tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Ugdymo plėtotės centras
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 302430498, M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius, Tel.: +370 5 279 9599, Faks.: +370 5 279 9599, rolandas.girstautas@upc.smm.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
93317   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
 24     ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Mokymų paslaugos 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  80510000-2
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Pedagogų edukacinės IKT taikymo kompetencijos tobulinimo mokymų Klaipėdos apskrityje paslaugos 80510000-2
2 Pedagogų edukacinės IKT taikymo kompetencijos tobulinimo mokymų Alytaus apskrityje paslaugos 80510000-2
3 Pedagogų edukacinės IKT taikymo kompetencijos tobulinimo mokymų Utenos apskrityje paslaugos 80510000-2


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2010-08-30    10:15 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2010-08-13 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2010-08-18 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Širvintų rajono švietimo centras 300011804  Vilniaus g. 81, Širvintų m., 0000 Širvintų r. sav.  Lietuva 
UAB "Projektų vadybos institutas" 302501792  Kovo 11-osios g. 106-72, Kaunas  Lietuva 
Viešoji įstaiga SMART LOOK verslo akademija 302513129  Konstitucijos pr. 23B-515, Vilnius  Lietuva 
Viešoji įstaiga Informacijos technologijų mokymo centras 135920073  Kęstučio g. 59-32, Kauno m., LT-44303 Kauno m. sav.  Lietuva 
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 193043096  Vytauto pr. 44, LT-44003 Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė 'NRD' 111647812  Smolensko g. 6, LT-03201 Vilnius  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
 Kęstutis Tamošaitis     Samaninės g. 12, Vaivadai, Panevėžio raj.  Lietuva 
 Ingrida Kupčiūnienė     Tulpių g. 12, Žiežmariai, Kaišiadorių sav.  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
 Ingrida Kupčiūnienė     Tulpių g. 12, Žiežmariai, Kaišiadorių sav.  Lietuva 
 Eglė Vaivadienė     Seirijų 11-21, Leipalingis, Druskininkų sav.  Lietuva 

Ūkio subjektų grupė
 Rigonda Skorulskienė     Bernatonių g. 74, Kaunas  Lietuva 
 Ilona Mackevičiūtė     Vilniaus g. 7-26, Karmėlava, Kauno raj.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 1   Širvintų rajono švietimo centras  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų  11.250,00  Lt
 2   Širvintų rajono švietimo centras  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų  6.300,00  Lt
 3   Širvintų rajono švietimo centras  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų  3.720,00  Lt
 2 Ūkio subjektų grupė: Fizinis asmuo(Rigonda Skorulskienė); Fizinis asmuo(Ilona Mackevičiūtė)   39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų  5.530,50   Lt
 3 Ūkio subjektų grupė: Fizinis asmuo(Rigonda Skorulskienė); Fizinis asmuo(Ilona Mackevičiūtė)   39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų  3.927,00   Lt
 1   Viešoji įstaiga SMART LOOK verslo akademija  39 str. 2 d. 1 p.  Tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė tiekėjo kvalifikaciją patikslinančių dokumentų  15.000,00  Lt
 2   Viešoji įstaiga SMART LOOK verslo akademija  39 str. 2 d. 1 p.  Tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė tiekėjo kvalifikaciją patikslinančių dokumentų  8.010,00  Lt
 3   Viešoji įstaiga SMART LOOK verslo akademija  39 str. 2 d. 1 p.  Tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė tiekėjo kvalifikaciją patikslinančių dokumentų  6.300,00  Lt
 1   Kauno pedagogų kvalifikacijos centras  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų  20.400,00  Lt
 2   Kauno pedagogų kvalifikacijos centras  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų  11.880,00  Lt
 3   Kauno pedagogų kvalifikacijos centras  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų  8.040,00  Lt
 1   Uždaroji akcinė bendrovė 'NRD'  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų  16.500,00  Lt
 2   Uždaroji akcinė bendrovė 'NRD'  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų  16.500,00  Lt
 3   Uždaroji akcinė bendrovė 'NRD'  39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų  16.500,00  Lt
 2 Ūkio subjektų grupė: Fizinis asmuo(Kęstutis Tamošaitis); Fizinis asmuo(Ingrida Kupčiūnienė)   39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų  19.800,00   Lt
 3 Ūkio subjektų grupė: Fizinis asmuo(Ingrida Kupčiūnienė); Fizinis asmuo(Eglė Vaivadienė)   39 str. 2 d. 2 p.  Tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų  10.650,00   Lt
 1   UAB "Projektų vadybos institutas" -  Tiekėjas atšaukė savo pateiktą pasiūlymą  17.250,00  Lt

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   Viešoji įstaiga Informacijos technologijų mokymo centras   24.000,00  Lt 
 2  1   UAB "Projektų vadybos institutas"   9.000,00  Lt 
 2  2   Viešoji įstaiga Informacijos technologijų mokymo centras   13.500,00  Lt 
 3  1   UAB "Projektų vadybos institutas"   6.600,00  Lt 
 3  2   Viešoji įstaiga Informacijos technologijų mokymo centras   9.240,00  Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
2 - 3  2010-09-16    
2010-09-23    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1  2010-09-23  
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  2, 3  2010-09-15  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1
Tiekėjo pavadinimas
Viešoji įstaiga Informacijos technologijų mokymo centras (135920073)
Sutarties sudarymo data:
2010-10-13 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  24.000,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-06-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Projektų vadybos institutas" (302501792)
Sutarties sudarymo data:
2010-10-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  9.000,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-06-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 3
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Projektų vadybos institutas" (302501792)
Sutarties sudarymo data:
2010-10-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  6.600,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-06-30 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Rolandas  Girštautas
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Viešųjų pirkimų specialistas
Vardas, pavardė
  Rolandas  Girštautas
Telefonas
  +370 5 2799599
Elektroninio pašto adresas:
  rolandas.girstautas@upc.smm.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Direktoriaus pavaduotojas_____   __________   _____Pranas  Gudynas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)