tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Viešoji įstaiga Palangos reabilitacijos ligoninė
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 152696784, Vytauto g. 153, Palangos m., 5720 Palangos m. sav., Tel.: 846041290, Faks.: +370 460 41 300, daivav@prl.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
95882   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Mėsos ir mėsos gaminių pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  15100000-9
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  15131120-2
15131200-7

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Aukščiausios rūšies dešros gaminiai 15131120-2
2 Aukščiausios rūšies dešros gaminiai 15131120-2
3 Aukščiausios rūšies dešros gaminiai 15131120-2
4 Pirmos rūšies dešros gaminiai 15131120-2
5 Aukščiausios rūšies dešros gaminiai 15131120-2
6 Džiovinta, sūdyta, rūkyta ar prieskoniais paskaninta mėsa 15131200-7
7 Džiovinta, sūdyta, rūkyta ar prieskoniais paskaninta mėsa 15131200-7
8 Džiovinta, sūdyta, rūkyta ar prieskoniais paskaninta mėsa 15131200-7
9 Džiovinta, sūdyta, rūkyta ar prieskoniais paskaninta mėsa 15131200-7
10 Gyvulinės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai 15131200-7
11 Džiovinta, sūdyta, rūkyta ar prieskoniais paskaninta mėsa 15131200-7
12 Džiovinta, sūdyta, rūkyta ar prieskoniais paskaninta mėsa 15131200-7
13 Džiovinta, sūdyta, rūkyta ar prieskoniais paskaninta mėsa 15131200-7
14 Subroduktai 15100000-9


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2010-11-09    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2010-10-15 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2010-10-20 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Akcinė bendrovė "Vilniaus paukštynas" 186107463  Rudaminos k., Vilniaus r. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingalės mėsa" 163712994  Klaipėdos g. 16, Kretingalės mst., Klaipėdos r. sav.  Lietuva 
UAB "Klaipėdos mėsinė" 177066932  Šilgalių k., 5735 Pagėgių sav.  Lietuva 
Akcinė bendrovė "Tauragės maistas" 179407777  Pramonės g. 2, Tauragės rm., 5900 Tauragės r.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė" 166576122  Žemaitijos g. 47/38, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.  Lietuva 
UAB "Handelshus" 221412030  Ukmergės g. 126, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX" 110443493  Raudondvario pl.131, LT-47501 Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "DAMSA" 185472669  Darvino g. 32-5, Kybartų m., Vilkaviškio r. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Stragutės mėsa" 179859451  Stragutės k., 5911 Tauragės r. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Vigesta" 166779286  Senkelio g. 19, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Vičiūnai ir Ko" 135571967  V. Krėvės pr. 97, 3000 Kaunas  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 2   Akcinė bendrovė "Vilniaus paukštynas"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka dokumentų reikalavimų  4.271,30  Lt
 1   Uždaroji akcinė bendrovė "Stragutės mėsa"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka dokumentų reikalavimų  52.232,00  Lt
 3   UAB "Handelshus"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka dokumentų eikalavimų  3.996,00  Lt
 3   Uždaroji akcinė bendrovė "Stragutės mėsa"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka dokumentų reikalavimų  4.374,00  Lt
 5   Uždaroji akcinė bendrovė "Stragutės mėsa"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka dokumentų reikalavimų  7.062,00  Lt
 7   Uždaroji akcinė bendrovė "Stragutės mėsa"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka dokumentų reikalavimų  10.624,00  Lt
 10   Uždaroji akcinė bendrovė "Stragutės mėsa"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka dokumentų reikalavimų  98.551,50  Lt
 11   Uždaroji akcinė bendrovė "Stragutės mėsa"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka dokumentų reikalavimų  69.310,00  Lt
 12   Uždaroji akcinė bendrovė "Stragutės mėsa"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka dokumentų reikalavimų  8.736,00  Lt
 3   UAB "Klaipėdos mėsinė"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka dokumentų reikalavimų  5.808,00  Lt
 9   UAB "Klaipėdos mėsinė"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka dokumentų reikalavimų  1.210,00  Lt
 7   UAB "Klaipėdos mėsinė"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka dokumentų reikalavimų  11.613,58  Lt
 13   Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX"  39 str. 2 d. 3 p.  neištaisė aritmetinių klaidų  1.720,00  Lt
 14   Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka dokumentų reikalavimų  14.905,00  Lt

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Vigesta"   45.229,20  Lt 
 1  2   Uždaroji akcinė bendrovė "DAMSA"   48.320,40  Lt 
 1  3   UAB "Handelshus"   51.873,20  Lt 
 1  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingalės mėsa"   52.175,20  Lt 
 1  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė"   54.195,80  Lt 
 1  6   UAB "Klaipėdos mėsinė"   60.850,90  Lt 
 1  7   Akcinė bendrovė "Tauragės maistas"   64.892,00  Lt 
 2  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingalės mėsa"   4.719,00  Lt 
 2  2   UAB "Handelshus"   5.298,00  Lt 
 2  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė"   5.832,00  Lt 
 2  4   Uždaroji akcinė bendrovė "DAMSA"   5.883,00  Lt 
 2  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Vigesta"   6.312,00  Lt 
 2  6   UAB "Klaipėdos mėsinė"   7.114,80  Lt 
 2  7   Uždaroji akcinė bendrovė "Stragutės mėsa"   7.635,00  Lt 
 2  8   Akcinė bendrovė "Tauragės maistas"   8.568,00  Lt 
 2  9   Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX"   11.070,00  Lt 
 3  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingalės mėsa"   4.501,20  Lt 
 3  2   Uždaroji akcinė bendrovė "DAMSA"   4.938,00  Lt 
 3  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Vigesta"   5.088,00  Lt 
 3  4   Akcinė bendrovė "Tauragės maistas"   5.808,00  Lt 
 3  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė"   5.910,00  Lt 
 4  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė"   20.266,00  Lt 
 4  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingalės mėsa"   21.296,00  Lt 
 4  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Vigesta"   22.066,00  Lt 
 4  4   UAB "Klaipėdos mėsinė"   23.595,00  Lt 
 4  5   Uždaroji akcinė bendrovė "DAMSA"   23.832,00  Lt 
 4  6   Akcinė bendrovė "Tauragės maistas"   25.656,00  Lt 
 4  7   UAB "Handelshus"   26.498,00  Lt 
 4  8   Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX"   26.800,00  Lt 
 4  9   Uždaroji akcinė bendrovė "Stragutės mėsa"   28.412,00  Lt 
 5  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingalės mėsa"   5.866,08  Lt 
 5  2   Uždaroji akcinė bendrovė "DAMSA"   6.021,60  Lt 
 5  3   UAB "Klaipėdos mėsinė"   6.243,60  Lt 
 5  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Vigesta"   6.323,60  Lt 
 5  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė"   7.212,00  Lt 
 5  6   Akcinė bendrovė "Tauragės maistas"   7.648,00  Lt 
 6  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Stragutės mėsa"   847,00  Lt 
 6  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingalės mėsa"   1.191,85  Lt 
 6  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė"   1.340,00  Lt 
 6  4   UAB "Klaipėdos mėsinė"   1.487,09  Lt 
 6  5   UAB "Handelshus"   1.681,50  Lt 
 6  6   Uždaroji akcinė bendrovė "DAMSA"   1.706,00  Lt 
 7  1   Uždaroji akcinė bendrovė "DAMSA"   8.277,00  Lt 
 7  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingalės mėsa"   8.712,00  Lt 
 7  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė"   9.999,00  Lt 
 7  4   UAB "Handelshus"   10.638,00  Lt 
 7  5   Akcinė bendrovė "Tauragės maistas"   11.667,00  Lt 
 8  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė"   1.680,50  Lt 
 8  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingalės mėsa"   1.767,81  Lt 
 8  3   Uždaroji akcinė bendrovė "DAMSA"   1.821,80  Lt 
 8  4   Akcinė bendrovė "Tauragės maistas"   1.959,30  Lt 
 8  5   UAB "Klaipėdos mėsinė"   2.274,80  Lt 
 8  6   UAB "Handelshus"   2.318,60  Lt 
 8  7   Uždaroji akcinė bendrovė "Stragutės mėsa"   2.374,70  Lt 
 9  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingalės mėsa"   998,25  Lt 
 9  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Stragutės mėsa"   1.011,50  Lt 
 9  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė"   1.067,50  Lt 
 9  4   Akcinė bendrovė "Tauragės maistas"   1.089,00  Lt 
 9  5   UAB "Handelshus"   1.113,00  Lt 
 9  6   Uždaroji akcinė bendrovė "DAMSA"   1.198,00  Lt 
 10  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingalės mėsa"   74.106,45  Lt 
 10  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė"   77.437,50  Lt 
 10  3   UAB "Klaipėdos mėsinė"   78.783,10  Lt 
 10  4   Uždaroji akcinė bendrovė "DAMSA"   80.479,50  Lt 
 10  5   UAB "Handelshus"   81.634,50  Lt 
 10  6   Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX"   91.873,00  Lt 
 11  1   Uždaroji akcinė bendrovė "DAMSA"   63.420,00  Lt 
 11  2   UAB "Handelshus"   63.980,00  Lt 
 11  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingalės mėsa"   64.130,00  Lt 
 11  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė"   65.620,00  Lt 
 11  5   Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX"   66.080,00  Lt 
 11  6   UAB "Klaipėdos mėsinė"   69.333,00  Lt 
 11  7   Uždaroji akcinė bendrovė "Vičiūnai ir Ko"   76.860,00  Lt 
 12  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingalės mėsa"   7.429,40  Lt 
 12  2   UAB "Klaipėdos mėsinė"   8.191,70  Lt 
 12  3   UAB "Handelshus"   8.281,00  Lt 
 12  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė"   8.706,00  Lt 
 12  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Vičiūnai ir Ko"   9.267,00  Lt 
 12  6   Uždaroji akcinė bendrovė "DAMSA"   9.341,00  Lt 
 12  7   Akcinė bendrovė "Tauragės maistas"   9.402,00  Lt 
 12  8   Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX"   10.320,00  Lt 
 13  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Stragutės mėsa"   2.199,00  Lt 
 13  2   Uždaroji akcinė bendrovė "DAMSA"   2.650,00  Lt 
 13  3   UAB "Klaipėdos mėsinė"   2.873,75  Lt 
 13  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingalės mėsa"   3.055,25  Lt 
 13  5   UAB "Handelshus"   3.256,50  Lt 
 13  6   Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė"   3.294,00  Lt 
 13  7   Uždaroji akcinė bendrovė "Vičiūnai ir Ko"   3.327,50  Lt 
 14  1   UAB "Klaipėdos mėsinė"   11.192,50  Lt 
 14  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingalės mėsa"   11.555,50  Lt 
 14  3   UAB "Handelshus"   11.770,00  Lt 
 14  4   Uždaroji akcinė bendrovė "DAMSA"   12.465,00  Lt 
 14  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Vičiūnai ir Ko"   13.010,00  Lt 
 14  6   Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX"   14.400,00  Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-14  2010-11-29    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-14  2010-12-15  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Vigesta" (166779286)
Sutarties sudarymo data:
2010-12-20 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 45.229,20 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-03-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2, 3, 5, 9, 10, 12
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingalės mėsa" (163712994)
Sutarties sudarymo data:
2010-12-20 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 97.620,38 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-03-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 4, 8
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė" (166576122)
Sutarties sudarymo data:
2010-12-20 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 21.946,50 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-03-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 6, 7, 14
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingalės mėsa" (163712994)
Sutarties sudarymo data:
2010-12-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 21.459,35 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-03-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 11
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Handelshus" (221412030)
Sutarties sudarymo data:
2010-12-28 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 63.980,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-03-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 13
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingalės mėsa" (163712994)
Sutarties sudarymo data:
2010-12-31 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 3.055,25 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-03-01 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Diana  Žilinskienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vidaus auditorė
Vardas, pavardė
  Daiva  Vaitkevičienė
Telefonas
  +370 460 41296
Elektroninio pašto adresas:
  daivav@prl.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 UAB "Damsa" raštu atsisakė pasirašyti sutartis 7, 11, 13 pirkimo dalyse UAB "Stargutės mėsa" raštu atsisakė pasirašyti sutartis 6, 13 dalyse UAB "Klaipėdos mėsinė" raštu atsisakė pasirašyti sutartis 13 ,14 dalyse


  _____Direktorius_____   __________   _____Virginijus  Biskys_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)