tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Kauno technologijos universitetas
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 111950581, K. Donelaičio g. 73, Kaunas, Tel.: (8 37) 30 00 00, Faks.: (8 37) 32 41 44, rastine@cr.ktu.lt, www.ktu.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
179140   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Knygu, reikalingu igyvendinant projekta „Mechatronikos krypties magistranturos studiju programu ir doktoranturos pertvarkymas ir atnaujinimas“, Nr. ESF/2004/2.5.0-K02-VS-03/SUT-165, kuri bendrai remia Lietuvos Respublika ir Europos Sajungos (toliau – ES) strukturiniai fondai, pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  22100000-1
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Computational Intelligence in Fault Diagnosis 22100000-1
2 Models of Mechanisms 22100000-1
3 Nonlinear Oscillations in Mechanical Engineering 22100000-1
4 Reconfigurable Manufacturing Systems and Transformable Factories 22100000-1
5 Manufacturing Technologies for Machines of the Future 21st Century Technologies 22100000-1
6 Design of Advanced Manufacturing Systems 22100000-1
7 Condition Monitoring and Control for Intelligent Manufacturing 22100000-1
8 Adaptive control design and analysis 22100000-1
9 Distributed Systems: Principles and Paradigms 22100000-1
10 Digital Control Systems 22100000-1
11 Optimal Control Theory: An Introdaction 22100000-1
12 Echtzeitsysteme 22100000-1
13 Modern Control Technology: Components and Systems 22100000-1
14 Artifical intelligence: a guide to intelligent systems 22100000-1
15 Computational Intelligence 22100000-1
16 Expert Systems: Principles and Programming 22100000-1
17 Bussysteme in der Automatisierungs- und Prozesstechnik. Grundlagen, Systeme und Trends der industriellen Kommunikation 22100000-1
18 Systems Software Engineering 22100000-1
19 Process Dinamics and Control 22100000-1
20 The Industrial Information Tecnology Handbook 22100000-1
21 Agent-Based Manufacturing and Control Systems. New Agile Manufacturing Solutions for Achieving Peak Performance 22100000-1
22 Dynamical Systems and Control 22100000-1
23 Mechatronics: An Integrated Approach 22100000-1
24 Process Imaging for Automatic Control 22100000-1
25 Robotics and Automation Handbook 22100000-1
26 Mechatronic Systems and Control 22100000-1
27 Assambly Automation and product design 22100000-1
28 Manufacturing optimization through intelligent techniques 22100000-1
29 Biomechanik der menschlichen Gelenke. Grundlagen, Becken, untere Extremität 22100000-1
30 The Engineering of Sport 6 22100000-1
31 The Engineering of Sport 6 (ISBN 0387346805) 22100000-1
32 Innovative Analyses of Human Movement, Human Kinetics 22100000-1
33 Three-Dimensional Analysis of Human Movement 22100000-1
34 Emerging Actuator Technologies: A Micromechatronic Approach 22100000-1
35 Sensors and Actuators in Mechatronics: Design and Applications 22100000-1
36 Mechatronic Systems: Fundamentals 22100000-1
37 Hard Disk Drive: Mechatronics and Control (Control Engineering) 22100000-1
38 Hard Disk Drive Servo Systems (Advances in Industrial Control) 22100000-1
39 Micromechatronics: Modeling, Analysis, and Design with MATLAB (Nano- and Microscience, Engineering, Technology and Medicine) 22100000-1
40 Embedded Robotics: Mobile Robot Design and Applications with Embedded Systems 22100000-1
41 Engineering Optimization: Theory and Practice 22100000-1
42 Mechatronics 22100000-1
43 Mechanisms & Mechanical Devices Sourcebook 22100000-1
44 Shigley's Mechanical Engineering Design 22100000-1
45 Introduction to Solid Modeling 22100000-1
46 The Mechanical Design Process 22100000-1
47 Mechanical Design Handbook 22100000-1
48 Introduction to Mechatronics and Measurement Systems 22100000-1
49 Mechatronics : Electronic Control Systems in Mechanical Engineering 22100000-1
50 Fundamentals of Programmable Logic Controllers, Sensors, and Communications 22100000-1
51 Programmable Logic Controllers 22100000-1
52 Sensors and Actuators. Control System Instrumentation 22100000-1
53 Mechatronics Sourcebook 22100000-1
54 Feedback Control of Dynamic Systems 22100000-1
55 Practical Process Control for Engineers and Technicians 22100000-1
56 Introduction to Process Control (Chemical Industries) 22100000-1
57 Biomaterials and Bioengineering Handbook 22100000-1
58 Numerical Optimization 22100000-1
59 Sensor Networks and Configuration: Fundamentals, Standards, Platforms, and Applications 22100000-1
60 Soft Sensors for Monitoring and Control of Industrial Processes (Advances in Industrial Control) 22100000-1
61 Digital Signal Processing 22100000-1
62 Process Dynamics, Modeling, and Control 22100000-1
63 Process Control: Modeling, Design and Simulation 22100000-1
64 Process Modelling for Control: A Unified Framework Using Standard Black-box Techniques (Advances in Industrial Control) 22100000-1
65 Real-time Systems and Programming Languages 22100000-1
66 Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks 22100000-1
67 The Mechatronics Handbook 22100000-1
68 Dynamic Systems 22100000-1
69 Liner Electric Actuatiors and Generators 22100000-1
70 Elements of Power Electronics 22100000-1
71 Vector Control and Dynamics of AC Drives 22100000-1
72 Fundamentals of Rotating Machinery Diagnostics 22100000-1
73 Rotordynamics 22100000-1
74 Rotating Machinery Vibration: From Analysis to Troubleshooting 22100000-1
75 Handbook of Rotordynamics 22100000-1
76 Vibration Spectrum Analysis: A Practical Approach 22100000-1
77 System Dynamics: Modeling and Simulation of Mechatronic Systems 22100000-1
78 Finite Element Analysis: Theory and Applications with Ansys 22100000-1
79 Bearing Design in Machinery 22100000-1
80 Introduction to Dynamics of Rotor-bearing Systems 22100000-1
81 Engineering Analysis with ANSYS Software 22100000-1
82 The Vibration Monitoring Handbook (Coxmoor's Machine & Systems Condition Monitoring S.) 22100000-1
83 Noninvasive Instrumentation and Measurement in Medical Diagnosis 22100000-1
84 Soft-Computing in Human-Related Sciences 22100000-1
85 Working Postures and Movements: Tools for Evaluation and Engineering 22100000-1
86 Measurement of Human Locomotion 22100000-1
87 Biomimetics: Biologically Inspired Technologies 22100000-1
88 Motion Vision: Design of Compact Motion Sensing Solutions for Autonomous Systems 22100000-1
89 Handbook of Machine Vision 22100000-1
90 Machine Vision : Theory, Algorithms, Practicalities 22100000-1
91 Practical Non-destructive Testing 22100000-1
92 Laser Processing of Engineering Materials: Principles, Procedure and Industrial Application 22100000-1
93 Manufacturing Engineering Handbook 22100000-1
94 Automotive Lubricants Reference Book 22100000-1
95 Advances in Dynamics and Impact Mechanics 22100000-1
96 Modern Exterior Ballistics: The Launch and Flight Dynamics of Symmetric Projectiles 22100000-1
97 Blast and Ballistic Loading of Structures 22100000-1
98 Modern Practical Ballistics 22100000-1


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintos neskelbiamos derybos 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2007-09-19    11:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
2007-09-03 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas" 233990960  Žemaičių g. 31, Kauno m., 44175 Kauno m. sav.  Lietuva 
Knygynas eureka!, UAB 300036394  S. Daukanto a. 2/10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
           

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   4.181,06  Lt 
 1  2   Knygynas eureka!, UAB   4.246,27  Lt 
 2  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   4.181,06  Lt 
 2  2   Knygynas eureka!, UAB   4.246,27  Lt 
 3  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   1.792,02  Lt 
 3  2   Knygynas eureka!, UAB   1.819,93  Lt 
 4  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.987,79  Lt 
 4  2   Knygynas eureka!, UAB   3.034,33  Lt 
 5  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   4.481,68  Lt 
 5  2   Knygynas eureka!, UAB   4.551,49  Lt 
 6  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   3.922,36  Lt 
 6  2   Knygynas eureka!, UAB   3.983,42  Lt 
 7  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   3.472,35  Lt 
 7  2   Knygynas eureka!, UAB   3.526,46  Lt 
 8  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   3.534,40  Lt 
 8  2   Knygynas eureka!, UAB   3.627,65  Lt 
 9  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.955,36  Lt 
 9  2   Knygynas eureka!, UAB   3.033,33  Lt 
 10  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   4.240,80  Lt 
 10  2   Knygynas eureka!, UAB   4.306,94  Lt 
 11  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   787,20  Lt 
 11  2   Knygynas eureka!, UAB   831,92  Lt 
 12  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   1.675,80  Lt 
 12  2   Knygynas eureka!, UAB   1.701,96  Lt 
 13  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   4.967,32  Lt 
 13  2   Knygynas eureka!, UAB   5.153,28  Lt 
 14  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   4.183,98  Lt 
 14  2   Knygynas eureka!, UAB   4.294,35  Lt 
 15  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   5.178,70  Lt 
 15  2   Knygynas eureka!, UAB   5.315,33  Lt 
 16  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   4.101,30  Lt 
 16  2   Knygynas eureka!, UAB   4.254,85  Lt 
 17  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   3.232,00  Lt 
 18  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.486,00  Lt 
 19  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   3.210,09  Lt 
 19  2   Knygynas eureka!, UAB   3.260,16  Lt 
 20  1   Knygynas eureka!, UAB   2.856,96  Lt 
 20  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.932,99  Lt 
 21  1   Knygynas eureka!, UAB   4.151,52  Lt 
 21  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   4.262,00  Lt 
 22  1   Knygynas eureka!, UAB   4.285,44  Lt 
 22  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   4.399,49  Lt 
 23  1   Knygynas eureka!, UAB   4.214,76  Lt 
 23  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   4.326,93  Lt 
 24  1   Knygynas eureka!, UAB   4.408,20  Lt 
 24  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   4.525,52  Lt 
 25  1   Knygynas eureka!, UAB   4.408,20  Lt 
 25  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   4.525,52  Lt 
 26  1   Knygynas eureka!, UAB   3.292,20  Lt 
 26  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   3.379,82  Lt 
 27  1   Knygynas eureka!, UAB   3.065,28  Lt 
 27  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   3.146,86  Lt 
 28  1   Knygynas eureka!, UAB   4.147,80  Lt 
 28  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   4.258,19  Lt 
 29  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.808,00  Lt 
 32  1   Knygynas eureka!, UAB   2.561,20  Lt 
 32  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.628,20  Lt 
 33  1   Knygynas eureka!, UAB   2.779,70  Lt 
 33  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.852,41  Lt 
 34  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.722,24  Lt 
 34  2   Knygynas eureka!, UAB   2.794,06  Lt 
 35  1   Knygynas eureka!, UAB   3.887,40  Lt 
 35  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   3.990,86  Lt 
 36  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   3.632,80  Lt 
 36  2   Knygynas eureka!, UAB   3.869,47  Lt 
 37  1   Knygynas eureka!, UAB   2.332,44  Lt 
 37  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.394,51  Lt 
 38  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.365,50  Lt 
 38  2   Knygynas eureka!, UAB   2.402,38  Lt 
 39  1   Knygynas eureka!, UAB   4.139,24  Lt 
 39  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   4.249,40  Lt 
 40  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   4.047,00  Lt 
 40  2   Knygynas eureka!, UAB   4.110,14  Lt 
 41  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.511,68  Lt 
 41  2   Knygynas eureka!, UAB   2.577,95  Lt 
 42  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   1.631,84  Lt 
 42  2   Knygynas eureka!, UAB   1.674,89  Lt 
 43  1   Knygynas eureka!, UAB   2.384,89  Lt 
 43  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.422,32  Lt 
 44  1   Knygynas eureka!, UAB   2.915,88  Lt 
 44  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.961,63  Lt 
 45  1   Knygynas eureka!, UAB   4.081,48  Lt 
 45  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   4.145,52  Lt 
 46  1   Knygynas eureka!, UAB   2.510,25  Lt 
 46  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.549,64  Lt 
 47  1   Knygynas eureka!, UAB   3.556,96  Lt 
 47  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   3.612,77  Lt 
 48  1   Knygynas eureka!, UAB   1.757,20  Lt 
 48  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   1.784,77  Lt 
 49  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   3.347,00  Lt 
 49  2   Knygynas eureka!, UAB   3.435,26  Lt 
 50  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   1.799,01  Lt 
 50  2   Knygynas eureka!, UAB   1.846,50  Lt 
 51  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.067,20  Lt 
 51  2   Knygynas eureka!, UAB   2.099,40  Lt 
 52  1   Knygynas eureka!, UAB   4.136,64  Lt 
 52  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   4.246,73  Lt 
 53  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   3.481,92  Lt 
 53  2   Knygynas eureka!, UAB   3.612,21  Lt 
 54  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   4.105,92  Lt 
 54  2   Knygynas eureka!, UAB   4.214,32  Lt 
 55  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   3.914,00  Lt 
 55  2   Knygynas eureka!, UAB   3.974,98  Lt 
 56  1   Knygynas eureka!, UAB   3.481,92  Lt 
 56  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   3.574,58  Lt 
 58  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   1.858,56  Lt 
 58  2   Knygynas eureka!, UAB   1.940,71  Lt 
 59  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.872,80  Lt 
 59  2   Knygynas eureka!, UAB   2.917,56  Lt 
 60  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.872,80  Lt 
 60  2   Knygynas eureka!, UAB   2.917,56  Lt 
 61  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   3.137,98  Lt 
 61  2   Knygynas eureka!, UAB   3.220,76  Lt 
 62  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   3.389,60  Lt 
 62  2   Knygynas eureka!, UAB   3.442,48  Lt 
 63  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.761,68  Lt 
 63  2   Knygynas eureka!, UAB   2.834,55  Lt 
 64  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.154,60  Lt 
 64  2   Knygynas eureka!, UAB   2.188,17  Lt 
 65  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   4.183,98  Lt 
 65  2   Knygynas eureka!, UAB   4.294,35  Lt 
 66  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.722,24  Lt 
 66  2   Knygynas eureka!, UAB   2.794,06  Lt 
 67  1   Knygynas eureka!, UAB   2.856,96  Lt 
 67  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.932,99  Lt 
 68  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.306,87  Lt 
 68  2   Knygynas eureka!, UAB   2.367,76  Lt 
 69  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.312,40  Lt 
 69  2   Knygynas eureka!, UAB   2.373,50  Lt 
 70  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   3.914,00  Lt 
 70  2   Knygynas eureka!, UAB   3.974,98  Lt 
 71  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   3.616,14  Lt 
 71  2   Knygynas eureka!, UAB   3.672,46  Lt 
 72  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   1.814,40  Lt 
 72  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   1.862,00  Lt 
 73  1   Knygynas eureka!, UAB   3.063,42  Lt 
 73  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   3.144,95  Lt 
 74  1   Knygynas eureka!, UAB   3.012,08  Lt 
 74  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   3.092,24  Lt 
 75  1   Knygynas eureka!, UAB   1.383,44  Lt 
 75  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   1.617,96  Lt 
 76  1   Knygynas eureka!, UAB   2.114,62  Lt 
 76  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.147,57  Lt 
 77  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.351,88  Lt 
 77  2   Knygynas eureka!, UAB   2.413,96  Lt 
 78  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   3.294,74  Lt 
 78  2   Knygynas eureka!, UAB   3.391,64  Lt 
 79  1   Knygynas eureka!, UAB   2.484,96  Lt 
 79  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.551,09  Lt 
 81  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.622,00  Lt 
 81  2   Knygynas eureka!, UAB   2.662,85  Lt 
 82  1   Knygynas eureka!, UAB   1.869,60  Lt 
 82  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   1.918,50  Lt 
 83  1   Knygynas eureka!, UAB   2.639,45  Lt 
 83  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.709,70  Lt 
 84  1   Knygynas eureka!, UAB   2.142,72  Lt 
 84  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.199,74  Lt 
 85  1   Knygynas eureka!, UAB   1.955,96  Lt 
 85  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.008,01  Lt 
 86  1   Knygynas eureka!, UAB   1.635,42  Lt 
 86  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   1.678,95  Lt 
 87  1   Knygynas eureka!, UAB   1.759,63  Lt 
 87  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   1.806,46  Lt 
 88  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   1.274,88  Lt 
 88  2   Knygynas eureka!, UAB   1.308,65  Lt 
 89  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.105,20  Lt 
 89  2   Knygynas eureka!, UAB   2.181,48  Lt 
 90  1   Knygynas eureka!, UAB   1.325,77  Lt 
 90  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   1.391,60  Lt 
 91  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   1.360,40  Lt 
 91  2   Knygynas eureka!, UAB   1.403,47  Lt 
 92  1   Knygynas eureka!, UAB   510,68  Lt 
 92  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   527,68  Lt 
 93  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   1.782,20  Lt 
 93  2   Knygynas eureka!, UAB   1.835,32  Lt 
 94  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.276,20  Lt 
 94  2   Knygynas eureka!, UAB   2.375,14  Lt 
 95  1   Knygynas eureka!, UAB   2.286,53  Lt 
 95  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   2.440,52  Lt 
 96  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   1.195,20  Lt 
 96  2   Knygynas eureka!, UAB   1.227,07  Lt 
 97  1   Knygynas eureka!, UAB   1.466,33  Lt 
 97  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"   1.510,29  Lt 
 98  1   Knygynas eureka!, UAB   180,98  Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-29, 32-56, 58-79, 81-98  2007-10-26    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  20-28, 32-33, 35, 37, 39, 43-48, 52, 56, 67, 72-75, 76, 79, 82-87, 90, 92, 95, 97-98  2007-11-19  
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-19, 29, 34, 36, 38, 40-42, 50-51, 53-55, 58-66, 68-71, 77-78, 81, 88-89, 91, 93-94, 96  2007-11-16  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  30-31, 57, 80  2007-09-19  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1-19, 29, 34, 36, 38, 40-42, 50-51, 53-55, 58-66, 68-71, 77-78, 81, 88-89, 91, 93-94, 96
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas" (233990960)
Sutarties sudarymo data:
2007-11-16 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  160.371,73 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-14 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 20-28, 32-33, 35, 37, 39, 43-48, 52, 56, 67, 72-75, 76, 79, 82-87, 90, 92, 95, 97-98
Tiekėjo pavadinimas
Knygynas eureka!, UAB (300036394)
Sutarties sudarymo data:
2007-11-17 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  109.858,51 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2007-12-14 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Sigitas  Stanys
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  KTU Pirkimų ir turto skyriaus vyresnioji vadybininkė
Vardas, pavardė
  Rita  Mažeikaitė
Telefonas
  (8 37) 30 06 86
Elektroninio pašto adresas:
  rita.mazeikaite@ktu.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____KTU Infrastruktūros prorektorius_____   __________   _____Sigitas  Stanys_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)