tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


AB 'Lietuvos geležinkeliai' filialas 'Šiaulių geležinkelių infrastruktūra'
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 110083796, Dubijos g. 26, Šiauliai, Tel.: +370 41 20 38 72, Faks.: +370 41 20 30 78, a.kulikauskiene@litrail.lt, www.litrail.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
81041   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  11

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Alyvų ir tepalų pirkimas (konkurso šifras IF-3-052) 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  09211000-1
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Dyzelinių variklių alyvų (SAE 15W-40 ACEA E7) pirkimas 09211000-1
2 Dyzelinių variklių alyva (SAE 15W-40, ACEA E) pirkimas 09211000-1
3 Universali variklių alyva (SAE 10W-40, ACEA E7-08) pirkimas 09211000-1
4 Dyzelinių variklių alyva (SAE 5W-40, ACEA E4-04) pirkimas 09211000-1
5 Reduktorių alyva (SAE 80W-90, API GL-4) pirkimas 09211000-1
6 Reduktorių alyva (SAE 80W-90, API GL-5) pirkimas 09211000-1
7 Reduktorių alyva (NLGI 000, GPF000E-25) pirkimas 09211000-1
8 Automatinių transmisijų alyva (GM Dexron IID) pirkimas 09211000-1
9 Hidraulinių pavarų alyva (Allison C-4) pirkimas 09211000-1
10 Kompresorinė alyva (ISO VG 46, DIN 51506 VC-L) pirkimas 09211000-1
11 Kompresorinė alyva (ISO VG 100, DIN 51506 VDL) pirkimas 09211000-1
12 Hidraulinių sistemų alyva (ISO VG 32, DIN 51524-3 (HVLP)) pirkimas 09211000-1
13 Hidraulinių sistemų alyva (ISO VG 46, DIN 51524-3 (HVLP)) pirkimas 09211000-1
14 Kompresorinis tepalas (NLGI 2. DIN 51502) pirkimas 09211000-1
15 Transformatorinė alyva (IEC 60296) pirkimas 09211000-1


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2009-12-01    10:20 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2009-11-10 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2009-11-13 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
"Mechanica", UAB 300502269  Turgaus g.4A, LT-33143 Molėtai  Lietuva 
UAB "Autotrade" 121156135  Lvovo g. 89/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "NESTE LIETUVA" 211472890  P. Lukšio g. 32/12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Circle K Lietuva, UAB 211454910  J. Jasinskio g. 16A, LT-01112 Vilnius  Lietuva 
UAB "Jungent Lietuva" 111465368  Kalvarijų g. 98-43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA" 175781368  Toliočių k., 5400 Šiaulių r. sav.  Lietuva 
UAB "Areviva" 302303757  Beržų g.4, 36237 Panevėžys  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "SOLIRIS" 134174610  V. Krėvės pr. 72-56, Kauno m., 50395 Kauno m. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 4   Uždaroji akcinė bendrovė "SOLIRIS"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko techninės specifikacijos reikalavimų  4.692,00  Lt
 7   Circle K Lietuva, UAB  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitiko techninės specifikacijos reikalavimų  2.730,00  Lt
 10   UAB "Areviva"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  650,00  Lt
 12   "Mechanica", UAB  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  3.192,00  Lt
 14   UAB "Areviva"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  840,00  Lt

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   4.050,00  Lt 
 1  2   UAB "Autotrade"   4.380,00  Lt 
 1  3   Circle K Lietuva, UAB   4.790,00  Lt 
 1  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SOLIRIS"   5.250,00  Lt 
 1  5   UAB "Jungent Lietuva"   5.880,00  Lt 
 1  6   UAB "Areviva"   8.200,00  Lt 
 2  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   2.430,00  Lt 
 2  2   "Mechanica", UAB   2.484,00  Lt 
 2  3   UAB "Autotrade"   2.592,00  Lt 
 2  4   Circle K Lietuva, UAB   2.730,00  Lt 
 2  5   Uždaroji akcinė bendrovė "SOLIRIS"   3.024,00  Lt 
 2  6   UAB "Jungent Lietuva"   3.390,00  Lt 
 2  7   UAB "Areviva"   4.320,00  Lt 
 3  1   UAB "Autotrade"   8.136,00  Lt 
 3  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   8.982,00  Lt 
 3  3   Uždaroji akcinė bendrovė "NESTE LIETUVA"   10.530,00  Lt 
 3  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SOLIRIS"   10.728,00  Lt 
 3  5   Circle K Lietuva, UAB   10.800,00  Lt 
 3  6   UAB "Jungent Lietuva"   12.528,00  Lt 
 3  7   UAB "Areviva"   18.900,00  Lt 
 4  1   UAB "Autotrade"   4.464,00  Lt 
 4  2   Circle K Lietuva, UAB   6.060,00  Lt 
 4  3   UAB "Jungent Lietuva"   6.996,00  Lt 
 4  4   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   11.400,00  Lt 
 5  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   2.340,00  Lt 
 5  2   Circle K Lietuva, UAB   2.640,00  Lt 
 5  3   UAB "Autotrade"   2.856,00  Lt 
 5  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SOLIRIS"   3.204,00  Lt 
 5  5   UAB "Jungent Lietuva"   4.662,00  Lt 
 5  6   UAB "Areviva"   6.600,00  Lt 
 6  1   Circle K Lietuva, UAB   1.644,00  Lt 
 6  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   1.676,00  Lt 
 6  3   UAB "Autotrade"   1.728,00  Lt 
 6  4   "Mechanica", UAB   1.832,00  Lt 
 6  5   Uždaroji akcinė bendrovė "SOLIRIS"   2.216,00  Lt 
 6  6   UAB "Jungent Lietuva"   2.356,00  Lt 
 6  7   UAB "Areviva"   4.600,00  Lt 
 8  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   2.280,00  Lt 
 8  2   Circle K Lietuva, UAB   2.388,00  Lt 
 8  3   UAB "Autotrade"   3.228,00  Lt 
 8  4   Uždaroji akcinė bendrovė "SOLIRIS"   3.966,00  Lt 
 8  5   UAB "Jungent Lietuva"   4.560,00  Lt 
 9  1   Circle K Lietuva, UAB   1.592,00  Lt 
 9  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   2.320,00  Lt 
 9  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SOLIRIS"   2.460,00  Lt 
 9  4   UAB "Autotrade"   2.920,00  Lt 
 9  5   UAB "Jungent Lietuva"   3.504,00  Lt 
 10  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SOLIRIS"   590,00  Lt 
 10  2   UAB "Autotrade"   615,00  Lt 
 10  3   Circle K Lietuva, UAB   732,00  Lt 
 10  4   "Mechanica", UAB   772,00  Lt 
 10  5   UAB "Jungent Lietuva"   849,00  Lt 
 10  6   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   915,00  Lt 
 11  1   Uždaroji akcinė bendrovė "SOLIRIS"   137,20  Lt 
 11  2   UAB "Autotrade"   150,40  Lt 
 11  3   Circle K Lietuva, UAB   170,00  Lt 
 11  4   "Mechanica", UAB   199,40  Lt 
 11  5   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   212,60  Lt 
 11  6   UAB "Jungent Lietuva"   233,20  Lt 
 11  7   UAB "Areviva"   260,00  Lt 
 12  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   2.624,00  Lt 
 12  2   UAB "Autotrade"   2.784,00  Lt 
 12  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SOLIRIS"   2.880,00  Lt 
 12  4   Circle K Lietuva, UAB   3.112,00  Lt 
 12  5   UAB "Jungent Lietuva"   4.288,00  Lt 
 12  6   UAB "Areviva"   6.240,00  Lt 
 13  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   3.936,00  Lt 
 13  2   UAB "Autotrade"   4.224,00  Lt 
 13  3   Uždaroji akcinė bendrovė "SOLIRIS"   4.320,00  Lt 
 13  4   "Mechanica", UAB   4.332,00  Lt 
 13  5   Circle K Lietuva, UAB   4.668,00  Lt 
 13  6   UAB "Jungent Lietuva"   5.976,00  Lt 
 13  7   UAB "Areviva"   9.360,00  Lt 
 14  1   UAB "Autotrade"   431,00  Lt 
 14  2   "Mechanica", UAB   440,00  Lt 
 14  3   Circle K Lietuva, UAB   542,00  Lt 
 14  4   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   542,00  Lt 
 14  5   Uždaroji akcinė bendrovė "NESTE LIETUVA"   554,00  Lt 
 14  6   Uždaroji akcinė bendrovė "SOLIRIS"   658,00  Lt 
 14  7   UAB "Jungent Lietuva"   675,20  Lt 
 15  1   Circle K Lietuva, UAB   4.320,00  Lt 
 15  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"   6.048,00  Lt 
 15  3   UAB "Jungent Lietuva"   6.080,00  Lt 
 15  4   UAB "Autotrade"   6.640,00  Lt 
 15  5   Uždaroji akcinė bendrovė "SOLIRIS"   6.688,00  Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1,2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15  2010-01-25    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  2010-01-25  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras  7  2010-04-19  
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
    Pasibaigus pasiūlymų galiojimo terminui 


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 2, 5, 8, 12, 13
Tiekėjo pavadinimas
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA" (175781368)
Sutarties sudarymo data:
2010-02-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  17.660,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-02-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 6, 9, 15
Tiekėjo pavadinimas
Circle K Lietuva, UAB (211454910)
Sutarties sudarymo data:
2010-02-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  7.556,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-02-04 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3, 4, 14
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Autotrade" (121156135)
Sutarties sudarymo data:
2010-02-09 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  13.031,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-02-09 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 10, 11
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "SOLIRIS" (134174610)
Sutarties sudarymo data:
2010-02-17 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  727,20 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-02-17 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Raimondas  Vasiliauskas
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  specialistė
Vardas, pavardė
  Kulikauskienė  Aušra
Telefonas
  +370 41 203872
Elektroninio pašto adresas:
  a.kulikauskiene@litrail.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Filialo direktorius_____   __________   _____Algirdas  Karužis_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)