tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Kauno technologijos universitetas
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 111950581, K. Donelaičio g. 73, Kaunas, Tel.: (8 37) 30 00 00, Faks.: (8 37) 32 41 44, rastine@cr.ktu.lt, www.ktu.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
71128   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Knygų, reikalingų įgyvendinti projektą „Informatikos ir matematikos doktorantūros studijų plėtra“, Nr. ESF/2004/2.5.0-03-383/BPD-157/ParS-12500-595 kartu su Vilniaus universitetu bei Matematikos ir Informatikos institutu (2.7.2 biudžeto eil., 39 ir 40 pirkimų plano eil.), kurį bendrai remia Lietuvos Respublika ir Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūriniai fondai, pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  22110000-4
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Duration Calculus: A Formal Approach to Real-Time Systems (Monographs in Theoretical Computer Science : an EATCS Series) 22110000-4
2 The Way of Z: Practical Programming with Formal Methods 22110000-4
3 Modeling and Verification Using UML Statecharts: A Working Guide to Reactive System Design, Runtime Monitoring and Execution-based Model Checking 22110000-4
4 Validated Designs for Object-Oriented Systems 22110000-4
5 Handbook of Graph Grammars and Computing by Graph Transformation: Applications, Languages and Tools v. 2 22110000-4
6 Handbook of Graph Grammars and Computing by Graph Transformations, Vol 3: Concurrency, Parallelusm: Vol 3 22110000-4
7 Integrated Formal Methods: 4th International Conference, Ifm 2004, Canterbury, UK, April 4-7, 2004, Proceedings (Lecture Notes in Computer Science) (Paperback) 22110000-4
8 From Object-Orientation to Formal Methods: Essays in Memory of OLE-Johan Dahl (Lecture Notes in Computer Science) (Paperback 22110000-4
9 Formal Aspects of Security: First International Conference, FASec 2002, London, UK, December 16-18, 2002, Revised Papers (Lecture Notes in Computer Science) (Paperback) 22110000-4
10 Formal Approaches to Software Testing: Third International Workshop on Formal Approaches to Testing of Software 22110000-4
11 Formal Techniques for Networked and Distributed Systems: 24th Ifip WG 6.1 International Conference, Madrid Spain, September 27-30, 2004, Proceedings 22110000-4
12 Formal Methods for Components and Objects: Second International Symposium 22110000-4
13 Applying Formal Methods: Testing, Performance, and M/E-commerce, FORTE 2004 Workshops 22110000-4
14 Formal Methods for the Design of Real-Time Systems: International School on Formal Methods for the Design of Computer, Communication, and Software Systems 22110000-4
15 Formal Methods for Open Object-Based Distributed Systems: 8th Ifip WG 6.1 International Conference, Fmoods 2006, Bologna, Italy, June 14-16, 2006, Proceedings 22110000-4
16 Formal Modeling and Analysis of Timed Systems: Third International Conference, Formats 2005, Uppsala, Sweden, September 26-28, 2005, Proceedings 22110000-4
17 Formal Methods for Hardware Verification: 6th International School on Formal Methods for the Design of Computer, Communication, and Software Systems 22110000-4
18 Fme 2003 - Formal Methods: International Symposium of Formal Methods Europe 22110000-4
19 Formal Methods and Stochastic Models for Performance Evaluation: Third European Performance Engineering Workshop 22110000-4
20 Formal Methods for Components and Objects: 4th International Symposium 22110000-4
21 Web Services and Formal Methods: Third International Workshop 22110000-4
22 Formal Methods for Components and Objects: Third International Symposium 22110000-4
23 Formal Methods for Performance Evaluation: 7th International School on Formal Methods for the Design of Computer 22110000-4
24 Formal Methods and Software Engineering: 8th International Conference on Formal Engineering Methods 22110000-4
25 Formal Methods in Software and Systems Modeling: Essays Dedicated to Hartmut Ehrig on the Occasion of His 60th Birthday 22110000-4
26 Formal Approaches to Software Testing: 4th International Workshop 22110000-4
27 Formal Methods for Mobile Computing: 5th International School on Formal Methods for the Design of Computer , Communication, and Software Systems, Sfm-Moby ... Lectures 22110000-4
28 Design of Embedded Control Systems 22110000-4
29 „Queueing Theory with Applications to Packet Telecommunication“ 22110000-4
30 „Queuing Theory and Telecommunications“ 22110000-4
31 „Analysis and Synthesis of Distributed Real Time Embedded Systems“ 22110000-4
32 “Behavioral Intervals in Embedded Software“ 22110000-4
33 „Theory of Modelling and Simulation“ 22110000-4
34 Stochastic Programming (Hanbooks in Operations Research and Management Series) 22110000-4
35 Stochastic Modeling in Economics and Finance (Applied Optimization) (Hardcover) 22110000-4
36 Simulation-Based Optimization: Parametric Optimization Techniques and Reinforcement Learning (Operations Research/Computer Science Interfaces Series) 22110000-4
37 Handbook of Asset and Liability Management (Hardcover) 22110000-4
38 Validation of Stochastic Systems: A Guide to Current Research 22110000-4
39 Risk and Asset Allocation (Springer Finance) 22110000-4
40 Business, Economics, and Finance with Matlab, GIS, and Simulation Models 22110000-4
41 Simple Tools and Techniques for Enterprise Risk Management 22110000-4
42 Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls 22110000-4
43 Numerical Methods in Finance and Economics: A MATLAB-Based Introduction 22110000-4
44 Analysis of Financial Time Series 22110000-4
45 Computational Statistics Handbook With Matlab 22110000-4
46 Applications of Management Science 22110000-4
47 Introduction to Data Mining 22110000-4
48 Project Risk Management 22110000-4
49 Quantitative Analysis for Management with CD 22110000-4
50 Operations Management with Student DVD and Power Web 22110000-4
51 Operations Management, Flex Version and Student CD and Lecture Guide 22110000-4
52 Practical Management Science (with CD-ROM, Decision Tools and Stat Tools Suite, and Microsoft Project 2003 120 Day Version) 22110000-4
53 Corporate Risk Management: An Organisational Perspective 22110000-4
54 Statistics for Business and Economics: AND Student Solutions Manual 22110000-4
55 Statistics for Business and Economics 22110000-4
56 Formal Methods and Software Engineering (Lecture Notes Series) (Paperback) 22110000-4
57 Discrete Event Modeling and Simulation Technologies: A Tapestry of Systems and Ai-Based Theories and Methodologies : A Tribute to the 60th Birthday of Bernard P. Zeigler (Relié) 22110000-4
58 Formal Approaches to Agent-Based Systems: Third International Workshop 22110000-4
59 Symbolic Simulation Methods for Industrial Formal Verification (Relié) 22110000-4
60 Pattern Classification 2nd Edition with Computer Manual 22110000-4
61 """The Elements of Statistical Learning. Data Mining, Inference, and Prediction"" " 22110000-4
62 Discriminant Analysis and Statistical Pattern Recognition 22110000-4
63 Kernel Methods for Pattern Analysis 22110000-4
64 Design of Embedded Control Systems 22110000-4
65 Software Reuse: Methods, Techniques and Tools, 22110000-4
66 Generative Programming And Component Engineering 22110000-4
67 .Software Factories: Assembling Applications with Patterns, Models, Frameworks, and Tools 22110000-4
68 """Software Factories: Assembling Applications with Patterns, Models, Frameworks, and Tools""" 22110000-4
69 " 'Distributed Computing: Fundamentals, Simulations, and Advanced Topics""" 22110000-4
70 Software Design: From Programming to Architecture 22110000-4
71 Real-time Systems: Scheduling, Analysis and Verification (Hardcover) 22110000-4
72 Specification, Modelling, Verification and Runtime Analysis of Real Time Systems (Paperback) 22110000-4
73 Process Algebra and Probabilistic Methods - Performance Modelling and Verification: Joint International Workshop 22110000-4
74 Simulation Modeling Methods: To Reduce Risks and Increase Performance (H.James Harrington Performance Improvement) (Hardcover) 22110000-4
75 Predicting the Evacuation Performance of Passenger Ships Using Computer Simulation (CMS Press Paper) (Paperback) 22110000-4
76 Introduction to Process Algebra (Texts in Theoretical Computer Science: An EATCS) 22110000-4
77 Applications of Process Algebra (Cambridge Tracts in Theoretical Computer Science) (Cambridge Tracts in Theoretical Computer Science) 22110000-4
78 Modal Logic and Process Algebra: A Bisimulation Perspective (CSLI Lecture Notes) 22110000-4
79 Process Algebra and Probabilistic Methods - Performance Modelling and Verification: Joint International Workshop 22110000-4
80 Process Algebra and Probabilistic Methods: Performance Modeling and Verification - Second Joint International Workshop PAPM-PROBMIV 22110000-4
81 Process Algebra with Timing (Monographs in Theoretical Computer Science : an EATCS Series) (Hardcover) 22110000-4
82 Modeling, Simulation, and Control of Flexible Manufacturing Systems: A Petri Net Approach (Series in Intelligent Control and Intelligent Automation): A ... Control and Intelligent Automation) 22110000-4
83 Petri Nets for Systems Engineering: A Guide to Modeling, Verification, and Applications (Hardcover) 22110000-4
84 Supervisory Control of Concurrent Systems: A Petri Net Structural Approach (Systems & Control: Foundations & Applications) (Hardcover) 22110000-4
85 Lectures on Concurrency and Petri Nets: Advances in Petri Nets (Lecture Notes in Computer Science) 22110000-4
86 Applications and Theory of Petri Nets 2004: 25th International Conference 22110000-4
87 Applications and Theory of Petri Nets 2005: 26th International Conference 22110000-4
88 Discrete, Continuous, and Hybrid Petri Nets 22110000-4
89 Petri Nets and Other Models of Concurrency - Icatpn 2006: 27th International Conference on Applications and Theory of Petri Nets and Other Models of Concurrency 22110000-4
90 Formal Approaches to Agent-Based Systems: Second International Workshop 22110000-4
91 Agent Technology from a Formal Perspective (NASA Monographs in Systems and Software Engineering 22110000-4
92 Formal Approaches to Agent-based Systems: Third International Workshop 22110000-4
93 Modeling and Verification Using UML Statecharts: A Working Guide to Reactive System Design, Runtime Monitoring and Execution-based Model Checking (Hardcover) 22110000-4
94 Systems and Software Verification: Model-checking Techniques and Tools (Hardcover) 22110000-4
95 Advanced Formal Verification (Hardcover) 22110000-4
96 Formal Specification Using Z (Computer Science) 22110000-4
97 Formal Object Oriented Specification Using Object-Z (Cornerstones of Computing) 22110000-4
98 Cognition and Multi-Agent Interaction: From Cognitive Modeling to Social Simulation 22110000-4
99 Intelligent Virtual Agents: 5th International Working Conferenc 22110000-4
100 Multi-Agent-Based Simulation: Third International Workshop, MABS 22110000-4
101 Intelligent Virtual Agents: 4th International Workshop 22110000-4
102 A Pragmatic Guide to Business Process Modelling 22110000-4
103 Formal Models, Languages and Applications (Hardcover) 22110000-4
104 Communicating and Mobile Systems: the Pi-Calculus (Paperback) 22110000-4
105 Introduction to Security, Seventh Edition (Hardcover) 22110000-4
106 Security Metrics: Replacing Fear, Uncertainty, and Doubt (Paperback) 22110000-4
107 Security Analysis (Hardcover) 22110000-4
108 Managing Information Systems Security and Privacy (Hardcover) 22110000-4
109 Monte Carlo Simulation and Finance (Hardcover) 22110000-4
110 Corporation: A Global Business Simulation (3rd Edition) (Paperback) 22110000-4
111 Simulation Modelling for Business (Innovative Business Textbooks) (Hardcover) 22110000-4
112 Managing Business Complexity: Discovering Strategic Solutions with Agent-Based Modeling and Simulation (Hardcover) 22110000-4
113 Systems Modeling for Business Process Improvement (Hardcover) 22110000-4
114 Reactive Flows, Diffusion and Transport: From Experiments via Mathematical Modeling to Numerical Simulation and Optimization (Hardcover) 22110000-4
115 Molecular Modeling and Simulation (Hardcover) 22110000-4
116 Business Models: A Strategic Management Approach (Paperback) 22110000-4
117 Successful Business Models (Entrepreneur Mentor Series) (Paperback) 22110000-4
118 Business Models (Paperback) 22110000-4
119 Internet Business Models and Strategies: Text and Cases (Paperback) 22110000-4
120 Neural Network Simulation Environments (The Springer International Series in Engineering and Computer Science) (Hardcover) 22110000-4
121 The Hybrid Multiscale Simulation Technology (Hardcover) 22110000-4
122 Hybrid Simulation Models of Production Networks (Hardcover) 22110000-4
123 Managing Business Complexity: Discovering Strategic Solutions with Agent-Based Modeling and Simulation (Hardcover) 22110000-4
124 Multi-Agent-Based Simulation III: 4th International Workshop 22110000-4
125 Computer Simulation in Brain Science (Hardcover) 22110000-4
126 The Neural Simulation Language: A System for Brain Modeling (Paperback) 22110000-4
127 Models of Brain Function (Hardcover) 22110000-4
128 A Distributed PI-Calculus (Relié) 22110000-4
129 From Neuron to Brain: A Cellular and Molecular Approach to the Function of the Nervous System, Fourth Edition (Hardcover) 22110000-4
130 The Neuron: Cell and Molecular Biology (Paperback) 22110000-4
131 System Modeling and Simulation: An Introduction (Hardcover) 22110000-4
132 Stochastic Models of Manufacturing Systems (Prentice-Hall International Series in Industrial and Systems Engineering) (Paperback) 22110000-4


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintos neskelbiamos derybos 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2008-01-04    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
2007-12-14 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas" 233990960  Žemaičių g. 31, Kauno m., 44175 Kauno m. sav.  Lietuva 
Knygynas eureka!, UAB 300036394  S. Daukanto a. 2/10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
           

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   274,56   
 1  2   Knygynas eureka!, UAB   278,81   
 2  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   134,90   
 2  2   Knygynas eureka!, UAB   138,43   
 3  1   Knygynas eureka!, UAB   184,98   
 3  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   190,12   
 4  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   221,76   
 4  2   Knygynas eureka!, UAB   225,20   
 6  1   Knygynas eureka!, UAB   380,65   
 6  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   390,91   
 10  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   187,20   
 10  2   Knygynas eureka!, UAB   190,10   
 12  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   183,36   
 12  2   Knygynas eureka!, UAB   186,20   
 14  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   200,64   
 14  2   Knygynas eureka!, UAB   203,75   
 15  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   233,28   
 15  2   Knygynas eureka!, UAB   236,89   
 16  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   179,52   
 16  2   Knygynas eureka!, UAB   182,30   
 17  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   158,40   
 17  2   Knygynas eureka!, UAB   160,86   
 19  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   158,40   
 19  2   Knygynas eureka!, UAB   160,86   
 20  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   208,32   
 20  2   Knygynas eureka!, UAB   211,55   
 21  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   168,96   
 21  2   Knygynas eureka!, UAB   171,57   
 22  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   179,52   
 22  2   Knygynas eureka!, UAB   182,30   
 23  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   306,24   
 23  2   Knygynas eureka!, UAB   310,98   
 24  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   200,64   
 24  2   Knygynas eureka!, UAB   203,75   
 25  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   232,32   
 25  2   Knygynas eureka!, UAB   235,91   
 26  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   187,20   
 26  2   Knygynas eureka!, UAB   190,10   
 27  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   187,20   
 27  2   Knygynas eureka!, UAB   190,10   
 28  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   415,68   
 28  2   Knygynas eureka!, UAB   422,11   
 29  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   310,08   
 29  2   Knygynas eureka!, UAB   314,88   
 30  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   274,56   
 30  2   Knygynas eureka!, UAB   278,81   
 31  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   476,16   
 31  2   Knygynas eureka!, UAB   483,53   
 32  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   433,92   
 32  2   Knygynas eureka!, UAB   440,63   
 33  1   Knygynas eureka!, UAB   347,26   
 33  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   347,26   
 35  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   362,88   
 35  2   Knygynas eureka!, UAB   368,49   
 36  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   469,44   
 36  2   Knygynas eureka!, UAB   476,71   
 37  1   Knygynas eureka!, UAB   475,75   
 37  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   487,91   
 39  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   257,28   
 39  2   Knygynas eureka!, UAB   261,26   
 40  1   Knygynas eureka!, UAB   237,85   
 40  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   244,44   
 41  1   Knygynas eureka!, UAB   325,92   
 41  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   317,21   
 42  1   Knygynas eureka!, UAB   221,78   
 42  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   227,95   
 43  1   Knygynas eureka!, UAB   322,23   
 43  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   330,77   
 44  1   Knygynas eureka!, UAB   338,09   
 44  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   347,26   
 45  1   Knygynas eureka!, UAB   285,43   
 45  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   292,94   
 46  1   Knygynas eureka!, UAB   306,58   
 46  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   314,28   
 47  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   284,05   
 47  2   Knygynas eureka!, UAB   291,49   
 48  1   Knygynas eureka!, UAB   158,55   
 48  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   162,96   
 49  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   269,80   
 49  2   Knygynas eureka!, UAB   276,86   
 50  1   Knygynas eureka!, UAB   243,14   
 50  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   249,29   
 51  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   228,00   
 51  2   Knygynas eureka!, UAB   233,96   
 52  1   Knygynas eureka!, UAB   221,99   
 52  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   227,95   
 53  1   Knygynas eureka!, UAB   224,69   
 53  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   230,86   
 54  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   284,05   
 54  2   Knygynas eureka!, UAB   291,49   
 55  1   Knygynas eureka!, UAB   221,99   
 55  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   227,95   
 56  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   310,08   
 56  2   Knygynas eureka!, UAB   314,88   
 58  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   197,76   
 58  2   Knygynas eureka!, UAB   200,82   
 59  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   398,40   
 59  2   Knygynas eureka!, UAB   404,57   
 60  1   Knygynas eureka!, UAB   433,25   
 60  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   444,26   
 61  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   257,28   
 61  2   Knygynas eureka!, UAB   261,26   
 62  1   Knygynas eureka!, UAB   293,41   
 62  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   300,70   
 63  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   248,90   
 63  2   Knygynas eureka!, UAB   255,41   
 64  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   415,68   
 64  2   Knygynas eureka!, UAB   422,11   
 66  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   236,16   
 66  2   Knygynas eureka!, UAB   239,81   
 67  1   Knygynas eureka!, UAB   142,21   
 67  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   146,47   
 68  1   Knygynas eureka!, UAB   142,69   
 68  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   146,47   
 69  1   Knygynas eureka!, UAB   293,41   
 69  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   300,70   
 70  1   Knygynas eureka!, UAB   274,65   
 70  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   282,27   
 71  1   Knygynas eureka!, UAB   343,37   
 71  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   352,11   
 72  1   Knygynas eureka!, UAB   154,22   
 72  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   157,14   
 74  1   Knygynas eureka!, UAB   158,29   
 74  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   162,96   
 75  1   Knygynas eureka!, UAB   53,42   
 75  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   55,29   
 76  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   168,96   
 76  2   Knygynas eureka!, UAB   171,57   
 77  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   233,70   
 77  2   Knygynas eureka!, UAB   239,81   
 78  1   Knygynas eureka!, UAB   100,45   
 78  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   103,79   
 80  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   162,24   
 80  2   Knygynas eureka!, UAB   164,75   
 81  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   274,56   
 81  2   Knygynas eureka!, UAB   278,81   
 82  1   Knygynas eureka!, UAB   259,05   
 82  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   265,78   
 83  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   239,04   
 83  2   Knygynas eureka!, UAB   242,74   
 84  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   250,56   
 84  2   Knygynas eureka!, UAB   254,44   
 85  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   345,60   
 85  2   Knygynas eureka!, UAB   345,60   
 86  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   274,56   
 86  2   Knygynas eureka!, UAB   278,81   
 87  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   221,76   
 87  2   Knygynas eureka!, UAB   225,20   
 88  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   415,68   
 88  2   Knygynas eureka!, UAB   422,11   
 89  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   222,72   
 89  2   Knygynas eureka!, UAB   226,17   
 91  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   282,24   
 91  2   Knygynas eureka!, UAB   286,61   
 92  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   197,76   
 92  2   Knygynas eureka!, UAB   200,82   
 93  1   Knygynas eureka!, UAB   132,12   
 93  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   135,80   
 94  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   187,16   
 94  2   Knygynas eureka!, UAB   187,16   
 95  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   433,92   
 95  2   Knygynas eureka!, UAB   440,63   
 96  1   Knygynas eureka!, UAB   137,40   
 96  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   141,62   
 97  1   Knygynas eureka!, UAB   200,89   
 97  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   206,61   
 98  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   264,10   
 98  2   Knygynas eureka!, UAB   271,25   
 99  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   236,16   
 99  2   Knygynas eureka!, UAB   239,81   
 100  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   166,08   
 100  2   Knygynas eureka!, UAB   168,65   
 102  1   Knygynas eureka!, UAB   160,00   
 102  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   162,96   
 103  1   Knygynas eureka!, UAB   264,34   
 103  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   271,60   
 104  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   129,20   
 104  2   Knygynas eureka!, UAB   132,58   
 105  1   Knygynas eureka!, UAB   243,14   
 105  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   249,29   
 106  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   187,15   
 106  2   Knygynas eureka!, UAB   192,05   
 107  1   Knygynas eureka!, UAB   200,84   
 107  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   205,64   
 108  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   274,56   
 108  2   Knygynas eureka!, UAB   278,81   
 109  1   Knygynas eureka!, UAB   290,77   
 109  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   298,76   
 111  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   184,32   
 111  2   Knygynas eureka!, UAB   189,82   
 112  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   269,80   
 112  2   Knygynas eureka!, UAB   276,86   
 113  1   Knygynas eureka!, UAB   251,09   
 113  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   255,11   
 114  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   368,49   
 114  2   Knygynas eureka!, UAB   368,49   
 115  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   282,24   
 115  2   Knygynas eureka!, UAB   286,61   
 116  1   Knygynas eureka!, UAB   221,99   
 116  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   227,95   
 117  1   Knygynas eureka!, UAB   63,39   
 117  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   65,96   
 118  1   Knygynas eureka!, UAB   105,68   
 118  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   108,64   
 119  1   Knygynas eureka!, UAB   216,70   
 119  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   222,13   
 121  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   362,88   
 121  2   Knygynas eureka!, UAB   368,49   
 122  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   328,32   
 122  2   Knygynas eureka!, UAB   333,40   
 123  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   269,80   
 123  2   Knygynas eureka!, UAB   276,86   
 126  1   Knygynas eureka!, UAB   205,92   
 126  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   211,46   
 127  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   466,45   
 127  2   Knygynas eureka!, UAB   478,66   
 128  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   181,45   
 128  2   Knygynas eureka!, UAB   186,20   
 129  1   Knygynas eureka!, UAB   195,56   
 129  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   200,79   
 130  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   155,80   
 130  2   Knygynas eureka!, UAB   159,88   
 131  1   Knygynas eureka!, UAB   200,84   
 131  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   205,64   

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-4, 6, 10, 12, 14-17, 19-33, 35-37, 39-56, 58-64, 66-72, 74-78, 80-89, 91-100, 102-109, 111-119, 121-123, 126-131  2008-01-10    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  3, 6, 33, 37, 40-46, 48, 50, 52-53, 55, 60, 62, 67-72, 74-75, 78, 82, 93, 96, 97, 102-103, 105, 107, 109, 113, 116-119, 126, 129, 131  2008-02-11  
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-2, 4, 10, 12, 14-17, 19-32, 35-36, 39, 47, 49, 51, 54, 56, 58-59, 61, 63-64, 66, 76-77, 80-81, 83-89, 91-92, 94-95, 98-100, 104, 106, 108, 111-112, 114-115, 121-123, 127-128, 130  2008-02-12  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  5, 34, 120, 125  2008-01-09  Vykdant pirkimo procedūras pasikeitė PO poreikiai ir šių pirkimo dalių pirkimas netikslingas
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  7, 8, 9, 11, 13, 18, 38, 57, 65, 73, 79, 90, 101, 110, 124, 132  2008-01-04  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1-2, 4, 10, 12, 14-17, 19-32, 35-36, 39, 47, 49, 51, 54, 56, 58-59, 61, 63-64, 66, 76-77, 80-81, 83-89, 91-92, 94-95, 98-100, 104, 106, 108, 111-112, 114-115, 121-123, 127-128, 130
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas" (233990960)
Sutarties sudarymo data:
2008-02-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  17.746,03 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-05-15 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3, 6, 33, 37, 40-46, 48, 50, 52-53, 55, 60, 62, 67-72, 74-75, 78, 82, 93, 96, 97, 102-103, 105, 107, 109, 113, 116-119, 126, 129, 131
Tiekėjo pavadinimas
Knygynas eureka!, UAB (300036394)
Sutarties sudarymo data:
2008-02-11 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  10.218,30 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2008-05-15 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Sigitas  Stanys
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  KTU Pirkimų ir turto skyriaus vyresnioji vadybininkė
Vardas, pavardė
  Rita  Mažeikaitė
Telefonas
  (8 37) 30 06 86
Elektroninio pašto adresas:
  rita.mazeikaite@ktu.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____KTU Infrastruktūros prorektorius_____   __________   _____Sigitas  Stanys_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)