinis techninis susivienijimas "NOVATEX"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų  353.079,60  Lt
 10   Uždaroji akcinė bendrovė mokslinis techninis susivienijimas "NOVATEX"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų  88.004,40  Lt
 10   Uždaroji akcinė bendrovė "ARVEKA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų  102.306,00  Lt
 10   UAB 'NOTA BENE'  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų  117.764,00  Lt
 10   Uždaroji akcinė bendrovė "SUZA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų  126.260,00  Lt

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė mokslinis techninis susivienijimas "NOVATEX"   866.031,50  Lt 
 1  2   UAB 'NOTA BENE'   1.256.700,00  Lt 
 2  1   UAB 'NOTA BENE'   888.540,00  Lt 
 2  2   Uždaroji akcinė bendrovė mokslinis techninis susivienijimas "NOVATEX"   2.128.035,60  Lt 
 4  1   Uždaroji akcinė bendrovė mokslinis techninis susivienijimas "NOVATEX"   88.075,20  Lt 
 5  1   Uždaroji akcinė bendrovė mokslinis techninis susivienijimas "NOVATEX"   241.428,00  Lt 
 6  1   Uždaroji akcinė bendrovė mokslinis techninis susivienijimas "NOVATEX"   375.712,00  Lt 
 7  1   UAB 'NOTA BENE'   16.048,00  Lt 
 11  1   Uždaroji akcinė bendrovė mokslinis techninis susivienijimas "NOVATEX"   43.660,00  Lt 
 11  2   UAB 'NOTA BENE'   137.706,00  Lt 
 11  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARVEKA"   280.250,00  Lt 
 13  1   UAB 'NOTA BENE'   25.417,20  Lt 
 13  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARVEKA"   43.018,08  Lt 
 14  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARVEKA"   155.004,80  Lt 
 15  1   UAB 'NOTA BENE'   1.486,80  Lt 
 16  1   Uždaroji akcinė bendrovė mokslinis techninis susivienijimas "NOVATEX"   3.170.459,40  Lt 
 17  1   UAB Konekesko Lietuva   1.577.070,00  Lt 
 17  2   UAB "BALTIJOS STATYBINĖS MAŠINOS"   1.593.000,00  Lt 
 18  1   UAB "BALTIJOS STATYBINĖS MAŠINOS"   1.139.880,00  Lt 
 19  1   UAB "BALTIJOS STATYBINĖS MAŠINOS"   228.920,00  Lt 
 20  1   UAB "BALTIJOS STATYBINĖS MAŠINOS"   312.464,00  Lt 
 21  1   UAB "BALTIJOS STATYBINĖS MAŠINOS"   930.312,00  Lt 
 22  1   UAB "BALTIJOS STATYBINĖS MAŠINOS"   1.413.286,00  Lt 
 23  1   UAB "BALTIJOS STATYBINĖS MAŠINOS"   728.060,00  Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-2,4-7,11,12-23  2008-08-28    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-2, 4-7, 11, 13-23  2008-09-17  Pasiūlymai atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  3, 10  2008-09-10  Pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  12  2008-08-28  Pasiūlyta perdidelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  8, 9  2008-07-15  Nepateiktas nei vienas pasiūlymas
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 4-6, 11, 16
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė mokslinis techninis susivienijimas "NOVATEX" (120375749)
Sutarties sudarymo data:
2008-10-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  4.785.366,10 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-04-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 18-23
Tiekėjo pavadinimas
UAB "BALTIJOS STATYBINĖS MAŠINOS" (111671546)
Sutarties sudarymo data:
2008-10-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  4.752.922,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-04-03 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 17
Tiekėjo pavadinimas
UAB Konekesko Lietuva (111750538)
Sutarties sudarymo data:
2008-10-03 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.577.070,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2010-04-03 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 14
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ARVEKA" (122599087)
Sutarties sudarymo data:
2008-10-02 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  155.004,80 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-04-02 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2, 7, 13, 15
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'NOTA BENE' (220376460)
Sutarties sudarymo data:
2008-10-07 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  931.492,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-04-07 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Mindaugas  Burba
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  vyriausiasis specialistas
Vardas, pavardė
  Mindaugas  Burba
Telefonas
  (8 5) 283 5660
Elektroninio pašto adresas:
  mindaugas.burba@kam.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____KAM Įsigijimų departamento vyriausiasis specialistas_____   __________   _____Mindaugas  Burba_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)