tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 302471242, Žygimantų 9, Vilnius, Tel.: (8-5) 2629485, Faks.: 370 5 2123073, algirdas.radziunas@ekmi.vu.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
96989   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Peptonai, baltyminės medžiagos ir kiti cheminiai produktai 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  24956000-0
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
  38950000-9
38970000-5
38437000-7
24960000-1
19520000-7
18424300-0
24931250-6

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Rodaminas 123. Sigma-Aldrich kat. Nr. R8004 arba analogiškas 24960000-1
2 Verapamilio monohidrochloridas, P-glikoproteino inhibitorius . Sigma-Aldrich kat. Nr.V106 arba analogiškas 24960000-1
3 Ko143, ABCG2 inhibitorius . Sigma-Aldrich kat. Nr. K2144 arba analogiškas 24960000-1
4 Fumitremorgin C (FTC), ABCG2 inhibitorius , Sigma-Aldrich kat. Nr. F9054 arba analogiškas 24960000-1
5 1-(4-Chlorobenzyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acto rugšt. MRP1 inhibitorius. Sigma-Aldrich kat. Nr. C1610 arba analogiškas 24960000-1
6 Aldefluor buferis. StemCell technologies Kat. Nr.01701 arba analogiškas 24960000-1
7 Chondroitino sulfatas A, natrio druska, tinkantis ląstelių kultūrai. Sigma-Aldrich kat. Nr. C9819 arba analogiškas 24960000-1
8 Penicilino-streptomicino tirpalas, sterilus, tinkantis ląstelių kultūroms, koncentracija 10 000 vnt/ml penicillino ir 10 mg/mL streptomycino 24960000-1
9 o-Ksilenas. Histologiniams tyrimams izomerų mišinys 24960000-1
10 Histologiniai ašmenys minkštiesiems audiniams 35° 80mm, Patho cutter-ll arba analogiški. 24960000-1
11 Biopsinės kasetės standartinės, be dangtelio, histologiniam įliejimui į parafiną. Atsparios tirpikliams, dekalcifikatoriams ir histologiniams tirpalams. Diapath Kat.No 070200 arba analogiškos. Pateikti pavyzdžius. 24960000-1
12 Formaldehidas 10% fosfat. buferis, neutralus 24960000-1
13 Biopsinės kasetės, standartinės su filtru, mažiems audinių fragmentams,histologiniam apdorojimui, Diapath Cell safe kat. No. 070149, arba analogiškos. Pateikti pavyzdžius. 24960000-1
14 PBS pH 7,0, milteliai, Dako kat.No S3020 arba analogiškas. 24960000-1
15 TBS (Tris-Buffered saline) milteliai Dako kat.No S3001 arba analogiškas. 24960000-1
16 Peroksidazes blokuojantis tirpalas histologijai, optimalus audinių pjūviams, tinkantis naudoti su DAKO RealTM detekcijos sistema, Dako kat.No S2023 arba analogiškas. 24960000-1
17 1-Heksanolis, 98% švarumas 24960000-1
18 Acetonas 99%, chem. švarus 24960000-1
19 Amoniako (NH3) vand. tirp. 26%, chem.švarus 24960000-1
20 Natrio citratas, ne mažiau 99% grynumo 24960000-1
21 Kalio chloridas, ne mažiau 99% grynumo 24960000-1
22 Magnio chloridas, ne mažiau 99% grynumo 24960000-1
23 Azoto rūgštis HNO3, ne mažiau 70% grynumo 24960000-1
24 Skystis dekalcinavimui, paruoštas vartoti, švelnus, tinkantis nesmarkiai kalcinuotiems preparatams, juos dekalcinuoti per 3 val. 24960000-1
25 Griess reagentas (turi užtekti 100 testų). Sigma-Aldrich kat. Nr. G4410 arba analogiškas 24960000-1
26 Ciprofloxacinas injekcijoms10 mg/ml, sterilus 24931250-6
27 Heparinas injekcijoms 5000 UI/ml, sterilus 24931250-6
28 Osteogeninės diferenciacijos stimuliacijos rinkinys žmogaus mezenciminėms ląstelėms. StemCell Technologies Kat. Nr. 05404, tęstiniams darbams 24931250-6
29 Kolorimetrinis Kaspazės-3 aktyvumo ląstelių kultūroje nustatymo rinkinys. Kiekybinis, 1x96 reakcijos, laužomų plokštelių formatas (8x12). Spec substrato pagalba Kaspazės-3 aktyvumas turi būti nustatomas tiesiogiai mikroplokštelėje. Substratas neaktyvus su profermentu prokaspaze-3. 38970000-5
30 Apoptozės nustatymo rinkinys žinduolių ląstelių in vitro kultūroje. Kiekybinis, 6x96 reakcijos, laužomų plokštelių formatas, 500 reakcijų. Nustatymas turi būti paremtas specialaus dažo patekimu į apoptozines ląsteles. Rinkinyje turi būti kontrolinis dažas. Matuojama pasirinktinai: kolorimetriškai, fluorometriškai, tinka invertuotam fluorescentiniam mikroskopui. Rinkinio jautrumas 1 ląstelė. 38970000-5
31 Žinduolių sulfatintų glikozaminoglikanų nustatymo rinkinys ląstelių kultūros supernatante (120 reakcijų). Jautrumas 0,25 µg sulfatintų glikozaminoglikanų supernatante. Kiekybinis, paremtas dažo surišimo metodu. Standarto koncentracija 100 µg/ml. 38970000-5
32 ELISA pilnas rinkinys, skirtas matuoti žmogaus Chondromoduliną 1 (sinonimas - Leukocyte Cell Derived Chemotaxin 1- LECT1) ląstelių kultūroje ir kituose biologiniuose skysčiuose. Rinkinyje būtinas žmogaus chondromodulino standartas. 96 tyrimams 38970000-5
33 II tipo žmogaus kolageno nustatymo ELISA pilnas rinkinys, skirtas kiekybiniam kolageno II nustatymui žmogaus ląstelių kultūrų supernatante. Rinkinyje būtinas žmogaus II tipo kolageno standartas. Standarto koncentracija: ne mažiau 1000 ng/mL. Jautrumas: ≤ 2 ng/mL. 96 tyrimams 38970000-5
34 Aldefluor rinkinys. StemCell technologies Kat. Nr.01700 arba analogiškas 38970000-5
35 Žmogaus MMP-2 (ELISA). Pilnas rinkinys, skirtas kiekybiniam tyrimui. 96 šulinėlių laužomos plokštelės. Standarto kiekis- ne mažiau 50 ng. Jautrumas: ≤ 0,021 ng/ml. R&D Systems Kat. Nr.: DMP2F0 arba analogiškas. 38970000-5
36 Žmogaus MMP-9 (ELISA). Pilnas rinkinys, skirtas kiekybiniam tyrimui. 96 šulinėlių laužomos plokštelės. Standarto kiekis- ne mažiau 50 ng. Jautrumas: ≤ 0,021 ng/ml. R&D Systems Kat. Nr.: DMP900 arba analogiškas. 38970000-5
37 dNTP rinkinys (dNTP set), 4x 1 ml (100 mM) dATP, dTTP, dCTP, dGTP, grynumas - ≥99%, UAB Fermentas Kat. Nr. R0182, tęstiniams tyrimams. 38950000-9
38 Maxima® Hot Start Taq DNR polimerazė, 5x 500 U (5 U/µl), kartu su 10x 1,25 ml 10x Hot Start PGR buferio ir 10x 1,25 ml 25 mM MgCl2, UAB Fermentas Kat. Nr. EP0603, tęstiniams tyrimams. 38950000-9
39 Rekombinantinė proteinazė K, skirta PGR, ištirpinta buferyje su 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), turinčiame kalcio acetato ir 50% (v/v) glicerolio, UAB Fermentas Kat. Nr. EO0492, tęstiniams tyrimams. 38950000-9
40 Bisulfitinės DNR modifikacijos rinkinys EZ DNA Methylation™ Kit, konversijos efektyvumas 99%, ZYMO RESEARCH Kat. Nr. D5002 (atstovas Lietuvoje - UAB Nanodiagnostika), tęstiniams tyrimams. 38950000-9
41 Bisulfitinės DNR modifikacijos rinkinys EZ DNA Methylation-Gold™ Kit, konversijos efektyvumas 99%, ZYMO RESEARCH Kat. Nr. D5005 (atstovas Lietuvoje - UAB Nanodiagnostika), tęstiniams tyrimams. 38950000-9
42 TriFast reagentas RNR išskyrimui iš audinių ar ląstelių. Reagento pagrindinės sudėtinės medžiagos - fenolis ir guanidin tiocianatas monofaziniame tirpale. Reagentas yra stabilus 4°C 12 mėnesių. RNR išskyrimo procedūroje papildomai naudojami reagentai: chloroformas, izopropanolis, etanolis. Peqlab Kat. Nr.: 30-2020 arba analogiškas 38950000-9
43 RNR Clean and Concentrator - kolonelės RNR valymui ir koncentravimui. Galimybė eliuoti RNR mėginį ≥ 6 μl vandens. Galima naudoti RNR vandeninėje fazėje po išskyrimo naudojant fenolinį metodą. Zymo Research Kat. Nr.: R1015 arba analogiškas 38950000-9
44 DNazė I, be RNazių. Koncentracija: 1 u/μl. Pateikiama kartu su 10X Reakcijos buferiu su MgCl2 (1 ml), 25 mM EDTA (1 ml). Be ribonukleazių. Fermentas Kat. Nr.: EN0521 tęstiniams darbams. 38950000-9
45 Maxima™ Probe qPCR Master Mix - realaus laiko PGR Master reakcijos mišinys (2X), skirtas detekcijai su zondais, ROX dažas pateikiamas atskirai. Skirtas 1000 reakcijų po 25 µl. Pateikiamas kartu su: vandeniu, be nukleazių (10x1,25 ml), ROX tirpalu, 50 µM (250 µl). Didelis jautrumas ir specifiškumas. Be endo, egzodeoksiribonukleazių, ribonukleazių. Fermentas Kat. Nr.: K0262 tęstiniams tyrimams. 38950000-9
46 Maxima™ pirmos cDNA grandinės sintezės rinkinys. Skirtas pirmos cDNA grandinės sintezei 2 žingsnių RT-qPCR; 20 reakcijų. Didelis specifiškumas ir jautrumas. Pilna cDNR sintezė: per 15 min, 60°C. Rinkinio komponentai: Maxima Enzyme miksas, 5X reakcijos miksas, vanduo be nukleazių. Pateikiama kartu su oligo(dT)18 ir atsitiktiniu-hexamer pradmenimis. Be endo, egzodeoksiribonukleazių, ribonukleazių. Fermentas Kat. Nr.: K1642 tęstiniams darbams 38950000-9
47 Antgaliai pipetėms, skysčio paėmimo tūris 20-200 µl., prailginti. Turi tikti turimoms Thermoscientific pipetėms ir dėžutėms, FINTIP 200 ext. arba analogiški. Autoklavuojami. Pateikti pavyzdžius. 38437000-7
48 Antgaliai pipetėms, skysčio paėmimo tūris 20-200 µl., prailginti. Dėžutėse po 96, FINTIP 200 ext. arba analogiški. Autoklavuojami. Pateikti pavyzdžius. 38437000-7
49 Antgaliai pipetėms, skysčio paėmimo tūris 20-200 µl. Turi tikti turimoms Thermoscientific pipetėms ir dėžutėms, FINTIP 250 universal arba analogiški. Autoklavuojami. Pateikti pavyzdžius. 38437000-7
50 Antgaliai pipetėms, skysčio paėmimo tūris 200-1000 µl. Turi tikti turimoms Thermoscientific pipetėms ir dėžutėms, FINTIP flex 1000 arba analogiški. Autoklavuojami. Pateikti pavyzdžius. 38437000-7
51 Antgaliai pipetėms, skysčio paėmimo tūris 0-10 µl su filtrais be DNAzių ir RNAzių dėžutėse po 96. Turi tikti turimoms Thermoscientific pipetėms ir dėžutėms, FINTIP flex 10 arba analogiški. Autoklavuojami. Pateikti pavyzdžius. 38437000-7
52 Antgaliai pipetėms, skysčio paėmimo tūris 0-10 µl dėžutėse po 96. Turi tikti turimoms Thermoscientific pipetėms ir dėžutėms, FINTIP flex 10 arba analogiški. Autoklavuojami. Pateikti pavyzdžius. 38437000-7
53 Antgaliai pipetėms, skysčio paėmimo tūris 0-10 µl. Turi tikti turimoms Thermoscientific pipetėms ir dėžutėms, FINTIP flex 10 arba analogiški. Autoklavuojami. Pateikti pavyzdžius. 38437000-7
54 Vienkartiniai skalpeliai, sterilūs, įpakuoti po vieną, ašmenys nerūdijančio plieno, forma kaip VWR Tarptautiniame kataloge No.23. (cat.No. 233-5528), arba analogiški. 19520000-7
55 Vienkartiniai sterilūs švirkštai 20 ml. individualiai įpakuoti, be adatos. 19520000-7
56 Vienkartiniai sterilūs švirkštai 10 ml. individualiai įpakuoti, be adatos. 19520000-7
57 Vienkartiniai sterilūs švirkštai 5 ml.; individualiai įpakuoti, be adatos. 19520000-7
58 Vienkartiniai sterilūs švirkštai 2 ml.; individualiai įpakuoti, be adatos. 19520000-7
59 Dako pieštukas imunohistochemijai, DakoCytomation Kat. Nr. S2002 arba analogiškas 19520000-7
60 Filtriukai ląstelių filtravimui prieš tėkmės citometriją, stambių dalelių ir agregatų atskyrimui, nesterilūs, įstatomi į mėgintuvėlius, tinka įvairiems mėgintuvėliams. Akučių diametras 20 µm 19520000-7
61 Filtriukai ląstelių filtravimui prieš tėkmės citometriją, stambių dalelių ir agregatų atskyrimui, sterilūs, individualiai įpakuoti, įstatomi į mėgintuvėlius, tinka įvairiems mėgintuvėliams. Akučių diametras 20 µm 19520000-7
62 50 ml centrifuginiai mėgintuvėliai, konusiniu dugnu, graduoti, sterilūs, autoklavuojami, putoplasto dėkle. NUNC Kat. Nr.734-0496 arba analogiški. 19520000-7
63 15 ml centrifuginiai mėgintuvėliai, konusiniu dugnu, graduoti, sterilūs, putoplasto dėkle. Falcon Kat. Nr.734-0452 arba analogiški. 19520000-7
64 Plastikinės lėkštelės su dangteliu, 35 mm skersmens, sterilios, paviršius danga tinkama adhezinių ląstelių kultūroms (TC). Greiner-bio-one firmos Kat. Nr. 627160 arba analogiškas 19520000-7
65 Plastikinės lėkštelės stikliniu dugnu, pritaikytu fluorescentinei mikroskopijai, su dangteliu, 35 mm skersmens, sterilios, pagerinta paviršiaus danga, ypatingai tinkama adhezinių ląstelių kultūroms (Advanced TC) Greiner-bio-one firmos Kat. Nr. 627965 arba analogiškas 19520000-7
66 Chloropreno pirštinės be miltelių, ilgis 300-310 mm, storis 0,13 mm, L dydžio. 18424300-0
67 Antikūnas prieš žmogaus CD14, -imunohistochemijai (parafininiams pjūviams), pelės arba triušio prieš žmogaus antigeną, monokloniniai (polikloniniai), nekonjuguoti. 24956000-0
68 Antikūnas prieš žmogaus CD29, Integrinas β1, -imunohistochemijai (parafininiams pjūviams), pelės arba triušio prieš žmogaus antigeną, monokloniniai (polikloniniai), nekonjuguoti. 24956000-0
69 Antikūnas prieš žmogaus CD34, -imunohistochemijai (parafininiams pjūviams), pelės arba triušio prieš žmogaus antigeną, monokloniniai (polikloniniai), nekonjuguoti. 24956000-0
70 Antikūnas prieš žmogaus CD 36, -imunohistochemijai (parafininiams pjūviams), pelės arba triušio prieš žmogaus antigeną, monokloniniai (polikloniniai), nekonjuguoti. 24956000-0
71 Antikūnas prieš žmogaus CD44, -imunohistochemijai (parafininiams pjūviams), pelės arba triušio prieš žmogaus antigeną, monokloniniai (polikloniniai), nekonjuguoti. 24956000-0
72 Antikūnas prieš žmogaus CD49a, -imunohistochemijai (parafininiams pjūviams), pelės arba triušio prieš žmogaus antigeną, monokloniniai (polikloniniai), nekonjuguoti. 24956000-0
73 Antikūnas prieš žmogaus CD54, -imunohistochemijai (parafininiams pjūviams), pelės arba triušio prieš žmogaus antigeną, monokloniniai (polikloniniai), nekonjuguoti. 24956000-0
74 Antikūnas prieš žmogaus CD63, -imunohistochemijai (parafininiams pjūviams), pelės arba triušio prieš žmogaus antigeną, monokloniniai (polikloniniai), nekonjuguoti. 24956000-0
75 Antikūnas prieš žmogaus CD73, -imunohistochemijai (parafininiams pjūviams), pelės arba triušio prieš žmogaus antigeną, monokloniniai (polikloniniai), nekonjuguoti. 24956000-0
76 Antikūnas prieš žmogaus CD 90, -imunohistochemijai (parafininiams pjūviams), pelės arba triušio prieš žmogaus antigeną, monokloniniai (polikloniniai), nekonjuguoti. 24956000-0
77 Antikūnas prieš žmogaus CD105, -imunohistochemijai (parafininiams pjūviams), pelės arba triušio prieš žmogaus antigeną, monokloniniai (polikloniniai), nekonjuguoti. 24956000-0
78 Antikūnas prieš žmogaus CD 106, -imunohistochemijai (parafininiams pjūviams), pelės arba triušio prieš žmogaus antigeną, monokloniniai (polikloniniai), nekonjuguoti. 24956000-0
79 Antikūnas prieš žmogaus CD 151, -imunohistochemijai (parafininiams pjūviams), pelės arba triušio prieš žmogaus antigeną, monokloniniai (polikloniniai), nekonjuguoti. 24956000-0
80 Antikūnas prieš žmogaus CD 166, -imunohistochemijai (parafininiams pjūviams), pelės arba triušio prieš žmogaus antigeną, monokloniniai (polikloniniai), nekonjuguoti. 24956000-0
81 Antikūnas prieš žmogaus CD221, -imunohistochemijai (parafininiams pjūviams), pelės arba triušio prieš žmogaus antigeną, monokloniniai (polikloniniai), nekonjuguoti. 24956000-0
82 Antikūnas prieš žmogaus CD243, -imunohistochemijai (parafininiams pjūviams), pelės arba triušio prieš žmogaus antigeną, monokloniniai (polikloniniai), nekonjuguoti. 24956000-0
83 Antikūnas prieš žmogaus CD 280 (MRC 2),-imunohistochemijai (parafininiams pjūviams), pelės arba triušio prieš žmogaus antigeną, monokloniniai (polikloniniai), nekonjuguoti. 24956000-0
84 Antikūnas prieš žmogaus CD292 (BMPR1A), -imunohistochemijai (parafininiams pjūviams), pelės arba triušio prieš žmogaus antigeną, monokloniniai (polikloniniai), nekonjuguoti. 24956000-0
85 Antikūnas prieš žmogaus CD338, -imunohistochemijai (parafininiams pjūviams), pelės arba triušio prieš žmogaus antigeną, monokloniniai (polikloniniai), nekonjuguoti. 24956000-0
86 Antikūnas prieš žmogaus RAGE (receptor for end glycation products), -imunohistochemijai (parafininiams pjūviams), pelės arba triušio prieš žmogaus antigeną, monokloniniai (polikloniniai), nekonjuguoti. 24956000-0
87 Antikūnas prieš žmogaus TGF-beta RII, imunohistochemijai (parafininiams pjūviams), pelės arba triušio prieš žmogaus antigeną, monokloniniai (polikloniniai), nekonjuguoti. 24956000-0
88 Antikūnas prieš žmogaus chondromoduliną-1, imunohistochemijai (parafininiams pjūviams), triušio prieš žmogaus antigeną, polikloniniai, nekonjuguoti. 24956000-0
89 Antikūnas prieš žmogaus CD10, -imunohistochemijai (parafininiams pjūviams), pelės arba triušio, prieš žmogaus antigeną, monokloniniai (polikloniniai), nekonjuguoti. 24956000-0
90 Antikūnas prieš žmogaus CD 133, -imunohistochemijai (parafininiams pjūviams), pelės arba triušio prieš žmogaus antigeną, monokloniniai (polikloniniai), nekonjuguoti. 24956000-0
91 Antikūnas prieš žmogaus CD24, -imunohistochemijai (parafininiams pjūviams), pelės arba triušio prieš žmogaus antigeną, monokloniniai (polikloniniai), nekonjuguoti. 24956000-0
92 Antikūnas prieš žmogaus CD117, -imunohistochemijai (parafininiams pjūviams), pelės arba triušio prieš žmogaus antigeną, monokloniniai (polikloniniai), nekonjuguoti. 24956000-0
93 Antikūnas prieš žmogaus kolageną-1, imunohistochemijai (parafininiams pjūviams), triušio prieš žmogaus antigeną, polikloniniai, nekonjuguoti. 24956000-0
94 Antikūnas prieš žmogaus CD49a, klonas SR84, izotipas-pelės IgG1, žymėtas PE. 24956000-0
95 Antikūnas prieš žmogaus HLA-DR klonas L243, izotipas-pelės IgG2, žymėtas FITC. 24956000-0
96 Antikūnas prieš žmogaus TGF-beta RII, izotipas-ožkos IgG (polikloninis), žymėtas PE. R&D Kat Nr. FAB2411P arba analogiškas 24956000-0
97 Antikūnas prieš žmogaus Notch1, klonas MHN 1-519, izotipas-pelės IgG1, žymėtas APC. 24956000-0
98 Pelės Antikūnas prieš triušio IgG, žymėtas APC. 24956000-0
99 Pelės Antikūnas prieš ožkos IgG, žymėtas APC 24956000-0
100 Ožkos Antikūnas prieš pelės IgG, žymėtas APC 24956000-0
101 Antikūnas prieš žmogaus CD 24, klonas SN3 A5-2H10, izotipas-pelės IgG1, žymėtas PE. 24956000-0
102 Antikūnas prieš žmogaus CD 117, izotipas-pelės IgG1, klonas 104D2 žymėtas APC. 24956000-0
103 Antikūnas prieš žmogaus CD 10, izotipas-pelės IgG1 arba IgG2b, žymėtas APC. 24956000-0
104 Antikūnas prieš žmogaus CD 10, izotipas-pelės IgG1 arba IgG2b, žymėtas FITC. 24956000-0
105 Antikūnas prieš žmogaus CD 46, klonas E4.3, izotipas-pelės IgG2b, žymėtas FITC. 24956000-0
106 Antikūnas prieš žmogaus CD 133/2, klonas 293C3, izotipas-pelės IgG2, žymėtas PE. 24956000-0
107 Antikūnas prieš žmogaus CD 133/1, klonas AC133 , žymėtas FITC, izotipas-pelės IgG1 arba IgG2b. 24956000-0
108 Izotipinė kontrolė, pelės IgG2b, žymėta PE. 24956000-0
109 Izotipinė kontrolė, pelės IgG2b, žymėta FITC. 24956000-0
110 Antikūnas prieš žmogaus CD90, klonas SN6, izotipas-pelės IgG1, žymėtas APC. 24956000-0
111 Antikūnas prieš žmogaus CD11b, klonas VIM12, izotipas-pelės IgG1, žymėtas PE. 24956000-0
112 Antikūnas prieš žmogaus CD56, klonas NCAM16.2, izotipas-pelės IgG2, žymėtas APC. 24956000-0


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2010-11-26    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2010-11-10 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2010-11-12 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" 122351387  V. A. Graičiūno g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" 122752661  Šeimyniškių g. 14-1, Vilniaus m., 2005 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB 'Linea libera' 122145775  Akademijos g. 2, 08412 Vilnius  Lietuva 
UAB "BIOTECHA" 300630105  Antakalnio g. 36, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" 300096612  Mokslininkų g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "Labochema LT" 300670772  Vilkpėdės g. 22, Vilnius  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, LT-08418, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 121464065  Molėtų g.16, LT - 4012 Didžioji Riešė, Vilniaus raj.  Lietuva 
UAB "Elbis" 124903560  Gerovės g. 35-21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva 
UAB "DIAMEDICA" 111768155  Statybininkų g. 8-13, Vilniaus m. sav. Vilniaus m.  Lietuva 
UAB Nanodiagnostika 302477512  Adutiškio 3-3, Vilnius LT-14158  Lietuva 
UAB "Elymus" 122043642  Suvalkų g. 5-1, Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 76   UAB "Elbis"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 98   UAB "Elbis"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 99   UAB "Elbis"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 100   UAB "Elbis"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 112   UAB "Elbis"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 112   UAB Nanodiagnostika  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 35   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 36   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 47   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 48   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 49   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 50   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 51   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 52   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 53   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 70   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 72   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 76   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 80   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 91   UAB 'Interlux'  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 22   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 24   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 12   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 24   UAB "Labochema LT"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 47   UAB "Elymus"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 48   UAB "Elymus"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 49   UAB "Elymus"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 50   UAB "Elymus"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 51   UAB "Elymus"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 52   UAB "Elymus"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 53   UAB "Elymus"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 30   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 36   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 70   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 75   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 78   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 76   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    
 80   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"  39 str. 2 d. 2 p.  neatitinka specifikacijos reikalavimų    

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   UAB "Labochema LT"   1.063,59  Lt 
 1  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.138,00  Lt 
 1  3   UAB 'Interlux'   1.379,40  Lt 
 2  1   UAB "Labochema LT"   66.913,00  Lt 
 3  1   UAB "Labochema LT"   1.833,15  Lt 
 4  1   UAB "Labochema LT"   580,80  Lt 
 4  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.452,00  Lt 
 5  1   UAB "Labochema LT"   767,14  Lt 
 5  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   1.210,00  Lt 
 6  1   UAB 'Interlux'   2.710,40  Lt 
 7  1   UAB "Labochema LT"   249,26  Lt 
 7  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   363,00  Lt 
 8  1   UAB 'Interlux'   1.258,40  Lt 
 8  2   UAB "Labochema LT"   1.573,00  Lt 
 9  1   UAB "Labochema LT"   479,16  Lt 
 9  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   617,10  Lt 
 12  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   483,27  Lt 
 14  1   UAB "DIAMEDICA"   484,00  Lt 
 15  1   UAB "DIAMEDICA"   726,00  Lt 
 16  1   UAB "DIAMEDICA"   605,00  Lt 
 17  1   UAB "Labochema LT"   87,12  Lt 
 17  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   139,15  Lt 
 18  1   UAB "Labochema LT"   37,51  Lt 
 18  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   147,62  Lt 
 19  1   UAB "Labochema LT"   24,20  Lt 
 19  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   66,55  Lt 
 20  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   244,01  Lt 
 20  2   UAB "Labochema LT"   682,44  Lt 
 21  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   245,42  Lt 
 21  2   UAB "Labochema LT"   294,03  Lt 
 22  1   UAB "Labochema LT"   137,94  Lt 
 23  1   UAB "Labochema LT"   635,25  Lt 
 23  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   778,64  Lt 
 24  1   UAB Nanodiagnostika   4.729,21  Lt 
 25  1   UAB "Labochema LT"   764,72  Lt 
 28  1   UAB 'Interlux'   7.245,48  Lt 
 29  1   UAB Nanodiagnostika   9.103,07  Lt 
 29  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   9.612,24  Lt 
 30  1   UAB Nanodiagnostika   2.302,33  Lt 
 31  1   UAB Nanodiagnostika   6.664,68  Lt 
 32  1   UAB Nanodiagnostika   16.988,40  Lt 
 33  1   UAB Nanodiagnostika   11.375,21  Lt 
 34  1   UAB 'Interlux'   16.443,90  Lt 
 35  1   UAB "Elbis"   5.581,38  Lt 
 35  2   UAB Nanodiagnostika   7.114,80  Lt 
 35  3   UAB "DIAMEDICA"   8.904,39  Lt 
 36  1   UAB "Elbis"   5.581,38  Lt 
 36  2   UAB Nanodiagnostika   7.927,92  Lt 
 36  3   UAB "DIAMEDICA"   8.904,39  Lt 
 37  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   2.480,74  Lt 
 38  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   1.804,47  Lt 
 39  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   1.878,53  Lt 
 40  1   UAB Nanodiagnostika   1.689,86  Lt 
 41  1   UAB Nanodiagnostika   531,19  Lt 
 42  1   UAB Nanodiagnostika   2.274,80  Lt 
 43  1   UAB Nanodiagnostika   2.279,64  Lt 
 44  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   168,80  Lt 
 45  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   25.705,67  Lt 
 46  1   UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"   9.301,15  Lt 
 47  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   435,60  Lt 
 47  2   UAB 'Linea libera'   9.680,00  Lt 
 48  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   842,16  Lt 
 48  2   UAB 'Linea libera'   1.916,64  Lt 
 49  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   435,60  Lt 
 49  2   UAB 'Linea libera'   3.146,00  Lt 
 50  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   580,80  Lt 
 50  2   UAB 'Linea libera'   2.904,00  Lt 
 51  1   UAB 'Linea libera'   1.633,50  Lt 
 52  1   UAB 'Linea libera'   1.028,50  Lt 
 53  1   UAB 'Linea libera'   3.146,00  Lt 
 54  1   UAB "BIOTECHA"   798,60  Lt 
 54  2   UAB "Elymus"   834,90  Lt 
 54  3   UAB "Labochema LT"   1.064,80  Lt 
 55  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   210,54  Lt 
 55  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   429,55  Lt 
 55  3   UAB "BIOTECHA"   568,70  Lt 
 55  4   UAB "Labochema LT"   840,95  Lt 
 56  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   168,19  Lt 
 56  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   302,50  Lt 
 56  3   UAB "BIOTECHA"   332,75  Lt 
 56  4   UAB "Labochema LT"   484,00  Lt 
 57  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   131,89  Lt 
 57  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   187,55  Lt 
 57  3   UAB "BIOTECHA"   254,10  Lt 
 57  4   UAB "Labochema LT"   356,95  Lt 
 58  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"   119,79  Lt 
 58  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   145,20  Lt 
 58  3   UAB "BIOTECHA"   181,50  Lt 
 58  4   UAB "Labochema LT"   223,85  Lt 
 59  1   UAB "DIAMEDICA"   1.815,00  Lt 
 60  1   UAB 'Linea libera'   4.414,08  Lt 
 61  1   UAB 'Linea libera'   3.615,48  Lt 
 62  1   UAB 'Interlux'   1.781,12  Lt 
 62  2   UAB "Elymus"   2.798,73  Lt 
 62  3   UAB "Labochema LT"   3.146,00  Lt 
 62  4   UAB "BIOTECHA"   3.775,20  Lt 
 63  1   UAB "Labochema LT"   3.085,50  Lt 
 63  2   UAB "BIOTECHA"   3.206,50  Lt 
 63  3   UAB "Elymus"   3.254,90  Lt 
 63  4   UAB 'Interlux'   3.327,50  Lt 
 64  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   9.831,25  Lt 
 65  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   4.779,50  Lt 
 66  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   605,00  Lt 
 66  2   UAB "Labochema LT"   653,40  Lt 
 67  1   UAB Nanodiagnostika   1.850,86  Lt 
 67  2   UAB 'Interlux'   1.858,56  Lt 
 67  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   2.691,04  Lt 
 67  4   UAB 'Linea libera'   3.547,72  Lt 
 67  5   UAB "Elbis"   4.215,01  Lt 
 68  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.089,00  Lt 
 68  2   UAB 'Interlux'   1.778,70  Lt 
 68  3   UAB "Elbis"   2.362,96  Lt 
 68  4   UAB 'Linea libera'   2.666,84  Lt 
 69  1   UAB 'Linea libera'   919,60  Lt 
 69  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.076,90  Lt 
 69  3   UAB 'Interlux'   1.858,56  Lt 
 69  4   UAB Nanodiagnostika   1.906,36  Lt 
 69  5   UAB "Elbis"   2.362,96  Lt 
 70  1   UAB "Elbis"   3.630,97  Lt 
 71  1   UAB 'Linea libera'   900,24  Lt 
 71  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   955,90  Lt 
 71  3   UAB Nanodiagnostika   1.694,85  Lt 
 71  4   UAB "Elbis"   2.264,10  Lt 
 71  5   UAB 'Interlux'   2.299,00  Lt 
 72  1   UAB "Elbis"   3.633,39  Lt 
 73  1   UAB Nanodiagnostika   1.906,36  Lt 
 73  2   UAB 'Interlux'   2.299,00  Lt 
 73  3   UAB 'Linea libera'   2.434,52  Lt 
 73  4   UAB "Elbis"   2.846,50  Lt 
 74  1   UAB 'Linea libera'   900,24  Lt 
 74  2   UAB Nanodiagnostika   1.753,29  Lt 
 74  3   UAB 'Interlux'   1.858,56  Lt 
 74  4   UAB "Elbis"   2.737,02  Lt 
 75  1   UAB "Elbis"   2.362,96  Lt 
 75  2   UAB 'Interlux'   2.536,16  Lt 
 77  1   UAB 'Linea libera'   776,82  Lt 
 77  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.193,06  Lt 
 77  3   UAB "Elbis"   2.955,98  Lt 
 77  4   UAB 'Interlux'   3.097,60  Lt 
 77  5   UAB Nanodiagnostika   5.234,46  Lt 
 78  1   UAB 'Interlux'   1.778,70  Lt 
 78  2   UAB "Elbis"   2.362,96  Lt 
 78  3   UAB 'Linea libera'   2.666,84  Lt 
 79  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.115,62  Lt 
 79  2   UAB "Elbis"   2.572,80  Lt 
 79  3   UAB 'Linea libera'   2.763,64  Lt 
 79  4   UAB 'Interlux'   3.557,40  Lt 
 80  1   UAB 'Linea libera'   2.826,56  Lt 
 80  2   UAB "Elbis"   3.633,39  Lt 
 81  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   953,48  Lt 
 81  2   UAB 'Interlux'   3.460,60  Lt 
 81  3   UAB "Elbis"   3.633,39  Lt 
 82  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.038,18  Lt 
 82  2   UAB "Elbis"   1.306,22  Lt 
 82  3   UAB 'Interlux'   2.889,48  Lt 
 82  4   UAB 'Linea libera'   3.237,96  Lt 
 83  1   UAB "Elbis"   3.928,99  Lt 
 83  2   UAB 'Interlux'   5.324,00  Lt 
 84  1   UAB "Elbis"   2.923,12  Lt 
 84  2   UAB 'Interlux'   7.986,00  Lt 
 85  1   UAB "Elbis"   2.363,96  Lt 
 86  1   UAB Nanodiagnostika   3.697,76  Lt 
 87  1   UAB 'Interlux'   1.778,70  Lt 
 88  1   UAB "Elbis"   2.923,31  Lt 
 89  1   UAB 'Linea libera'   900,24  Lt 
 89  2   UAB 'Interlux'   2.311,10  Lt 
 89  3   UAB "Elbis"   2.362,96  Lt 
 89  4   UAB Nanodiagnostika   6.571,03  Lt 
 90  1   UAB Nanodiagnostika   4.319,70  Lt 
 90  2   UAB "Elbis"   4.372,38  Lt 
 91  1   UAB "Elbis"   2.572,80  Lt 
 91  2   UAB 'Linea libera'   2.983,86  Lt 
 92  1   UAB 'Linea libera'   873,62  Lt 
 92  2   UAB "Elbis"   2.362,96  Lt 
 92  3   UAB 'Interlux'   2.424,84  Lt 
 92  4   UAB Nanodiagnostika   4.934,26  Lt 
 93  1   UAB "Elbis"   2.362,96  Lt 
 93  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   4.114,00  Lt 
 93  3   UAB Nanodiagnostika   10.771,42  Lt 
 94  1   UAB 'Interlux'   9.075,00  Lt 
 95  1   UAB "Elbis"   4.135,24  Lt 
 95  2   UAB 'Interlux'   7.562,50  Lt 
 97  1   UAB "Elbis"   5.264,17  Lt 
 100  1   UAB 'Interlux'   7.260,00  Lt 
 101  1   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   2.233,66  Lt 
 101  2   UAB Nanodiagnostika   2.381,28  Lt 
 101  3   UAB "Elbis"   2.755,39  Lt 
 101  4   UAB 'Interlux'   3.267,00  Lt 
 102  1   UAB "Elbis"   2.247,87  Lt 
 102  2   UAB 'Interlux'   5.082,00  Lt 
 103  1   UAB "Elbis"   1.951,00  Lt 
 103  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   2.233,66  Lt 
 103  3   UAB Nanodiagnostika   2.381,28  Lt 
 103  4   UAB 'Interlux'   5.082,00  Lt 
 104  1   UAB "Elbis"   1.609,30  Lt 
 104  2   Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"   1.829,52  Lt 
 104  3   UAB Nanodiagnostika   2.415,16  Lt 
 104  4   UAB 'Interlux'   4.477,00  Lt 
 105  1   UAB "Elbis"   3.716,65  Lt 
 105  2   UAB Nanodiagnostika   3.804,24  Lt 
 105  3   UAB 'Interlux'   4.719,00  Lt 
 106  1   UAB 'Interlux'   5.324,00  Lt 
 107  1   UAB 'Interlux'   6.050,00  Lt 
 108  1   UAB "Elbis"   2.904,36  Lt 
 108  2   UAB Nanodiagnostika   4.921,07  Lt 
 108  3   UAB 'Interlux'   7.562,50  Lt 
 109  1   UAB "Elbis"   2.904,36  Lt 
 109  2   UAB Nanodiagnostika   4.298,53  Lt 
 109  3   UAB 'Interlux'   5.142,50  Lt 
 110  1   UAB 'Interlux'   13.310,00  Lt 
 111  1   UAB Nanodiagnostika   1.191,31  Lt 
 111  2   UAB 'Interlux'   1.815,00  Lt 
 111  3   UAB "Elbis"   1.919,16  Lt 
 112  1   UAB 'Interlux'   2.662,00  Lt 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112  2010-12-28    


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112  2010-12-28  Mažiausia kaina
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  76, 98, 99  2010-12-28  Neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  10, 11, 13, 26, 27, 96  2010-12-28  Nepateiktas nė vienas pasiūlymas
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 37, 38, 39, 44, 45, 46
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" (122351387)
Sutarties sudarymo data:
2011-01-05 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 41.339,36 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 64, 65, 68, 79, 81, 82, 101
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" (300096612)
Sutarties sudarymo data:
2011-01-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 21.040,69 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 54
Tiekėjo pavadinimas
UAB "BIOTECHA" (300630105)
Sutarties sudarymo data:
2011-01-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 798,60 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 14, 15, 16, 59
Tiekėjo pavadinimas
UAB "DIAMEDICA" (111768155)
Sutarties sudarymo data:
2011-01-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 3.630,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX" (122752661)
Sutarties sudarymo data:
2011-01-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 2.924,57 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 12, 20, 21, 66
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" (121464065)
Sutarties sudarymo data:
2011-01-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 1.577,70 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 6, 8, 28, 34, 62, 78, 87, 94, 100, 106, 107, 110, 112
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2011-01-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 76.677,70 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 63
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Labochema LT" (300670772)
Sutarties sudarymo data:
2011-01-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 76.658,34 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 51, 52, 53, 60, 61, 69, 71, 74, 77, 80, 89, 92
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Linea libera' (122145775)
Sutarties sudarymo data:
2011-01-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 21.934,88 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 35, 36, 70, 72, 75, 83, 84, 85, 88, 91, 93, 95, 97, 102, 103, 104, 105, 108, 109
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Elbis" (124903560)
Sutarties sudarymo data:
2011-01-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 62.597,16 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

11. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 24, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 43, 67, 73, 86, 90, 111
Tiekėjo pavadinimas
UAB Nanodiagnostika (302477512)
Sutarties sudarymo data:
2011-01-12 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  numatoma pirkimo apimtis: 70.904,38 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2011-12-31 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Algirdas  Radžiūnas
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  VMTI Inovatyvios medicinos centro direktoriaus pavaduotojas plėtrai ir ūkio reikalams
Vardas, pavardė
  Algirdas  Radžiūnas
Telefonas
  +370 5 2624672
Elektroninio pašto adresas:
  algirdas.radziunas@ekmi.vu.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 nėra


  _____VMTI Inovatyvios medicinos centro direktoriaus pavaduotojas plėtrai ir ūkio reikalams_____   __________   _____Algirdas  Radžiūnas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)