tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 135163499, Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas, Tel.: (8 37) 32 61 40, Faks.: (8 37) 32 64 27, pirkimu.grupe@kmuk.lt, www.kmuk.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
72179   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Reagentai ir priemonės Mikrobiologijos laboratorijai 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33696000-5
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  33196000-0
33790000-4
33631600-8

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 reagentų rinkiniai, pritaikyti Behring 2000 tipo automatiniam analizatoriui 33696000-5
2 anti HCV 33696000-5
3 Chlamydia trachomatis Ag nustatymo rinkinys 33696000-5
4 antikūnų prieš Yersinia enterocolitica 0:3, 0:9 ir pseudotuberculosis T:1 nustatymo rinkinys 33696000-5
5 Beta hemolizinių streptokokų serogrupių nustatymas latex agliutinacijos metodu 33696000-5
6 Legionella pneumophila antigeno nustatymo rinkinys 33696000-5
7 Leptospiros antikūnų nustatymo rinkinys 33696000-5
8 Heterofilinių antikūnų nustatymo rinkinys 33696000-5
9 Pseudomonas aeruginosa antigeninio tipavimo rinkinys 33696000-5
10 Rotavirusų nustatymo rinkinys 33696000-5
11 greitų plazmos reaginų (RPR) nustatymo rinkinys 33696000-5
12 Treponema pallidum antikūnų nustatymo rinkinys 33696000-5
13 VDRL 33696000-5
14 Vidalio reakcija 33696000-5
15 Clostridium difficile A toksino nustatymas 33696000-5
16 anti Treponema pallidum IgM 33696000-5
17 antibiotikų diskai 33696000-5
18 Miulerio-Hintono agaras 33696000-5
19 E testų juostelės su skirtingomis antibiotiko koncentracijomis 33696000-5
20 antibiotikai M.tuberculosis jautrumui nustatyti 33696000-5
21 reagentų rikiniai, pritaikyti darbui su BACTEC MGIT neradiometrine pilnai automatizuota sistema 33696000-5
22 M.tuberculosis identifikacijos testai 33696000-5
23 diagnostinių reagentų lašintuvai 33196000-0
24 kontrolinės ATCC bakterijų padermės 33696000-5
25 Ureoplasma ureolyticum ir Mycoplasma hominis nustatymo sistema 33696000-5
26 DMSO (dimethyl - sulfoxidas) 33696000-5
27 Agliutinaciniai serumai 33696000-5
28 alyva imersinė 33696000-5
29 alyva imersinė, nefluorescuojanti 33696000-5
30 dažai tepinėlių dažymui, pritaikyti Wescor Aerospray 7720 dažymo sistemai 33696000-5
31 dujas sudarantys paketai 33696000-5
32 anaerobines sąlygas sudarantys paketai 33696000-5
33 paketai sudaryti padidinto CO2 sąlygas 33696000-5
34 E.coli serologinio tipavimo serumai įvairūs 33696000-5
35 di -Natrium-hydrogenphosphat (Na2HPO4) 33696000-5
36 Kalio hidroksidas 33696000-5
37 Kalio šarmas KOH M = 56,11 g/mol 33696000-5
38 Kaliumdihydrogenhosphat (KH2PO4) 33696000-5
39 Tri-Natrium citrat- Dihydrat (C6H5Na3O72H2O) 33696000-5
40 lėkštelės "Petrio" 90 mm 33196000-0
41 lėkštelės "Petrio" 33196000-0
42 maišeliai autoklavavimo 33196000-0
43 mėgintuvėliai 33196000-0
44 mėgintuvėliai Falkon 33196000-0
45 mėgintuvėliai Falkon 33196000-0
46 mėgintuvėliai Eppendorfo 33196000-0
47 mėgintuvėliai 33196000-0
48 pipetė 2 ml 33196000-0
49 Pastero pipetės 33196000-0
50 prietaisai aeracijai 33196000-0
51 tamponai vienkartiniai 33196000-0
52 graduotos kolbos 33790000-4
53 stiklinė kaitinimo 600 ml 33790000-4
54 vienkartinės kilpelės 33196000-0
55 sterilūs indeliai 33196000-0
56 triušio plazma su EDTA 33696000-5
57 Candida jautrumo priešgrybiniams vaistams tyrimas 33696000-5
58 Lofflers metileno mėlynojo tirpalas 33696000-5
59 Tetraetilamonio hidrochloridas 33696000-5
60 Lactophenol mėlynojo tirpalas 33696000-5
61 Anaerobų indikatorius 33696000-5
62 augimą skatinantis priedas (Vitox, Isovitalex tipo) 33696000-5
63 BCYE selektyvinis agaras su PAC priedu 33696000-5
64 Briliantinės žalumos tulžies buljonas 33696000-5
65 Brucella agaras 33696000-5
66 Buferinis peptono vanduo 33696000-5
67 Cin agaras 33696000-5
68 CLED agaras 33696000-5
69 Enterokokinis agaras (tulžies eskulinas + azidas) 33696000-5
70 Gonokokinis agaras ir priedas 33696000-5
71 Kliglerio geležies agaras 33696000-5
72 Kraujo agaro pagrindas Nr.2 33696000-5
73 Lizino geležies agaras 33696000-5
74 MacConcey agaras su sorbitol 33696000-5
75 Manito druskos agaras 33696000-5
76 Pseudomonų agaras 33696000-5
77 Sabūro buljonas 33696000-5
78 Sabūro dekstrozės agaras 33696000-5
79 Selenito cistino buljonas 33696000-5
80 SIM terpė 33696000-5
81 Simonso citrato agaras 33696000-5
82 smegenų širdies infuzijos buljonas 33696000-5
83 Tioglikolinė terpė išrankiems anaerobams 33696000-5
84 transportinės sistemos ir terpės ėminių paėmimui ir transportavimui 33696000-5
85 Triptozės sojos agaras 33696000-5
86 Triptozės sojos buljonas 33696000-5
87 Urea 33696000-5
88 vitaminas K su heminu 33696000-5
89 XLD agaras 33696000-5
90 Salmonella-Shigela agaras (modifikuotas) 33696000-5
91 Karmalio agaras 33696000-5
92 Tulžies buljonas 33696000-5
93 Ureos agaro pagrindas (Christenseno) 33696000-5
94 tirpaus hemoglobino milteliai 33696000-5
95 MacConcey agaras 33696000-5
96 Haemophilus testavimo terpė ir priedas 33696000-5
97 Fenilalanino agaras 33696000-5
98 Tinsdalio terpė ir priedas 33696000-5
99 Dermatofitų terpė 33696000-5
100 Agar agaras bakteriologinis 33696000-5
101 Agaras anaerobinis Šedlerio 33696000-5
102 Agarai Cornmeal ir ryžių ekstrakto 33696000-5
103 Triptozės gliukozės agaras (TGEA) 33696000-5
104 Kazetono terpė 33696000-5
105 Fenolio raudonojo manito agaras 33696000-5
106 Peptonas bakteriologinis 33696000-5
107 terpė leptospirų auginimui ir priedas 33696000-5
108 išpilstytos terpės Petri lėkštelėse 33696000-5
109 Peroksidas 33631600-8
110 terpių priedas Tween 80 (Polysorbat 80) 33696000-5


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2009-02-05    12:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2008-07-03 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2008-07-09 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2009-01-05 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2009-01-07 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" 122752661  Kalvarijų g. 24a-202, LT-09309, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Fucus" 134501898  Apkasų g.2/Kalvarijų g. 119-7, Vilnius, LT-08220  Lietuva 
UAB "DIAMEDICA" 111768155  Buivydiškių g. 10, LT-07194, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA" 121952584  Savanorių pr. 180-54, LT-03154, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" 123221635  Rygos g. 15, LT-05245 Vilnius  Lietuva 
UAB "Grida LAB" 178313232  Molėtų g. 16, Didžioji Riešė, Vilniaus raj., LT-14260  Lietuva 
UAB "ILSANTA" 110498671  Gedimino pr. 45-5, LT-01109, Vilnius  Lietuva 
UAB "Diagnostinės sistemos" 122263421  P. Smuglevičiaus g. 1, LT-08311 Vilnius  Lietuva 
UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics" 111645576  S. Žukausko g. 23, Vilnius, LT-08234  Lietuva 
UAB "Oriola–Vilnius" 111472747  Laisvės pr. 75, LT-07189 Vilnius  Lietuva 
UAB "Septeka" 301501622  Raudondvario pl. 208-16, LT-47154, Kaunas  Lietuva 
UAB 'Linea libera' 122145775  Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius  Lietuva 
O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" 155525379  Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras 122889222  Mokslininkų g. 11, LT-08412 Vilnius  Lietuva 
UAB "Labochema LT" 300670772  Vilkpėdės g. 22, Vilnius, LT-03151  Lietuva 
UAB "BIOTECHA" 300630105  Antakalnio g. 36, Vilnius, LT-10305  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  A.Šabaniausko g. 14, LT-08410, Vilnius  Lietuva 
UAB 'Werfen LT' 110413888  Savanorių pr. 281a, LT-50128 Kaunas  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
UAB "Energenas" 300058451  Breslaujos g. 3-124, LT-44403, Kaunas  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 41   Uždaroji akcinė bendrovė "Fucus"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso reikalavimų  45.815,00  Lt
 54   Uždaroji akcinė bendrovė "Fucus"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso reikalavimų  21.400,00  Lt
 18   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso reikalavimų  10.072,16  Lt
 75   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso reikalavimų  685,44  Lt
 84   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso reikalavimų  67.330,20  Lt
 108   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso reikalavimų  302.885,94  Lt
 23   UAB "Diagnostinės sistemos"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso reikalavimų  16.511,25  Lt
 1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso reikalavimų  387.882,88  Lt
 35   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 1 p.  Neatitinka konkurso kvalifikacinių reikalavimų  2.332,40  Lt
 37   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 1 p.  Neatitinka konkurso kvalifikacinių reikalavimų  409,36  Lt
 38   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 1 p.  Neatitinka kvalifikacinių reikalavimų  1.142,40  Lt
 39   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 1 p.  Neatitinka konkurso kvalifikacinių reikalavimų  2.588,25  Lt
 108   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitink konkurso reikalavimų  200.545,85  Lt
 87   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso reikalavimų  773,98  Lt
 24   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso reikalavimų  40.915,77  Lt
 23   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso reikalavimų  1.213,80  Lt
 18   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso reikalavimų  10.729,04  Lt
 57   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso reikalavimų  23.324,00  Lt
 69   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso reikalavimų  1.999,20  Lt
 48   UAB "Energenas"  39 str. 2 d. 1 p.  Neatitinka konkurso kvalifikacinių reikalavimų  2.785,41  Lt

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   UAB 'Interlux'   725.881,10  Lt 
 2  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   136.850,00  Lt 
 2  2   UAB 'Interlux'   137.088,00  Lt 
 3  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   6.545,00  Lt 
 3  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   19.516,00  Lt 
 4  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   15.172,50  Lt 
 5  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   7.854,00  Lt 
 5  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   9.353,40  Lt 
 5  3   UAB 'Linea libera'   10.620,75  Lt 
 5  4   UAB "DIAMEDICA"   13.023,36  Lt 
 6  1   UAB 'Interlux'   4.284,00  Lt 
 7  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.499,00  Lt 
 8  1   UAB 'Interlux'   8.568,00  Lt 
 8  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   10.852,80  Lt 
 8  3   UAB "DIAMEDICA"   22.848,00  Lt 
 8  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   25.704,00  Lt 
 9  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   13.090,00  Lt 
 10  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   7.364,20  Lt 
 10  2   UAB 'Interlux'   8.508,50  Lt 
 10  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   12.435,50  Lt 
 11  1   UAB 'Interlux'   2.763,18  Lt 
 11  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.105,90  Lt 
 11  3   UAB 'Werfen LT'   3.105,90  Lt 
 11  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   3.641,40  Lt 
 11  5   UAB "DIAMEDICA"   6.790,14  Lt 
 12  1   UAB 'Werfen LT'   1.309,00  Lt 
 12  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.666,00  Lt 
 12  3   UAB 'Interlux'   2.094,40  Lt 
 12  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.142,00  Lt 
 12  5   UAB "Oriola–Vilnius"   3.558,10  Lt 
 13  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   785,40  Lt 
 13  2   UAB 'Interlux'   1.731,45  Lt 
 14  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.785,00  Lt 
 15  1   UAB 'Linea libera'   27.360,48  Lt 
 15  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   48.552,00  Lt 
 16  1   UAB 'Interlux'   8.330,00  Lt 
 16  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   14.779,80  Lt 
 17  1   UAB 'Interlux'   211.298,20  Lt 
 18  1   UAB 'Interlux'   12.852,00  Lt 
 18  2   UAB 'Linea libera'   17.341,87  Lt 
 18  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   43.573,04  Lt 
 19  1   UAB "DIAMEDICA"   196.350,00  Lt 
 19  2   UAB 'Interlux'   242.760,00  Lt 
 20  1   UAB "Labochema LT"   3.912,72  Lt 
 20  2   UAB 'Interlux'   14.418,04  Lt 
 21  1   UAB 'Interlux'   696.019,10  Lt 
 22  1   UAB 'Interlux'   6.069,00  Lt 
 23  1   UAB 'Interlux'   20.146,70  Lt 
 24  1   UAB 'Interlux'   64.959,72  Lt 
 25  1   UAB "DIAMEDICA"   10.234,00  Lt 
 25  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   11.186,00  Lt 
 25  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   16.279,20  Lt 
 25  4   UAB 'Interlux'   21.134,40  Lt 
 26  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   738,03  Lt 
 26  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.190,00  Lt 
 26  3   UAB 'Interlux'   4.819,50  Lt 
 27  1   UAB "Oriola–Vilnius"   6.211,80  Lt 
 27  2   UAB 'Interlux'   6.211,80  Lt 
 27  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   6.510,49  Lt 
 27  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   7.877,80  Lt 
 27  5   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   8.282,40  Lt 
 28  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   3.213,00  Lt 
 28  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   3.570,00  Lt 
 29  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.130,50  Lt 
 30  1   UAB 'Interlux'   139.836,90  Lt 
 31  1   UAB 'Linea libera'   33.796,00  Lt 
 31  2   UAB 'Interlux'   59.024,00  Lt 
 31  3   UAB "DIAMEDICA"   60.928,00  Lt 
 31  4   UAB "BIOTECHA"   85.442,00  Lt 
 32  1   UAB 'Linea libera'   3.034,50  Lt 
 32  2   UAB "DIAMEDICA"   4.581,50  Lt 
 32  3   UAB 'Interlux'   5.057,50  Lt 
 32  4   UAB "BIOTECHA"   6.247,50  Lt 
 33  1   UAB 'Linea libera'   1.178,10  Lt 
 33  2   UAB "DIAMEDICA"   3.046,40  Lt 
 33  3   UAB "BIOTECHA"   3.486,70  Lt 
 33  4   UAB 'Interlux'   5.426,40  Lt 
 34  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.190,00  Lt 
 34  2   UAB "Oriola–Vilnius"   3.341,52  Lt 
 34  3   UAB 'Interlux'   4.236,40  Lt 
 35  1   UAB "Labochema LT"   2.737,00  Lt 
 36  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   9,58  Lt 
 36  2   UAB 'Interlux'   533,12  Lt 
 37  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   37,97  Lt 
 37  2   UAB "Labochema LT"   95,20  Lt 
 38  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   244,08  Lt 
 38  2   UAB "Labochema LT"   309,40  Lt 
 39  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   203,70  Lt 
 39  2   UAB "Labochema LT"   464,10  Lt 
 40  1   UAB "Grida LAB"   39.960,20  Lt 
 40  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   43.316,00  Lt 
 40  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Fucus"   45.815,00  Lt 
 40  4   UAB "Oriola–Vilnius"   46.852,60  Lt 
 40  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   52.062,50  Lt 
 40  6   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   55.247,65  Lt 
 40  7   UAB 'Interlux'   66.640,00  Lt 
 40  8   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   85.174,25  Lt 
 40  9   UAB "Energenas"   87.862,46  Lt 
 40  10   UAB "Septeka"   95.795,00  Lt 
 40  11   UAB "BIOTECHA"   108.738,63  Lt 
 41  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   7.973,00  Lt 
 41  2   UAB "Grida LAB"   10.519,60  Lt 
 41  3   UAB 'Interlux'   11.007,50  Lt 
 41  4   UAB "Oriola–Vilnius"   12.787,50  Lt 
 41  5   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   15.741,80  Lt 
 41  6   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   16.178,05  Lt 
 41  7   UAB "Septeka"   17.255,00  Lt 
 42  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   89.250,00  Lt 
 42  2   UAB "Energenas"   171.831,24  Lt 
 42  3   UAB "BIOTECHA"   278.103,00  Lt 
 42  4   UAB "Oriola–Vilnius"   599.760,00  Lt 
 43  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   696,15  Lt 
 43  2   UAB "DIAMEDICA"   1.035,30  Lt 
 43  3   UAB "Energenas"   1.331,61  Lt 
 43  4   UAB "Grida LAB"   1.338,75  Lt 
 43  5   UAB "BIOTECHA"   1.363,74  Lt 
 44  1   UAB 'Interlux'   3.748,50  Lt 
 44  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   3.998,40  Lt 
 44  3   UAB "Oriola–Vilnius"   4.017,00  Lt 
 44  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   4.284,00  Lt 
 44  5   UAB "DIAMEDICA"   5.801,25  Lt 
 44  6   UAB "Energenas"   6.151,11  Lt 
 44  7   UAB "Labochema LT"   6.247,50  Lt 
 44  8   UAB "BIOTECHA"   7.282,80  Lt 
 44  9   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   10.889,92  Lt 
 45  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.380,00  Lt 
 45  2   UAB 'Interlux'   2.475,20  Lt 
 46  1   UAB 'Interlux'   2.225,30  Lt 
 46  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   2.255,65  Lt 
 46  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.326,45  Lt 
 46  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.731,05  Lt 
 46  5   UAB "Energenas"   3.034,50  Lt 
 46  6   UAB "Oriola–Vilnius"   3.541,10  Lt 
 46  7   UAB "Grida LAB"   4.046,00  Lt 
 46  8   UAB "DIAMEDICA"   7.080,50  Lt 
 46  9   UAB "BIOTECHA"   44.506,00  Lt 
 47  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   666,40  Lt 
 47  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   723,52  Lt 
 47  3   UAB "Oriola–Vilnius"   761,60  Lt 
 47  4   UAB "Labochema LT"   2.142,00  Lt 
 47  5   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   3.006,42  Lt 
 48  1   UAB "Oriola–Vilnius"   2.587,50  Lt 
 48  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.856,00  Lt 
 48  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.945,25  Lt 
 48  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   3.123,75  Lt 
 48  5   UAB "Grida LAB"   3.177,30  Lt 
 48  6   UAB "BIOTECHA"   7.354,20  Lt 
 48  7   UAB "Labochema LT"   7.497,00  Lt 
 48  8   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   8.525,00  Lt 
 49  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   10.710,00  Lt 
 49  2   UAB 'Interlux'   11.566,80  Lt 
 49  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   14.994,00  Lt 
 49  4   UAB "Oriola–Vilnius"   14.994,00  Lt 
 49  5   UAB "Grida LAB"   15.422,40  Lt 
 49  6   UAB "BIOTECHA"   19.494,00  Lt 
 49  7   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   25.445,79  Lt 
 49  8   UAB "Labochema LT"   25.704,00  Lt 
 49  9   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   32.130,00  Lt 
 50  1   UAB 'Interlux'   12.744,90  Lt 
 51  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   9.817,50  Lt 
 51  2   UAB "Oriola–Vilnius"   10.710,00  Lt 
 51  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   13.387,50  Lt 
 51  4   UAB 'Interlux'   13.387,50  Lt 
 52  1   UAB "Labochema LT"   89,25  Lt 
 52  2   UAB "Oriola–Vilnius"   99,75  Lt 
 52  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   111,27  Lt 
 52  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   125,85  Lt 
 52  5   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   128,62  Lt 
 52  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   172,55  Lt 
 52  7   UAB "Grida LAB"   326,85  Lt 
 52  8   UAB 'Interlux'   398,65  Lt 
 53  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   28,02  Lt 
 53  2   UAB "Labochema LT"   31,24  Lt 
 53  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   36,30  Lt 
 53  4   UAB "Oriola–Vilnius"   40,70  Lt 
 53  5   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   41,41  Lt 
 53  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   41,65  Lt 
 54  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   17.189,55  Lt 
 54  2   UAB "Oriola–Vilnius"   20.069,50  Lt 
 54  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   22.919,40  Lt 
 54  4   UAB 'Interlux'   33.063,00  Lt 
 55  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Fucus"   1.570,80  Lt 
 55  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.636,25  Lt 
 55  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.636,25  Lt 
 55  4   UAB 'Interlux'   2.225,30  Lt 
 55  5   UAB "Oriola–Vilnius"   2.475,00  Lt 
 55  6   UAB "Energenas"   2.617,35  Lt 
 55  7   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   3.272,50  Lt 
 56  1   UAB 'Interlux'   13.328,00  Lt 
 56  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   21.866,25  Lt 
 56  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   42.690,27  Lt 
 57  1   UAB "DIAMEDICA"   49.980,00  Lt 
 57  2   UAB 'Interlux'   61.642,00  Lt 
 57  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   88.298,00  Lt 
 58  1   UAB 'Interlux'   452,20  Lt 
 59  1   UAB 'Interlux'   666,40  Lt 
 60  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   285,60  Lt 
 60  2   UAB 'Interlux'   571,20  Lt 
 61  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   309,40  Lt 
 61  2   UAB 'Linea libera'   456,96  Lt 
 61  3   UAB 'Interlux'   856,80  Lt 
 61  4   UAB "BIOTECHA"   890,12  Lt 
 61  5   UAB "DIAMEDICA"   1.170,96   
 62  1   UAB 'Linea libera'   618,80  Lt 
 62  2   UAB 'Interlux'   1.104,32  Lt 
 62  3   UAB "BIOTECHA"   1.451,84  Lt 
 63  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.237,60  Lt 
 63  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.505,40  Lt 
 63  3   UAB 'Linea libera'   1.977,78  Lt 
 63  4   UAB 'Interlux'   2.353,82  Lt 
 64  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   285,60  Lt 
 64  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   299,88  Lt 
 64  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   299,88  Lt 
 64  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   349,86  Lt 
 64  5   UAB 'Linea libera'   411,74  Lt 
 64  6   UAB 'Interlux'   652,12  Lt 
 65  1   UAB 'Interlux'   452,20  Lt 
 65  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.047,20  Lt 
 66  1   UAB 'Linea libera'   135,66  Lt 
 66  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   138,04  Lt 
 66  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   171,36  Lt 
 66  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   173,74  Lt 
 66  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   249,20  Lt 
 66  6   UAB 'Interlux'   347,48  Lt 
 67  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   481,95  Lt 
 67  2   UAB 'Linea libera'   504,56  Lt 
 67  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   509,32  Lt 
 67  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   664,02  Lt 
 67  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.223,80  Lt 
 67  6   UAB 'Interlux'   1.392,30  Lt 
 68  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   3.290,35  Lt 
 68  2   UAB 'Linea libera'   3.540,25  Lt 
 68  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   3.706,85  Lt 
 68  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   5.914,30  Lt 
 68  5   UAB 'Interlux'   7.580,30  Lt 
 68  6   UAB "DIAMEDICA"   9.371,25  Lt 
 68  7   UAB "BIOTECHA"   10.287,55  Lt 
 68  8   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   10.360,00  Lt 
 69  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.208,64  Lt 
 69  2   UAB 'Interlux'   2.341,92  Lt 
 69  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   5.807,20  Lt 
 70  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   603,33  Lt 
 70  2   UAB 'Linea libera'   871,08  Lt 
 70  3   UAB 'Interlux'   2.927,40  Lt 
 71  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.249,50  Lt 
 71  2   UAB 'Linea libera'   1.416,10  Lt 
 71  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.532,72  Lt 
 71  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.415,70  Lt 
 71  5   UAB 'Interlux'   2.932,16  Lt 
 71  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   4.831,40  Lt 
 71  7   UAB "BIOTECHA"   6.280,82  Lt 
 72  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   564,06  Lt 
 72  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   592,62  Lt 
 72  3   UAB 'Linea libera'   606,90  Lt 
 72  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   899,64  Lt 
 72  5   UAB 'Interlux'   1.299,48  Lt 
 72  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.314,60  Lt 
 73  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   128,52  Lt 
 73  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   327,25  Lt 
 73  3   UAB 'Linea libera'   539,07  Lt 
 73  4   UAB "BIOTECHA"   621,18  Lt 
 73  5   UAB 'Interlux'   664,02  Lt 
 74  1   UAB 'Linea libera'   216,58  Lt 
 74  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   261,80  Lt 
 74  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   299,88  Lt 
 74  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   399,84  Lt 
 74  5   UAB "BIOTECHA"   644,98  Lt 
 74  6   UAB 'Interlux'   1.142,40  Lt 
 74  7   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.187,14  Lt 
 75  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   685,44  Lt 
 75  2   UAB 'Linea libera'   699,72  Lt 
 75  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.285,20  Lt 
 75  4   UAB 'Interlux'   1.513,68  Lt 
 75  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.799,28  Lt 
 76  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   309,40  Lt 
 76  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   349,86  Lt 
 76  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   726,52  Lt 
 76  4   UAB 'Linea libera'   775,88  Lt 
 76  5   UAB 'Interlux'   871,08  Lt 
 77  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   128,52  Lt 
 77  2   UAB 'Linea libera'   145,18  Lt 
 77  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   152,32  Lt 
 77  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   168,98  Lt 
 77  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   286,80  Lt 
 77  6   UAB 'Interlux'   399,84  Lt 
 78  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.844,50  Lt 
 78  2   UAB 'Linea libera'   1.933,75  Lt 
 78  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.052,75  Lt 
 78  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   3.123,75  Lt 
 78  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   3.748,50  Lt 
 78  6   UAB "BIOTECHA"   6.842,50  Lt 
 78  7   UAB 'Interlux'   7.616,00  Lt 
 79  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   178,50  Lt 
 79  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   178,50  Lt 
 79  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   374,86  Lt 
 79  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   399,84  Lt 
 79  5   UAB 'Interlux'   571,20  Lt 
 79  6   UAB "BIOTECHA"   621,18  Lt 
 80  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.023,40  Lt 
 80  2   UAB 'Linea libera'   1.178,10  Lt 
 80  3   UAB 'Interlux'   2.356,20  Lt 
 80  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   4.888,50  Lt 
 80  5   UAB "BIOTECHA"   4.980,20  Lt 
 81  1   UAB 'Linea libera'   649,74  Lt 
 81  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   714,00  Lt 
 81  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   856,80  Lt 
 81  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   992,46  Lt 
 81  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.228,08  Lt 
 81  6   UAB 'Interlux'   1.413,72  Lt 
 82  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   580,72  Lt 
 82  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   595,00  Lt 
 82  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   709,24  Lt 
 82  4   UAB 'Interlux'   852,04  Lt 
 82  5   UAB 'Linea libera'   985,32  Lt 
 82  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.597,00  Lt 
 82  7   UAB "BIOTECHA"   16.842,68  Lt 
 83  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.606,50  Lt 
 83  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.692,18  Lt 
 83  3   UAB 'Interlux'   3.084,48  Lt 
 83  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   3.105,90  Lt 
 83  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   6.104,70  Lt 
 84  1   UAB 'Interlux'   68.670,00  Lt 
 84  2   UAB "DIAMEDICA"   358.190,00  Lt 
 85  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   514,08  Lt 
 85  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   564,06  Lt 
 85  3   UAB 'Linea libera'   564,06  Lt 
 85  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   749,70  Lt 
 85  5   UAB 'Interlux'   1.028,16  Lt 
 85  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.106,70  Lt 
 85  7   UAB "DIAMEDICA"   1.206,66  Lt 
 86  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   285,60  Lt 
 86  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   295,12  Lt 
 86  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   357,00  Lt 
 86  4   UAB 'Linea libera'   361,76  Lt 
 86  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   390,32  Lt 
 86  6   UAB "DIAMEDICA"   552,16  Lt 
 86  7   UAB 'Interlux'   552,16  Lt 
 87  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.921,45  Lt 
 87  2   UAB 'Linea libera'   2.997,61  Lt 
 87  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   3.047,59  Lt 
 87  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   3.213,00  Lt 
 87  5   UAB "BIOTECHA"   6.358,96  Lt 
 88  1   UAB 'Interlux'   314,16  Lt 
 89  1   UAB 'Linea libera'   1.370,88  Lt 
 89  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.523,20  Lt 
 89  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.037,28  Lt 
 89  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.646,56  Lt 
 89  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   2.792,00  Lt 
 89  6   UAB "DIAMEDICA"   4.284,00  Lt 
 89  7   UAB 'Interlux'   6.473,60  Lt 
 89  8   UAB "BIOTECHA"   6.473,60  Lt 
 90  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.270,92  Lt 
 90  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.285,20  Lt 
 90  3   UAB 'Linea libera'   1.356,60  Lt 
 90  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.827,84  Lt 
 90  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.842,12  Lt 
 90  6   UAB 'Interlux'   1.942,08  Lt 
 90  7   UAB "BIOTECHA"   3.698,52  Lt 
 91  1   UAB 'Linea libera'   504,56  Lt 
 91  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   666,40  Lt 
 92  1   UAB 'Interlux'   1.094,80  Lt 
 92  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.451,80  Lt 
 93  1   UAB 'Linea libera'   309,40  Lt 
 93  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   409,36  Lt 
 93  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   571,20  Lt 
 93  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   737,80  Lt 
 93  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.661,24  Lt 
 93  6   UAB 'Interlux'   1.856,40  Lt 
 94  1   UAB 'Linea libera'   166,60  Lt 
 94  2   UAB 'Interlux'   1.106,70  Lt 
 95  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   8.539,44  Lt 
 95  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   8.648,92  Lt 
 95  3   UAB 'Interlux'   11.424,00  Lt 
 95  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   12.809,16  Lt 
 95  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   13.192,80  Lt 
 95  6   UAB 'Linea libera'   16.075,71  Lt 
 95  7   UAB "BIOTECHA"   29.669,08  Lt 
 96  1   UAB 'Linea libera'   1.037,68  Lt 
 96  2   UAB 'Interlux'   11.366,88  Lt 
 97  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   675,92  Lt 
 97  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   799,68  Lt 
 97  3   UAB 'Interlux'   1.418,48  Lt 
 98  1   UAB 'Linea libera'   905,59  Lt 
 98  2   UAB 'Interlux'   2.470,44  Lt 
 98  3   UAB "BIOTECHA"   3.812,76  Lt 
 99  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   946,05  Lt 
 99  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.802,85  Lt 
 99  3   UAB 'Interlux'   7.497,00  Lt 
 99  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   11.929,75  Lt 
 100  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   221,34  Lt 
 100  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   399,00  Lt 
 100  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   449,82  Lt 
 100  4   UAB 'Interlux'   466,48  Lt 
 100  5   UAB 'Linea libera'   852,04  Lt 
 101  1   UAB 'Linea libera'   529,55  Lt 
 101  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.106,70  Lt 
 101  3   UAB 'Interlux'   1.313,76  Lt 
 101  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.785,00  Lt 
 102  1   UAB 'Interlux'   2.070,60  Lt 
 102  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   3.332,00  Lt 
 103  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   639,03  Lt 
 103  2   UAB 'Interlux'   1.642,20  Lt 
 103  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.785,00  Lt 
 104  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   678,30  Lt 
 104  2   UAB 'Interlux'   3.236,80  Lt 
 105  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   3.846,68  Lt 
 105  2   UAB 'Interlux'   9.996,00  Lt 
 106  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   371,28  Lt 
 106  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   863,94  Lt 
 106  3   UAB 'Interlux'   999,60  Lt 
 106  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   2.327,64  Lt 
 107  1   UAB 'Interlux'   5.297,88  Lt 
 108  1   UAB 'Interlux'   333.880,40  Lt 
 109  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   23,30  Lt 
 109  2   UAB 'Interlux'   233,24  Lt 
 109  3   UAB "BIOTECHA"   310,59  Lt 
 110  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   161,84  Lt 
 110  2   UAB 'Interlux'   266,56  Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
     


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-110  2009-08-20  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3, 14
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnostinės sistemos" (122263421)
Sutarties sudarymo data:
2009-09-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  8.330,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-09-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 19, 25, 57
Tiekėjo pavadinimas
UAB "DIAMEDICA" (111768155)
Sutarties sudarymo data:
2009-09-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  256.564,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-09-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 27, 48
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Oriola–Vilnius" (111472747)
Sutarties sudarymo data:
2009-09-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  8.799,30 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-09-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 6, 8, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 30, 44, 46, 50, 56, 58, 59, 65, 84, 92, 102, 107, 108
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2009-09-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  2.345.953,24 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-09-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Raimundas  Sakalauskas
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Viešųjų pirkimų vyriausioji specialistė
Vardas, pavardė
  Gintarė  Aleksandravičienė
Telefonas
  (8 37) 32 61 24
Elektroninio pašto adresas:
  gintare.aleksandraviciene@kmuk.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Nuolatinės pirkimų komisijos pirmininkė_____   __________   _____Virginija  Kerienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)