tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 191340088, S. Nėries g. 3, 92231 Klaipėda, Tel.: (8 46) 41 07 11, Faks.: (8 46) 41 07 16, g.puidokas@kal.lt, http://www.kal.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
70056   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Reagentai ir darbo priemonės 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33696500-0
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  30192125-3
33793000-5
18523000-1
33141411-4
24413000-2
24311000-7
09211700-8
37823000-3
19200000-8
42122230-1
31219000-4
14622000-7

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Reagentai 33696500-0
2 Šlapimo diagnostinės juostelės 33696500-0
3 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
4 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
5 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
6 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
7 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
8 Reagentai ir darbo priemonės 33696500-0
9 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
10 Reagentai ir priemonės 33696500-0
11 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
12 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
13 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
14 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
15 Reagentai ir papildomos darbo priemonės 33696500-0
16 Reagentai 33696500-0
17 Reagentai 33696500-0
18 Reagentai 33696500-0
19 Lateksiniai reagentai 33696500-0
20 Reagentai 33696500-0
21 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
22 Reagentai 33696500-0
23 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
24 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
25 Dažai May Grunvaldo 33696500-0
26 Plokštelės 33696500-0
27 Reagentai 33696500-0
28 Reagentai 33696500-0
29 Imersinis aliejus 33696500-0
30 Reagentai 33696500-0
31 Amoniakas 24413000-2
32 Rūgštis 24311000-7
33 Rūgštis 24311000-7
34 Reagentai ir pagalbinės priemonės 33696500-0
35 Reagentai ir pagalbinės priemonės 33696500-0
36 Reagentai ir pagalbinės priemonės 33696500-0
37 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
38 Reagentai 33696500-0
39 Reagentai 33696500-0
40 Reagentai 33696500-0
41 Reagentai 33696500-0
42 Reagentai 33696500-0
43 Reagentai 33696500-0
44 Reagentai 33696500-0
45 Reagentai 33696500-0
46 Reagentai 33696500-0
47 Reagentai 33696500-0
48 Reagentai 33696500-0
49 Reagentai 33696500-0
50 Reagentai 33696500-0
51 Reagentai 33696500-0
52 Reagentai 33696500-0
53 Reagentai 33696500-0
54 Pagalbinės priemonės 09211700-8
55 Reagentai 33696500-0
56 Reagentai 33696500-0
57 Reagentai ir pagalbinės priemonės 33696500-0
58 Reagentai ir pagalbinės priemonės 33696500-0
59 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
60 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
61 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
62 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
63 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
64 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
65 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
66 Reagentai 33696500-0
67 Reagentai 33696500-0
68 Reagentai 33696500-0
69 Reagentai 33696500-0
70 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
71 Reagentai 33696500-0
72 Reagentai 33696500-0
73 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
74 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
75 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
76 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
77 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
78 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
79 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
80 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
81 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
82 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
83 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
84 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
85 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
86 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
87 Reagentai ir papildomos priemonės 24311000-7
88 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
89 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
90 Reagentai ir papildomos priemonės 33696500-0
91 Reagentai ir papildomos priemonės 30192125-3
92 Pagrindinės darbo priemonės histologijai 30192125-3
93 Darbo priemonės 33793000-5
94 Darbo priemonės 37823000-3
95 Darbo priemonės 37823000-3
96 Darbo priemonės 19200000-8
97 Darbo priemonės 33141411-4
98 Darbo priemonės 33793000-5
99 Darbo priemonės 42122230-1
100 Darbo priemonės 33793000-5
101 Darbo priemonės 33793000-5
102 Darbo priemonės 31219000-4
103 Darbo priemonės 31219000-4
104 Darbo priemonės 33793000-5
105 Darbo priemonės 42122230-1
106 darbo priemonės 33793000-5
107 Darbo priemonės 33141411-4
108 Darbo priemonės 18523000-1
109 Darbo priemonės 33793000-5
110 Darbo priemonės 14622000-7
111 Darbo priemonės 33141411-4


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2008-12-15    13:10 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2008-10-28 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2008-10-31 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Uždaroji akcinė bendrovė "VITLITA" 122011267  Linkmenų g. 28, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS 124484379  P. Smuglevičiaus g. 1, Vilnius  Lietuva 
UAB "Diagnostinės sistemos" 122263421  P. Smuglevičiaus g. 1, LT-08311 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "PRO ARIS" 225955760  M. K. Čiurlionio g. 4-4, Vilnius  Lietuva 
UAB 'VITROLAB' 235279070  Kauno m. sav. Kauno m. Baltų pr. 36  Lietuva 
UAB 'Genomas' 145012392  Vilniaus r. sav. Zujūnų k. Gelažių g. 24  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  T.Vrublevskio g. 6-17,LT-01100 Vilnius  Lietuva 
UAB "DIAMEDICA" 111768155  Statybininkų g. 8-13, Vilniaus m. sav. Vilniaus m.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA" 121952584  Savanorių pr. 180-54, Vilniaus m., 01354 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'Linea libera' 122145775  Akademijos g. 2, 08412 Vilnius  Lietuva 
UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics" 111645576  S. Žukausko g. 23, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Grida LAB" 178313232  Molėtų g. 16, Didžioji Riešė, Vilniaus r,  Lietuva 
UAB "Oriola–Vilnius" 111472747  Laisvės pr. 75, LT-06144 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Werfen LT' 110413888  Savanorių pr. 281a, 50128 Kaunas  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras 122889222  Mokslininkų g. 11, LT-08412 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" 123221635  Rygos g. 15, LT-05245 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" 122752661  Šeimyniškių g. 14-1, Vilniaus m., 2005 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Roche Lietuva" 300089404  J. Jasinskio g. 16A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'Opus Medicum' 300516589  Laisvės pr. 87B-7, LT-06121 Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 9   UAB 'Werfen LT'  39 str. 2 d. 2 p.  alternatyvus pasiūlymas  37.392,24  Lt
 17   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  7.056,00  Lt
 17   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  7.632,00  Lt
 18   UAB 'VITROLAB'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  26.176,50  Lt
 32   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras  39 str. 2 d. 2 p.  neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  108,56  Lt
 33   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras  39 str. 2 d. 2 p.  neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  64,00  Lt
 34   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras  39 str. 2 d. 2 p.  neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  182,70  Lt
 38   UAB "DIAMEDICA"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  15.750,00  Lt
 41   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 1 d.  neištaisė aritmetinių klaidų  70.490,00  Lt
 42   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 1 d.  neištaisė aritmetinių klaidų  80.412,20  Lt
 43   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 1 d.  neištaisė aritmetinių klaidų  85.794,50  Lt
 44   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 1 d.  neištaisė aritmetinių klaidų  92.126,00  Lt
 70   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 1 d.  neištaisė aritmetinių klaidų  1.617,96  Lt
 72   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  199,50  Lt
 76   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras  39 str. 2 d. 2 p.  neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  800,10  Lt
 77   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras  39 str. 2 d. 2 p.  neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  546,00  Lt
 79   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras  39 str. 2 d. 2 p.  neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  629,53  Lt
 80   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras  39 str. 2 d. 2 p.  neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  225,75  Lt
 81   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras  39 str. 2 d. 2 p.  neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  726,60  Lt
 84   UAB "DIAMEDICA"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  35.400,00  Lt
 84   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  34.220,00  Lt
 84   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras  39 str. 2 d. 2 p.  neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  22.008,00  Lt
 84   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  13.230,00  Lt
 91   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  59.154,00  Lt
 91   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  116.534,84  Lt

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   477.419,25  Lt 
 2  1   Uždaroji akcinė bendrovė "PRO ARIS"   1.417,50  Lt 
 3  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   329.571,27  Lt 
 4  1   UAB 'VITROLAB'   398.467,67  Lt 
 5  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   22.305,60  Lt 
 6  1   UAB 'Werfen LT'   25.321,80  Lt 
 7  1   UAB 'Werfen LT'   52.573,50  Lt 
 8  1   UAB "Roche Lietuva"   38.568,60  Lt 
 10  1   Uždaroji akcinė bendrovė "VITLITA"   31.000,00  Lt 
 11  1   UAB 'Werfen LT'   191.368,80  Lt 
 12  1   UAB "Roche Lietuva"   17.682,00  Lt 
 13  1   UAB 'Linea libera'   17.780,70  Lt 
 14  1   UAB "DIAMEDICA"   47.609,10  Lt 
 15  1   UAB 'Werfen LT'   20.655,60  Lt 
 16  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   29.257,20  Lt 
 17  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   7.938,00  Lt 
 18  1   UAB 'Genomas'   30.099,66  Lt 
 18  2   UAB "DIAMEDICA"   32.340,00  Lt 
 18  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   35.679,00  Lt 
 19  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   6.174,00  Lt 
 20  1   UAB "DIAMEDICA"   5.309,00  Lt 
 20  2   UAB 'Interlux'   6.720,00  Lt 
 20  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   10.752,00  Lt 
 21  1   UAB 'Werfen LT'   151.045,50  Lt 
 22  1   UAB "Roche Lietuva"   258.090,00  Lt 
 23  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   448.796,25  Lt 
 24  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   100.298,98  Lt 
 25  1   UAB "Grida LAB"   3.171,84  Lt 
 26  1   UAB 'Interlux'   94,50  Lt 
 27  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   2.876,40  Lt 
 28  1   UAB 'Genomas'   194,70  Lt 
 28  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   210,00  Lt 
 28  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   245,70  Lt 
 28  4   UAB 'Interlux'   286,56  Lt 
 29  1   UAB "Grida LAB"   354,00  Lt 
 29  2   UAB 'Genomas'   424,80  Lt 
 29  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   444,15  Lt 
 29  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   867,30  Lt 
 30  1   UAB "Grida LAB"   109,74  Lt 
 30  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   170,38  Lt 
 31  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   76,70  Lt 
 32  1   UAB "Grida LAB"   169,92  Lt 
 33  1   UAB "Grida LAB"   47,20  Lt 
 34  1   UAB 'Interlux'   126,00  Lt 
 34  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   144,90  Lt 
 34  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   162,84  Lt 
 35  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   174,00  Lt 
 36  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.033,20  Lt 
 36  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.033,20  Lt 
 36  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.039,50  Lt 
 36  4   UAB 'Interlux'   1.091,16  Lt 
 37  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   434,70  Lt 
 37  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   516,60  Lt 
 37  3   UAB 'Interlux'   545,58  Lt 
 37  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   672,00  Lt 
 38  1   UAB 'Genomas'   18.900,00  Lt 
 40  1   UAB "DIAMEDICA"   118,00  Lt 
 40  2   UAB 'Werfen LT'   194,29  Lt 
 40  3   UAB 'Interlux'   246,96  Lt 
 41  1   UAB 'Linea libera'   15.680,70  Lt 
 42  1   UAB 'Linea libera'   22.818,91  Lt 
 42  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   23.255,87  Lt 
 42  3   UAB 'Interlux'   35.548,68  Lt 
 43  1   UAB 'Linea libera'   6.489,00  Lt 
 43  2   UAB "DIAMEDICA"   6.625,50  Lt 
 43  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   6.919,50  Lt 
 43  4   UAB "Oriola–Vilnius"   11.724,48  Lt 
 44  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.558,23  Lt 
 44  2   UAB 'Interlux'   6.501,80  Lt 
 45  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   260,22  Lt 
 45  2   UAB 'Interlux'   2.023,70  Lt 
 46  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   25.360,65  Lt 
 48  1   UAB 'Linea libera'   1.407,00  Lt 
 49  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.517,96  Lt 
 49  2   UAB 'Interlux'   5.347,76  Lt 
 50  1   UAB 'Linea libera'   4.214,70  Lt 
 50  2   UAB 'Interlux'   11.601,76  Lt 
 51  1   UAB 'Linea libera'   840,00  Lt 
 51  2   UAB 'Interlux'   3.162,40  Lt 
 52  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.603,48  Lt 
 54  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   63,00  Lt 
 55  1   UAB 'Linea libera'   1.646,40  Lt 
 55  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.676,64  Lt 
 55  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.016,00  Lt 
 55  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   2.293,92  Lt 
 55  5   UAB 'Interlux'   4.644,48  Lt 
 56  1   UAB 'Interlux'   3.776,00  Lt 
 57  1   UAB 'Interlux'   231,28  Lt 
 58  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   213,58  Lt 
 58  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   249,90  Lt 
 58  3   UAB 'Interlux'   1.085,60  Lt 
 59  1   UAB 'Interlux'   210,04  Lt 
 60  1   UAB 'Interlux'   330,40  Lt 
 61  1   UAB 'Interlux'   231,28  Lt 
 63  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   621,60  Lt 
 63  2   UAB 'Interlux'   2.312,80  Lt 
 63  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   9.463,60  Lt 
 64  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.890,00  Lt 
 64  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.995,00  Lt 
 64  3   UAB "DIAMEDICA"   2.100,00  Lt 
 65  1   UAB 'Opus Medicum'   6.665,40  Lt 
 65  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   7.200,00  Lt 
 65  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   7.308,00  Lt 
 65  4   UAB "DIAMEDICA"   8.820,00  Lt 
 65  5   UAB 'Interlux'   15.600,00  Lt 
 66  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   798,00  Lt 
 66  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.071,00  Lt 
 67  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   409,50  Lt 
 67  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   456,75  Lt 
 68  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   267,75  Lt 
 69  1   UAB 'Linea libera'   1.020,60   
 70  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   609,20  Lt 
 70  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   677,04  Lt 
 72  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   157,50  Lt 
 72  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   504,00  Lt 
 72  3   UAB "DIAMEDICA"   525,00  Lt 
 73  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   4.515,00  Lt 
 73  2   UAB 'Interlux'   14.632,00  Lt 
 74  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   2.482,20  Lt 
 74  2   UAB 'Interlux'   3.750,04  Lt 
 75  1   UAB 'Interlux'   941,64  Lt 
 76  1   UAB 'Interlux'   1.496,24  Lt 
 77  1   UAB 'Interlux'   1.496,24   
 78  1   UAB 'Interlux'   748,12  Lt 
 79  1   UAB 'Interlux'   948,72  Lt 
 80  1   UAB 'Interlux'   374,06  Lt 
 81  1   UAB 'Interlux'   483,00  Lt 
 82  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   24.265,13  Lt 
 82  2   UAB 'Interlux'   42.207,40  Lt 
 83  1   UAB "DIAMEDICA"   26.115,76  Lt 
 83  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   34.169,44  Lt 
 83  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   36.193,50  Lt 
 83  4   UAB 'Interlux'   86.730,00  Lt 
 84  1   UAB 'Interlux'   35.400,00  Lt 
 85  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.384,10  Lt 
 85  2   UAB "Grida LAB"   2.237,28  Lt 
 86  1   UAB "DIAMEDICA"   20.296,00  Lt 
 86  2   UAB "Oriola–Vilnius"   27.176,20  Lt 
 86  3   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   30.632,00  Lt 
 86  4   UAB "Grida LAB"   69.620,00  Lt 
 86  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   80.530,00  Lt 
 86  6   UAB 'Interlux'   97.944,00  Lt 
 87  1   UAB "Grida LAB"   87,32  Lt 
 87  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   100,30  Lt 
 88  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   1.014,80  Lt 
 88  2   UAB "Oriola–Vilnius"   1.260,00  Lt 
 88  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.260,00  Lt 
 89  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   8.505,00  Lt 
 89  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   32.130,00  Lt 
 90  1   UAB 'Opus Medicum'   141,75  Lt 
 91  1   UAB 'Opus Medicum'   54.822,00  Lt 
 91  2   UAB "Oriola–Vilnius"   85.688,00  Lt 
 91  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   119.960,00  Lt 
 92  1   UAB "Oriola–Vilnius"   36.280,56  Lt 
 92  2   UAB 'Opus Medicum'   44.737,20  Lt 
 92  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   62.932,40  Lt 
 93  1   UAB 'Interlux'   236,00  Lt 
 93  2   UAB 'Opus Medicum'   304,50  Lt 
 94  1   UAB "Grida LAB"   115,64  Lt 
 94  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   330,40  Lt 
 96  1   UAB 'Opus Medicum'   14,16  Lt 
 96  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   72,00  Lt 
 96  3   UAB "Oriola–Vilnius"   1.028,96  Lt 
 97  1   UAB "Oriola–Vilnius"   6.431,25  Lt 
 97  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   6.825,00  Lt 
 98  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   285,49  Lt 
 98  2   UAB "Oriola–Vilnius"   433,52  Lt 
 99  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   8.560,00  Lt 
 99  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   10.303,76  Lt 
 99  3   UAB "Oriola–Vilnius"   10.544,48  Lt 
 99  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   13.806,00  Lt 
 100  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   1.639,26  Lt 
 100  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.341,12  Lt 
 100  3   UAB 'Interlux'   3.839,72  Lt 
 101  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.294,28  Lt 
 101  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   3.143,52  Lt 
 102  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   578,20  Lt 
 102  2   UAB "Oriola–Vilnius"   918,00  Lt 
 102  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   920,40  Lt 
 102  4   UAB "Grida LAB"   949,90  Lt 
 102  5   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   1.123,13  Lt 
 103  1   UAB 'Opus Medicum'   69.930,00  Lt 
 103  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   371.381,40  Lt 
 103  3   UAB 'Interlux'   770.587,20  Lt 
 104  1   UAB "Oriola–Vilnius"   283,20  Lt 
 104  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   311,52  Lt 
 104  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   330,07  Lt 
 104  4   UAB "Grida LAB"   550,82  Lt 
 105  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   700,92  Lt 
 106  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   11,80  Lt 
 106  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   64,19  Lt 
 106  3   UAB "Grida LAB"   109,50  Lt 
 107  1   UAB "Oriola–Vilnius"   278,48  Lt 
 108  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   236,00  Lt 
 108  2   UAB 'Opus Medicum'   377,60  Lt 
 108  3   UAB "Oriola–Vilnius"   396,48  Lt 
 108  4   UAB 'Interlux'   396,48  Lt 
 108  5   UAB "Grida LAB"   490,88  Lt 
 109  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   108,18  Lt 
 111  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   499,38  Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
17, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108  2009-03-20    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 35, 46, 48, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 68, 69, 75, 78, 90, 105, 107, 109, 111  2009-03-20  
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  17, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108  2009-04-01  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  9, 47, 71  2009-02-23  
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  39, 53, 62, 95, 110  2009-04-01  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 26, 34, 56, 57, 59, 60, 61, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 93
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2009-04-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 50.874,36 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-04-05 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 18, 28, 38
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Genomas' (145012392)
Sutarties sudarymo data:
2009-04-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 49.194,36 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-04-05 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 25, 29, 30, 32, 33, 87, 94
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Grida LAB" (178313232)
Sutarties sudarymo data:
2009-04-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 4.055,66 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-04-05 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 13, 41, 42, 43, 48, 50, 51, 55, 69
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Linea libera' (122145775)
Sutarties sudarymo data:
2009-04-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 71.898,01 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-04-05 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 98, 100, 105, 109, 111
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA" (121952584)
Sutarties sudarymo data:
2009-04-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 3.233,23 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-04-05 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 10
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "VITLITA" (122011267)
Sutarties sudarymo data:
2009-04-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 31.000,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-04-05 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 8, 12, 22
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Roche Lietuva" (300089404)
Sutarties sudarymo data:
2009-04-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 314.340,60 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-04-05 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 36, 44, 45, 49, 54, 70, 99
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" (123221635)
Sutarties sudarymo data:
2009-04-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 14.601,81 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-04-05 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 4
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'VITROLAB' (235279070)
Sutarties sudarymo data:
2009-04-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 398.467,67 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2001-04-05 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 31, 35, 58, 73, 82, 85, 89
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras (122889222)
Sutarties sudarymo data:
2009-04-17 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 39.133,51 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2009-04-16 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 24, 27, 88
Tiekėjo pavadinimas
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS (124484379)
Sutarties sudarymo data:
2009-04-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 104.190,18 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-04-05 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3, 5, 16, 17, 19, 46, 52, 64, 67, 68
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnostinės sistemos" (122263421)
Sutarties sudarymo data:
2009-04-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 425.777,45 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-04-05 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "PRO ARIS" (225955760)
Sutarties sudarymo data:
2009-04-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 1.417,50 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-04-05 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

14. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 66, 72
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" (221731170)
Sutarties sudarymo data:
2009-04-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 955,50 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-04-05 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

15. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 14, 20, 40, 83, 86
Tiekėjo pavadinimas
UAB "DIAMEDICA" (111768155)
Sutarties sudarymo data:
2009-04-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 99.447,86 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-04-05 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

16. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 23
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics" (111645576)
Sutarties sudarymo data:
2009-04-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 926.215,50 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-04-05 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

17. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 89, 92, 97, 103, 104, 107
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Oriola–Vilnius" (111472747)
Sutarties sudarymo data:
2009-04-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 43.603,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-04-05 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

18. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 6, 7, 11, 15, 21
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Werfen LT' (110413888)
Sutarties sudarymo data:
2009-04-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 440.965,20 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-04-05 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

19. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 37, 63, 101, 102, 106, 108
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" (122752661)
Sutarties sudarymo data:
2009-04-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 4.176,58 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-04-05 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

20. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 65, 90, 91, 96, 103
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Opus Medicum' (300516589)
Sutarties sudarymo data:
2009-04-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 131.573,31 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-04-05 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Zigmas  Juzumas
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  viešųjų pirkimų specialistas
Vardas, pavardė
  Girėnas  Puidokas
Telefonas
  (8 46) 41 07 11
Elektroninio pašto adresas:
  g.puidokas@kal.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____vyriausiasis gydytojas_____   __________   _____Romaldas  Sakalauskas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)