tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 302471242, Žygimantų g. 9, Vilnius, Tel.: (370-5) 262 4672, Faks.: (370-5) 212 3073, algirdas.radziunas@ekmi.vu.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
86881   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Reagentai ir kitos mokslinės paskirties priemonės 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  19520000-7
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  33696500-0
38434540-3
24931250-6
18424300-0
24930000-2
33793000-5
39254000-7
33192500-7
42912330-4
24224000-0
24455000-8

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Ląstelių kultūroms skirti flakonai 19520000-7
2 12,5 cm² ląstelių kultūroms skirtas flakonas, 25 ml, su paprastu, neventiliuojamu dangteliu, sterilus 19520000-7
3 Stoveliai tinkantys 1,5 ml ir 2 ml centrifuginių mėgintuvėlių laikymui 19520000-7
4 Polistireninės plokštelės audinių kultūroms 19520000-7
5 Nailono tinklo filtras, hidrofilinis, porų dydis 25 mkm, dydis 30x300 cm, autoklavuojamas 19520000-7
6 PES (Polyethersulfone) vienkartiniai filtrai 19520000-7
7 Vamzdeliai PVC, tamprūs, autoklavuojami, atsparūs temperatūrai nuo -32 iki +82°C 19520000-7
8 Vienkartiniai sterilūs švirkštai 20 ml 19520000-7
9 Filtras vakuuminis tirpalams filtruoti, užsukamas ant butelio su 45 mm sriegiu, filtro membrana iš PES 19520000-7
10 Stovai mėgintuvėliams 19520000-7
11 96 akučių mikroplokštelė su dangteliu. Plokščias dugnas. Individualiai supakuota. Sterilizuota gama spinduliais 19520000-7
12 96-šulinėlių polipropileno plokštelė, V-formos dugnu, tinkama tėkmės citometrijos mėginių paruošimui 19520000-7
13 Koštuvėliai ląstelėms 19520000-7
14 96-šulinėlių polipropileno plokštelė, V-formos dugnu, tinkama RT-PGR 19520000-7
15 Lipni optinė plėvelė 96-šulinėlių polipropileno plokštelei, skirta RT-PGR 19520000-7
16 Plastikinė mentelė lipnios optinės plėvelės prispaudimui prie polipropileno plokštelės 19520000-7
17 Izoterminiai stoveliai su padėklu ir dangteliu 19520000-7
18 PGR Šaldiklis 0.2 ml mėgintuvėliams, BLUE, palaikantis 0°C temperatūrą ilgiau nei 1 val. 19520000-7
19 Plastikinės vonelės gelių dažymui 19520000-7
20 Neubauer ląstelių skaičiavimo kamera 19520000-7
21 Dengiamieji stikliukai Neubauerio kamerai 19520000-7
22 Dėžutės 1,2-2 ml šaldymo ampulių laikymui skystame azote 19520000-7
23 Plastikinės vienkartinės ląstelių skaičiavimo kameros 19520000-7
24 Petri lėkštelės (2-jų dalių su dangteliais) sterilios 19520000-7
25 Vonelės, atsparios chemikalams, termiškai atsparios 19520000-7
26 Rezervuarai reagentams 19520000-7
27 Svėrimo lėkštutės 19520000-7
28 Ląstelių gramdikliai 19520000-7
29 Įdėklai ląstelių auginimui kokultūroje 19520000-7
30 Ląstelių kultivavimo mikroplokštelės 19520000-7
31 Maišeliai autoklavavimui 19520000-7
32 Filcon filtrai 19520000-7
33 Reagentai Tėkmės citometrijai citometrui FACSAria 33696500-0
34 7-AAD 33696500-0
35 Ląstelių proliferacijos tyrimo, naudojant bromdezoksiuridiną (BrdU), rinkinys tėkmės citometrijai 33696500-0
36 Flow Cytometry Size Calibration Kit - rinkinys tėkmės citometrijai dalelių dydžio kalibravimui 33696500-0
37 Annexin V-FITC Kit. Aneksinas V konjuguotas su FITC dažu buferyje su stabilizatoriumi ir 0,05% natrio azidu 33696500-0
38 Fixation and Dead Cell Discrimination Kit. Rinkinys negyvų ląstelių pažymėjimui ir atrinkimui tekmės citometrijos būdu iš fiksuotų mėginių 33696500-0
39 5-(and-6)-carboksi-2´,7´-dichlorodihidrofluoresceino diacetatas (carboxy-H2DCFDA) 33696500-0
40 Dimetilsulfoksidas (DMSO), sterilus, švarumas 99,8%, tinkamas ląstelių kultūroms 33696500-0
41 DMSO. Švarumas >99,5% 33696500-0
42 Naftol ASBI fosfatas, substratas endogeninei šarminei fosfatazei 33696500-0
43 “Fast Red TR” druska, substratas endogeninei šarminei fosfatazei 33696500-0
44 Fluorescentinė užnešimo terpė (Mounting media) mikroskopijai 33696500-0
45 Hexadecylpyridinium chloride monohydrate 33696500-0
46 Pepsinas iš kiaulės skrandžio gleivinės 33696500-0
47 Kolagenazė tipas I, CLS I. Biochrom Kat. Nr. C 1-22. Tęstiniams darbams. 33696500-0
48 Kolagenazė tipas II, CLS II. Biochrom Kat. Nr. C 2-22. Tęstiniams darbams. 33696500-0
49 Kolagenazė tipas II, CLS-2 33696500-0
50 Pronase E 33696500-0
51 β-merkaptoetanolis, tinkamas ląstelių kultūroms 33696500-0
52 Izopropanolis laboratorinio grynumo 33696500-0
53 Chloroformas, grynumas≥99% 33696500-0
54 Chloroformas, grynumas≥99%, PGR reagentas, be Dnazių ir Rnazių 33696500-0
55 Paraformaldehidas, grynumas ≥95% 33696500-0
56 Metanolis, laboratorinio grynumo 33696500-0
57 N,N-dimetilformamidas, ≥99%, molekulinei biologijai 33696500-0
58 NaCl, švarumas >99,8% 33696500-0
59 Tris-HCl, molekulinės biologijos darbams 33696500-0
60 Triton X-100. Nejoninis detergentas, molekulinei biologijai 33696500-0
61 Poli 2-hidroksietil metakrilatas 33696500-0
62 Na2 EDTA. Etilendiamintetraacto rūgšties dihidratas, švarumas 99% 33696500-0
63 Natrio dihidrofosfatas su 12 molekulių vandens (NaH2PO4x12H2O), švarumas ≥98% 33696500-0
64 Natrio hidrofosfatas (Na2HPO4), bevandenis, švarumas ≥98% 33696500-0
65 Druskos rūgštis (HCl), švarumas ≥98% 33696500-0
66 Sieros rūgštis (H2SO4), švarumas ≥98% 33696500-0
67 Ledinė acto rūgštis (CH3COOH), švarumas ≥98% 33696500-0
68 Kalio šarmas (KOH), švarumas ≥98% 33696500-0
69 Kalio hidro fosfatas (K2hPO4 x3H2O), švarumas ≥99% 33696500-0
70 Kalio dihidrofosfatas (bevandenis) 33696500-0
71 NaOH. Švarumas >99 % 33696500-0
72 Amonio chloridas (NH4Cl), sterilus, ląstelių kultūroms, ≥99,5% švarumas 33696500-0
73 Fosforo rūgštis (H3PO4), grynumas ≥85% 33696500-0
74 Izobutil metil ksantinas 33696500-0
75 Gliutardialdehidas, ląstelių fiksavimui 33696500-0
76 PBS, pH 7.4, miltelių pavidale, tirpinamas 1 L vandens 33696500-0
77 Kalibravimo buferis pH-metrui, pH 10.01, 20 ml maišeliuose 33696500-0
78 Kalibravimo buferis pH-metrui, pH 4.01, 20 ml maišeliuose 33696500-0
79 Kalibravimo buferis pH-metrui, pH 7.01, 20 ml maišeliuose 33696500-0
80 pH-metro elektrodo laikymo tirpalas 33696500-0
81 pH-metro elektrodo užpildymo tirpalas 33696500-0
82 pH-metro elektrodo valymo tirpalas 33696500-0
83 pH indikatorinės juostelės 33696500-0
84 pH indikatorinės juostelės 33696500-0
85 pH indikatorinės juostelės 33696500-0
86 pH indikatorinės juostelės 33696500-0
87 pH indikatorinės juostelės 33696500-0
88 Parafinas, lydymosi temperatūra 51-53ºC 33696500-0
89 Ksilenas (Xylene, Histograde 5 l.), izomerų mišinys 33696500-0
90 Ksillenas, švarumas ne mažiau 97% 33696500-0
91 Citrinos rūgštis 33696500-0
92 4`-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride (DAPI) 33696500-0
93 Tris-HCl, molekulinės biologijos darbams 33696500-0
94 Tris-base, TRIS buferių paruošimui 33696500-0
95 Baltymų koncentracijos matavimo rinkinys "DC Protein Assay Kit" 33696500-0
96 Natrio formiatas ne mažiau 99% 33696500-0
97 Skruzdžių rūgštis, švarumas ~98% 33696500-0
98 Guanidin-hidrochloridas ≥99% 33696500-0
99 Acto rūgštis ≥99% 33696500-0
100 Amonio sulfomatas ≥99% 33696500-0
101 Natrio nitritas (NaNO2) švarumas ≥99% 33696500-0
102 Etilo alkoholis, molekulinei biologijai, be DNazių, RNazių 33696500-0
103 Izotoninis tirpalas „Casy'ton“ ląstelių skaičiuokliui „Casy“ 33696500-0
104 Jaučio serumo albuminas (BSA) miltelių pavidale 33696500-0
105 Jaučio serumo albuminas, ≥96%, pH 7, tinkantis ląstelių kultūrai ir ELISA blokavimui, liofilizuotas 33696500-0
106 Valiklis CASY, skirtas ląstelių skaičiuotuvo ir analitinės sistemos kapiliarų valymui 33696500-0
107 Mini-centrifuga/purtyklė FVL-2400N 38434540-3
108 Personali purtyklė nuolatinio ir momentinio veikimo V1-plus 38434540-3
109 Magnetinė maišyklė MS-3000, reguliuojamas apsukų dažnis 0 - 3000 aps./min. 38434540-3
110 Termoblokas Bio TDB-100, skirtas inkubuoti keleto populiariausių dydžių Eppendorf mėgintuvėliams 38434540-3
111 Termostatuota vandens vonelė su dangčiu-gaubtu. Talpa - 7 litrai 38434540-3
112 Pakyla kolboms tinkanti Memmert WNB 7 vonelei 38434540-3
113 Termostatuota vandens vonelė su dangčiu-gaubtu. Talpa – 22 litrai 38434540-3
114 Saugaus darbo su DNR/RNR UV-kabina. Įmontuota UV-C 25W bakteriocidinė lempa, TLD-15W lempa darbastalio apšvietimui 38434540-3
115 MiniSpin plus minicentrifūga. Maksimalus sukimo greitis - 14100g (14500rpm) 38434540-3
116 Rankinė vakuuminė pompa 38434540-3
117 Vakuuminė pompa su skysčių rezervuaru biologinių skysčių nusiurbimui 38434540-3
118 Fetalinis veršiuko serumas, standartizuotas, be mikoplazmų ir endotoksinų 24931250-6
119 DMEM terpė su 3,7 g/l NaHCO3, su 1.0 g/l D-gliukozės, su stabiliu L-gliutaminu, natrio piruvatu (0,110 g/l) 24931250-6
120 DME/F-12 (1:1) terpė su stabiliu L-glutaminu, 15 mM HEPES, natrio bikarbonadu 24931250-6
121 DMEM terpė ląstelių kultūrai su L-gliutaminu (584 mg/ml), 4500 mg/l gliukozės, natrio piruvato 110 mg/l, sterili 24931250-6
122 Žmogaus serumas 24931250-6
123 Penicilino+Streptomicino+Amfotericino tirpalas 24931250-6
124 Tripsino EDTA tirpalas: tripsino 0,25%, EDTA 0,02% 24931250-6
125 Na piruvatas, 100 mM tirpalas tinkantis ląstelių kultūroms, sterilus 24931250-6
126 Askorbo rūgšties-2-fosfatas, ne mažiau 95% grynumo 24931250-6
127 Indometacinas, ne mažiau 99% grynumo 24931250-6
128 β-glicerofosfatas 1.0 M 24931250-6
129 L-prolinas 24931250-6
130 Dexametazonas, ne mažiau 97% grynumo 24931250-6
131 Rekombinantinis žmogaus TGFb3 baltymas 24931250-6
132 Rekombinantinis žmogaus BMP2 baltymas 24931250-6
133 Rekombinantinis žmogaus BMP6 baltymas 24931250-6
134 Žmogaus rekombinantinis FGF 9 24931250-6
135 Žmogaus rekombinantinis FGF 2 (bazinis) 24931250-6
136 Žmogaus rekombinantinis TNFα 24931250-6
137 Žmogaus rekombinantinis IL-1β 24931250-6
138 Insulin-transferin-selenas, tinkantis audinių kultūroms 24931250-6
139 L-askorbo rūgštis, tinkama audinių kultūroms 24931250-6
140 Pantoteno rūgšties pusinė kalcio druska 24931250-6
141 Biotinas, ≥99% švarumo 24931250-6
142 Latekso pirštinės be miltelių 18424300-0
143 Nitrilinės pirštinės be miltelių 18424300-0
144 Šalčiui atsparios pirštinės iki -170°C, dydis 9 18424300-0
145 Chloropreno pirštinės be miltelių 18424300-0
146 Foto ryškalas (Kodak developer D-19) 24930000-2
147 Foto fiksatorius (Sodium fixer) Kodak EM 24930000-2
148 Fotoplokštelės KODAK 4489/8,3X10,2cm, EM 24930000-2
149 Buteliai tirpalų ruošimui ir laikymui 33793000-5
150 Stikliniai matavimo cilindrai 33793000-5
151 Stiklinės konusinės kolbos 33793000-5
152 Laboratorinės stiklinės 33793000-5
153 Bunzeno kolbos 33793000-5
154 Mikroskopiniai stikleliai su plastikine kamera 33793000-5
155 Butelis plovimui (Washbottles), plastmasinis, distiliuotam vandeniui 33793000-5
156 Objektiniai stikleliai su matiniu lauku ir pjautu kraštu 33793000-5
157 Dengiamieji stikleliai 33793000-5
158 Objektiniai stikleliai Superfrost Plus, šlifuoti 90° 33793000-5
159 Švirkštas 100 µl tūrio, Hamiltono tipo 33793000-5
160 Apvalūs dengiamieji stikliukai, tinkami ląstelių kultūrų kultivavimui 33793000-5
161 Dengiamieji stikliukai, diametras 12-13 mm. Pagaminti iš permatomo borosilikatinio stiklo 33793000-5
162 Laikmačiai elektroniniai skaitmeniniai su garsiniu signalu 39254000-7
163 Centrifuginiai konusiniai mėgintuvėliai 33192500-7
164 Centrifuginiai mėgintuvėliai Eppendorf tipo 33192500-7
165 Mėgintuvėliai plastikiniai su dangteliais, CASY®cups ląstelių skaičiuokliui „Casy“ 33192500-7
166 Šaldymo mėgintuvėliai sterilūs 33192500-7
167 Centrifuginiai mėgintuvėliai 33192500-7
168 1,2-2ml šaldymo ampulės su tarpine, laikymui skystame azote 33192500-7
169 12 ml centrifuginiai mėgintuvėliai, apvaliu dugnu 33192500-7
170 Sterilūs apvaliadugniai centrifuguojami polistireno mėgintuvėliai BD Falcon tipo 33192500-7
171 Filtras Q-Gard 1 T1.Millipore Milli-Q Advantage filtravimo sistemai 42912330-4
172 Filtras Quantum TEX. Millipore Milli-Q Advantage filtravimo sistemai 42912330-4
173 Filtras Millipak Express 40, 0.22um. Millipore Milli-Q Advantage filtravimo sistemai 42912330-4
174 Filtras Progard 2. Millipore Elix 3 filtravimo sistemai 42912330-4
175 Vent filtras talpai. Millipore Elix 3 filtravimo sistemai 42912330-4
176 Dažai mikroskopijai 24224000-0
177 EnVision dažymo rinkinys (DAKO RealTM EnVision TM Detection System, Peroxidase/DAB+ Rabbit/Mouse 24224000-0
178 Ožkos ABC dažymo rinkinys (imunohistochemijai, parafininiams pjūviams) 24224000-0
179 Metilo žaliasis pironinas Y (Braše) tirpalas 24224000-0
180 Etidžio bromidas, grynumas ≥98% 24224000-0
181 1,9 Di-metil-metileno mėlis 24224000-0
182 Giemsa dažai. Tinka mikroskopavimui 24224000-0
183 Koncentruotas skystis paviršių dezinfekcijai plataus veikimo spektro 24455000-8
184 Skystis vandens vonelės ir inkubatoriaus vandeniui apsaugoti nuo mikroorganizmų augimo 24455000-8


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2010-04-14    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2010-03-24 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2010-03-31 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 121464065  Molėtų g.16, Didžioji Riešė, Vilniaus raj.  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
UAB "Labochema LT" 300670772  Vilkpėdės g. 22, Vilnius  Lietuva 
O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" 155525379  Karlų km. LT-30270 Visaginas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  Šabaniausko g. 14, LT-08410 Vilnius  Lietuva 
UAB "BIOTECHA" 300630105  Antakalnio g. 36, Vilnius  Lietuva 
UAB "Oriola–Vilnius" 111472747  Laisvės pr. 75, LT-06144 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Linea libera' 122145775  Akademijos g. 2, 08412 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Opus Medicum' 300516589  Skroblų g. 19, LT-03141 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" 123221635  Rygos g. 15, LT-05245 Vilnius  Lietuva 
UAB "DIAMEDICA" 111768155  Buivydiškių g. 10, LT-07194 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA" 121952584  Savanorių pr. 180-54, Vilniaus m., 01354 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Elbis" 124903560  Metalo g. 1a, LT-02190 Vilnius  Lietuva 
UAB EUROCHEMICALS 302424417  Minsko pl. 53 (Kuprijoniškių km.), LT-02121 Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 10, 71, 102   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų    
 91, 98, 113, 139, 140, 141   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų    
 57, 71, 91, 100   UAB EUROCHEMICALS  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų    
 35   UAB "BIOTECHA"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų    
 10, 15, 47, 48, 113   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų    
 40, 42, 46, 65, 71, 99, 100, 113, 130, 141   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų    
 1, 29, 40, 42, 46, 88, 91, 93, 102, 105, 163   UAB "Elbis"  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų    
 121   UAB "Elbis"  40 str. 1 d.  Tiekėjas neįtikinamai pagrindė pasiūlyme nurodytą kainą    

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   57.193,07  Lt 
 1  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   61.628,93  Lt 
 1  3   UAB 'Interlux'   69.266,45  Lt 
 1  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   90.625,37  Lt 
 2  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   3.932,50  Lt 
 2  2   UAB 'Interlux'   12.100,00  Lt 
 3  1   UAB 'Interlux'   193,60  Lt 
 3  2   UAB "Elbis"   242,15  Lt 
 3  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   406,65  Lt 
 3  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   605,00  Lt 
 3  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   750,20  Lt 
 3  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   750,20  Lt 
 3  7   UAB "Labochema LT"   1.427,80  Lt 
 4  1   UAB "Elbis"   8.388,00  Lt 
 4  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   9.983,71  Lt 
 4  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   11.858,00  Lt 
 4  4   UAB 'Interlux'   14.159,42  Lt 
 4  5   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   17.565,57  Lt 
 4  6   UAB "BIOTECHA"   23.970,10  Lt 
 5  1   UAB "BIOTECHA"   1.681,90  Lt 
 6  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   6.340,40  Lt 
 6  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   8.286,50  Lt 
 7  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   977,68  Lt 
 7  2   UAB "BIOTECHA"   980,10  Lt 
 7  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   2.253,63  Lt 
 8  1   UAB "Oriola–Vilnius"   133,10  Lt 
 8  2   UAB "Labochema LT"   423,50  Lt 
 8  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   428,10  Lt 
 8  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.210,00  Lt 
 9  1   UAB "Oriola–Vilnius"   6.334,35  Lt 
 9  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   8.022,30  Lt 
 9  3   UAB "BIOTECHA"   9.680,00  Lt 
 9  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   11.815,65  Lt 
 9  5   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   13.794,00  Lt 
 9  6   UAB "Labochema LT"   23.141,25  Lt 
 10  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.547,29  Lt 
 10  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   2.783,00  Lt 
 11  1   UAB "Elbis"   1.419,77  Lt 
 11  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.936,00  Lt 
 11  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   3.136,32  Lt 
 13  1   UAB 'Interlux'   2.541,00  Lt 
 14  1   UAB 'Linea libera'   6.594,50  Lt 
 14  2   UAB 'Interlux'   6.957,50  Lt 
 14  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   9.075,00  Lt 
 15  1   UAB 'Linea libera'   2.014,65  Lt 
 15  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   3.811,50  Lt 
 16  1   UAB 'Linea libera'   278,30  Lt 
 17  1   UAB 'Interlux'   1.960,20  Lt 
 17  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.032,80  Lt 
 17  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   2.279,64  Lt 
 17  4   UAB "Labochema LT"   2.570,04  Lt 
 17  5   UAB "Oriola–Vilnius"   3.695,34  Lt 
 18  1   UAB 'Interlux'   1.074,48  Lt 
 18  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.125,30  Lt 
 18  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.248,72  Lt 
 18  4   UAB "Labochema LT"   1.299,54  Lt 
 19  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   462,84  Lt 
 19  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   660,66  Lt 
 19  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   833,81  Lt 
 19  4   UAB "Labochema LT"   936,54  Lt 
 20  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   122,21  Lt 
 20  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   254,10  Lt 
 20  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   355,74  Lt 
 20  4   UAB "Labochema LT"   399,30  Lt 
 21  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   202,07  Lt 
 21  2   UAB "Labochema LT"   665,50  Lt 
 21  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   729,87  Lt 
 22  1   UAB "Elbis"   369,99  Lt 
 22  2   UAB "Oriola–Vilnius"   535,43  Lt 
 22  3   UAB "Labochema LT"   980,10  Lt 
 22  4   UAB 'Interlux'   1.161,60  Lt 
 23  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   387,20  Lt 
 23  2   UAB "Oriola–Vilnius"   562,65  Lt 
 24  1   UAB "Elbis"   167,95  Lt 
 25  1   UAB 'Interlux'   129,15  Lt 
 25  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   148,23  Lt 
 25  3   UAB "BIOTECHA"   150,04  Lt 
 25  4   UAB "Labochema LT"   179,08  Lt 
 25  5   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   199,65  Lt 
 26  1   UAB 'Interlux'   116,16  Lt 
 26  2   UAB "BIOTECHA"   116,16  Lt 
 26  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   122,21  Lt 
 26  4   UAB "Labochema LT"   136,73  Lt 
 26  5   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   148,83  Lt 
 26  6   UAB "Oriola–Vilnius"   275,88  Lt 
 27  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   496,10  Lt 
 27  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   596,53  Lt 
 28  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   165,77  Lt 
 29  1   UAB "BIOTECHA"   80.223,00  Lt 
 29  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   93.503,96  Lt 
 30  1   UAB "BIOTECHA"   7.260,00  Lt 
 30  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   8.813,64  Lt 
 32  1   UAB 'Interlux'   726,00  Lt 
 33  1   UAB 'Interlux'   31.484,20  Lt 
 34  1   UAB 'Interlux'   1.185,80  Lt 
 35  1   UAB 'Interlux'   3.267,00  Lt 
 36  1   UAB 'Interlux'   1.730,30  Lt 
 37  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.815,00  Lt 
 37  2   UAB "BIOTECHA"   2.165,90  Lt 
 37  3   UAB "DIAMEDICA"   2.238,50  Lt 
 37  4   UAB "Oriola–Vilnius"   2.608,76  Lt 
 37  5   UAB 'Interlux'   2.625,70  Lt 
 38  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   968,00  Lt 
 38  2   UAB "Oriola–Vilnius"   1.039,39  Lt 
 38  3   UAB 'Interlux'   2.541,00  Lt 
 39  1   UAB 'Interlux'   2.129,60  Lt 
 40  1   UAB "Labochema LT"   2.468,40  Lt 
 40  2   UAB 'Interlux'   4.053,50  Lt 
 41  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   425,92  Lt 
 41  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   484,00  Lt 
 41  3   UAB "Labochema LT"   701,80  Lt 
 41  4   UAB "Elbis"   703,16  Lt 
 42  1   UAB "Labochema LT"   1.210,00  Lt 
 43  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   562,65  Lt 
 43  2   UAB "Labochema LT"   726,00  Lt 
 44  1   UAB "DIAMEDICA"   254,10  Lt 
 45  1   UAB "Labochema LT"   106,48  Lt 
 45  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   108,90  Lt 
 45  3   UAB "Elbis"   123,25  Lt 
 45  4   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   128,26  Lt 
 46  1   UAB "Labochema LT"   468,27  Lt 
 47  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   6.214,62  Lt 
 48  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   6.214,62  Lt 
 50  1   UAB "Labochema LT"   1.873,08  Lt 
 50  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   2.211,88  Lt 
 51  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   121,00  Lt 
 51  2   UAB "Labochema LT"   183,92  Lt 
 51  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   331,54  Lt 
 52  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   77,44  Lt 
 52  2   UAB EUROCHEMICALS   130,68  Lt 
 52  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   255,07  Lt 
 52  4   UAB "Labochema LT"   382,36  Lt 
 53  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   36,60  Lt 
 53  2   UAB EUROCHEMICALS   48,40  Lt 
 53  3   UAB "Labochema LT"   72,60  Lt 
 53  4   UAB "Elbis"   159,47  Lt 
 54  1   UAB "Labochema LT"   382,36  Lt 
 55  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   61,71  Lt 
 55  2   UAB EUROCHEMICALS   70,18  Lt 
 55  3   UAB "Labochema LT"   82,28  Lt 
 55  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   96,80  Lt 
 55  5   UAB "Elbis"   118,23  Lt 
 56  1   UAB "Labochema LT"   18,15  Lt 
 56  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   29,04  Lt 
 56  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   110,11  Lt 
 57  1   UAB "Elbis"   109,05  Lt 
 57  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   114,95  Lt 
 57  3   UAB "Labochema LT"   187,55  Lt 
 58  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   9,68  Lt 
 58  2   UAB EUROCHEMICALS   22,87  Lt 
 58  3   UAB "Labochema LT"   30,25  Lt 
 58  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   38,84  Lt 
 59  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   605,00  Lt 
 59  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   612,26  Lt 
 59  3   UAB "Labochema LT"   810,70  Lt 
 60  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   88,33  Lt 
 60  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   101,77  Lt 
 60  3   UAB "Labochema LT"   220,22  Lt 
 61  1   UAB "Labochema LT"   672,76  Lt 
 61  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   860,31  Lt 
 62  1   UAB "Elbis"   233,80  Lt 
 62  2   UAB EUROCHEMICALS   256,52  Lt 
 62  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   285,56  Lt 
 62  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   343,64  Lt 
 62  5   UAB "Labochema LT"   774,40  Lt 
 63  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   140,36  Lt 
 63  2   UAB "Labochema LT"   300,08  Lt 
 64  1   UAB "Labochema LT"   363,00  Lt 
 64  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   387,20  Lt 
 64  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   496,10  Lt 
 65  1   UAB "Labochema LT"   90,75  Lt 
 66  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   58,08  Lt 
 66  2   UAB "Labochema LT"   101,64  Lt 
 66  3   UAB EUROCHEMICALS   268,62  Lt 
 66  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   316,54  Lt 
 67  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   58,08  Lt 
 67  2   UAB EUROCHEMICALS   83,49  Lt 
 67  3   UAB "Labochema LT"   112,53  Lt 
 67  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   254,10  Lt 
 67  5   UAB "Elbis"   278,37  Lt 
 68  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   48,40  Lt 
 68  2   UAB EUROCHEMICALS   69,45  Lt 
 68  3   UAB "Labochema LT"   186,34  Lt 
 68  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   212,96  Lt 
 68  5   UAB "Elbis"   225,69  Lt 
 69  1   UAB EUROCHEMICALS   312,18  Lt 
 69  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   481,34  Lt 
 69  3   UAB "Elbis"   1.089,29  Lt 
 69  4   UAB "Labochema LT"   1.426,59  Lt 
 70  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   163,35  Lt 
 70  2   UAB EUROCHEMICALS   223,25  Lt 
 70  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   354,29  Lt 
 70  4   UAB "Labochema LT"   457,38  Lt 
 71  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   159,72  Lt 
 72  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   254,10  Lt 
 72  2   UAB "Labochema LT"   617,10  Lt 
 73  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   48,40  Lt 
 73  2   UAB EUROCHEMICALS   67,88  Lt 
 73  3   UAB "Labochema LT"   84,70  Lt 
 73  4   UAB "Elbis"   181,33  Lt 
 73  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   193,60  Lt 
 74  1   UAB "Labochema LT"   471,90  Lt 
 74  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   653,40  Lt 
 74  3   UAB 'Interlux'   1.197,90  Lt 
 75  1   UAB "Labochema LT"   2.168,32  Lt 
 76  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   157,30  Lt 
 76  2   UAB "Labochema LT"   200,86  Lt 
 76  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   232,32  Lt 
 76  4   UAB 'Interlux'   523,93  Lt 
 77  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   272,25  Lt 
 77  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   301,83  Lt 
 77  3   UAB "Labochema LT"   355,74  Lt 
 78  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   272,25  Lt 
 78  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   301,83  Lt 
 78  3   UAB "Labochema LT"   355,74  Lt 
 79  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   272,25  Lt 
 79  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   301,83  Lt 
 79  3   UAB "Labochema LT"   355,74  Lt 
 80  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   77,92  Lt 
 80  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   95,95  Lt 
 80  3   UAB "Labochema LT"   139,15  Lt 
 81  1   UAB "Labochema LT"   170,61  Lt 
 81  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   190,21  Lt 
 81  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.179,75  Lt 
 82  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   38,96  Lt 
 82  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   47,98  Lt 
 82  3   UAB "Labochema LT"   118,58  Lt 
 83  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   119,79  Lt 
 84  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   119,79  Lt 
 85  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   39,93  Lt 
 86  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   79,86  Lt 
 87  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   79,86  Lt 
 88  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   650,98  Lt 
 89  1   UAB EUROCHEMICALS   347,27  Lt 
 89  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   546,92  Lt 
 89  3   UAB 'Opus Medicum'   561,44  Lt 
 89  4   UAB "Labochema LT"   617,10  Lt 
 89  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   629,20  Lt 
 89  6   UAB "Elbis"   1.283,47  Lt 
 90  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   19,36  Lt 
 90  2   UAB "Labochema LT"   91,96  Lt 
 90  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   103,70  Lt 
 90  4   UAB "Elbis"   136,49  Lt 
 91  1   UAB "Labochema LT"   163,35  Lt 
 91  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   199,65  Lt 
 92  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.764,18  Lt 
 92  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.842,20  Lt 
 92  3   UAB "Labochema LT"   3.731,64  Lt 
 93  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   605,00  Lt 
 93  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   613,47  Lt 
 93  3   UAB "Labochema LT"   810,70  Lt 
 94  1   UAB "Elbis"   143,97  Lt 
 94  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   191,18  Lt 
 94  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   214,17  Lt 
 94  4   UAB "Labochema LT"   665,50  Lt 
 94  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   828,85  Lt 
 95  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   952,88  Lt 
 96  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   45,98  Lt 
 96  2   UAB "Labochema LT"   181,50  Lt 
 96  3   UAB "Elbis"   190,09  Lt 
 96  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   217,80  Lt 
 96  5   UAB EUROCHEMICALS   221,43  Lt 
 97  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   56,87  Lt 
 97  2   UAB EUROCHEMICALS   68,85  Lt 
 97  3   UAB "Elbis"   98,60  Lt 
 97  4   UAB "Labochema LT"   100,43  Lt 
 97  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   118,58  Lt 
 98  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   244,42  Lt 
 98  2   UAB "Labochema LT"   1.216,05  Lt 
 99  1   UAB "Labochema LT"   29,04  Lt 
 99  2   UAB EUROCHEMICALS   31,46  Lt 
 99  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   84,70  Lt 
 99  4   UAB "Elbis"   101,94  Lt 
 100  1   UAB "Labochema LT"   88,33  Lt 
 101  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   36,30  Lt 
 101  2   UAB EUROCHEMICALS   42,35  Lt 
 101  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   84,70  Lt 
 101  4   UAB "Labochema LT"   111,32  Lt 
 101  5   UAB "Elbis"   129,68  Lt 
 103  1   UAB 'Linea libera'   816,75  Lt 
 104  1   UAB 'Interlux'   1.742,40  Lt 
 104  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   2.432,10  Lt 
 104  3   UAB "Labochema LT"   2.662,00  Lt 
 105  1   UAB 'Interlux'   580,80  Lt 
 105  2   UAB "Labochema LT"   1.174,91  Lt 
 105  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.430,22  Lt 
 106  1   UAB 'Linea libera'   943,80  Lt 
 107  1   UAB "BIOTECHA"   1.452,00  Lt 
 107  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.517,34  Lt 
 107  3   UAB 'Interlux'   1.548,80  Lt 
 107  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.633,50  Lt 
 107  5   UAB "Labochema LT"   1.657,70  Lt 
 107  6   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.933,58  Lt 
 107  7   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.984,40  Lt 
 107  8   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   2.557,46  Lt 
 108  1   UAB "BIOTECHA"   1.234,20  Lt 
 108  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.263,24  Lt 
 108  3   UAB 'Interlux'   1.288,65  Lt 
 108  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.343,10  Lt 
 108  5   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.343,10  Lt 
 108  6   UAB "Labochema LT"   1.452,00  Lt 
 108  7   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.836,78  Lt 
 108  8   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   2.326,83  Lt 
 109  1   UAB "BIOTECHA"   1.270,50  Lt 
 109  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.306,80  Lt 
 109  3   UAB 'Interlux'   1.343,10  Lt 
 109  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.397,55  Lt 
 109  5   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.415,70  Lt 
 109  6   UAB "Labochema LT"   1.506,45  Lt 
 109  7   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.873,08  Lt 
 109  8   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   2.437,18  Lt 
 110  1   UAB "BIOTECHA"   1.439,90  Lt 
 110  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.502,82  Lt 
 110  3   UAB 'Interlux'   1.524,60  Lt 
 110  4   UAB "Labochema LT"   1.573,00  Lt 
 110  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.621,40  Lt 
 110  6   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.633,50  Lt 
 110  7   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.794,43  Lt 
 110  8   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   2.039,33  Lt 
 111  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   998,25  Lt 
 111  2   UAB 'Interlux'   1.899,70  Lt 
 111  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   2.044,90  Lt 
 111  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.343,77  Lt 
 111  5   UAB "Labochema LT"   2.359,50  Lt 
 111  6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.420,00  Lt 
 112  1   UAB 'Interlux'   106,48  Lt 
 112  2   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   108,90  Lt 
 112  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   121,00  Lt 
 112  4   UAB "Labochema LT"   127,05  Lt 
 112  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   169,40  Lt 
 112  6   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   193,60  Lt 
 113  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   5.723,30  Lt 
 113  2   UAB "Labochema LT"   5.747,50  Lt 
 113  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   6.050,00  Lt 
 114  1   UAB "BIOTECHA"   4.779,50  Lt 
 114  2   UAB 'Interlux'   4.840,00  Lt 
 114  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   4.965,84  Lt 
 114  4   UAB "Labochema LT"   5.082,00  Lt 
 114  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   5.154,60  Lt 
 114  6   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   5.205,42  Lt 
 114  7   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   5.324,00  Lt 
 114  8   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   6.076,14  Lt 
 115  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   3.905,88  Lt 
 115  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   4.174,50  Lt 
 115  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   4.204,75  Lt 
 115  4   UAB 'Interlux'   4.283,40  Lt 
 115  5   UAB "Labochema LT"   4.876,30  Lt 
 116  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   377,52  Lt 
 116  2   UAB 'Interlux'   525,14  Lt 
 116  3   UAB "BIOTECHA"   544,50  Lt 
 116  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   566,28  Lt 
 116  5   UAB "Labochema LT"   605,00  Lt 
 116  6   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   642,51  Lt 
 117  1   UAB 'Interlux'   5.493,40  Lt 
 117  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   5.753,55  Lt 
 117  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   6.098,40  Lt 
 117  4   UAB "BIOTECHA"   6.292,00  Lt 
 117  5   UAB "Labochema LT"   6.521,90  Lt 
 117  6   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   8.338,41  Lt 
 118  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   5.808,00  Lt 
 118  2   UAB 'Interlux'   14.157,00  Lt 
 119  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   4.356,00  Lt 
 119  2   UAB "Labochema LT"   4.598,00  Lt 
 119  3   UAB 'Interlux'   19.360,00  Lt 
 120  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.613,60  Lt 
 120  2   UAB "Labochema LT"   3.630,00  Lt 
 120  3   UAB 'Interlux'   12.342,00  Lt 
 121  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   484,00  Lt 
 121  2   UAB "Labochema LT"   556,60  Lt 
 121  3   UAB 'Interlux'   907,50  Lt 
 123  1   UAB 'Interlux'   2.069,10  Lt 
 123  2   UAB "Elbis"   4.615,18  Lt 
 123  3   UAB "Labochema LT"   8.167,50  Lt 
 124  1   UAB 'Interlux'   1.391,50  Lt 
 124  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.117,52  Lt 
 124  3   UAB "Labochema LT"   2.238,50  Lt 
 125  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   121,00  Lt 
 125  2   UAB "Elbis"   158,09  Lt 
 125  3   UAB "Labochema LT"   169,40  Lt 
 125  4   UAB 'Interlux'   296,45  Lt 
 126  1   UAB "Labochema LT"   2.129,60  Lt 
 127  1   UAB "Labochema LT"   756,25  Lt 
 129  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   151,86  Lt 
 129  2   UAB 'Interlux'   212,96  Lt 
 129  3   UAB "Labochema LT"   290,40  Lt 
 130  1   UAB "Labochema LT"   847,00  Lt 
 131  1   UAB 'Interlux'   33.880,00  Lt 
 131  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   54.450,00  Lt 
 131  3   UAB "BIOTECHA"   63.525,00  Lt 
 131  4   UAB "DIAMEDICA"   94.410,25  Lt 
 132  1   UAB 'Interlux'   3.103,65  Lt 
 132  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   12.819,95  Lt 
 132  3   UAB "DIAMEDICA"   22.273,68  Lt 
 132  4   UAB "BIOTECHA"   30.492,00  Lt 
 133  1   UAB "DIAMEDICA"   12.561,01  Lt 
 133  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   14.157,00  Lt 
 133  3   UAB "BIOTECHA"   25.410,00  Lt 
 134  1   UAB "DIAMEDICA"   7.502,00  Lt 
 134  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   10.890,00  Lt 
 134  3   UAB 'Interlux'   12.342,00  Lt 
 134  4   UAB "BIOTECHA"   16.940,00  Lt 
 135  1   UAB "DIAMEDICA"   2.730,97  Lt 
 135  2   UAB 'Interlux'   8.046,50  Lt 
 135  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   8.167,50  Lt 
 135  4   UAB "BIOTECHA"   26.620,00  Lt 
 136  1   UAB 'Interlux'   1.289,86  Lt 
 136  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.984,40  Lt 
 136  3   UAB "DIAMEDICA"   4.764,98  Lt 
 136  4   UAB "BIOTECHA"   11.495,00  Lt 
 137  1   UAB 'Interlux'   3.025,00  Lt 
 137  2   UAB "BIOTECHA"   4.210,80  Lt 
 137  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   4.428,60  Lt 
 137  4   UAB "DIAMEDICA"   6.425,10  Lt 
 138  1   UAB 'Interlux'   713,90  Lt 
 139  1   UAB "Labochema LT"   738,10  Lt 
 140  1   UAB "Labochema LT"   251,68  Lt 
 140  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   261,36  Lt 
 141  1   UAB "Labochema LT"   762,30  Lt 
 142  1   UAB "Oriola–Vilnius"   758,67  Lt 
 142  2   UAB "Labochema LT"   1.016,40  Lt 
 142  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.089,00  Lt 
 142  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.161,60  Lt 
 142  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.831,40  Lt 
 143  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   813,12  Lt 
 143  2   UAB "Labochema LT"   863,94  Lt 
 143  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.118,04  Lt 
 143  4   UAB "Oriola–Vilnius"   1.177,56  Lt 
 143  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   3.920,40  Lt 
 144  1   UAB "Labochema LT"   1.276,55  Lt 
 144  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   3.091,55  Lt 
 145  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   251,68  Lt 
 145  2   UAB "Labochema LT"   261,36  Lt 
 146  1   UAB "Labochema LT"   227,48  Lt 
 147  1   UAB "Labochema LT"   162,14  Lt 
 148  1   UAB "Labochema LT"   6.715,50  Lt 
 149  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   1.202,75  Lt 
 149  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.306,80  Lt 
 149  3   UAB "Labochema LT"   2.655,95  Lt 
 149  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   3.074,61  Lt 
 149  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   4.985,20  Lt 
 150  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   1.490,12  Lt 
 150  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.776,28  Lt 
 150  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.707,98  Lt 
 151  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   193,60  Lt 
 151  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   233,23  Lt 
 151  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   242,61  Lt 
 151  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   716,44  Lt 
 152  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   552,97  Lt 
 152  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   729,63  Lt 
 152  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.046,65  Lt 
 152  4   UAB "Labochema LT"   1.086,58  Lt 
 152  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.471,73  Lt 
 153  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.415,70  Lt 
 153  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   2.214,30  Lt 
 153  3   UAB "Labochema LT"   2.934,25  Lt 
 153  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   5.803,77  Lt 
 154  1   UAB "Labochema LT"   5.265,92  Lt 
 155  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   11,98  Lt 
 155  2   UAB "Oriola–Vilnius"   19,12  Lt 
 155  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   30,01  Lt 
 155  4   UAB 'Opus Medicum'   104,06  Lt 
 155  5   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   145,20  Lt 
 156  1   UAB 'Opus Medicum'   186,34  Lt 
 156  2   UAB 'Interlux'   273,00  Lt 
 156  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   290,40  Lt 
 156  4   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   302,50  Lt 
 156  5   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   338,80  Lt 
 156  6   UAB "Oriola–Vilnius"   370,74  Lt 
 156  7   UAB "Labochema LT"   387,20  Lt 
 156  8   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.219,82  Lt 
 157  1   UAB 'Opus Medicum'   48,40  Lt 
 157  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   50,09  Lt 
 157  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   55,66  Lt 
 157  4   UAB 'Interlux'   73,50  Lt 
 157  5   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   106,48  Lt 
 157  6   UAB "Oriola–Vilnius"   117,39  Lt 
 157  7   UAB "Labochema LT"   173,03  Lt 
 157  8   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   273,97  Lt 
 158  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   418,18  Lt 
 158  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   557,57  Lt 
 158  3   UAB 'Opus Medicum'   571,51  Lt 
 158  4   UAB "Oriola–Vilnius"   595,80  Lt 
 158  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   735,68  Lt 
 158  6   UAB "Labochema LT"   774,40  Lt 
 159  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   324,28  Lt 
 159  2   UAB "Labochema LT"   326,70  Lt 
 159  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   442,86  Lt 
 160  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   169,40  Lt 
 160  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   247,57  Lt 
 160  3   UAB "Labochema LT"   363,00  Lt 
 161  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   169,40  Lt 
 161  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   193,60  Lt 
 161  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   247,57  Lt 
 161  4   UAB "Labochema LT"   363,00  Lt 
 162  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   677,60  Lt 
 162  2   UAB "Labochema LT"   726,00  Lt 
 163  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   19.118,00  Lt 
 163  2   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"   22.360,80  Lt 
 163  3   UAB "Oriola–Vilnius"   24.175,80  Lt 
 163  4   UAB 'Interlux'   25.954,50  Lt 
 163  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   28.314,00  Lt 
 163  6   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   33.759,00  Lt 
 163  7   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   36.111,24  Lt 
 164  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.911,80  Lt 
 164  2   UAB "Oriola–Vilnius"   2.325,62  Lt 
 164  3   UAB 'Interlux'   2.843,50  Lt 
 164  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   5.372,40  Lt 
 164  5   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   5.856,40  Lt 
 165  1   UAB 'Linea libera'   3.271,84  Lt 
 166  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   871,20  Lt 
 166  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.452,00  Lt 
 166  3   UAB 'Interlux'   1.548,80  Lt 
 166  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.674,64  Lt 
 166  5   UAB "Oriola–Vilnius"   2.178,00  Lt 
 167  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.888,81  Lt 
 167  2   UAB 'Interlux'   3.260,95  Lt 
 167  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   3.656,62  Lt 
 167  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   5.995,55  Lt 
 167  5   UAB "BIOTECHA"   6.019,75  Lt 
 167  6   UAB "Labochema LT"   8.336,90  Lt 
 168  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   871,20  Lt 
 168  2   UAB 'Interlux'   1.839,20  Lt 
 168  3   UAB "Oriola–Vilnius"   2.178,00  Lt 
 169  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   871,20  Lt 
 170  1   UAB 'Interlux'   5.142,50  Lt 
 171  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.466,52  Lt 
 171  2   UAB "BIOTECHA"   1.871,82  Lt 
 172  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.286,23  Lt 
 172  2   UAB "BIOTECHA"   1.642,41  Lt 
 173  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   572,33  Lt 
 173  2   UAB "BIOTECHA"   729,96  Lt 
 174  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   2.335,30  Lt 
 174  2   UAB "BIOTECHA"   3.733,87  Lt 
 175  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   469,48  Lt 
 175  2   UAB "BIOTECHA"   1.199,23  Lt 
 176  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   517,58  Lt 
 177  1   UAB "DIAMEDICA"   9.196,00  Lt 
 178  1   UAB 'Interlux'   968,00  Lt 
 179  1   UAB "Labochema LT"   1.240,25  Lt 
 180  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   94,74  Lt 
 180  2   UAB "Labochema LT"   156,09  Lt 
 181  1   UAB "Labochema LT"   258,94  Lt 
 181  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   605,00  Lt 
 182  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   106,48  Lt 
 182  2   UAB "Labochema LT"   110,11  Lt 
 183  1   UAB "Labochema LT"   2.347,40  Lt 
 184  1   UAB "Labochema LT"   372,68  Lt 
 184  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   532,40  Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-30, 32-48, 50-101, 103-121, 123-127, 129-184  2010-05-21    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-5, 7-11, 13-19, 21-26, 28-30, 32-40, 42, 44-48, 50-51, 54, 56-57, 61-62, 64-65, 69, 71, 74-76, 81, 89, 91, 94-95, 99, 100, 103-121, 123, 124-127, 129-150, 154-158, 160-168, 170, 176-184  2010-05-24  
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  6, 20, 27, 41, 43, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 63, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 77, 78, 79, 80, 82, 90, 92, 93, 96, 97, 98, 101, 151, 152, 153, 159, 171, 172, 173, 174, 175  2010-07-26  1-os vietos laimėtojui O. Žuravliovo įm. "Avsista" 2010-07-10 atsisakius sudaryti sutartį, sutartis sudaryta su 2-os vietos laimėtoju
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  12, 31, 49, 102, 122, 128  2010-05-24  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį  83, 84, 85, 86, 87, 88, 169  2010-07-26  


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3, 13, 17, 18, 25, 26, 32-36, 39, 104, 105, 112, 117, 123, 124, 131, 132, 136, 137, 138, 170, 178
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2010-06-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 106.054,10 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-06-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 10, 27, 28, 37, 38, 41, 47, 48, 51, 59, 60, 71, 76-80, 82, 92, 93, 115, 118, 119, 120, 121, 125, 129, 145, 162, 176, 180, 182
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" (121464065)
Sutarties sudarymo data:
2010-06-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 98.944,46 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-06-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 40, 42, 43, 45, 46, 50, 54, 56, 61, 63-66, 72, 74, 75, 81, 90, 91, 96, 98, 99, 100, 126, 127, 130, 139, 140, 141, 144, 146, 147, 148, 154, 159, 179, 181, 183, 184
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Labochema LT" (300670772)
Sutarties sudarymo data:
2010-06-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 37.768,94 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-06-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 7, 19, 95
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" (221731170)
Sutarties sudarymo data:
2010-06-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 2.393,40 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-06-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 5, 29, 30, 107, 108, 109, 110, 114, 171-175
Tiekėjo pavadinimas
UAB "BIOTECHA" (300630105)
Sutarties sudarymo data:
2010-06-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 107.518,30 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-06-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 8, 9, 142
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Oriola–Vilnius" (111472747)
Sutarties sudarymo data:
2010-06-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 7.226,12 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-06-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 14, 15, 16, 103, 106, 165
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Linea libera' (122145775)
Sutarties sudarymo data:
2010-06-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 13.919,84 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-06-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 156, 157
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Opus Medicum' (300516589)
Sutarties sudarymo data:
2010-06-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 234,74 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-06-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2, 6, 20, 21, 23, 111, 113, 143, 158, 160, 161, 163, 164, 166, 167, 168
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" (123221635)
Sutarties sudarymo data:
2010-06-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 46.017,03 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-06-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 44, 133, 134, 135, 177
Tiekėjo pavadinimas
UAB "DIAMEDICA" (111768155)
Sutarties sudarymo data:
2010-06-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 32.244,08 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-06-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 116, 149, 150, 151, 152, 153, 155
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA" (121952584)
Sutarties sudarymo data:
2010-06-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 6.259,53 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-06-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 4, 11, 22, 24, 57, 62, 94
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Elbis" (124903560)
Sutarties sudarymo data:
2010-06-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 10.832,53 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-06-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 52, 53, 55, 58, 67-70, 73, 89, 97, 101
Tiekėjo pavadinimas
UAB EUROCHEMICALS (302424417)
Sutarties sudarymo data:
2010-06-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 1.486,85 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-06-28 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Algirdas  Radžiūnas
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Direktoriaus pavaduotojas plėtrai ir ūkio reikalams
Vardas, pavardė
  Algirdas  Radžiūnas
Telefonas
  +370 5 2624672
Elektroninio pašto adresas:
  algirdas.radziunas@ekmi.vu.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 6, 20, 27, 41, 43, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 63, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 96, 97, 98, 101, 151, 152, 153, 159, 169, 171, 172, 173, 174 ir 175 pirkimo dalių 1-os vietos laimėtojui O. Žuravliovo įm. "Avsista" 2010-07-10 atsisakius sudaryti sutartį, buvo sudaryti sutarčių priedai su 2-ųjų vietų laimėtojais. Sprendimo data: 2010-08-04.


  _____Direktoriaus pavaduotojas plėtrai ir ūkio reikalams_____   __________   _____Algirdas  Radžiūnas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)