tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 190468035, Liepojos g. 41, LT-92288 Klaipėda, Tel.: (8 46) 39 65 05, Faks.: (8 46) 39 66 71, ekonomistai@kul.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
77861   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Diagnostikos reagentai 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33696500-0
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  33696200-7
33696300-8
33696700-2
33696100-6

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Maitinamasis agaras 33696300-8
2 Agar-agaras 33696300-8
3 EC terpė 33696300-8
4 SS agaras 33696300-8
5 XLD agaras 33696300-8
6 Mac-Conkey agaras su crystal violetu 33696300-8
7 Mac-Conkey buljonas 33696300-8
8 CLED agaras 33696300-8
9 Cary-Blaer transportinė terpė 33696300-8
10 Sodium chloridas, bakteriologinis (fiziologinio tirpalo pagrindas) 33696300-8
11 Agaras jautrumui nustatyti 33696300-8
12 Agaras mikroorganizmų auginimui 33696300-8
13 Saburo agaras 33696300-8
14 Tulžies eskulino agaras 33696300-8
15 Terpės cholerai 33696300-8
16 Terpės anaerobų auginimui 33696300-8
17 Manitol-Salt agaras 33696300-8
18 Terpės hemofilų auginimui 33696300-8
19 Terpės jersinijų auginimui 33696300-8
20 Agliutinacinis serumas jersinijoms O : 3 33696300-8
21 Agliutinacinis serumas jersinijoms O : 9 33696300-8
22 Terpės Campylobacter auginimui 33696300-8
23 Selektyvus Pseudomonas spp. agaras 33696300-8
24 Triptofano vanduo (vandens ištyrimui) 33696300-8
25 Tioglikolinė terpė 33696300-8
26 Širdies-smegenų buljonas 33696300-8
27 Terpės mikroorganizmų praturtinimui 33696300-8
28 N.gonorrhoeae/N.meningitis kultivavimo terpė 33696300-8
29 Bakteriologinis peptonas 33696300-8
30 Kovačo reagentas 33696300-8
31 Terpės ureazės testui nustatyti 33696300-8
32 Lizino buljonas 33696300-8
33 Simanso citratinis agaras 33696300-8
34 SIM agaras 33696300-8
35 Chrom agaras Candida rūšių diferenciacijai 33696300-8
36 Chrom agaras Salmonella/Proteus diferenciacijai 33696300-8
37 Chrom agaras E.coli 0157 33696300-8
38 Chrom agaras S.agalactiae 33696300-8
39 Selenito buljonas su sodium biselenitu 33696300-8
40 Telurito tirpalas 1% 33696300-8
41 Manitas, chemiškai švarus 33696300-8
42 Trijų cukrų agaras (TSI) 33696300-8
43 Chju-Leifsono agaras 33696300-8
44 Fenil alanino agaras 33696300-8
45 Fenol-raudonio agaras 33696300-8
46 Malonato buljonas 33696300-8
47 Šokoladinis agaras+Bacitracinas 33696300-8
48 Selektyvus suplementas streptokokams 33696300-8
49 Briliantinio žaliojo laktozės (tulžies) buljonas 33696300-8
50 Triušio plazma koagulazei nustatyti su EDTA 33696300-8
51 Arklio kraujas 33696300-8
52 Anaerobinių sąlygų indikatoriai 33696500-0
53 Paketai anaerobiniams ir mikroaerofilinams sąlygoms sudaryti 33696500-0
54 Oksidazės lašintuvai 33696300-8
55 Dažai Gramo metodu dažyti 33696300-8
56 Latex testai S.aureus nustatymui su teigiama ir latex reagento kontrole 33696500-0
57 Latex testai S.pneumoniae nustatymui su teigiama kontrole ir latex reagento kontrole (iš išaugintų kolonijų) 33696500-0
58 Latex testai streptokokų nustatymui pagal Landsfeldo klasifikaciją A, B, C, D, F, G 33696500-0
59 Reagentai meningitų diagnostikai 33696500-0
60 Reagentų rinkinys Vidalio reakcijai (su teigiama kontrole) 33696200-7
61 Reagentų rinkinys bruceliozei nustatyti (su teigiama kontrole) 33696200-7
62 Reagentų rinkinys jersinijozės serologijai (su teigiama kontrole) 33696200-7
63 Reagentų rinkinys S.aureus enterotoksinų nustatymui iš išmatų su kontrole 33696200-7
64 Roto viruso latexagliutinacijos testas (su teigiama kontrole) 33696500-0
65 Adeno viruso latexagliutinacijos testas (su teigiama kontrole) 33696500-0
66 Antibiotikų diskai Becton Discinson dispenseriui 33696500-0
67 b laktamazės (cefenazės, nitrocefino) diskai 33696500-0
68 Faktorinių juostelių hemofilams rinkinys 33696500-0
69 SPS diskai 33696500-0
70 ONPG diskai 33696500-0
71 Mac-Farlando standartai 33696300-8
72 Buferiniai skiediniai pH metrui 33696300-8
73 KCL 3 mol/l tirpalas pH metro elektrodui 33696300-8
74 Agliutinacinis serumas salmonelėms polivalent. A-G 33696300-8
75 Agliutinacinis serumas salmonelėms polivalent. A-S 33696300-8
76 Salmonelių monovalentinis serumas O Vi 33696300-8
77 Salmonelių monovalentinis serumas O 4 33696300-8
78 Salmonelių monovalentinis serumas O 5 33696300-8
79 Salmonelių monovalentinis serumas O 6 33696300-8
80 Salmonelių monovalentinis serumas O 7 33696300-8
81 Salmonelių monovalentinis serumas O 8 33696300-8
82 Salmonelių monovalentinis serumas O 9 33696300-8
83 Salmonelių monovalentinis serumas O 1,9,12 33696300-8
84 Salmonelių monovalentinis serumas O 1,2,12 33696300-8
85 Salmonelių monovalentinis serumas O 3,10,15 33696300-8
86 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės a 33696300-8
87 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės b 33696300-8
88 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės c 33696300-8
89 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės d 33696300-8
90 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės gm 33696300-8
91 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės g 33696300-8
92 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės m 33696300-8
93 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės i 33696300-8
94 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės k 33696300-8
95 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės r 33696300-8
96 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės p 33696300-8
97 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės gp 33696300-8
98 Salmonelių monovalentinis serumas H II fazės 1,2 33696300-8
99 Salmonelių monovalentinis serumas H II fazės 1,5 33696300-8
100 Cryobankas 33696500-0
101 S. aureus ATCC 25923 33696500-0
102 E. coli ATCC 25922 33696500-0
103 Ps. aeruginosa ATCC 27853 33696500-0
104 S. pneumoniae ATCC 49619 33696500-0
105 H. influenzae ATCC 49247 33696500-0
106 E. faecalis ATCC 29212 33696500-0
107 N. gonorrhoeae ATCC 49226 33696500-0
108 Campylobacter jejuni ATCC 3291 33696500-0
109 Y. enterocolitica ATCC 9610 33696500-0
110 S. flexneri ATCC 12022 33696500-0
111 S. typhimurium ATCC 14028 33696500-0
112 Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 33696500-0
113 C. albicans ATCC 10231 33696500-0
114 Bacteroides fragilis ATCC 25285 33696500-0
115 Ureaplasma urealyticum ATCC 27618 33696500-0
116 Proteus mirabilis ATCC 12453 33696500-0
117 S.dysenteriae polivalentinis serumas 33696300-8
118 S. sonnei polivalentinis serumas 33696300-8
119 E. flexneri polivalentinis serumas 33696300-8
120 S. flexneri tipiniai ir grupiniai serumai 33696300-8
121 E. coli trivalentiniai serumai 33696300-8
122 E. coli monovalentinis serumas O157 33696300-8
123 Mikroorganizmų identifikavimo sistema 33696500-0
124 Streptococcus B grupės nustatymo testas 33696500-0
125 Greitas Streptococcus A grupės nustatymo testas 33696300-8
126 Diskai anaerobų identifikavimui 33696500-0
127 NaOH natrio šarmas 33696300-8
128 KOH kalio šarmas 33696300-8
129 p-dimetilamino benzaldehidas C9H11ON 33696300-8
130 Koncentruota fosforo rūgštis 33696300-8
131 Fe CL 3 33696300-8
132 Metileno mėlio dažai 33696300-8
133 Dažai, skirti rūgščiai atsparių mikobakterijų dažymui 33696300-8
134 Dažų rinkinys, skirtas greitam parazitų kraujyje dažymui 33696300-8
135 Plastikiniai centrifuginiai mėgintuvėliai su dangteliu, užpildyti formalinu, skirti parazitų tyrimams sedimentacijos būdu 33696500-0
136 HCl 33696300-8
137 Laboratorinių indų ploviklis 33696300-8
138 N.gonorrhoeae nustatymo testas tiesiogiai iš gimdos kaklelio (ne iš kolonijų) su teigiama kontrole, su paėmikliu 33696500-0
139 Respiratorinio senticinio viruso greitas nustatymas tiesiogiai iš nazofaringinio sekreto imunochromatografiniu metodu su teigiama kontrole 33696500-0
140 E-testai 33696500-0
141 Latex testas heterogeninio b laktamazės mechanizmo nustatymui (PBP 2) 33696500-0
142 Cryptosporidium parvum nustatymo testas iš išmatų 33696500-0
143 Clostridium difficili A toksino nustatymo testas Latex agliutinacijos metodu 33696500-0
144 Ureaplazma urealyticum, Mycoplasma hominis nustatymo sistema 33696500-0
145 H.influenzae b tipo antiserumas (nustatymas iš išaugintų kolonijų) 33696300-8
146 Sorbito diskas (Enterokokų diferenciacijai) 33696500-0
147 Arabinozės diskas (Enterokokų diferenciacijai) 33696500-0
148 Legionella pneumophilia antigeno nustatymo testas iš šlapimo 33696500-0
149 S.pneumoniae antigeno nustatymo testas iš šlapimo 33696500-0
150 Bacitracinas diskai 0,04 IU 33696500-0
151 Optochinas diskai 5 mkg 33696500-0
152 EDTA diagnostinis metalobetalaktamazei nustatyti 33696500-0
153 Agaras ir diskai grybelio jautrumui nustatyti 33696300-8
154 Mikroorganizmų identifikavimo sistema 33696300-8
155 Imersinis aliejus 33696300-8
156 Enterovirusų antigenų nustatymas iš išmatų Lateksagliutinacijos metodu 33696500-0
157 Serologiniai tyrimai infekcinių žymenų diagnostikai 33696500-0
158 Chlamydia pneumoniae diagnostika 33696500-0
159 Mycoplasma pneumoniae diagnostika 33696500-0
160 Rinkinys kokybiniam raudonukės IgM nustatymui Rinkinys kiekybiniam raudonukės IgG nustatymui 33696200-7
161 Rinkinys kokybiniam Anti-HCV nustatymui 33696500-0
162 Herpes Simplex I/II antikūnai IgM, IgG 33696200-7
163 Laimo ligos diagnostika 33696200-7
164 Ebšteino-Baro IgM, IgG 33696200-7
165 Norwolko viruso 1,2 genogrupės nustatymas 33696500-0
166 Rinkiniai T limfocitų atsakui į Mycobacterium tuberculosis nustatyti 33696500-0
167 Infekcinės mononukleozės diagnostika (latexagliutinacijos testas) 33696500-0
168 Sifilio diagnostika 33696500-0
169 TPHA testas 33696500-0
170 Greitas helycobacter pylori testas, atliekamas iš kraujo serumo 33696500-0
171 Serologiniai tyrimai infekcinių žymenų diagnostikai 33696500-0
172 Mikroorganizmų identifikacija automatizuotu būdu 33696500-0
173 Reagentai imunocheminiams tyrimams, atliekant chemiliuminescenciniu metodu 33696200-7
174 Reagentai imunologiniams tyrimams, atliekant ELISA metodu 33696200-7
175 Reagentai epifluorescentiniam mikroskopui "CETI" 33696200-7
176 AMA (antikūnai prieš mitochondrijos) 33696200-7
177 Antinuklearinių antikūnų nustatymas linijinio imunobloto metodu 33696200-7
178 Reagentų rinkiniai, kalibravimo, pagalbiniai ir kokybės kontrolės reagentai turi būti skirti tėkmės citometrui "EPICS XL" 33696200-7
179 Reagentai automatiniam hematologiniam analizatoriui "SYSMEX XE-2100" 33696200-7
180 Reagentai automatiniams hematologiniams analizatoriams “CELL-DYN 1700, 1800” 33696200-7
181 Reagentai automatiniam kūno skysčių dalelių atpažinimo analizatoriui "IQ ELITE" 33696200-7
182 Reagentai automatiniam ENG analizatoriui "Roller 20" 33696200-7
183 Reagentai individualiai kraujo parinkimo ir mikrotipavimo sistemai “ID Diamed” centrifugai 33696100-6
184 Monokloniniai reagentai ir standartiniai eritrocitai kraujo grupių pagal ABO sistemą nustatymui 33696100-6
185 Dažai retikuliocitams 33696300-8
186 May-Griunvald /Giemza dažų rinkinys, skirtas hematologijai 33696300-8
187 Dažai (May Grunwald Giemsa), greitam hematologinių tepinėlių dažymui 33696300-8
188 Liugolio tirpalas (1 procento) 33696300-8
189 Dažų rinkinys spermogramų tyrimui (to paties gamintojo) 33696300-8
190 Reagentų rinkinys, skirtas slaptam kraujavimui išmatose nustatyti 33696300-8
191 Dažų rinkinys šlapimo nuosėdų mikroskopijai 33696300-8
192 Samsonovo dažai 33696300-8
193 Vienkartinės servetėlės mikroskopų valymui 33696500-0
194 Priemonė imersiniam aliejui nuvalyti 33696300-8
195 Pandi reagentas 33696300-8
196 Peiliukai, skirti standartizuotam kraujavimo laikui pagal Ivy nustatyti 33696500-0
197 Reagentai automatiniam šlapimo analizatoriui "Clinitek Atlas" 33696700-2
198 Reagentai pusiau automatiniams šlapimo analizatoriams “Clinitek 500”, “Clinitek 100” 33696700-2
199 Reagentai, skirti krešėjimo sistemos tyrimams 33696200-7
200 Reagentai “Architect c8000”- automatiniam analizatoriui 33696200-7
201 Reagentai "Cobas e411" automatiniam imunocheminiam analizatoriui 33696200-7
202 Reagentai analizatoriams: "Architect c8000", "Immulite 2000/2500", "Cobas E411", "Primus PDQ Plus" 33696200-7
203 Reagentai “BIOSEN 1540”, “BIOSEN c-line”- Automatiniams gliukozės analizatoriams 33696200-7
204 Reagentai “Primus PDQ Plus” - automatiniam analizatoriui 33696200-7
205 Reagentai automatiniam analizatoriui “ABL 700” 33696200-7
206 Reagentai kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų ir oksimetrijos analizatoriui "ABL 800 Flex, Basic" 33696200-7
207 Reagentai automatiniam rūgščių-šarmų analizatoriui “Rapilab“ 33696200-7
208 Reagentai automatiniam analizatoriui “Viva Junior“ 33696200-7
209 Atrankiniai testai, skirti toksinių-narkotinių medžiagų aptikimui šlapime 33696500-0
210 Reagentai "Hydrasys" pusiau automatinei sistemai, skirtai elektroforezei agarozės geliuose 33696500-0
211 Buferinis 10% formalino tirpalas 33696300-8
212 Ksilenas (ksilolis-orto) 33696300-8
213 Izopropilo alkoholis absoliutus 33696300-8
214 Parafinas (histoplast, paraplast) 33696300-8
215 Druskos rūgštis 37% 33696300-8
216 Skruzdžių rūgštis 97% 33696300-8
217 Metileno mėlio tirpalas 1% 33696300-8
218 Imersinis aliejus mikroskopavimui su dozavimo pipete 10ml 33696300-8
219 May-Griunvaldo Giemza ir buferio pH 7.0 dažymo rinkinys 33696300-8
220 Papanicolau dažymo rinkinys 33696300-8
221 Sakomano fiksatorius citologinės medžiagos fiksavimui 33696300-8
222 Hematoksilinas Mejerio 33696300-8
223 Eozinas Y milteliai 33696300-8
224 Acto rūgštis (ledinė) 33696300-8
225 Įšaldymo terpė 33696300-8
226 Alcian blue-PAS pH 2.5 dažymo rinkinys mucinų nustatymui 33696300-8
227 Giemza reagentas 33696300-8
228 AgNOR dažymo rinkinys 33696300-8
229 Grimelius dažymo rinkinys 33696300-8
230 Congo Red dažymo rinkinys 33696300-8
231 Sirius Red dažymo rinkinys 33696300-8
232 Mucikarminas bazinis 33696300-8
233 Methyl Green Pyronine dažymo rinkinys 33696300-8
234 Grocott dažymo rinkinys 33696300-8
235 Gram dažymo rinkinys 33696300-8
236 Pikro Mallory Trichrome dažymo rinkinys 33696300-8
237 P.T.A.H. Dažymo rinkinys 33696300-8
238 Perls dažymo rinkinys 33696300-8
239 Ziehl-Neelsen dažymo rinkinys 33696300-8
240 Wilsons Disease dažymo rinkinys 33696300-8
241 Luxol fast blue dažymo rinkinys 33696300-8
242 Sudan III 33696300-8
243 Orcein dažymo rinkinys 33696300-8
244 Silver Impregnation dažymo rinkinys 33696300-8
245 Trichromo Massono dažymo rinkinys 33696300-8
246 Mallory Trichrome dažymo rinkinys 33696300-8
247 Van Gieson Trichromo dažymo rinkinys 33696300-8
248 Van Gieson Weigerto dažymo rinkinys 33696300-8
249 Glicerino želė 33696300-8
250 Polisterolis (granulės) 33696300-8
251 Dioktilftalatas 33696300-8
252 Oil Red O (riebalinis raudonas O) 33696300-8
253 Perjodo rūgštis 33696300-8
254 Alciano mėlis 33696300-8
255 Šifo reagentas 33696300-8
256 Acetonas 33696300-8
257 3-Aminopropiltrietoksilanas (organosilanas) 33696300-8
258 Vizualizacijos sistema parafininėms pjūviams EnVision/HRP; Plovimo buferis 33696300-8
259 Koncentruotas "Target" pH 6.0 33696300-8
260 Koncentruotas "Target" pH 9.0 33696300-8
261 Koncentruotas "Target" pH 9.9 33696300-8
262 Citratinis buferis pH 6.0 33696300-8
263 Citratinis buferis pH 7.0 33696300-8
264 TBS pH 7.6 33696300-8
265 PBS pH 7.4 33696300-8
266 Antikūnų skiediklis, mažinantis fonavimą 33696300-8
267 Antikūnų skiediklis 33696300-8
268 Peroksidazės blokingo tirpalas 33696300-8
269 Pelės antikūnas prieš progesterono receptorių PR 33696300-8
270 Pelės antikūnas prieš estrogeno receptorių ER 33696300-8
271 Triušio antikūninas prieš žmogaus c-erbB-2 onkoproteiną 33696300-8
272 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD3, T ląsteles 33696300-8
273 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD15, asocijuotus granulocitų antigenus 33696300-8
274 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD20cy, B ląstelės 33696300-8
275 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD45, bendras leukocitinis 33696300-8
276 Triušio antikūnas prieš karvės S-100 33696300-8
277 Pelės antikūnas prieš žmogaus chromograniną A 33696300-8
278 Pelės antikūnas prieš žmogaus didelio molekulinio svorio citokeratiną CK HMW 33696300-8
279 Pelės antikūnas prieš žmogaus melanomą HMB45 33696300-8
280 Pelės antikūnas prieš žmogaus vimentiną 33696300-8
281 Pelės antikūnas prieš žmogaus desminą 33696300-8
282 Pelės antikūnas prieš žmogaus CK7 33696300-8
283 Pelės antikūnas prieš žmogaus citokekatino 20 tarpinį filamentinį baltymą 33696300-8
284 Pelės antikūnas prieš žmogaus calretininą 33696300-8
285 Pelės antikūnas prieš žmogaus hepatocitus 33696300-8
286 Pelės antikūnas prieš žmogaus karcinoembrioninį antigeną 33696300-8
287 Pelės antikūnas prieš žmogaus p504s 33696300-8
288 Pelės antikūnas prieš myogeniną 33696300-8
289 GFAP M 0761 Pelės antikūnas prieš žmogaus glijos fibrinį rūgštinį proteiną 33696300-8
290 Hepa M 7158 Pelės antikūnas prieš žmogaus hepatocitus 33696300-8
291 Pelės antikūnas prieš žmogaus p63 33696300-8
292 PAN CK M 3515 Pelės antikūnas prieš žmogaus citokeratiną, klonas AE1/AE3 33696300-8
293 PSA M 0750 Pelės antikūnas prieš žmogaus prostatos specifinį antigeną 33696300-8
294 Pelės antikūnas prieš tiroidino transkripcijos faktorių - 1 Klonas 8G7G3/1 33696300-8
295 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD1a. Klonas O10 33696300-8
296 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD4. Klonas 4B12 33696300-8
297 Triušio antikūnas prieš žmogaus CD5. Klonas SP19 33696300-8
298 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD15. Klonas Carb-3 33696300-8
299 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD31. Klonas JC70A 33696300-8
300 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD34. Klonas QBEnd 10 33696300-8
301 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD56. Klonas 123C3 33696300-8
302 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD57. Klonas TB01 33696300-8
303 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD99. Klonas 12E7 33696300-8
304 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD138. Klonas MI15 33696300-8
305 Pelės antikūnas prieš žmogaus CDX-2. Klonas DAK-CDX-2 33696300-8
306 Pelės antikūnas prieš žmogaus CK 5/6. Klonas D5/16B4 33696300-8
307 Pelės antikūnas prieš žmogaus CK 18. Klonas DC 10 33696300-8
308 Pelės antikūnas prieš žmogaus E-Caderin.Klonas NCH-38 33696300-8
309 Pelės antikūnas prieš žmogaus epitelinį membraninį antigeną (EMA). Klonas E29 33696300-8
310 Pelės antikūnas prieš žmogaus Ki-67 antigeną. Klonas MIB-1 33696300-8
311 Pelės antikūnas prieš žmogaus Melan-A. Klonas A103 33696300-8
312 Pelės antikūnas prieš žmogaus neuro-specifinę enolazę (NSE) Klonas BBC/NC/VI-H14 33696300-8
313 Pelės antikūnas prieš žmogaus Placentos alkalin fosfatazę. Klonas 8A9 33696300-8
314 Pelės antikūnas prieš žmogaus lygiųjų raumenų aktiną. Klonas 1A4 33696300-8
315 Pelės antikūnas prieš synaptofiziną. Klonas SY38 33696300-8
316 Triušio antikūnas prieš žmogaus tyroglobuliną (poliklonas) 33696300-8


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2009-09-22    13:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2009-08-04 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2009-08-07 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB 'Expertus Vilnensis' 121386360  Mokslininkų g. 12A-201, LT-08412 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Werfen LT' 110413888  Savanorių pr. 281a, LT-50128 Kaunas  Lietuva 
UAB 'VITROLAB' 235279070  Baltų pr. 36-11, LT-48196 Kaunas  Lietuva 
UAB "Oriola–Vilnius" 111472747  Laisvės pr. 75, LT-06144 Vilnius  Lietuva 
UAB "Diagnostinės sistemos" 122263421  Kalvarijų sodų 1-oji g. 2, LT-08342 Vilnius  Lietuva 
UAB "BIOTECHA" 300630105  Antakalnio g. 36, LT-10305 Vilnius  Lietuva 
UAB "Technolabo" 301359621  R. Kalantos g. 76, LT-52365 Kaunas  Lietuva 
UAB "DIAMEDICA" 111768155  Buivydiškių g. 10, LT-07194 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418 Vilnius  Lietuva 
UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics" 111645576  S. Žukausko g. 23, LT-08234 Vilnius  Lietuva 
UAB "Roche Lietuva" 300089404  J. Jasinskio g. 16B, LT-01112 Vilnius  Lietuva 
SORMEDICA, UAB 123961895  Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras 122889222  Mokslininkų g. 11, LT-08412 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Linea libera' 122145775  Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" 123221635  Rygos g. 15, LT-05245 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  A. Šabaniausko g. 14, LT-08431 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" 122752661  Kalvarijų 24a-202, LT-09309 Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 100   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos t.y. pasiūlė tik laikymo priemonę Criobankui, o ne pačias kultūras  100,80  Lt
 11   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlė skystą terpę, kuri neišpilstyta ir viename flakone (500ml), o mes prašome kietos terpės, kuri jau turi būti išpilstyta į standartines 150mm dydžio Petri lėkšteles  8.101,80  Lt
 59   UAB "Diagnostinės sistemos"  39 str. 2 d. 2 p.  mes prašome, kad kiekvienas N. Meningitinis A, N. Meningitidis C, N. Meningitinis Y/W135 būtų atskiruose flakonuose, o UAB „Diagnostinės sistemos“ pasiūlė reagentą, kuriame visi 3 komponentai yra viename flakone kartu t.y. N. Meningitinis ACYW135  3.318,00  Lt
 144   UAB "Diagnostinės sistemos"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlytu reagentu galima nustatyti jautrumą mažesniam kiekiui antibiotikų  5.536,13  Lt
 144   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlytas reagentas neatitinka mūsų prašomų reikalavimų t.y. jautrumo 9 antibiotikams, 2 koncentracijų  13.049,80  Lt
 160   UAB "Diagnostinės sistemos"  39 str. 2 d. 2 p.  siūlomas reagentas neturi adaptuotų protokolų BEP 2000 analizatoriui  1.365,00  Lt
 174   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  daugiau kalibratorių nei nurodyta (4; 5; 6 kalibratoriai), ne visi šulinėliai laužomi, kai kurie reagentai skirti tik moksliniams tyrimams  12.801,60  Lt
 175   UAB "Diagnostinės sistemos"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlė ne visas pozicijas, tyrimo atlikimo metodika neatitinka mūsų prašomų reikalavimų (yra naudojama drėgmės kamera)  11.584,20  Lt
 258, 262, 264-266, 268, 270-272, 274-283, 285, 287, 288, 291-297, 299-303, 306-310, 312, 314, 315   UAB "BIOTECHA"  39 str. 2 d. 2 p.  nepateikė CE ženklinimo; nepateikė reagentų ir cheminių medžiagų saugos duomenų lapų  90.861,32  Lt
 269-271, 273, 277, 281, 284, 286, 289, 291, 296-300, 302, 303, 308-310, 312, 313, 315, 316   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka antikūnai, klonai  27.508,14  Lt
 292   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlė ne tą reagentą  873,62  Lt

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   200,74  Lt 
 1  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   204,00  Lt 
 1  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   263,09  Lt 
 1  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   392,04  Lt 
 1  5   UAB 'Linea libera'   473,76  Lt 
 1  6   UAB 'Interlux'   478,80  Lt 
 2  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   261,07  Lt 
 2  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   468,00  Lt 
 2  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   479,16  Lt 
 2  4   UAB 'Interlux'   498,96  Lt 
 2  5   UAB 'Linea libera'   806,40  Lt 
 3  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   97,02  Lt 
 3  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   114,00  Lt 
 3  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   175,14  Lt 
 3  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   180,05  Lt 
 3  5   UAB 'Linea libera'   248,29  Lt 
 4  1   UAB 'Interlux'   2.070,78  Lt 
 4  2   UAB 'Linea libera'   2.394,00  Lt 
 4  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.520,00  Lt 
 4  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.640,00  Lt 
 4  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   3.049,20  Lt 
 4  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   3.477,60  Lt 
 5  1   UAB 'Linea libera'   1.839,60  Lt 
 5  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.848,00  Lt 
 5  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.772,00  Lt 
 5  4   UAB 'Interlux'   3.729,60  Lt 
 5  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   3.830,40  Lt 
 5  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   4.007,52  Lt 
 6  1   UAB 'Interlux'   1.632,52  Lt 
 6  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.872,00  Lt 
 6  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.116,80  Lt 
 6  4   UAB 'Linea libera'   2.142,00  Lt 
 6  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.847,60  Lt 
 6  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   2.847,60  Lt 
 7  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   196,80  Lt 
 7  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   234,36  Lt 
 7  3   UAB 'Linea libera'   252,00  Lt 
 7  4   UAB 'Interlux'   299,88  Lt 
 7  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   371,71  Lt 
 8  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.057,20  Lt 
 8  2   UAB 'Linea libera'   1.071,00  Lt 
 8  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.080,00  Lt 
 8  4   UAB 'Interlux'   1.738,80  Lt 
 8  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.915,20  Lt 
 8  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   2.948,40  Lt 
 9  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   108,00  Lt 
 9  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   210,80  Lt 
 9  3   UAB 'Interlux'   277,20  Lt 
 9  4   UAB 'Linea libera'   463,68  Lt 
 10  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   30,49  Lt 
 10  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   91,20  Lt 
 10  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   115,92  Lt 
 10  4   UAB 'Linea libera'   131,04  Lt 
 10  5   UAB 'Interlux'   173,88  Lt 
 11  1   UAB 'Interlux'   8.441,16  Lt 
 11  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   9.540,00  Lt 
 11  3   UAB "DIAMEDICA"   16.153,20  Lt 
 12  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   3.930,00  Lt 
 12  2   UAB 'Interlux'   4.237,80  Lt 
 12  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   6.098,40  Lt 
 12  4   UAB 'Linea libera'   6.174,00  Lt 
 12  5   UAB "DIAMEDICA"   9.626,40  Lt 
 12  6   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   18.333,60  Lt 
 13  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   831,60  Lt 
 13  2   UAB 'Interlux'   1.436,40  Lt 
 13  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.003,40  Lt 
 13  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.760,00  Lt 
 14  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   190,26  Lt 
 14  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   240,00  Lt 
 14  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   249,48  Lt 
 14  4   UAB 'Interlux'   320,04  Lt 
 14  5   UAB 'Linea libera'   322,56  Lt 
 15  1   UAB 'Linea libera'   249,90  Lt 
 15  2   UAB 'Interlux'   367,50  Lt 
 15  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   394,65  Lt 
 16  1   UAB 'Linea libera'   4.469,85  Lt 
 17  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.128,00  Lt 
 17  2   UAB 'Linea libera'   1.209,60  Lt 
 17  3   UAB 'Interlux'   2.116,80  Lt 
 17  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   3.119,76  Lt 
 18  1   UAB 'Linea libera'   4.032,00  Lt 
 18  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   7.229,88  Lt 
 19  1   UAB 'Linea libera'   1.941,45  Lt 
 19  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.273,99  Lt 
 20  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   687,96  Lt 
 20  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.140,00  Lt 
 21  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   687,96  Lt 
 21  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.140,00  Lt 
 22  1   UAB 'Linea libera'   1.878,45  Lt 
 22  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.952,00  Lt 
 22  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   3.218,14  Lt 
 23  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   718,99  Lt 
 23  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.044,00  Lt 
 23  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.078,06  Lt 
 23  4   UAB 'Linea libera'   1.753,92  Lt 
 23  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   2.395,80  Lt 
 24  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   171,66  Lt 
 24  2   UAB 'Linea libera'   390,60  Lt 
 24  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   438,50  Lt 
 25  1   UAB 'Linea libera'   544,32  Lt 
 25  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   576,00  Lt 
 25  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   662,26  Lt 
 25  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   846,72  Lt 
 25  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.028,02  Lt 
 26  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   691,20  Lt 
 26  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.022,40  Lt 
 26  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.028,16  Lt 
 26  4   UAB 'Linea libera'   1.058,40  Lt 
 27  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   540,96  Lt 
 27  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   549,36  Lt 
 27  3   UAB 'Linea libera'   711,90  Lt 
 27  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   796,32  Lt 
 27  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   853,32  Lt 
 28  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.040,00  Lt 
 28  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.646,00  Lt 
 29  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   235,20  Lt 
 29  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   293,83  Lt 
 29  3   UAB 'Linea libera'   400,68  Lt 
 30  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   154,32  Lt 
 30  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   350,00  Lt 
 30  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   496,10  Lt 
 31  1   UAB 'Linea libera'   1.372,35  Lt 
 31  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.160,00  Lt 
 31  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.630,88  Lt 
 31  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.640,00  Lt 
 32  1   UAB 'Linea libera'   554,40  Lt 
 33  1   UAB 'Linea libera'   206,64  Lt 
 33  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   252,00  Lt 
 33  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   330,12  Lt 
 33  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   333,02  Lt 
 33  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   405,72  Lt 
 34  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   224,28  Lt 
 34  2   UAB 'Linea libera'   231,84  Lt 
 34  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.074,48  Lt 
 35  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   756,00  Lt 
 35  2   UAB 'Interlux'   776,16  Lt 
 35  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.020,00  Lt 
 35  4   UAB "DIAMEDICA"   1.335,60  Lt 
 35  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.512,00  Lt 
 36  1   UAB "DIAMEDICA"   415,80  Lt 
 36  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   466,20  Lt 
 36  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   510,00  Lt 
 36  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   882,00  Lt 
 37  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   30,72  Lt 
 37  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   46,20  Lt 
 38  1   UAB "DIAMEDICA"   1.058,40  Lt 
 38  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.494,80  Lt 
 39  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   382,56  Lt 
 39  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   720,00  Lt 
 39  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   745,92  Lt 
 39  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   806,40  Lt 
 39  5   UAB 'Interlux'   997,92  Lt 
 40  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   56,60  Lt 
 41  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   140,00  Lt 
 41  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   144,90  Lt 
 41  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   169,40  Lt 
 42  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   870,72  Lt 
 42  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.044,00  Lt 
 42  3   UAB 'Linea libera'   1.171,80  Lt 
 42  4   UAB 'Interlux'   1.184,40  Lt 
 43  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   315,00  Lt 
 43  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   771,12  Lt 
 44  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   195,30  Lt 
 44  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   196,56  Lt 
 45  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   505,30  Lt 
 45  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   858,34  Lt 
 45  3   UAB 'Interlux'   1.350,72  Lt 
 46  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   849,24  Lt 
 46  2   UAB 'Interlux'   1.179,36  Lt 
 46  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.676,28  Lt 
 47  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   4.536,00  Lt 
 47  2   UAB 'Interlux'   4.561,20  Lt 
 47  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   4.764,00  Lt 
 47  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   5.400,00  Lt 
 48  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.280,00  Lt 
 48  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   4.233,60  Lt 
 48  3   UAB 'Linea libera'   5.544,00  Lt 
 49  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   172,62  Lt 
 49  2   UAB 'Linea libera'   217,98  Lt 
 50  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.205,00  Lt 
 50  2   UAB 'Interlux'   5.292,00  Lt 
 50  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   11.700,00  Lt 
 51  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   15.876,00  Lt 
 52  1   UAB 'Linea libera'   560,70  Lt 
 52  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   793,80  Lt 
 52  3   UAB 'Interlux'   1.190,70  Lt 
 52  4   UAB "DIAMEDICA"   1.452,00  Lt 
 53  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   3.817,80  Lt 
 53  2   UAB 'Linea libera'   3.893,40  Lt 
 53  3   UAB "DIAMEDICA"   6.969,60  Lt 
 54  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   186,48  Lt 
 54  2   UAB 'Interlux'   544,32  Lt 
 54  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   917,28  Lt 
 55  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   4.601,80  Lt 
 55  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   4.989,60  Lt 
 55  3   UAB 'Interlux'   7.358,40  Lt 
 56  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   504,00  Lt 
 56  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   656,25  Lt 
 56  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   900,00  Lt 
 56  4   UAB "DIAMEDICA"   1.001,70  Lt 
 57  1   UAB "DIAMEDICA"   753,36  Lt 
 57  2   UAB 'Linea libera'   863,10  Lt 
 57  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.310,00  Lt 
 58  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   11.352,00  Lt 
 58  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   11.944,80  Lt 
 58  3   UAB 'Linea libera'   12.889,80  Lt 
 58  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   15.009,75  Lt 
 59  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   4.735,00  Lt 
 60  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   39,38  Lt 
 61  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   126,00  Lt 
 62  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.000,00  Lt 
 64  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   5.670,00  Lt 
 64  2   UAB "Oriola–Vilnius"   5.995,80  Lt 
 64  3   UAB 'Interlux'   6.048,00  Lt 
 64  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   6.180,00  Lt 
 64  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   7.560,00  Lt 
 65  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.260,00  Lt 
 65  2   UAB 'Interlux'   1.370,88  Lt 
 65  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.512,00  Lt 
 65  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.976,00  Lt 
 66  1   UAB 'Interlux'   23.554,03  Lt 
 67  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   4.032,00  Lt 
 67  2   UAB 'Interlux'   4.485,60  Lt 
 68  1   UAB 'Interlux'   214,20  Lt 
 69  1   UAB 'Linea libera'   1.575,00  Lt 
 69  2   UAB 'Interlux'   2.268,00  Lt 
 70  1   UAB 'Interlux'   245,76  Lt 
 70  2   UAB 'Linea libera'   315,00  Lt 
 70  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   336,00  Lt 
 71  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   724,50  Lt 
 72  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   145,20  Lt 
 72  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   203,28  Lt 
 73  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   125,84  Lt 
 73  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   169,40  Lt 
 74  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.159,20  Lt 
 74  2   UAB 'Interlux'   1.965,60  Lt 
 74  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.898,00  Lt 
 75  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.159,20  Lt 
 75  2   UAB 'Interlux'   1.965,60  Lt 
 75  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.898,00  Lt 
 76  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   504,00  Lt 
 76  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   529,20  Lt 
 76  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.669,50  Lt 
 76  4   UAB 'Interlux'   1.864,80  Lt 
 77  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   529,20  Lt 
 77  2   UAB 'Interlux'   1.612,80  Lt 
 77  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.669,50  Lt 
 78  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.669,50  Lt 
 79  1   UAB 'Interlux'   2.242,80  Lt 
 80  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   504,00  Lt 
 80  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   529,20  Lt 
 80  3   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 81  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   504,00  Lt 
 81  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   529,20  Lt 
 81  3   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 81  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.669,50  Lt 
 82  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.008,00  Lt 
 82  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.058,40  Lt 
 82  3   UAB 'Interlux'   1.965,60  Lt 
 82  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.339,00  Lt 
 85  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   504,00  Lt 
 86  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   504,00  Lt 
 86  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   642,60  Lt 
 86  3   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 86  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.669,50  Lt 
 87  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   504,00  Lt 
 87  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   642,60  Lt 
 87  3   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 87  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.669,50  Lt 
 88  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   504,00  Lt 
 88  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   642,60  Lt 
 88  3   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 88  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.669,50  Lt 
 89  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   504,00  Lt 
 89  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   642,60  Lt 
 89  3   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 89  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.669,50  Lt 
 90  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   504,00  Lt 
 90  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.669,50  Lt 
 91  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.285,20  Lt 
 91  2   UAB 'Interlux'   3.225,60  Lt 
 92  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.080,00  Lt 
 92  2   UAB 'Interlux'   1.965,60  Lt 
 92  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.268,00  Lt 
 93  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   504,00  Lt 
 93  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   642,60  Lt 
 93  3   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 93  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.669,50  Lt 
 94  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   504,00  Lt 
 94  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   642,60  Lt 
 94  3   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 94  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.669,50  Lt 
 95  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   504,00  Lt 
 95  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   642,60  Lt 
 95  3   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 95  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.669,50  Lt 
 96  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   840,00  Lt 
 96  2   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 96  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.134,00  Lt 
 97  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   540,00  Lt 
 97  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.669,50  Lt 
 97  3   UAB 'Interlux'   4.132,80  Lt 
 98  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   960,00  Lt 
 99  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   960,00  Lt 
 100  1   UAB 'Interlux'   1.546,38  Lt 
 101  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   242,00  Lt 
 101  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   367,50  Lt 
 101  3   UAB 'Interlux'   705,60  Lt 
 102  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   242,00  Lt 
 102  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   367,50  Lt 
 102  3   UAB 'Interlux'   705,60  Lt 
 103  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   242,00  Lt 
 103  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   367,50  Lt 
 103  3   UAB 'Interlux'   705,60  Lt 
 104  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   266,20  Lt 
 104  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   367,50  Lt 
 104  3   UAB 'Interlux'   705,60  Lt 
 105  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   338,80  Lt 
 105  2   UAB 'Interlux'   1.734,60  Lt 
 106  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   266,20  Lt 
 106  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   367,50  Lt 
 106  3   UAB 'Interlux'   705,60  Lt 
 107  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   338,80  Lt 
 107  2   UAB 'Interlux'   2.805,60  Lt 
 108  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   375,10  Lt 
 108  2   UAB 'Interlux'   2.385,60  Lt 
 109  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   169,40  Lt 
 109  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   183,75  Lt 
 109  3   UAB 'Interlux'   352,80  Lt 
 110  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   169,40  Lt 
 110  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   183,75  Lt 
 110  3   UAB 'Interlux'   352,80  Lt 
 111  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   169,40  Lt 
 111  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   183,75  Lt 
 111  3   UAB 'Interlux'   352,80  Lt 
 112  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   157,30  Lt 
 112  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   183,75  Lt 
 112  3   UAB 'Interlux'   352,80  Lt 
 113  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   175,45  Lt 
 113  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   183,75  Lt 
 113  3   UAB 'Interlux'   352,80  Lt 
 114  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   181,50  Lt 
 114  2   UAB 'Interlux'   867,30  Lt 
 115  1   UAB 'Interlux'   1.507,80  Lt 
 116  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   157,30  Lt 
 116  2   UAB 'Interlux'   1.507,80  Lt 
 117  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   743,40  Lt 
 117  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   900,00  Lt 
 117  3   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 117  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.449,00  Lt 
 118  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   516,00  Lt 
 118  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   743,40  Lt 
 118  3   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 118  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.449,00  Lt 
 119  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   516,00  Lt 
 119  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   743,40  Lt 
 119  3   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 119  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.449,00  Lt 
 120  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   4.762,80  Lt 
 120  2   UAB 'Interlux'   13.381,20  Lt 
 121  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   12.096,00  Lt 
 121  2   UAB 'Interlux'   13.406,40  Lt 
 122  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   141,75  Lt 
 122  2   UAB 'Interlux'   292,95  Lt 
 123  1   UAB 'Interlux'   17.555,52  Lt 
 124  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.992,50  Lt 
 124  2   UAB 'Interlux'   3.480,75  Lt 
 125  1   UAB 'Interlux'   1.411,20  Lt 
 125  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.575,00  Lt 
 125  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   2.340,00  Lt 
 126  1   UAB 'Linea libera'   6.615,00  Lt 
 126  2   UAB 'Interlux'   19.311,60  Lt 
 132  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   705,60  Lt 
 132  2   UAB 'Interlux'   730,80  Lt 
 132  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   846,72  Lt 
 133  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   427,35  Lt 
 134  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.800,00  Lt 
 134  2   UAB 'Interlux'   21.168,00  Lt 
 135  1   UAB "DIAMEDICA"   18.900,00  Lt 
 135  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   21.735,00  Lt 
 137  1   UAB 'Interlux'   1.568,16  Lt 
 137  2   UAB "Oriola–Vilnius"   1.582,80  Lt 
 137  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   3.484,80  Lt 
 137  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   4.356,00  Lt 
 139  1   UAB 'Interlux'   1.169,28  Lt 
 139  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.386,00  Lt 
 139  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   6.174,00  Lt 
 140  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.260,00  Lt 
 140  2   UAB 'Linea libera'   1.984,50  Lt 
 140  3   UAB "DIAMEDICA"   3.150,00  Lt 
 141  1   UAB 'Linea libera'   1.178,10  Lt 
 141  2   UAB "DIAMEDICA"   1.260,00  Lt 
 142  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   952,56  Lt 
 142  2   UAB 'Interlux'   1.169,28  Lt 
 142  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   6.615,00  Lt 
 143  1   UAB 'Linea libera'   1.370,25  Lt 
 143  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.898,00  Lt 
 144  1   UAB "DIAMEDICA"   552,30  Lt 
 145  1   UAB 'Interlux'   2.298,80  Lt 
 145  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.780,00  Lt 
 146  1   UAB 'Interlux'   3.729,60  Lt 
 147  1   UAB 'Interlux'   3.729,60  Lt 
 148  1   UAB 'Interlux'   5.670,00  Lt 
 150  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   201,60  Lt 
 150  2   UAB 'Interlux'   224,40  Lt 
 150  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   504,00  Lt 
 150  4   UAB 'Linea libera'   529,20  Lt 
 151  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   201,60  Lt 
 151  2   UAB 'Interlux'   224,40  Lt 
 151  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   504,00  Lt 
 151  4   UAB 'Linea libera'   529,20  Lt 
 153  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.940,00  Lt 
 153  2   UAB 'Interlux'   11.532,60  Lt 
 154  1   UAB "DIAMEDICA"   2.885,40  Lt 
 155  1   UAB 'Interlux'   650,16  Lt 
 155  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   695,52  Lt 
 157  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   51.127,13  Lt 
 157  2   UAB 'Interlux'   67.920,50  Lt 
 158  1   UAB 'Interlux'   4.608,00  Lt 
 158  2   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   6.048,00  Lt 
 158  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   7.494,00  Lt 
 159  1   UAB 'Interlux'   4.608,00  Lt 
 159  2   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   6.048,00  Lt 
 159  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   6.615,00  Lt 
 160  1   UAB 'Interlux'   1.400,00  Lt 
 160  2   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.706,25  Lt 
 161  1   UAB 'Interlux'   30.240,00  Lt 
 161  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   32.400,00  Lt 
 162  1   UAB 'Interlux'   1.180,00  Lt 
 162  2   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   1.312,50  Lt 
 162  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.483,12  Lt 
 163  1   UAB 'Interlux'   13.320,00  Lt 
 163  2   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   14.490,00  Lt 
 163  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   16.380,00  Lt 
 163  4   UAB 'Linea libera'   19.656,00  Lt 
 164  1   UAB 'Interlux'   6.660,00  Lt 
 164  2   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   9.450,00  Lt 
 165  1   UAB 'Interlux'   23.940,00  Lt 
 165  2   UAB 'Linea libera'   24.645,60  Lt 
 165  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   28.800,00  Lt 
 166  1   UAB "Oriola–Vilnius"   35.816,00  Lt 
 167  1   UAB 'Werfen LT'   392,04  Lt 
 167  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   480,00  Lt 
 167  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   655,20  Lt 
 167  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.134,00  Lt 
 168  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.416,00  Lt 
 168  2   UAB 'Werfen LT'   2.105,40  Lt 
 168  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.268,00  Lt 
 169  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.560,00  Lt 
 169  2   UAB 'Werfen LT'   1.597,20  Lt 
 169  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.268,00  Lt 
 170  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   630,00  Lt 
 170  2   UAB 'Interlux'   680,40  Lt 
 170  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   831,60  Lt 
 170  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.260,00  Lt 
 171  1   UAB "DIAMEDICA"   13.797,00  Lt 
 172  1   UAB 'Interlux'   33.273,45  Lt 
 173  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   178.010,10  Lt 
 174  1   UAB "DIAMEDICA"   17.351,05  Lt 
 175  1   UAB "DIAMEDICA"   10.159,80  Lt 
 176  1   UAB "DIAMEDICA"   1.785,00  Lt 
 177  1   UAB "DIAMEDICA"   6.693,72  Lt 
 177  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   13.230,00  Lt 
 178  1   UAB 'Werfen LT'   25.024,72  Lt 
 179  1   UAB "Roche Lietuva"   122.052,00  Lt 
 180  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   53.322,15  Lt 
 181  1   UAB 'Interlux'   32.208,30  Lt 
 182  1   UAB 'Interlux'   20.997,42  Lt 
 183  1   SORMEDICA, UAB   79.390,80  Lt 
 184  1   UAB "DIAMEDICA"   18.361,73  Lt 
 185  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   48,00  Lt 
 186  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   2.754,00  Lt 
 186  2   UAB 'Interlux'   11.372,40  Lt 
 187  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   150,00  Lt 
 187  2   UAB 'Interlux'   200,86  Lt 
 188  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   46,62  Lt 
 189  1   UAB 'Interlux'   502,15  Lt 
 190  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   176,40  Lt 
 190  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   504,00  Lt 
 190  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   574,80  Lt 
 190  4   UAB 'Werfen LT'   1.060,80  Lt 
 195  1   UAB 'Interlux'   350,90  Lt 
 196  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   4.762,80  Lt 
 197  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   25.081,50  Lt 
 198  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   10.377,00  Lt 
 199  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   158.346,36  Lt 
 200  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   440.592,57  Lt 
 201  1   UAB "Roche Lietuva"   236.960,06  Lt 
 202  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   18.624,54  Lt 
 203  1   UAB "DIAMEDICA"   36.726,48  Lt 
 204  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   30.785,96  Lt 
 205  1   UAB 'VITROLAB'   82.283,25  Lt 
 206  1   UAB 'VITROLAB'   174.135,85  Lt 
 207  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   20.305,00  Lt 
 208  1   UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics"   21.280,50  Lt 
 208  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   29.809,20  Lt 
 209  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.161,60  Lt 
 209  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.920,00  Lt 
 209  3   UAB "Technolabo"   4.636,80  Lt 
 210  1   UAB 'Linea libera'   31.822,30  Lt 
 211  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   5.443,20  Lt 
 211  2   UAB "Oriola–Vilnius"   5.469,12  Lt 
 211  3   UAB "DIAMEDICA"   7.484,40  Lt 
 211  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   29.260,80  Lt 
 212  1   UAB "Oriola–Vilnius"   3.410,76  Lt 
 212  2   UAB "DIAMEDICA"   3.484,80  Lt 
 212  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.920,40  Lt 
 212  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   8.712,00  Lt 
 213  1   UAB "DIAMEDICA"   4.181,76  Lt 
 213  2   UAB "Oriola–Vilnius"   4.610,45  Lt 
 213  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   5.575,68  Lt 
 213  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   7.318,08  Lt 
 214  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   6.612,00  Lt 
 214  2   UAB "Oriola–Vilnius"   8.312,70  Lt 
 214  3   UAB 'Interlux'   10.395,00  Lt 
 214  4   UAB "DIAMEDICA"   14.520,00  Lt 
 215  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   348,48  Lt 
 216  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.137,60  Lt 
 217  1   UAB 'Interlux'   730,80  Lt 
 217  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   844,80  Lt 
 218  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.320,00  Lt 
 218  2   UAB 'Interlux'   2.468,40  Lt 
 219  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   4.603,44  Lt 
 219  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   5.796,00  Lt 
 220  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   9.752,40  Lt 
 220  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   11.760,00  Lt 
 220  3   UAB 'Interlux'   19.239,00  Lt 
 221  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.644,00  Lt 
 221  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.555,52  Lt 
 222  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   3.024,00  Lt 
 222  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.628,80  Lt 
 223  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   327,60  Lt 
 226  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   5.292,00  Lt 
 227  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   131,25  Lt 
 230  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   3.780,00  Lt 
 230  2   UAB 'Interlux'   3.804,24  Lt 
 231  1   UAB 'Interlux'   5.111,04  Lt 
 232  1   UAB 'Interlux'   742,46  Lt 
 233  1   UAB 'Interlux'   3.630,00  Lt 
 235  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   922,32  Lt 
 235  2   UAB 'Interlux'   1.785,96  Lt 
 235  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   3.528,00  Lt 
 238  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   2.646,00  Lt 
 238  2   UAB 'Interlux'   4.297,92  Lt 
 239  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   3.528,00  Lt 
 241  1   UAB 'Interlux'   7.071,24  Lt 
 242  1   UAB 'Interlux'   71,39  Lt 
 242  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   152,00  Lt 
 243  1   UAB 'Interlux'   9.888,12  Lt 
 245  1   UAB 'Interlux'   5.633,76  Lt 
 245  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   9.480,00  Lt 
 247  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   7.080,00  Lt 
 248  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   3.672,00  Lt 
 252  1   UAB 'Interlux'   352,80  Lt 
 252  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   604,80  Lt 
 254  1   UAB 'Interlux'   512,40  Lt 
 254  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.368,00  Lt 
 255  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras   1.386,00  Lt 
 258  1   UAB "DIAMEDICA"   97.700,40  Lt 
 259  1   UAB "DIAMEDICA"   5.775,84  Lt 
 259  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   30.201,60  Lt 
 260  1   UAB "DIAMEDICA"   5.775,84  Lt 
 260  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   30.201,60  Lt 
 261  1   UAB "DIAMEDICA"   8.250,48  Lt 
 262  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   11.035,20  Lt 
 264  1   UAB "DIAMEDICA"   12.927,60  Lt 
 265  1   UAB "DIAMEDICA"   11.004,00  Lt 
 266  1   UAB "DIAMEDICA"   3.538,08  Lt 
 267  1   UAB "DIAMEDICA"   32.306,40  Lt 
 268  1   UAB "DIAMEDICA"   151,20  Lt 
 269  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   3.993,00  Lt 
 269  2   UAB "DIAMEDICA"   4.788,00  Lt 
 270  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   2.677,50  Lt 
 270  2   UAB "DIAMEDICA"   4.788,00  Lt 
 271  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   2.677,50  Lt 
 271  2   UAB "DIAMEDICA"   4.788,00  Lt 
 272  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.207,50  Lt 
 272  2   UAB "DIAMEDICA"   4.788,00  Lt 
 273  1   UAB "DIAMEDICA"   651,00  Lt 
 274  1   UAB 'Interlux'   1.056,33  Lt 
 274  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.627,50  Lt 
 274  3   UAB "DIAMEDICA"   2.094,75  Lt 
 275  1   UAB 'Interlux'   801,02  Lt 
 275  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   929,25  Lt 
 275  3   UAB "DIAMEDICA"   2.094,75  Lt 
 276  1   UAB 'Interlux'   590,48  Lt 
 276  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   2.117,50  Lt 
 276  3   UAB "DIAMEDICA"   5.775,00  Lt 
 277  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.869,00  Lt 
 277  2   UAB "DIAMEDICA"   3.255,00  Lt 
 278  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   2.335,30  Lt 
 278  2   UAB "DIAMEDICA"   2.513,70  Lt 
 278  3   UAB 'Interlux'   12.608,40  Lt 
 279  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.680,00  Lt 
 279  2   UAB 'Interlux'   1.713,36  Lt 
 279  3   UAB "DIAMEDICA"   3.255,00  Lt 
 280  1   UAB 'Interlux'   747,78  Lt 
 280  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   997,50  Lt 
 280  3   UAB "DIAMEDICA"   2.094,75  Lt 
 281  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.452,00  Lt 
 281  2   UAB "DIAMEDICA"   2.094,75  Lt 
 282  1   UAB 'Interlux'   998,25  Lt 
 282  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.417,50  Lt 
 282  3   UAB "DIAMEDICA"   2.094,75  Lt 
 283  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.365,00  Lt 
 283  2   UAB "DIAMEDICA"   3.255,00  Lt 
 283  3   UAB 'Interlux'   6.513,83  Lt 
 284  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   2.238,50  Lt 
 284  2   UAB "DIAMEDICA"   3.255,00  Lt 
 285  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.718,20  Lt 
 285  2   UAB "DIAMEDICA"   1.928,85  Lt 
 285  3   UAB 'Interlux'   2.583,00  Lt 
 286  1   UAB "DIAMEDICA"   418,95  Lt 
 287  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   3.025,00  Lt 
 287  2   UAB "DIAMEDICA"   5.775,00  Lt 
 288  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.778,70  Lt 
 288  2   UAB "DIAMEDICA"   1.928,85  Lt 
 289  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.270,50  Lt 
 289  2   UAB "DIAMEDICA"   3.255,00  Lt 
 290  1   UAB "DIAMEDICA"   1.928,85  Lt 
 291  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   2.420,00  Lt 
 291  2   UAB "DIAMEDICA"   3.255,00  Lt 
 292  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.386,00  Lt 
 292  2   UAB "DIAMEDICA"   2.094,75  Lt 
 293  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.149,50  Lt 
 293  2   UAB 'Interlux'   1.851,30  Lt 
 293  3   UAB "DIAMEDICA"   2.094,75  Lt 
 294  1   UAB 'Interlux'   1.226,94  Lt 
 294  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   2.262,70  Lt 
 294  3   UAB "DIAMEDICA"   5.775,00  Lt 
 295  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.856,14  Lt 
 295  2   UAB "DIAMEDICA"   1.928,85  Lt 
 296  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   2.057,00  Lt 
 296  2   UAB "DIAMEDICA"   3.255,00  Lt 
 297  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   2.047,50  Lt 
 297  2   UAB "DIAMEDICA"   3.255,00  Lt 
 298  1   UAB "DIAMEDICA"   651,00  Lt 
 299  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.452,00  Lt 
 299  2   UAB "DIAMEDICA"   2.094,75  Lt 
 300  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.155,00  Lt 
 300  2   UAB "DIAMEDICA"   2.094,75  Lt 
 301  1   UAB 'Interlux'   873,62  Lt 
 301  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.113,00  Lt 
 301  3   UAB "DIAMEDICA"   3.255,00  Lt 
 302  1   UAB "DIAMEDICA"   651,00  Lt 
 303  1   UAB "DIAMEDICA"   1.928,85  Lt 
 304  1   UAB "DIAMEDICA"   1.206,45  Lt 
 304  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.207,50  Lt 
 304  3   UAB 'Interlux'   1.510,08  Lt 
 305  1   UAB "DIAMEDICA"   685,65  Lt 
 306  1   UAB 'Interlux'   1.404,81  Lt 
 306  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   2.770,90  Lt 
 306  3   UAB "DIAMEDICA"   3.255,00  Lt 
 307  1   UAB 'Interlux'   663,08  Lt 
 307  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.149,50  Lt 
 307  3   UAB "DIAMEDICA"   2.094,75  Lt 
 308  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.875,50  Lt 
 308  2   UAB "DIAMEDICA"   3.255,00  Lt 
 309  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.185,80  Lt 
 309  2   UAB "DIAMEDICA"   2.094,75  Lt 
 310  1   UAB "DIAMEDICA"   651,00  Lt 
 311  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.659,00  Lt 
 311  2   UAB "DIAMEDICA"   3.255,00  Lt 
 312  1   UAB "DIAMEDICA"   651,00  Lt 
 313  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.155,00  Lt 
 313  2   UAB "DIAMEDICA"   3.255,00  Lt 
 314  1   UAB 'Interlux'   1.155,55  Lt 
 314  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.645,60  Lt 
 314  3   UAB "DIAMEDICA"   2.094,75  Lt 
 315  1   UAB "DIAMEDICA"   1.206,45  Lt 
 316  1   UAB "DIAMEDICA"   1.928,85  Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-62, 64-82, 85-126, 132-135, 137, 139-148, 150, 151, 153-155, 157-190, 195-223, 226, 227, 230-233, 235, 238, 239, 241-243, 245, 247, 248, 252, 254, 255, 258-262, 264-316  2009-12-03    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-62, 64-82, 85-126, 132-135, 137, 139-148, 150, 151, 153-155, 157-190, 195-223, 226, 227, 230-233, 235, 238, 239, 241-243, 245, 247, 248, 252, 254, 255, 258-262, 264-316  2009-12-16  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  63, 83, 84, 127-131, 136, 138, 149, 152, 156, 191-194, 224, 225, 228, 229, 234, 236, 237, 240, 244, 246, 249-251, 253, 256, 257, 263  2009-12-03  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 10, 45, 53-55, 64, 65, 73, 101-114, 116, 133, 134, 142, 185-188, 214-216, 218, 221-223, 226, 227, 230, 238, 239, 247, 248, 255
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Eksmos" medicininės technikos centras (122889222)
Sutarties sudarymo data:
2009-12-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 67.795,52 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2010-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1-3, 8, 13, 14, 23, 24, 30, 34, 35, 37, 39, 40, 42-44, 46, 49-51, 56, 72, 140, 150, 151
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" (123221635)
Sutarties sudarymo data:
2009-12-29 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 27.929,30 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2010-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 7, 9, 12, 17, 26-29, 41, 48, 58, 59, 62, 76, 80-82, 85-90, 92-99, 118, 119, 121, 153, 168-170, 202
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" (221731170)
Sutarties sudarymo data:
2009-12-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 77.111,70 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2010-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 205, 206
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'VITROLAB' (235279070)
Sutarties sudarymo data:
2009-12-30 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 256.419,10 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2010-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 183
Tiekėjo pavadinimas
SORMEDICA, UAB (123961895)
Sutarties sudarymo data:
2009-12-23 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 79.390,80 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2010-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 5, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 31-33, 52, 69, 126, 141, 143, 210
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Linea libera' (122145775)
Sutarties sudarymo data:
2009-12-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 60.210,31 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2010-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 4, 6, 11, 66, 68, 70, 79, 100, 115, 123, 125, 137, 139, 145-148, 155, 158-165, 172, 181, 182, 189, 195, 217, 231-233, 241-243, 245, 252, 254, 274-276, 280, 282, 294, 301, 306, 307, 314
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2009-12-24 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 295.787,84 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2010-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 262, 269-272, 277-279, 281, 283-285, 287-289, 291-293, 295-297, 299, 300, 308, 309, 311, 313
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Expertus Vilnensis' (121386360)
Sutarties sudarymo data:
2009-12-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 59.721,34 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2010-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 157, 173, 197, 198, 204, 207, 208
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Siemens Medical Solutions Diagnostics" (111645576)
Sutarties sudarymo data:
2009-12-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 336.967,19 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2010-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 179, 201
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Roche Lietuva" (300089404)
Sutarties sudarymo data:
2009-12-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 359.012,06 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2010-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 36, 38, 57, 135, 144, 154, 171, 174-177, 184, 203, 213, 258-261, 264-268, 273, 286, 290, 298, 302-305, 310, 312, 315, 316
Tiekėjo pavadinimas
UAB "DIAMEDICA" (111768155)
Sutarties sudarymo data:
2010-01-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 323.610,69 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2010-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 60, 61, 67, 71, 78, 124, 180, 190, 196, 199, 200, 209, 211, 219, 220
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnostinės sistemos" (122263421)
Sutarties sudarymo data:
2009-12-22 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 687.744,80 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2010-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 167, 178
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Werfen LT' (110413888)
Sutarties sudarymo data:
2009-12-23 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 25.416,76 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2010-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

14. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 20, 21, 47, 74, 75, 77, 91, 117, 120, 122, 132, 235
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" (122752661)
Sutarties sudarymo data:
2010-01-15 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 17.320,59 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2010-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

15. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 166, 212
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Oriola–Vilnius" (111472747)
Sutarties sudarymo data:
2010-01-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 39.226,76 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2010-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Nijolė  Motužienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyresnioji ekonomistė
Vardas, pavardė
  Aušra  Viršilienė
Telefonas
  (8 46) 39 66 71
Elektroninio pašto adresas:
  ekonomistai@kul.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Vyriausiasis gydytojas_____   __________   _____Vinsas  Janušonis_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)