tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 190468035, Liepojos g. 41, LT-92288 Klaipėda, Tel.: (+370 46) 39 65 05, Faks.: (+370 46) 39 66 71, ekonomistai@kul.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
92362   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Medikamentai 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33652000-5
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  33610000-9
33621000-9
33642000-2
33622000-6
33620000-2
33630000-5
33650000-1
33641000-5
33691000-0
33661000-1
33632000-9
33660000-4
33670000-7
33662000-8
33692210-2
33690000-3
33696300-8

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Ac. Ascorbici 50 mg; Rutini 50 mg 33610000-9
2 Ac. Ascorbinicum 33610000-9
3 Ac. Ascorbicum 33610000-9
4 Bakterijos, gyvos 33610000-9
5 Calcii chloridum 33610000-9
6 Calcii gluconas 33610000-9
7 Domperidonum 33610000-9
8 Metforminum 33610000-9
9 Metforminum 33610000-9
10 Magnesium citrate 33610000-9
11 Magnesium citrate 33610000-9
12 Glibenclamidum 33610000-9
13 Glibenclamidum 33610000-9
14 Gliclazidum 33610000-9
15 Gliquidonum 33610000-9
16 Glimepiridum 33610000-9
17 Glimepiridum 33610000-9
18 Isophanum Insulinum Human 33610000-9
19 Insulinum Humanum 33610000-9
20 Insulinum 33610000-9
21 Insulinum 33610000-9
22 Insulinum Humanum 33610000-9
23 Insulinum 33610000-9
24 Insulinum 33610000-9
25 Insulinum 33610000-9
26 Insulinum 33610000-9
27 Insulinum 33610000-9
28 Insulinum 33610000-9
29 Insulinum 33610000-9
30 Kalii chloridum ilgiau veikiančios 33610000-9
31 Magnesii aspartas. Kalii aspartas 33610000-9
32 Magnesii aspartat. Kalii aspartat 33610000-9
33 Magnio laktato 470mg; Piridoksino 5mg; mineralinės medžiagos 33610000-9
34 Metoclopramidum 33610000-9
35 Metoclopramidum 33610000-9
36 Natrii chlor 3,5; Kalii chlor 2,5; Natrii citrat 2,9; Glucosae 10,0 33610000-9
37 Butylscopolamini bromidum 33610000-9
38 Nystatinum 33610000-9
39 Nystatinum 33610000-9
40 Colecalciferolum 33610000-9
41 ACID alfa lipoici 33610000-9
42 Ondansetronum 33610000-9
43 Ondansetronum 33610000-9
44 Pyridoxini hydrochloridum 33610000-9
45 Radix Rhei extr. 33610000-9
46 Retinoli acetat 33610000-9
47 Thiamini chloridum 33610000-9
48 Tocopherolum 33610000-9
49 Tocopherolum 33610000-9
50 Vit. B1 100mg; Vit. B6 100mg; Vit. B12 1mcg 33610000-9
51 Vitamin A+E 33610000-9
52 Multivitaminai lašai naujagimiams 33610000-9
53 Desmopressinum 33610000-9
54 Glimepiridum 33610000-9
55 Glimepiridum 33610000-9
56 Glipizidum XL (modif. veik.) 33610000-9
57 Polonosetron 33610000-9
58 Pioglitazonum 33610000-9
59 Pioglitazonum 33610000-9
60 Roziglitazonum 33610000-9
61 Roziglitazonum 33610000-9
62 Aciidum ursodeoxycholicum 33610000-9
63 Aliuminio hidroksidas, magnio karbonatas+magnio hidroksidas 33610000-9
64 Atropini sulfas 33610000-9
65 Bisacodylum 33610000-9
66 Bisacodylum 33610000-9
67 Calcii et magnii carbonas 33610000-9
68 Carbo activatus 33610000-9
69 Cimetidinum 33610000-9
70 Drotaverinum 33610000-9
71 Drotaverinum 33610000-9
72 Drotaverinum 33610000-9
73 Famotidinum 33610000-9
74 Famotidinum 33610000-9
75 Hyoscini butylbromidum 33610000-9
76 Lactulosae 33610000-9
77 Lansoprazolum 33610000-9
78 Loperamidum 33610000-9
79 Macrogolum 33610000-9
80 Mesalazinum 33610000-9
81 Misoprostolum 33610000-9
82 Omeprazolum 33610000-9
83 Ezomeprazol 33610000-9
84 Ornitinum aspartatum 33610000-9
85 Otilonium 33610000-9
86 Pancreatinum 33610000-9
87 Pancreatinum 33610000-9
88 Pancreatinum 33610000-9
89 Papaverini hydrochloridum 33610000-9
90 Ranitidinum 33610000-9
91 Ranitidinum 33610000-9
92 Saccharomyces-boulardi 33610000-9
93 Saccharomyces-boulardi 33610000-9
94 Silymarinum 33610000-9
95 Smectitum 33610000-9
96 Sorbitolum; Natrii citras; Natrii laurylsulfati 33610000-9
97 Sucralfatum 33610000-9
98 Sulfasalazinum 33610000-9
99 Ac. Folicum 33621000-9
100 Ac. Folicum 33621000-9
101 Ac.acethylsalicylicum; magnesii oxydatum 33621000-9
102 Acenocumarolum 33621000-9
103 Acidum Tranexamic 33621000-9
104 Aqua destilatae pro inject. 33621000-9
105 Alteplasum 33621000-9
106 Bemiparinum 33621000-9
107 Bemiparinum 33621000-9
108 Cyanocobalaminum (Vit. B12) 33621000-9
109 Clopidogrelum 33621000-9
110 Dalteparin sodium 33621000-9
111 Dalteparin sodium 33621000-9
112 Dalteparin sodium 33621000-9
113 Enoxaparinum natricum 33621000-9
114 Enoxaparinum natricum 33621000-9
115 Erythropoetinum beta 33621000-9
116 Etamsylatum 33621000-9
117 Ferrosi Chloridum 33621000-9
118 Ferrosi II sulfas 33621000-9
119 Ferrosi sulfas 33621000-9
120 Ferrous fumarate 154mg; Ac. Folici 0,5mg 33621000-9
121 Ferrosum (III) hydroxid-polisomat 33621000-9
122 Ferrum hydroxidum-cum polymaltosi coml 33621000-9
123 Ferri sulfas/Ac.folicum/Cyancobalaminum 33621000-9
124 Fondaparinux 33621000-9
125 Geležies gliukonato 50mg; Magnio gliukonato 1,35 mg; Vario gliukonato 0,7mg 33621000-9
126 Geležies sulfatas, Vit C, Vit.B kompl., pantoteno rūgštis 33621000-9
127 Glucosum 33621000-9
128 Heparinum natricum+0,5g Dexpantenolum 33621000-9
129 Heparinum natricum 33621000-9
130 Heparinum natricum 33621000-9
131 Heparinum natricum 33621000-9
132 Lenograstimum+1ml tirpiklio švirkšte 33621000-9
133 Magnesii sulfatum 33621000-9
134 Nadroparinum - calcicum 33621000-9
135 Nadroparinum - calcicum 33621000-9
136 Nadroparinum - calcicum 33621000-9
137 Nadroparinum - calcicum 33621000-9
138 Nadroparinum - calcicum 33621000-9
139 Nadroparinum - calcicum 33621000-9
140 Nadroparinum - calcicum 33621000-9
141 Natrii chloridum 33621000-9
142 Phytomenadionum 33621000-9
143 Phytomenadionum 33621000-9
144 Protamini sulfas 33621000-9
145 Rivaroxaban 33621000-9
146 Ticlopidin hydrochlorid 33621000-9
147 Tirofibanum 33621000-9
148 Warfarinum natrium 33621000-9
149 Warfarinum natrium 33621000-9
150 Desmopressinum 33642000-2
151 Dexamethazonum 33642000-2
152 Dexamethazonum 33642000-2
153 Glucagonum 33642000-2
154 Hydrocortisone acetatum 33642000-2
155 Hydrocortisonum 33642000-2
156 Levothyroxin natrium 33642000-2
157 Methylprednisolonum 33642000-2
158 Methylprednisolonum 33642000-2
159 Methylprednisolonum 33642000-2
160 Methylprednisolonum 33642000-2
161 Methylprednisolonum 33642000-2
162 Fludrocortisonum 33642000-2
163 Oxytocinumum 33642000-2
164 Prednisolonum 33642000-2
165 Prednisolonum 33642000-2
166 Thiamasolum 33642000-2
167 Triamcinolonum 33642000-2
168 Hydrocortisonum 33642000-2
169 Adenosinum 33622000-6
170 Atenololum 33622000-6
171 Carvedilolum 33622000-6
172 Carvedilolum 33622000-6
173 Carvedilolum 33622000-6
174 Clonidini hydrochloridum 33622000-6
175 Digoxinum 33622000-6
176 Digoxinum 33622000-6
177 Diosminum; hesperidinum 33622000-6
178 Dobutaminum 33622000-6
179 Dopaminum 33622000-6
180 Doxazosinum 33622000-6
181 Ephedrinum Biotica 33622000-6
182 Epinephrinum 33622000-6
183 Fosfolipidų pagr. 300mg; etofilino 50mg 33622000-6
184 Indapamidum 33622000-6
185 Labetalolum 33622000-6
186 Labetalolum 33622000-6
187 Lisinoprilum 33622000-6
188 Methyldopum 33622000-6
189 Metoprololum 33622000-6
190 Metoprololum 33622000-6
191 Metoprololum 33622000-6
192 Molsidominum 33622000-6
193 Moxonidinum 33622000-6
194 Moxonidinum 33622000-6
195 Mildronatum 33622000-6
196 Mildronatum 33622000-6
197 Nebivololum 33622000-6
198 Nitroprusid - natrium 33622000-6
199 Pentoxifyllinum 33622000-6
200 Pentoxiphyllinum 33622000-6
201 Pentoxiphyllinum 33622000-6
202 Propaphenonum 33622000-6
203 Propranololum 33622000-6
204 Rutosidum 33622000-6
205 Rilmenidinum 33622000-6
206 Simvastatinum 33622000-6
207 Simvastatinum 33622000-6
208 Širdies lašai 33622000-6
209 Tribenosidum/lidocaini hydr. 33622000-6
210 Tribenosidum/lidocaini hydr. 33622000-6
211 Trimetazidinum dihydrochloridum 33622000-6
212 Troxerutinum 33622000-6
213 Troxerutinum 33622000-6
214 Amiodaroni hydrochloridum 33620000-2
215 Amiodaroni hydrochloridum 33620000-2
216 Amlodipine besylate 33620000-2
217 Captoprilum 33620000-2
218 Captoprilum 33620000-2
219 Captoprilum 33620000-2
220 Diltiazemum 33620000-2
221 Diltiazemum 33620000-2
222 Enalaprilum 33620000-2
223 Enalaprilum 33620000-2
224 Enalaprilum 33620000-2
225 Felodipinum 33620000-2
226 Fosinoprilum natrium 33620000-2
227 Furosemidum 33620000-2
228 Furosemidum 33620000-2
229 Glyceryli trinitras 33620000-2
230 Glyceryli trinitras 33620000-2
231 Glyceryli trinitras 33620000-2
232 Hydrochlorthiazidum 33620000-2
233 Indapamidum 33620000-2
234 Isosorbidum dinitras 33620000-2
235 Isosorbidum mononitras 33620000-2
236 Lacidipinum 33620000-2
237 Lacidipinum 33620000-2
238 Nicergolinum 33620000-2
239 Nicergolinum 33620000-2
240 Glyceryli trinitras 33620000-2
241 Nifedipinum 33620000-2
242 Nimodipinum 33620000-2
243 Nimodipinum 33620000-2
244 Nitrendipinum 33620000-2
245 Perindoprilum 33620000-2
246 Perindoprilum 33620000-2
247 Propaphenon hydrochlorid 33620000-2
248 Quinaprilum 33620000-2
249 Ramiprilum 33620000-2
250 Ramiprilum 33620000-2
251 Spironolactonum 33620000-2
252 Spironolactonum 33620000-2
253 Spironolactonum 33620000-2
254 Torasemidum 33620000-2
255 Torasemidum 33620000-2
256 Verapamilum 33620000-2
257 Verapamilum 33620000-2
258 Verapamilum 33620000-2
259 Aciclovirum 33630000-5
260 Acidum boricum 33630000-5
261 Acidum fusidicum 33630000-5
262 Acidum salicylicum+carbamidum 33630000-5
263 Acidum salicylicum 33630000-5
264 Agua; Glycol stearate, vetearyl Isononanoate, Cetyl palmitate, PEG-20 Glycol Stearate, Cetearyl Alkohol, Cetereth-20, Methyl-paxaben, Parfum, Propylparaben, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-Diol 33630000-5
265 Benzoyli benzoas 33630000-5
266 Betamethasoni dipropionas 33630000-5
267 Camphora 33630000-5
268 Clobetasolum 33630000-5
269 Clotrimazolum 33630000-5
270 Clotrimazolum 33630000-5
271 Dexapanthenolum 33630000-5
272 Dexapanthenolum 33630000-5
273 Dimethindene-maleate 33630000-5
274 Flumetasoni - Kliokvinoli C 33630000-5
275 Flumethasonum/ Ac. Salicylicum A 33630000-5
276 Fluocinoloni acetonidum 33630000-5
277 Fluticasoni propionas 33630000-5
278 Gentamicinum 33630000-5
279 Rankų odai minkštinti 33630000-5
280 Hydrocortisonum 33630000-5
281 Hippophae oleum 33630000-5
282 Lugoli cum glycerino 33630000-5
283 Fenticonazolum 33630000-5
284 Menthae piper. 33630000-5
285 Methylprednisolone aceponas 33630000-5
286 Miconazolum 33630000-5
287 Miconazolum 33630000-5
288 Mometason furoas 33630000-5
289 Neomycin; bacitracin 33630000-5
290 Nitrofuralum 33630000-5
291 Polymethyl-m-cresolsulfonic acid 33630000-5
292 Polyvidonum iodicum 33630000-5
293 Polyvidonum iodicum 33630000-5
294 Polyvidonum iodicum 33630000-5
295 Prednisoloni acetas 33630000-5
296 Skystas parafinas; vazelinas - tepalo pagrindui 33630000-5
297 Sulfadiazini argenticum 33630000-5
298 Terbinafini hydrochl. 33630000-5
299 Terpentinas (5,4%), terpentino aliejus (7,2%) 33630000-5
300 Triamcinololum 33630000-5
301 Vaselinum flavum 33630000-5
302 Viride nitens 33630000-5
303 Wishnevsky balsam 33630000-5
304 Xeroformium 33630000-5
305 Xeroformium 33630000-5
306 Zinci oxydum 33630000-5
307 Amikacinum 33650000-1
308 Amoxicillinum 33650000-1
309 Amoxicillinum 33650000-1
310 Amoxicillin trihydras 33650000-1
311 Amoxicillinum/acid. clavulanici 33650000-1
312 Amoxicillinum/acid. clavulanici 33650000-1
313 Amoxicillinum/acid. clavulanici 33650000-1
314 Amoxicillinum/metronidazolum 33650000-1
315 Amoxicillinum 33650000-1
316 Amoxicillinum 33650000-1
317 Amoxicillinum 33650000-1
318 Amoxicillinum 33650000-1
319 Ampicillinum 33650000-1
320 Ampicillinum 33650000-1
321 Ampicillinum 33650000-1
322 Azitromycinum 33650000-1
323 Azitromycinum 33650000-1
324 Benzylpenicillinum 33650000-1
325 Benzylpenicillinum G 33650000-1
326 Benzathinpenicillinun 33650000-1
327 Chloramphenicolum 33650000-1
328 Ciprofloxacinum 33650000-1
329 Ciprofloxacinum 33650000-1
330 Clarithromycinum 33650000-1
331 Clarithromycinum 33650000-1
332 Clarithromycinum 33650000-1
333 Clarithromycinum 33650000-1
334 Clindamycinum 33650000-1
335 Co-trimoxazolum 33650000-1
336 Doxycyclinum 33650000-1
337 Doripenemum 33650000-1
338 Erythromycinum 33650000-1
339 Erythromycinum 33650000-1
340 Erythromycinum 33650000-1
341 Ethambutoli 33650000-1
342 Ertapenem 33650000-1
343 Fluconazolum 33650000-1
344 Fluconazolum 33650000-1
345 Fluconazolum 33650000-1
346 Fluconazolum 33650000-1
347 Fusidinum - natrium 33650000-1
348 Gentamycini sulfas 33650000-1
349 Imipenemum. Cilastatinum natricum 33650000-1
350 Izoniazidum 33650000-1
351 Kanamycin sulfat 33650000-1
352 Ketoconazolum 33650000-1
353 Lincomycinum 33650000-1
354 Linezolidum 33650000-1
355 Meropenemum 33650000-1
356 Meropenemum 33650000-1
357 Metronidazolum 33650000-1
358 Metronidazolum 33650000-1
359 Moxifloxacinum 33650000-1
360 Moxifloxacinum 33650000-1
361 Norfloxacinum 33650000-1
362 Ofloxacinum 33650000-1
363 Oxacillinum 33650000-1
364 Phenoxymethylpenicillinum 33650000-1
365 Protionamidum 33650000-1
366 Piperacillinum/Tazobactamum 33650000-1
367 Pyrazinamidum 33650000-1
368 Rifampicinum 33650000-1
369 Rifampicinum+Isoniazidum 33650000-1
370 Streptomycinum 33650000-1
371 Sulfametoxazolum/ trimetoprimum 33650000-1
372 Sulfametoxazolum/ trimetoprimum 33650000-1
373 Sulbactamum + ampicillinum, praskiedus lieka stabilus bent parą 33650000-1
374 Sulbactamum + ampicillinum, praskiedus lieka stabilus bent parą 33650000-1
375 Sultamicillinum 33650000-1
376 Vancomycinum hydrochl. 33650000-1
377 Vancomycinum hydrochl. 33650000-1
378 Aciclovirum 33650000-1
379 Aciclovirum 33650000-1
380 Cefadroxilum 33650000-1
381 Cefadroxilum 33650000-1
382 Cefazolinum 33650000-1
383 Cefepimum 33650000-1
384 Cefotaximum 33650000-1
385 Cefoperazone-sodium 33650000-1
386 Cefoperazonum/Sulbactamum 33650000-1
387 Ceftazidimum 33650000-1
388 Ceftazidimum 33650000-1
389 Ceftazidimum 33650000-1
390 Ceftriaxonum natricum 33650000-1
391 Cefuroximum 33650000-1
392 Cefuroximum natricum 33650000-1
393 Cefuroximum natricum 33650000-1
394 Cefuroximum natricum 33650000-1
395 Cefuroximum 33650000-1
396 Immunoglobulinum humanum 33650000-1
397 Immunoglobulinum humanum antitetanicum 33650000-1
398 Immunoglobulinum humanum varicella zoster 33650000-1
399 Immunoglobulinum humanum antirabicum 33650000-1
400 Immunoglobulinas gyvatės įkandimui 33650000-1
401 Oseltamivirum 33650000-1
402 Rimantadinum 33650000-1
403 Serumas tetaninis 33650000-1
404 Tuberculinum PPD RT 23 SSI 33650000-1
405 Valaciclovirum 33650000-1
406 Vaccinum influenza (gripo vakcina) 33650000-1
407 Vaccinum Hepatitis A ir B 33650000-1
408 Vaccinum Hepatitis A ir B 33650000-1
409 Vaccinum Hepatitis B 33650000-1
410 Vakcina erkiniam encefalitui 33650000-1
411 Ac.pipemidicum 33641000-5
412 Alprostadili 33641000-5
413 Nifuratelum/Nystatinum/Dimethylpolysilxanum 33641000-5
414 Acidum Lacticum/Natrii Lactas 33641000-5
415 Fenticonazolum 33641000-5
416 Dydrogesteronum 33641000-5
417 Benzydaminum 33641000-5
418 Chlorhexidinum/Lidocainum 33641000-5
419 Dinoprostum 33641000-5
420 Econazolum 33641000-5
421 Hexoprenalini sulfas 33641000-5
422 Hexoprenalini sulfas 33641000-5
423 Neomycin; polymyxin B; nystatin 33641000-5
424 Nitrofurantoinum 33641000-5
425 Nitroxolinum 33641000-5
426 Polyvidonum iodum 33641000-5
427 Sildenafilum 33641000-5
428 Azathioprinum 33650000-1
429 Ac. Zaledronicum 33650000-1
430 Bleomycinum 33650000-1
431 Bevacizumabum 33650000-1
432 Bevacizumabum 33650000-1
433 Calcium folinate 33650000-1
434 Capecitabinum 33650000-1
435 Capecitabinum 33650000-1
436 Carboplatinum 33650000-1
437 Cetuximabum 33650000-1
438 Cyclophosphamidum 33650000-1
439 Cyclophosphamidum 33650000-1
440 Cisplatinum 33650000-1
441 Dacarbazinum 33650000-1
442 Dacarbazinum 33650000-1
443 Docetaxelum 33650000-1
444 Docetaxelum 33650000-1
445 Doxorubicini hydrochloridum 33650000-1
446 Doxorubicini hydrochloridum 33650000-1
447 Etoposidum 33650000-1
448 Epirubicini 33650000-1
449 Erlotinibum 33650000-1
450 Erlotinibum 33650000-1
451 Filgrastimum 33650000-1
452 Fluorouracilum 33650000-1
453 Fluorouracilum 33650000-1
454 Fluorouracilum 33650000-1
455 Trastuzumab 33650000-1
456 Gemcitabinum 33650000-1
457 Gemcitabinum 33650000-1
458 Granisetronum 33650000-1
459 Imatinibum 33650000-1
460 Interferonum alfa humanum bios 33650000-1
461 Irinotecanum 33650000-1
462 Irinotecanum 33650000-1
463 Irinotecanum 33650000-1
464 Levofolinė rūgštis 33650000-1
465 Levofolinė rūgštis 33650000-1
466 Melphalanum 33650000-1
467 Methotrexatum 33650000-1
468 Methotrexatum 33650000-1
469 Methotrexatum 33650000-1
470 Oxaliplatinum 33650000-1
471 Oxaliplatinum 33650000-1
472 Paclitaxelum 33650000-1
473 Pamidronatum 33650000-1
474 Tamoxifenum 33650000-1
475 Topotekanum 33650000-1
476 Vinblastinum 33650000-1
477 Vincristinum 33650000-1
478 Chininum 33691000-0
479 Chininum 33691000-0
480 Chloroquinum 33691000-0
481 Chloroquinum 33691000-0
482 Hydrochloroquinum 33691000-0
483 Kokoso aliejus/izopropilo alkoholis/anyžiaus eterinis aliejus/kvapiosios kanangos eterinis aliejus 33691000-0
484 Mebendazolum 33691000-0
485 Metronidazolum 33691000-0
486 Melfoquinum 33691000-0
487 Pamidronatum Dinatricum 33691000-0
488 Permethrinumum 33691000-0
489 Permethrinumum 33691000-0
490 Primaguinum phosphatum 33691000-0
491 Sulfur 33691000-0
492 Tiliquinolum (tilikvinolum; tilbrokvinolum; tilikvinolum dodecilsulfat) 33691000-0
493 Infliximabum 33691000-0
494 Ac. Acethylsalicylicum 0,33g; Ac. Ascorbici 0,2g 33632000-9
495 Natrii Risendronatum 33632000-9
496 Allopurinolum 33632000-9
497 Allopurinolum 33632000-9
498 Baclofenum 33632000-9
499 Baclofenum 33632000-9
500 Natrium alendronicum (modif.) 33632000-9
501 Cisatracurii besilas 33632000-9
502 Cisatracurii besilas 33632000-9
503 Diclofenac sodium 33632000-9
504 Diclofenac sodium 33632000-9
505 Diclofenac sodium 33632000-9
506 Diclofenac sodium; lidocaine hydrochlor 33632000-9
507 Diclofenacum 33632000-9
508 Diclofenacum 33632000-9
509 Diclofenacum 33632000-9
510 Diclofenacum 33632000-9
511 Diclofenacum 33632000-9
512 Diclofenacum/Vit.B1/Vit.B6/Vit.B12 33632000-9
513 Dimetilsulfoxid 200mg; Hydroxyetilsalicylat 100 mg; Nonivamid 0,75 mg; Benzylnicotinat 2,5mg/1g 33632000-9
514 Dimetilsulfoxid 300mg; Hydroxyetilsalicylat 100mg/1g 33632000-9
515 Ibuprofenum 33632000-9
516 Ibuprofenum 33632000-9
517 Ibuprofenum 33632000-9
518 Ibuprofenum 33632000-9
519 Indometacinum retard (modifik. veik.) 33632000-9
520 Ketoprofenum 33632000-9
521 Ketoprofenum 33632000-9
522 Ketorolacum 33632000-9
523 Ketorolaci tromethaminum 33632000-9
524 Lornoxicamum 33632000-9
525 Lornoxicamum 33632000-9
526 Meloxicamum 33632000-9
527 Meloxicamum 33632000-9
528 Meloxicamum 33632000-9
529 Mivacurii chloridum 33632000-9
530 Mivacurii chloridum 33632000-9
531 Nimesulidum 33632000-9
532 Nonivamidum+ac.nicotinici 33632000-9
533 Dexketoprofenum 33632000-9
534 Penicilaminum 33632000-9
535 Pipecuronii bromidum 33632000-9
536 Pyridostigmini bromidum 33632000-9
537 Piroxicamum 33632000-9
538 Piroxicamum 33632000-9
539 Suxamethonii chloridum 33632000-9
540 Tolperisoni hydrochloridum 33632000-9
541 Tolperisoni hydrochloridum 33632000-9
542 Nabumetonum 33632000-9
543 Ac. Acethylsalicylicum 240mg; paracetamolum 200mg; coffeinum 30mg 33661000-1
544 Acetaminophenum 33661000-1
545 Acetaminophenum 33661000-1
546 Acetaminophenum 33661000-1
547 Acetaminophenum 33661000-1
548 Acetaminophenum 33661000-1
549 Acetaminophenum 33661000-1
550 Acidum acetylsalicylicum 33661000-1
551 Agomelatinum 33661000-1
552 Amantadin sulfas 33661000-1
553 Amantadinum 33661000-1
554 Amitriptylini hydrochloridum 33661000-1
555 Amitriptylini hydrochloridum 33661000-1
556 Amitriptylini hydrochloridum 33661000-1
557 Amfebutamonum (Bupropionum) 33661000-1
558 Betahistin hydrochlorid 33661000-1
559 Bromcriptinum 33661000-1
560 Carbamazepinum 33632000-9
561 Carbamazepinum 33661000-1
562 Vinpocetinum forte 33661000-1
563 Chloropyraminum 33661000-1
564 Cinnarizinum; pyracetamum 33661000-1
565 Cinnarizinum 33661000-1
566 Citalopramum 33661000-1
567 Citalopramum 33661000-1
568 Clonazepamum 33661000-1
569 Clozapinum 33661000-1
570 Doxepinum 33661000-1
571 Dikalii Clorazepat 33661000-1
572 Extr. Gingo biloba 761 33661000-1
573 Escitalopramum 33661000-1
574 Fluvoxaminum 33661000-1
575 Fluoxetinum 33661000-1
576 Flupentixolum 33661000-1
577 Gabapentinum 33661000-1
578 Gabapentinum 33661000-1
579 Gabapentinum 33661000-1
580 Levodopa+carbidopa 33661000-1
581 Metamizolum natricum 33661000-1
582 Metamizolum natricum 33661000-1
583 Mirtazapinum 33661000-1
584 Naloxoni hydrochl. 33661000-1
585 Naltrexonum 33661000-1
586 Natrii valproas 33661000-1
587 Natrii valproas 333mg; Ac valproici 145mg 33661000-1
588 Neostigminum bromid 33661000-1
589 Nortriptyllinum 33661000-1
590 Oxacarbazepinum 33661000-1
591 Ondansetronum 33661000-1
592 Ondansetronum 33661000-1
593 Olanzapinum 33661000-1
594 Paracetamoli 200mg; Ac. Ascorbinici 150mg; Coffeini 25mg; Chlorpheniramini 2,5mg 33661000-1
595 Paracetamolum 33661000-1
596 Paracetamolum 33661000-1
597 Paracetamolum 33661000-1
598 Paracetamolum 33661000-1
599 Paracetamolum 250mg; Propyphenazonum 150mg; Coffeinini 50mg 33661000-1
600 Paracetamolum/Ac. Ascorbinici/Feniraminum 33661000-1
601 Paroxetinum 33661000-1
602 Pentazocini lactas 33661000-1
603 Phenytoinum 33661000-1
604 Phenytoinum 33661000-1
605 Phenobarbitalum 33661000-1
606 Phenobarbitalum 33661000-1
607 Piracetamum 33661000-1
608 Piracetamum 33661000-1
609 Piracetamum 33661000-1
610 Piracetamum 33661000-1
611 Pyridostigmini 33661000-1
612 Pregabalinum 33661000-1
613 Risperidonum 33661000-1
614 Sertralinum 33661000-1
615 Sertralinum 33661000-1
616 Sumatriptan 33661000-1
617 Trihexyphenidylum 33661000-1
618 Tianeptinum 33661000-1
619 Topiromatum 33661000-1
620 Topiromatum 33661000-1
621 Valerianae tinct. 33661000-1
622 Vinpocetinum 33661000-1
623 Vinpocetinum 33661000-1
624 Venlaflaxinum 33661000-1
625 Pramipexolum 33661000-1
626 Pramipexolum 33661000-1
627 Pramipexolum 33661000-1
628 Ziprazidonum 33661000-1
629 Zuclopentixolum 33661000-1
630 Zuclopentixolum dekanoatum 33661000-1
631 Alprazolamum 33660000-4
632 Alprazolamum 33660000-4
633 Alprazolamum 33660000-4
634 Atracurii besilas 33660000-4
635 Atracurii besilas 33660000-4
636 Bromazepamum 33660000-4
637 Bromazepamum 33660000-4
638 Bupivacainum 33660000-4
639 Bupivacainum 33660000-4
640 Bupivacainum 33660000-4
641 Bupivacainum 33660000-4
642 Compositus 33660000-4
643 Chlordiazepoxidum 33660000-4
644 Chlorprothixenum 33660000-4
645 Diazepamum 33660000-4
646 Diazepam desitin 33660000-4
647 Diazepamum 33660000-4
648 Diazepamum 33660000-4
649 Diazepamum 33660000-4
650 Droperidolum 33660000-4
651 Etomidatum 33660000-4
652 Flumazenilum 33660000-4
653 Haloperidolum 33660000-4
654 Haloperidolum 33660000-4
655 Haloperidolum 33660000-4
656 Haloperidolum 33660000-4
657 Haloperidolum 33660000-4
658 Ketaminum 33660000-4
659 Levomepromazinum 33660000-4
660 Levomepromazinum 33660000-4
661 Lidocainum 33660000-4
662 Lidocainum 33660000-4
663 Lidocainum 33660000-4
664 Lidocainum 33660000-4
665 Lidocainum/Epinephrinum 33660000-4
666 Lorazepamum 33660000-4
667 Medazepamum 33660000-4
668 Melperonumum 33660000-4
669 Melperonumum 33660000-4
670 Memantinum 33660000-4
671 Midazolamum 33660000-4
672 Midazolamum 33660000-4
673 Nitrazepamum 33660000-4
674 Oxazepamum 33660000-4
675 Propofolum 33660000-4
676 Propofolum 33660000-4
677 Rocuronium bromide 33660000-4
678 Sevofluranum - ne mažiau kaip 300 milijoninių dalių H2O 33660000-4
679 Sulpiridum 33660000-4
680 Sulpiridum 33660000-4
681 Sugamedex 33660000-4
682 Thiopentalum natricum 33660000-4
683 Tiapridalum 33660000-4
684 Tiapridalum 33660000-4
685 Tofisopamum 33660000-4
686 Triazolamum 33660000-4
687 Zolpidemum 33660000-4
688 Zopiclonum 33660000-4
689 Acetylaminonitropropoxybenzen 33670000-7
690 Acetylcysteinum 33670000-7
691 Acetylcysteinum 33670000-7
692 Acetylcysteinum 33670000-7
693 Ambazonum 33670000-7
694 Ambroxolum (inhaliavimui) 33670000-7
695 Ambroxoli hydrochloridum 33670000-7
696 Ambroxoli hydrochloridum 33670000-7
697 Ambroxolum 33670000-7
698 Aminophyllinum 33670000-7
699 Aminophyllinum 33670000-7
700 Ammonium caust. 33670000-7
701 Azelastinum 33670000-7
702 Beclometasonum/aque 33670000-7
703 Beclometasonum 33670000-7
704 Beclometasonum 33670000-7
705 Biclotymolum 33670000-7
706 Bromhexini hydrochloridum 33670000-7
707 Bromhexini hydrochloridum 33670000-7
708 Budesonidum 33670000-7
709 Budesonidum 33670000-7
710 Chlorhexidini dihydrochl., ac. Ascorbicum 33670000-7
711 Clemastinum 33670000-7
712 Clemastinum 33670000-7
713 Clemastinum 33670000-7
714 Clenbuterolum 33670000-7
715 Pertusin 33670000-7
716 Decqualinum/Dibucainum 33670000-7
717 Dichlorbenzylalkoholum 1,2mg, Paraaminmetokrezolum 0,6mg, Mentholum 5,9mg 33670000-7
718 Dimetindenum+phenylephrinum 33670000-7
719 Theophyllinum (modifikuoto veikimo) 33670000-7
720 Cetirizinum 33670000-7
721 Ebastinum 33670000-7
722 Ephedrini hydrochloride 33670000-7
723 Epinephrinum 33670000-7
724 Fenoterolum h.br. 33670000-7
725 Fenoterolum h.br.; Ipratropium br. 33670000-7
726 Fenoterolum h.br.; Ipratropium br. 33670000-7
727 Fenoterolum h.br. 33670000-7
728 Fenoterolum h.br. 33670000-7
729 Fusafunginum 33670000-7
730 Formoterolum 33670000-7
731 Formoterolum 33670000-7
732 Ketotifenum 33670000-7
733 Ketotifenum 33670000-7
734 Loratadinum 33670000-7
735 Loratadinum 33670000-7
736 Loratadinum/pseudoephedrinum 33670000-7
737 Meclozinum 33670000-7
738 Norepinephrine Bitartrate 33670000-7
739 Ol. Pini 0,3752; Ol. Menthae pip. 0,1; Ol. Eucalypti 0,05; Thymolum 0,0032; Azulenum 0,002, Toropherolum acet. 0,17; Adit Vehic ad 10,0 33670000-7
740 Orciprenalinum 33670000-7
741 Oxeladinum 33670000-7
742 Oxeladinum 33670000-7
743 Phospholipida naturale 33670000-7
744 Prenoxdiazinum 33670000-7
745 Quifenadinum 33670000-7
746 Salbutamolum 33670000-7
747 Salbutamolum 33670000-7
748 Salbutamolum 33670000-7
749 Salbutamolum 33670000-7
750 Xylometazolinum 33670000-7
751 Xylometazolinum 33670000-7
752 Flutkazonas/Salmeterolis 33670000-7
753 Tiotropii Bromidum Inhaliacijų miltukai 33670000-7
754 Ipratropii Bromidum et Salbutamoli 33670000-7
755 Salmeterolum et Fluticasonum 33670000-7
756 Salmeterolum et Fluticasonum 33670000-7
757 Salmeterolum et Fluticasonum 33670000-7
758 Salmeterolum et Fluticasonum 33670000-7
759 Salmeterolum 33670000-7
760 Salmeterolum 33670000-7
761 Salmeterolum 33670000-7
762 Budesonidum et Formoterolum Turbuhaler 33670000-7
763 Budesonidum et Formoterolum Turbuhaler 33670000-7
764 Fluticasonum aeroz. miltukai (MDPI) 33670000-7
765 Fluticasonum aeroz. miltukai (MDPI) 33670000-7
766 Fluticasonum aeroz. miltukai 33670000-7
767 Fluticasonum aeroz. skystis 33670000-7
768 Fluticasonum aeroz. skystis 33670000-7
769 Fluticasonum aeroz. skystis 33670000-7
770 Fluticasonum lašai 33670000-7
771 Mometasonum Furoatum 33670000-7
772 Acetazolamidum 33662000-8
773 Aciclovirum 33662000-8
774 Azelastinum 33662000-8
775 Brinzolamidum 33662000-8
776 Benzidaminum hydrochloridi 33662000-8
777 Betaxololum 33662000-8
778 Betaxololum 33662000-8
779 Carbomerum 33662000-8
780 Cholinum salicylicum 33662000-8
781 Cyclopentolate hydrochloride 33662000-8
782 Ciprofloxacinum 33662000-8
783 Catachrom; adenosin; nicotinamid 33662000-8
784 Dekstranas hidroksipropilmetil celiuliozė (vandenyje tirpi polimerinė sistema) 33662000-8
785 Dexamethasonum 33662000-8
786 Dexamethasonum 33662000-8
787 Diclofenacum 33662000-8
788 Dorzolamidi hydrochloridum 33662000-8
789 Dorzolamidi/Timololum 33662000-8
790 Fluoresceino juostelės akims 33662000-8
791 Framycetin; Gramicidin; Dexamethasone 33662000-8
792 Gentamicinum 33662000-8
793 Hypromellosum 33662000-8
794 Lotanoprostum 33662000-8
795 Levofloxacin 33662000-8
796 Naphazolinum nitras 33662000-8
797 Phenazonum/lidocainum 33662000-8
798 Pilocarpini hydrochloridi 33662000-8
799 Proxymetacainum 33662000-8
800 Retinoli palmitas; dexapanthenolum 33662000-8
801 Tetracyclinum 33662000-8
802 Tetryzoline hydrochloride 33662000-8
803 Timololum maleas 33662000-8
804 Timololum maleas 33662000-8
805 Tobramycinum 33662000-8
806 Tobramycinum 33662000-8
807 Tropicamidum 33662000-8
808 Tropicamidum 33662000-8
809 Dexamethasonum/Chloramphenicolum 33662000-8
810 Morphini hydrochloridi 33660000-4
811 Fentanylum 33660000-4
812 Fentanylum 33660000-4
813 Pethidini chloridum 33660000-4
814 Paracetamolum; Codeinum 33660000-4
815 Remifentanilum 33660000-4
816 Morphin sulfat 33660000-4
817 Morphin sulfat 33660000-4
818 Clophelinum 33660000-4
819 Morphini hydrochloridi 0,4mg; Glucosae 51mg/ml 33660000-4
820 Tramadolum 33660000-4
821 Tramadolum 33660000-4
822 Nandrolonum 33660000-4
823 Morphinum MSI spinal 33660000-4
824 Morphinum MSI spinal 33660000-4
825 Riebalinės emulsijos 33692210-2
826 Riebalinės emulsijos 33692210-2
827 Riebalinės emulsijos 33692210-2
828 Riebalinės emulsijos 33692210-2
829 Omega-3-riebiosios rūgštys, pagamintos iš žuvų taukų 33692210-2
830 Riebaluose tirpūs vitaminai PM su vit. A, D, E, K 33692210-2
831 Riebaluose tirpūs vitaminai PM su vit. A, D, E, K 33692210-2
832 Parentaliniai tirpalai su mikroelementais 33692210-2
833 Parentaliniai tirpalai su mikroelementais 33692210-2
834 Koncentruotas organinių fosfatų tirpalas, Na druska 33692210-2
835 Aminorūgštys kartu su angliavandeniais 33692210-2
836 Aminorūgštys, turinčios tauriną 33692210-2
837 Aminorūgštys, turinčios tauriną 33692210-2
838 Aminorūgštys, turinčios tauriną 33692210-2
839 Aminorūgštys, turinčios tauriną 33692210-2
840 Aminorūgštys, turinčios L-alanil-L-gliutamino dipeptidą 33692210-2
841 PM tirpalas 33692210-2
842 Tirpalas enteriniam maitinimui 33692210-2
843 Hidroksietilkrakmolas, natrio chloridas 33692210-2
844 Želatininis plazmos pakaitalas 33692210-2
845 Hydroxyethylamylum 33692210-2
846 Absorbentas 33690000-3
847 Acid. Gadopentetic 33690000-3
848 Acid. Gadopentetic 33690000-3
849 Aether pro diethylicum 33690000-3
850 Aliejus naujagimiams 33690000-3
851 Aliejus naujagimiams 33690000-3
852 Pudra kūdikiams 33690000-3
853 Barii sulfas pro rentg. 33690000-3
854 Carbo activatum 33690000-3
855 Meglumini Amidotrizoas/Natrii Amidotrizoas 33690000-3
856 Ethylchloridum spray 33690000-3
857 Gadodiamidum 33690000-3
858 Gadodiamidum 33690000-3
859 Gadobutrolum 33690000-3
860 Gadobutrolum 33690000-3
861 Granugel 33690000-3
862 Hydrogenii peroxydatum 33690000-3
863 Iodum 33690000-3
864 Iodixanolum 33690000-3
865 Iodixanolum 33690000-3
866 Iodixanolum 33690000-3
867 Iohexolum 33690000-3
868 Iohexolum 33690000-3
869 Iohexolum 33690000-3
870 Iohexolum 33690000-3
871 Iohexolum 33690000-3
872 Iopromidum 33690000-3
873 Iopromidum 33690000-3
874 Iopromidum 33690000-3
875 Iopromidum 33690000-3
876 Iopromidum 33690000-3
877 Kalii permanganas 33690000-3
878 Ketoninių kūnų diagnostikai šlapime juostelės (in vitro) 33690000-3
879 Lubrikantas 33690000-3
880 Lubrikantas steril. 33690000-3
881 Methylen blau 33690000-3
882 Na amidotrizoas 80mg/ml, megluminė amidotrizoas 520mg/ml 33690000-3
883 Polivitamininis masažinis aliejus 33690000-3
884 Sorbisterit 33690000-3
885 Maisto papildas naujagimiams 33690000-3
886 Misoprostoli 33690000-3
887 Amilnitritum/Isopentylnitritum 33690000-3
888 Natrii thiosulfatum 33690000-3
889 Physostygminum 33690000-3
890 Acidi Folicum 33690000-3
891 Dantrolenum 33690000-3
892 Flumazenylum 33690000-3
893 Ac. Ascorbicum 33690000-3
894 Ac. Boricum 33690000-3
895 Ac. Folicum 33690000-3
896 Ac. Nicotinicum 33690000-3
897 Ac. Salicylicum 33690000-3
898 Acidum aceticum conc. 33690000-3
899 Acidum citricum 33690000-3
900 Aethylicus spiritus 96,3%/96,4%/96,5%/96,6% 33690000-3
901 Aethylicus spiritus 33690000-3
902 Aminophylline 33690000-3
903 Anaesthesinum 33690000-3
904 Argenti nitras 33690000-3
905 Bismuthi subnitras 33690000-3
906 Bolus alba 33690000-3
907 Calci chloridum 33690000-3
908 Collargolum 33690000-3
909 Pataisų sporos 33690000-3
910 Tepalo/kremo pagrindas, skirtas W/O emulsijų gamybai 33690000-3
911 Glycerinum 33690000-3
912 Glucosum 33690000-3
913 Geležies chloridas 33690000-3
914 Iodum 33690000-3
915 Kalii chloridum 33690000-3
916 Kalii iodidum 33690000-3
917 Kalii permanganas 33690000-3
918 Laevomycetinum 33690000-3
919 Lanolini anhydricum 33690000-3
920 Magnesii sulfas 6-hydrate 33690000-3
921 Metamizole sodium 33690000-3
922 Methylenum blue pulvis 33690000-3
923 Natrii bromidum 33690000-3
924 Natrii chloridum 33690000-3
925 Natrii citras 33690000-3
926 Natrii hydrocarbonas 33690000-3
927 Natrii salicylas 33690000-3
928 Natrii sulfidas 33690000-3
929 Nitrofuralum 33690000-3
930 Ol. Helianthi 33690000-3
931 Oleum Vaselini 33690000-3
932 Phenobarbitalum 33690000-3
933 Procaine hydrochloridum 33690000-3
934 Saccharum lactis 33690000-3
935 Sol. Chlorhexidini 20% 33690000-3
936 Streptocidum 33690000-3
937 Sulfur Depuratum (S) 33690000-3
938 Talcum 33690000-3
939 Vaselinum 33690000-3
940 Xeroformium 33690000-3
941 Zinci oxydatumum 33690000-3
942 Buferinis formalinas 33690000-3
943 Buferinis formalinas 33690000-3
944 Buferinis formalinas 33690000-3
945 Nystatinum 33690000-3
946 Sulfuric acid, dilute 1086804 33696300-8
947 Natric acid, dilute 1058402 33696300-8
948 Hydrochloric acid, dilute 1043503 33696300-8
949 Silver nitrate solution R2. 1078302 33696300-8
950 Barium chloride solution R1. 1009301 33696300-8
951 Ammonium chloride buffer solution pH 10.0. 4007300 33696300-8
952 Mordant black 11 triturate R 33696300-8
953 0,1M Hydrochloric acid 3002100 33696300-8
954 0,05M Iodine 3002700 33696300-8
955 0,1M Silver nitrate 3005600 33696300-8
956 0,02M Potassium permanganate 3005300 33696300-8
957 0,1M Sodium hydroxide 3006600 33696300-8
958 0,1M Sodium thiosulfate 3007300 33696300-8
959 0,05M Potassium iodate 3005200 33696300-8
960 0,1M Sodium edelate 3005900 33696300-8
961 Methyl red 33696300-8
962 Methyl orange 33696300-8
963 Sodium eozinat 33696300-8
964 Phenophthalein 33696300-8
965 Bromphenol blu 33696300-8
966 Sodium hydroxide solution 1081401 33696300-8
967 Oxalic acid 1061400 33696300-8
968 Sodium nitrite solution 1082501 33696300-8
969 β-naphtol 1057400 33696300-8
970 Potassium ferrocyanide solution 1069801 33696300-8
971 Cupri-tartaric solution 1023300 33696300-8
972 Potassium nitrate 1070700 33696300-8
973 Sodium carbonate 1079200 33696300-8
974 Disodium hydrogen phosphate solution 1033301 33696300-8
975 Cobalt nitrate 1021700 33696300-8
976 Tartaric acid 1087200 33696300-8
977 Sodium cobaltinitrite 1079700 33696300-8
978 Potassium carbonate 1068900 33696300-8
979 Methylene chloride 1055900 33696300-8
980 Sulfuric acid, conc. 1086800 33696300-8
981 Cyanogen bromide solution 1023700 33696300-8
982 Aniline 1007100 33696300-8


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2010-09-24    13:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2010-07-22 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2010-07-28 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB 'Limedika' 134056779  Gedimino g. 13,LT-44318 Kaunas  Lietuva 
UAB "ARMILA" 123813957  Ateities g. 10, LT-08303 Vilnius  Lietuva 
UAB 'B. BRAUN MEDICAL' 111551739  Ateities g.10, LT-08303 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
UAB "TAMRO" 111448632  9-ojo Forto g. 70, LT-48179 Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė" 132797911  Raudondvario pl. 200-24, Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA" 174443844  Nemuno g. 105, Kidulių k., LT-71400 Šakių r. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL" 111502432  Arnionių g. 60/28-1, LT-18170 Pabradės m., Švenčionių r. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena" 166926779  Ganyklų 28a, LT-00126 Palanga  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA" 134758266  Neries krantinė 18, Kauno m., LT-48401 Kauno m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Vitmeda" 124082373  P. Lukšio g. 19-34, Kaunas  Lietuva 
V.Kazlausko firma 'DAMEDA' 123322285  A. Goštauto g. 12-316, LT-01108 Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 19   UAB "ARMILA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlė trumpo veikimo, o mes prašome prailginto veikimo  1.114,08  Lt
 79   UAB "ARMILA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlė ne tą medikamentą  107,28  Lt
 79   UAB 'Limedika'  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlė ne tą medikamentą  93,24  Lt
 393   UAB 'Limedika'  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlė ne originalioje pakuotėje ir atskiestas negalioja 48 val.  4.137,60  Lt
 619   UAB "TAMRO"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlė ne mūsų prašomos dozuotės medikamentą  1.285,20  Lt
 669   UAB "ARMILA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlė ne mūsų prašomos dozuotės medikamentą  2.706,00  Lt
 691   UAB 'Limedika'  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlė medikamentą tabletėmis  1.034,40  Lt
 837   UAB 'B. BRAUN MEDICAL'  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlė medikamentą be taurino  2.102,40  Lt
 845   UAB 'B. BRAUN MEDICAL'  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlė ne tą medikamentą (bulvių krakmolas, o mes prašome kukurūzų krakmolo)  8.913,60  Lt
 642   UAB 'Limedika'  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlė ne tą medikamentą  51,60  Lt

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   415,27  Lt 
 1  2   UAB 'Limedika'   428,40  Lt 
 1  3   UAB "TAMRO"   441,60  Lt 
 1  4   UAB "ARMILA"   510,00  Lt 
 2  1   UAB "ARMILA"   18,60  Lt 
 2  2   UAB "TAMRO"   27,72  Lt 
 2  3   UAB 'Limedika'   34,32  Lt 
 3  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   1.022,40  Lt 
 3  2   UAB "ARMILA"   1.023,60  Lt 
 3  3   UAB "TAMRO"   1.046,40  Lt 
 3  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   1.057,14  Lt 
 3  5   UAB 'Limedika'   1.058,40  Lt 
 4  1   UAB 'Limedika'   441,00  Lt 
 4  2   UAB "ARMILA"   727,20  Lt 
 6  1   UAB 'Limedika'   3.309,00  Lt 
 7  1   UAB 'Limedika'   380,88  Lt 
 7  2   UAB "ARMILA"   491,40  Lt 
 8  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   157,37  Lt 
 8  2   UAB 'Limedika'   205,80  Lt 
 8  3   UAB "TAMRO"   211,68  Lt 
 8  4   UAB "ARMILA"   282,24  Lt 
 9  1   UAB "TAMRO"   241,92  Lt 
 9  2   UAB 'Limedika'   244,32  Lt 
 9  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   247,84  Lt 
 9  4   UAB "ARMILA"   351,60  Lt 
 10  1   UAB "ARMILA"   50,85  Lt 
 11  1   UAB "ARMILA"   29,19  Lt 
 14  1   UAB "TAMRO"   241,92  Lt 
 14  2   UAB "ARMILA"   267,12  Lt 
 15  1   UAB 'Limedika'   15,27  Lt 
 15  2   UAB "ARMILA"   27,09  Lt 
 16  1   UAB "TAMRO"   52,92  Lt 
 16  2   UAB "ARMILA"   59,52  Lt 
 16  3   UAB 'Limedika'   130,44  Lt 
 17  1   UAB "TAMRO"   192,84  Lt 
 17  2   UAB "ARMILA"   199,56  Lt 
 17  3   UAB 'Limedika'   314,76  Lt 
 18  1   UAB 'Limedika'   1.105,08  Lt 
 18  2   UAB "ARMILA"   1.240,44  Lt 
 19  1   UAB 'Limedika'   1.122,84  Lt 
 20  1   UAB "ARMILA"   142,19  Lt 
 20  2   UAB 'Limedika'   148,18  Lt 
 21  1   UAB "ARMILA"   142,19  Lt 
 21  2   UAB 'Limedika'   148,18  Lt 
 23  1   UAB 'Limedika'   122,10  Lt 
 23  2   UAB "TAMRO"   123,27  Lt 
 23  3   UAB "ARMILA"   124,15  Lt 
 24  1   UAB "TAMRO"   90,88  Lt 
 24  2   UAB 'Limedika'   93,57  Lt 
 24  3   UAB "ARMILA"   103,37  Lt 
 25  1   UAB "ARMILA"   113,63  Lt 
 29  1   UAB "TAMRO"   118,55  Lt 
 29  2   UAB 'Limedika'   122,10  Lt 
 29  3   UAB "ARMILA"   124,15  Lt 
 30  1   UAB "TAMRO"   2.665,80  Lt 
 30  2   UAB "ARMILA"   2.685,60  Lt 
 30  3   UAB 'Limedika'   2.707,20  Lt 
 30  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   2.746,17  Lt 
 31  1   UAB 'Limedika'   231,60  Lt 
 31  2   UAB "ARMILA"   260,64  Lt 
 32  1   UAB 'Limedika'   1.033,20  Lt 
 32  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   1.108,80  Lt 
 32  3   UAB "ARMILA"   1.174,80  Lt 
 33  1   UAB 'Limedika'   6.816,00  Lt 
 33  2   UAB "ARMILA"   7.872,00  Lt 
 34  1   UAB 'Limedika'   6.624,00  Lt 
 34  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   7.171,20  Lt 
 34  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   7.776,00  Lt 
 34  4   UAB "ARMILA"   8.164,80  Lt 
 34  5   UAB "TAMRO"   11.188,80  Lt 
 34  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   12.262,32  Lt 
 35  1   UAB 'Limedika'   460,80  Lt 
 35  2   UAB "TAMRO"   473,40  Lt 
 35  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   538,20  Lt 
 35  4   UAB "ARMILA"   586,80  Lt 
 36  1   UAB 'Limedika'   622,32  Lt 
 36  2   UAB "ARMILA"   634,32  Lt 
 37  1   UAB "ARMILA"   408,24  Lt 
 37  2   UAB 'Limedika'   1.008,00  Lt 
 38  1   UAB 'Limedika'   1.426,80  Lt 
 38  2   UAB "TAMRO"   1.436,40  Lt 
 38  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   1.437,66  Lt 
 38  4   UAB "ARMILA"   1.496,40  Lt 
 40  1   UAB 'Limedika'   41,64  Lt 
 41  1   UAB 'Limedika'   100,49  Lt 
 41  2   UAB "ARMILA"   115,19  Lt 
 42  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   16,70  Lt 
 42  2   UAB "ARMILA"   52,31  Lt 
 42  3   UAB "TAMRO"   115,34  Lt 
 42  4   UAB 'Limedika'   170,25  Lt 
 43  1   UAB "ARMILA"   556,92  Lt 
 43  2   UAB 'Limedika'   1.021,44  Lt 
 44  1   UAB 'Limedika'   756,00  Lt 
 45  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   443,39  Lt 
 45  2   UAB 'Limedika'   456,00  Lt 
 45  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   457,20  Lt 
 46  1   UAB 'Limedika'   53,16  Lt 
 46  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   58,37  Lt 
 46  3   UAB "ARMILA"   64,20  Lt 
 47  1   UAB 'Limedika'   1.764,00  Lt 
 48  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   2.137,92  Lt 
 48  2   UAB 'Limedika'   3.177,60  Lt 
 49  1   UAB 'Limedika'   178,80  Lt 
 49  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   190,26  Lt 
 49  3   UAB "ARMILA"   198,00  Lt 
 50  1   UAB "ARMILA"   2.834,40  Lt 
 50  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   2.851,44  Lt 
 50  3   UAB 'Limedika'   3.139,20  Lt 
 51  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   640,80  Lt 
 51  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   675,36  Lt 
 51  3   UAB "ARMILA"   682,80  Lt 
 51  4   UAB 'Limedika'   741,60  Lt 
 53  1   UAB "ARMILA"   733,80  Lt 
 53  2   UAB 'Limedika'   760,56  Lt 
 54  1   UAB "TAMRO"   10,40  Lt 
 54  2   UAB 'Limedika'   17,63  Lt 
 55  1   UAB "TAMRO"   22,37  Lt 
 55  2   UAB 'Limedika'   22,70  Lt 
 56  1   UAB "ARMILA"   29,84  Lt 
 56  2   UAB 'Limedika'   29,91  Lt 
 56  3   UAB "TAMRO"   30,24  Lt 
 57  1   UAB "ARMILA"   9.021,60  Lt 
 58  1   UAB "TAMRO"   61,74  Lt 
 58  2   UAB "ARMILA"   66,40  Lt 
 58  3   UAB 'Limedika'   87,78  Lt 
 59  1   UAB "TAMRO"   116,42  Lt 
 59  2   UAB "ARMILA"   128,31  Lt 
 59  3   UAB 'Limedika'   133,15  Lt 
 60  1   UAB "ARMILA"   75,81  Lt 
 60  2   UAB 'Limedika'   88,81  Lt 
 60  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   93,08  Lt 
 61  1   UAB "ARMILA"   146,16  Lt 
 61  2   UAB 'Limedika'   149,76  Lt 
 61  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   152,84  Lt 
 62  1   UAB "TAMRO"   611,16  Lt 
 62  2   UAB "ARMILA"   615,48  Lt 
 62  3   UAB 'Limedika'   665,76  Lt 
 63  1   UAB 'Limedika'   561,00  Lt 
 63  2   UAB "ARMILA"   619,80  Lt 
 64  1   UAB "ARMILA"   5.154,00  Lt 
 64  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   5.172,00  Lt 
 64  3   UAB "TAMRO"   5.232,00  Lt 
 64  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   5.285,70  Lt 
 64  5   UAB 'Limedika'   5.292,00  Lt 
 65  1   UAB 'Limedika'   1.905,00  Lt 
 65  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   2.064,00  Lt 
 65  3   UAB "ARMILA"   2.085,00  Lt 
 65  4   UAB "TAMRO"   2.112,00  Lt 
 65  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   2.201,85  Lt 
 66  1   UAB "TAMRO"   181,44  Lt 
 66  2   UAB 'Limedika'   181,44  Lt 
 66  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   230,58  Lt 
 66  4   UAB "ARMILA"   234,72  Lt 
 67  1   UAB "ARMILA"   1.214,40  Lt 
 67  2   UAB 'Limedika'   1.231,20  Lt 
 67  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   1.232,28  Lt 
 68  1   UAB 'Limedika'   158,40  Lt 
 68  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   172,80  Lt 
 68  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   213,44  Lt 
 68  4   UAB "ARMILA"   244,80  Lt 
 70  1   UAB "TAMRO"   1.764,00  Lt 
 70  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   1.776,00  Lt 
 70  3   UAB "ARMILA"   1.789,20  Lt 
 70  4   UAB 'Limedika'   1.821,60  Lt 
 71  1   UAB "TAMRO"   564,48  Lt 
 71  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   567,36  Lt 
 71  3   UAB "ARMILA"   576,96  Lt 
 71  4   UAB 'Limedika'   582,72  Lt 
 71  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   597,74  Lt 
 72  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   3.278,40  Lt 
 72  2   UAB 'Limedika'   3.326,40  Lt 
 72  3   UAB "ARMILA"   3.518,40  Lt 
 72  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   3.532,80  Lt 
 72  5   UAB "TAMRO"   3.580,80  Lt 
 72  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   3.593,52  Lt 
 73  1   UAB "ARMILA"   57,24  Lt 
 73  2   UAB "TAMRO"   60,48  Lt 
 73  3   UAB 'Limedika'   100,08  Lt 
 74  1   UAB 'Limedika'   9.868,80  Lt 
 74  2   UAB "TAMRO"   10.204,80  Lt 
 74  3   UAB "ARMILA"   10.785,60  Lt 
 75  1   UAB "ARMILA"   352,80  Lt 
 75  2   UAB 'Limedika'   630,00  Lt 
 76  1   UAB "TAMRO"   4.540,32  Lt 
 76  2   UAB 'Limedika'   4.568,40  Lt 
 76  3   UAB "ARMILA"   4.808,16  Lt 
 77  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   2.646,00  Lt 
 77  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   3.970,80  Lt 
 77  3   UAB "ARMILA"   4.233,60  Lt 
 77  4   UAB 'Limedika'   7.059,60  Lt 
 77  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   7.699,86  Lt 
 77  6   UAB "TAMRO"   7.833,60  Lt 
 78  1   UAB 'Limedika'   832,80  Lt 
 78  2   UAB "TAMRO"   1.029,60  Lt 
 78  3   UAB "ARMILA"   1.034,40  Lt 
 78  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   1.036,80  Lt 
 79  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   941,40  Lt 
 80  1   UAB "ARMILA"   695,64  Lt 
 80  2   UAB "TAMRO"   774,96  Lt 
 80  3   UAB 'Limedika'   785,16  Lt 
 81  1   UAB 'Limedika'   2.556,36  Lt 
 82  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   604,80  Lt 
 82  2   UAB 'Limedika'   718,80  Lt 
 82  3   UAB "ARMILA"   831,60  Lt 
 82  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   1.874,88  Lt 
 82  5   UAB "TAMRO"   1.874,88  Lt 
 83  1   UAB "TAMRO"   5.443,20  Lt 
 83  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   5.448,48  Lt 
 83  3   UAB "ARMILA"   5.458,32  Lt 
 83  4   UAB 'Limedika'   5.550,96  Lt 
 84  1   UAB 'Limedika'   265,08  Lt 
 85  1   UAB "TAMRO"   328,92  Lt 
 85  2   UAB 'Limedika'   331,92  Lt 
 85  3   UAB "ARMILA"   338,16  Lt 
 86  1   UAB 'Limedika'   1.419,60  Lt 
 86  2   UAB "ARMILA"   1.436,40  Lt 
 87  1   UAB 'Limedika'   585,60  Lt 
 87  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   595,98  Lt 
 87  3   UAB "ARMILA"   603,60  Lt 
 88  1   UAB 'Limedika'   1.777,68  Lt 
 88  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   1.806,84  Lt 
 88  3   UAB "ARMILA"   1.808,28  Lt 
 89  1   UAB 'Limedika'   2.142,00  Lt 
 90  1   UAB "ARMILA"   1.323,60  Lt 
 90  2   UAB 'Limedika'   2.142,00  Lt 
 91  1   UAB 'Limedika'   4.776,48  Lt 
 91  2   UAB "ARMILA"   5.662,08  Lt 
 92  1   UAB 'Limedika'   213,60  Lt 
 92  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   221,28  Lt 
 92  3   UAB "ARMILA"   225,36  Lt 
 93  1   UAB 'Limedika'   213,60  Lt 
 93  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   221,28  Lt 
 93  3   UAB "ARMILA"   225,36  Lt 
 94  1   UAB 'Limedika'   130,80  Lt 
 94  2   UAB "ARMILA"   136,56  Lt 
 95  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   3.270,60  Lt 
 95  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   3.316,95  Lt 
 95  3   UAB 'Limedika'   3.454,20  Lt 
 95  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   3.495,60  Lt 
 95  5   UAB "TAMRO"   3.515,40  Lt 
 95  6   UAB "ARMILA"   3.742,20  Lt 
 96  1   UAB "ARMILA"   12.412,80  Lt 
 96  2   UAB 'Limedika'   12.528,00  Lt 
 97  1   UAB 'Limedika'   134,04  Lt 
 97  2   UAB "ARMILA"   141,60  Lt 
 97  3   UAB "TAMRO"   142,44  Lt 
 98  1   UAB 'Limedika'   840,00  Lt 
 98  2   UAB "ARMILA"   897,12  Lt 
 100  1   UAB 'Limedika'   1.108,80  Lt 
 101  1   UAB 'Limedika'   548,40  Lt 
 101  2   UAB "ARMILA"   550,80  Lt 
 102  1   UAB "TAMRO"   148,44  Lt 
 102  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   148,80  Lt 
 102  3   UAB 'Limedika'   148,80  Lt 
 102  4   UAB "ARMILA"   153,72  Lt 
 103  1   UAB "ARMILA"   9.072,00  Lt 
 104  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   1.027,20  Lt 
 104  2   UAB "TAMRO"   1.046,40  Lt 
 104  3   UAB 'Limedika'   1.058,40  Lt 
 104  4   UAB "ARMILA"   1.068,00  Lt 
 105  1   UAB "ARMILA"   2.409,75  Lt 
 106  1   UAB 'Limedika'   754,80  Lt 
 106  2   UAB "ARMILA"   1.113,60  Lt 
 106  3   UAB "TAMRO"   1.749,60  Lt 
 107  1   UAB 'Limedika'   444,00  Lt 
 107  2   UAB "ARMILA"   604,80  Lt 
 107  3   UAB "TAMRO"   1.065,60  Lt 
 108  1   UAB 'Limedika'   792,00  Lt 
 109  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   15,65  Lt 
 109  2   UAB "ARMILA"   29,82  Lt 
 109  3   UAB 'Limedika'   45,24  Lt 
 109  4   UAB "TAMRO"   51,16  Lt 
 110  1   UAB 'Limedika'   2.251,20  Lt 
 110  2   UAB "ARMILA"   2.419,20  Lt 
 110  3   UAB "TAMRO"   4.252,80  Lt 
 111  1   UAB 'Limedika'   938,40  Lt 
 112  1   UAB 'Limedika'   878,40  Lt 
 112  2   UAB "ARMILA"   895,20  Lt 
 112  3   UAB "TAMRO"   22.617,60  Lt 
 113  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   720,00  Lt 
 113  2   UAB 'Limedika'   777,60  Lt 
 113  3   UAB "ARMILA"   781,20  Lt 
 114  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   1.104,00  Lt 
 114  2   UAB 'Limedika'   1.521,60  Lt 
 114  3   UAB "ARMILA"   1.562,40  Lt 
 115  1   UAB "ARMILA"   403,20  Lt 
 116  1   UAB "TAMRO"   5.576,40  Lt 
 116  2   UAB 'Limedika'   5.707,80  Lt 
 116  3   UAB "ARMILA"   6.199,20  Lt 
 116  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   6.253,20  Lt 
 117  1   UAB 'Limedika'   34,32  Lt 
 119  1   UAB 'Limedika'   874,80  Lt 
 119  2   UAB "ARMILA"   879,60  Lt 
 119  3   UAB "TAMRO"   888,60  Lt 
 120  1   UAB 'Limedika'   698,40  Lt 
 120  2   UAB "ARMILA"   750,00  Lt 
 121  1   UAB 'Limedika'   15,02  Lt 
 121  2   UAB "ARMILA"   16,40  Lt 
 122  1   UAB 'Limedika'   418,32  Lt 
 122  2   UAB "ARMILA"   459,60  Lt 
 124  1   UAB "ARMILA"   423,36  Lt 
 124  2   UAB 'Limedika'   424,08  Lt 
 125  1   UAB 'Limedika'   153,48  Lt 
 126  1   UAB 'Limedika'   3.003,00  Lt 
 127  1   UAB 'Limedika'   5.040,00  Lt 
 128  1   UAB 'Limedika'   1.043,52  Lt 
 128  2   UAB "ARMILA"   1.050,24  Lt 
 129  1   UAB 'Limedika'   3.632,40  Lt 
 129  2   UAB "ARMILA"   3.636,00  Lt 
 130  1   UAB "ARMILA"   80.946,00  Lt 
 130  2   UAB 'Limedika'   81.648,00  Lt 
 131  1   UAB "ARMILA"   2.102,40  Lt 
 133  1   UAB "ARMILA"   15.390,00  Lt 
 133  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   15.462,00  Lt 
 133  3   UAB "TAMRO"   15.696,00  Lt 
 133  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   15.838,20  Lt 
 133  5   UAB 'Limedika'   15.876,00  Lt 
 134  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   1.219,20  Lt 
 134  2   UAB "ARMILA"   1.240,80  Lt 
 134  3   UAB "TAMRO"   2.102,40  Lt 
 134  4   UAB 'Limedika'   2.133,60  Lt 
 135  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   955,20  Lt 
 135  2   UAB "ARMILA"   993,60  Lt 
 135  3   UAB "TAMRO"   1.592,40  Lt 
 135  4   UAB 'Limedika'   1.616,40  Lt 
 136  1   UAB "TAMRO"   1.671,60  Lt 
 136  2   UAB 'Limedika'   1.696,80  Lt 
 137  1   UAB "ARMILA"   993,60  Lt 
 137  2   UAB 'Limedika'   1.616,40  Lt 
 141  1   UAB 'Limedika'   29.515,20  Lt 
 141  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   30.139,20  Lt 
 141  3   UAB "ARMILA"   39.811,20  Lt 
 141  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   39.936,00  Lt 
 141  5   UAB "TAMRO"   40.622,40  Lt 
 141  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   41.146,56  Lt 
 142  1   UAB 'Limedika'   5.476,80 (tiekėjas atsisakė) Lt 
 142  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   5.481,60  Lt 
 142  3   UAB "ARMILA"   5.644,80  Lt 
 144  1   UAB 'Limedika'   524,40  Lt 
 145  1   UAB "TAMRO"   96,13  Lt 
 145  2   UAB 'Limedika'   97,07  Lt 
 146  1   UAB 'Limedika'   260,40  Lt 
 148  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   164,16  Lt 
 148  2   UAB 'Limedika'   166,32  Lt 
 148  3   UAB "ARMILA"   241,92  Lt 
 148  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   250,49  Lt 
 148  5   UAB "TAMRO"   302,40  Lt 
 149  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   333,60  Lt 
 149  2   UAB 'Limedika'   337,92  Lt 
 149  3   UAB "ARMILA"   564,48  Lt 
 149  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   595,73  Lt 
 149  5   UAB "TAMRO"   756,00  Lt 
 150  1   UAB "ARMILA"   4.828,32  Lt 
 150  2   UAB 'Limedika'   4.924,32  Lt 
 151  1   UAB 'Limedika'   473,40  Lt 
 151  2   UAB "ARMILA"   505,80  Lt 
 151  3   UAB "TAMRO"   511,20  Lt 
 152  1   UAB 'Limedika'   7.981,20  Lt 
 152  2   UAB "ARMILA"   8.073,00  Lt 
 152  3   UAB "TAMRO"   8.618,40  Lt 
 153  1   UAB "ARMILA"   77,93  Lt 
 153  2   UAB 'Limedika'   80,87  Lt 
 154  1   UAB "ARMILA"   1.612,80  Lt 
 155  1   UAB 'Limedika'   1.033,20  Lt 
 155  2   UAB "ARMILA"   1.234,80  Lt 
 156  1   UAB 'Limedika'   97,08  Lt 
 156  2   UAB "TAMRO"   100,80  Lt 
 157  1   UAB "ARMILA"   2.507,40  Lt 
 157  2   UAB 'Limedika'   2.614,80  Lt 
 157  3   UAB "TAMRO"   2.665,20  Lt 
 158  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   145,56  Lt 
 158  2   UAB "TAMRO"   163,80  Lt 
 158  3   UAB 'Limedika'   173,16  Lt 
 158  4   UAB "ARMILA"   175,68  Lt 
 158  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   183,84  Lt 
 159  1   UAB "ARMILA"   284,76  Lt 
 159  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   290,52  Lt 
 159  3   UAB 'Limedika'   290,64  Lt 
 159  4   UAB "TAMRO"   296,16  Lt 
 159  5   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   296,94  Lt 
 160  1   UAB "ARMILA"   7.070,40  Lt 
 160  2   UAB 'Limedika'   10.368,00  Lt 
 161  1   UAB "ARMILA"   2.943,36  Lt 
 161  2   UAB 'Limedika'   3.020,16  Lt 
 161  3   UAB "TAMRO"   3.079,68  Lt 
 162  1   UAB 'Limedika'   73,92  Lt 
 162  2   UAB "TAMRO"   80,64  Lt 
 162  3   UAB "ARMILA"   87,48  Lt 
 163  1   UAB 'Limedika'   4.536,00  Lt 
 163  2   UAB "ARMILA"   5.118,00  Lt 
 164  1   UAB 'Limedika'   3.945,60  Lt 
 164  2   UAB "TAMRO"   4.158,00  Lt 
 164  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   4.190,40  Lt 
 164  4   UAB "ARMILA"   4.280,40  Lt 
 165  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   535,20  Lt 
 165  2   UAB 'Limedika'   537,60  Lt 
 165  3   UAB "ARMILA"   582,00  Lt 
 166  1   UAB "TAMRO"   75,60  Lt 
 166  2   UAB 'Limedika'   78,48  Lt 
 166  3   UAB "ARMILA"   84,60  Lt 
 167  1   UAB 'Limedika'   1.558,56  Lt 
 167  2   UAB "ARMILA"   1.636,32  Lt 
 168  1   UAB "ARMILA"   453,36  Lt 
 169  1   UAB "ARMILA"   2.167,20  Lt 
 170  1   UAB "TAMRO"   41,64  Lt 
 170  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   41,76  Lt 
 170  3   UAB 'Limedika'   41,88  Lt 
 170  4   UAB "ARMILA"   42,12  Lt 
 171  1   UAB 'Limedika'   75,60  Lt 
 171  2   UAB "TAMRO"   79,44  Lt 
 172  1   UAB 'Limedika'   109,68  Lt 
 172  2   UAB "TAMRO"   132,36  Lt 
 173  1   UAB 'Limedika'   132,36  Lt 
 173  2   UAB "TAMRO"   268,44  Lt 
 174  1   UAB "ARMILA"   756,00  Lt 
 175  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   1.236,00  Lt 
 175  2   UAB 'Limedika'   1.240,80  Lt 
 175  3   UAB "TAMRO"   1.260,00  Lt 
 175  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   1.275,12  Lt 
 175  5   UAB "ARMILA"   1.300,80  Lt 
 176  1   UAB 'Limedika'   1.386,00  Lt 
 176  2   UAB "ARMILA"   1.500,00  Lt 
 177  1   UAB 'Limedika'   539,28  Lt 
 177  2   UAB "ARMILA"   594,72  Lt 
 177  3   UAB "TAMRO"   642,72  Lt 
 178  1   UAB 'Limedika'   1.386,00  Lt 
 179  1   UAB "TAMRO"   9.135,00  Lt 
 179  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   9.141,00  Lt 
 179  3   UAB 'Limedika'   9.306,00  Lt 
 179  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   9.572,85  Lt 
 180  1   UAB "TAMRO"   166,32  Lt 
 181  1   UAB "ARMILA"   4.914,00  Lt 
 181  2   UAB 'Limedika'   6.300,00  Lt 
 182  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   6.444,00  Lt 
 182  2   UAB 'Limedika'   6.642,00  Lt 
 182  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   7.263,90  Lt 
 182  4   UAB "ARMILA"   7.458,00  Lt 
 183  1   UAB "ARMILA"   18,80  Lt 
 183  2   UAB 'Limedika'   19,08  Lt 
 184  1   UAB "TAMRO"   166,32  Lt 
 184  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   192,24  Lt 
 184  3   UAB "ARMILA"   267,12  Lt 
 184  4   UAB 'Limedika'   351,36  Lt 
 186  1   UAB "ARMILA"   4.914,00  Lt 
 187  1   UAB 'Limedika'   98,64  Lt 
 187  2   UAB "ARMILA"   105,24  Lt 
 187  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   149,69  Lt 
 187  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   150,48  Lt 
 187  5   UAB "TAMRO"   179,88  Lt 
 188  1   UAB 'Limedika'   1.254,00  Lt 
 188  2   UAB "TAMRO"   1.260,00  Lt 
 188  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   1.940,40  Lt 
 188  4   UAB "ARMILA"   2.004,00  Lt 
 189  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   3.869,76  Lt 
 189  2   UAB 'Limedika'   3.904,32  Lt 
 189  3   UAB "ARMILA"   3.941,76  Lt 
 190  1   UAB "ARMILA"   1.927,80  Lt 
 190  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   2.070,00  Lt 
 190  3   UAB 'Limedika'   2.408,40  Lt 
 190  4   UAB "TAMRO"   2.552,40  Lt 
 191  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   481,32  Lt 
 191  2   UAB "TAMRO"   504,00  Lt 
 191  3   UAB "ARMILA"   519,60  Lt 
 191  4   UAB 'Limedika'   589,20  Lt 
 193  1   UAB 'Limedika'   187,32  Lt 
 193  2   UAB "TAMRO"   218,76  Lt 
 193  3   UAB "ARMILA"   230,40  Lt 
 194  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   208,08  Lt 
 194  2   UAB 'Limedika'   208,20  Lt 
 194  3   UAB "ARMILA"   251,64  Lt 
 194  4   UAB "TAMRO"   282,24  Lt 
 194  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   407,23  Lt 
 195  1   UAB 'Limedika'   276,24  Lt 
 195  2   UAB "ARMILA"   285,24  Lt 
 195  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   287,53  Lt 
 196  1   UAB 'Limedika'   1.200,00  Lt 
 196  2   UAB "ARMILA"   1.237,20  Lt 
 196  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   1.253,07  Lt 
 197  1   UAB "ARMILA"   8,30  Lt 
 197  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   8,62  Lt 
 197  3   UAB 'Limedika'   8,82  Lt 
 197  4   UAB "TAMRO"   12,35  Lt 
 197  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   13,62  Lt 
 198  1   UAB "ARMILA"   69,72  Lt 
 198  2   UAB 'Limedika'   70,56  Lt 
 199  1   UAB 'Limedika'   4.512,00  Lt 
 199  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   4.636,80  Lt 
 199  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   5.211,36  Lt 
 199  4   UAB "ARMILA"   5.712,00  Lt 
 200  1   UAB 'Limedika'   94,08  Lt 
 200  2   UAB "ARMILA"   98,52  Lt 
 201  1   UAB 'Limedika'   125,52  Lt 
 201  2   UAB "TAMRO"   141,12  Lt 
 201  3   UAB "ARMILA"   144,24  Lt 
 202  1   UAB "ARMILA"   1.234,80  Lt 
 203  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   799,47  Lt 
 203  2   UAB 'Limedika'   801,60  Lt 
 203  3   UAB "ARMILA"   916,80  Lt 
 204  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   1.213,20  Lt 
 204  2   UAB "TAMRO"   1.236,00  Lt 
 204  3   UAB 'Limedika'   1.248,00  Lt 
 205  1   UAB "TAMRO"   272,16  Lt 
 205  2   UAB 'Limedika'   277,56  Lt 
 205  3   UAB "ARMILA"   295,08  Lt 
 206  1   UAB "ARMILA"   8,23  Lt 
 206  2   UAB "TAMRO"   10,58  Lt 
 206  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   11,46  Lt 
 206  4   UAB 'Limedika'   17,64  Lt 
 207  1   UAB 'Limedika'   25,09  Lt 
 207  2   UAB "ARMILA"   27,83  Lt 
 208  1   UAB 'Limedika'   1.041,60  Lt 
 208  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   1.088,64  Lt 
 208  3   UAB "ARMILA"   1.272,00  Lt 
 209  1   UAB "TAMRO"   13,13  Lt 
 209  2   UAB "ARMILA"   13,15  Lt 
 209  3   UAB 'Limedika'   13,25  Lt 
 210  1   UAB "TAMRO"   12,52  Lt 
 210  2   UAB 'Limedika'   12,63  Lt 
 210  3   UAB "ARMILA"   13,27  Lt 
 211  1   UAB "TAMRO"   29,61  Lt 
 211  2   UAB 'Limedika'   32,33  Lt 
 211  3   UAB "ARMILA"   32,38  Lt 
 213  1   UAB 'Limedika'   427,20  Lt 
 213  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   430,92  Lt 
 213  3   UAB "ARMILA"   447,60  Lt 
 214  1   UAB 'Limedika'   2.620,80  Lt 
 214  2   UAB "TAMRO"   3.338,40  Lt 
 214  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   3.341,52  Lt 
 214  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   3.376,80  Lt 
 215  1   UAB 'Limedika'   3.930,00  Lt 
 215  2   UAB "ARMILA"   4.332,00  Lt 
 216  1   UAB "TAMRO"   113,40  Lt 
 216  2   UAB 'Limedika'   129,36  Lt 
 217  1   UAB 'Limedika'   156,00  Lt 
 217  2   UAB "ARMILA"   170,40  Lt 
 218  1   UAB 'Limedika'   3.528,00  Lt 
 218  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   3.660,00  Lt 
 218  3   UAB "TAMRO"   4.608,00  Lt 
 218  4   UAB "ARMILA"   4.668,00  Lt 
 218  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   4.699,80  Lt 
 219  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   1.328,40  Lt 
 219  2   UAB 'Limedika'   1.360,80  Lt 
 219  3   UAB "TAMRO"   2.221,20  Lt 
 219  4   UAB "ARMILA"   2.232,00  Lt 
 219  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   2.264,22  Lt 
 220  1   UAB "ARMILA"   439,80  Lt 
 220  2   UAB 'Limedika'   445,20  Lt 
 220  3   UAB "TAMRO"   466,20  Lt 
 221  1   UAB "ARMILA"   194,28  Lt 
 221  2   UAB 'Limedika'   194,52  Lt 
 221  3   UAB "TAMRO"   204,12  Lt 
 222  1   UAB 'Limedika'   614,40  Lt 
 222  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   687,96  Lt 
 222  3   UAB "TAMRO"   744,00  Lt 
 223  1   UAB 'Limedika'   340,80  Lt 
 224  1   UAB 'Limedika'   167,04  Lt 
 224  2   UAB "TAMRO"   226,80  Lt 
 224  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   246,20  Lt 
 225  1   UAB 'Limedika'   11,34  Lt 
 225  2   UAB "TAMRO"   12,60  Lt 
 225  3   UAB "ARMILA"   13,23  Lt 
 226  1   UAB 'Limedika'   109,44  Lt 
 226  2   UAB "ARMILA"   194,16  Lt 
 226  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   218,74  Lt 
 226  4   UAB "TAMRO"   261,12  Lt 
 227  1   UAB "TAMRO"   946,80  Lt 
 227  2   UAB 'Limedika'   1.054,80  Lt 
 227  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   1.099,98  Lt 
 227  4   UAB "ARMILA"   1.173,60  Lt 
 228  1   UAB "TAMRO"   12.384,00  Lt 
 228  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   13.305,60  Lt 
 228  3   UAB "ARMILA"   14.544,00  Lt 
 228  4   UAB 'Limedika'   18.288,00  Lt 
 229  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   473,76  Lt 
 229  2   UAB 'Limedika'   477,60  Lt 
 229  3   UAB "ARMILA"   483,60  Lt 
 230  1   UAB "ARMILA"   4.764,00  Lt 
 231  1   UAB 'Limedika'   226,56  Lt 
 231  2   UAB "ARMILA"   246,96  Lt 
 232  1   UAB "TAMRO"   6,72  Lt 
 232  2   UAB 'Limedika'   11,44  Lt 
 233  1   UAB "ARMILA"   14,12  Lt 
 233  2   UAB "TAMRO"   14,50  Lt 
 233  3   UAB 'Limedika'   20,66  Lt 
 234  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   4.824,00  Lt 
 234  2   UAB "ARMILA"   5.280,00  Lt 
 234  3   UAB "TAMRO"   5.292,00  Lt 
 234  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   5.361,30  Lt 
 234  5   UAB 'Limedika'   8.256,00  Lt 
 235  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   378,00  Lt 
 235  2   UAB 'Limedika'   387,12  Lt 
 235  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   526,93  Lt 
 235  4   UAB "TAMRO"   554,40  Lt 
 235  5   UAB "ARMILA"   569,52  Lt 
 236  1   UAB "TAMRO"   1.630,08  Lt 
 236  2   UAB "ARMILA"   1.634,40  Lt 
 236  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   1.735,92  Lt 
 236  4   UAB 'Limedika'   1.784,88  Lt 
 237  1   UAB "TAMRO"   412,80  Lt 
 237  2   UAB 'Limedika'   417,48  Lt 
 237  3   UAB "ARMILA"   427,68  Lt 
 238  1   UAB "TAMRO"   1.784,16  Lt 
 238  2   UAB 'Limedika'   1.814,40  Lt 
 238  3   UAB "ARMILA"   2.144,88  Lt 
 239  1   UAB "ARMILA"   7.938,00  Lt 
 239  2   UAB 'Limedika'   8.217,00  Lt 
 239  3   UAB "TAMRO"   8.349,00  Lt 
 240  1   UAB "ARMILA"   97,44  Lt 
 240  2   UAB 'Limedika'   116,98  Lt 
 244  1   UAB 'Limedika'   85,68  Lt 
 244  2   UAB "TAMRO"   90,72  Lt 
 245  1   UAB "TAMRO"   302,40  Lt 
 245  2   UAB 'Limedika'   310,56  Lt 
 245  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   319,79  Lt 
 245  4   UAB "ARMILA"   339,00  Lt 
 246  1   UAB "TAMRO"   434,76  Lt 
 246  2   UAB 'Limedika'   501,96  Lt 
 246  3   UAB "ARMILA"   515,40  Lt 
 246  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   516,85  Lt 
 247  1   UAB 'Limedika'   1.175,04  Lt 
 247  2   UAB "ARMILA"   1.240,80  Lt 
 247  3   UAB "TAMRO"   1.260,00  Lt 
 248  1   UAB 'Limedika'   171,84  Lt 
 248  2   UAB "TAMRO"   173,88  Lt 
 248  3   UAB "ARMILA"   183,00  Lt 
 248  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   193,41  Lt 
 249  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   42,34  Lt 
 249  2   UAB 'Limedika'   59,28  Lt 
 249  3   UAB "TAMRO"   109,32  Lt 
 249  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   139,23  Lt 
 250  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   153,47  Lt 
 250  2   UAB "TAMRO"   303,36  Lt 
 251  1   UAB "TAMRO"   2.647,20  Lt 
 251  2   UAB 'Limedika'   2.647,20  Lt 
 251  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   2.905,56  Lt 
 251  4   UAB "ARMILA"   3.213,60  Lt 
 252  1   UAB "ARMILA"   617,40  Lt 
 252  2   UAB 'Limedika'   621,00  Lt 
 252  3   UAB "TAMRO"   655,20  Lt 
 252  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   686,70  Lt 
 253  1   UAB 'Limedika'   373,20  Lt 
 253  2   UAB "TAMRO"   378,00  Lt 
 253  3   UAB "ARMILA"   416,88  Lt 
 254  1   UAB "TAMRO"   3.993,60  Lt 
 254  2   UAB 'Limedika'   4.310,40  Lt 
 254  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   4.339,20  Lt 
 254  4   UAB "ARMILA"   4.394,40  Lt 
 255  1   UAB 'Limedika'   304,68  Lt 
 255  2   UAB "ARMILA"   327,36  Lt 
 255  3   UAB "TAMRO"   355,32  Lt 
 257  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   39,84  Lt 
 257  2   UAB 'Limedika'   43,32  Lt 
 257  3   UAB "TAMRO"   44,16  Lt 
 257  4   UAB "ARMILA"   47,16  Lt 
 258  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   81,12  Lt 
 258  2   UAB 'Limedika'   88,08  Lt 
 258  3   UAB "TAMRO"   94,56  Lt 
 258  4   UAB "ARMILA"   96,72  Lt 
 259  1   UAB 'Limedika'   300,96  Lt 
 259  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   306,56  Lt 
 261  1   UAB 'Limedika'   179,04  Lt 
 261  2   UAB "ARMILA"   179,04  Lt 
 262  1   UAB 'Limedika'   1.805,76  Lt 
 262  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   1.809,86  Lt 
 262  3   UAB "ARMILA"   1.830,24  Lt 
 263  1   UAB 'Limedika'   235,20  Lt 
 263  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   249,48  Lt 
 263  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   261,60  Lt 
 263  4   UAB "ARMILA"   292,80  Lt 
 264  1   UAB 'Limedika'   236,64  Lt 
 265  1   UAB 'Limedika'   65,76  Lt 
 265  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   66,72  Lt 
 265  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   69,17  Lt 
 265  4   UAB "ARMILA"   69,60  Lt 
 266  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   254,16  Lt 
 266  2   UAB "TAMRO"   256,68  Lt 
 266  3   UAB 'Limedika'   260,28  Lt 
 266  4   UAB "ARMILA"   268,56  Lt 
 267  1   UAB 'Limedika'   123,60  Lt 
 267  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   131,04  Lt 
 267  3   UAB "ARMILA"   146,40  Lt 
 268  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   270,96  Lt 
 268  2   UAB "ARMILA"   276,72  Lt 
 268  3   UAB 'Limedika'   280,32  Lt 
 269  1   UAB "TAMRO"   95,28  Lt 
 269  2   UAB 'Limedika'   97,20  Lt 
 269  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   106,85  Lt 
 269  4   UAB "ARMILA"   124,08  Lt 
 270  1   UAB 'Limedika'   160,32  Lt 
 270  2   UAB "ARMILA"   166,32  Lt 
 271  1   UAB "ARMILA"   1.053,60  Lt 
 271  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   1.057,14  Lt 
 271  3   UAB 'Limedika'   1.141,20  Lt 
 272  1   UAB "TAMRO"   382,80  Lt 
 272  2   UAB 'Limedika'   390,72  Lt 
 272  3   UAB "ARMILA"   405,84  Lt 
 273  1   UAB 'Limedika'   125,76  Lt 
 273  2   UAB "ARMILA"   127,80  Lt 
 274  1   UAB "ARMILA"   98,28  Lt 
 274  2   UAB 'Limedika'   100,08  Lt 
 275  1   UAB "TAMRO"   98,28  Lt 
 275  2   UAB "ARMILA"   98,28  Lt 
 275  3   UAB 'Limedika'   100,08  Lt 
 276  1   UAB "TAMRO"   85,20  Lt 
 276  2   UAB "ARMILA"   85,92  Lt 
 276  3   UAB 'Limedika'   86,64  Lt 
 277  1   UAB "ARMILA"   1.466,40  Lt 
 279  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   408,01  Lt 
 280  1   UAB "TAMRO"   3.940,80  Lt 
 280  2   UAB "ARMILA"   3.991,20  Lt 
 280  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   4.019,40  Lt 
 280  4   UAB 'Limedika'   4.039,20  Lt 
 281  1   UAB 'Limedika'   466,20  Lt 
 281  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   474,80  Lt 
 281  3   UAB "ARMILA"   958,32  Lt 
 283  1   UAB 'Limedika'   219,96  Lt 
 283  2   UAB "TAMRO"   221,28  Lt 
 283  3   UAB "ARMILA"   229,80  Lt 
 284  1   UAB 'Limedika'   928,80  Lt 
 284  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   990,36  Lt 
 284  3   UAB "ARMILA"   1.072,80  Lt 
 285  1   UAB "TAMRO"   299,52  Lt 
 285  2   UAB 'Limedika'   302,40  Lt 
 285  3   UAB "ARMILA"   307,44  Lt 
 287  1   UAB "TAMRO"   28,29  Lt 
 287  2   UAB 'Limedika'   28,84  Lt 
 287  3   UAB "ARMILA"   29,19  Lt 
 288  1   UAB "TAMRO"   12,74  Lt 
 288  2   UAB 'Limedika'   13,06  Lt 
 288  3   UAB "ARMILA"   13,55  Lt 
 289  1   UAB 'Limedika'   282,24  Lt 
 289  2   UAB "TAMRO"   303,12  Lt 
 289  3   UAB "ARMILA"   308,40  Lt 
 290  1   UAB 'Limedika'   123,84  Lt 
 290  2   UAB "ARMILA"   137,40  Lt 
 291  1   UAB 'Limedika'   198,72  Lt 
 292  1   UAB 'Limedika'   11.289,60  Lt 
 292  2   UAB "TAMRO"   13.154,40  Lt 
 292  3   UAB "ARMILA"   13.658,40  Lt 
 292  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   13.711,32  Lt 
 293  1   UAB 'Limedika'   708,60  Lt 
 293  2   UAB "TAMRO"   728,40  Lt 
 293  3   UAB "ARMILA"   784,20  Lt 
 293  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   1.039,50  Lt 
 294  1   UAB 'Limedika'   2.602,80  Lt 
 294  2   UAB "TAMRO"   2.673,60  Lt 
 294  3   UAB "ARMILA"   2.822,40  Lt 
 294  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   2.836,26  Lt 
 295  1   UAB 'Limedika'   77,40  Lt 
 295  2   UAB "ARMILA"   78,24  Lt 
 296  1   UAB "ARMILA"   1.393,20  Lt 
 297  1   UAB 'Limedika'   126,24  Lt 
 297  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   131,04  Lt 
 297  3   UAB "ARMILA"   131,04  Lt 
 298  1   UAB 'Limedika'   198,48  Lt 
 298  2   UAB "TAMRO"   215,04  Lt 
 298  3   UAB "ARMILA"   282,48  Lt 
 299  1   UAB "ARMILA"   287,28  Lt 
 300  1   UAB "TAMRO"   238,08  Lt 
 300  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   255,28  Lt 
 300  3   UAB "ARMILA"   277,20  Lt 
 302  1   UAB 'Limedika'   1.236,00  Lt 
 302  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   1.272,00  Lt 
 302  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   1.309,77  Lt 
 302  4   UAB "ARMILA"   1.380,00  Lt 
 303  1   UAB 'Limedika'   142,56  Lt 
 303  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   226,22  Lt 
 306  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   588,06  Lt 
 306  2   UAB "ARMILA"   1.063,20  Lt 
 306  3   UAB 'Limedika'   1.066,80  Lt 
 307  1   UAB 'Limedika'   402,60 (tiekėjas atsisakė) Lt 
 310  1   UAB 'Limedika'   115,92  Lt 
 310  2   UAB "TAMRO"   131,04  Lt 
 310  3   UAB "ARMILA"   136,56  Lt 
 311  1   UAB 'Limedika'   91,68  Lt 
 311  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   100,56  Lt 
 311  3   UAB "TAMRO"   220,56  Lt 
 312  1   UAB 'Limedika'   554,40  Lt 
 312  2   UAB "ARMILA"   594,72  Lt 
 315  1   UAB 'Limedika'   36,36  Lt 
 315  2   UAB "ARMILA"   39,72  Lt 
 316  1   UAB 'Limedika'   2.370,00  Lt 
 316  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   2.496,00  Lt 
 316  3   UAB "ARMILA"   2.910,00  Lt 
 316  4   UAB "TAMRO"   2.946,00  Lt 
 317  1   UAB 'Limedika'   808,80  Lt 
 317  2   UAB "TAMRO"   877,20  Lt 
 317  3   UAB "ARMILA"   895,20  Lt 
 318  1   UAB 'Limedika'   34,44  Lt 
 318  2   UAB "TAMRO"   36,72  Lt 
 318  3   UAB "ARMILA"   100,56  Lt 
 319  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   73.440,00  Lt 
 319  2   UAB 'Limedika'   74.880,00  Lt 
 319  3   UAB "ARMILA"   81.360,00  Lt 
 319  4   UAB "TAMRO"   82.080,00  Lt 
 320  1   UAB 'Limedika'   12.468,00  Lt 
 321  1   UAB 'Limedika'   961,20  Lt 
 321  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   1.032,48  Lt 
 321  3   UAB "ARMILA"   1.067,04  Lt 
 321  4   UAB "TAMRO"   1.088,64  Lt 
 322  1   UAB "TAMRO"   257,76  Lt 
 322  2   UAB 'Limedika'   258,12  Lt 
 322  3   UAB "ARMILA"   282,72  Lt 
 323  1   UAB 'Limedika'   264,60  Lt 
 323  2   UAB "TAMRO"   281,64  Lt 
 323  3   UAB "ARMILA"   282,72  Lt 
 324  1   UAB 'Limedika'   75.600,00  Lt 
 324  2   UAB "ARMILA"   98.280,00  Lt 
 325  1   UAB 'Limedika'   21.090,00  Lt 
 325  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   26.700,00  Lt 
 325  3   UAB "TAMRO"   27.720,00  Lt 
 326  1   UAB "ARMILA"   174,12  Lt 
 328  1   UAB 'Limedika'   3.168,00  Lt 
 328  2   UAB "TAMRO"   3.391,20  Lt 
 328  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   3.391,20  Lt 
 328  4   UAB "ARMILA"   3.477,60  Lt 
 329  1   UAB 'Limedika'   586,80  Lt 
 329  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   1.643,40  Lt 
 329  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   1.993,95  Lt 
 329  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   2.075,40  Lt 
 329  5   UAB "TAMRO"   2.316,60  Lt 
 330  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   47,92  Lt 
 330  2   UAB 'Limedika'   175,20  Lt 
 330  3   UAB "TAMRO"   182,76  Lt 
 331  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   181,37  Lt 
 331  2   UAB 'Limedika'   189,12  Lt 
 331  3   UAB "TAMRO"   592,32  Lt 
 331  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   636,55  Lt 
 332  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   703,68  Lt 
 332  2   UAB "ARMILA"   703,68  Lt 
 332  3   UAB 'Limedika'   707,04  Lt 
 333  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   173,88  Lt 
 333  2   UAB 'Limedika'   184,08  Lt 
 333  3   UAB "TAMRO"   241,32  Lt 
 333  4   UAB "ARMILA"   247,92  Lt 
 334  1   UAB "ARMILA"   320,04  Lt 
 334  2   UAB 'Limedika'   327,84  Lt 
 334  3   UAB "TAMRO"   334,68  Lt 
 335  1   UAB 'Limedika'   131,28  Lt 
 335  2   UAB "ARMILA"   153,84  Lt 
 336  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   907,20  Lt 
 336  2   UAB "ARMILA"   1.022,40  Lt 
 336  3   UAB "TAMRO"   1.360,80  Lt 
 336  4   UAB 'Limedika'   1.364,40  Lt 
 336  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   1.534,30  Lt 
 337  1   UAB "ARMILA"   1.020,10  Lt 
 338  1   UAB "TAMRO"   342,60  Lt 
 338  2   UAB 'Limedika'   349,20  Lt 
 338  3   UAB "ARMILA"   374,40  Lt 
 338  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   380,52  Lt 
 341  1   UAB "ARMILA"   276,00  Lt 
 342  1   UAB 'Limedika'   20.568,00  Lt 
 342  2   UAB "ARMILA"   21.042,00  Lt 
 344  1   UAB "ARMILA"   685,44  Lt 
 344  2   UAB 'Limedika'   704,88  Lt 
 344  3   UAB "TAMRO"   719,76  Lt 
 345  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   415,80  Lt 
 345  2   UAB 'Limedika'   547,32  Lt 
 346  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   82,32  Lt 
 346  2   UAB 'Limedika'   260,40  Lt 
 346  3   UAB "TAMRO"   266,16  Lt 
 346  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   271,15  Lt 
 348  1   UAB 'Limedika'   49.245,60  Lt 
 348  2   UAB "ARMILA"   51.375,60  Lt 
 348  3   UAB "TAMRO"   62.110,80  Lt 
 349  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   10.939,20  Lt 
 349  2   UAB 'Limedika'   10.987,20  Lt 
 349  3   UAB "TAMRO"   36.984,00  Lt 
 349  4   UAB "ARMILA"   37.800,00  Lt 
 350  1   UAB "ARMILA"   352,80  Lt 
 352  1   UAB "TAMRO"   5.468,40  Lt 
 352  2   UAB 'Limedika'   5.568,00  Lt 
 353  1   UAB "ARMILA"   208,20  Lt 
 353  2   UAB 'Limedika'   216,60  Lt 
 353  3   UAB "TAMRO"   222,00  Lt 
 354  1   UAB "ARMILA"   1.810,20  Lt 
 354  2   UAB 'Limedika'   1.846,20  Lt 
 355  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   1.201,84  Lt 
 355  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   1.206,00  Lt 
 355  3   UAB 'Limedika'   1.264,20  Lt 
 355  4   UAB "TAMRO"   3.224,98  Lt 
 356  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   294,00  Lt 
 356  2   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   302,65  Lt 
 356  3   UAB 'Limedika'   313,95  Lt 
 356  4   UAB "TAMRO"   870,14  Lt 
 357  1   UAB 'Limedika'   4.406,40  Lt 
 357  2   UAB "ARMILA"   5.169,60  Lt 
 358  1   UAB 'B. BRAUN MEDICAL'   8.870,40  Lt 
 358  2   UAB 'Limedika'   9.345,60  Lt 
 358  3   UAB "TAMRO"   15.958,80  Lt 
 358  4   UAB "ARMILA"   17.463,60  Lt 
 359  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   7.417,20  Lt 
 359  2   UAB "ARMILA"   7.512,00  Lt 
 359  3   UAB 'Limedika'   7.584,00  Lt 
 360  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   9.925,20  Lt 
 360  2   UAB "ARMILA"   10.042,20  Lt 
 360  3   UAB 'Limedika'   10.186,20  Lt 
 361  1   UAB 'Limedika'   3.736,80  Lt 
 361  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   4.449,60  Lt 
 361  3   UAB "TAMRO"   4.464,00  Lt 
 361  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   4.573,80  Lt 
 361  5   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   4.579,20  Lt 
 362  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   113,40  Lt 
 362  2   UAB "TAMRO"   166,32  Lt 
 362  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   168,48  Lt 
 362  4   UAB 'Limedika'   171,00  Lt 
 363  1   UAB 'Limedika'   5.808,00  Lt 
 364  1   UAB 'Limedika'   279,72  Lt 
 364  2   UAB "ARMILA"   318,24  Lt 
 365  1   UAB "ARMILA"   84,95  Lt 
 366  1   UAB 'Limedika'   294,00  Lt 
 366  2   UAB "ARMILA"   375,90  Lt 
 367  1   UAB 'Limedika'   27,98  Lt 
 367  2   UAB "ARMILA"   28,14  Lt 
 367  3   UAB "TAMRO"   29,19  Lt 
 367  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   29,81  Lt 
 368  1   UAB "TAMRO"   40,95  Lt 
 368  2   UAB 'Limedika'   42,07  Lt 
 368  3   UAB "ARMILA"   46,41  Lt 
 371  1   UAB 'Limedika'   374,40  Lt 
 371  2   UAB "TAMRO"   383,04  Lt 
 371  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   440,64  Lt 
 371  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   448,56  Lt 
 371  5   UAB "ARMILA"   460,80  Lt 
 372  1   UAB 'Limedika'   397,44 (tiekėjas atsisakė) Lt 
 372  2   UAB "ARMILA"   491,40  Lt 
 373  1   UAB 'Limedika'   273,84  Lt 
 374  1   UAB 'Limedika'   186,12  Lt 
 375  1   UAB "ARMILA"   846,72  Lt 
 375  2   UAB 'Limedika'   877,68  Lt 
 375  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   878,04  Lt 
 375  4   UAB "TAMRO"   889,20  Lt 
 376  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   1.512,00  Lt 
 376  2   UAB "ARMILA"   2.268,00  Lt 
 376  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   2.362,80  Lt 
 376  4   UAB 'Limedika'   2.373,60  Lt 
 376  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   2.410,38  Lt 
 377  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   12.600,00  Lt 
 377  2   UAB "ARMILA"   22.680,00  Lt 
 377  3   UAB 'Limedika'   23.736,00  Lt 
 377  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   23.832,00  Lt 
 377  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   23.877,00  Lt 
 377  6   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   24.342,00  Lt 
 378  1   UAB 'Limedika'   4.848,12  Lt 
 379  1   UAB 'Limedika'   1.319,04  Lt 
 379  2   UAB "TAMRO"   1.436,40  Lt 
 380  1   UAB 'Limedika'   105,84  Lt 
 380  2   UAB "TAMRO"   114,00  Lt 
 380  3   UAB "ARMILA"   118,68  Lt 
 381  1   UAB 'Limedika'   124,80  Lt 
 381  2   UAB "TAMRO"   136,08  Lt 
 381  3   UAB "ARMILA"   141,60  Lt 
 382  1   UAB 'Limedika'   20.160,00  Lt 
 382  2   UAB "TAMRO"   29.376,00  Lt 
 382  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   33.987,84  Lt 
 383  1   UAB "TAMRO"   478,40  Lt 
 383  2   UAB 'Limedika'   482,90  Lt 
 384  1   UAB 'Limedika'   4.838,40  Lt 
 384  2   UAB "ARMILA"   8.164,80  Lt 
 384  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   8.251,20  Lt 
 385  1   UAB 'Limedika'   1.479,60  Lt 
 385  2   UAB "ARMILA"   1.714,80  Lt 
 385  3   UAB "TAMRO"   1.809,60  Lt 
 386  1   UAB 'Limedika'   268,90  Lt 
 386  2   UAB "ARMILA"   306,80  Lt 
 387  1   UAB "ARMILA"   1.248,00  Lt 
 387  2   UAB 'Limedika'   1.632,00  Lt 
 388  1   UAB "ARMILA"   1.248,00  Lt 
 388  2   UAB 'Limedika'   1.632,00  Lt 
 388  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   1.633,20  Lt 
 388  4   UAB "TAMRO"   3.537,60  Lt 
 389  1   UAB "TAMRO"   1.768,80  Lt 
 389  2   UAB 'Limedika'   1.795,20  Lt 
 390  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   14.364,00  Lt 
 390  2   UAB 'Limedika'   14.904,00  Lt 
 390  3   UAB "ARMILA"   16.488,00  Lt 
 390  4   UAB "TAMRO"   48.888,00  Lt 
 391  1   UAB "ARMILA"   22,49  Lt 
 391  2   UAB "TAMRO"   25,10  Lt 
 391  3   UAB 'Limedika'   28,20  Lt 
 392  1   UAB "ARMILA"   309,00  Lt 
 392  2   UAB "TAMRO"   536,40  Lt 
 392  3   UAB 'Limedika'   543,60  Lt 
 393  1   UAB "ARMILA"   4.579,20  Lt 
 394  1   UAB 'Limedika'   1.034,40  Lt 
 394  2   UAB "ARMILA"   1.144,80  Lt 
 394  3   UAB "TAMRO"   3.576,00  Lt 
 395  1   UAB "ARMILA"   33,81  Lt 
 395  2   UAB "TAMRO"   34,34  Lt 
 395  3   UAB 'Limedika'   44,71  Lt 
 396  1   UAB 'Limedika'   903,00 (tiekėjas atsisakė) Lt 
 396  2   UAB "ARMILA"   910,00  Lt 
 401  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   309,04  Lt 
 402  1   UAB 'Limedika'   222,72  Lt 
 402  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   223,32  Lt 
 402  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   230,20  Lt 
 403  1   UAB "TAMRO"   394,00  Lt 
 404  1   UAB "ARMILA"   252,00  Lt 
 405  1   UAB "ARMILA"   30,45  Lt 
 405  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   43,59  Lt 
 405  3   UAB "TAMRO"   62,16  Lt 
 405  4   UAB 'Limedika'   63,09  Lt 
 406  1   UAB "TAMRO"   3.115,20  Lt 
 406  2   UAB "ARMILA"   3.252,80  Lt 
 407  1   UAB "ARMILA"   813,12  Lt 
 409  1   UAB "ARMILA"   126,86  Lt 
 409  2   UAB "TAMRO"   131,90  Lt 
 410  1   UAB "ARMILA"   1.118,04  Lt 
 410  2   UAB "TAMRO"   1.119,96  Lt 
 413  1   UAB "TAMRO"   365,88  Lt 
 413  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   376,32  Lt 
 413  3   UAB 'Limedika'   378,60  Lt 
 413  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   380,77  Lt 
 413  5   UAB "ARMILA"   383,28  Lt 
 414  1   UAB "TAMRO"   308,76  Lt 
 414  2   UAB 'Limedika'   315,24  Lt 
 415  1   UAB 'Limedika'   200,64  Lt 
 415  2   UAB "TAMRO"   201,84  Lt 
 415  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   205,88  Lt 
 415  4   UAB "ARMILA"   209,64  Lt 
 416  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   1.335,60  Lt 
 416  2   UAB "TAMRO"   1.340,64  Lt 
 416  3   UAB 'Limedika'   1.347,36  Lt 
 416  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   1.377,60  Lt 
 416  5   UAB "ARMILA"   1.381,92  Lt 
 417  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   240,84  Lt 
 417  2   UAB "ARMILA"   252,00  Lt 
 418  1   UAB "TAMRO"   850,80  Lt 
 418  2   UAB 'Limedika'   931,20  Lt 
 420  1   UAB "TAMRO"   42,21  Lt 
 420  2   UAB "ARMILA"   46,20  Lt 
 421  1   UAB 'Limedika'   2.046,72  Lt 
 421  2   UAB "ARMILA"   2.058,24  Lt 
 422  1   UAB 'Limedika'   625,92  Lt 
 423  1   UAB "TAMRO"   170,16  Lt 
 423  2   UAB 'Limedika'   171,72  Lt 
 423  3   UAB "ARMILA"   179,04  Lt 
 424  1   UAB 'Limedika'   1.857,60  Lt 
 424  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   1.875,60  Lt 
 424  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   1.924,02  Lt 
 424  4   UAB "ARMILA"   2.041,20  Lt 
 425  1   UAB 'Limedika'   1.174,80  Lt 
 425  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   1.210,80  Lt 
 425  3   UAB "ARMILA"   1.234,80  Lt 
 426  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   154,10  Lt 
 426  2   UAB 'Limedika'   215,52  Lt 
 426  3   UAB "TAMRO"   218,76  Lt 
 426  4   UAB "ARMILA"   228,12  Lt 
 428  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   82,00  Lt 
 428  2   UAB "ARMILA"   83,17  Lt 
 428  3   UAB 'Limedika'   83,24  Lt 
 428  4   UAB "TAMRO"   85,05  Lt 
 429  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   1.015,00  Lt 
 429  2   UAB "ARMILA"   1.176,00  Lt 
 430  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   844,20  Lt 
 430  2   UAB 'Limedika'   894,60  Lt 
 431  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   23.520,00  Lt 
 431  2   UAB "ARMILA"   23.882,25  Lt 
 432  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   5.258,40  Lt 
 432  2   UAB "TAMRO"   5.346,52  Lt 
 432  3   UAB "ARMILA"   5.418,00  Lt 
 433  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   45.360,00  Lt 
 433  2   UAB "ARMILA"   48.660,00  Lt 
 434  1   UAB "TAMRO"   1.207,08  Lt 
 434  2   UAB "ARMILA"   1.257,90  Lt 
 434  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   1.421,70  Lt 
 435  1   UAB "TAMRO"   182,07  Lt 
 435  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   193,20  Lt 
 436  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   54,18  Lt 
 438  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   9.996,00  Lt 
 439  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   2.719,20  Lt 
 440  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   18.900,00  Lt 
 440  2   UAB "ARMILA"   21.294,00  Lt 
 440  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   21.852,00  Lt 
 441  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   1.260,00  Lt 
 442  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   2.520,00  Lt 
 443  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   376,00  Lt 
 443  2   UAB "ARMILA"   433,65  Lt 
 443  3   UAB "TAMRO"   541,99  Lt 
 444  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   1.600,00  Lt 
 444  2   UAB "ARMILA"   1.792,35  Lt 
 444  3   UAB "TAMRO"   2.161,43  Lt 
 445  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   3.402,00  Lt 
 445  2   UAB "ARMILA"   3.668,40  Lt 
 445  3   UAB 'Limedika'   3.880,80  Lt 
 445  4   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   4.071,60  Lt 
 446  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   5.461,20  Lt 
 446  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   5.481,00  Lt 
 446  3   UAB "ARMILA"   5.783,40  Lt 
 446  4   UAB 'Limedika'   10.049,40  Lt 
 447  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   16.380,00  Lt 
 447  2   UAB 'Limedika'   20.874,00  Lt 
 447  3   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   23.454,00  Lt 
 447  4   UAB "ARMILA"   27.720,00  Lt 
 448  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   7.278,00  Lt 
 448  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   15.972,00  Lt 
 449  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   6.184,50  Lt 
 450  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   7.539,00  Lt 
 451  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   252,00  Lt 
 451  2   UAB "TAMRO"   297,24  Lt 
 452  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   3.060,00  Lt 
 452  2   UAB "ARMILA"   3.366,00  Lt 
 453  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   54.180,00  Lt 
 454  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   45,60  Lt 
 455  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   2.461,20  Lt 
 455  2   UAB "ARMILA"   2.488,50  Lt 
 456  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   26,00  Lt 
 456  2   UAB 'Limedika'   26,15  Lt 
 457  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   108,00  Lt 
 457  2   UAB 'Limedika'   111,30  Lt 
 458  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   400,00  Lt 
 459  1   UAB "ARMILA"   10.575,60  Lt 
 460  1   UAB "ARMILA"   443,10  Lt 
 460  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   648,90  Lt 
 461  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   33,60  Lt 
 462  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   84,00  Lt 
 464  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   19.872,00  Lt 
 465  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   59.670,00  Lt 
 466  1   UAB "TAMRO"   32,29  Lt 
 466  2   UAB "ARMILA"   33,60  Lt 
 467  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   128,40  Lt 
 468  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   447,36  Lt 
 468  2   UAB "ARMILA"   471,24  Lt 
 469  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   183,75  Lt 
 470  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   27,00  Lt 
 471  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   54,00  Lt 
 472  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   25,20  Lt 
 472  2   UAB 'Limedika'   98,87  Lt 
 473  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   189,00  Lt 
 473  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   189,53  Lt 
 474  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   97,80  Lt 
 474  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   135,24  Lt 
 474  3   UAB "ARMILA"   143,64  Lt 
 475  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   546,00  Lt 
 475  2   UAB "ARMILA"   922,95  Lt 
 476  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   39,80  Lt 
 477  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena"   24,78  Lt 
 477  2   UAB "TAMRO"   25,26  Lt 
 482  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   34,85  Lt 
 482  2   UAB "ARMILA"   35,08  Lt 
 482  3   UAB "TAMRO"   35,28  Lt 
 482  4   UAB 'Limedika'   35,65  Lt 
 484  1   UAB 'Limedika'   279,36  Lt 
 484  2   UAB "TAMRO"   294,96  Lt 
 484  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   296,86  Lt 
 484  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"   299,76  Lt 
 484  5   UAB "ARMILA"   312,96  Lt 
 485  1   UAB "TAMRO"   35,28  Lt 
 485  2   UAB 'Limedika'   36,72  Lt 
 485  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Analizė"   39,94  Lt 
 485  4   UAB "ARMILA"   40,32  Lt 
 487  1   Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKONA"   504,00  Lt 
 488  1   UAB 'Limedika'   360,00  Lt 
 488  2   UAB "TAMRO"