tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 190468035, Liepojos g. 41, LT-92288 Klaipėda, Tel.: (370 46) 39 65 05, Faks.: (+370 46) 39 66 71, ekonomistai@kul.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
94484   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Diagnostiniai reagentai 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33696500-0
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  33696200-7
33696300-8
33696700-2
33696100-6

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Maitinamasis agaras 33696300-8
2 Agar-agaras 33696300-8
3 EC terpė 33696300-8
4 SS agaras 33696300-8
5 XLD agaras 33696300-8
6 Mac-Conkey agaras su crystal violetu 33696300-8
7 Mac-Conkey buljonas 33696300-8
8 CLED agaras 33696300-8
9 Cary-Blaer transportinė terpė 33696300-8
10 Sodium chloridas bakteriologinis 33696300-8
11 Miuller-Hintono agaras +5% arklio kraujo+NAD, išpilstyto į 90 mm Petri lėkšteles 33696300-8
12 Mueller-Hintono agaras 33696300-8
13 Terpės ir priedai streptokokų kultivavimui 33696300-8
14 Kolumbijos agaras+5% avino krauju, išpilstytas į 90 mm Petri lėkšteles 33696300-8
15 Sabūro agaras su chloramphenikoliu 33696300-8
16 Tulžies eskulino agaras 33696300-8
17 Terpės cholerai 33696300-8
18 Terpės ir priedai anaerobams 33696300-8
19 Manitol-Salt agaras 33696300-8
20 Terpės ir priedai hemofilų kultivavimui 33696300-8
21 Terpės ir priedai jersinijoms kultivuoti 33696300-8
22 Agliutinacinis serumas jersinijoms O : 3 33696300-8
23 Agliutinacinis serumas jersinijoms O : 9 33696300-8
24 Terpės ir priedai kampilobakterijoms 33696300-8
25 Selektyvus Pseudomonas spp. agaras 33696300-8
26 Triptofano vanduo (vandens ištyrimui) 33696300-8
27 Tioglikolinė terpė 33696300-8
28 Širdies-smegenų buljonas 33696300-8
29 Triptono sojos buljonas 33696300-8
30 Triptono sojos agaras 33696300-8
31 N. gonorrhoeae/N.meningitis kultivavimo terpė 33696300-8
32 Bakteriologinis peptonas 33696300-8
33 Kovačo reagentas 33696300-8
34 Terpės ir priedai urea agarui 33696300-8
35 Sterilus NAD suplementas Miuller-Hintono agarui (liofilizuoti milteliai) 33696300-8
36 Dnase agaras 33696300-8
37 Lizino buljonas 33696300-8
38 Simanso citratinis agaras 33696300-8
39 SIM agaras 33696300-8
40 Chrom agaras Candida rūšių diferenciacijai 33696300-8
41 Chrom agaras Salmonella/Proteus diferenciacijai 33696300-8
42 Chrom agaras E.coli 0157 33696300-8
43 Selenito buljonas su sodium biselenitu 33696300-8
44 Telurito tirpalas 1% 33696300-8
45 Manitas, chemiškai švarus 33696300-8
46 Trijų cukrų agaras (TSI) 33696300-8
47 Chju-Leifsono agaras 33696300-8
48 Fenil alanino agaras 33696300-8
49 Fenol-raudonio agaras 33696300-8
50 Malonato buljonas 33696300-8
51 Šokoladinis agaras+Bacitracinas+polivitamininis suplementas 33696300-8
52 Briliantinio žaliojo laktozės (tulžies) buljonas 33696300-8
53 Triušio plazma koagulazei nustatyti su EDTA 33696300-8
54 Arklio kraujas 33696300-8
55 Anaerobinių sąlygų indikatoriai 33696300-8
56 Paketai griežtoms anaerobinėms sąlygoms sudaryti 33696300-8
57 Paketai kampilobakterijoms 33696300-8
58 Oksidazės testai 33696300-8
59 Dažai Gramo metodu dažyti 33696300-8
60 Latex testai S. aureus nustatymui su teigiama ir latex reagento kontrole 33696500-0
61 Latex testai S.pneumoniae nustatymui su teigiama kontrole ir latex reagento kontrole (iš išaugintų kolonijų) 33696500-0
62 Latex testai streptokokų nustatymui pagal Landsfeldo klasifikaciją A, B, C, D, F, G 33696500-0
63 Latex testai meningitų sukėlėjų antigenų nustatymui 33696500-0
64 Reagentų rinkinys Vidalio reakcijai (su teigiama kontrole) 33696200-7
65 Reagentų rinkinys bruceliozei nustatyti (su teigiama kontrole) 33696200-7
66 Reagentų rinkinys jersinijozės serologijai (su teigiama kontrole) 33696200-7
67 Reagentų rinkinys S.aureus enterotoksinų nustatymui iš išmatų su kontrole 33696200-7
68 Roto viruso latexagliutinacijos testas (su teigiama kontrole) 33696500-0
69 Adeno viruso latexagliutinacijos testas (su teigiama kontrole) 33696500-0
70 Antibiotikų diskai Becton Discinson dispenseriui 33696500-0
71 b laktamazės (cefenazės, nitrocefino) diskai 33696500-0
72 Faktorinių juostelių hemofilams rinkinys 33696500-0
73 SPS diskai 33696500-0
74 ONPG diskai 33696500-0
75 Mac-Farlando standartai 33696300-8
76 Buferiniai skiediniai pH metrui 33696300-8
77 KCL 3 mol/l tirpalas pH metro elektrodui 33696300-8
78 Agliutinacinis serumas salmonelėms polivalent. A-G 33696300-8
79 Agliutinacinis serumas salmonelėms polivalent. A-S 33696300-8
80 Salmonelių monovalentinis serumas O Vi 33696300-8
81 Salmonelių monovalentinis serumas O 4 33696300-8
82 Salmonelių monovalentinis serumas O 5 33696300-8
83 Salmonelių monovalentinis serumas O 6 33696300-8
84 Salmonelių monovalentinis serumas O 7 33696300-8
85 Salmonelių monovalentinis serumas O 8 33696300-8
86 Salmonelių monovalentinis serumas O 9 33696300-8
87 Salmonelių monovalentinis serumas O 1,9,12 33696300-8
88 Salmonelių monovalentinis serumas O 1,2,12 33696300-8
89 Salmonelių monovalentinis serumas O 3,10,15 33696300-8
90 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės a 33696300-8
91 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės b 33696300-8
92 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės c 33696300-8
93 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės d 33696300-8
94 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės gm 33696300-8
95 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės g 33696300-8
96 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės m 33696300-8
97 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės i 33696300-8
98 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės k 33696300-8
99 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės r 33696300-8
100 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės p 33696300-8
101 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės gp 33696300-8
102 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės 1,2 33696300-8
103 Salmonelių monovalentinis serumas H I fazės 1,5 33696300-8
104 Cryobankas 33696500-0
105 S. aureus ATCC 25923 33696500-0
106 E. coli ATCC 25922 33696500-0
107 Ps. aeruginosa ATCC 27853 33696500-0
108 S. pneumoniae ATCC 49619 33696500-0
109 H. influenzae ATCC 49247 33696500-0
110 E. faecalis ATCC 29212 33696500-0
111 N. gonorrhoeae ATCC 49226 33696500-0
112 Campylobacter jejuni ATCC 3291 33696500-0
113 Y. enterocolitica ATCC 9610 33696500-0
114 S. flexneri ATCC 12022 33696500-0
115 S. typhimurium ATCC 14028 33696500-0
116 Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 33696500-0
117 C. albicans ATCC 90028 33696500-0
118 C. albicans ATCC 10231 33696500-0
119 Bacteroides fragilis ATCC 25285 33696500-0
120 Ureaplasma urealyticum ATCC 27618 33696500-0
121 Proteus mirabilis ATCC 12453 33696500-0
122 S. dysenteriae polivalentinis serumas 33696300-8
123 S. sonnei polivalentinis serumas 33696300-8
124 S. flexneri polivalentinis serumas 33696300-8
125 S. flexneri tipiniai ir grupiniai serumai 33696300-8
126 E. coli trivalentiniai serumai 33696300-8
127 E. coli monovalentinis serumas O157 33696300-8
128 Mikroorganizmų identifikavimo sistema 33696500-0
129 Streptococcus B grupės nustatymo testas 33696500-0
130 Greitas Streptococcus A grupės nustatymo testas 33696300-8
131 Diskai anaerobų identifikavimui 33696500-0
132 NaOH natrio šarmas 33696300-8
133 KOH kalio šarmas 33696300-8
134 p-dimetilamino benzaldehidas C9H11ON 33696300-8
135 Koncentruota fosforo rūgštis 33696300-8
136 Fe CL 3 33696300-8
137 Metileno mėlio dažai 33696300-8
138 Dažai, skirti rūgščiai atsparių mikrobakterijų dažymui 33696300-8
139 Dažų rinkinys, skirtas greitam parazitų kraujyje dažymui 33696300-8
140 Plastikiniai centrifuginiai mėgintuvėliai su dangteliu, užpildyti formalinu, skirti parazitų tyrimams sedimentacijos būdu 33696500-0
141 HCl 33696300-8
142 Laboratorinių indų ploviklis 33696300-8
143 N. gonorrhoeae nustatymo testas tiesiogiai iš gimdos kaklelio (ne iš kolonijų) su teigiama kontrole, su paėmikliu 33696500-0
144 Respiratorinio senticinio viruso greitas nustatymas tiesiogiai iš nazofaringinio sekreto imunochromatografiniu metodu su teigiama kontrole 33696500-0
145 E-testai 33696500-0
146 Latex testas heterogeninio b laktamazės mechanizmo nustatymui (PBP 2) 33696500-0
147 Cryptosporidium parvum nustatymo testas iš išmatų 33696500-0
148 Clostridium difficile toksinų A ir B nustatymo testai Latex agliutinacijos metodu 33696500-0
149 Ureaplazma urealyticum, Mycoplasma hominis nustatymo sistema 33696500-0
150 H. influenzae b tipo antiserumas (nustatymas iš išaugintų kolonijų) 33696300-8
151 Sorbito diskas (Enterokokų diferenciacijai) 33696500-0
152 Arabinozės diskas (Enterokokų diferenciacijai) 33696500-0
153 Legionella pneumophilia antigeno nustatymo testas iš šlapimo 33696500-0
154 S. pneumoniae antigeno nustatymo testas iš šlapimo 33696500-0
155 Bacitracinas diskai 0,04 IU 33696500-0
156 Optochinas diskai 5 mkg 33696500-0
157 EDTA diagnostinis metalobetalaktamazei nustatyti 33696500-0
158 Mueller-Hintono agaras, praturtintas gliukoze(2%) ir metileno mėlynuoju (0,5 mkg/ml), grybelių jautrumui nustatyti diskų difuzijios metodu 33696300-8
159 Antibiotikų diskai grybelių jautrumui nustatyti 33696300-8
160 Mikroorganizmų identifikavimo sistema 33696300-8
161 Imersinis aliejus 33696300-8
162 Enterovirusų antigenų nustatymas iš išmatų lateksagliutinacijos metodu 33696500-0
163 Reagentai imunofermentiniam analizatoriui BEP 2000 33696500-0
164 Chlamydia pneumoniae diagnostika 33696500-0
165 Mycoplasma pneumoniae diagnostika 33696500-0
166 Norwolko viruso antigeno 1,2 genogrupės nustatymas 33696500-0
167 Rinkinys kokybiniam Anti-HCV nustatymui 33696500-0
168 Laimo ligos diagnostika 33696200-7
169 Rinkinys kokybiniam raudonukės IgM nustatymui 33696200-7
170 Herpes Simplex I,II IgM, IgG nustatymas 33696200-7
171 Antikūnų prieš Epšteino-Baro viruso IgM, IgG klasių nustatymas 33696200-7
172 Rinkinys T limfocitų atsakui į Mycobacterium tuberculosis nustatyti 33696500-0
173 Infekcinės mononukleozės diagnostika (latexagliutinacijos testas) 33696500-0
174 Sifilio diagnostika 33696500-0
175 TPHA testas 33696500-0
176 Greitas helycobacter pylori testas, atliekamas iš kraujo serumo 33696500-0
177 Reagentai automatiniam analizatoriui "VIDAS" 33696500-0
178 Reagentai Phoenix ID/AST sistemai 33696500-0
179 Reagentai skirti darbui su HBL 33696500-0
180 Reagentai imunocheminiams tyrimams, atliekant chemiliuminescenciniu metodu 33696200-7
181 Reagentai imunologiniams tyrimams 33696200-7
182 Reagentai automatiniam analizatoriui BEP 2000, pusiau automatiniam analizatoriui ELx800 EL50" Bio-tek instrumentui 33696200-7
183 Reagentai epifluorescentiniam mikroskopui "CETI" 33696200-7
184 Reagentų rinkiniai, kalibravimo, pagalbiniai ir kokybės kontrolės reagentai turi būti skirti tėkmės citometrui "EPICS XL" 33696200-7
185 Reagentai automatiniam hematologiniam analizatoriui "SYSMEX XE-2100" 33696200-7
186 Reagentai automatiniams hematologiniams analizatoriams “CELL-DYN 1700, 1800” 33696200-7
187 Reagentai automatiniam kūno skysčių dalelių atpažinimo analizatoriui "IQ ELITE" 33696200-7
188 Reagentai automatiniam ENG analizatoriui "Roller 20" 33696200-7
189 Reagentai individualiai kraujo parinkimo ir mikrotipavimo sistemai “ID Diamed” centrifugai 33696100-6
190 Monokloniniai reagentai ir standartiniai eritrocitai kraujo grupių pagal ABO sistemą nustatymui 33696100-6
191 Dažai retikuliocitams 33696300-8
192 May-Griunvald /Giemza dažų rinkinys, skirtas hematologijai 33696300-8
193 Dažai (May Grunwald Giemsa) greitam hematologinių tepinėlių dažymui 33696300-8
194 Liugolio tirpalas (1 procento) 33696300-8
195 Dažų rinkinys spermogramų tyrimui 33696300-8
196 Imunologinis testas slapto kraujavimo iš žarnyno nustatymui išmatose 33696300-8
197 Peroksidazės testas slapto kraujavimo iš žarnyno nustatymui išmatose 33696300-8
198 Dažų rinkinys šlapimo nuosėdų mikroskopijai 33696300-8
199 Samsonovo dažai 33696300-8
200 Vienkartinės servetėlės mikroskopų valymui 33696500-0
201 Priemonė imersiniam aliejui nuvalyti 33696300-8
202 Pandi reagentas 33696300-8
203 Peiliukai, skirti standartizuotam kraujavimo laikui pagal Ivy nustatyti 33696500-0
204 Reagentai automatiniam šlapimo analizatoriui "Clinitek Atlas" 33696700-2
205 Reagentai pusiau automatiniams šlapimo analizatoriams “Clinitek 500”, “Clinitek 100” 33696700-2
206 Reagentai, skirti krešėjimo sistemos tyrimams 33696200-7
207 Reagentai “Architect c8000” automatiniam analizatoriui 33696200-7
208 Reagentai automatiniam imunocheminiam analizatoriui "Architect i2000SR" 33696200-7
209 Reagentai "Cobas e411" automatiniam imunocheminiam analizatoriui 33696200-7
210 Kontrolinės medžiagos analizatoriams: "Architect c8000", "Immulite 2000/2500", "Cobas E411", "Primus PDQ Plus" 33696200-7
211 Reagentai “BIOSEN 1540”, “BIOSEN c-line” automatiniams gliukozės analizatoriams 33696200-7
212 Reagentai “Primus PDQ Plus” automatiniam analizatoriui 33696200-7
213 Reagentai automatiniam analizatoriui “ABL 700” 33696200-7
214 Reagentai kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų ir oksimetrijos analizatoriui "ABL 800 Flex, Basic" 33696200-7
215 Reagentai automatiniam rūgščių-šarmų analizatoriui “Rapilab“ 33696200-7
216 Reagentai automatiniam analizatoriui “Viva Junior“ 33696200-7
217 Atrankiniai testai, skirti toksinių-narkotinių medžiagų aptikimui šlapime 33696500-0
218 Reagentai "Hydrasys" pusiau automatinei sistemai, skirtai elektroforezei agarozės geliuose 33696500-0
219 Buferinis 10% formalino tirpalas 33696300-8
220 Ksilenas (ksilolis-orto) 33696300-8
221 Izopropilo alkoholis absoliutus 33696300-8
222 Parafinas (histoplast, paraplast) 33696300-8
223 Paruoštas naudojimui dekalcinavimo tirpalas 33696300-8
224 Druskos rūgštis 37% 33696300-8
225 Skruzdžių rūgštis 97% 33696300-8
226 Metileno mėlio tirpalas 1% 33696300-8
227 Imersinis aliejus mikroskopavimui su dozavimo pipete 10 ml 33696300-8
228 May-Griunvaldo Giemza ir buferio pH 7.0 dažymo rinkinys 33696300-8
229 Papanicolau dažymo rinkinys 33696300-8
230 Sakomano fiksatorius citologinės medžiagos fiksavimui 33696300-8
231 HematoksilinoEozino dažymo rinkinys 33696300-8
232 Eozinas Y milteliai 33696300-8
233 Acto rūgštis (ledinė) 33696300-8
234 Įšaldymo terpė 33696300-8
235 Alcian blue-PAS pH 2.5 dažymo rinkinys mucinų nustatymui 33696300-8
236 Giemza reagentas 33696300-8
237 AgNOR dažymo rinkinys 33696300-8
238 Grimelius dažymo rinkinys 33696300-8
239 Congo Red dažymo rinkinys 33696300-8
240 Sirius Red dažymo rinkinys 33696300-8
241 Mucikarminas bazinis 33696300-8
242 Methyl Green Pyronine dažymo rinkinys 33696300-8
243 Grocott dažymo rinkinys 33696300-8
244 Gram dažymo rinkinys 33696300-8
245 Pikro Mallory Trichrome dažymo rinkinys 33696300-8
246 P.T.A.H. dažymo rinkinys 33696300-8
247 Perls dažymo rinkinys 33696300-8
248 Ziehl-Neelsen dažymo rinkinys 33696300-8
249 Wilsons Disease dažymo rinkinys 33696300-8
250 Luxol fast blue dažymo rinkinys 33696300-8
251 Sudan III 33696300-8
252 Orcein dažymo rinkinys 33696300-8
253 Silver Impregnation dažymo rinkinys 33696300-8
254 Trichromo Massono dažymo rinkinys 33696300-8
255 Mallory Trichrome dažymo rinkinys 33696300-8
256 Van Gieson Trichromo dažymo rinkinys 33696300-8
257 Van Gieson Weigerto dažymo rinkinys 33696300-8
258 Glicerino želė 33696300-8
259 Polisterolis (granulės) 33696300-8
260 Dioktilftalatas 33696300-8
261 Oil Red O (riebalinis raudonas O) 33696300-8
262 Perjodo rūgštis 33696300-8
263 Alciano mėlis 33696300-8
264 Šifo reagentas 33696300-8
265 Acetonas 33696300-8
266 3-Aminopropiltrietoksilanas (organosilanas) 33696300-8
267 Koncentruotas "Target" pH 6.0 33696300-8
268 Koncentruotas "Target" pH 9.0 33696300-8
269 Koncentruotas "Target" pH 9.9 33696300-8
270 Citratinis buferis pH 6.0 33696300-8
271 Citratinis buferis pH 7.0 33696300-8
272 TBS pH 7.6 33696300-8
273 PBS pH 7.4 33696300-8
274 Antikūnų skiediklis, mažinantis fonavimą 33696300-8
275 Pronazė 33696300-8
276 Metanolis 33696300-8
277 Peroksidazės blokingo tirpalas 33696300-8
278 Pelės antikūnas prieš progesterono receptorių PR 33696300-8
279 Pelės antikūnas prieš estrogeno receptorių ER 33696300-8
280 Triušio antikūninas prieš žmogaus c-erbB-2 onkoproteiną 33696300-8
281 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD3, T ląsteles 33696300-8
282 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD15, asocijuotus granulocitų antigenus 33696300-8
283 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD20cy, B ląstelės 33696300-8
284 Pelės antikūnas prieš žmogaus CD45, bendras leukocitinis 33696300-8
285 Triušio antikūnas prieš karvės S-100 33696300-8
286 Pelės antikūnas prieš žmogaus chromograniną A 33696300-8
287 Pelės antikūnas prieš žmogaus didelio molekulinio svorio citokeratiną CK HMW 33696300-8
288 Pelės antikūnas prieš žmogaus melanomą HMB45 33696300-8
289 Pelės antikūnas prieš žmogaus vimentiną 33696300-8
290 Pelės antikūnas prieš žmogaus desminą 33696300-8
291 Pelės antikūnas prieš žmogaus CK7 33696300-8
292 Pelės antikūnas prieš žmogaus citokekatino 20 tarpinį filamentinį baltymą 33696300-8
293 Pelės antikūnas prieš žmogaus glijos fibrinį rūgštinį proteiną 33696300-8
294 Pelės antikūnas prieš žmogaus hepatocitus 33696300-8
295 Vizualizacijos sistema parafininėms pjūviams EnVision/HRP 33696300-8
296 Pelės antikūnas prieš žmogaus p504s 33696300-8
297 Pelės antikūnas prieš žmogaus p63 Proteinas 33696300-8
298 GFAP M 0761 Pelės antikūnas prieš žmogaus glijos fibrinį rūgštinį proteiną 33696300-8
299 Hepa M 7158 Pelės antikūnas prieš žmogaus hepatocitus 33696300-8
300 Ki-67 M 7187 Pelės antikūnas prieš žmogaus Ki-67 antigeną 33696300-8
301 PAN CK M 3515 Pelės antikūnas prieš žmogaus citokeratiną, klonas AE1/AE3 33696300-8
302 PSA M 0750 Pelės antikūnas prieš žmogaus prostatos specifinį antigeną 33696300-8
303 TTF-1NCL-L-TTF-1 Pelės antikūnas prieš žmogaus tiroidino transkripcijos faktoriaus - 1 anti 33696300-8
304 Triušio antikūnas prieš žmogaus kalcitoniną (poliklonas) 33696300-8
305 Triušio antikūnas prieš žmogaus CD117 (poliklonas) 33696300-8
306 Pelės antikūnas prieš žmogaus WT Klonas 6F-H 33696300-8
307 Diagnostikos reagentų komplektas, skirtas imunohistocheminių tyrimų atlikimui 33696300-8


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2010-11-15    13:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2010-09-13 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2010-09-17 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB 'VITROLAB' 235279070  Baltų pr. 36-11, LT-48196 Kaunas  Lietuva 
UAB 'Werfen LT' 110413888  Savanorių pr. 281a, LT-50128 Kaunas  Lietuva 
UAB "DIAMEDICA" 111768155  Buivydiškių g. 10, LT-07194 Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  A. Šabaniausko g. 14, LT-08431 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Genomas' 145012392  Panerių 51-222, LT-03202 Vilnius  Lietuva 
SORMEDICA, UAB 123961895  Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius  Lietuva 
Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas 302432264  J. Jasinskio g. 16C, LT-01112 Vilnius  Lietuva 
UAB "Roche Lietuva" 300089404  J. Jasinskio g. 16A, LT-01112 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Linea libera' 122145775  Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Expertus Vilnensis' 121386360  Mokslininkų g. 12A-201, LT-08412 Vilnius  Lietuva 
UAB "Optinė riba" 300046335  Žalioji g. 19-8, Garliava, Kauno raj.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" 122752661  Šeimyniškių g. 14-1, LT-09312 Vilnius  Lietuva 
UAB "Mediq Lietuva" 302513086  Laisvės pr. 75, LT-06144 Vilnius  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" 300096612  Mokslininkų g. 11, LT-08412 Vilnius  Lietuva 
UAB "Diagnostinės sistemos" 122263421  Kalvarijų sodų 1-oji g. 2, LT-08311 Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 136   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  paprašius nepateikė siūlomo reagento aprašymo, gamintojo naudojimo instrukcijos  182,88  Lt
 167   UAB 'Genomas'  39 str. 2 d. 2 p.  paprašius nepateikė siūlomo reagento gamintojo metodikos instrukcijos  11.869,20  Lt
 183   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlė ne visas pozicijas  4.410,00  Lt
 216   UAB "Diagnostinės sistemos"  39 str. 2 d. 2 p.  siūlomi reagentai nėra vieno gamintojo  20.120,40  Lt

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   201,60  Lt 
 1  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   320,04  Lt 
 1  3   UAB 'Linea libera'   327,60  Lt 
 1  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   345,60  Lt 
 1  5   UAB 'Interlux'   478,80  Lt 
 2  1   UAB 'Interlux'   498,96  Lt 
 2  2   UAB 'Linea libera'   584,64  Lt 
 2  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   844,80  Lt 
 3  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   88,80  Lt 
 3  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   165,60  Lt 
 3  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   176,40  Lt 
 4  1   UAB 'Interlux'   1.035,39  Lt 
 4  2   UAB 'Linea libera'   1.121,40  Lt 
 4  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.152,00  Lt 
 4  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.440,00  Lt 
 4  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.537,20  Lt 
 5  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.814,40  Lt 
 5  2   UAB 'Linea libera'   1.839,60  Lt 
 5  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   3.376,80  Lt 
 5  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   3.708,00  Lt 
 5  5   UAB 'Interlux'   3.931,20  Lt 
 6  1   UAB 'Interlux'   1.632,52  Lt 
 6  2   UAB 'Linea libera'   1.864,80  Lt 
 6  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.031,84  Lt 
 6  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   2.659,20  Lt 
 6  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.746,80  Lt 
 7  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   619,20  Lt 
 7  2   UAB 'Interlux'   899,64  Lt 
 7  3   UAB 'Linea libera'   997,92  Lt 
 7  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.080,00  Lt 
 8  1   UAB 'Linea libera'   2.091,60  Lt 
 8  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.256,00  Lt 
 8  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   3.276,00  Lt 
 8  4   UAB 'Interlux'   3.477,60  Lt 
 8  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   5.400,00  Lt 
 9  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   206,40  Lt 
 9  2   UAB 'Interlux'   554,40  Lt 
 9  3   UAB 'Linea libera'   728,28  Lt 
 10  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   38,40  Lt 
 10  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   86,40  Lt 
 10  3   UAB 'Linea libera'   126,00  Lt 
 10  4   UAB 'Interlux'   173,88  Lt 
 11  1   UAB 'Interlux'   1.411,20  Lt 
 12  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   7.074,60  Lt 
 12  2   UAB 'Interlux'   8.719,20  Lt 
 12  3   UAB "DIAMEDICA"   12.889,80  Lt 
 13  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   3.984,00  Lt 
 13  2   UAB 'Linea libera'   4.006,80  Lt 
 13  3   UAB 'Interlux'   5.972,40  Lt 
 13  4   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   7.282,80  Lt 
 14  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.860,00  Lt 
 14  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.915,20  Lt 
 14  3   UAB 'Interlux'   2.268,00  Lt 
 15  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.915,20  Lt 
 15  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.760,00  Lt 
 16  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   960,00  Lt 
 16  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.506,96  Lt 
 17  1   UAB 'Linea libera'   201,60  Lt 
 17  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   339,98  Lt 
 18  1   UAB 'Linea libera'   4.166,10  Lt 
 19  1   UAB 'Linea libera'   1.202,16  Lt 
 19  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.248,00  Lt 
 19  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.998,80  Lt 
 20  1   UAB 'Linea libera'   3.836,70  Lt 
 20  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   7.282,80  Lt 
 21  1   UAB 'Linea libera'   2.594,55  Lt 
 22  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   837,90  Lt 
 22  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   996,00  Lt 
 23  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   837,90  Lt 
 23  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   996,00  Lt 
 24  1   UAB 'Linea libera'   1.822,80  Lt 
 24  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.376,00  Lt 
 24  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   4.611,60  Lt 
 25  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   337,68  Lt 
 25  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   348,00  Lt 
 25  3   UAB 'Linea libera'   534,24  Lt 
 27  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   518,40  Lt 
 27  2   UAB 'Linea libera'   544,32  Lt 
 27  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   824,04  Lt 
 28  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   676,80  Lt 
 28  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.005,48  Lt 
 28  3   UAB 'Linea libera'   1.186,92  Lt 
 29  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   161,28  Lt 
 29  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   165,60  Lt 
 29  3   UAB 'Linea libera'   199,08  Lt 
 30  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   369,60  Lt 
 30  2   UAB 'Linea libera'   398,16  Lt 
 30  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   650,16  Lt 
 31  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.032,00  Lt 
 32  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   206,40  Lt 
 32  2   UAB 'Linea libera'   287,28  Lt 
 33  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   600,00  Lt 
 33  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   968,00  Lt 
 34  1   UAB 'Linea libera'   1.370,25  Lt 
 34  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.593,60  Lt 
 34  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.457,00  Lt 
 36  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   345,60  Lt 
 36  2   UAB 'Linea libera'   375,48  Lt 
 36  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.171,80  Lt 
 37  1   UAB 'Linea libera'   529,20  Lt 
 38  1   UAB 'Linea libera'   209,16  Lt 
 38  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   252,00  Lt 
 38  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   307,44  Lt 
 38  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   384,00  Lt 
 39  1   UAB 'Linea libera'   241,92  Lt 
 40  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   510,00  Lt 
 40  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   591,00  Lt 
 40  3   UAB "DIAMEDICA"   699,30  Lt 
 41  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   591,00  Lt 
 41  2   UAB "DIAMEDICA"   982,80  Lt 
 42  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   36,22  Lt 
 43  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   163,20  Lt 
 43  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   425,88  Lt 
 43  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   547,20  Lt 
 45  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   85,00  Lt 
 46  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   936,00  Lt 
 46  2   UAB 'Linea libera'   1.171,80  Lt 
 47  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   425,88  Lt 
 48  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   194,04  Lt 
 51  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.194,48  Lt 
 51  2   UAB 'Interlux'   1.360,80  Lt 
 51  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.548,00  Lt 
 52  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   162,54  Lt 
 53  1   UAB 'Interlux'   4.032,00  Lt 
 53  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   6.300,00  Lt 
 53  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   11.250,00  Lt 
 55  1   UAB 'Linea libera'   585,90  Lt 
 55  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   720,00  Lt 
 56  1   UAB 'Linea libera'   1.927,80  Lt 
 56  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   2.016,00  Lt 
 57  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.843,20  Lt 
 57  2   UAB 'Linea libera'   1.890,00  Lt 
 58  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   187,20  Lt 
 58  2   UAB 'Linea libera'   362,88  Lt 
 58  3   UAB 'Interlux'   554,40  Lt 
 58  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   932,40  Lt 
 59  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   4.824,00  Lt 
 59  2   UAB 'Interlux'   46.116,00  Lt 
 60  1   UAB 'Linea libera'   551,25  Lt 
 60  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   819,00  Lt 
 60  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   900,00  Lt 
 60  4   UAB "DIAMEDICA"   1.026,90  Lt 
 60  5   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.193,85  Lt 
 61  1   UAB "DIAMEDICA"   831,60  Lt 
 61  2   UAB 'Linea libera'   835,80  Lt 
 61  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.008,00  Lt 
 61  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.646,00  Lt 
 62  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.272,00  Lt 
 62  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.499,00  Lt 
 62  3   UAB 'Linea libera'   2.872,80  Lt 
 63  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   3.045,00  Lt 
 63  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.591,00  Lt 
 64  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   40,95  Lt 
 65  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   20,16  Lt 
 66  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   3.600,00  Lt 
 68  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   931,20  Lt 
 68  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.134,00  Lt 
 68  3   UAB 'Interlux'   1.451,52  Lt 
 69  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.260,00  Lt 
 69  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.344,00  Lt 
 69  3   UAB 'Interlux'   1.451,52  Lt 
 70  1   UAB 'Interlux'   31.843,20  Lt 
 71  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   4.233,60  Lt 
 71  2   UAB 'Interlux'   8.870,40  Lt 
 72  1   UAB 'Interlux'   272,16  Lt 
 73  1   UAB 'Linea libera'   793,80  Lt 
 73  2   UAB 'Interlux'   1.247,40  Lt 
 74  1   UAB 'Interlux'   122,88  Lt 
 74  2   UAB 'Linea libera'   132,30  Lt 
 74  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   150,00  Lt 
 75  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   787,50  Lt 
 76  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   204,00  Lt 
 77  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   130,00  Lt 
 78  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.433,88  Lt 
 78  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.760,00  Lt 
 78  3   UAB 'Interlux'   1.965,60  Lt 
 78  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.150,00  Lt 
 79  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.433,88  Lt 
 79  2   UAB 'Interlux'   1.965,60  Lt 
 79  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.150,00  Lt 
 80  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   496,00  Lt 
 80  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   522,90  Lt 
 80  3   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 80  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.764,00  Lt 
 81  1   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 81  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.064,70  Lt 
 81  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.764,00  Lt 
 82  1   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 82  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.764,00  Lt 
 83  1   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 83  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.064,70  Lt 
 84  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   496,00  Lt 
 84  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   522,90  Lt 
 84  3   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 85  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   496,00  Lt 
 85  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   522,90  Lt 
 85  3   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 85  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.764,00  Lt 
 86  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   992,00  Lt 
 86  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.045,80  Lt 
 86  3   UAB 'Interlux'   1.965,60  Lt 
 86  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.528,00  Lt 
 87  1   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 88  1   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 89  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   496,00  Lt 
 89  2   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 90  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   496,00  Lt 
 90  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   579,60  Lt 
 90  3   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 91  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   496,00  Lt 
 91  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   579,60  Lt 
 91  3   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 92  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   496,00  Lt 
 92  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   579,60  Lt 
 92  3   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 93  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   496,00  Lt 
 93  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   579,60  Lt 
 93  3   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 94  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   496,00  Lt 
 94  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   560,70  Lt 
 94  3   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 95  1   UAB 'Interlux'   1.965,60  Lt 
 95  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.041,20  Lt 
 96  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   992,00  Lt 
 96  2   UAB 'Interlux'   1.965,60  Lt 
 96  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   2.507,40  Lt 
 97  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   496,00  Lt 
 97  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   579,60  Lt 
 97  3   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 98  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   496,00  Lt 
 98  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   579,60  Lt 
 98  3   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 99  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   496,00  Lt 
 99  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   579,60  Lt 
 99  3   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 99  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.764,00  Lt 
 100  1   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 100  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.000,00  Lt 
 100  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.253,70  Lt 
 101  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   496,00  Lt 
 101  2   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 101  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.764,00  Lt 
 102  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   960,00  Lt 
 102  2   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 102  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.764,00  Lt 
 103  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   960,00  Lt 
 103  2   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 103  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.764,00  Lt 
 104  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   440,83  Lt 
 104  2   UAB 'Interlux'   672,00  Lt 
 105  1   UAB 'Interlux'   625,80  Lt 
 106  1   UAB 'Interlux'   625,80  Lt 
 107  1   UAB 'Interlux'   625,80  Lt 
 108  1   UAB 'Interlux'   625,80  Lt 
 109  1   UAB 'Interlux'   625,80  Lt 
 110  1   UAB 'Interlux'   625,80  Lt 
 111  1   UAB 'Interlux'   625,80  Lt 
 112  1   UAB 'Interlux'   625,80  Lt 
 113  1   UAB 'Interlux'   312,90  Lt 
 114  1   UAB 'Interlux'   312,90  Lt 
 115  1   UAB 'Interlux'   312,90  Lt 
 116  1   UAB 'Interlux'   312,90  Lt 
 117  1   UAB 'Interlux'   312,90  Lt 
 118  1   UAB 'Interlux'   312,90  Lt 
 119  1   UAB 'Interlux'   312,90  Lt 
 120  1   UAB 'Interlux'   1.507,80  Lt 
 121  1   UAB 'Interlux'   312,90  Lt 
 122  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   900,00  Lt 
 122  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   957,60  Lt 
 122  3   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 122  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.575,00  Lt 
 123  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   516,00  Lt 
 123  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   705,60  Lt 
 123  3   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 123  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.575,00  Lt 
 124  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   516,00  Lt 
 124  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   716,94  Lt 
 124  3   UAB 'Interlux'   982,80  Lt 
 124  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.575,00  Lt 
 125  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   7.824,60  Lt 
 125  2   UAB 'Interlux'   8.845,20  Lt 
 126  1   UAB 'Interlux'   12.096,00  Lt 
 126  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   12.096,00  Lt 
 127  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   716,94  Lt 
 128  1   UAB 'Interlux'   17.438,40  Lt 
 129  1   UAB 'Interlux'   5.355,00  Lt 
 130  1   UAB 'Interlux'   1.512,00  Lt 
 130  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.890,00  Lt 
 131  1   UAB 'Linea libera'   5.733,00  Lt 
 131  2   UAB 'Interlux'   21.420,00  Lt 
 132  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   70,80  Lt 
 133  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   82,80  Lt 
 134  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   492,00  Lt 
 135  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   66,50  Lt 
 136  1   UAB 'Interlux'   2.872,80  Lt 
 137  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   150,57  Lt 
 137  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   346,50  Lt 
 137  3   UAB 'Interlux'   441,00  Lt 
 137  4   UAB "Optinė riba"   1.303,80  Lt 
 138  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.800,00  Lt 
 139  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.800,00  Lt 
 140  1   UAB "DIAMEDICA"   18.900,00  Lt 
 140  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   21.735,00  Lt 
 141  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   66,55  Lt 
 142  1   UAB "Mediq Lietuva"   157,30  Lt 
 142  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   280,00  Lt 
 144  1   UAB 'Interlux'   1.209,60  Lt 
 144  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.386,00  Lt 
 145  1   UAB 'Linea libera'   10.872,75  Lt 
 145  2   UAB "DIAMEDICA"   18.270,00  Lt 
 146  1   UAB 'Linea libera'   572,25  Lt 
 146  2   UAB "DIAMEDICA"   630,00  Lt 
 147  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   952,56  Lt 
 147  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.028,16  Lt 
 147  3   UAB 'Interlux'   1.169,28  Lt 
 147  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   6.048,00  Lt 
 148  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.070,00  Lt 
 148  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.142,00  Lt 
 149  1   UAB "DIAMEDICA"   1.942,50  Lt 
 149  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   2.310,00  Lt 
 149  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.352,00  Lt 
 150  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.789,20  Lt 
 150  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   2.520,00  Lt 
 150  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   4.095,00  Lt 
 150  4   UAB 'Interlux'   5.997,60  Lt 
 151  1   UAB 'Interlux'   3.729,60  Lt 
 152  1   UAB 'Interlux'   3.729,60  Lt 
 153  1   UAB 'Interlux'   5.796,00  Lt 
 155  1   UAB 'Interlux'   249,60  Lt 
 155  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   840,00  Lt 
 155  3   UAB 'Linea libera'   2.242,80  Lt 
 156  1   UAB 'Interlux'   124,80  Lt 
 156  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   420,00  Lt 
 156  3   UAB 'Linea libera'   1.121,40  Lt 
 158  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   320,00  Lt 
 158  2   UAB 'Interlux'   613,20  Lt 
 159  1   UAB 'Interlux'   747,00  Lt 
 159  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.940,00  Lt 
 160  1   UAB "DIAMEDICA"   14.484,75  Lt 
 161  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   667,20  Lt 
 161  2   UAB "Optinė riba"   2.420,80  Lt 
 161  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   5.292,00  Lt 
 163  1   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   48.793,50  Lt 
 163  2   UAB 'Interlux'   51.053,63  Lt 
 164  1   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   10.584,00  Lt 
 164  2   UAB 'Interlux'   11.340,00  Lt 
 164  3   UAB 'Genomas'   13.860,00  Lt 
 164  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   15.372,00  Lt 
 165  1   UAB 'Interlux'   10.054,80  Lt 
 165  2   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   10.584,00  Lt 
 165  3   UAB 'Genomas'   10.659,60  Lt 
 165  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   15.372,00  Lt 
 166  1   UAB 'Linea libera'   5.205,37  Lt 
 166  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   6.300,00  Lt 
 167  1   UAB 'Interlux'   12.600,00  Lt 
 167  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   15.000,00  Lt 
 168  1   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   12.600,00  Lt 
 168  2   UAB 'Interlux'   13.734,00  Lt 
 168  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   15.120,00  Lt 
 168  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   16.080,00  Lt 
 168  5   UAB 'Genomas'   16.884,00  Lt 
 169  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.192,00  Lt 
 169  2   UAB 'Genomas'   1.260,00  Lt 
 169  3   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   1.365,00  Lt 
 169  4   UAB 'Interlux'   1.443,75  Lt 
 169  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.680,00  Lt 
 170  1   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   5.292,00  Lt 
 170  2   UAB 'Genomas'   5.418,00  Lt 
 170  3   UAB 'Interlux'   5.607,00  Lt 
 170  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   7.623,00  Lt 
 170  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   10.320,00  Lt 
 171  1   UAB 'Genomas'   5.796,00  Lt 
 171  2   UAB 'Interlux'   6.300,00  Lt 
 171  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   7.560,00  Lt 
 171  4   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   8.190,00  Lt 
 171  5   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   8.700,00  Lt 
 172  1   UAB "Mediq Lietuva"   15.414,00  Lt 
 173  1   UAB 'Werfen LT'   392,04  Lt 
 173  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   453,60  Lt 
 173  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   960,00  Lt 
 174  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   504,00  Lt 
 174  2   UAB 'Werfen LT'   526,35  Lt 
 174  3   UAB 'Genomas'   682,50  Lt 
 174  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   6.300,00  Lt 
 175  1   UAB 'Werfen LT'   798,60  Lt 
 175  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   882,00  Lt 
 175  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.008,00  Lt 
 175  4   UAB 'Genomas'   1.134,00  Lt 
 176  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   564,00  Lt 
 176  2   UAB 'Interlux'   655,20  Lt 
 176  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   957,60  Lt 
 176  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.260,00  Lt 
 176  5   UAB 'Genomas'   1.386,00  Lt 
 177  1   UAB "DIAMEDICA"   37.863,60  Lt 
 178  1   UAB 'Interlux'   43.495,20  Lt 
 179  1   UAB 'Interlux'   12.747,21  Lt 
 180  1   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   90.406,60  Lt 
 181  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   22.837,50  Lt 
 182  1   UAB 'Interlux'   9.054,60  Lt 
 182  2   UAB "DIAMEDICA"   17.860,50  Lt 
 183  1   UAB "DIAMEDICA"   17.860,50  Lt 
 184  1   UAB 'Werfen LT'   21.733,05  Lt 
 185  1   UAB "Roche Lietuva"   149.079,00  Lt 
 186  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   34.136,55  Lt 
 187  1   UAB 'Interlux'   459.399,00  Lt 
 188  1   UAB 'Interlux'   15.667,55  Lt 
 189  1   SORMEDICA, UAB   73.412,25  Lt 
 190  1   UAB "DIAMEDICA"   6.306,00  Lt 
 191  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   48,00  Lt 
 192  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   3.371,50  Lt 
 193  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   260,00  Lt 
 193  2   UAB 'Interlux'   281,93  Lt 
 193  3   UAB "Optinė riba"   495,76  Lt 
 194  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   18,80  Lt 
 195  1   UAB 'Interlux'   709,06  Lt 
 196  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   273,00  Lt 
 196  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   325,50  Lt 
 196  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   340,00  Lt 
 196  4   UAB 'Interlux'   357,00  Lt 
 196  5   UAB 'Genomas'   2.336,25  Lt 
 197  1   UAB 'Interlux'   126,00  Lt 
 197  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   127,00  Lt 
 197  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   168,00  Lt 
 197  4   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   294,00  Lt 
 198  1   UAB "Mediq Lietuva"   312,27  Lt 
 199  1   UAB 'Interlux'   1.163,40  Lt 
 200  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.800,00  Lt 
 201  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   84,00  Lt 
 202  1   UAB 'Interlux'   1.302,00  Lt 
 203  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.323,00  Lt 
 204  1   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   27.002,90  Lt 
 205  1   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   12.133,50  Lt 
 206  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   138.249,77  Lt 
 207  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   298.312,06  Lt 
 208  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   201.562,49  Lt 
 209  1   UAB "Roche Lietuva"   217.778,92  Lt 
 210  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   31.543,00  Lt 
 211  1   UAB "DIAMEDICA"   36.655,50  Lt 
 212  1   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   27.344,92  Lt 
 213  1   UAB 'VITROLAB'   114.014,25  Lt 
 214  1   UAB 'VITROLAB'   131.154,10  Lt 
 215  1   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   13.660,27  Lt 
 216  1   Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas   35.423,30  Lt 
 217  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   7.812,00  Lt 
 218  1   UAB 'Linea libera'   30.457,32  Lt 
 219  1   UAB "Optinė riba"   5.264,64  Lt 
 219  2   UAB "Mediq Lietuva"   5.352,48  Lt 
 219  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   5.670,00  Lt 
 219  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   27.187,20  Lt 
 220  1   UAB "Mediq Lietuva"   3.608,28  Lt 
 220  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   3.717,12  Lt 
 220  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   8.400,00  Lt 
 221  1   UAB "Mediq Lietuva"   4.464,86  Lt 
 221  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   6.272,64  Lt 
 221  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   7.056,00  Lt 
 222  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   5.355,00  Lt 
 222  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   6.612,00  Lt 
 222  3   UAB "Mediq Lietuva"   9.038,70  Lt 
 222  4   UAB 'Interlux'   11.253,00  Lt 
 223  1   UAB "Optinė riba"   691,20  Lt 
 223  2   UAB "Mediq Lietuva"   1.126,75  Lt 
 223  3   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.542,72  Lt 
 223  4   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.373,40  Lt 
 223  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.393,92  Lt 
 224  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   798,60  Lt 
 225  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.103,52  Lt 
 226  1   UAB 'Interlux'   693,00  Lt 
 226  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   844,80  Lt 
 227  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.200,00  Lt 
 227  2   UAB 'Interlux'   8.228,00  Lt 
 227  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   12.348,00  Lt 
 228  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   4.956,24  Lt 
 228  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   10.920,00  Lt 
 229  1   UAB "Optinė riba"   1.660,92  Lt 
 229  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.925,28  Lt 
 229  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   2.215,20  Lt 
 229  4   UAB 'Interlux'   4.138,20  Lt 
 229  5   UAB 'Expertus Vilnensis'   14.509,44  Lt 
 230  1   UAB "Optinė riba"   597,12  Lt 
 230  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.644,00  Lt 
 231  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   6.230,40  Lt 
 231  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   26.082,00  Lt 
 232  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   327,60  Lt 
 232  2   UAB 'Interlux'   1.764,00  Lt 
 233  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   355,20  Lt 
 234  1   UAB "Optinė riba"   158,80  Lt 
 234  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   651,00  Lt 
 235  1   UAB "Optinė riba"   3.960,00  Lt 
 235  2   UAB 'Interlux'   4.914,00  Lt 
 235  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   5.520,00  Lt 
 235  4   UAB 'Expertus Vilnensis'   7.986,00  Lt 
 236  1   UAB 'Interlux'   68,25  Lt 
 236  2   UAB "Optinė riba"   76,77  Lt 
 236  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   135,00  Lt 
 236  4   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.164,02  Lt 
 237  1   UAB "Optinė riba"   4.959,60  Lt 
 238  1   UAB "Optinė riba"   3.662,28  Lt 
 238  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   5.760,00  Lt 
 239  1   UAB "Optinė riba"   1.916,76  Lt 
 239  2   UAB 'Interlux'   3.276,00  Lt 
 239  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   3.654,00  Lt 
 240  1   UAB "Optinė riba"   1.884,36  Lt 
 241  1   UAB "Optinė riba"   53,61  Lt 
 242  1   UAB "Optinė riba"   2.974,56  Lt 
 243  1   UAB "Optinė riba"   3.486,60  Lt 
 243  2   UAB 'Interlux'   7.497,00  Lt 
 244  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   902,16  Lt 
 244  2   UAB 'Interlux'   1.449,00  Lt 
 244  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   3.648,00  Lt 
 245  1   UAB "Optinė riba"   2.974,56  Lt 
 245  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   6.732,00  Lt 
 246  1   UAB "Optinė riba"   2.073,60  Lt 
 246  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   9.072,00  Lt 
 247  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   2.760,00  Lt 
 247  2   UAB "Optinė riba"   2.974,56  Lt 
 248  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   1.005,48  Lt 
 248  2   UAB 'Interlux'   1.234,80  Lt 
 248  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   3.660,00  Lt 
 249  1   UAB "Optinė riba"   4.039,44  Lt 
 250  1   UAB "Optinė riba"   1.916,76  Lt 
 251  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   152,00  Lt 
 252  1   UAB "Optinė riba"   1.805,88  Lt 
 253  1   UAB "Optinė riba"   3.418,20  Lt 
 253  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   5.172,00  Lt 
 254  1   UAB "Optinė riba"   2.776,32  Lt 
 255  1   UAB "Optinė riba"   2.776,32  Lt 
 256  1   UAB "Optinė riba"   1.632,48  Lt 
 257  1   UAB "Optinė riba"   3.346,32  Lt 
 257  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   3.672,00  Lt 
 258  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   948,00  Lt 
 261  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   604,80  Lt 
 261  2   UAB 'Interlux'   1.083,60  Lt 
 262  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   193,60  Lt 
 263  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.368,00  Lt 
 264  1   UAB 'Interlux'   1.197,00  Lt 
 264  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.368,00  Lt 
 264  3   UAB "Optinė riba"   1.440,00  Lt 
 264  4   UAB 'Expertus Vilnensis'   97.574,40  Lt 
 265  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   78,65  Lt 
 266  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   33,20  Lt 
 267  1   UAB "DIAMEDICA"   6.804,00  Lt 
 268  1   UAB "DIAMEDICA"   6.804,00  Lt 
 272  1   UAB "DIAMEDICA"   13.860,00  Lt 
 273  1   UAB "DIAMEDICA"   420,00  Lt 
 273  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   4.368,00  Lt 
 274  1   UAB "DIAMEDICA"   3.024,00  Lt 
 276  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   216,00  Lt 
 277  1   UAB "DIAMEDICA"   151,20  Lt 
 278  1   UAB 'Interlux'   1.903,33  Lt 
 278  2   UAB "DIAMEDICA"   3.150,00  Lt 
 278  3   UAB 'Expertus Vilnensis'   3.993,00  Lt 
 279  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   3.146,00  Lt 
 279  2   UAB "DIAMEDICA"   3.150,00  Lt 
 279  3   UAB 'Interlux'   6.431,15  Lt 
 280  1   UAB 'Interlux'   1.640,76  Lt 
 280  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   3.146,00  Lt 
 280  3   UAB "DIAMEDICA"   9.975,00  Lt 
 281  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.673,70  Lt 
 281  2   UAB "DIAMEDICA"   2.047,50  Lt 
 282  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   706,65  Lt 
 282  2   UAB 'Interlux'   1.035,76  Lt 
 282  3   UAB "DIAMEDICA"   3.832,50  Lt 
 283  1   UAB 'Interlux'   1.068,43  Lt 
 283  2   UAB "DIAMEDICA"   1.470,00  Lt 
 283  3   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.575,00  Lt 
 284  1   UAB 'Interlux'   801,02  Lt 
 284  2   UAB "DIAMEDICA"   945,00  Lt 
 284  3   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.798,06  Lt 
 285  1   UAB 'Interlux'   607,42  Lt 
 285  2   UAB "DIAMEDICA"   1.155,00  Lt 
 286  1   UAB 'Interlux'   779,24  Lt 
 286  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.869,00  Lt 
 286  3   UAB "DIAMEDICA"   2.730,00  Lt 
 287  1   UAB "DIAMEDICA"   1.890,00  Lt 
 287  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   2.026,50  Lt 
 287  3   UAB 'Interlux'   2.652,32  Lt 
 288  1   UAB "DIAMEDICA"   1.677,90  Lt 
 288  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.680,00  Lt 
 288  3   UAB 'Interlux'   1.737,56  Lt 
 289  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   751,80  Lt 
 289  2   UAB 'Interlux'   764,72  Lt 
 289  3   UAB "DIAMEDICA"   1.155,00  Lt 
 290  1   UAB 'Interlux'   762,30  Lt 
 290  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.050,00  Lt 
 290  3   UAB "DIAMEDICA"   1.155,00  Lt 
 291  1   UAB 'Interlux'   1.046,65  Lt 
 291  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.279,95  Lt 
 291  3   UAB "DIAMEDICA"   1.732,50  Lt 
 292  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.365,00  Lt 
 292  2   UAB "DIAMEDICA"   2.940,00  Lt 
 292  3   UAB 'Interlux'   3.223,04  Lt 
 293  1   UAB 'Interlux'   728,42  Lt 
 293  2   UAB "DIAMEDICA"   1.155,00  Lt 
 294  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.718,20  Lt 
 294  2   UAB "DIAMEDICA"   2.100,00  Lt 
 295  1   UAB "DIAMEDICA"   4.200,00  Lt 
 296  1   UAB "DIAMEDICA"   3.832,50  Lt 
 297  1   UAB 'Interlux'   1.875,50  Lt 
 297  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   2.057,00  Lt 
 297  3   UAB "DIAMEDICA"   2.722,50  Lt 
 298  1   UAB 'Interlux'   728,42  Lt 
 298  2   UAB "DIAMEDICA"   1.155,00  Lt 
 298  3   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.270,50  Lt 
 299  1   UAB "DIAMEDICA"   2.100,00  Lt 
 300  1   UAB 'Interlux'   1.315,27  Lt 
 300  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.422,75  Lt 
 300  3   UAB "DIAMEDICA"   2.100,00  Lt 
 301  1   UAB 'Interlux'   922,02  Lt 
 301  2   UAB "DIAMEDICA"   997,50  Lt 
 301  3   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.386,00  Lt 
 302  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.149,50  Lt 
 302  2   UAB "DIAMEDICA"   3.412,50  Lt 
 303  1   UAB 'Interlux'   1.311,64  Lt 
 303  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.888,95  Lt 
 303  3   UAB "DIAMEDICA"   3.780,00  Lt 
 304  1   UAB 'Interlux'   919,60  Lt 
 304  2   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.798,06  Lt 
 304  3   UAB "DIAMEDICA"   1.837,50  Lt 
 305  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   1.749,66  Lt 
 305  2   UAB 'Interlux'   1.880,34  Lt 
 305  3   UAB "DIAMEDICA"   3.675,00  Lt 
 306  1   UAB "DIAMEDICA"   2.100,00  Lt 
 307  1   UAB 'Expertus Vilnensis'   81.917,43  Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1-25, 27-34, 36-43, 45-48, 51-53, 55-66, 68-142, 144-153, 155, 156, 158-161, 163-258, 261-268, 272-274, 276-307  2010-12-16    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-25, 27-34, 36-43, 45-48, 51-53, 55-66, 68-142, 144-153, 155, 156, 158-161, 163-258, 261-268, 272-274, 276-307  2010-12-16  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  26, 35, 44, 49, 50, 54, 67, 143, 154, 157, 162, 259, 260, 269-271, 275  2010-12-16  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 61, 140, 149, 160, 177, 183, 190, 211, 267, 268, 272-274, 277, 287, 288, 295, 296, 299, 306
Tiekėjo pavadinimas
UAB "DIAMEDICA" (111768155)
Sutarties sudarymo data:
2011-01-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 181.708,05 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-01-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 3, 5, 7, 9, 12-14, 16, 27, 28, 30-33, 36, 40, 43, 46, 62, 63, 66, 68, 80, 84-86, 89-94, 96-99, 101-103, 122-124, 148, 158, 169, 176, 196, 210
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" (221731170)
Sutarties sudarymo data:
2011-01-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 80.261,20 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-01-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 173, 175, 184
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Werfen LT' (110413888)
Sutarties sudarymo data:
2011-01-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 22.923,69 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-01-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 222, 279, 281, 282, 289, 292, 294, 302, 305, 307
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Expertus Vilnensis' (121386360)
Sutarties sudarymo data:
2011-01-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 99.532,94 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-01-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 64, 65, 71, 75, 174, 186, 203, 206-208, 217, 228
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnostinės sistemos" (122263421)
Sutarties sudarymo data:
2011-01-04 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 691.938,32 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-01-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 10, 45, 57-59, 69, 76, 77, 132-135, 138, 139, 141, 147, 161, 181, 191-194, 200, 201, 224, 225, 227, 231-233, 247, 251, 258, 261-263, 265, 266, 276
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" (300096612)
Sutarties sudarymo data:
2011-01-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 59.359,58 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-01-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2, 4, 6, 11, 53, 70, 72, 74, 81-83, 87, 88, 95, 100, 105-121, 126, 128, 129, 130, 136, 144, 151-153, 155, 156, 159, 165, 167, 178, 179, 182, 187, 188, 195, 197, 199, 202, 226, 236, 264, 278, 280, 283-286, 290, 291, 293, 297, 298, 300, 301, 303, 304
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2011-01-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 697.275,60 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-01-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 163, 164, 168, 170, 180, 204, 205, 212, 215, 216
Tiekėjo pavadinimas
Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas (302432264)
Sutarties sudarymo data:
2011-01-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 283.240,99 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-01-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 189
Tiekėjo pavadinimas
SORMEDICA, UAB (123961895)
Sutarties sudarymo data:
2011-01-06 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 73.412,25 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-01-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 171
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Genomas' (145012392)
Sutarties sudarymo data:
2011-01-07 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 5.796,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-01-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 8, 17-21, 24, 34, 37-39, 55, 56, 60, 73, 131, 145, 146, 166, 218
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Linea libera' (122145775)
Sutarties sudarymo data:
2011-01-07 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 74.965,48 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-01-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

12. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 213, 214
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'VITROLAB' (235279070)
Sutarties sudarymo data:
2011-01-07 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 245.168,35 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-01-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

13. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 185, 209
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Roche Lietuva" (300089404)
Sutarties sudarymo data:
2011-01-07 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 366.857,92 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-01-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

14. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 142, 172, 198, 220, 221
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Mediq Lietuva" (302513086)
Sutarties sudarymo data:
2011-01-10 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 23.956,71 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-01-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

15. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 219, 223, 229, 230, 234, 235, 237-243, 245, 246, 249, 250, 252-257
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Optinė riba" (300046335)
Sutarties sudarymo data:
2011-01-10 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 58.030,33 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-01-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

16. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 15, 22, 23, 25, 29, 41, 42, 47, 48, 51, 52, 78, 79, 104, 125, 127, 137, 150, 244, 248
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" (122752661)
Sutarties sudarymo data:
2011-01-18 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 22.391,66 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2012-01-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Nijolė  Motužienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyriausiojo gydytojo pavaduotoja
Vardas, pavardė
  Nijolė  Motužienė
Telefonas
  +370 46 39 65 05
Elektroninio pašto adresas:
  motuziene@kul.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Vyriausiasis gydytojas_____   __________   _____Vinsas  Janušonis_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)