tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Uždaroji akcinė bendrovė 'Šiaulių vandenys'
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 144133366, Vytauto g. 103, 77160 Šiauliai, Tel.: (8 41) 52 55 50, Faks.: (8 41) 52 22 66, office@siauliuvandenys.lt, www.siauliuvandenys.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
91967   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  6

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Laboratorinių cheminių reagentų, medžiagų ir indų pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33696000-5
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Oksiduojančios medžiagos 33696000-5
2 Degios medžiagos 33696000-5
3 Toksiškos medžiagos 33696000-5
4 Ardančios (ėsdinančios) medžiagos 33696000-5
5 Pavojingos aplinkai medžiagos 33696000-5
6 Dirginančios medžiagos 33696000-5
7 Kitos cheminės medžiagos 33696000-5
8 Kitos medžiagos 33696000-5
9 Normaliniai ir moliariniai tirpalai 33696000-5
10 Standartiniai tirpalai 33696000-5
11 Prietaisų kalibravimo standartinės medžiagos 33696000-5
12 Prietaisų tikrinimo standartiniai tirpalai 33696000-5
13 Pamatinės sertifikuotos medžiagos 33696000-5
14 Pamatinė paliūdyta medžiaga mikrobiologiniams tyrimams 33696000-5
15 Indikatoriai 33696000-5
16 Mikrobiologinės terpės 33696000-5
17 Terpės naudojamos sterilumo kontrolei 33696000-5
18 Medžiagos dezinfektantai – biocidai 33696000-5
19 Matavimo indai metrologiškai tikrinami arba kalibruojami 33696000-5
20 Kiti laboratoriniai indai 33696000-5
21 Kiuvetės spektrofotometrams 33696000-5
22 Termometrai; 33696000-5
23 Vienkartinės ir stiklinės Petri lėkštelės 33696000-5
24 Filtrai įvairūs 33696000-5
25 Membraniniai filtrai 33696000-5
26 Dejonizatoriaus DEMIWA 10 rosa dalys 33696000-5
27 Dujų chromatografo Varian CP 3800 dalys 33696000-5
28 Kitų laboratorinių prietaisų dalys 33696000-5
29 Vandens gerinimo sistemos Elix 3 Millipore filtras 33696000-5


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2010-07-28    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2010-07-13 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2010-07-16 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 121464065  Molėtų g.16, LT - 4012 Didžioji Riešė, LT-14260 Vilniaus raj.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" 123221635  Rygos g. 15, LT-05245 Vilnius  Lietuva 
UAB "Labochema LT" 300670772  Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA" 121952584  Savanorių pr. 180-54, Vilniaus m., 01354 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "SORB CHEM" 300638237  Savanorių pr. 176, LT-03154 Vilnius  Lietuva 
UAB EUROCHEMICALS 302424417  reg. adresas: Naugarduko g. 91, Vilnius, buveinė: Minsko pl. 53 (Kuprijoniškių km.), Vilnius LT-02121  Lietuva 
O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" 155525379  Karlų kaimas, Visagino sav. LT-30270  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 19   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"  39 str. 2 d. 1 p.  Per nurodytą terminą nepatikslino minimalių kvalifikacijos reikalavimų  24.092,31  Lt
 20   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"  39 str. 2 d. 1 p.  Per nurodytą terminą nepatikslino minimalių kvalifikacijos reikalavimų  25.103,87  Lt
 22   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"  39 str. 2 d. 1 p.  Per nurodytą terminą nepatikslino minimalių kvalifikacijos reikalavimų  7.019,21  
 23   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"  39 str. 2 d. 1 p.  Per nurodytą terminą nepatikslino minimalių kvalifikacijos reikalavimų  3.551,35  Lt
 24   Uždaroji akcinė bendrovė "SUVA"  39 str. 2 d. 1 p.  Per nurodytą terminą nepatikslino minimalių kvalifikacijos reikalavimų  3.593,70  Lt
 1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 1 p.  Pateikta patikslinta Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma, išduota vėliau nei pasiūlymo pateikimo terminas  1.225,73  Lt
 2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 1 p.  Pateikta patikslinta Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma, išduota vėliau nei pasiūlymo pateikimo terminas  6.802,62  Lt
 3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 1 p.  Pateikta patikslinta Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma, išduota vėliau nei pasiūlymo pateikimo terminas  8.225,30  Lt
 4   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 1 p.  Pateikta patikslinta Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma, išduota vėliau nei pasiūlymo pateikimo terminas  14.762,36  Lt
 5   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 1 p.  Pateikta patikslinta Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma, išduota vėliau nei pasiūlymo pateikimo terminas  7.851,81  Lt
 6   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 1 p.  Pateikta patikslinta Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma, išduota vėliau nei pasiūlymo pateikimo terminas  13.912,46  Lt
 7   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 1 p.  Pateikta patikslinta Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma, išduota vėliau nei pasiūlymo pateikimo terminas  11.661,25  Lt
 8   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 1 p.  Pateikta patikslinta Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma, išduota vėliau nei pasiūlymo pateikimo terminas  6.652,58  Lt
 15   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 1 p.  Pateikta patikslinta Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma, išduota vėliau nei pasiūlymo pateikimo terminas  1.266,87  Lt
 23   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 1 p.  Pateikta patikslinta Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma, išduota vėliau nei pasiūlymo pateikimo terminas  4.030,51  Lt
 24   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 1 p.  Pateikta patikslinta Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma, išduota vėliau nei pasiūlymo pateikimo terminas  9.300,85  Lt
 25   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 1 p.  Pateikta patikslinta Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma, išduota vėliau nei pasiūlymo pateikimo terminas  53.658,66  Lt
 1   UAB EUROCHEMICALS  39 str. 2 d. 2 p.  Neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų  829,09  Lt

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   218,78  Lt 
 1  2   UAB "Labochema LT"   1.274,13  Lt 
 2  1   UAB "Labochema LT"   2.461,14  Lt 
 2  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   3.100,20  Lt 
 2  3   UAB EUROCHEMICALS   5.921,26  Lt 
 3  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   3.374,85  Lt 
 3  2   UAB "Labochema LT"   5.512,76  Lt 
 4  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.908,24  Lt 
 4  2   UAB EUROCHEMICALS   3.565,87  Lt 
 4  3   UAB "Labochema LT"   3.714,70  Lt 
 5  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   995,73  Lt 
 5  2   UAB "Labochema LT"   3.144,79  Lt 
 6  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   4.668,41  Lt 
 6  2   UAB "Labochema LT"   12.978,46  Lt 
 7  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   7.014,83  Lt 
 7  2   UAB "Labochema LT"   8.612,78  Lt 
 8  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   198,14  Lt 
 8  2   UAB "Labochema LT"   1.545,17  Lt 
 9  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   823,04  Lt 
 9  2   UAB "Labochema LT"   1.298,33  Lt 
 10  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   3.406,60  Lt 
 10  2   UAB "Labochema LT"   7.304,77  Lt 
 11  1   UAB "Labochema LT"   4.362,05  Lt 
 11  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   6.703,24  Lt 
 12  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   4.338,60  Lt 
 12  2   UAB "Labochema LT"   5.155,86  Lt 
 13  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.038,75  Lt 
 13  2   UAB "Labochema LT"   2.256,65  Lt 
 15  1   UAB "Labochema LT"   1.226,94  Lt 
 15  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.413,15  Lt 
 16  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.585,10  Lt 
 17  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   1.018,82  Lt 
 19  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   21.782,54  Lt 
 19  2   UAB "Labochema LT"   22.873,84  Lt 
 20  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   17.771,80  Lt 
 20  2   UAB "Labochema LT"   29.040,00  Lt 
 21  1   UAB "Labochema LT"   4.970,68  Lt 
 21  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   6.459,95  Lt 
 22  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   4.814,55  Lt 
 22  2   UAB "Labochema LT"   7.048,25  Lt 
 23  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   2.655,95  Lt 
 23  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   3.049,20  Lt 
 23  3   UAB "Labochema LT"   5.075,95  Lt 
 24  1   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   2.478,08  Lt 
 24  2   UAB "Labochema LT"   4.374,15  Lt 
 24  3   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   4.900,50  Lt 
 25  1   Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA"   9.317,00  Lt 
 25  2   UAB "Labochema LT"   13.037,75  Lt 
 25  3   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   24.315,37  Lt 
 26  1   UAB "SORB CHEM"   1.604,46  Lt 
 26  2   O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"   1.751,48  Lt 
 27  1   UAB "Labochema LT"   10.480,54  Lt 
 28  1   UAB "Labochema LT"   2.789,05  Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
15  2010-08-30    
2010-08-30    
2010-08-30    
2010-08-30    
10  2010-08-30    
11  2010-08-30    
12  2010-08-30    
13  2010-08-30    
16  2010-08-30    
17  2010-08-30    
19  2010-08-30    
20  2010-08-30    
21  2010-08-30    
22  2010-08-30    
23  2010-08-30    
24  2010-08-30    
26  2010-08-30    
27  2010-08-30    
28  2010-08-30    
2010-08-30    
2010-08-31    
2010-08-30    
2010-08-30    
2010-08-30    
2010-08-30    
25  2010-08-30    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  2010-08-30  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  14, 18, 29  2010-07-28  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 16, 17, 23, 25
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" (123221635)
Sutarties sudarymo data:
2010-09-21 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 43.730,61 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-09-20 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2, 11, 15, 21, 27, 28
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Labochema LT" (300670772)
Sutarties sudarymo data:
2010-09-21 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 78.871,20 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-09-20 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 20, 22, 24
Tiekėjo pavadinimas
O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA" (155525379)
Sutarties sudarymo data:
2010-09-21 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 224.498,82 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-09-20 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 26
Tiekėjo pavadinimas
UAB "SORB CHEM" (300638237)
Sutarties sudarymo data:
2010-09-21 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 4.813,38 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2013-09-20 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Šuklienė  Danguolė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Viešųjų pirkimų vyr. specialistė
Vardas, pavardė
  Danguolė  Yčienė
Telefonas
  +370 841 525696
Elektroninio pašto adresas:
  danguole.y@siauliuvandenys.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Generalinis direktorius_____   __________   _____Jonas  Matkevičius_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)